Etikettenergiarbete-healing-aura-chakran
Läst 265 ggr
Condor
2021-05-21, 16:42

Chakrasystemet

Ordet chakra kommer från det gamla indiska språket sanskrit och betyder hjul. Inom Hinduism och tibetansk Buddhism står de för kroppens energicentrum, där som livsenergin flyter ihop och koncentrerar sig. I andra kulturer finns det motsvarande energicentrum, t.ex. inom qigong och shaolin kung fu kallas kroppens energicentrum tanden.

Dessa energicentrum är virvlar som speglar kroppens vitalitet och människans spritituella, mentala och emotionala tillstånd. Om ett eller flera chakras är blockerade eller svaga leder det till obalans i kroppens energisystem och andra chakras måste kompensera obalansen. Det lär finnas 114 chakras i kroppen, men de viktigaste är de 7 huvudchakras som står i direkt förbindelse med huvudkanalen för energi i ryggraden. Andra viktiga chakras befinner sig t.ex. på handflatorna och fötterna. 5 av de 7 viktigaste chakras öppnar sig som en tratt på kroppens framsida och baksida. Ett öppnar sig på huvudet och ett mellan benen. Deras uppgift är att ta upp livsenergi och att fördela dessa i kroppen.

Varje chakra står i förbindelse med olika organ, körtlar och andliga, mentala och emotionala ämnen. Varje chakra har en viss energifrekvens och de uttrycker sig i alla regnbågens färger. En regnbåge bildas när vitt ljus, som innehåller alla färger utan att uttryckas, lyser igenom ett prisma eller vattendroppar. Då uttrycker regnbågen alla frekvenser som det vita ljuset innehåller. Precis så är det med vår existens. Den gudomliga livskraften, som innehåller alla frekvenser av energi, uttrycker sig i det fysiska på samma sätt och vi och våra chakras är regnbågen.

Hur mycket av de olika frekvenserna som vi uttrycker beror på hur starkt ett chakra är, dvs. dess förmågor att släppa igenom energi och vilka energier som vi själva aktiverar, t.ex. genom emotioner, sysslor, mentala tillstånd och vår uppmärksamhet. Med andra ord, det som vi "håller på med", det uttrycker vi genom dessa energier. T.ex. uttrycker vi olika sorters frekvenser beroende på om vi t.ex. mediterar, tänker, jobbar fysiskt, älskar, är rädda, arga, besvikna eller är lugna.

Om alla chakras är fria från blockeringar mår vi som bäst. Det är inte så som det framställs inom vissa new age rörelser, att det bara är att "skruva" på dessa chakras för att öppna dom och även om man kan ta bort blockeringar med hjälp av olika healingsmetoder (reiki t.ex.) så finns ju orsaken till blockeringen kvar. Vem som har ett blockerat solarplexuschakra pga rädslor har ju ändå rädslorna kvar och blockerar sig på nytt. Att arbeta på sina chakras innebär också att arbeta på orsakerna till blockeringarna. Vissa blockeringar kan ibland vara nödvändiga, t.ex. om man är rädd, förhindrar blockeringen av solarplexuschakrat att allt för mycket av dessa energier flyter in i andra områden i energisystemet. Eftersom andra chakras måste kompensera obalanser i ett chakra, finns det alltid en primärblockad och minst en sekundärblockad. Om man vill balansera sina chakras är det viktigt att arbeta på alla.

Den grundliggande beskrivningen av våra 7 huvudchakras:

Rotchakrat:

Rotchakrat befinner sig på svanskotan och öppnar sig neråt mellan benen. Det är det viktigaste chakrat, eftersom det är fundamentet som allt annat står på. Färgen är röd och det är vår förbindelse med jorden. Det står för uttryck av vår överlevnad, fortplantning, materiell säkerhet och jordning och står i direkt förbindelse med ryggraden, ben, naglar, tänder, blod, tarmar och binjurarna.

Ett för svagt uttryck av rotchakrat speglar t.ex. existensproblem, brist på jordning (t.ex. vara flummig) eller att inte kunna leva ut hela potentialet av energierna av de andra chakrorna på jorden. Ett för högt uttryck speglar för stor fokus på det materiella, pengar t.ex. och trångsynthet för ämnen som andra chakras står för, t.ex. kärlek, konst, lust.

Sakralchakrat:

Sakralchakrat kallas också sexualchakrat och befinner sig ungefär 7-10 cm under naveln. Färgen är orange och det uttrycker vår lust, kreativitet, sexualitet, njutning och vår livsglädje. Det står i direkt förbindelse med lymfvätskan, njurar, urinblåsa, könskörteln och könsorganen.

Ett för svagt uttryck av sakralchakrat speglar brist på livsglädje, låg libido och att inte kunna njuta av livet. Ett för högt uttryck av sakralchakrat speglar fokusering på lust, sexualitet och njutning.

Solarplexuschakrat:

Som namnet säger, befinner det sig på solarplexusen. Färgen är gul och och det uttrycker hur vi hanterar saker som står i förbindelse med egot, t.ex. styrka, makt, rädslor, viljestyrka och kontroll.

Det står i direkt förbindelse med magen, levern, mjälten, gallblåsan, blodsockret, ämnesomsättningen, gallblåsan, vegetativt nervsystem och bukspottkörteln.

Ett för svagt uttryck speglar svag självsäkerhet, medan ett för starkt uttryck speglar ett för starkt och hänsynslöst ego som trampar på andra människor för den egna fördelens skull.

Hjärtchakrat:

Hjärtchakrat sitter i mitten på bröstet. Färgen är grön och kan ha rosa områden. Det speglar vår empati och kärlek för andra människor, för djur och hela naturen och är motpolen till solarplexuschakrat.

Det står i direkt förbindelse med hjärta, lungor, immunförsvar och brässen.
Ett för svagt utttryck speglar brist på kärlek och empati och ofta har dessa människor ett för starkt uttryck av solarplexuschakrat. Ett för högt utttryck speglar att man "ger för mycket i livet", så mycket att man själv "har för lite i livet", att man offrar sig för andra och lever mer för andra människor än för sig själv.

Halschakrat:

Halschakrat befinner sig på nedre delen av halsen och färgen är ljusblå. Det speglar hur vi uttrycker oss, både i kommunikation, kroppsligt eller konstnäriskt uttryck.

Det står i direkt förbindelse med strupen, mandlarna, stämbanden, käken, tungan och sköldkörteln.

Ett för svagt uttryck av halschakrat speglar problem att formulera hur man lägger orden, att inte kunna få fram vad man har i huvudet, både i kommunikation och i konstnäriska sysslor. Ett för starkt uttryck speglar en "pratkvarn", en som pratar mer än vad han säger (politikersyndrom) och inte vet när det är tid att hålla tyst.

Pannchakrat:

Pannchakrat kallas också det "tredje ögat" och sitter mellan ögonbrynen. Färgen är mörkblå och kan gå över till nästan lila. Det speglar vår intuition, förmåga att visualisera och att förnimma saker som ligger utanför våra 5 sinnen. T.ex. att i förväg veta vem det är som ringer när telefonen ringer.

Det står i direkt förbindelse med ögon, bihålor, näsa, lillhjärnan och det centrala nervsystemet.

Ett för svagt uttryck av pannchakrat speglar dålig intuition och att inte vara öppen för saker som ligger utanför våra 5 sinnen. Ett för starkt uttryck kan leda till för stark fokusering på det transcendenta och dålig jordning. Man behöver ett starkt rotchakra för att kunna "leva dessa energier på jorden".

Kronchakrat:

Kronchakrat är vår förbindelse med "det gudomliga", "himmelsriket" eller hur man än vill kalla "det" för. Det befinner sig på huvudet och öppnar sig uppåt. Färgen kan vara både lila och vit. Det speglar vår medvetenhet om vår gudomliga natur.

Det står i direkt förbindelser med tallkottkörteln, hjärnan och speglar tillståndet av hela chakrasystemet, kroppen, psyket och emotioner.

Ett för svagt uttryck av kronchakrat speglar låg medvetenhet för "det andliga i oss", dvs. vår sanna natur.

Vi kan till en viss grad själva bestämma vilka chakras vi uttrycker/just aktiverar. Tävlar vi i nån sorts idrott, aktiverar vi t.ex. rotchakrat och solarplexuschakrat. Om vi har sex, aktiveras sakralchakrat. Hjälper vi andra människor pga medkänsla, aktiveras hjärtchakrat. Målar vi en bild eller sjunger en låt, aktiveras halschakrat. När vi mediterar aktiverar vi pannchakrat och kronchakrat.

Man ska sträva att ha sina chakras jämt utbalanserade och det kan vi göra med vår livsstil. Där som vi är med vår uppmärksamhet, där är vi med vår energi. Med sin uppmärksamhet och med visualiseringar kan man påverka sitt chakrasystem. Men om man har blockeringar som har djupa orsaker, måste man arbeta på orsakerna.

  • Redigerat 2022-02-19, 18:10 av FataMorgana
  • Redigerat 2021-05-21, 16:44 av Condor
Pyttelite
2021-05-21, 18:22
#1

Hur känner man blockeringarna? Jag vet ju hur det känns att vara blockerad naturligtvis.

Man kan vara rädd inte våga träda fram eller att man blir ledsen men en del blockeringar vet man inte om för att man har anpassat sig till dom.

Hur märker man det när man arbetar med olika chakran?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


  • Redigerat 2021-05-21, 18:22 av Pyttelite
Condor
2021-05-21, 18:41
#2

#1:

En del blockeringarna känner man lätt. Det kan t.ex. kännas som en klump i magen om man blir rädd. Då känner man hur solarplexuschakrat, som ju strår i direkt förbindelse med det vegetativa nervsystemet, blockerar energin. Vissa blockeringar kanske man förtränger, för att man förtränger vissa egenskaper av sig själv.

Att tillföra ett chakra energi, t.ex. med reiki, kan leda till att man blir medveten om det ena eller andra om sig själv och då kan man arbeta psykologiskt på orsakerna till blockeringar. Det finns väl knappast någon som har ett perfekt energisystem och alla har vi våra svagheter. Om du t.ex. är rädd att träda fram (blyg), kan det hända att ditt solarplexuschakra är svagt.

Det finns ju många metoder att arbeta med sina chakras. När jag behandlar med reiki känner jag om ett ställe (chakra eller organ) är i behov av energi, för att det kribblar starkare i händerna. Då vet jag att det finns ett problem där. Om du gör visualiseringsövningarna som FataMorgana ställde in, kan det vara en indiz om du tycker att det är svårt att visualisera färgen på vissa chakras.

Man kan också dra slutsatser pga sitt mående och egenskaper som man har. Kolla vad jag skrev om vad som speglar ett för starkt eller för svagt uttryck av vissa chakras.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Pyttelite
2021-05-21, 18:50
#3

#2: Just nu är det mycket information och jag ser bara svart 😁 men det handlar ju om övning.

Det var när jag läste din artikel som jag började fundera. Just på grund av vad du skrev.

Sen är det en sak att läsa och en annan att kroppsligt ”förstå”.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Condor
2021-05-21, 19:00
#4

#3:

Varje väg börjar med de första stegen. Ingen är "född som mästare". Att börja fundera är ett bra steg. 😊

Det är nog en hel del i min artikel som man först måste integrera i sin förståelse. Jag förstod heller inte allt när jag tog mina första steg.

FataMorgana
2021-10-19, 11:31
#5

Det sprids en hel del vilseledande informationer om vårt chakrasystem just nu. T.ex finns det en person på Youtube som hävdar att våra chakran skulle vara igendimmade och så tror han förstås på att vi snart kommer att gå upp till en femte dimension där våra chakran sen kommer att lysa som lampor. Men det är förstås helt fel och inga erfarenheter som man gör om man jobbar på sig själv och sitt chakrasystem. Jag försökte att förklara det här till personen i fråga under ett av hans klipps, men som vanligt är det viktigare för honom att vilseleda folk och att sprida ut lögner än att lära sig något om vårt chakrasystem och därför fick min kommentar inte stå kvar. Jag skrev så här:

Jag vet inte hur du menar med att våra chakran skulle vara igendimmande? Våra chakran speglar ju bara vårt inre och vad vi för ögonblicket är sysselsatta med. Är man i harmoni och utbalanserad har man harmoniskt fungerande chakras. Är man sysselsatt med egots begär är mest solarplexus chakrat aktivt och man blockerar energin i de övre chakrana. Solarplexus chakrat är aktivt när man t.ex pratar om kärlek, medan hjärtchakrat är mer aktivt om man lever kärleken. Det är egot som vill se sig som kärleksfull, medan hjärtchakrat inte har sådana begär. Så medan vi pratar om hur kärleksfulla vi är, är solarplexus chakrat mer aktivt än hjärtchakrat och när vi inte längre pratar om det, utan är kärleksfulla så är hjärtchakrat mer aktivt än solarplexus. När vi mediterar och tystar ner våra tankar och vår inre dialog hamnar de andra chakrana i balans och kronchakrat kan öppna sig mer eller när vi är sysselsatta med att sända reiki t.ex. Men kan vi inte tysta ner vår inre dialog i meditation, utan i stället strävar efter någonting, så är solarplexus mer aktivt än kronchakrat. Vår chakrasystem är alltså en direkt spegling av ögonblicket, där ett eller annat chakra är mer eller mindre aktivt än andra.

Condor
2021-10-19, 13:12
#6

#5:

Björn Lundberg tar bort alla kommentarer som uppenbarar hans okunskap om energier och chakras. Skulle han låta dom stå kvar skulle ju folk ju se att han bara är en svamlare och att hans "kunskap" inte ens är new age nivå. Han verkar inte ha egna erfarenheter med energiarbete och verkar heller inta ha läst bra böcker. Antagligen har han gjort en snabbkurs hos QAnon, som heller inte har kunskap.

Upp till toppen