Annons:
Etikettenergiarbete-healing-aura-chakran
Läst 979 ggr
Condor
2021-05-21, 16:42

Chakrasystemet

Ordet chakra kommer från det gamla indiska språket sanskrit och betyder hjul. Inom Hinduism och tibetansk Buddhism står de för kroppens energicentrum, där som livsenergin flyter ihop och koncentrerar sig. I andra kulturer finns det motsvarande energicentrum, t.ex. inom qigong och shaolin kung fu kallas kroppens energicentrum tanden.

Dessa energicentrum är virvlar som speglar kroppens vitalitet och människans spritituella, mentala och emotionala tillstånd. Om ett eller flera chakras är blockerade eller svaga leder det till obalans i kroppens energisystem och andra chakras måste kompensera obalansen. Det lär finnas 114 chakras i kroppen, men de viktigaste är de 7 huvudchakras som står i direkt förbindelse med huvudkanalen för energi i ryggraden. Andra viktiga chakras befinner sig t.ex. på handflatorna och fötterna. 5 av de 7 viktigaste chakras öppnar sig som en tratt på kroppens framsida och baksida. Ett öppnar sig på huvudet och ett mellan benen. Deras uppgift är att ta upp livsenergi och att fördela dessa i kroppen.

Varje chakra står i förbindelse med olika organ, körtlar och andliga, mentala och emotionala ämnen. Varje chakra har en viss energifrekvens och de uttrycker sig i alla regnbågens färger. En regnbåge bildas när vitt ljus, som innehåller alla färger utan att uttryckas, lyser igenom ett prisma eller vattendroppar. Då uttrycker regnbågen alla frekvenser som det vita ljuset innehåller. Precis så är det med vår existens. Den gudomliga livskraften, som innehåller alla frekvenser av energi, uttrycker sig i det fysiska på samma sätt och vi och våra chakras är regnbågen.

Hur mycket av de olika frekvenserna som vi uttrycker beror på hur starkt ett chakra är, dvs. dess förmågor att släppa igenom energi och vilka energier som vi själva aktiverar, t.ex. genom emotioner, sysslor, mentala tillstånd och vår uppmärksamhet. Med andra ord, det som vi "håller på med", det uttrycker vi genom dessa energier. T.ex. uttrycker vi olika sorters frekvenser beroende på om vi t.ex. mediterar, tänker, jobbar fysiskt, älskar, är rädda, arga, besvikna eller är lugna.

Om alla chakras är fria från blockeringar mår vi som bäst. Det är inte så som det framställs inom vissa new age rörelser, att det bara är att "skruva" på dessa chakras för att öppna dom och även om man kan ta bort blockeringar med hjälp av olika healingsmetoder (reiki t.ex.) så finns ju orsaken till blockeringen kvar. Vem som har ett blockerat solarplexuschakra pga rädslor har ju ändå rädslorna kvar och blockerar sig på nytt. Att arbeta på sina chakras innebär också att arbeta på orsakerna till blockeringarna. Vissa blockeringar kan ibland vara nödvändiga, t.ex. om man är rädd, förhindrar blockeringen av solarplexuschakrat att allt för mycket av dessa energier flyter in i andra områden i energisystemet. Eftersom andra chakras måste kompensera obalanser i ett chakra, finns det alltid en primärblockad och minst en sekundärblockad. Om man vill balansera sina chakras är det viktigt att arbeta på alla.

Den grundliggande beskrivningen av våra 7 huvudchakras:

Rotchakrat:

Rotchakrat befinner sig på svanskotan och öppnar sig neråt mellan benen. Det är det viktigaste chakrat, eftersom det är fundamentet som allt annat står på. Färgen är röd och det är vår förbindelse med jorden. Det står för uttryck av vår överlevnad, fortplantning, materiell säkerhet och jordning och står i direkt förbindelse med ryggraden, ben, naglar, tänder, blod, tarmar och binjurarna.

Ett för svagt uttryck av rotchakrat speglar t.ex. existensproblem, brist på jordning (t.ex. vara flummig) eller att inte kunna leva ut hela potentialet av energierna av de andra chakrorna på jorden. Ett för högt uttryck speglar för stor fokus på det materiella, pengar t.ex. och trångsynthet för ämnen som andra chakras står för, t.ex. kärlek, konst, lust.

Sakralchakrat:

Sakralchakrat kallas också sexualchakrat och befinner sig ungefär 7-10 cm under naveln. Färgen är orange och det uttrycker vår lust, kreativitet, sexualitet, njutning och vår livsglädje. Det står i direkt förbindelse med lymfvätskan, njurar, urinblåsa, könskörteln och könsorganen.

Ett för svagt uttryck av sakralchakrat speglar brist på livsglädje, låg libido och att inte kunna njuta av livet. Ett för högt uttryck av sakralchakrat speglar fokusering på lust, sexualitet och njutning.

Solarplexuschakrat:

Som namnet säger, befinner det sig på solarplexusen. Färgen är gul och och det uttrycker hur vi hanterar saker som står i förbindelse med egot, t.ex. styrka, makt, rädslor, viljestyrka och kontroll.

Det står i direkt förbindelse med magen, levern, mjälten, gallblåsan, blodsockret, ämnesomsättningen, gallblåsan, vegetativt nervsystem och bukspottkörteln.

Ett för svagt uttryck speglar svag självsäkerhet, medan ett för starkt uttryck speglar ett för starkt och hänsynslöst ego som trampar på andra människor för den egna fördelens skull.

Hjärtchakrat:

Hjärtchakrat sitter i mitten på bröstet. Färgen är grön och kan ha rosa områden. Det speglar vår empati och kärlek för andra människor, för djur och hela naturen och är motpolen till solarplexuschakrat.

Det står i direkt förbindelse med hjärta, lungor, immunförsvar och brässen.
Ett för svagt utttryck speglar brist på kärlek och empati och ofta har dessa människor ett för starkt uttryck av solarplexuschakrat. Ett för högt utttryck speglar att man "ger för mycket i livet", så mycket att man själv "har för lite i livet", att man offrar sig för andra och lever mer för andra människor än för sig själv.

Halschakrat:

Halschakrat befinner sig på nedre delen av halsen och färgen är ljusblå. Det speglar hur vi uttrycker oss, både i kommunikation, kroppsligt eller konstnäriskt uttryck.

Det står i direkt förbindelse med strupen, mandlarna, stämbanden, käken, tungan och sköldkörteln.

Ett för svagt uttryck av halschakrat speglar problem att formulera hur man lägger orden, att inte kunna få fram vad man har i huvudet, både i kommunikation och i konstnäriska sysslor. Ett för starkt uttryck speglar en "pratkvarn", en som pratar mer än vad han säger (politikersyndrom) och inte vet när det är tid att hålla tyst.

Pannchakrat:

Pannchakrat kallas också det "tredje ögat" och sitter mellan ögonbrynen. Färgen är mörkblå och kan gå över till nästan lila. Det speglar vår intuition, förmåga att visualisera och att förnimma saker som ligger utanför våra 5 sinnen. T.ex. att i förväg veta vem det är som ringer när telefonen ringer.

Det står i direkt förbindelse med ögon, bihålor, näsa, lillhjärnan och det centrala nervsystemet.

Ett för svagt uttryck av pannchakrat speglar dålig intuition och att inte vara öppen för saker som ligger utanför våra 5 sinnen. Ett för starkt uttryck kan leda till för stark fokusering på det transcendenta och dålig jordning. Man behöver ett starkt rotchakra för att kunna "leva dessa energier på jorden".

Kronchakrat:

Kronchakrat är vår förbindelse med "det gudomliga", "himmelsriket" eller hur man än vill kalla "det" för. Det befinner sig på huvudet och öppnar sig uppåt. Färgen kan vara både lila och vit. Det speglar vår medvetenhet om vår gudomliga natur.

Det står i direkt förbindelser med tallkottkörteln, hjärnan och speglar tillståndet av hela chakrasystemet, kroppen, psyket och emotioner.

Ett för svagt uttryck av kronchakrat speglar låg medvetenhet för "det andliga i oss", dvs. vår sanna natur.

Vi kan till en viss grad själva bestämma vilka chakras vi uttrycker/just aktiverar. Tävlar vi i nån sorts idrott, aktiverar vi t.ex. rotchakrat och solarplexuschakrat. Om vi har sex, aktiveras sakralchakrat. Hjälper vi andra människor pga medkänsla, aktiveras hjärtchakrat. Målar vi en bild eller sjunger en låt, aktiveras halschakrat. När vi mediterar aktiverar vi pannchakrat och kronchakrat.

Man ska sträva att ha sina chakras jämt utbalanserade och det kan vi göra med vår livsstil. Där som vi är med vår uppmärksamhet, där är vi med vår energi. Med sin uppmärksamhet och med visualiseringar kan man påverka sitt chakrasystem. Men om man har blockeringar som har djupa orsaker, måste man arbeta på orsakerna.

 • Redigerat 2022-02-19, 18:10 av FataMorgana
 • Redigerat 2021-05-21, 16:44 av Condor
Annons:
Pyttelite
2021-05-21, 18:22
#1

Hur känner man blockeringarna? Jag vet ju hur det känns att vara blockerad naturligtvis.

Man kan vara rädd inte våga träda fram eller att man blir ledsen men en del blockeringar vet man inte om för att man har anpassat sig till dom.

Hur märker man det när man arbetar med olika chakran?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


 • Redigerat 2021-05-21, 18:22 av Pyttelite
Condor
2021-05-21, 18:41
#2

#1:

En del blockeringarna känner man lätt. Det kan t.ex. kännas som en klump i magen om man blir rädd. Då känner man hur solarplexuschakrat, som ju strår i direkt förbindelse med det vegetativa nervsystemet, blockerar energin. Vissa blockeringar kanske man förtränger, för att man förtränger vissa egenskaper av sig själv.

Att tillföra ett chakra energi, t.ex. med reiki, kan leda till att man blir medveten om det ena eller andra om sig själv och då kan man arbeta psykologiskt på orsakerna till blockeringar. Det finns väl knappast någon som har ett perfekt energisystem och alla har vi våra svagheter. Om du t.ex. är rädd att träda fram (blyg), kan det hända att ditt solarplexuschakra är svagt.

Det finns ju många metoder att arbeta med sina chakras. När jag behandlar med reiki känner jag om ett ställe (chakra eller organ) är i behov av energi, för att det kribblar starkare i händerna. Då vet jag att det finns ett problem där. Om du gör visualiseringsövningarna som FataMorgana ställde in, kan det vara en indiz om du tycker att det är svårt att visualisera färgen på vissa chakras.

Man kan också dra slutsatser pga sitt mående och egenskaper som man har. Kolla vad jag skrev om vad som speglar ett för starkt eller för svagt uttryck av vissa chakras.

Pyttelite
2021-05-21, 18:50
#3

#2: Just nu är det mycket information och jag ser bara svart 😁 men det handlar ju om övning.

Det var när jag läste din artikel som jag började fundera. Just på grund av vad du skrev.

Sen är det en sak att läsa och en annan att kroppsligt ”förstå”.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Condor
2021-05-21, 19:00
#4

#3:

Varje väg börjar med de första stegen. Ingen är "född som mästare". Att börja fundera är ett bra steg. 😊

Det är nog en hel del i min artikel som man först måste integrera i sin förståelse. Jag förstod heller inte allt när jag tog mina första steg.

FataMorgana
2021-10-19, 11:31
#5

Det sprids en hel del vilseledande informationer om vårt chakrasystem just nu. T.ex finns det en person på Youtube som hävdar att våra chakran skulle vara igendimmade och så tror han förstås på att vi snart kommer att gå upp till en femte dimension där våra chakran sen kommer att lysa som lampor. Men det är förstås helt fel och inga erfarenheter som man gör om man jobbar på sig själv och sitt chakrasystem. Jag försökte att förklara det här till personen i fråga under ett av hans klipps, men som vanligt är det viktigare för honom att vilseleda folk och att sprida ut lögner än att lära sig något om vårt chakrasystem och därför fick min kommentar inte stå kvar. Jag skrev så här:

Jag vet inte hur du menar med att våra chakran skulle vara igendimmande? Våra chakran speglar ju bara vårt inre och vad vi för ögonblicket är sysselsatta med. Är man i harmoni och utbalanserad har man harmoniskt fungerande chakras. Är man sysselsatt med egots begär är mest solarplexus chakrat aktivt och man blockerar energin i de övre chakrana. Solarplexus chakrat är aktivt när man t.ex pratar om kärlek, medan hjärtchakrat är mer aktivt om man lever kärleken. Det är egot som vill se sig som kärleksfull, medan hjärtchakrat inte har sådana begär. Så medan vi pratar om hur kärleksfulla vi är, är solarplexus chakrat mer aktivt än hjärtchakrat och när vi inte längre pratar om det, utan är kärleksfulla så är hjärtchakrat mer aktivt än solarplexus. När vi mediterar och tystar ner våra tankar och vår inre dialog hamnar de andra chakrana i balans och kronchakrat kan öppna sig mer eller när vi är sysselsatta med att sända reiki t.ex. Men kan vi inte tysta ner vår inre dialog i meditation, utan i stället strävar efter någonting, så är solarplexus mer aktivt än kronchakrat. Vår chakrasystem är alltså en direkt spegling av ögonblicket, där ett eller annat chakra är mer eller mindre aktivt än andra.

Condor
2021-10-19, 13:12
#6

#5:

Björn Lundberg tar bort alla kommentarer som uppenbarar hans okunskap om energier och chakras. Skulle han låta dom stå kvar skulle ju folk ju se att han bara är en svamlare och att hans "kunskap" inte ens är new age nivå. Han verkar inte ha egna erfarenheter med energiarbete och verkar heller inta ha läst bra böcker. Antagligen har han gjort en snabbkurs hos QAnon, som heller inte har kunskap.

Annons:
[snowy_]
2022-07-08, 01:14
#7

Tack för artikeln.

Jag märkte ju hur blockerad jag var vid hals/nackpartiet. Antar att mitt halschakra spelade in här? Blev mer och mer medveten om hur lugn och harmonisk kroppen kändes nedanför halsen, medan huvudet (ovanför halsen så klart) var i stark obalans. Och kände klart och tydligt hur blockeringen satt vid hals/nacke.

När jag sedan gick till kiropraktorn (som en del här vet) försvann denna blockering till stor del, och efter det fick jag mycket lättare att uttrycka mig till andra, och jag uttrycker nu mig mer från hjärtat, av erfarenhet och ur nuet än ur en mental tanke och föreställning.

Nu känns hals/nacke/huvud i stort sett lika harmoniska som övriga kroppen, men inte absolut helt så, men nästan.

Här är mitt blogginlägg där jag skrev ned lite tankar i ämnet: E-motion, and de-pression

Men jag är ju ingen expert på detta, så det är bara lite av mina tankar om det.

I heard an explanation long time ago that you can see emotions as energy in motion, e-motion. Don't know if the word is built up like that literally though. But I notice in me lately that emotions that stuck in me for a long time before, now clouds my being, so to speak, for a…
 • Redigerat 2022-07-08, 01:14 av [snowy_]
Condor
2022-07-08, 09:53
#8

#7:

Det brukar vara så att känslor som rädslor, stress osv. leder till att man (inte alltid medvetet) spänner vissa muskler och på så vis blockeras energier i vissa chakras. Psykoanalytikern Wilhelm Reich, som säkert inte hade kunskap om chakras, hittade samband mellan mentala och muskulära reaktioner och kom fram till att det finns 6 muskelpansarringar i kroppen och det motsvarar ju de 6 chakras som befinner sig längs ryggraden.

Rädslor tex. känner man ofta som en "grop i magen", man spänner sig och då blockeras solarplexuschakrat. Det är egentligen en reaktion som ska förhindra att ångestenergin sprider sig allt för mycket i kroppen, alltså en skyddsreflex och inget problem. Bara om man lever i ständig rädsla blir det ett problem för att en kronisk primärblockad leder till sekundärblockader. Energisystemet försöker att kompensera obalansen genom sekundärblockader.

För att förstå hur det går till ska jag ta en liknelse. Om du t.ex. inte skulle kunna se rakt fram, för att din nacke har låst sig när du tittar rakt upp, skulle du vara tvungen att böja ryggen neråt för att kunna se rakt fram. På samma sätt kompenserar energisystemet blockeringar.

Spänningar i nacken orsakas för det mesta av stress. Kronisk stress leder till kroniska blockeringar och de spännda musklerna kan få kotorna i ryggraden att blockera. När kiropraktkern löser upp dom, känner man avslappning även i musklerna, men sen är det upp till en själv att se till att man inte blockerar sig på nytt, för kiropraktikern tar bara bort blockeringen, men inte orsaken till blockeringen.

Det finns hjälpmedel, som t.ex. vissa gymnastikövningar, qigong, reiki, meditation och psykologiskt arbete på sig själv och lära at hantera stress. Om man har ett stressigt liv, måste man ibland ändra på livet, inte lasta på sig för många bördor.

[snowy_]
2022-07-08, 13:59
#9

#8:

Jo, jag har ju varit en väldigt stresskänslig människa, så det med mera har säkert lett till dessa blockeringar.

När du nämner rädslor och maggropen minns jag en gång när jag mediterade…jag försvann för en stund…och när jag kom tillbaka var jag obeskrivligt avslappnad i magtrakten. Det kändes inte ens som jag hade en mage mer, så avslappnad var jag där. Undrar hur länge den blockeringen suttit.

Annars använder jag flera hjälpmedel för att inte blockera mig på nytt. :)

Condor
2022-07-08, 15:41
#10

#9:

Det är ju fint att du kan hjälpa dig med din meditation. Ibland kan det hända att känslighet mot stress har en biokemisk orsak. Det kan vara brist på ett ämne som inte ens behöver bero på att man inte tar upp tillräckligt av ämnet med maten, utan att man har problem med upptagningen.

Ett par exempel. Fata Morgana och jag äter precis samma kost. Mina värden för folsyra och järn är bra, men Fata Morgana måste ta folsyra som tillskott, för annars är värdet för lågt. Brist på folsyra påverkar upptagningen av järn, så där har vi anledningen till låga järnvärden. Dessutom brukar mina vitamin D värden vara högre än Fata Moganas, fast hon borde kunna bilda mer D-vitamin med hjälp av solen, eftersom hon är blond, blåögd medan jag har mörkbrunt hår och bruna ögon.

Vad som gäller stress, så är det saker som magnesium, zink och B6 som är viktiga för stresstoleransen. Stress orsakar oxidativ stress och det bildas fria radikaler. Kroppen utsöndrar stresshormonet kortisol. Vitamin C minskar kortisolet och skyddar mot fria radikaler.

Med rätt kost kan man också förbättra sin stressresistens.

 • Redigerat 2022-07-08, 15:41 av Condor
Condor
2022-07-08, 16:34
#11

#9:

Tillägg:

Kanske det här är intressant för dig. Det finns som kosttillskott och i grönt te.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Teanin

[snowy_]
2022-07-08, 17:18
#12

Detta var mycket intressant. Jag har ju tagit magnesiumtillskott ca två veckor innan sänggående, och just när jag tar det så känns det som nacken slappnar av. Men just magnesiumet borde väl inte ge effekt så snabbt?

Har beställt detta tillskott nu iaf, två burkar: https://www.apotea.se/biosalma-magnesium-350-mg-plus-gurkmeja-ingefara-100-tabletter
Dels för att det verkar prisvärt, också för att det ger nära dagsdos med en tablett. Det innehåller ju också bl a B6 som du nämner.

Kanske borde man ta prover sen och se hur ens värden ligger med allt… Det var så länge sen jag gjorde det, så minns inte när det var. Men minns att jag fick ta tillskott av järn ett tag då det var lågt.

Det där i #11 var också intressant för mig som dricker te. Ibland dricker jag grönt… Kanske någon gång per vecka. Är det bara i grönt te det finns, av tesorterna?

(bara en liten sidonot, det har funnits en föreställning i mig att ni två har den typen av utseendet som du beskriver i #10… bara lite lustigt att det stämde)

<p>K&ouml;p&nbsp;BioSalma Magnesium 350 mg + Gurkmeja Ingef&auml;ra 100 tabletter hos apotea.se! Snabbt, billigt &amp; fraktfritt!&nbsp;</p>
Sabah
2022-07-08, 17:27
#13

#11: Jag tar också till mig infon om teanin🙂 Jag drack mycket te när jag var yngre, nu är det väldigt sällan men det ska jag ta upp igen nu när jag vet att det har den effekten! 🫖 Jag googlade lite och hittade info om att även svart te innehåller teanin men att grönt te innehåller mer. Även svampen 'Brunsopp' innehåller teanin.

https://kurera.se/l-teanin-fran-gront-te-hjalper-mot-stress/

https://www.svenskhalsokost.se/det-har-ar-l-teanin


💖🧡💛💚💙💜

Grönt te innehåller ämnet l-teanin. Det är en växtaminosyra som man i flera studier kunnat påvisa hjälper i stressade situationer. En nyligen gjord sammanställning bekräftade effekten: Doser på 200-400 milligram per dag få ordning på inre stress inom en timma.
Annons:
Condor
2022-07-08, 17:50
#14

#12:

Verkningen av magnesium kommer ganska snabbt, inom 1-3 timmar.

Vissa värden behöver man analysera i fullblodet, t.ex. magnesium eller zink, eftersom serumvärdena inte säger mycket. Det är ganska dyrt.

Condor
2022-07-08, 17:52
#15

#13:

Mest teanin finns i matcha te, en speciell gröntesort som också innehåller 3 ggr mer antioxidaner än vanligt grönte av hög kvalitet. Men den är ganska dyr.

Sabah
2022-07-08, 17:55
#16

#15: Okej, jag förstår, tack för infon! 🙂


💖🧡💛💚💙💜

[snowy_]
2022-07-08, 21:58
#17

#13: Intressanta sidor du länkar till. Det blir mest att jag dricker svart te (eftersom det är godast 🙂), men även olika "örtteer", och som sagt grönt te.

Om det som stod i dina länkar stämmer kunde jag uppskatta att jag kanske får i mig runt 100 mg teanin per dag via teet. Men det är ju bara en väldigt grov uppskattning.

Sabah
2022-07-09, 09:38
#18

#17: Jo, det verkar vara svårt att få i sig 200 mg genom att dricka te (det är ju dessutom svårt att veta hur mycket teanin det är i koppen, beror ju på hur starkt te man gör..).

Kikar lite på kosttillskott, det kanske är bättre? 🤔 Finns flera "blandprodukter", som förutom L-teanin innehåller exempelvis magnesium, B-vitamin etc. Men jag hittar också tillskott med enbart teanin (dock inte där jag brukar köpa kosttillskott, suck!).

En fråga uppstod angående L-teanin som kosttillskott: innehåller det koffein? Någon som vet? Det står inget om det specifikt när jag tittar på olika produkter. Det står antingen bara att det innehåller L-teanin eller innehåller extrakt av grönt te som ger L-teanin. Ska man tänka att det automatiskt innehåller koffein då det kommer från tebusken? eller kan man isolera teaninet vid förädlingen? 🤔


💖🧡💛💚💙💜

Condor
2022-07-09, 11:47
#19

#18:

L-Teanin är en aminosyra, så själva aminosyran innehåller inget koffein. Däremot innehåller både matcha te och grönt te koffein. Köper du ett kosttillskott som deklareras som te extrakt, innehåller det koffein. Men om det är ett kosttillskott som endast deklareras som teanin är det inget koffein i det.

100 g matcha te innehåller för övrigt mellan 1.170 och 2.260 mg teanin:

https://www.gruenertee.com/koffein-l-theanin/

Die Wirkung des Koffeins im Tee hängt auch stark vom Gehalt des L-Theanins und der Gerbstoffe / Catechine ab. Karigane weist ein besonders gutes Verhältnis auf.
Sabah
2022-07-09, 15:51
#20

#19: Okej, då förstår jag! 🙂 Skulle helst vilja ha utan koffein. Helst också att det är i tablettform, lättare att dosera. Det är dock vanligast med kapslar. Hittade tabletter på ett ställe men tycker det är dyrt, ca. 330 kr inkl. frakt för 60 tabletter..
https://www.vitaminbutiken.se/teanin-l-theanine-theanin-kosttillskott.html


💖🧡💛💚💙💜

Köp Lamberts L Teanin som är ett theanin kosttillskott av hög kvalitet. Handla L Theanine online på nätet idag för billigaste priset!
Annons:
Condor
2022-07-09, 17:39
#21

#20:

Men med tanke på att det är 200 mg i en tablett och man behöver bara ta en om dagen är det väl inte sååå dyrt. Man klarar sig ju 2 månader på en burk.

[snowy_]
2022-07-10, 03:32
#22

#18: Jag kan inte så mycket om just det kosttillskottet. Men du har ju fått bra svar av Condor redan🙂

Sabah
2022-07-10, 11:48
#23

Hade sett burkar med kapslar som var betydligt billigare, så jag ville hitta tabletter i samma prisklass. Nu har jag hittat på Amazon, hade sett dem tidigare hos tillverkaren men där var de slut och skulle de haft hemma vet jag inte om jag beställt ändå då frakten var dyr, det var nog tänkt att man skulle handla många saker, inte bara någon enstaka produkt.

Jag blir bara lite fundersam på innehållsförteckningen, det står väldigt mycket där.. men som jag förstod det på tillverkarens sida så var det bindemedel och liknande, men jag tyckte det var mycket, har inte sett ut så när jag tittat på andras liknande produkter. Någon som vet?

L-theanin hos Amazon
https://www.amazon.se/L-Theanine-Supplement-Tillverkad-licensierade-anl%C3%A4ggningar/dp/B07CML8RG7/ref=mp_s_a_1_12?crid=2V699D9SX0P56&keywords=l-theanine&qid=1657445151&sprefix=L-%2Caps%2C168&sr=8-12

L-theanin hos tillverkaren:
https://rawpowders.se/l-teanin-200-mg-120-tabletter


💖🧡💛💚💙💜

Condor
2022-07-10, 12:06
#24

#23:

Den första länken låter bra:

"Vårt tillskott av L-Theanin är gluten-, mejeri- och allergenfritt och passar vegetarianer och veganer."

I den andra länken står ett par tillsatser, som inte borde vara ett problem.

Du ikan själv läsa om ämnena här:

https://en.wikipedia.org/wiki/Dicalcium_phosphate

https://en.wikipedia.org/wiki/Microcrystalline_cellulose

https://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_croscarmellose

https://en.wikipedia.org/wiki/Hydroxypropyl_cellulose

Potatisstärkelsen behöver jag inte länka till, för det är ju klart att den är ofarlig.

Sabah
2022-07-10, 12:20
#25

#24: Okej, tack! 🙂 Tyckte bara det var så många saker uppräknade men det behöver ju inte vara några konstigheter för det! 🙂

Har aldrig beställt därifrån förut så jag vet inte hur de är att beställa ifrån, hoppas de är snabba! (förstår att du inte vet)


💖🧡💛💚💙💜

 • Redigerat 2022-07-10, 12:36 av Sabah
FataMorgana
2022-07-10, 14:42
#26

#25:

Jag har heller inga erfarenheter med Amazon, men kan tänka mig att kanske Snowymountains har det?

[snowy_]
2022-07-10, 14:51
#27

#26: 🙂 Jo har beställt därifrån med hemleverans en gång. Och eftersom jag har Amazon Prime så fick jag gratis hemleverans på det jag beställde (men tror inte det gäller på allt). Annars kan jag inte minnas att det var några problem med den beställningen.🌈

Annons:
Sabah
2022-07-10, 15:10
#28

Jag beställde precis! Får det inte förrän den 18:e. Fick ett gratis-erbjudande för en provperiod med "Prime", snabb och gratis leverans stod det, så jag trodde jag skulle kunna få det under veckan då, så jag klickade i det men så blev det inte. Ser nu i bekräftelse-mejlet att det bara gäller vissa varor! Inget att göra åt! Huvudsaken att det kommer! 🙂


💖🧡💛💚💙💜

Condor
2022-07-10, 16:57
#29

Mina enda erfarenheter med Amazon är att jag inte får bort reklamen från min browser (Opera). Jag klickar bort den, har kört cleanern och tagit bort alla cookies, men den kommer alltid tillbaka.

Sabah
2022-07-10, 17:32
#30

#29: Ah, jag förstår!


💖🧡💛💚💙💜

[snowy_]
2022-07-10, 23:32
#31

#29: Du kanske skulle börja tycka om reklamen i stället som U.G Krishnamurti gör ;)

[snowy_]
2022-07-10, 23:34
#32

#28: Ja huvudsaken den kommer.

[snowy_]
2022-07-11, 02:04
#33

#28: Det kan förresten vara lite svårt att skriva här ute på forumet bland alla dessa kommentarer om allting ibland. Så om du har något mer intressant att säga som du gjort här i tråden är du ju så klart alltid välkommen att skicka mig ett PM. Jag skriver mer än gärna med olika slags trevliga människor (om egentligen allt möjligt och vad som helst). :)

Condor
2022-07-11, 09:18
#34

#31:

Jag visste inte ens att U.G. Krishnamurti gör reklam. Egentligen gillar jag ingen reklam alls. Om en reklam är speciellt påträngande ser jag till att aldrig köpa produkten.

Annons:
[snowy_]
2022-07-11, 13:10
#35

#34:

Han gör inte reklam vad jag vet. Men han har sagt flera gånger att han gillar att se reklam av någon anledning. Han är på något sätt intressant att lyssna på, men han säger lite "konstiga" saker ibland.

Condor
2022-07-11, 13:33
#36

#35:

Kanske han skrattar åt dumheterna som visas i reklamen. 😁

[snowy_]
2022-07-11, 15:40
#37

#36: Kanske. Sen har han uttryckt dåliga ord om kvinnor också, som jag inte ens vill nämna här.
Men han pratar ju ur "ett annat medvetandetillstånd"😉

Condor
2022-07-11, 15:56
#38

#37:

Låter inte som det som jag tills nu har hört av honnom. Om jag skulle veta vad han sa, skulle jag bättre kunna resonera kring det. Men kanske han har en sorts humor som inte alla förstår? Här i Österrike, speciellt i Wien, har vi också en sorts humor (t.ex. svart humor) som man bara förstår här. Jag blir ibland missuppfattad i Sverige och svenska forum med den sortens humor. Ibland säger Fata Morgana till mig om jag vill skoja "det där kan du inte skriva". Olika kulturer, olika seder.

[snowy_]
2022-07-11, 16:06
#39

#38: Minns inte exakt…men det var något med bitches (översättning till det: https://en.bab.la/dictionary/english-swedish/bitch ). Och han lät väldigt allvarlig (nästan arg).

Humor har jag själv nästan aldrig problem med. Men många kan ju ta illa upp av humor också. Så i de flesta fall är jag försiktig med vad jag säger. Men man anpassar väl sig efter de man skriver med också.

Condor
2022-07-11, 16:49
#40

#39:

Jag vet inte i vilket sammanhang som han använde ordet, men här i min kultur är det inte ovanligt att använda sig av det. T.ex. kallar fjortisar som är bästa vänner varandra som bitches, bara sådär på skoj. En gång jobbade jag i ett företag där ett par kollegor brukade hälsa på varandra genom att säga "hej, jävla r.vh.l., men de var bästa vänner.

Jag har lagt märke till att man i Sverige är speciellt känslig. T.ex. om man skulle göra vitsar om blondiner, skulle många betrakta det som diskriminerande. Här är det inget problem och själv tänker jag att det ändå är så urbota dumt att anse att hårfärgen skulle spela en roll för intelligensen, att man inte verkligen kan betrakta det som diskriminerande. Man gör vitsar för skojs skull. Det förstår folk här och jag kände en gång en blondin som brukade säga när hon klumpade sig på något sätt att "nu var jag väldigt blond igen". Min sambo är ju sjäv blond, men ändå gör jag ibland vitsar om blondiner. En annan sak vore det att göra vitsar om funktionshindrade. Det skulle även här gå över gränsen.

Man ska alltså inte lägga varje ord som någon säger på "guldvågen" och så länge jag inte vet i vilket sammanhang och varför som Krishnamurti använde sig av ordet bitches vill jag inte döma över honom.

[snowy_]
2022-07-11, 17:05
#41

#40: Men ändå jämför du m fl bra andliga, hjälpsamma tekniker med något konditionerat? Vet du att vara konditionerad är en typ av funktionshinder? Något man kan vara mer eller mindre handikappad av hela livet från rätt unga år.

Annons:
Condor
2022-07-11, 17:19
#42

#41:

Nu har du missförstått någonting. Alla människor är konditionerade på olika sätt. De konditioneras av miljön och kulturen som de växer upp i, av deras föräldrar, lärare, vänner, fiender, regeringar, främlingar, av det som de läser, ser på TV, av olika sorters erfarenheter med människor osv.

På den andliga vägen smyger man på sig själv för att granska sig och reflektera över var man har sina konditioneringar och försöker att bli av med allt onödigt..

Jag skrev ett inlägg om det här:

https://andligutveckling.ifokus.se/discussion/1527494/den-manskliga-formen

Det här är en sajt menad för alla dem som är beredda att söka inåt för att bli medvetna om människornas sanna natur. Andlig utveckling har ingenting med trosföreställningar att göra, utan snarare att ge upp dessa för att kunna erfara den absoluta sanningen.
[snowy_]
2022-07-11, 17:58
#43

#42: Jo jag själv har ju blivit mindre konditionerad på den andliga vägen. Men ordet sticker ändå i ögonen i vissa sammanhang.

[snowy_]
2022-07-11, 17:59
#44

Men det är väl bara skriva på som man vill så får väl folk uppfatta det hur dom vill sedan 🙂

Pyttelite
2022-07-11, 18:05
#45

Kan det vara en språkförbistring mellan tyska och svenska?

PSYCHOLOGIE bewirken, dass eine Reaktion auch dann eintritt, wenn an die Stelle des ursprünglich auslösenden Reizes ein anderer tritt "ein konditionierter (bedingter) Reflex"

Betingad?


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


[snowy_]
2022-07-11, 18:23
#46

#45: Kan vara så. Men inom andlighet säger man ju ibland på engelska (conditioned), att man är "conditioned" om man inte är fullt upplyst typ. För att använda de orden.

Men ordet konditionerad uppfattar jag själv som att man har en psykisk störning. Vilket jag ju har och har haft. Och de är inte leka med och kan ofta vara rakt dödliga (självmord), och göra personen farlig för omgivningen, utan att dem själv riktigt vet.

Därför känns det för mig att jämföra något fint som en värdefull meditation med det jag beskrev ovan inte riktigt rätt.

Sen såg jag att man utelämnade just Reiki ur de "konditionerade teknikerna" av någon anledning. Men det har jag inte fått svar på varför

[snowy_]
2022-07-11, 18:25
#47

Och betingad känns ju mer passande tycker jag. Om man nu måste använda något sådant ord.

Pyttelite
2022-07-11, 18:30
#48

#47: Ok jag fattar inte riktigt begreppet själv men förstår att du tolkar det som sjukdom men det kanske finns olika tolkningar.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Annons:
[snowy_]
2022-07-11, 18:31
#49

#48: Ja uppenbarligen 😊

FataMorgana
2022-07-11, 18:43
#50

#40: Eller så har Krishnamuti kanske haft dåliga erfarenheter med kvinnor och blivit lite fördomsfull? Jag har sagt det så många gånger och säger det gärna igen, men det finns verkligen ingen människa utan en blind fläck. Vi har alla våra fel och brister, så även den upplysta människan. Det finns faktiskt ingenting som skiljer en upplyst människa från en icke-upplyst, förutom medvetenheten om Maya och den sanna naturen. U. G Krishnamurti var lika mycket en människa som alla andra.

[snowy_]
2022-07-11, 18:56
#51

#50: Det tror nog jag också. Fördommar har vi nog alla egentligen. Sen har vi alla våra uttryckssätt…som man får försöka ta med en nypa salt…

 • Redigerat 2022-07-11, 18:58 av [snowy_]
Condor
2022-07-12, 09:24
#52

#45:

Det finns faktiskt olika sorters betydelser av ordet. Om du kollar på svenska wikipedia så finns det någonting som heter "klassisk betingning".

https://sv.wikipedia.org/wiki/Klassisk_betingning

Men om du sen kollar vad det står på tyska, så heter det "klassische Konditionierung".

https://de.wikipedia.org/wiki/Klassische_Konditionierung

Men det verkar att konditionering har en annan betydelse på svenska, men jag antog att man kan översätta konditionierung på tyska till konditionering på svenska.

Kollar man på tyska wikipedia endast på ordet Konditionierung, så kan man läsa att det finns fler betydelser. Men det finns ingen svensk wikipedia artikel:

https://de.wikipedia.org/wiki/Konditionierung

Men hur som helst, så förklarade jag ju i länken i mitt inlägg 42 vad det handlar om. I princip handlar det om hur vi har lärt att reagera på situationer. Vi blir "inställda" att tänka och reagera på ett visst sätt och det ger oss en viss form, en form som vi har fått av andra människor.

Att det på svenska även kan användas för en psykisk sjukdom har jag aldrig hört förr.

Condor
2022-07-12, 09:34
#53

#46:

Läs mitt svar till Pyttelite, så förstår du kanske vad jag menar. Det verkar vara som Pyttelite skriver, en språkförbristning mellan tyska och svenska.

Jag har inte "utelämnat" Reiki, men jag kan ju inte räkna upp alla andliga tekniker som existerar. Det är ju inte så att Reiki är "mitt" och meditation är "ditt", utan jag mediterar också. Jag tror att du ibland tar saker som personligt som inte är personligt menade. Det kan också vara en sorts….. ja…..vilket begtepp ska jag använda mig av. Jag vågar nästan inte skriva någonting för att inte bli missförstådd, men skriver helt enkelt hur du har blivit formad i livet utan att använda mig av ett specielt begrepp. Det är sånt som man reflekterar över på den andliga vägen och ta det inte som personligt igen, för det är en livsuppgift att smyga sig på sig själv för att upptäcka var man inte är sig själv och jag kommer själv inte tt bli färdig med det i det här livet.

Pyttelite
2022-07-12, 09:55
#54

#53: Jag läste men förstod inte riktigt men det innebär ju inte att du skriver fel hade bara inte stött på konditionerad i den betydelsen.


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Condor
2022-07-12, 10:07
#55

#54:

Kanske jag skulle ha använt ett annat ordval, men man vet ju inte i förväg var man blir missförstådd.

Annons:
Condor
2022-07-12, 10:16
#56

#46:

Tillägg till snowymountains:

Eftersom du kopplar ihop ordet konditionerad till något negativt, så verkar det också vara så att du ser tekniker som är konditionerade som något negativt. Men tekniker kan inte vara fria från konditioneringar. De är ju formade av människor för ett bestämt syfte och människor som utövar tekniker gör det på samma sätt, som de har lärt att använda tekniken. Det är ett inlärt sätt.

Men jag skrev ju att det inte är teknikerna i sig som är problemet, utan att tro att hitta svaret i teknikerna. Men det är mer invecklat än så. Om du "övar eller utövar" meditation kan du inte samtidigt vara i meditation, för att meditation är att "inte göra". Men öva eller utöva är "att göra". Om man mediterar för att bli upplyst så funker det heller inte, för om du har ett syfte är du inte i meditation. Du hittar alltså inte svaret i tekniken. jag hoppas att du förstår vad jag menar.

[snowy_]
2022-07-12, 16:24
#57

#53:

Jo, jag förstår nog nu. Ordet betingad låter ju mer passande i mina öron. Men det är ju inte lätt att få alla ord rätt, speciellt om man kanske inte har svenska som första språk. Jag är ju heller inget Lexikon 🙂 så även jag kan ju missförstå och tolka även svenska ord fel ibland.

Kanske är det en del av min konditionering/betingning att ta saker personligt ibland. Men om någon säger "till mig" att en bil är röd, så tror ju inte jag att den är blå 🙂 men ta inte detta på något negativt sätt du heller, för även jag uppfattar ju ord "fel" ibland.

#56:

Jag förstår hur du menar. Det var ju också det jag menade förr när jag skrev att jag upptäckte en gång att man inte behöver fokusera/försöka i meditationen, bara låta allt vara som det är (och lugnt, nästan på automatik upprepa sitt mantra om man har ett sådant, utan att fokusera). På så sätt gör man ju inte meditationen tycker jag…🙂

Sedan att meditera osv för att bli upplyst ger ju en onödig spänning/ansträngning som går tvärt emot vad meditation är. Det är sådant man upptäcker allt eftersom man blir mer erfaren.😊

Men nu tror jag att jag förstår bättre hur ni menar…får försöka komma ihåg det till nästa gång.

 • Redigerat 2022-07-12, 16:47 av [snowy_]
Pyttelite
2022-07-12, 16:54
#58

#55: Du har inte blivit missförstådd jag fattade bara inte. 😁


Man motionerar inte för att bli yngre utan för att bli äldre.


Condor
2022-07-12, 17:24
#59

#57:

Ja, ibland kan det hända att man använder sig av ett ord som på olika språk har olika betydelser. En gång stod jag med Fata Morgana i kö framför kassan i en mataffär och jag sa en mening till Fata Morgana på svenska som innehöll ordet "fick". Tjejen som stod framför mig i kön vände sig om och tittade på mig med en blick som uttryckte att hon var chockad. 😁😄

Condor
2022-07-12, 17:26
#60

#58:

Jag skulle ha förklarat med andra ord och bara ha skrivit om att man blir formad av sin omgivning som man växer upp i. Det handlar ju om att man till slut blir en produkt av andra människor och det ska man befria sig ifrån.

[snowy_]
2022-07-12, 18:07
#61

#59: Hehe, ja…kanske var hon engelskspråkig x)

AndligMaskros
2022-10-27, 07:54
#62

Chakrasystemet är viktigt, även om chakrana inte är medvetandecentra, utan suger en viss typ av energi som stödjer det mänskliga medvetandets arbete och funktion. Representationen och antalet chakran kan variera beroende på författaren, följande bild visar deras sidovy och kategorisering:

 • Redigerat 2022-10-27, 08:31 av AndligMaskros
Annons:
Condor
2022-10-27, 09:55
#63

#62:

Som jag skrev, finns det 114 chakras i kroppen, men sen är frågan, vad definieras som ett chakra. Om man räknar med alla ställen där en energibana (nadi) korsar en annan och alla ställen där energi koncentrerar sig, kommer man fram till runt 100.000 chakras. Det ska finnas 72.000 nadis.

I vanliga fall pratar man om de 7 stora chakren som befinner sig längs ryggraden. Där befinner sig också ett litet mindre chakra, mellan hjärt- och halschakrat, som kallas Ananda Khanda centrumet. Det brukar i vanliga fall inte räknas med, men vissa författare räknar med det.

På bilden ser man 9 chakras i stället för 7. Här har man tagit 2 ringar för hjärtchakrat, eftersom hjärtchakrat både har ett grönt och ett rosa centrum.

Sen har man tagit turkisblått för Ananda Khanda centrumet och ett mörkare blått för halschakrat. Somliga författare beskriver halschakrat som turkisblått och pannchakrat som mörkblått. Här på bilden är pannchakrat i lila.

Det kan variera lite, beroende på chakrornas tillstånd och förmåga att se chakrorna. Jag har sett pannchakrat både i ett mörkare blått som nästan är lila och även i ett ljusare blått som snarare skulle motsvara halschakrat.

På de flesta bilder visas chakrorna som en rund skiva som man ser framifrån. Men jag har sett dom så som på bilden, dvs. ringar som går runt kroppen. På pannchakrat ser man en ljusstrål från höger och en från vänster som träffar varandra i mitten (energikanalerna går ihop/korsar varanda) och som sen träder in i huvudet i mitten på pannan. Därför valde jag den bilden för inlägget.

Sen kan man diskutera om vad som är en del av chakrat. Räknas energikanalerna som går runt kroppen som en del av ett chakra eller bara punkten där energibanorna korsar varandra? Man kan se det så eller så

AndligMaskros
2022-10-27, 10:13
#64

#62: översättning är inte perfekt, men tillräckligt för förklaring

https://ibb.co/KrqjZZg

Image 1666858541394 hosted in ImgBB
 • Redigerat 2022-10-27, 10:16 av AndligMaskros
Condor
2022-10-27, 11:06
#65

#64:

På den bilden har man helt enkelt räknat framsidan och baksidan på chakrorna som egna chakras och därför blir det 12 chakras.

Man kan se det på olika sätt. I de indiska systemen, där man använder sig av beteckningen chakras, ser man det på ett annat sätt som t.ex. inom det taoistiska systemet. Där kallar man energicentrena för dantians.

I det taoistiska systemet ser man det som är rotchakrat (yang) och sakralchakrat (yin) i det indiska systemet som ett enda system (yin och yang) och kallas nedre dantian. Samma med hjärt- och solarplexus chakrat (mellersta dantian) och hals- och pannchakrat (översta dantian):

https://en.wikipedia.org/wiki/Dantian

AndligMaskros
2022-10-27, 15:06
#66

#65: (vi ber om ursäkt, vi har inte konstant tillgång till Internet, så vi kan inte delta i diskussionen i realtid)

Det finns tre tan tjenas: själen, själens utvecklingsmedvetande och kundalinicentret. Kundalinicentret har rollen att hålla den fysiska kroppen i gott fysiskt skick och det är allt.

https://ibb.co/sP3Mgq3

Image 63a6ffb32ab008f888e5b9187d7ce371 hosted in ImgBB
Condor
2022-10-27, 15:21
#67

#66:

Du behöver inte be om ursäkt. 😊 Du kan svara när du vill, har tid och internät.

Det där med själen ser jag lite annorlunda än religioner. Reinkarnation kommer från hinduism, där man "har" en själ som föds på nytt. Buddhisterna har en helt annan föreställning av reinkarnation. Där finns det ingen själ som vandrar från en person till nästa.

Jag skrev ett inlägg om det en gång:

https://andligutveckling.ifokus.se/discussion/1502167/existerar-sjalen

Det här är en sajt menad för alla dem som är beredda att söka inåt för att bli medvetna om människornas sanna natur. Andlig utveckling har ingenting med trosföreställningar att göra, utan snarare att ge upp dessa för att kunna erfara den absoluta sanningen.
AndligMaskros
2022-10-27, 15:58
#68

Vi publicerar en kommentar om diskussion om Själen: https://andligutveckling.ifokus.se/discussion/1502167/existerar-sjalen

Det här är en sajt menad för alla dem som är beredda att söka inåt för att bli medvetna om människornas sanna natur. Andlig utveckling har ingenting med trosföreställningar att göra, utan snarare att ge upp dessa för att kunna erfara den absoluta sanningen.
Condor
2022-10-27, 17:34
#69

#68:

Varför kallar du dig "vi"?

Annons:
AndligMaskros
2022-10-27, 18:00
#70

#69: Att utöva en viss typ av icke-Ego-meditation gjorde att Ego-medvetandets "fläckar" gradvis raderades bort från aurans tolv lager, vilket resulterade i att vårt medvetande återgick till ett tillstånd av enhet med Universums medvetande. I tillståndet av enhet är det inte möjligt att använda första person singular.

FataMorgana
2022-10-27, 19:13
#71

#70:

Har du någonsin tänkt på att "vi" bara är motpolen till "de" och att det i det gudomliga varken existerar det ena och eller det andra? 😉

Själv ser jag det som att det är Gud som äter genom miljarder med munnar och som arbetar genom miljarder med händer och att det redan här och nu är vår sanna natur, det högsta gudomliga som finns 😊

AndligMaskros
2022-10-27, 19:51
#72

#71: Vi är inte personliga i diskussionerna, och därför har synen på spiritualitet som vi presenterar inte avsikten att ogiltigförklara åsikter från andra diskuterade, de är bara olika, i linje med våra erfarenheter.

Därför bör människor från detta forum förstå våra kommentarer som en annorlunda tillgång till utvecklingen av andligt medvetande, inte som motsatsen till tillgång till andra andliga sökande.

 • Redigerat 2022-10-27, 20:13 av AndligMaskros
Condor
2022-10-28, 16:01
#73

#72:

Men "vi" betyder ju bara "jag och en annan eller flera andra". Vem är det som fattar beslutet, att nu vill jag/vi skriva ett inlägg t.ex.? Det spelar ingen roll om "vi" eller "jag" fattar beslut. Det är alltid ett eller flera ego som fattar beslut.

Egot är faktiskt nödvändigt för att överleva i den fysiska världen. Egot är en produkt av förståndet, dvs. en process i huvudet, en illusion som förståndet lever i och identifierar sig med. Men utan den här processen skulle vi inte kunna existera i den fysiska verkligheten.

Att erfara samahdi, upplysningen eller vad man vill kalla det för, betyder inte att man lever utan ego resten av livet. Det är bara i ögonblicket som man erfar, som egot försvinner, liksom allt annat. Kvar blir bara det oföränderliga gudomliga. Vem som inte har erfarit detta, ser det som att vara i "enhet med universum". Vem som har erfarit detta ser att det inte finns någon som kan vara i enhet med universum, för att i detta ögonblick existerar den som vill eller trodde att vara i enhet med universum inte, liksom hela illusionen inte existerar. Det finns bara kvar "universum".

Och vad är det förresten som vill vara i enhet eller tror vara i enhet om inte egot?

AndligMaskros
2022-10-28, 16:14
#74

Det är viktigt att veta att Egot inte är en illusion, utan ett medvetande som finns i en persons aura och utövar ett inflytande på dess medvetande. Att radera Egot (genom den mediterandes själs verkan) raderar inte personens personlighet, hans självkänsla, utan bara det parasitära medvetandet hos Egot som lever sitt liv genom livet för den person i vars aura det bor.

Condor
2022-10-28, 16:26
#75

#74:

Men egot är ju bara en process i huvudet, dvs. elektrokemiska impulser i hjärnan och inget substansiellt. En process som måste upprätthållas. Alla energetiska processer och tankar finner sina uttryck i auran. Men om du identifierar dig med dessa processer är det en falsk identifikation. Om du någonsin erfar samadhi, kommer du att bli medveten om den falska identifikationen.

AndligMaskros
2022-10-29, 08:25
#76

#75: @Condor, när kontrollanter vill förbjuda vårt deltagande i ett forum som de kontrollerar, gör de det vanligtvis på två sätt: blockera vår inloggning till forumet eller sluta svara på våra kommentarer.

På det här forumet agerade någon mot oss med en mycket stark mental psykokinetisk effekt, vilket orsakade oss en mycket stark huvudvärk i 24 timmar.

Den här typen av handlingar är inte karakteristiska för andliga sökare, men det är för medlemmar av religiösa sekter, säger den katolska kyrkan.

Annons:
FataMorgana
2022-10-29, 11:51
#77

#76: Du är rolig du 😂 Jag önskar jag hade kunnat genom tankens kraft ge andra huvudvärk. Då hade jag sett till att världens alla galna diktatorer hade huvudvärk varje dag 😁

Condor
2022-10-29, 12:21
#78

#76:

Fick ni huvudvärk allihopa? 😄 Nej, skämt åtsido. Psykokinetik är förmågan att använda övernaturlig kraft för att flytta, deformera eller på annat sätt manipulera materiella föremål. Det är ingenting som nån av oss håller på med. Som litet barn med 4 år försökte jag dock ofta att få en lampa som hängde i taket att sväva ner, men jag lyckades aldrig.

Nu är det så att vi har en annan syn på andlighet än att tro på religiösa färdiga koncept som t.ex. inkarnerde själar som måste utvecklas, själar med livsuppgifter osv. och vad den katolska kyrkan säger rör mig inte. Den katolska kyrkan skulle också betrakta din syn på andlighet som en djävulsk villoväg, precis som vår syn på saken och allt annat som inte motsvarar deras trosystem.

Men det är ingen anledning för oss att förbjuda ditt deltagande, för du har inte varit otrevlig och har heller inte spridit konspirationsteorier. Skulle vi vilja förbjuda ditt deltagande, skulle vi inte behöva att använda oss av psykokinetiska metoder för att skada dig, för vi skulle ju ha möjligheten att helt enkelt stänga av dig.

Men vi tycker att det är mer meningsfullt att diskutera om våra olika synsätt och det är ju det som ett forum är till för. Om vi får dig att fundera på om det verkligen är rätt väg att ta över koncept som du lär av andra och tro på det, gör vi mer nytta än om vi skulle stänga av dig eller skada dig och så länge du inte är otrevlig eller sprider galenskaper som t.ex. konspirationsteorier är du välkommen här. Man måste inte vara antagonister bara för att man har olika åsikter.

Men hur som helst, det där med själarna och livsplanen osv. har jag redan hört för 40 år och jag har sett hur folk blir övertygade av det bara för att någon som de anser är uppsatt i ämnet säger det. Men det är bara en tro och ingenting som man kan verifiera med egna erfarenheter. Osho sa att en tro inte blir till den egna sanningen, inte ens om den stämmer. Att ta över en tro betyder att man stänger sig för egna erfarenheter. Erfarenheter filtreras genom den egna tron och på så vis blir det en förvrängd bild på verkligheten. Det är en av anledningarna till att man ska tömma sitt sinne. Man kan bara hälla vatten i ett glas som är tomt.

Vi på den här sajten uppmuntrar sökare att tömma sinnet, göra sig av med trosystem för att erfara själva.

Men jag har en annan teori för din huvudvärk. Den skulle kunna vara stressrelaterad, för att du konfronteras med ett helt annat synsätt på den här sajten. Du har byggt upp ett koncept som du tror på och om du läser här, är konceptet som du tror på i fara att "rasa ihop". Om jag har stressrelaterad huvudvärk brukar det försvinna när jag sover, men annars brukar det göra susen att behandla med reiki eller dricka en kopp starkt ingefärate.

 • Redigerat 2022-10-29, 12:51 av Condor
snowy00
2022-10-30, 09:23
#79

Själv har jag tidigare kunnat få stark huvudvärk "på grund av" forum. Men senare insåg jag att värken hade en annan, underliggande orsak. För mig har det varit låsningar längs ryggraden, spänningar i muskler (ev något stressrelaterat), men också har jag fått ändra lite mindre saker i min livssituation (som att sälja bilen som var en tyngd för mig, mm).
Men det är ju inte säkert att det är just detta för dig, AndligMaskros.

Tror det var i En kurs i mirakler (kan ha fel) som det stod något i stil med "du är aldrig upprörd av den anledning du tror att du är"…😊


FataMorgana
2022-10-30, 11:31
#80

#79: Det var verkligen ett vist citat det där, var det nu än kommer i från 😊

Condor
2022-10-30, 11:38
#81

#79:

Jag kan ju föreställa mig att det känns som ett motstånd, när dom som tar hand om sajten har en helt annan syn på andlighet och människor tenderar ofta till att ta sådana här saker personligt, känner sig inte välkomna och missuppfattar vår intention. Men vi skulle helst vilja att alla människor erfar samadhi, att ingen människa luras att tro på religiösa eller esoteriska koncept som ger rationella förklaringar till människans och universums tillvaro.

Frågan är, hur man ska reagera på om någon tror på dessa koncept. Att säga att det där är flum funkar inte, för då skapar man ett motstånd. Med logisk argumentation kommer man heller inte mycket längre, om folk är övertygade av deras tro. Vi försöker mer med att ställa frågor som får folk att fundera och talar om hur vi själva ser på saken. Men det verkar heller inte att fungera.

Men varför skulle vi lyckas med saker som inte ens människor som Jesus eller Buddha lyckades med? Jesus talade om senapsfrön som kan falla på bra eller dålig mark. Man kan bara strö ut senapsfrön, men man kan tydligen inte påverka marken som de faller på. Det ingår också i vår egen utvecklingsprocess att acceptera som det är.

snowy00
2022-10-30, 11:44
#82

#81: Ja, kanske måste man ha en viss grad av att vara redo, för att ta emot djupa, och utmanande frågeställningar. Därför kanske Buddha var visast, som rekommenderade meditation och självreflektion?🤔


Condor
2022-10-30, 11:57
#83

#82:

Ja, så är det nog. Det fanns en tid i början av min väg som jag också tenderade till att tro på sådana koncept som inkarneradnde själar, människors föreställningar av karma, speciellt om man är ny på den andlig vägen och hör det där av människor som man tror är uppsatta, Men jag tog aldrig emot det helt och tänkte "hur kan någon veta det?" För mig var det så att jag tänkte att det kanske skulle kunna vara så, men jag hade ingen övertygelse. När man sen gör egna andliga erfarenheter kommer mer tvivel och i och med att erfara samadhi ser man att det inte är så som människors förstånd tänker ut sig att det är.

Men ju längre tid som någon tror på dessa koncept, ju svårare blir det att göra sig av med dom. Det blir svårare att inse att man har haft en falsk tro. Tänk, någon som tror på det där i 30-40 år, hur svårt det måste vara att inse att ha varit på fel väg.

Annons:
snowy00
2022-10-30, 15:33
#84

#83:

Ja, det är säkert ett mått av stolthet också. Om man nu inser att man trott fel hela livet, vill man kanske ändå inte erkänna det, och ge "de andra" rätt.


Condor
2022-10-30, 16:05
#85

#84:

Ja, det är egot som är i vägen för utvecklingen.

snowy00
2022-10-30, 18:21
#86

#85:

Beror väl på hur man ser det.
Enligt en del är egot bara en illusion…😊


Condor
2022-10-30, 18:31
#87

#86:

Illusionen är i vägen för utvecklingen.

snowy00
2022-10-30, 19:07
#88

#87: Jo, men isf måste ju både egot och utvecklingen vara illusioner. Lite som du skrev i en annan tråd.


FataMorgana
2022-10-31, 10:16
#89

#88: Ja hela livet som människa på jorden är ju egentligen bara en illusion, som en dröm vi drömmer på natten, men som börjar när vi föds och som upphör när vi dör. Om vi sen sysslar med andlig utveckling i illusionen eller gör något annat spelar i slutändan ingen större roll, för i slutändan hamnar vi ändå på samma ställe när illusionen är över.

snowy00
2022-10-31, 21:23
#90

#89: Skillnaden är väl kanske hur upplevelsen blir här i livet.😊


Annons:
FataMorgana
2022-11-01, 11:33
#91

#90: Ja precis 😊

Upp till toppen
Annons: