Etikettgud-gudomligt
Läst 138 ggr
Condor
2021-05-14, 16:00

Existerar själen?

Det är en fråga som många ställer sig, men som inte är klart definierad, för det finns väldigt många föreställningar om vad en själ är. Tittar man in på wikipedia, ser man vilka olika föreställningar det finns i olika religioner och kulturer och wikipedia är inte fullständig, utan behandlar bara de kändaste religionerna. Det händer att människor pratar om själen men de menar helt olika saker, beroende på deras föreställningar.

Nästa fråga som dyker upp är "finns det någon föreställning som är rätt?". Alla kan inte vara riktiga, för de motsäger sig ju. De flesta måste alltså vara fel. Sen kan man undra, varför skulle en av dessa föreställningar vara riktig? De som tror på sin religion är förstås övertygade om att beskrivningen av deras religion är den rätta. Men om de skulle ha vuxit upp i en annan kultur med en annan religion, skulle de vara lika övertygade om att just den beskrivningen är den rätta.

Hur får man svar på frågorna? Hur kan man resonera? Det har sysselsatt teologer och filosofer i alla tider. De flesta som använder sig av ordet själ är inte ens medvetna om de olka beskrivningar so finns och ser själen bara som "den gudomliga delen" i oss och jag ser inget fel med det. Men när de säger t.ex. "jag har en själ" eller "min själ" tycker jag, att om själen är det eviga odödliga gudomliga i oss, att det låter lite som om loppan på hunden säger att det där är "min hund". Loppan har aldrig sett hunden i sin helhet och vet inte vad den pratar om och hunden behöver bara skaka av sig loppan.

Precis så är det med "själen". Folk föreställer sig det gudomliga i oss som någonting som är separerat från gud och som för tillfället befinner sig i oss. Förståndet är begränsat i sin föreställningsförmåga inom tid och rum. Det betyder, att om förståndet föreställer sig någonting utanför dess gränser, kan det endast vara fel. Därför kan alla föreställningar av gudar också bara vara fel.

Svaret på frågan om det existerar en själ kan därför bara vara "det som folk försöker att föreställa sig existerar, men deras föreställningar existerar bara som föreställningar. Jag har hört föreställningar av esoteriker som är en blandning av flera religioners föreställningar, blandat med lite eget. Historian om att själen gör sig en livsplan för nästa inkarnation har jag redan hört för 40 år. Jag vet inte vem som har tänkt ut sig det. men det brukar vara så att en säger det och sen sprids det vidare för att folk tycker att det låter bra. Varför finns det så få som ifrågasätter?

Sen ska man inte glömma, att om "skaparen" (eller vad man ska kalla det för) "skapade" (eller vad man ska kalla det för) universumet, tid och rum, måste det ha hänt utanför tid och rum. Bara för att vi erfar verkligheten kronologiskt, måste den absoluta verkligheten inte vara det. Vår verklighet måste egentligen också existera i en icke fysisk tillvaro utan kronologi, från början till slut, i en enda "grej". Då kan det heller inte finnas en själ som gör sig en livsplan och måste lära någonting. Vad skulle det gudomliga ha att lära?

Vi har det gudomliga i oss. Det kan vi erfara t.ex. i meditation eller under en kundaliniresning och vi har alltid möjligheten att känna livskraften, som har olika namn i olika kulturer, t.ex. chi, prana, mana osv. Det finns många österländska metoder att erfara livskraften och att arbeta med den. Men hur det ligger till med själar och vad som händer efter döden kommer att förbli ett mysterium. Jag säger "jag vet inte" och då är jag lite klokare än dom som ger en förklaring, för de vet inte att de inte vet. Men religioner måste helt enkelt förklara oförklariga saker till folk och ge dom en föreställning av det oföreställbara.

  • Redigerat 2021-10-23, 17:04 av FataMorgana
  • Redigerat 2021-05-14, 16:25 av Condor
FataMorgana
2021-11-09, 15:24
#1

Det här inlägget får mig att tänka på ett blogginlägg om reinkarnation som jag skrev en gång. Jag tror inte att jag postat det här på den här sajten tidigare, så jag lägger in det hit.

Om reinkarnation och falska föreställningar

De flestas uppfattning om reinkarnation är ju den att vi föds om och om igen till olika liv här på jorden. Att kroppen blir till mat åt maskar när vi dör, men att vi själva tar boning i en ny kropp för att leva vidare i ett annat liv, på en annan plats på jorden. Men det är få som frågar sig vem eller vad det egentligen är som skulle födas om, för de flesta tar ju för givet att vi människor har en evig själ som inträder i en ny kropp, till ett nytt liv och därmed upphör många att ställa sig sådana frågor och går miste om många djupa svar.

Så låt oss fundera på vad de upplysta brukar säga. De säger att Jaget bara är en illusion som inte finns till på riktigt, att vi varken är vår kropp eller våra tankar, utan att vi till vår sanna natur är det gudomliga själv eller det rena medvetandet som buddhisterna kallar det för. Människan har alltså en falsk identifikation. Hon identifierar sig inte med sin sanna natur, utan med en illusion och sen tror hon att illusionen har en evig själ som lever vidare. Inte medveten, men omedveten om sin sanna natur gör hon det.

Men en illusion kan inte ha eller äga något som är evigt och som finns till på riktigt. Med andra ord kan Jaget inte ha en evig själ om Jaget bara är en illusion. Snarare är det något som har Jaget och det här något är det gudomliga för mig och det gudomliga lever i många kroppar och lever många liv. Men med "mig" som är en illusion har det inget att göra med och därför kan jag inte säga att jag har en själ eller att det är min själ som reinkarnerar. Där Jaget inte finns, finns där heller inget som är mitt eller ditt. Hela reinkarnationsteorin om att människan har en själ är alltså en enda stor illusion och beror endast på en falsk identifikation om vem man är.

Avslutar med ett tänkvärt citat av okänd författare.

"Identifikationen med sitt sanna Väsen blir först verksam i människan när han erfar det, själv upplever det inifrån och som en inre säkerhet vet. Detta är också erfarenheten av alla de visa i årtusenden. Att veta med huvudet - nu som du just har läst det - hjälper inte mycket till att avidentifiera sig själv från kroppen. I slutändan kan man bara erfara upplysning genom en helhetsupplevelse och innerlig vetskap om vem man är."

[vykke]
2021-11-09, 22:40
#2

Själen är Det Högre Jaget, kan man nog säga. Inte förrän du är totalt upplyst, "känner du dig själv", vet du exakt. Du kan inte tänka fram det, du kan bara inse det, tror jag.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Condor
2021-11-10, 09:14
#3

#2:

Det högre jaget är liksom själen en föreställning som människor har om vår tillvaro och det är begrepp som flitigt används inom new age. Men om själen är beteckningen för det gudomliga i oss, hur skulle det då kunna existera ett "eget jag" där som det inte existerar separation?

Det är förståndet som upplever en dualistisk värld som är en illusion, där det finns ett du och ett jag. I det gudomliga, där som det inte existerar separation, kan det varken finnas ett du eller jag, varken ett högre eller ett lägre. Där är allt ett och samma.

FataMorgana
2021-11-10, 09:19
#4

Så här svarade Buddha på frågan om det finns ett jag 😊

"I sutran Ananda Sutta (Samyutta nikaya 44.10) berättas det om hur Buddha fick frågan "finns det ett jag?" av en vandrare. Buddha valde att inte svara på frågan, och när vandraren hade gått frågade Buddhas ledslagare Ananda Buddha varför han inte svarade på frågan. Buddha svarade:[2]"

"Ananda, om jag - som blev frågad av vandraren Vacchagotta om det finns ett jag - hade svarat att det finns ett jag, skulle det bekräfta synen hos de brahmans och tänkare som förespråkar eternalism [tron att det finns en evig oföränderlig själ]. Om jag - som blev frågad av vandraren Vacchagotta om det finns ett jag - hade svarat att det inte finns ett jag, skulle det bekräfta synen hos de som förespråkar för annihilationism [tron att döden innebär slutet för medvetandet].[2]" https://sv.wikipedia.org/wiki/Anatman

Upp till toppen