Etikettgud-gudomligt
Läst 107 ggr
Condor
2021-06-12, 15:15

Vad är gud?

Många människor pratar om gud, fast alla menar något annat. Det finns tusentals gudar, men även dom som har samma gud har olika föreställningar om gud. Men alla har ett gemensamt: de tror att just deras gud eller deras föreställning av gud är den "rätta" och de betraktar det som en absolut sanning. För det mesta handlar det om en gud som person, som man måste tillbedja, älska och lyda och för den sakens skull finns det belöningar eller straff.

Eftersom det finns tusentals olika sorters gudar, så kan det maximalt finnas en enda som teoretiskt skulle kunna finnas till, dvs. om det är så som de flesta religionerna säger, att det bara finns en gud. Säger vi, om det finns 10.000 gudar, så måste MINST 9.999 stycken vara icke existenta. Men varför skulle det överhuvud taget existera en enda av de 10.000 gudar? Är det inte mest sannolikt att alla dessa 10.000 gudar bara är människors uppfinningar?

Det finns fler föreställningar av gud än gudar som personer. Buddhisterna säger "det rena medvetandet". Egentligen är det inget fel på att kalla gud för ett medvetande, för det är ingen klar definition av någonting. Felet uppstår först när ordet hamnar i hjärnan, för där har vi en definition som är lika med de medvetande som vi känner, dvs. från människor eller djur. Men…. om det finns ett "rent medvetande"…. vad är då bakom detta medvetande? Vad är det som uttrycker medvetandet? Skulle man tro på en gud som person, skulle man också kunna säga "vem skapade gud?".

Med mänskligt resonemang kommer man inte långt. Gud kan man inte föreställa sig, utan bara erfara och det är en erfarenhet som man inte kan förklara för andra, för att "det som gud är" ligger utanför förståndets föreställningsförmåga. Gud är "det oföreställbara", som uttrycker hela existensen, dvs. inte bara det som finns inom tid och rum, utan även tiden och rummet och guds essens finns i allt liv. Man kan därför bara hitta gud inom sig själv och det uppfattas som en sorts kärlek som inte kan jämföras med något annat.

Frågan "vad är gud" kan man inte besvara med ord och heller inte föreställa sig. Men föreställningar om gud leder oss bort från gud och hindrar oss att upptäcka vad gud verkligen är. Har man en tro eller föreställning, letar man bara efter det som man föreställer sig. Någonting som ligger utanför tid och rum är för förståndet inte tillgängligt. Frågor som "vad var före tiden" kan man ju heller inte besvara, för det finns ju inget "före tiden", för det skulle förutsätta att det finns en tidspunkt där som det inte existerar tid. Men sådana exempel visar var förståndets gränser går.

En av de svåraste uppgifterna på en andlig väg är att göra sig av med sina troföreställningar. Man måste så att säga "tömma sin bägare". Först då kan man fylla på något annat och hitta gud.

FataMorgana
2021-06-12, 16:02
#1

Och i vissa sammanhang kallar man gud för det Absoluta.
(minns inte vem som var författaren till detta citat)

Det Absoluta är ett namn för den Enda Verkligheten, den Oändliga, Oföränderliga grunden för Allt. Allt annat är "Maya" – dvs. de evigt föränderliga uttrycksmedlen, uttryckssätten, grader av intelligens och dess former som hela tiden närmar sig Ljuset men aldrig berör Lågan eftersom det Verkliga inom varje varelse är denna Låga själv.

mörkaögon
2021-06-26, 00:59
#2

Gud är allas. Gud är gud oavsett vad en väljer för namn. Gud finns i allt och alla och på alla sätt vi kan tänka oss.

Condor
2021-06-26, 12:28
#3

#2:

Det stämmer! Men det är inte namnen som folk ger gud som är problemet, utan att folk föreställer sig olika sorters gudar. Eftersom gud är oföreställbar för förståndet, är alla föreställningar fel. Man kan bara erfara gud, men inte beskriva gud. Men religioner ger en beskrivning.

Upp till toppen