Annons:
Läst 1716 ggr
[Hukanson]
2015-06-15, 14:00

De Trettio Jesus Verserna

Många är osäkra på vad Islam och Koranen anser om statusen för Jesus och Maria och deras efterföljare. Litet förvånande stärker Koranen Jesus ställning som ett högt ärat Guds Sändebud som dessutom själv var så gudomlig att han utförde mirakler ingen annan har gjort om. Han liknas vid Adam. Koranen är helt säker på att han INTE dog på korset men hans ord är sanning tills Uppståndelsen har ägt rum. http://heliga-koranen.se/koranen/sok/jesus

Annons:
Kilise
2015-08-03, 10:49
#1

Det är 30 verser när man söker på den svenska översättningen eftersom författaren skrivit in Jesus namn i parenteser också. Söker du på ordet Jesus (Isa) på arabiska, så dyker inte lika många verser upp.

http://heliga-koranen.se/koranen/sok/%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89

Däremot, att Jesus var gudomlig, är inget som står om i Koranen utan detta är din egna (personliga, subjektiva) tolkning.

Det som du tolkar som gudomligt, är Jesus "förmåga" att göra mirakel. Dessa mirakel sker via GUDS vilja, och inte via Jesus. "med Guds vilja skall jag väcka de döda till liv."

[3:49] och [sända honom] till israeliterna som Sitt sändebud." [Och Jesus sade:] "Jag har kommit till er med ett tecken från er Herre. Jag skall forma åt er i lera något som liknar en fågel och jag skall andas på den och med Guds tillåtelse skall den bli en fågel. Och jag skall bota de blinda och de spetälska och med Guds vilja skall jag väcka de döda till liv. Och jag skall säga er vad ni äter och vad ni lägger upp som förråd i era hus. I detta ligger ett tecken för er - om ni är [sanna] troende.

Det finns olika åsikter om vad denna vers betyder, en del tolkar dessa på ett metaforiskt sätt, och andra (majoriteten) bokstavligt. Exempelvis, att bota de blinda kan även vara en spirituell blindhet, att inte tro, eller acceptera Gud. Vi förnekar dock inte att möjligheten till att Jesus verkligen botade blinda - med Guds vilja.

**Slutsats
**Det är förståeligt att de kristna inte tror på Jesus på samma sätt som muslimer gör. Ja, Jesus har en hög status i Islam - dock som alla andra profeter. Så om man tolkar saker som man själv vill för att "bevisa" ens subjektiva tro, så lurar man sig själv och andra.

[5:116] OCH GUD skall säga: "Jesus, son av Maria! Är det du som uppmanade människorna att dyrka dig och din moder som gudomliga väsen vid sidan av Gud?" [Jesus] skall svara: "Stor är Du i Din härlighet! Hur skulle jag kunna säga vad jag inte hade rätt att säga? Om jag hade sagt detta skulle Du helt visst ha vetat det. Du vet vad som är i mitt innersta men jag vet inte vad som är i Ditt innersta; Du känner allt det som är dolt för människor.

En sista vers från Koranen:

[3:64] Säg: "Efterföljare av äldre tiders uppenbarelser! Låt oss samlas kring en regel, gemensam för oss och för er - att vi inte skall dyrka någon utom Gud och inte sätta något vid Guds sida och inte erkänna andra människor som våra herrar och beskyddare i Guds ställe." Och säg, om de vänder er ryggen: "Vittna då, att det är vi som har underkastat oss Hans vilja."

[Hukanson]
2015-08-03, 12:51
#2

Tack för att du ännu mer visar på skillnaden mellan att älska Isa och förstå att han var av Gud men ändå en människa kontra att bara se honom som en människa. Han sade själv att han var ett med sin Fader i Himmelriket och därför inte behövde ge Gud äran varje gång han gjorde något. Hela hans liv var en ära till Guds lov. Han skulle inte funnits till om det inte var för Guds ära. Om man kan älska honom för att han var en Guds son kan man också älska sig själv att vara ett Guds barn…med allt vad det innebär.

retep
2015-08-03, 19:58
#3

Tänker att allt, precis allt sker med Guds vilja! För vad annat skulle kunna finnas, förutom Gud?

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[Hukanson]
2015-08-03, 22:35
#4

Jodu, människans fria vilja är Guds vilja därför så helig lag!

retep
2015-08-04, 10:49
#5

Tänker då också att vidden av Guds heliga lag sträcker sig oändligt från det grövsta till det mest förfinade, från det mörkaste till det ljusaste, från det ondaste till det godaste. Att det är upp till var och en av oss att utveckla medvetenhet och förmåga att leva i en harmonisk balans med denna lag, som individ och som människor globalt.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Upp till toppen
Annons: