Annons:
Läst 4798 ggr
[Mariann]
2009-05-05, 09:38

Fullmåne meditationer

Vid tiden omkring fullmåne tillförs jorden en stark kosmisk energi, beroende på det tecken (zodiaken) solen är placerad i vid gällande tidpunkt. Det öppnas en kanal för kommunikation mellan människan och gud, varigenom guds egen kärlek och visdom kan strömma ut till den nödlidande världen.

I symbolisk mening och i erkännandet av att en symbol alltid innebär en tillslöjad sanning, kan det sägas att omkring fullmånetidpunkten är det som om en dörr, som annars är stängd, plötsligt öppnar på vid gavel. Genom denna dörr kan människor kontakta energier som annars inte är lätt tillgängliga och därmed genom kontakten med den gudomliga energin hjälps och stimuleras andligt till att ta de betydningsfulla steg som kallas invigningar och mer medvetet tränga in i gudsrikets mysterier. Detta uppenbarar för oss undret med vår egen och andras gudomlighet. Det uppenbarar också en liten del av planen, som människor är en del av och som vi kan samarbeta med.

Fullmånemeditationerna är på det sätt med till att påverka tankeklimatet i världen, så det blir lättare för oss att få ljusa ideer. Således är vi direkt involverade i gudomligt skapande arbete. Gud har behov av vår medverkan i skapelseprocessen, för utan mänsklighetens fria och goda vilja, kan planen för jorden och mänskligheten inte aktualiseras.

Veckan före och veckan efter fullmåne kallas fullmånefasen, där månen är mer ljus än mörk. Månen befinner sig i denna fasa bakom jorden, så att solenergierna får fri tillgång till jorden. Det gör sig i särskild grad gällande vid fullmåne, där en stråle av gyllene ljus förbinder solen, jorden och månen. Sollogos, skaparen av dette solsystem, och planetlogos, gud för vår jord, är här i djup kärleksfull telepatisk meditation med varandra.

De sista två dagarna av fullmånefasen ska användas till att manifestera de energier och inspirationer vi har uppfångat under fullmånefasen. Här ska ordet manifestation förstås på följnde sätt. Ideerna kommer under fullmånemeditationen till oss som gudomlig energi från en formlös dimension, uppfångas av det abstrakta och arketypiska planet, det högre mentalplanet eller själsplanet och ombildas av tänkaren till konkreta tankeformer, som kan verkställas på det fysiska planet i nymånefasen.

hämtat här

Annons:
evrekaw
2009-05-05, 16:24
#1

Så att bara meditera som vanligt under denna period är ok. Ingen särskilld meditation som du kan rekomendera?

Det är alltid trevligt med ny inspiration - prova nya sätt…

"There is nothing more despicable than respect based on fear."

evrekaw
2009-05-05, 16:58
#3

#2 Tack!   

"There is nothing more despicable than respect based on fear."

Lynxx
2009-05-07, 01:04
#4

#3 OK :->

Upp till toppen
Annons: