Annons:
Läst 4500 ggr
[Hukanson]
2015-07-15, 09:14

Är Det Krig?

Kan man förstå att vi lever i det tredje andliga världskriget? Om profetsiorna om Harmageddon är sanning borde vår tillvaro nu karaktäriseras av detta fenomen som ingen enskild människa kan ändra på eller sätta sig över. Går det att prata om detta, törs man prata om detta, vad skulle man vinna på att förstå det andliga kriget?

Annons:
[rore]
2015-07-15, 09:35
#1

Jag har inte tänkt på det på det viset Hukanson!

Däremot har jag upplevt motsättningar tydligare och tydligare i relationerna till andra människor,,,och kan sätta det i ett större sammanhang,,,(tror jag) Nu vet jag inte riktigt om det är typ så här du menar det som jag skriver.

Jag tänker också att jag (vi alla ) är i ett rum i tiden då vi behöver inse var vi befinner oss i våra känslor, tankar och handlingar.

Och hur vi förhåller oss till det som väcks inom.

[Hukanson]
2015-07-15, 09:48
#2

Saxat från sajten "Allt om Bibeln" http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/harm.htm Fråga: Vad är Harmageddon? (M.P.) Namnet Harmageddon finns bara på ett ställe i bibeln - i Uppenbarelseboken 16:16, där det står: "Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon." Ordet Harmagedon är en grekisk form av det hebreiska namnet Har Megiddo. Eftersom det hebreiska ordet har betecknar en bergstrakt eller ett högland, syftar ordet på höglandet nära staden Megiddo, dvs "Megiddohöjden" eller "Megiddoberget". Megiddo (stadens namn kan eventuellt betyda "truppsammandragning") var i forna dagar en stad av stor betydelse, en gammal viktig kananeisk konungastad i den sydliga änden av den stora Jisreelslätten i Palestina, i södra Galileen, ca 9 mil norr om Jerusalem och 2,5 mil in i landet från Medelhavskusten, några kilometer sydost om berget Karmel. Den låg på en plats där flera viktiga militära vägar och transportleder möttes. Via Maris, den gamla kustvägen som förband Egypten med Damaskus och Österlandet, gick rakt genom Jisreeldalen vid Megiddo.

[Hukanson]
2015-07-15, 17:52
#3

Detta Majestätiska Tempelhus på berget över dalens väg till Damaskus har 12 principer The Oneness of Humanity The Independent and Unfettered Investigation of the Truth Religion is Progressive, all having a Common Foundation Religion Must be the Source of Unity True Science and True Religion Must Correspond Equality of Men and Women The Removal of Prejudice of All Kinds Universal Peace Upheld by a Spiritual World Government Universal Compulsory Education A Spiritual Solution to the Economic Problem A Universal Auxiliary Language A Universal House of Justice with the Davidic King as its President

[Hukanson]
2015-07-15, 17:54
#4
mulac
2015-07-16, 07:59
#5

Intressant!  🙂

[Hukanson]
2015-07-16, 18:15
#6

I högsta grad intressant! I det Judiska Israel som återställts i det Heliga Landet enligt Herren Guds löfte uppfylls den kristna Uppenbarelsebokens Har Magiddon profetsia i vår tid och förklarar egentligen alla oroligheter som förekommit i dalens närområde de senaste 60 åren! Detta påverkar även oss häruppe i vårt land som ju även har kommit med i det nya storriket Europa Unionen som hela tiden lägger sig i vad som händer i Dalen. Om man ser till de tolv principerna är vi alla upptagna med att integrera dem i vårt verdagsvara. Vi gör alla ett stort arbeta för att växa i förmåga att vara mer Enhetsorienterade , fridsamma toleranta och medvetna och kärlekens betydelse för allt i våra liv.

Annons:
[kajmal"]1
2015-08-12, 19:36
#7

de andliga krigen är över sedan många år, det var drogismen

men nu finns det rebeller som protesterar mot de kommande tdlagarna

resor i tiden ska begränsas kraftigt

[Hukanson]
2015-08-12, 21:35
#8

Det är föredömligt, Kajmal, att ha ett utomjordiskt andedimensionellt perspektiv på saker och ting…men denna tråden handlar om jordiska människors profeterade världsliga förhållanden…i detta fall runt det förlovade landet och det folk som var utvalt att tjäna. För inte så länge sedan var Bibeln det enda vi visste om av det som sades vara Guds ande…helig ande…nu förtiden är det heliga andar i varenda stellarskepp som cirkulerar som lysande punkter i vårt luftrum. De är ju av en dimensionsdensitet som vida överstiger vårt jordiska tillstånd och mer är att likna vid vår himmel för de avlidna. Men därmed inte sagt att Harmegiddon är ointressant, tvärtom! Om vi riktar blickarna mot Carmel och Palestina ser vi tydligt att det föreligger en viktig konflikt vad gäller heliga trosföreställningar. Faktiskt är det så att utan tro och trosföreställningar kan vi inte fungera och leva. Det gäller bara att ha adekvata, så Sanna som möjligt, tro och trosföreställningar!

retep
2015-08-13, 12:19
#9

Tänker att detta du pratar om kan vara av betydelse om man väljer att se det som något relevant och av betydelse!? Skulle säga att det inte alls handlar om andlighet, utan mest om religion och trosföreställningar. Andligt krig?! Eller som du säger "Kan man förstå att vi lever i det tredje andliga världskriget? Varför i hela Värden undrar jag, vill man rota in sig i en sådan föreställning och vad tänker man sig att den skulle kunna leda till?!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[Hukanson]
2015-08-28, 11:53
#10

Inget fel med att vara anhängare av oidentifierad "andlighet" och förkasta religioner som en gammaldags "hedning". Men det finns mycket upplysning om religioner som om de fungerar rätt skall vara Guds Sannings tjänare. Sanningen kan förändras med tiden och Guds Vilja och den kan missbrukas av människors självrättfärdiga maktambitioner. Israel har mördat många människor i sin strävan att få mer permanent boendemiljö för sitt utvecklade samhälle. Detta har naturligtvis orsakat bitterhet i omkringliggande länder som haft svårt hantera detta. Nu yttrar sig en man som tidigare hette Jean Claude men numera vill bli kallad Maitreya Rael om detta förhållande. Han säger att han talar på Herren Yahweh Elohims vägnar och uppmanar Israel till omvändelse omgående annars drar Yahweh bort sitt beskydd från Israel. De borde vara fridens och fredens föredömen, inte våldsmän och soldater. Här ser man tydligt att Harmagiddon lever på högsta nivå idag. Herren inte bara ger Det Heliga Landet en ny förståelse av hans vilja utan också en profet som varnar för konsekvenserna av olydnad! Naturligtvis är allt underkastat lagen om fri vilja men den som säger sig tillhöra en religion har ju redan gett en avsikt med sin vilja. Här kan vi komma ihåg att 75% av svenskarna är medlemmar i svenska kyrkan. Vem är Rael? En verkligen intressant figur! Han var ursprungligen racerförare men blev utvald av himmelska varelser att företräda en högre sanning och sprida budskapet om evolutionsläran. Nu har han alltså utropat sig till Herrens profet också: http://sv.rael.org/home Rael har gjort en sajt enkom för uppgiften att varna och verka för fred och frid i Mellan Östern. Rekommenderar ett studium i medvetenhet om att just fred och frid ÄR allas vår skyldighet att vara och älska i dessa tider. http://jews4rael.org/page.php?20

saradormin
2015-08-29, 13:04
#11

Såhär skulle jag förklara de andliga kriget, vi som går mot gud och andliga är goda, och så finns det de som vägrar lämna sina negativa sidor och går emot gud, undermedvetet börjar de hata oss och lämna oss. Därför vi kan hamna i total ensamhet när vi går mot andlig utveckling.

sajtvärd  drömmar ifokus

saradormin
2015-08-29, 13:08
#12

Jag säger detta av egen erfarenhet, där ja förlorat 2 äktenskap och barn, min egen analys som jag kommit fram till, måste de bero på min väg. Familj och vänner undviker mig pga min andliga väg.

sajtvärd  drömmar ifokus

retep
2015-08-29, 16:52
#13

Alla är på väg och går mot Gud! Det kan vara omedvetet eller mindre eller mer medvetet. Det kan gå sakta och via omvägar, men alla lever efter Guds plan…liv efter liv tills vi vaknar. När vi väl vaknat lever vi mindre eller mer i och med Guds plan. Äktenskap kan ta slut men egentligen aldrig vara förlorade. Hur som helst inte barnen. Det kan ta år, en livstid och flera liv. Men relationer, till livspartners, till barn, vänner och människor vi möter tar aldrig slut.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Annons:
saradormin
2015-08-29, 17:28
#14

#13 Vad baserar du det på, att alla går mot gud, något du läst nånstans.

sajtvärd  drömmar ifokus

saradormin
2015-08-29, 17:42
#15

Vi lever i denna tidsålder, att sitta och prata om 3000 liv är inget som kommer som komma skall, samma som att säga att tiden existerar inte eller att denna värld är bara en illusion. Vad har jag för nytta att veta om mina kanske miljarder liv, då skulle jag bli psykotisk om denna endaste liv skapat så mycket för mig. Jag kommer vakna i detta liv och kan du garantera mig att jag ändå kommer komma till gud om jag inte kommer fram.

sajtvärd  drömmar ifokus

saradormin
2015-08-29, 17:52
#16

Jag vet om att alla som försöker stoppa vår andliga utveckling, är i djupare seende något som får oss och växa ännu mer, samma som att andliga vinner alltid i slutet, men vi är ansvariga för våra handlingar och man skall inte förlåta allt.

sajtvärd  drömmar ifokus

[Hukanson]
2015-08-29, 21:18
#17

Allt i den Abrahamitiska religionen hänger ihop! Den räknar sina rötter till den första människan och grundvillkoret för skapelsen av mänskligheten. Religionen har ofta beskrivits som en mysticism, en mysterieinitiering. Denna video gläntar på slöjan på ett speciellt sätt, i ett Harmagiddon perspektiv.

Video borttagen av Sajtvärd / Gaiatri

saradormin
2015-08-31, 12:54
#18

?

sajtvärd  drömmar ifokus

Gaiatri
2015-09-04, 10:24
#19

#17 Jag har tagit bort videon eftersom den kan uppfattas som hets mot folkgrupp.

Sajtvärd på Andlig utveckling

[Hukanson]
2015-09-04, 20:02
#20

Speciella regler här alltså. Annat är det på webben och YouTube.

Annons:
[Hukanson]
2015-09-04, 21:42
#21

I den nya tidsålder som vi nu kommit in i måste vi komma till förståelse av ett nytt tänkande som vi kan beskriva som ett enhetstänkande av Världsande karaktär. I denna nya tid är religionerna från förra tidsåldern egentligen föråldrade men kommer att leva kvar länge än. Att då diskutera religioner med en annan vokabulär kan kanske tyckas vara hets mot folkgrupp men samtidigt är det ju ogudaktigt och intolerant gentemot Sanningen att förneka utvecklingen och uppstigandet att ske och hända! Harmagiddon är en signal att vi bör sätta oss ner och begrunda vår förståelse av Gud och Livet - inte döma, hindra och tysta ner en ljusare framtid i högre densitet och frekvens!

retep
2015-09-05, 20:55
#22

#21 Det är synd att du uppfattar det här med Hamageddon som sanning, när det endast är trosföreställningar kring något som kan tolkas annorlunda och ha en helt annan betydelse!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[Hukanson]
2015-09-06, 06:03
#23

Retep, din tro på digsjälv får dig att säga att min tro är lögn och synd. Vad är din tro? Har du en religion ? Varifrån kommer dina övertygelser? Harmageddon i praktiken,dvs i historiens kött och blod, är ju lätt att studera. Islam har i stort sett ägt området sedan judarna skingrades. Sedan kom artonhundratalet och uppkomsten av Baha'I som placerade ett Tempel på berget i dalen. Det islamska väldet blev förvärldsligat och allmän oro rådde i världen under första och andra världskriget. Alliansen vann kriget och hjälpte judarna tillbaka till sitt land och den fria judiska staten utropades 1948 men sen dess har det varit både en stor utveckling och en stor oro med våldsinslag. Vi vet ju från massmedia att flyktingströmmar börjar växa oss överhuvudet i denna sekund från det som kan kallas Harmageddon. Inte bara strider i själva dalen utan i alla de inblandade länderna som Egypten, Jordanien, Syrien, Libanon, Palestina, Israel, Irak och Iran. Även Turkiet, Grekland och Marocko, Sudan, Etiopien är indragna i detta drama…ja man kan räkna upp fler…vi är alla indragna. Politiken i Sverige på Palmes tid var präglat av detta mer påtagligt. Dagens svenska politik verkar mer försiktigt i medlingarnas och konferensernas korridorer. Då stod nationerna på egna ben men idag är samarbete och union ett måste. Detta är ju helt i Harmageddons anda! Harmageddon är en utmaning att utvecklas i den riktning Herren har angett som önskvärd i sina skrifter givna av religionens grundare. Varför blir det strider? Därför att människor och nationer inte klarar av att leva upp till den renhet som Herren önskar. Det mänskliga egot tycker att det behöver konkurrera och försvara sig och säkerställa sitt eget privilegium. Därför uppstår konflikter och det kan ju sägas att synden straffar sig självt. Det finns så mycket att säga om detta. Denna tråden bör ju handla om andlig utveckling så hur har då människans ande utvecklats sedan Bahai byggde sitt Universella Rättvisans Hus på berget i Carmel? Ganska mycket och positivt får man väl säga! Utvecklingen går fort och alla nationer börjar kunna fredligt förse sina landsmän med mat, kläder, husrum och arbete samt en dator att förströ sig med. Litet skillnad från artonhundratalets hårda villkor. Kanske man kan säga att Kärleken aldrig varit så stor och levande i världen ?

[Hukanson]
2015-09-06, 06:14
#24

Så Rore, ibland måste man titta på den större bilden för att förstå varför man upplever detaljernas förvirring…motsättningar och stress kan ta oss iväg från den stilla klara förståelsen i vårt inre rum som kommer av sann information .

retep
2015-09-06, 09:54
#25

#23 Säger inte att din tro är lögn och synd! Inte i meningen lögn eftersom det är sant för dig. Inte i meningen att du syndat, utan synd i meningen hur du analyserar historien, lägger vikt vid tankarna kring Hamageddon och kopplingen du gör till andlig utveckling. Mina kommentarer grundar sig i hur jag själv och hur jag ser Världen utvecklas andligt helt oberoende av Hamageddon eller vad Bibeln säger. Jag har och tillhör inte någon specifik religion och min tro är inte knuten till en utan många föreställningar, tankar och erfarenheter av samhällsutvecklingen, livet, andligheten och Gud. Skulle säga att för min del bygger min tro och uppfattningar om livet och andligheten på egna erfarenheter och inte så mycket på vad jag hört eller läst. Upplever att din samhälls, historia, politiska analys i #23 i stort verkar genomtänkt och välformulerad, till del klarsynt…men likväl, jag förstår inte hur eller varför du kopplar samman det som du gör.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[Hukanson]
2015-09-06, 16:44
#26

Skulle Harmageddon vara en produkt av min fantasi när den är en profetsia i Johannes Uppenbarelse i den Kristna religion ingående i den Abrahamitiska tradition som totalt dominerat mänsklighetens andliga vara och göra i femtusen år..? Vi har religionsfrihet i detta landet och det innebär att man kan avstå religion om man så vill utan att bli arresterad eller kränkt på något sätt. Men det är en minoritet av samhället som valt att inte ha någon religiös tillhörighet. Det är ju också klädsamt för minoriteten att respektera majoriteten. Harmageddon uppstår när Herren utmanar ingrodda religiösa sanningar. Sanningar som blivit sociala istället för rent andliga och föråldrade i tidens ström. Om Gud finnes vilket Gud verkligen gör så har han aldrig slutat att kommunicera med sina barn på jorden. Gud behöver visa sina rekommendationer och inbjuda barnen att följa en god ordning. Detta är en visdom om Gud som vi kunde enas omkring. Bahai är alltså en utmaning till både Judarna och Islam och dessutom till alla andra andliga läror på denna planeten. Den inbjuder ju alla andra religioner att komma till Tillbedjans Hus för att dyrka Källan till Alla Religioner som givits på planeten. Precis som nationerna måste ge upp sin autonomi måste religionerna också göra det…till förmån för en större gemenskap kring Orsaken till allting. Därmed inte sagt att Bahai skulle vara den enda legitima religionen inte alls. Men man kan se den som den enda legitima vägen framåt…tills även den blir föråldrad. Den esoteriska läran ger oss en översikt av den andliga organisationen i vår mänskliga himmel…men vi behöver lika mycket en översikt av den andliga organisationen av vår mänskliga jord!

retep
2015-09-06, 17:28
#27

Säger inte att det är en produkt av din fantasi. Och så som du beskriver det nu, så ser jag ingen större motsättning, utan kan bättre förstå din tanke, när jag läser mellan raderna. Men är det verkligen en minoritet av samhället som valt att inte ha någon religös tillhörighet? Jag trodde att det var en majoritet som inte har defenierat någon tro och religiös tillhörighet! Vår tankevärld och erfarenhet tycks skilja sig åt genom att du tänker att förändringen, utvecklingen, Hamageddon skall ske som ett resultat av yttre omständigheter och händelser i samhället,. I en " andlig organisation av vår mänskliga jord!" Medan jag tänker att all utveckling som sker och särskilt andlig utveckling , sker först i det inre, i vårt eget medvetande och att utvecklingen i samhället sedan sker som ett resultat av ett ökat kollektivt medvetande.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Annons:
[Hukanson]
2015-09-06, 18:46
#28

Det verkar som om du är inne i en process, Retep, som om du har tappat intresset för att försöka själv utan bara tar för givet att det som du tror är en Förändring skall transformera dig först andligt sedan mentalt som får dig att göra nya saker. I och för sig tror även jag att det är en sådan Himmels förändring som sker men det har som jag sagt tidigare inte direkt med vår jordiska tillvaro att göra. Vi måste ta hand om vår jord också, inte bara hänga med i någon omvandling av Himmelen. Jag menar att våra jordiska omständigheter är skapade av den Himmel vi hade innan Förändringen och den har vi ett ansvar för fortsättningsvis. Den här himmelska förändringen handlar ju verkligen om tro. Du tror till exempel att majoriteten inte tror eller har religiös tillhörighet utan att på någotvis vilja kolla upp hur det ligger till med det jordiska fast du har Google under näsan och är skrivkunnig. Du bara tror att andra tror för att vara med. Funkar inte. Läs på,litet om Harmageddon och profetsiorna så kan vi kanske våga oss på att prata om det som Gaiatri tog bort som en hetsvideo.

retep
2015-09-06, 19:24
#29

Det är inte bara något jag tror, utan något jag medverkar till och ser ske! Det har i högsta grad med vår jordiska tillvaro att göra eftersom det är här på jorden som vi skapar vår kontakt med himmelriket.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Internettan
2015-09-06, 23:13
#30

Hukanson:

Du blandar kristendom med en massa annat i en salig röra. Den person du beskriver som Maitreya låter i mina öron som Bibelns Antikrist. Och allt du beskriver verkar handla om det som går emot Bibelns Gud. Det blir konstigt när du å ena sidan ser Bibeln som en källa till sanning för att i nästa stund beskriver sådant som Bibeln ser som "en styggelse".

"Every point of view is a view from a point."

[Hukanson]
2015-09-15, 17:50
#31

Bästa Internettan, jag inser att när man är inne i något angeläget och tror på dess sanning kan det vara svårt att få överblick och klarseende för den större bilden. Men jag tror att även du med tiden skall förstå att allt som står i Bibeln kan inte gälla för vår tid som en social sanning…eller hur…det måste finnas en tidslinje med ett händelseförlopp…en utveckling…en evolutionär skapelse dynamik från det omanifesterade till det manifesterade…från att vilja flytta berg till att berget faktiskt är flyttat… I Koranen står det att Jesus skall åtlydas och följas intill Uppståndelsen. Den måste alltså inträffa någon gång. I Uppenbarelserna av Joseph Smith står det också mycket om Uppståndelsen. Syftet med Jesu Kristi mission på jorden var att alla människor skulle följa honom i Uppståndelsen till oförstörbarhet och evigt liv. Det finns inte en utan flera uppståndelser. Beroende på hur man klarat av att leva lycklig, fri och glad med goda gärningar eller inte kommer man med eller inte med i uppståndelsen som kan ses som Ascension eller Utvecklingen också. Enligt min och många andras åsikt så har vi alldeles nyss haft en Uppståndelse vilket präglat hela världen de senaste decennierna.

[Hukanson]
2015-09-15, 17:54
#32

Kolla in den här videon som verkligen är cool…snälla Gaiatri låt den vara kvar även om den har ovanliga åsikter som inte överensstämmer med alla religiösa grupper eller sekter…

saradormin
2015-09-16, 18:31
#33

Harmageddon är redan här.

sajtvärd  drömmar ifokus

retep
2015-09-16, 20:14
#34

Så kan det säkert vara för de få som tror på det!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Annons:
[Hukanson]
2015-09-17, 13:00
#35

Retep….jag måste fråga. Är det månne så att du verkligen är övertygad om att allt skulle bli bra i världen om vi bara slutade att tro på detta trams som kallas religioner?

retep
2015-09-17, 16:24
#36

Nej…ser bara hur Jordens religioner och människor, fortfarande till största del visar på en omedvetenhet i tanke och handling.

Det är inte genom människors religiösa övertygelser eller tro som världen blir bättre.

Så länge vår tro inte är förankrad i en utvecklad medvetenhet hos individen och i samhället. Då saknar vi själva förutsättningarna för att skapa bra samhällen och en god Värld!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[Hukanson]
2015-09-17, 18:41
#37

retep, vad tror du att religionerna tror på? Du sätter samhällskulturens intellektuella förmåga till medvetenhet och skapelsegemenskap i motsättning till religioner som du menar inte har med utvecklingen av individen, samhället och världen att göra alls om de inte förankrar sig i det sekulariserade samhällets politiska planer och årsbudget. Kanske jag kan förstå dig som ateist. Du kan inte svara på frågan om Gud Existerar för du vet inte…men du vet att samhället är en kraft för det goda som du helhjärtat ställer upp på. Kanske du inte förmår dig att tro på Gud därför att du valt bort att intressera dig för Gud för alla andra viktiga vetenskaper, ekonomier och politiker att lara sig. Är det någon speciell aspekt av omedvetenhet som du efterlyser idag att vi ska föra in i ljuset? Vad brådskar att föra in i en mer utvecklad medvetenhet för att hjälpa samhället till en god utveckling?

retep
2015-09-17, 21:37
#38

Ajajdå…du har förstått mig helt fel…och säger helt omvänt vad jag menar och inte menar… Jag sätter inte alls något i motsättning, så som du skriver och vänder ut och in på det. Jag tror på Gud men inte utifrån en religiös tro!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[Hukanson]
2015-09-18, 03:13
#39

Så om du tror på Gud - vilka egenskaper har då Gud? Kan det inte vara så att du skulle kunna svara på frågan vad det är som brådskar om det brådskar för Guds skull?

retep
2015-09-18, 08:17
#40

Gud har och uttrycker alla egenskaper!

Vet inte att jag sagt något alls om att det brådskar…

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[niklaeri02]
2015-09-18, 15:24
#41

Jag tänker att religioner över lag har visdomar i sig, men att det kan gå till överdrift och bli extremt. Sedan ser folk bara sin tro och religion, och bara den. Därför uppstår det krig och konflikter i egoismen.

Annons:
saradormin
2015-09-18, 18:43
#42

#34 Absolut, andligt vakna individer är ju extremt få. Andligt vaken är ju så långt från vara påläst.

sajtvärd  drömmar ifokus

retep
2015-09-18, 20:45
#43

Det kan också vara så att man är både andligt vaken och påläst. Pålästa människor och andliga människor som tycker och tänker annorlunda om Hamageddon.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[niklaeri02]
2015-09-18, 21:47
#44

Ja, man kan vara både påläst och intellektuell och vara andligt vaken. Jag tror inte på Harmageddon.

saradormin
2015-09-19, 06:36
#45

#43 Du har inte förstått riktigt vad jag menar med påläst, du är påläst och endast tänker med minnet.

sajtvärd  drömmar ifokus

saradormin
2015-09-19, 19:46
#46

#44 Vad står harmageddon för dig,

sajtvärd  drömmar ifokus

saradormin
2015-09-19, 19:51
#47

Harmageddon är ett andligt krig, och detta kriget påverkar oss på fysiska också.

sajtvärd  drömmar ifokus

[Hukanson]
2015-09-19, 20:19
#48

Att vara vaken och påläst är tydligen något brådskande för Gud. Den som verkligen vet att Gud och den andliga världen finns…och vad som är kraft, makt och lag i denna värld…kallas vaken. Att vara påläst kan betyda att veta viktiga budskap för den tid vi lever på jorden. Budskapen sprids andligen men kan även läsas i kanaliseringar därför att det är Himlens vilja att vi ska lära oss att acceptera en sådan ordning nu. Om det börjar bli mer vanligt att tro på stellarskepp än på vår egen Himmel och Himlafader är det inte gott inför Vår Herre. Det är min tro, mitt bidrag till det andliga kriget i Harmageddon som jag tror till visshet är existensen av världsreligionen Bahai på berget Carmel i dalen Harmageddon i den tid när Israel återställs på jorden och de tolv stammarna samlas in igen till Herren Sebaot, enligt profetsiorna. Det händer ju precis enligt profetsiorna så hur kan man säga att det är fantasier och bara sant om man väljer att tro på att det är sant? Det händer ju!!

Annons:
saradormin
2015-09-19, 22:32
#49

#48 Vaken betyder inte samma för mig än dig. Att bara tro att gud och andliga finns, och med de tro att man öppnat den absoluta sanningen, ack om de vore så lätt enligt dig, Många har ett intresse last som driver en och fylla på minnet så man bara tänker med den, när man klarar av och lägga svar på en situation med djupanalys, så kan man kalla sig andlig enligt mig. Får jag ställa en frågeställare till dig så du kan försöka med djupanalys. Om nu du kallar dig andlig sökare eller vaken, så varför du blir rädd när du närmar dig sanningen. Och varför söka efter den på förflutna såsom minnet. Utveckling är precis såsom de låter, att bara genom tro att gud och andliga finns, och bara väntar på gud ska upplyfta en såsom man vore färdig här, jag är andlig sökare och står på guds väg och försöker följa guds lagar, jag söker hjälp med min andliga utveckling hos dig, såsom vi andliga är. Snart får man svar på din bestämda övertygelse såsom kalla sig andlig sökare eller vaken,

sajtvärd  drömmar ifokus

[niklaeri02]
2015-09-19, 22:36
#50

Jag tänker att det är lätt att vrida profetsior till att se verkliga ut, det man tror på själv blir liksom ens sanning. Man ser det man vill se. Jag tror inte att vi lever i sista tiden, eller att det skulle vara någon undergång här och nu, andligt eller fysiskt. Det finns stridigheter, men det har det väl alltid funnits sedan människans begynnelse, även om det är mer globalt nu då vi är fler och i större "stammar". Harmageddon är för mig undergång

[Hukanson]
2015-09-22, 15:21
#51

Vrida till profetsior är farliga saker…det sägs att man ska vörda heliga saker och profetsior är ju…om de är Guds Ord…heliga ting. Men visst får vi prata om saker och ting om vi har en god intention och respekterar andra människors rättigheter. En som försöker ta fasta på och prata om profetsior, tecken och "tillfälligheter" om det datum som ju uppenbarligen sätter darr på hela världen just nu - SEPTEMBER 23 - pratar på videon nedan. Det man undrar nu är ju bara…Kommer Vi Att Fnissa Åt Det Hela Nästa År?? http://www.disclose.tv/action/viewvideo/212750/what_is_the_significance_of_the_number_23_and_end_time_prophecies_for_september_2015/

[Hukanson]
2015-10-05, 09:25
#52

September-fenomenen har ju inte med Harmageddon att göra igentligen men i perspektivet Är Det Ett Andligt Krig kan det ju vara relevant att veta att det är oerhört mycket stora höga energier för planeten just nu och det påverkar ju Harmageddon också… Uppgiften för mänskligheten är jubatt skapa fred på,jorden och en civilisation där alla får del i mat kläder husrum arbete skola välfärd. Aktuellt i Harmageddon är ju ISIS framfart som nu dragit till sig Ryssland som en bombastisk aktör. Se en aktuell video för mer färska diskussioner:

[Hukanson]
2015-10-29, 09:52
#53

I denna video pratas det om att ISIS skulle ha en plan att förstöra den europeiska homogeniteten genom massinvandring och flyktingproblematik. En aspekt av Harmageddon vi upplever just nu.

[Hukanson]
2015-11-23, 21:15
#54

Påven mår illa inför julen…han har gjort ett uttalande enligt sajten Disclosure: In a solemn sermon at the Vatican, Pope Francis has announced that Christmas this year will be a “charade” due to the fact that the globe is currently engaging in World War 3. Speaking at Mass at the Casa Santa Maria, the Pope said: “We are close to Christmas. There will be lights, there will be parties, bright trees, even Nativity scenes – all decked out – while the world continues to wage war. “ “It’s all a charade. The world has not understood the way of peace. The whole world is at war,” he said grimly. READ MORE: http://www.disclose.tv/news/pope_says_christmas_is_a_charade_this_year_now_that_a_world_war_has_begun/124750?utm_content=buffer89ee4&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

[Hukanson]
2015-11-24, 16:10
#55

Det blir fler och fler som filosoferar om vårt andliga världskrig…ett krig som vi får hoppas blir så fredligt som möjligt…kanske i rädsla för att bli arresterad av terroristbekämpande militär och polis. Terrorattackerna i Paris och svaret från Frankrike och andra länder stärker argumenten för att det tredje världskriget redan är här, enligt Wilhelm Agrell som är professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet. – Bakom Parisdåden har vi en aktör som väldigt aktivt spelar på den här konfliktutvecklingen. Genom sitt agerande vill Islamiska staten provocera fram en större väpnad konflikt. De lyckas ganska väl med det. Man får Frankrike att säga att detta är en krigshandling, säger Wilhelm Agrell till Sydsvenskan. ►LÄS MER: Obama och Putin ska utplåna Islamiska staten – tillsammans Han menar att det är precis vad Islamiska staten vill. – Och vad ska man kalla det när fyra av säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar befinner sig i krig? Vad vi nu bevittnar är en internationell ordning som stegvis brister sönder. Enligt Wilhelm Agrell behöver inte ett tredje världskrig vara särskilt likt det första eller andra världskriget. – Vi kanske är mitt inne i process som är så annorlunda jämfört med 1900-talets världskrig att vi inte ser den. Uttrycket eller liknelsen tredje världskriget kan vara ett hjälpmedel för att få syn på helheten i en konfliktprocess som är så disparat, säger han till Sydsvenskan. ►LÄS MER: Kvinnan på t-banan iakttar mig – och skriker: "Öppna din väska!" Henrik Höjer, historiker och vetenskapsjournalist. © Håkan Borgström Henrik Höjer, historiker och vetenskapsjournalist. Henrik Höjer, historiker och vetenskapsjournalist på Forskning & framsteg, håller med om att situationen i världen är väldigt oroväckande. Men han tycker att man ska avvakta med att kalla det för ett tredje världskrig. – Jämför man med första och andra världskriget var det krig som skövlade kontinenter totalt. Kring tio miljoner döda i första världskriget och uppemot 60 miljoner döda i andra världskriget. Wilhelm Agrell anser att man kan kalla konfliktsituationen i världen för det tredje världskriget. © TT Wilhelm Agrell anser att man kan kalla konfliktsituationen i världen för det tredje världskriget. Han menar att det är svårt att föreställa sig hur det ställde om världen. – Jag säger det inte för att förminska det som har skett i Aleppo, i Damaskus förorter, i Homs, i Irak och så vidare. Men det var dödstal i en helt annan magnitud. Under 2014 dödades drygt 100 000 människor i väpnade konflikter i världen, enligt Henrik Höjer. – Det är jättemånga människor. Men samtidigt är det en bråkdel av första och andra världskriget. Jag tycker man kan vänta litegrann med att kalla det för tredje världskriget. Historien skrivs alltid i efterhand. Ska man dra historiska paralleller tycker Henrik Höjer att man kan jämföra med trettioåriga kriget. – Det var ett krig med en otydlig början som höll på längre och präglades av en blandning av religiös fanatism och krass realpolitik. Länder drogs in och förstod knappt vad som hände. Jag tror det är en bättre liknelse. ►LÄS MER: Anonymous till IS: "Vi startar den största attacken någonsin mot er"

Annons:
[Hukanson]
2015-12-03, 17:17
#56

Harmageddon breder ut sig och blir allt våldsammare! Nu är det engelsmännen som går med i kriget för att bomba ISIS. Det är otäckt att förstå att ISIS egentligen betyder Moder Gudinnan. De har sannerligen valt namnet med avsikt…för att i lugn och ro skära halsen av kristna fast det ses som ett islamskt inbördeskrig. Herren har ju profeterat att alla i den delen av världen ska ta till sig sanningen att Jesus Kristus var Guds människoson och bekänna honom som den genom vilken vi har skapats som en frälsning för evigt liv och bestående oförstörbar mänsklig civilisation. Men de gör motstånd. De vill behålla sin Mohammed och kalifatiska Koran. Det tycker det är enklast att hålla sig till det man tror att man förstår. Tyvärr. De ser inget värde alls i de Bahai principer som Herren har låtit skriva som sin vilja. Nyheter: British fighter jets targeted an oilfield held by ISIS in their first airstrikes in Syria, the British defense ministry said. Late Wednesday, U.K. lawmakers voted 397 to 223 in favor of bombing ISIS in Syria, after rejecting military intervention there in a 2013 vote. Four RAF Tornadoes were deployed from Akrotiri air base in Cyprus soon after Parliament authorized strikes, returning early Thursday, the ministry said. In a statement, the ministry said the exploitation of seized oilfields was the "mainstay of Daesh's financial income." Daesh is another term used to refer to ISIS. "Overnight, RAF Tornado GR4s, supported by a Voyager air refueling tanker and a Reaper, and operating in conjunction with other coalition aircraft, employed Paveway IV guided bombs to conduct strikes against six targets within the extensive oilfield at Omar, 35 miles inside Syria's eastern border with Iraq," it said.

[niklaeri02]
2015-12-03, 20:45
#57

Ja, frågan är hur länge de kan hålla på? Det slutar väl i katastrof som atombomberna under andra världskriget…

K.R.J.T
2015-12-12, 17:18
#58

Sedan urminnes tider har det alltid varit katastrofer och krig, skapat av den elaka kabalen.

Inget av det vi ser nu ar varre an vad som fanns for 100 ar sedan.

ISIS har redan kapitulerat pga rysslands bombningar.

Kriget ar over, det vi ser nu ar efter skalv av tidigare krig, man kan saga att den goda sidan har vunnit, den sidan som vill se fred har pa jorden, sa var glad, inom 5 ar kommer krigen pa jorden vara over 🙂

[niklaeri02]
2015-12-12, 23:28
#59

Var har du lästa alla krig är över inom fem år? Nyfiken.

K.R.J.T
2015-12-14, 09:01
#60

ifran kanaliserade meddelande ifran st-germain,se

[niklaeri02]
2015-12-14, 19:37
#61

Ok, det låter lite för bra för att vara sant, men ;)

retep
2015-12-14, 20:13
#62

Har hört om och i säkert i minst 25 år tagit del av kanaliseringar, kring fred och alla fantastiska saker som skall ske… Som jag ser det så kommer inte fred genom några yttre omständigheter och händelser! Fred är uteslutande något som sker som ett resultat av inre individuell medvetandeutveckling.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Annons:
K.R.J.T
2015-12-14, 21:01
#63

tillrakligt manga som finner fred inombords, och fred manifesteras i det yttre.

krig ar skapat av varldens  rika1% for att halla folk sysselsatta, men med internets framgang sa har fler manniskor fatt tillgang till information vi tidigare inte fatt, och denna 1% borjar sakta men sakert forlora sin kontroll over folket.

da kunskap ar frihet, frihet ger fred, da fria manniskor inte vill kriga.

mina tankar ar inte endast grundade pa kanliserade meddelande, utan aven hur varldes politiken ser ut, och at vilket hall den gar.

En sadan grej som BRICS tyder pa valdigt stora forandringar har i varlden.

Men vi alla far tro pa vad vi vill har i varlden, jag tror pa en ljusare framtid for oss alla pa jorden, och det far mig att halla mig glad och posetiv, tanken pa att krig alltid kommer att existera kanns relativt korkat, da krig ar av den gammla skolan, och vi manniskor maste ju ha utvecklats nagot under vara ar har pa jorden,

saker och ting forandras hela tiden, och ar saker pa att vi manniskor lever i en valdigt speciell tid, da vi 2012 gick in i en ny tidsalder 🙂

[niklaeri02]
2015-12-15, 14:22
#64

Jag tror också på en värld utan krig, och kan se det ta plats, men jag tror också det handlar om i så fall tusentals år i rätt riktning, och kanske många fler inkarnationer om det nu är så vi människor utvecklas.

Tror också att frihet kommer från insidan!

[Hukanson]
2015-12-16, 19:29
#65

Men tänk om det finns en Skapare som är till för att visa vägen och har bestämt vad våra arbetsuppgifter är från tid till annan. Enligt Bibeln har han besyämt att visa sin vilja i den dal som kallas Harmageddon och exakt där ligger Bahai templet Universella Rättvisans Hus med sina principer för människornas leverne i dessa dagar och det finns människor som bejakar dessa pronciper och de blir rika och välnärda och så finns det människor som gör hatfullt våldmotstånd mot principerna och de lever i armod, nöd, skräck och terror.

Upp till toppen
Annons: