Annons:
Läst 3448 ggr
[Hukanson]
2015-05-12, 15:16

Lever profeter än idag?

I Gamla Testamentet, dvs Bibeln, dvs Torah-Tanach, drivs berättelsen och utvecklingen framåt genom förekomsten av heliga profeter som med öden och äventyr lyckas förmedla gudomliga budskap till ett folk som borde lyssna litet mer uppmärksamt på vad som sägs.

Hur är det med dagens mänsklighet…finns det fortfarande profeter som går ibland oss och förmedlar budskap som ingen lyssnar uppmärksamt på?

Annons:
retep
2015-05-12, 16:12
#1

Det gör det!

De kallar sig kanske inte profeter, men de finns!

De kan förkunna och förmedla i det tysta till enskilda och mindre grupper och de kan vara kända och synas bland människor och i samhällen utan att för den skull få någon större allmän uppmärksamhet. Människor eller mänskligheten i allmänt är inte öppna och mottagliga för deras budskap, förstår inte ens att de har ett budskap att förmedla.

Det krävs en viss öppenhet och nivå av mognad för att se och vilja lyssna till profeter och deras budskap!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[niklaeri02]
2015-05-12, 18:19
#2

Jag tror lite som retep att intresset för andlighet i allmänhet inte är stor, och att det därför är svårt att få intresse visat för den kunskap man har, och till och med att man kanske är upplyst. Men jag hörde även att själar kommer till jorden och ger lärdomar av kanske kärlek genom att bara finnas där och vara den de är. Till exempel att ett barn får en sjukdom och lär sina föräldrar och de omkring kärlek, inte genom att förmedla på traditionellt sätt utan genom att bara finnas. Men i stort ligger intresset idag på materiella saker, familj, och inte så mycket i det andliga…där av att även upplysta med vilja att lära ut nog förblir dolda. Sen måste man inte vara kunnig och vara andligt intresserad för att vara upplyst tror jag. I framtiden kanske andlighet inte behövs, då krig kanske inte finns, och det är så pass bra på jorden att alla bara lever i harmoni och i nuet. Då behövs heller ingen som lär ut det goda längre. Kanske alla lever i upplysning då. Varför skulle då upplysning behöva läras ut längre?🙂

[Hukanson]
2015-05-13, 11:21
#3

Instämmer med att i framtiden blir det nog mindre behov av att övervinna våld och mörker därför att vi ändå går en kollektiv väg tillsammans in i Ljusets Civilisation där vi inte behöver avstå att göra "ont" för det då finns inget ont.

Men än är vi inte riktigt där, eller hur? Så än kan en sjysst profet vara bra att lyssna på. Men var hittar vi en sådan?

retep
2015-05-13, 11:29
#4

En av de största profeterna i vår tid, de senaste 50 åren, var och är Maharishi Mahesh Yogi. Men det finns fler stora, nu levande.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[niklaeri02]
2015-05-13, 19:32
#5

Nej, vi är nog inte där än!

Eckhart Tolle
Mooji
Yogani
Burt Harding
Med fl.

Det är några rätt så kända jag har lyssnat på.

Gaiatri
2015-05-24, 10:55
#6

Jag tror att de profeter som förekommer i Gamla testamentet är mer utspridda i tid än vad som är den allmänna kristna uppfattningen. Det kan vara mycket gamla händelser som har hållits vid liv med berättartraditioner.

Med det så menar jag att det kanske går lång tid mellan de stora profeterna, och de stora skeendena i mänsklighetens historia. Sen var vissa av profeterna i GT menade i relation till vissa folk. Olika folk har haft olika profeter. Men det finns också sådana profeter som riktar sig till hela mänskligheten.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Annons:
[Hukanson]
2015-05-25, 19:06
#7

Vad skulle vi kunna säga karakteriserar en profet? Vad krävs för att någon ska kallas "profet" egentligen?

[Silverräv69]
2015-06-01, 13:41
#8

Tycker också ordet profet är lite gammalt. Jag tycker att alla som på något vis förmedlar Guds ljus och kärlek, kunskap och nutida budskap är Guds budbärare. Jag tror jag har träffat minst en personligen och i hennes närvaro kan du inte ta miste om att hon är utvald till något otroligt stort och inflytelserikt i Guds namn, en sann ödmjuk, kärleksfull budbärare. Jag tror att vi alla har potentialen att bli Hans budbärare om vi lever på ett sätt som värnar om vår inneboende kärlek och ljus, tar väl hand om andra utan att såra, tar hand om jorden och vartenda människa på den.

[Hukanson]
2015-06-01, 15:15
#9

I den gamla tiden var ju profeter de som hade gåvan att leva med en särskild relation med Gud. De kulle öva upp förmågan att vara medvetna om "den andliga situationen" och kunde när som helst få en syn med ett varningens budskap om framtida händelser som borde undvikas genom omvändelse och åkallan av Guds hjälp. Måste ha varit ansträngade att ha det som "job" lol.

Idag är alla som känner sig motiverade och lämpliga kallade att bilda en grupp och söka kontakt med högre densiteters hjälpare villiga att kommunicera med en "budbärare" eller kanaliserare. Man bör just vara ödmjuk och kärleksfull och dessutom litet språkbegåvad för att passa in som representant för en högre entity.

Dessutom sägs det ju att vi i denna tid alla har relation med Gud som är villig att hjälpa oss hela tiden om vi är öppna för spontan intuition.

saradormin
2015-06-01, 16:53
#10

Profet är upplyst, och ja de finns såna runt om i världen, har själv träffat på en ryss, ja tror inte de finns nån i Sverige ännu, men de kommer, många unga som föddes under 90talet är sökare, de tar lång tid innan de hittar vägen.

sajtvärd  drömmar ifokus

[niklaeri02]
2015-06-01, 19:43
#11

En profet kanske skulle kunna vara en upplyst människa som kan förmedla både kunskap och intuition.
Vi lever i andra tider än för 2000 år sedan, med mera :) Jag tror att vi alla är närmare Gud nu än då. Kanske även därför man inte sticker ut lika mycket nu som förr, om man når en högre insikt och har kunskap.
Trots det blir det både lättare och svårare att hitta Gud idag. Lätt att trassla in sig i det intellektuella, men samtidigt lättare att se galenskapet med det och kunna urskilja en annan väg :)

saradormin
2015-06-01, 20:05
#12

Jag tror alla som är på dessa iFokus sajter med andliga och mediala är på nån nivå vakna, för vakna helt alltså bli upplyst är inte så svårt som man tror, är man riktigt bestämd och har kunskapen och erfarenheten så kan man lämna alla sina negativa energier

sajtvärd  drömmar ifokus

saradormin
2015-06-01, 20:06
#13

På några dagar

sajtvärd  drömmar ifokus

Annons:
[Hukanson]
2015-06-07, 07:19
#14

Lägger in en text från en bok här, tycker att den säger en del värt att läsa och förstå. ***************Proofs for Allah’s Right of Worship Only God should be worshiped because He is the Creator and sustainer of all that exists. This Great Universe and everything that is in it cannot be the product of chance, and could not have created itself. Signs testifying that Almighty Allah is the only Creator can be seen throughout the earth and in the very soul of each person. God says in the Qur’an: It is Allah who created the sky and the earth, and sent down from the sky water by which He brought forth fruits for your sustenance. He subjected for you the ships to sail upon the sea at His command, and He subjected for you the rivers. And He subjected for you the sun and moon in continuous cycles, and He subjected for you the night and day. And He gave you all you asked Him for. (Ibrahim 14:32-34) In the Qur’an, God mentions Prophet Abraham’s search for truth as an example of how those who follow God’s signs will be rightly guided to the worship of Him alone; Allah says: In this way I showed Abraham the kingdom of the heavens and the earth so that he would have faith with understanding and certainty. When the night covered him with darkness, he saw a star and said: ‘This is my Lord’, but when it set, he said: ‘I don’t like those that set.’ When he saw the moon rising up, he said: ‘This is my Lord’, but when it set, he said: ‘Unless my Lord guides me, I will certainly be among the people who went astray.’ When he saw the sun rising up he said: ‘This ismy Lord, this is the greatest of all.’ But when it set, he said: ‘O my people! I am indeed free from what you join as partners with Allah. Verily, I have turned my face towards Allah who created the heavens and the earth and I reject those who associate partners with Allah (in worship). (Al-An`am 6:75-79) Actually, in the Qur’an God calls people to continuously look at the Universe, as this will affirm the divine truth of His existence, His greatness and that He alone should be worshiped. God alone deserves our worship because only He can answer our prayers. God says in the Qur’an: And your Lord says: Call on Me and I will answer your prayer. (Ghafir 40:60) Indeed, Prophets who are worshiped besides God did not tell people to worship them. Instead, the Prophets warned their people against doing just that. For example, Islam teaches that Prophet Jesus (peace be upon him) was a human being who was created by God in a miraculous way. He was born of a mother, Mary, without a father and he worshiped God. He was not God, nor was he the son of God. He was neither one of three manifestations of God as Christians say, nor was he the son of a prostitute as the Jews say. He told his people (the tribes of Israel) to worship God alone. He did not tell people to worship either himself or his mother. Furthermore, Prophet Jesus (peace be upon him) did not worship himself when he worshiped, rather he worshiped God. However, those who claim to be the followers of Jesus Christ today worship Jesus himself, claiming that he is God, and others also worship his mother calling her ‘the mother of God.’! God says in the Qur’an that He will ask Prophet Jesus (peace be upon him) on the Day of Judgment: And [beware the Day] when Allah will say, “O Jesus, Son of Mary, did you say to the people, ‘Take me and my mother as deities besides Allah ?'” He will say, “Exalted are You! It was not for me to say that to which I have no right. If I had said it, You would have known it. You know what is within myself, and I do not know what is within Yourself. Indeed, it is You who is Knower of the unseen. I said not to them except what You commanded me – to worship Allah , my Lord and your Lord. And I was a witness over them as long as I was among them; but when You took me up, You were the Observer over them, and You are, over all things, Witness. (Al-Ma’idah 5:116-117) God emphasizes in the Qur’an that Prophet Jesus (peace be upon him) was neither killed nor crucified, but God raised him up into the heavens in body and spirit and he will be returned to the earth before the end of the world. Prophet Muhammad (peace be upon him) stated that Prophet Jesus would rule the earth according to the Islamic law, then he will die on earthlike other human beings and will be buried and resurrected like them on the Day of Judgment. Hence, Prophet Jesus (peace be upon him) who was given life, was born from a woman’s womb and circumcised, ate, slept, went to the toilet, grew up, prayed, and will die, should never be taken as God as all these characteristics are not the attributes of God, but of His creatures. The New Testament states that Jesus Christ taught his followers to pray to God saying: “Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.” (Luke 11:2 / Matthew 6:9-10) Also, he taught that only those who submit to God would inherit paradise: “None of those who call me ‘Lord’ will enter the Kingdom of God, except one who does the will of my Father in heaven.”(Matthew 7:21) Prophet Jesus also pointed out that he himself submitted to the will of God: “I cannot do anything of myself. I judge as I hear and my judgment is honest because I am not seeking my own will but the will of Him who sent me.” (John 5:23) In fact, there are many reports in the Gospels that show that Prophet Jesus made it clear to his followers that he was not God. For example, when speaking about the final hour, he said: “No one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, not the Son, but only the Father.” (Mark 13:32) Buddha, was a reformer who introduced a number of humanistic principles in the Hindu religion practiced in India. He did not claim to be God, nor did he suggest to his followers that he be worshiped. Yet, today most Buddhists have made him their God and they prostrate themselves before idols representing his likeness. In brief, from the perspective of the object worshiped, all religions today [except Islam] invite people to the worship of creation! God’s attributes point to the fact that God alone deserves worship. He is One, without relatives; He has neither father, son, mother nor wife. He is the Eternal Absolute. He neither gives birth, nor is He born, and there is nothing like Him. He is perfect in His knowledge, in His power, in His will, in His mercy and in all His other attributes. God is all-powerful and perfect, while human beings are weak and imperfect. That is how He defined Himself and how all prophets defined Him. Another proof that God alone deserves to be worshiped can be found within the human soul. Islam teaches that all human beings have imprinted on their souls an awareness of God and a natural inclination towards worshiping Him alone imprinted on their souls. In the Qur’an, God explained that when He created Adam He caused all of Adam’s descendants to come into existence and then He took a pledge from all of them saying: Am I not your Lord? To which they all replied: Yes, we testify to it. (Al-A`raf 7:172) God then explained why He had all of humankind bear witness that He is their Creator and only true God worthy of worship: That is in case you, humankind, may say on the Day of Resurrection: Indeed we were unaware of this. (Al-A`raf 7:172) God further elaborated on this point saying: It is also in case you may say: It was our ancestors who made partners with Allah, and we are only their descendants, will you then destroy us for what those liars did? (Al-A`raf 7:173) Hence, people who associate partners with God in worship cannot claim on that day that they had no idea that Allah was the only god who deserved to be worshiped. Prophet Muhammad (peace be upon him) reported that God said: “I created my slaves upon the right religion, but devils made them go astray.”(Muslim) He also said: “Each child is born in a state of Islam. Then his parents make him a Jew, Christian or a Zoroastrian.” (Al-Bukhari) Thus, Islam is the birthright of every human being, since every child is born with a natural belief in the existence of God and an inborn inclination towards worshiping Him alone. Just as the child submits to the physical laws which God has imposed on the physical world, in the same way its soul also submits naturally to the fact that God is the only Lord and Creator. But if their parents are following a different path, the child is usually not strong or aware enough to recognize the truth or resist the will of the parents. In such cases, the religion which the child follows is one of custom and upbringing. But God, the Most Merciful and Compassionate, will not hold him to account or punish him for following a false religion before he reaches the age of reason and is exposed to the pure message of Islam. __________________ Source: Taken from a book entitled Islam Is Your Birthright.

[Hukanson]
2015-06-09, 17:49
#15

Påven framstår som en profet för Lucifer kan man tycka!

[niklaeri02]
2015-06-09, 22:56
#16

Min uppfattning är att religioner över lag har en kärna av sanning, men att det kan bli fel om man tar det till det extrema (krig, och liknande).
Även inom kristendomen har man väl krigat i "Guds namn" (korståg som exempel), och jag tycker mig ha hört att USA som exempel "krigar i Guds namn" fortfarande…Vilket för mig är lite vridet, då Gud för mig är kärlek, och vördnad, avsaknad av våld, etc.
Sedan har jag svårt att tro att påven predikar Satan, men man kanske kan framställa det så, med mera. Men det är en annan diskussion.

Mvh,
Niklas

Gaiatri
2015-06-14, 19:44
#17

#15 Det står inte någonstans i bibeln att lucifer är detsamma som satan. Det är en tolkning som har gjorts i efterhand. Varken lucifer eller satan är någon person, precis som Gud inte är någon person. Lucifer betyder ljusbärare och det är troligt att det är i den betydelsen som de mässar (från videon):" His Flame dawning His own creation" - min tolkning är: His own creation är Guds skapelse. His flame är hans ljus (dvs Guds ljus). dawning betyder gryr, ljusnar. 

Ur Gud (det vill säga det Absoluta) utgår allt liv och alla former. Alla former är ett uttryck för det Enda livet som vi alla är en del av. Den högsta aspekten av oss (och alla former av liv) befinner sig på en högre nivå än formerna. Självklart inte på än högre nivå än Gud utan som en del av Guds skapelse. Skapelsens högsta aspekt tillhör inte formlivet. Det är när vi successivt går ner i materien som fallet inträder. Vi faller ned i materien från högre höjder (från "himmelen"). 

Det är genom de erfarenheter som vi gör när vi är i formlivet som gör att vi utvecklar medvetandet. Liv och materia (Fadern och Modern) producerar medvetande (Sonen).

Lucifer symboliserar det ljus som finns i oss ( dvs sinnets gnista), och är principen i sinnet.

Sajtvärd på Andlig utveckling

[Juel70]
2015-06-15, 14:22
#18

Ja det finns både profeter och profetissor idag.  Men det finns även falska profeter och profetissor, så man måste alltid pröva så att profetian är  i enlighet med Guds ord.

Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar skola profetera, edra gamla män skola hava drömmar edra ynglingar skola se syner; också över dem som äro tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.… Joel 2:28-29

Här finns lite info om falska profeter, bibelord om det och hur man känner igen en falsk profet.

http://www.apg29.nu/index.php?artid=15922

mulac
2015-06-16, 08:07
#19

Det är kanske många test innan mänskligheten får ta examen?

[Hukanson]
2015-06-16, 11:02
#20

Det står i Koranen att vi ska dyrka människoguden Kristus Jesus som Guds Ord tills Uppståndelsen och därefter skall vi återvända till att dyrka Gud som den källa till mänsklig existens Gud är. Om vi har hamnat i den transformationen nu är kanske Lucifer, som en okroppslig Ljusgud, en obligatorisk skapare. Skriften säger att Lucifer var en Ängel med myndighet i Guds närhet, men fallen till jordens människor efter ett uppror mot Människosonen i Guds sköte. Förändring i himmelen. Ny himmel. Ny jord. Bara Amerika kan berömma sig av närheten till det himmelska Sions Jerusalem där Fadern och Människosonen välsignar folken till liv och hälsa - enligt profeten Joseph Smith på 1840-talet.

Annons:
[niklaeri02]
2015-06-17, 18:04
#21

Ja, USA för säkert något gott med sig också. De ingriper ju i världen då det står fel till som det verkar… Vill de ge sken av iaf.

Gaiatri
2015-06-21, 16:11
#22

Menar du Joseph Smith som grundade mormonism

Här är iallafall en förenkling av denna tro (troligtvis något förvanskad men det ger ändå en liten inblick i deras historia om skapelsen).

Sajtvärd på Andlig utveckling

Gaiatri
2015-06-21, 16:51
#23

Frågan är vad är det som gör en profet? Någons profet är inte nödvändigtvis någon annans profet. Och när blir det som verkade så bra (profeten, gurun, etc) en källa till förvrängningar, dogmer och felaktiga handlingar. 

Jag kommer att starta några trådar om olika karismatiska andliga ledare  som förmedlat  nya och gamla tankegångar till sin grupp av följare. Ibland har det fört med sig en del problem och nya dogmer för de tror och följer ledaren. 

Först ut är Osho

Sajtvärd på Andlig utveckling

[Hukanson]
2015-06-22, 00:06
#24

Viss skillnad på att vara "andlig ledare" och profet. Den senare ingår ju i den Israeliska religionens tradition av att Israels Gud Herren väljer ut personer som skall förkunna Guds vilja eller vrede över sitt Israel. Alternativt bygga en ny och bättre kyrka som just Joseph Smith fick göra. Andliga ledare brukar tävla om vilken som är mest "upplyst" och därmed trovärdigast i att uttala sig om saker och ting. Oftast bygger de sin auktoritet på tekniker som yoga och meditation.

Gaiatri
2015-06-22, 07:49
#25

Med andlig ledare menar jag också de som sprungit ur den kristna traditionen. Det finns många likheter som karismatiska andliga/religiösa ledare från olika traditioner uppvisar. De som sprungit ur den kristna traditionen använder ett sorts språkbruk och föreställningar, och de som kommer från den hinduiska traditionen använder ett annat sorts språkbruk och föreställningar. 

Men likheterna finns där… 

Om en person säger att Herren Gud valt ut dem till att förkunna något eller bygga en ny kyrka i kristna kretsar så kan de få följare ur den gruppen, men hur trovärdigt är det bara för att man säger sig ha fått en uppenbarelse av Gud? Många sådana andliga/religiösa ledare som sprungit ur kristendomen finns det.

Sajtvärd på Andlig utveckling

[Hukanson]
2015-06-22, 09:33
#26

Det stämmer att det vuxit upp små samhällen på sina ställen runt karismatiska ledare som säger sig ha fått uppenbarelser från Himmelen att göra något på jorden. Kanske det bara handlar om att visa sig villig att lyda? En grupp av människor som lever fridsamt med bön och kontemplation…kanske de blir belönade för sin tro i himmelen.

Upp till toppen
Annons: