Läst 2746 ggr
klassiskarosenkorset
2013-08-10, 12:08

Vårt verk

Nu när sommarens dagar snart har flugit sin kos vaknar hos många åter sökandets gnista. Vi förbereder höstens kommande föredrag i den anda som kommer till uttryck i texten nedan, som används som introduktion för våra intressenter:

    KLASSISKA

   ROSENKORSETS ORDEN

   `Fama Fraternitatis

Introduktion

Vårt  studium har lett oss till att se och anta budskapet i den vanliga Bibelns Nya Testament men framför allt att upptäcka budskapet i de s k Nag Hammadi-skrifterna som upptäcktes 1945, av dessa fynd var 13 dittills okända evangelier och dessutom hittades en rad hermetiska skrifter i samma anda. Dessa ger kristendomen en fascinerande ny aspekt; man upptäcker Ur-Kristendomen.

Denna stora Insikt finns även i spåren efter de under 11-1200-talet så talrika katarerna som nu åter kommit i ropet. Även mystikerna stod  på denna grund till exempel  Meister Eckehardt, Jacob Böhme och vår Emanuel Swedenborg. Även Dag Hammarskjöld var mystiker.

All esoterisk strävan går ut på att försöka finna kärnan i de budskap som hela tiden utgår till mänskligheten genom en rad budbärare som alla haft den förmågan att de kunnat se högre och längre än vad som hittills varit vanligt hos mänskligheten. De hade helt enkelt skärpt sin iakttagelseförmåga och ställt sig öppna för högre plan och deras budskap var att försöka få andra att gå samma väg till att själva kunna bygga upp den förmågan. Vi uppfattar således inte dessa personligheter som auktoriteter utan som vägvisare på den väg vi själva måste vandra.

Därför går Ordens arbete inte i första hand ut på att göra medlemmen till en passiv lyssnare som undan för undan indoktrineras av en lära utan vill få medlemmen att dra ut på en upptäcktsfärd.

Denna väg startar visserligen med en lång orientering men ett grundläggande drag inom Orden är att den inte framställer regler eller krav och inte inordnar sina medlemmar i ett hierarkiskt system, för Stigen måste vandras i frihet.

Många har även i modern tid försökt vägleda mänskligheten på denna väg, gestalter som Helena Petrovna Blavatsky med teosofin, Rudolf Steiner med antroposofin, Jan van Rijckenborgh med sin Rosenkorsrörelse och dennes son Henk Leene. Den senare har för några år sedan gett sitt Uppdrag vidare till vår Orden eftersom han nu är gammal. Själv hade han fått sitt från sin far Jan Leene alias J. van Rijckenborgh. De har alla i början av sin kallelse funnit en skattkarta och från Högre plan uppmanats följa uppmaningen ”Sök längs denna Väg”. Det de kom fram till var ett slags syntes av gemensamma grundprinciper, inte en blandning. Vi kallar denna syntes den Universella Läran.

Liksom de ser vi den Universella Läran inte så mycket som en samling doktriner utan som ett Kraftfält som måste upplevas och en Insikt, först om det oss omgivande livsfältet … hur i naturen finns hela den gudomliga uppenbarelsen är nedlagd, hur den framträder i märkliga talserier, hur kosmos påverkar, hur människans osynliga kroppar är uppbyggda o.s.v men också att allting inom naturen följer förgänglighetens lag, att allting är underkastat lagen om uppgång, blomstring och upplösning och att Själen längtar efter det bestående och vill höja sig till det beständigas plan – det är hela strävan efter barnaskapet hos Gud, att börja leva i Hans värld. Det är en lång process, inte en tro i första hand. Det gäller att väcka den inre kärna inom oss som är en rest av det rent beständiga till liv och låta denna bygga upp ett förnyat medvetande, att ”förvandla naturens bly till Andens guld”, som de ursprungliga alkemisterna uttryckte det.

Bakom alla religioner ligger i grunden denna strävan, men religionerna har en exoterisk (yttre) och en esoterisk (inre) uttrycksform. För oss gäller det ett studium och en efterföljelse av den esoteriska ”hemliga” uttrycksformen för i alla religioner finns Gnosis. Inom kristendomen har den inre läran mest tagit sig uttrycken mysticism och gnosticism, i judendomen Kabbalan, inom islam Sufismen och inom buddhismen, hinduismen, taoismen och den tibetanska doktrinen ett otal komplicerade och mycket innehållsrika läror som först sedan slutet av 1800-talet börjat studeras i väst fastän redan de gamla rosenkorsarna kände till dem.  De har alla en Gnosis. I djupaste mening finns bara en enda Lära. Konflikter mellan religioner uppstår endast mellan de exoteriska uttrycksformerna eftersom dessa för mycket ger akt på yttre förhållningssätt.

Klassiska Rosenkorsets Orden `Fama Fraternitatis´ inbjuder till studier inom detta ämne och erbjuder, förutom ´kunskap´ också ett andligt kraftfält som utgår från dem som gått före oss på denna väg.

Orden är opolitisk, utövar ingen affärsverksamhet och tillämpar inte heller paranormala metoder, andliga övningar eller dylikt. I Sverige strävar vi efter att bygga upp en helt oförbindlig studiecirkel kring ämnet. Orden har sitt säte i Nederländerna .

Välkommen till en inriktning vars främsta idé är att följa orden ”Söken alla ting och behåll de goda”. Om Du vill få löpande info om föredrag kan Du skicka ett mejl till:

info@klassiskarosenkorset.se

Kommande föredrag i Stockholm:

införs när programmet är färdigt, se

www.klassiskarosenkorset.se

Klassiska Rosenkorsets Orden enligt Fama Fraternitatis

Upp till toppen