Läst 1978 ggr
Aldebaran
2013-02-13, 11:02

Mysteriet Jesus

Lite mera tolkningar av Paul Brunton.

Man måste hålla i minnet att alla delar i en bok som Nya Testamentet inte är lika inspirerande och sanna. En lång tid har gått sedan de skrevs. Mycket har blivit tillagt, förvrängt, fel översatt och missförstått.   Om man tänker på detta, förstår man att allt som sägs i den Heliga Skrift inte nödvändigtvis behöver vara heligt. Man måste läsa med intuition och urskiljning för att kunna skilja det väsentliga från det oväsentliga. (Agnarna ifrån vetet) Dessutom bör man beakta att det var flera århundraden efter Jesu korsfästelse som Nya Testamentets böcker sammanställdes av ett självutnämnt råd. Några av medlemmarna i rådet yrkade på att läran om reinkarnation skulle integreras i kristendomen. Om så blivit fallet hade läran om reinkarnation utgjort en del av kristendomens lära idag.

När du läser Nya testamentet finner du ytterst få upplysningar om Jesu personlighet. Människor tvivlar på att Jesus verkligen har levat. Det visar hur okänd han var. Men en rörelse som kristendomen uppstår inte i världen utan en stor personlighets inspiration. Många av de ord som tillskrivs honom är förfalskningar och andra har missförståtts av de människor som återgav dem, och de blev därför inte korrekt nedtecknade.

Hans tidiga barndom behöver vi inte gå in på. Han måste lära sig att gradvis handskas med medvetandet under barndomen som alla andra. Naturens lagar är obevekliga. Han kom därför på det naturliga sättet, erfor det mänskliga medvetandets umbäranden och begränsningar, upplevde en vanlig mänsklig födelse och uppväxt, och kom så småningom att vakna upp till sitt inre ljus. Det antas allmänt att han var "försvunnen" mellan 12 och 30 års ålder och plötsligt dök upp igen på scenen i sitt fädnesland. Vid dopet hos Johannes döparen så inträde Jesus mästare vars namn är Maitreya/Kristus  i Jesu gestalt. Man säger att Jesus blev överstrålad av Kristus.

Kristus undervisade alla som sökte honom. Han gav i rika mått av sina pärlor till de fattiga och obildade såväl som till människor av högre börd och rang. Gud, tystnadens röst hade utvalt Jesus för ett högre ändamål - att bli en vandrande Mästare, som skulle undervisa människorna om obekväma sanningar.

Enligt Brunton så kommer det aldrig att finnas en kristen värld. Kristendomen var inte avsedd för hela världen, utan den var ämnad för västerlandet. Alla som hörde Jesu/Kristi ord blev inte omvända och ville inte bli omvända. Men för att finna några få, måste Jesus/Kristus tala till massorna.

Överjaget är universellt liv, inte ett personligt. Egot ersätts med en känsla av identitet med det universella Jaget. Därför önskar varje människa, som vet vem och vad hon är spontant alla människors väl. Hon kommer varje dag att arbeta för det. Detta tjänande åt mänskligheten är förverkligandets avgörande test. Han vigde inga präster. Organisationen skapades av andra. Jesus/Kristus skänkte denna planet en ny andlig gåva. Men världen trodde som alltid på maktens språk. Jesus/Kristus gav människan impulsen att söka sitt eget inre jag, men han tvingade aldrig någon. Vad kan mäta sig med Mästarens lysande ord: Himmelriket finns inom er!

Vi är inte utlämnade åt vårt öde. Gud sänder fortfarande budbärare som kan leda våra snubblande steg och upplysa vårt trevande intellekt.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Internettan
2013-02-15, 08:05
#1

Återigen en massa påståenden utan några som helst referenser. Vem som helst kan ju skriva vad som helst på det viset och folk köper det som andliga sanningar. 

Bra att du skrev att det bara är en tolkning… Speciellt som du inte länkar till texten.

"Every point of view is a view from a point."

Aldebaran
2013-02-15, 08:41
#2

Jag använder alltid ordet min tolkning och aldrig min sanning. Sanningen finns bara en, sedan har vi andra olika tolkningar av denna sanning.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

retep
2013-02-15, 12:43
#3

Sanningen är en! De vise nämner den vid olika namn.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Upp till toppen