Annons:
Läst 1359 ggr
klassiskarosenkorset
2015-12-27, 15:12

GNOSTICISMEN

PROGRAM VÅREN 2016

Under denna vår kommer vi att hålla en föredragsserie med inriktning ”Bakgrunden till Rosenkors-fenomenet”, Gnosticismen, Hermetismen, Rosenkors-Maifesten …

Vi börjar med Gnosticismen

###

Fredag den 15 januari

GNOSTICISMEN är grundläggande för Ordens Lära och är mer omfattande än man oftast tror. Den framförs även av andra Rosenkorssällskap. Gnosticismen är ingen religion utan ett sätt att tolka religion och esoterisk vetenskap. Gnosticismen studeras även av nutida forskare som t.ex Dr Tobias Churton vid Oxford University

Fredag den 12 februari

NAG HAMMADI-FYNDEN

Fynden är de gömda manuskript från Ur-kristendomens allra första tid som hittades i Egyptens ökensand år 1945 och som både förklarar och kullkastar den vanliga kristendoms-tolkningen. Vi skall tala om de 52 fynden varav 13 var dittills okända evangelier

Fredag den 18 mars

ROSICRUCIANISMEN

Vad är egentligen denna inriktnings mål och väsen? Under århundraden har denna inriktning varit känd men omgiven av ett mystiskt skimmer. Den stod i början helt klart i den Högre Kallelsens tecken och i den Anda som framgår av föredragen ovan men senare har andra företeelser uppstått som ligger utanför den ursprungliga linjen. Rosenkors-fenomenet har underkastats modern forskning av bl a Dr Carlos Gilly som varit ansluten till världens största esoteriska bibliotek. Biblioteca Philosophica Hermetica som drivs av en Rosenkorsare

Fredag den 22 april

PARACELSUS

Paracelsus gjorde stora insatser inom medicin och alkemi och har av CG Jung kallats ”den förste psykoteraputen”. Hans alkemi kallar han ”Transmutatio metallorum”, metallernas förvandling, som också ansluter till Hermetismens Astrosofi

Fredag den 27 maj

JACOB BÖHME

den fattige skomakaren från Görlitz som på ny-hermetisk grund utvecklade en mystisk-esoterisk kristendomstolkning mycket lik hans samtida Rosenkorsares men blev mycket förföljd

Alla föredragen hålls kl 19:30 på

ANTROPOSOFISKA BOKHANDELN

Hagagatan 14, T:Odenplan

Fritt inträde

###

Klassiska Rosenkorsets Orden enligt Fama Fraternitatis

Annons:
Upp till toppen
Annons: