Annons:
Läst 2745 ggr
[niklaeri02]
2015-09-19, 22:58

Evolution och naturligt urval

"Evolutionsteorin beskriver hur ärftliga egenskaper i en population förändras från generation till generation genom olika processer. Evolution är ursprunget till den stora variation som finns i den biologiska världen: de nu förekommande arterna är alla besläktade genom ett gemensamt ursprung, och med tiden utvecklas nya arter från de existerande genom artbildning, en produkt av små successiva förändringar över stora tidsrymder." https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Evolution "Individer har olika sannolikhet att överleva beroende på vilka ärftliga egenskaper de har. Antalet avkomma och överlevnadsförmåga hos avkomman bestämmer tillsammans hur stor nästa generation blir.[9] Det är detta som ibland kallas "survival of the fittest" (de anpassades överlevnad)." https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Evolution

Annons:
72mm
2015-09-19, 23:27
#1

Vad ska diskuteras?

Friskt kopplat är hälften brunnet!

[niklaeri02]
2015-09-20, 09:19
#2

Det du tycker passar

Puska
2015-09-20, 12:35
#3

Fåglars näbbar blir lite större och får starkare konstruktion när nötterna de måste hacka sig igenom får hårdare skal. De som inte lyckas utveckla starkare näbbar riskerar att dö om de inte hittar andra näringskällor. Naturen har en underlig förmåga att kunna anpassa efter omständigheterna. Människan däremot kan bygga strukturer och konstruktioner som den inte klarar av att hantera senare och att som kan bli olika former av problem problem.

Så vitt jag känner till är de mutationer som man kunnat observera alltid av nedåtgående karaktär. Avkomman blir sämre, svagare, sjuk etc. Även de gånger när människan har försökt medvetet mutera djur, växter… Det kluriga är att "Arternas Evolution" av Darwin innebär enorm antal mutationer till något bättre genom historien…

Jag tror inte riktigt på det här att människan har uppkommit genom att en art blivit en annan och till slut så komplicerad som en människa. Här ser jag gärna hur det i naturen finns som en slags intelligens som jag tror är av högre art. Att det finns specifika  principer, lagar, matematiska system, ljud och vibration, energier i högre form som ser till att det finns organiserad  ordning i kosmos etc. Jag tror att det finns högre "gudomliga" krafter bakom skapelsen och människans utveckling.

Jag är inte kreationist eller evolutionist. Jag skulle hellre beskriver mig som en som studerar de andliga kunskaperna som är av en annan typ av vetenskaplig basis. En som studerar människan sjufaldiga dimensionella struktur, olika processer som den andliga utvecklingen innebär och som grundar sig på de gamla kulturer som finns.

Jag tror att pyramiderna i Egypten och Mexico,  de mytologiska berättelserna, undervattensrester, stonehenge, statyer av giganter mm. är rester från det som vi känner som Atlantis. En mänsklig ras som var av mycket mer utvecklad äv vi är idag. Både materiellt och andligt. Vi är en degeneration av dessa. Jag tror inte vi är det högst utvecklade varelsen som har befolkat denna jord.

72mm
2015-09-20, 13:42
#4

#3 "Människan däremot kan bygga strukturer och konstruktioner som den inte klarar av att hantera senare och att som kan bli olika former av problem problem."

Jag ser ingen principiell skillnad alls med beteendet hos människor kontra andra djur. När en vargflock hittar en skock med får förlustar de sig så mycket de kan utan att tänka på om beteendet är hållbart. När människan hittar olja i marken gör vi på samma vis. Kaniner finner aldrig en balans med omgivningen utan förökar sig till populationen blir så stor att sjukdomar slå ut nästan samtliga individer. Brukar gå i sju-års cykler det där.   Osv, osv… Ser man på människan som ett djur bland resten så är inte världen så svår att förstå :)

Så vitt jag känner till är de mutationer som man kunnat observera alltid av nedåtgående karaktär. Avkomman blir sämre, svagare, sjuk etc

Nej då, mutationer kan vara fördelaktiga. Det är bara det att de är ordentligt slumpmässiga till sin karaktär så i 99.9% av fallen så är det negativt. Förövrigt så är inte just mutationer nödvändiga för evolutionen, man kan förklara mycket med gradvisa ändringar av redan befintliga attribut.

Jag tror inte riktigt på det här att människan har uppkommit genom att en art blivit en annan och till slut så komplicerad som en människa.

Om du inte köper teorin för Homo Sapiens Sapiens så köper du väl inte den för någon art?  Människan är ju inte på något vis genetiskt sett mer komplicerad än något annat.

Friskt kopplat är hälften brunnet!

[niklaeri02]
2015-09-20, 18:05
#5

#3 Intressant. Själv tänker jag att det behöver inte vara det ena eller det andra, det kan vara både evolution och utveckling på det fysiska planet, som på det andliga. Exempelvis om man tror på reinkarnation, det är ju en viss typ av evolution, en evolution som kanske visar sig i det minsta till det största, en ständig utveckling framåt. Jag kan inte säga att jag tror på uppdiktade andliga teorier som att människan alltid ska ha funnits, att människan är något slag överdjur, eller kanske ens på reinkarnation. Jag tror att andligheten är mer varierad än så…men visst, man måste ju teorisera för att kunna förklara. Men i den fysiska världen tror jag på forskning och upptäckter som bevisar något. #2 Bra skrivet. Jag är beredd att hålla med dig.

[Hukanson]
2015-09-20, 18:23
#6

Det är ju en mänsklig beskrivning efteråt som Darwin gör…för hur ska man kunna säga att de fåglar som börjar använda pinnar för att få mat är bäst anpassade..?? De är i såfall bäst anpassade till Andens innovativa evolutionära utvecklingsgåva till arten fåglar. Precis som vi tror att helig ande alltid har gynnat människorna till evolution och utveckling.

Annons:
[niklaeri02]
2015-09-20, 20:58
#7

Ja, hans beskrivning är mänsklig och innehåller säkert mänskliga fel. + att den är rätt gammal nu. "Det faktum att evolution sker, blev accepterat av den vetenskapliga världen och stora delar av allmänheten under hans livstid, medan hans teori om naturligt urval i stor utsträckning kom att ses som den främsta förklaringen till evolutionsprocessen på 1930-talet,[1] och nu bildar basen till modern evolutionslära. I modifierad form är Darwins vetenskapliga upptäckt den förenande teorin i biologin och ger en logisk förklaring till livets mångfald." https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin Enligt Wikipedia var Darwin även teolog… Wikipedia beskriver det bättre än mig, därför mina citat ;-) "…Det är dock en mindre lyckad beskrivning eftersom det naturliga urvalet inte bara handlar om överlevnad utan mer om framgångsrik fortplantning. Naturligt urval innebär att individer med egenskaper som gör att de är anpassade till den aktuella miljön oftare överlever och kan fortplanta sig, vilket gör att dessa egenskaper tenderar att vara de som sprider sig till kommande generationer." https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Naturligt_urval Säkert har detta anpassats till modern tid, med genetik sådant. "Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen." https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Genetik Hur förklarar man annars de vetenskapliga fynd som arkeologer har gjort? Man fyller väl bara i luckorna mellan fynden, och skapar den mest troliga teorin. Andligheten är mer erfarenhetsbaserad. Jag har gått en kurs i biologi på högskolan innan jag bytte inriktning. Ibland saknar jag den delen. Hehe. Ni får ursäkta min iver ;-)

72mm
2015-09-20, 23:06
#8

Vill man diskutera evolution i ett andlighets-kontext är väl den intressanta frågan vad det är med religion (dvs organiserad och regelstyrd andlighet) som har varit  fördelaktigt för mänskligheten, rent evolutionärt, eftersom det är ett beteende som vi ser uppkomma varhelst det finns människor.

Friskt kopplat är hälften brunnet!

[niklaeri02]
2015-09-21, 16:59
#9

Ja, det handlar ju om kultur. Varför människor "fantiserar" om gudomar, och uttrycker sig bildligt, men djuren mest överlever. Fast vem vet vad djuren har inom sig, de kanske tänker de med.

Jag tror att religion skapar en viss samhörighet, en större mening, och ger något att leva för. Något som kanske behövdes under svåra förhållanden för människan. Kanske är det ett sätt att överleva och ta sig genom det med. "survival of the fittest"

Geru
2015-09-22, 03:13
#10

Alltså. Det går ju inte riktigt att bestrida att evolution är det som gjort att vi människor är det som vi är idag. Det är rätt glasklart. Sen om ni tror att livet uppstod genom en gud eller what not, är erat val självklart. Men vi dök inte plötsligt upp från ingenstans.

#9 Vi fantiserar för att vi har förmågan att göra det. Inget annat djur har den förmågan, så vi har inget annat djur att jämföra med.

Religion har väl skapats mest för kontroll och för att öka levnadsstandard eller något. Enighet kom ju där med, vilket skapar ett starkare samhälle. Samtidigt skapar det konflikter väldigt ofta. 

Människan är ju från grund en jägare. Vi är rovdjur. Det märks även idag, med vårat beteende generellt.  Vi jagar i flock. Primära sättet var uthållighet, och senare då intelligens. 

Vi är definitionen av survival of the fittest. För vi anpassar världen till oss.

“I don't think the human race will survive the next thousand years, unless we spread into space.”

-Stephen Hawking

[niklaeri02]
2015-09-22, 12:30
#11

#10 "Vi fantiserar för att vi har förmågan att göra det. Inget annat djur har den förmågan, så vi har inget annat djur att jämföra med."

Hur kan man veta vad ett djur kan göra, och vad det upplever? Fantasi behövs väl för att minnas, för att hitta vägen, och så vidare. Vilket jag tycker djur utöver människan kan göra.

72mm
2015-09-22, 12:51
#12

Det är väldigt svårt att hitta en tydlig skilje-linje mellan oss och övriga djur. Vi verkar vara intelligentare och ha en (mycket) bättre förmåga till abstrakt tänkande och  konceptualisering, men vad jag vet så har vi inte några helt unika attribut som tydligt skulle  skilja oss från övriga djur. 

Schimpanser tex, har inget som helst problem att förstå ett koncept som valuta. Vill minnas att hannarna i just det experimentet mer eller mindre direkt började använda pengar i utbyte för sex 😃

Det skulle vara språket. Men jag vet inte om jag är villig att sätta pengar på att vi aldrig kommer kunna konstatera att t.ex. delfiner inte förmedlar abstraktioner genom sin kommunikation.  Gör de det så har vi inte ens språket för oss själva. Då är allt bara en fråga om var på skalan en art ligger.

Friskt kopplat är hälften brunnet!

Geru
2015-09-22, 13:09
#13

#11 Du mäter det. När du fantiserar är en viss del av hjärnan aktiv. Om djur kunde fantisera hade dom automatiskt varit mer intelligenta med. Det hör liksom ihop.

Nej. Fantasi har inget med minne att göra. Fantasi är när du skapar saker i huvudet, inte när du kommer ihåg saker, även om människans sätt att komma ihåg saker skiljer sig det med.

En stor skillnad är förmågan att reflektera. Det är något som vi människor endast kan göra, av vad vi vet.

“I don't think the human race will survive the next thousand years, unless we spread into space.”

-Stephen Hawking

Annons:
72mm
2015-09-22, 14:01
#14

#13 "En stor skillnad är förmågan att reflektera. Det är något som vi människor endast kan göra, av vad vi vet."

Hur definierar du "reflektera"?

Friskt kopplat är hälften brunnet!

Geru
2015-09-22, 15:56
#15

#14 Enkel reflektion är ju typ att du ringer din vän, och hon svarar inte i telefonen. Du reflekterar när du tänker att hon kanske är sjuk, eller bara inte är vid telefonen och därför inte svarar.

Djur gör inte det. Dom kan se om du mår dåligt, men dom reflekterar ju inte över det.

“I don't think the human race will survive the next thousand years, unless we spread into space.”

-Stephen Hawking

[niklaeri02]
2015-09-24, 17:25
#16

Minnen är sällan precis som det hände. Man lägger till och tar bort från minnen. Därför tror jag fortfarande att fantasi är inblandat i att minnas.

Geru
2015-09-24, 20:49
#17

#16 Det är mer att hjärnan fyller i den korrupta delen av informationen som finns. Det finns dock minnen som inte blir korrupta, vilket har att göra med hur viktigt ett minne är för en själv.

Djur kan minnas, men dom har ingen fantasi. Att en hjärna fyller i tom hålen i ett minne är inte fantasi.

“I don't think the human race will survive the next thousand years, unless we spread into space.”

-Stephen Hawking

Upp till toppen
Annons: