Annons:
Läst 1509 ggr
klassiskarosenkorset
2014-04-21, 15:44

Nag Hammadi fynden

Nag Hammadifynden som hittades 1945 i Egypten

Den kristna läran uppfattas ofta som för ”tunn”, den ger ingen esoterisk bakgrundsförklaring, även om en sådan kan anas. Fyndet av de 46 skrifter som gömts vid byn Nag Hammadi i Egypten under Kyrkans förföljelse av Gnosticismen och Hermetismen på 300-talet innehåller bl a 13 evangelier av mycket mer djupgående karaktär än Bibelns fyra. De ger en helhetsbild av Jesusgestalten och de esoteriska läror som fanns vid hans tid och som till stor del togs upp av Urkristendomen men som bara kom att leva vidare i ett fåtal gemenskaper som för många ännu är okända.
**
Plats: Antroposofiska Bokhandeln**, Hagagatan 14, STOCKHOLM (T: Odenplan) *Avgift:* Fritt inträde *Epost:info@klassiskarosenkorset.se *Hemsida:www.klassiskarosenkorset.se

Klassiska Rosenkorsets Orden enligt Fama Fraternitatis

Annons:
klassiskarosenkorset
2014-04-23, 09:03
#1

…och tiden ärkl 19:30

Klassiska Rosenkorsets Orden enligt Fama Fraternitatis

Huygens
2014-04-27, 23:31
#2

Någon som varit där och vet om det stod något i Nag Hammadi som starkt avvek från dom erkända skrifterna?

klassiskarosenkorset
2014-04-28, 06:10
#3

Fynden avviker en hel del och samtliga 46 skrifter finns i engelsk översättning i boken "The Nag Hammadi Scriptures" AV Marvin Meyer et al. ISBN numret är ISBN 978-0-06-162600-5. Även Elaine Pagels har skrivit en hel del om fynden.

Klassiska Rosenkorsets Orden enligt Fama Fraternitatis

Huygens
2014-04-28, 09:02
#4

Finns det någon kortvariant på vad som t ex står om återfödelsei Nag Hammditexterna?

klassiskarosenkorset
2014-04-29, 12:01
#5

Reinkarnationstanken var mycket vanlig vid den tid då Nag Hammadi-fynden författades (de första århundradena e.Kr) och t.o.m en av kyrkofäderna, Origenes (184-254) talade ofta om den, men läran om själens återfödelse förkastades ändå av Kyrkan vid kyrkomötet i Konstantinopel år 533.

Det står något om reinkarnationen i Nag Hammadi texterna också men kan inte erinra mig var men alla texterna vittnar om en esoterisk grundsyn. Att texterna måste gömmas i en lerkruka beror med största sannolikhet på att den lokale biskopen i Egypten (Biskopen av Alexandria) år 364 utfärdade ett dekret om att alla skrifter med gnostiskt-hermetiskt innehåll skulle förbjudas och man tror att texterna gömdes då.

Klassiska Rosenkorsets Orden enligt Fama Fraternitatis

Internettan
2014-05-02, 23:18
#6

I Bibeln (Guds Ord) varnas de kristna för villoläror och för att de ska ta till sig av ett annat evangelium än det som var det ursprungliga. Det är inte självklart att den tro som fanns runtomkring var sann bara för att den var vanlig. Genom hela Bibeln beskrivs hedningarnas avgudadyrkan som något ont. Även österländska läror fördöms. Ändå var det massor av människor som trodde si eller så.

Satan gör fortfarande allt för att blanda in sina läror i den sanna läran för att lura oss. De esoteriska förklaringarna är inte kristna och kan aldrig förklara den kristna läran. Man måste välja, antingen är man kristen eller så är man inte. Den esoteriska "läran" tillfredsställer dock vårt moderna intellekt. Men för den som verkligen tror behövs inte de avancerade esoteriska förklaringarna.

1 Kor 1:18

Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

1 Kor 1:21

Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.

1 Kor 1:23

Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten* och för hedningarna en dårskap.

"Every point of view is a view from a point."

Annons:
Gaiatri
2014-05-04, 10:45
#7

#6 

Esoteriken utestänger inte kristendomen eller de andra världsreligionerna. Som esoteriker kan man välja att vara troende i någon av religionerna men det är inget måste. Religionen är ofta satt i en form som är utdaterad för den som har insikt och vet. Andlighet är levande och fri från form och fasta tankekonstruktioner. Förståelsen förändras med tiden och utvecklingen i en individs sinne och med utvecklingen i mänskligheten som helhet. 

Jag tycker att den esoteriska läran kan förklara en hel del om vad Jesus och Kristus förmedlade. 

Jag tycker att det är en tråkig inställning med: "Man måste välja, antingen är man kristen eller så är man inte."    Relationen man har till Gud är ens egen och det är ingen annan som kan säga till en vad man får tro på eller var man får tillhöra. Tycker man sig vara kristen så får man vara det vare sig man är esoteriker eller tror på andra tankegångar än fundamentalister inom kristendomen. Men vilken tro man tycker att man tillhör och erkänner är egentligen inte det viktiga utan det är Kärleken till Gud och Kärleken till livet som Gud utsänder vare sig det är i form av människor, eller växter eller djur. Kärleken till våra medmänniskor och livet omkring oss.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Upp till toppen
Annons: