Annons:
Läst 3730 ggr
Yon
2013-12-23, 17:16

Gud, Icke-Gud

Jag läser en bok* och kom förbi nedanstående citat. Egentligen passar det här citatet in i tråden "Vad tror du på?" runt inlägg 130-145, men jag tyckte citatet var så bra så jag gör en ny tråd **.

Är Gud allt, eller finns det saker som är icke-gud? Hur går det ihop isåfall? Citatet, som beskriver katolsk metafysik, berör dessa frågor.

Alla kanske inte är vana att läsa engelska, och eftersom jag tyckte citatet var så bra så har jag översatt det.***

"Själen är en skapelse av Gud; den är icke-Gud. Men samtidigt är Själen inte separerad från Gud; den står i relation till Gud som ljuset till solen. Den är sammanförd med Gud genom elegansen av Gud's kreativa vilja, bortom vilket den inte skulle existera. Därför, Själen är en skapelse utrustad med dess egna unika kvaliteter och energier; den är en mänsklig Själ. Den är kapabel att realisera sitt beroende till och förbindelse med Gud, och, när det görs, realisera sin egen sanna natur. Men, vid medvetandets nivå - särskillt Egoistisk medvetande - är den kapabel att förlora sin medvetenhet om sin förbindelse med Gud, och därmed leva i rädsla och vanföreställning."

---------

* Citatet kommer från "Kundalini Energy and Christian Spirituality - A path to growth and healing", Philip St. Romani, pdf-sidan 49.  Fritt tillgänglig: http://www.kundaliniawakeningsystems1.com/downloads/kundalini_and_christianity.pdf

För den intresserade kan jag nämna att författaren inte anser att kundalini är samma sak som den heliga anden (vilket somliga, felaktigt, vill anse).. Många (amerikanska) kristna betraktar kundalini som något ont, men författaren framhåller att kraften snarare är neutral, och kan användas för både gott och ont, och att Gud fortfarande står högst (vilket även anses inom hinduism). Författaren förespråkar inte heller kundalini som ett medel för att nå Gud, utan påpekar att kundalini kan uppstå spontant som ett led i andlig praktik.

Själv har jag ingen åsikt i ämnet.

** Jag själv har ingen avsikt, i denna tråd, att argumentera. Argumentationen om "Gud i allt" får gärna fortsätta i den andra tråden som jag länkade till längst upp. Jag vill främst dela med mig av ett perspektiv som jag tyckte var väl beskrivet.

*** Original-citatet: "The Soul is a creation of God; it is not-God. But neither is the Soul separate from God; it stands in relation to God as light to the sun. It is joined with God through the grace of God's creative will, apart from which it would not exist. Therefore, the Soul is a creation endowed with its own unique qualities and energies; it is a human Soul. It is capable of realizing its dependence upon and union with God, and, in so doing, realizing its true nature. But, on the level of consciousness - especially Egoic consciousness - it is capable of losing awareness of its union with God, and so living in fear and delusion."

Annons:
retep
2013-12-23, 18:35
#1

Tack för den Yon! Mitt i prick!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[Juel70]
2013-12-24, 11:19
#2

Det var intressant läsning. Själv tror jag kundalini är en avgrundsenergi och inte från Gud på något sätt. Varför använda en neutral /negativ (enligt mig) kraft för att göra gott när man kan använda Guds kraft för att göra gott ☝️

Yon
2013-12-24, 11:28
#3

Min uppfattning är att det finns personer som söker denna energi av egna begär, och att det finns personer som väcker energin utan att ha begär efter den.

Somliga har egoistiska begär. Andra har mer ädla begär. När de tränar med en mästare får de kunskap för att hantera den. Ur ett kristet perspektiv är det inte en nödvändig, eller ens önskvärd väg att gå.

Sedan finns det folk som väcker kraften spontant utan medveten vilja. Det kan ske oavsett vem man är, eller i vilket sammanhang man befinner sig i (religiöst eller inte). I det fallet har man ingen chans annat än att lära sig acceptera och släppa taget om kraften. Det går inte att stänga av på något vis. Man orsakar mer skada om man försöker mota kraften, eller om man försöker främja sig från den. Kundalini resulterar i skadliga effekter om ens egoistiska begär är närvarande. För att klara det hela måste man underställer sig Gud. Folk genomgår mycket problem innan de inser just detta om att underställa sig.

Varför väcks kraften spontant? Gud vet :)

I författarens fall så väcktes kraften i samband med kristen praktik, och utan att han viste något om den.

retep
2013-12-24, 12:39
#4

#2 Juel70 Om du ser Gud som den allsmäktige skaparen, då finns det inget som inte är av Gud!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[Borttaget]
[Borttaget]
2013-12-24, 12:45
#5

Inlägget är borttaget

[rara]
2013-12-25, 12:59
#6

#0

Skrev författaren också på vilket sätt man kan använda kundalinin för något ont? Av egna erfarenheter skulle jag nämligen säga att det är omöjligt. Men jag vet inte vad han menar eller syftar på. Gav han några exempel?

Annons:
Yon
2013-12-25, 13:40
#7

Du kan mycket väl ha rätt. Kolla sid 46, andra paragrafen och nedåt.. Jag ska se om jag hittar mer senare när jag har möjlighet idag.. Vad jag har förstått så kan kraften utlösas genom viss medveten praktik, och om man är omogen själsligt så kommer egot gå in och försöka identifiera sig med kraften och försöka äga den. Därav kräver de seriösa mästarna att eleven först genomgår lång och krävande träning för att lära sig hålla egot i bakgrunden. En dålig effekt som somliga kan råka ut för är att börja tror sig själv vara Gud. Det sista i detta inlägg är blott min ogranskade syntes av en mängd pålitliga och opålitlig källor, och därmed kan det mycket väl vara en otillräcklig förståelse.

retep
2013-12-25, 16:10
#8

Eftersom Kundalini är en naturlig kraft, som sedan vi föddes, varit verksam i oss! Tänker jag att den också naturligt skall få resa sig genom våra chakran efterhand som vi utvecklas. Eftersom Kundalini är så kraftfulla energier har olika Kundalinibaserade tekniker och yoga i alla tider avsiktligt varit något som lärts ut individuellt från Guru till Disciple. Att själv experimentera med Kundalini eller förlita sig på Kundalini yoga, som lärs ut av okvalificerade instruktörer kan vara förödande och är inte att rekommendera.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Yon
2013-12-25, 17:21
#9

Tack för en bra kommentar retep!

retep
2013-12-25, 17:56
#10

🙏

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[rara]
2013-12-26, 09:11
#11

#7

Nu har jag läst lite på sida 46 men ser det mer som att det handlar om saker som vårt mänskliga sinne och vårt ego gör med oss. Du skrev i ditt inlägg om hur författaren beskrev själva kraften som något som kan användas för både gott och ont. Men kraften är ju gudomlig, så då frågor jag mig hur man kan avända sig av något gudomligt för något ont? Det är det som är omöjligt enligt mig…

"Vad jag har förstått så kan kraften utlösas genom viss medveten praktik, och om man är omogen själsligt så kommer egot gå in och försöka identifiera sig med kraften och försöka äga den. Därav kräver de seriösa mästarna att eleven först genomgår lång och krävande träning för att lära sig hålla egot i bakgrunden."

För mig var det helt tvärtom. Det var inte så att jag först var själsligt mogen och sen vaknade min kundalini, utan först vaknade min kundalini och sen började jag att utvecklas med hjälp av denna fantastiska kraft.

"En dålig effekt som somliga kan råka ut för är att börja tror sig själv vara Gud."

Varför är det dåligt? Tänk om vi i själva verket Är Gud? Läs ditt första inlägg igen en gång, speciellt det som jag citerar här: "Men samtidigt är Själen inte separerad från Gud; den står i relation till Gud som ljuset till solen."

Och sen det här:  "Det Absoluta är ett namn för den Enda Verkligheten, den Oändliga, Oföränderliga grunden för Allt. Allt annat är "Maya" – dvs. de evigt föränderliga uttrycksmedlen, uttryckssätten, grader av intelligens och dess former som hela tiden närmar sig Ljuset men aldrig berör Lågan eftersom det Verkliga inom varje varelse är denna Låga själv" http://www.teosofiskakompaniet.net/RobertCrosbies_SvarpaFragor_Kap2.htm

Är sen ingen teosof om någon undrar, kan bara inte beskriva det bättre själv :)

Yon
2013-12-26, 11:16
#12

#11

Jag tittade igenom igen, jag kunde inte hitta mer om ondska i relation till kundalini, när jag snabbt kollade igenom.

Vad jag har förstått kan uppväkandet av kundalini medföra ett begynnat eller fördjupat intresse för andlig utveckling.

Jag tänker på det jag läst om giriga personer som söker shaktipat - att väcka sin kundalini genom en mästares närvaro - eller genom krävande fysisk yoga. Det finns också personer som tagit droger för att sedan, helt omedvetet, råka väcka kraften, och sedan blivit satta på mentalsjukhus därför att de spårar ur. Jag vet inte sanningshalten i det där dock.

Gopi Krishna var en person som utlöste kundalini och det gick inte så bra för honnom i början. Man kan läsa en översikt av hans självbiografi här:

http://en.wikipedia.org/wiki/Kundalini:_The_Evolutionary_Energy_in_Man

(boken Kundalini: The Evolutionary Energy in Man går lätt att hitta som pdf på internet)

Visst utvecklades Gopi andligt genom det hela, men han verkade inte kunna fungera normalt.

Rädsla är en av de sämsta grejerna inom kundalini. Alltså man ska inte skräma upp sig själv. Villkorslös kärlek hela vägen är svaret. Jag vill inte skräma, men samtidigt försöker jag alltid ha en ödmjukhet inför det hela.

Kundalini-teacher.com vittnar om ett fall där en person trode att jorden skulle gå under, varav han gjorde sig av med alla ägodelar, och klättrade upp på ett berg, och väntade på att utomjordingar skulle komma och rädda honom. Han var i en psykos till följd av kundalini (påstås det). Faran ligger i att fästa sig vid alla märkliga idéer och känslor som dyker upp. I västvärlden medicineras man mot psykos. I kundalinis ursprungsländer så tror jag de har andra metoder när det rör sig om kundalini-psykos.

Jag vet dock inte hur trovärdig kundalini-teacher.com är. Det kanske är rena struntpratet.. http://kundalini-teacher.com/ Författaren till sidan skriver dock intressant, och påstår sig ha väckt sin kundalini, men av någon märklig anledning klär hon sig i latex, och du uppmanas att meditera på en bild av henne där hon är iklädd sin latex-dräkt. (dessutom tar hon bra betalt)

Sedan finns det många kundalini-mästare som sysslar med suspekt beteende (ofta med sexuellt teman). Men det har jag inga referenser på. Men du kommer säkert hitta info om det när du söker vidare.

Att tro att man är Gud. Inom hinduismen ser man att vi är Gud och alltet (men vi vet ej om det) (jag hoppas jag har rätt nu), men det är inte på ett egoistiskt sätt som man upplever sig på det viset (efter åratal av träning). Vad finns det för fara? tänk såhär: vad skulle vara en mer åtråvärd tanke för egot än att vara den alsmäktiga eviga Gud - ägare och skapare av hela universum? Ja, det är sant! Egot kan sluta sig runt hela universum :) Ens ego skulle bli så hög på den inbildningen att man riskerar att tappa greppet (om man ej redan gjort det).

Men! jag vet ingenting. Du ska följa din egen inre guide (kundalini-kraften vet, den är din lärare, sägs det). Jag är glad för att du hittat vägen till andlig utveckling genom det hela, och kanske leder kraften in dig på andra religioner, eller så fördjupas du inom någon kundalini-inriktning, eller så går du helt din egen väg :)

Om du inte kan se hur kundalini kan användas för onda ändamål, så kanske det kan bero på att du redan har ett rent sinne och att din kundalini därmed tar en god form, och att du därmed förutsätter att så är fallet för alla andra personer… (men var självkritisk)

Vi ska också minas att alla spontana uppvaknanden av kundalini inte är dramatiska. Somliga får dramatiska intensiva upplevelser under kort period, medan andra får ett ytterst milt uppvaknande som pågår en livstid (tydligen är det sistnämnda ett tecken på själslig mognad).

[rara]
2013-12-26, 14:43
#13

Nej i början verkade det inte ha gått så bra för Gopi Krishna men sen blev han ju upplyst och började att se världen med helt nya ögon… Att utvecklas andligt är ju ingen dans på rosor (vilken väg man än väljer), utan för det mesta en hård och tung process. Tycker mer det verkar vara en helt vanlig andlig utveckling Gopi gick genom, som först tog riktigt fart när han aktiverade sin kundalini. Men varför det inte slutar lika bra för alla, det vet jag inte.

Annons:
retep
2013-12-26, 15:40
#14

Tänker att vi inte skall överskatta hela den här grejen med Kundalini! Menar att Kundalini i de flesta fall vaknar och sträcker ut sig stillsamt och balanserat i våra liv och andliga utveckling. Tycker inte heller att det stämmer särskilt bra att andlig utveckling för det mesta är en hård och tung process! Tänker att man inte alls skall aktivera Kundalini på egen hand! Menar att andlig utveckling inte handlar om Kundalini som en enskild metod. Utan att det är ett samspel av olika utvecklingssteg, där personlig utveckling går hand i hand med den andliga.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[Juel70]
2013-12-26, 16:12
#15

#14 Tycker inte heller att det stämmer särskilt bra att andlig utveckling för det mesta är en hård och tung process!

Jag rekommenderar alla att läsa denna lilla bok, den ger så många insikter och behandlar även andlig tillväxt.

http://kirjasilta.net/santala/lerkarlet/lerkarlet.html

[rara]
2013-12-26, 16:26
#16

#14

För mig har det i alla fall inte varit en lätt väg. T.e.x tog kundalinin fram saker för mig att arbeta på, som mina negativa och mörka sidor som jag sen inte kunde förtränga och sopa undan mattan längre och naturligtvis var det inga trevliga och behagliga saker som kom fram utan just det som jag förträngt och som jag förr inte kunnat accptera som mina fel och brister (annars hade jag ju inte förträngt dessa). Trodde att det hörde till den andiga utvecklingen, att man måste gå igenom det egna helvetet? För hur kan man bli fri från sina egoistiska begär (som exempel) om man inte blir medveten om vilka de är? Men du kan gärna upplysa mig om du vet bättre om vad andlig utveckling innebär och är. Själv talar jag endast av mina egna erfarenheter och för mig har det verkligen inte varit en dans på rosor.

retep
2013-12-26, 17:03
#17

rara! Jag mediterar TM tekniken som i alla år har inneburit att andlig och personlig utveckling harmoniskt mognar tillsammans. Om och när Kundalini vaknar och reser sig utan att den personliga utvecklingen hinner med. Då kan det ske att sådant vi har lagrat som spänningar och blockeringar, t.ex. Som du säger"negativa och mörka sidor" inte blir bearbetade, utan blir kvar som ouppklarade begär. Menar inte att det krävs någon aktiverad Kundalini eller annan dramatisk metod, för att komma i kontakt med och se sina mörka egoistiska sidor. Ser det mer som personlig mognad än andlig. Den andliga sidan tar mer hand om de spänningar och blockeringar vi lagrat i vårt nervsystem och det är något som t.ex. TM tekniken tar hand om med automatik.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Yon
2013-12-26, 17:45
#18

#16 du bekräftar det jag har läst.. att de mörka sidorna blir helt synliga och man tvingas möta dem.

"Trodde att det hörde till den andiga utvecklingen, att man måste gå igenom det egna helvetet? För hur kan man bli fri från sina egoistiska begär (som exempel) om man inte blir medveten om vilka de är?"

Det låter rimligt. Ur ett mysticistiskt kristet perspektiv, som ett exempel, kan man be om att Gud ska ge oss förmågan att se våra egna synder, samt styrkan att överkomma dem.

retep
2013-12-26, 18:14
#19

Synder! Vad är synd? Väldigt relativt och väldigt mycket kan det vara! Väldigt stora och även små! Vilka är acceptabla av Gud och vilka accepterar vi själva? Är det en större synd att inte tro enligt Bibeln än det är att utöva våld och döda? Är det synd att inte ha frigjort sig från sina blockeringar, föreställningar och okunnighet! Handlar frigörande från synd mer om andlig och personlig utveckling än att det handlar om tro? Är Gud alls att tro eller är Gud ett tillstånd man är i?

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Yon
2013-12-26, 18:37
#20

#19 Tack för intressanta frågor.

Bibeln anger vad som är synd. Sedan finns det olika djupare tolkningar angående detaljerna. Det som går emot Guds vilja är synd. Det finns de som inte tror därför att de aldrig har fått lära sig. Det finns de som vet om Guds lära, men medvetet agerar i motsats till Gud, därför att de vänt Gud ryggen.

Det är inte nödvändigtvis synd i sig själv att inte tro (iallafall inte i samma bemärkelse som annan synd), eftersom man kanske aldrig har fått kunskap om det hela, men då utför man lätt synder utan att bry sig. Ang. våldsamheter har jag själv inget svar.

Annons:
[Alder]
2013-12-27, 11:46
#21

Intressanta frågeställningar att fundera över retep.
Man får nog olika svar beroende på vem man frågar.

[Alder]
2013-12-27, 16:46
#22

Om man bortser ifrån den kristendomen som är relativt ung.
Så har människan dyrkat olika Gudar och gör det fortfarande.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gud

Vilken Gud sitter då med sanningen,alla eller ingen?.

[rara]
2013-12-29, 14:04
#23

#17

Menar inte heller att det krävs en aktiverad kundalini för att få upp de mörka sidorna till ytan, utan det är en bara ett sätt av många sätt att arbeta på sig själv med. Det är min väg, men behöver inte vara en annans väg. Min kundalini har heller aldrig tagit fram några saker till ytan som jag inte skulle ha varit mogen för, så vad du menar med ouppklarade begär som inte blir bearbetade kan jag inte säga något om då jag inte har några egna erfarenheter om den saken. Vill du inte ge några exempel på hur de yttrar sig eller vad som händer i sådana fall?

retep
2013-12-29, 14:46
#24

#23! Utifrån vad du själv skriver i #16, så var det också så jag uppfattade det! Om du sen inte menar att något av det handlade om begär?! Så kanske det beror på att vi har olika mening om begär och hur de kan visa sig. Kanske är ordet beroende mer passande? Föreställningar, beteendemönster, ovanor, laster…och annan som hindrar utvecklingen och sin frihet.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Yon
2013-12-29, 15:23
#25

När man konfronteras med sina mörka sidor genom kundalini så sägs det vara av en helt annan grad än andra liknande bedrifter. Vissa menar även att det är mer destruktivt att undvika kundalini än att mogna genom den. Själens resa är det enda viktiga i denna värld.

[rara]
2013-12-29, 15:35
#26

#24

Men hur uppfattar du det då? Jag förstår inte alls vad du menar?

[rara]
2013-12-29, 15:44
#27

#25 Ja om det fanns en tid som jag var destruktiv med mig själv, var det förr, alltså innan kundalinin. Då tog jag inte hand om mig alls. Nu efter, mognar jag genom den och tar hand om mig själv.

Annons:
[rara]
2013-12-29, 15:51
#28

Yon.

Vet du om Gopi Krishnas bok finns på svenska att läsa? Det är så jobbigt och svårt att ta sig igenom det på engelska. Finner det han skriver om sin kundaliniresning jätte intressant. Känner igen mig i massor.

[rara]
2013-12-29, 16:06
#29

#25 Till Yon igen.

Det du skriver "När man konfronteras med sina mörka sidor genom kundalini så sägs det vara av en helt annan grad än andra liknande bedrifter"

Vem säger det och vad exakt säger de? Mina egna konfrontationer går enligt mig så rätt häftigt till, men sen  kommer jag också ur dem som en mer friare och starkare människa än jag var innan. Fast hur häftigt det går till för andra vet jag ju inte, men det kanske menas något helt annat här.

Yon
2013-12-29, 17:40
#30

#29

Jag har tyvärr ingen direkt referens. Det är vad jag mins efter allt jag läst. Men… många vill dra paraleller mellan Kundalini och "the Dark night of the soul". Söker du på det sistnämnda så kan du hitta endel.

Jag hittade följande. Jag vet inget om författaren, men just detta låter som en, inte helt orimlig, särskiljning mellan kundalini och dark night:

What is interesting about the two concepts is their focus. The Dark Night of the Soul is a Western mysticism term referring to the stripping away of one’s identity to surrender to become a channel to the Divine. The Western term focuses on the pain and suffering one must endure as the ego is destroyed by whatever means - yogic, meditative or otherwise. Since the ego is strong in the Western traditions, the emphasis is on the changes the ego must endure and it is seen as painful.

Kundalini Rising is an Eastern mysticism term referring to the unlocking and releasing of one’s creative life energy. The Eastern focus is on the energy and euphoric sensations that comes after one does the intense yogic and meditation work that can be tremendously trying and is intentionally destructive of the ego. …

http://ryuc.info/common/recreating_oneself/kundalini_dark_night.htm

**

Vad jag kan se finns inte Gopis bok på svenska.

En gratis definitionsordbok på datorn som jag använder är wordweb http://wordweb.info/free/  . Den hjälper mig mycket med egelskan.

retep
2013-12-29, 19:34
#31

#26 Jag uppfattar det så som du skriver…"Trodde att det hörde till den andiga utvecklingen, att man måste gå igenom det egna helvetet? För hur kan man bli fri från sina egoistiska begär (som exempel) om man inte blir medveten om vilka de är?" När kundalinikraften tar fram saker, negativa och mörka sidor och du säger att det inte varit en lätt väg, att du tror att det hör till andlig utveckling att man måste gå igenom det egna helvetet. Att det krävs för att bli fri från sina egoistiska begär?! Då menar jag att du fortfarande är i ett begär, ett beroende, i en föreställning om kriterierna för andlig utveckling. Om det är vägen du valt och trivs med, så är det inget jag motsätter mig!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Yon
2013-12-29, 19:59
#32

#31 Jag ställer mig då på den sidan som hävdar att det krävs att man går igenom det egna helvetet.. Jag skulle t.o.m hävda att om man bara upplever underbarhet, då är det något suspekt… 

Jag ser inte kopplingen som du gör när du menar att man är i ett begär för att man anser att andlig utveckling går genom det egna helvetet och för att att man anser att det krävs att man blir fri från egoistiska begär.

Yon
2013-12-29, 20:12
#33

Sedan

"Om det är vägen du valt och trivs med, så är det inget jag motsätter mig!"

Vad jag förstod så är kundalini-vägen ingenting som personen medvetet har valt (eller?). Mot bakgrund av kunskap om kundalini, och när det sker spontant, så är det inte heller något man väljer därför att man "trivs" med det. Det sker automatiskt oavsett vad man vill.

Vi kan inte prata om det som ett val på samma sätt som vi pratar om att du har valt TM, eller att någon har valt qi-gong.

retep
2013-12-29, 20:50
#34

Jag lever också med Kundalini! För mig kom den och blev aktiverad som ett resultat av att jag lärde mig TM Sidhi programmet. Härigenom har jag också tekniker för att balansera och harmonisera krafterna.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Annons:
Yon
2013-12-29, 21:32
#35

Jag tyckte det var oklarheter i det du skrev innan. Att du anser dig leva med kundalini medför inte att innebörden i det du skrev innan blir tydligare eller att dina antaganden känns mer riktiga, men du kanske inte menade att din påstådda erfarenhet gjorde dig mer trovärdig eller begriplig.

Gaiatri
2013-12-29, 22:40
#36

Från ett esoteriskt perspektiv kan man se det som att vi cykliskt går igenom perioder av lugn och fin stadig energi som förändras över tid till större kamp i och svårigheter i livet. Detta inkluderar även det andliga livet och den andliga utvecklingen. Vi genomgår dessa cykliska förändringar ett flertal gånger.

Det finns en artikelserie som beskriver olika faser som vi kanske går igenom. För den som är intresserad lägger jag in en länk till första artikeln här. 7 faser mot 1 invigningen.   Liknade faser kan man tänka sig att vi genomgår mellan de olika invigningarna eller inför invigningarna. En fortsättning på denna serie ger artikelserien: 7 faser mellan den 1. och 2. invigningen

Före en invigning så byggs den andliga energin upp samtidigt som att personligheten protesterar och vill vara kvar i det lägre medvetandet. Detta leder till en kamp och kallas ibland för att man möter väktaren på tröskeln. Detta är ens lägre själv som blir mer tydlig än tidigare. Vad som sker är att man övervinner detta och genomgår en expansion i medvetandet.

Det är inte alltid som man minns i sitt hjärnmedvetande vad som skett vid en invigning, men en tydlig andlig inriktning och förnyad aspiration kan vara kännetecken.

Sajtvärd på Andlig utveckling

retep
2013-12-29, 23:00
#37

#35! Nej det visade sig vara så att mina "antaganden" inte blev tydliga eller begripliga! Om det också medför att det blev och är mindre trovärdigt, så får jag ta och stå för det.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Yon
2013-12-29, 23:17
#38

#37 Jag såg inte, och ser inte, kopplingen i det du skrev, vilket jag påpekade i #32 . Och #34 var inget svar på #32 vad jag kunde se, även om man kunde tro att det var avsett som ett svar på både #32 och #33 .

[rara]
2013-12-30, 10:56
#39

#30

Tack Yon. Jag älskar att läsa igenom allt som har med kundalini att göra. Satt hela gårdagen och läste artikeln från ditt första inlägg och tyckte det var jätte intressant. När jag själv söker efter artiklar hittar jag för det mesta bara flum…

#31

Ja eftersom jag varit tvungen att gå igenom mitt egna helvete för att kunna utvecklats har jag väl trott att det är helt normalt och något som hör till. Att det är just det som skulle krävas har jag aldrig påstått utan jag ställde dig bara en fråga om hur man annars skulle kunna bli fri från sina egoistiska begär (som bara var ett exempel av flera mörka sidor) om man inte blir medveten om vilka de är? Såg du aldrig mina frågetecken?

Yon
2013-12-30, 11:58
#40

#39

Jag har försökt minnas några fler bra sidor eller böcker.

Jag mins att det finns en väldigt lång (över 400 inlägg) och givande diskussion om kundalini här: http://www.spiritualforums.com/vb/showthread.php?t=8082

Här är också en frågor-och-svar-sida som verkar okej:

http://www.eecs.berkeley.edu/~keutzer/kundalini/kundalini-faq.html

Begreppet ego-död, eller “ego death” är också relaterat till det hela. Det är ett tips på vad du kan söka på (främst på engelska). 

Här är två intressanta böcker. Tyvärr hittar jag dem bara på engelska.(de handlar om dramatisk andlig utveckling) 

Spiritual Emergency: When Personal Transformation Becomes a Crisis (New Consciousness Readers) by Stanislav Grof  (Editor) , Christina Grof (Editor)

The Stormy Search for the Self: A Guide to Personal Growth through Transformational Crisis by Christina Grof and Stanislav Grof

Yon
2013-12-30, 12:09
#41

Du kan läsa en hel sammanfattning av "stormy search …" här:

http://www.creativespirit.net/learners/counseling/docu35.htm

(man kan börja läsa under rubriken "Chapter 1: What is Spiritual Emergency?")

Väldigt bra och innehållsrik sammanfattning. (tyvärr på engelska, men du kan ju prova google translate, översatt här)

Annons:
retep
2013-12-30, 12:14
#42

#39!

Att jag inte svarade så som du kanske ville, på din fråga, var för att jag i stället valde att svara utifrån min egen erfarenhet av andlig utveckling och hur att bli fri från egoistiska begär, beroenden, föreställningar och beteendemönster…som jag menar också är en del av det egoistiska.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Yon
2013-12-30, 13:01
#43

#42 Det finns inget i vederbörandes (raras) text som vittnar om att personen är fast i egoistiska begär och beroenden. Personen har blott uttryckt sin syn på saken. Du ser det som ett tecken på att personen är fast i begär och beroenden, vilket jag tycker är nonsens, eftersom du inte ens kan motivera det (att säga "det är min erfarenhet" är ingen motivering). Typ: "Du tycker inte som jag! Då är du fast i egoistiska begär.. Gör som jag så blir du fri." … Nej tack ;)

retep
2013-12-30, 13:27
#44

Yon!

Nu är du ute och reser, som antar att jag menar något om rara!

Du gör dig en egen uppfattning utifrån hur du föreställer dig och tror att jag menar med det jag skriver och svarar!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Yon
2013-12-30, 13:40
#45

#44 Då vet du inte vad du själv skriver.. Det står i klartext: 

"När kundalinikraften tar fram saker, negativa och mörka sidor och du säger att det inte varit en lätt väg, att du tror att det hör till andlig utveckling att man måste gå igenom det egna helvetet. Att det krävs för att bli fri från sina egoistiska begär?!"

Du sammanfattar personens synsätt, och sedan skriver du:

"Då menar jag att du fortfarande är i ett begär, ett beroende, i en föreställning om kriterierna för andlig utveckling." 

Vadå? menar du att du inte alls menar att personen "fortfarande är i ett begär, ett beroende, i en föreställning om kriterierna för andlig utveckling." Det är ju precis vad du skriver.

Kom igen nu!

Ska vi ta det såhär istället, så missar du inte vad du har skrivit:

att du tror att det hör till andlig utveckling att man måste gå igenom det egna helvetet -> Då menar jag att du fortfarande är i ett begär, ett beroende,

Att det krävs för att bli fri från sina egoistiska begär -> Då menar jag att du fortfarande är i ett begär, ett beroende, i en föreställning om kriterierna för andlig utveckling.

[rara]
2013-12-30, 14:12
#46

#42

Andras erfarenheter intresserar mig alltid, så låt mig då höra dina.

retep
2013-12-30, 14:59
#47

#45 Yon!

När du lägger fram det så, så måste jag erkänna att det ser ut som om jag i det jag skrivit menar rara personligen!

Det var och är inte min avsikt eftersom det jag skriver alltid är menat att vara allmänt och inte något personligt.

#46 rara!

I vilken fråga är du intresserad av mina erfarenheter?

Om du menar kring det jag skrev i #42 så har jag, även om det inte var tydligt i mina svar och kommentarer, redan gett en vink om det.

Det har att göra med mina erfarenheter av andlig utveckling, av meditation och personlig utveckling, som sträcker sig över mer än 40 år. 

Under den tiden har jag på de yttre planen bearbetat mycket av mina egoistiska begär, beteenden, och föreställningar.

Men först och framför allt, så har det skett som en spontan och naturlig följd av TM, i en utvecklingsprocess genom regelbunden meditation.

Tänker att även det här är otydligt och inte särskilt konkret.

Vill du veta mer så kan jag kanske svara på mer specifika frågor?

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[rara]
2013-12-30, 15:57
#48

I frågan om "hur att bli fri från egoistiska begär, beroenden, föreställningar och beteendemönster…som jag menar också är en del av det egoistiska."

För hur kan man bli fri från dem om man inte blir medveten om vilka de är? Det är det som jag undrar över….

Att jag brydde mig alldeles för mycket över vad andra ska tycka och tänka om mig blev jag först riktigt medveten om när jag började att skämmas och gråta som ett litet barn över mina nyinköpta skor (fick för mig att jag köpt skor som bara gamla gummor går med) trots att jag redan var en vuxen kvinna. Jag mådde så fruktansvärd dåligt att jag mitt i allt elände kom på hur absurt det hela var och hur det bara var mitt ego som fick mig att gråta och må så dåligt och som var orsaken till att jag led över saken i flera dagar. Efter denna händelse slutade jag helt spontant att bry mig om vad andra tycker och tänker och jag väljer nu kläder som jag själv tycker är fina och behöver inte andras bekräftelse. Förr behövde jag alltid andras bekräftelse för att att vara lycklig. I dag behöver jag det inte utan är lycklig ändå… Om jag inte hade börjat gråta och börjat må så dåligt över den här saken, så hur skulle jag då ha kommit till insikt om hurdant stort bekräftelse behov jag egentligen har? Förstår du min fråga lite bättre nu?

Annons:
[rara]
2013-12-30, 16:15
#49

Det handlar om alla mina svagheter och brister och om gamla barndomsmönster, om saker jag projicerar på andra och om vilka ångester och rädslor som jag har och om mina begär och beroenden o.s.v. Allt tar de andliga energierna upp till ytan åt mig på så vis att de kommer fram i helt vardagliga situationer och händelser. För saker som jag är rädd för blir jag ännu mera rädd för och för saker som jag har begär efter får jag ännu större begär efter och det försvinner inte förren jag kommit fram till vad som är orsaken, men när jag äntligen kommit fram till det är ångesten, rädslan, begäret eller vad det handlar om helt borta och styr inte mitt liv längre..

[rara]
2013-12-30, 18:10
#50

# Yon. Nu har jag läst lite om "dark night" och började att tänka på hur dåligt jag mådde den första tiden efter att kundalinin vaknat. Jag blev kvar i sängen i flera dagar med brännande hetta i olika delar av kroppen och i ryggen kändes det som att jag hade en livslevande orm som försökte ta sig upp mot huvudet och när jag stängde ögonen såg jag bara monster. Det var frukansvärda dagar men till sist klararde jag på något sätt att rycka upp mig och till sist började jag att må mycket bättre än innan min kundaini vaknat. Jag tror helt säkert att den arbetade på mina blockader och med att ta bort skräp som jag själv förorsakat. Att kundlinin i sig skulle göra något ont är jag inte det minsta det övertygad om. Allt vad jag funnit i mitt bagage har jag själv förvållat på ett eller annat sätt och kundalinin har bara hälpt mig att bli fri från det.

retep
2013-12-30, 19:22
#51

rara! Tack för att du delar med dig av dina upplevelser och erfarenheter! Det sätter det hela i ett klarare ljus. Enligt mitt synsätt så har det du beskriver inte så mycket med ett egoistiskt begär, eller beteende att göra! Ett bekräftelsebehov som du säger och beskriver kan ha sin grund i händelser i barndomen, i uppväxten eller genetiskt och på båda sätt. Att bli medveten om sina behov, svagheter och föreställningar är en bra sak! Men jag tycker att man har all rätt att få upptäcka och arbeta med att komma tillrätta med dem, utan att bedöma det som egoistiska begär eller beroenden. Däremot kan jag se att du har dina tankar och föreställningar om, hur man blir medveten. Om jag själv ställer den specifika frågan! Så skulle jag svara att det inte i så stor utsträckning sker som ett resultat av yttre händelser och tankeverksamhet. Utan mer på djupare nivå, så som du beskriver här "Om jag inte hade börjat gråta och börjat må så dåligt över den här saken, så hur skulle jag då ha kommit till insikt om hurdant stort bekräftelse behov jag egentligen har?" Men, men egentligen så grundas den medvetenheten, all medvetenhet genom att den först uppstår i Källan, i det jag kallar Transcendentalt Medvetande. I det Det Universella Medvetandefältet. Eftersom allt i det yttre har sin grund och struktur här, så är det också här som alla yttre skeenden…begär, beroenden egoistiska beteenden och föreställningar får sin upplösning. Det är härifrån helandet, insikten och den nya medvetenheten tar form och stiger upp.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Yon
2013-12-30, 20:19
#52

#50

Du vittnar om att du har en ödmjuk inställning eftersom du anser du själv har orsakat ditt ”skräp” och bagage. Sådan självbekännelse är inte självklar för alla individer. En annan person skulle lika lätt kunna lägga över skulden på omgivningen, och envetet och ensidigt hävda att andra personer bär skulden till ens lidande. Konsekvenserna hade möjligtvis varit helt annorlunda för dig, om ditt hjärta hade varit fyllt av stolthet.

John of the Cross skrev ”Dark Night of the Soul”. Den går att läsa här: http://www.ccel.org/ccel/john_cross/dark_night.toc.html

(andra format av boken finns >här< )

Jag tipsar om att läsa kapitel 1 till och med 7. Han lägger grunden för den attityd av ödmjukhet, uppriktighet och underkastelse som den andliga vägen kräver, och han påvisar många fällor. Boken är skriven ur ett kristet perspektiv, men är antagligen givande för alla. Med hänsyn till John of the Cross vill jag hävda att en andlig väg som inte fostrar uppriktighet, ödmjukhet och kräver underkastelse - på riktigt - till Gud eller liknande, inte är någon genuin väg, utan istället tjänar egot (eller någon annas ego) och självcentrerad kärlek.

Rätt böcker måste komma i rätt skede i ens liv. Boken kanske inte tilltalar dig, men då kanske den istället tilltalar dig vid någon annan tidpunkt i livet.

Yon
2013-12-30, 20:23
#53

Tillägg:

Dark Night of the Soul finns förresten på svenska: Själens dunkla natt - Johannes av Korset http://www.adlibris.com/se/bok/sjalens-dunkla-natt-9789197608930

Men för all del, prova också google translate på länken ovanför.

Gaiatri
2013-12-31, 12:10
#54

Det finns flera gamla diskussioner på sajten om Kundalini. Här är några av dessa: Uppvaknande? Kundalini?….. /    Energiströmningar om natten.   /    Här är några av diskussionerna från grannsajten existens: Skildring-Kundalini   /     Kundaliniresning    /    Kundalini och Prana   /  

Det finns en sökfunkion på iFokus som är bra att använda om man vill få fram gamla trådar. Det finns mycket mer om kundalini både på denna sajt och på en del andra ifokussajter. Sökknappen finns precis ovanför senaste inläggen. Man kan söka både på en speciell sajt och på hela ifokusnätverket.

Sajtvärd på Andlig utveckling

[rara]
2013-12-31, 15:27
#55

#51

Men trots att jag försökte sätta saken i ett klarare ljus tror jag att du inte riktigt förstår mig. Jag har säkert förklarat allt helt fel…  

Jag säger inget om hur man blir medveten om sina mörka sidor eller hur andra blir det. Jag talar bara hur jag själv blir medveten om mina begär och beroenden, fel och brister. Och om allt som gör livet surt för att mig leva och det är genom att se mitt ego i aktion som jag får en djupare förståelse i vad som är orsaken till mitt lidande och när det händer försvinner lidandet. Eller jag ser att den ens aldrig existerat. För mig är det från en djupare nivå än innan. Innan min kundaliniresning var jag helt omedveten om allt det där.

Annons:
[rara]
2013-12-31, 15:50
#56

# Men Yon

Om du bara visste hur fyllt med stolthet mitt hjärta är skulle du nog inte säga det där. Det är så fullt att det riktigt skrämmer mig ibland…  Men tack, för länken. Ska läsa sen när jag tid :)

Yon
2013-12-31, 16:29
#57

#56 Bara du vet :-) Men du verkar uppriktig. När vi blir för stolta slutar vi vara uppriktiga.. Somliga har viljan att titta inom sig själv. Vill bara säga till alla som läser här att man får vara försiktig så att man inte försöker kränka sig själv. Somliga väljer en självförnekelse (ex buddhism) och går till det extrema, för att de har emotionella bekymmer och de ogillar sig själva. Det är inte rätt väg.

[rara]
2014-01-02, 11:38
#58

#57

"När en människa har blivit omvänd av Gud får hon näring genom Anden, hon känner sig omsluten av honom. Som en kärleksfull mor tar Gud hand om den unga själen, tröstar den och ger den andlig mjölk. Det är ett stadium som människorna finner stor glädje i. De börjar be med stor iver och uthållighet. De ägnar sig åt alla slag religiösa handlingar därför att det ger dem en sådan glädje

Men det kommer en tid då Gud bjuder dem att gräva djupare. Han undanhåller människan sin ljuvliga tröst för att lära henne göra det goda och hindra henne från att lägga sig till med onda vanor."

http://www.ortodoxa.se/ortodoxa-kyrkofader/johannes-av-korset/

Upp till toppen
Annons: