Läst 3265 ggr
Yon
Yon 
2013-11-03, 20:06

Alkohol och meditation

Jag tänkte dela med mig av en upplevelse..

Alkohol är jag inte förtjust i. Här om dagen valde jag ändå att gå till en bar, och sedan till ytterligare en, för att beställa några öl – 7 starköl (ca 0,5 l och  5 % alkoholvolym per öl) fördelat under 10 timmar med något oregelbundna intervaller för intag.

Mitt antagande var att alkoholen skulle försämra min mentala skärpa vad gäller meditation, men jag kunde inte se någon sådan effekt. Tvärt om var det enkelt att överblicka det mentala flödet, och släppa taget om tankar m.m. Jag kunde frigöra mig från begär utan problem. Jag märkte att de vanliga tankebanorna och begären blev mer förstärkta, och därmed tydligare att se inom mig, varav jag lättare kunde bryta mig fri från dem. Det blev dock inte på något vis svårare att bryta tankebanorna, vilket jag först antog skulle vara fallet. Jag upplevde mitt meditativa tillstånd (frihet från tankar och en närvaro i nuet, "kontakt med det högre", bla.) som lika bra som när jag inte är under påverkan av alkohol.

Det som kommer upp under påverkan av alkohol verkar vara mentala tendenser som ligger mer fördolt inom oss. Det verkar inte vara så att alkoholen skapar begär från ingenstans. Jag tror utfallet blir bra om man har ärliga intentioner, och ett fokus på att observera sig själv under tiden (vända blicken innåt).

Sedan kan det hända att alkohol har andra effekter som är negativa. Det kan hända att alkohol är negativt för andlighet överlag, men det kan vara svårt att generalisera.

(Min meditation var spontan och pågick i intervaller under perioden. Första perioden samtalade jag ej med folk i stor utsträckning, andra perioden gjorde jag det.)

Lauviah
2013-11-09, 11:52
#1

Ojj.. Nu gäller det att vara öppensinnad för mig, hehe. 

Det här var svårt att acceptera för mig som är nykterist.. Men härligt att du upplevde en sån fridfull "ställning/stämning" eller hur jag ska säga. Jag är glad för din skull. Men, jag tror och hoppas innerligt att det finns andra sätt än alkohol att nå det på. 

Alkoholisterna (som jag har känt) har då inte haft något bättre inom dom när dom har varit fulla. Men det kanske är olika, lika som individer och i min tro, själar, är olika. Avsikten spelar säkerligen också en stor roll i det hela. Faktiskt, så tror jag att ens avsikt spelar en väldigt stor roll i allt man gör.. Och inte gör.. 

Men tack att du delade med dig av upplevelsen! Det hjälpte mig att utvecklas faktiskt. Så, tack ska du ha! 

Må ljus skina upp din väg! ✨

Må ljus skina upp din väg! Stjärnor

Yon
Yon 
2013-11-09, 14:32
#2

Tack :) Jag måste förtydliga, för säkerhets skull, att jag inte på något vis är för alkohol som medel i meditation, och att jag själv är som en nykterist per automatik, eftersom jag inte har någon dragning till alkohol. Jag har bara fått för mig att de flesta andliga personer menar att alkohol har direkt negativa effekter på meditation och annat. Därför var jag nyfiken att prova. 

Den fridfulla stämningen jag hittade under påverkan av alkohol, var exakt den samma som den fridfulla stämning jag kan nå utan alkohol. Min tanke var att alkoholen skulle hindra mig att nå det fridfulla tillståndet, men det stämde alltså inte i mitt fall.

Helt klart finns det andra sätt att nå det tillståndet på, och de sätten är antagligen mycket bättre än alkohol. Sedan tror jag inte att alkohol i sig själv gör dig fridfull. Det hela beror på vad du redan har för metalt bagage, och vad du har för avsikter. 

En person som har ett andligt intresse bör kunna hantera effekten alhokol bättre, tänker jag mig..

Men som sagt; jag tror absolut inte att alkohol är nödvändigt - tvärt om; man borde kanske undvika det (eftersom det kanske har andra negativa effekter)

Vad bra att du skrev, så jag fick anledning att förtydliga :)

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Gaiatri
2013-11-09, 17:33
#3

Jag har inte provat att meditera under på verkan av alkohol och nu var det många år sedan jag drack alkohol så det experimentet kommer jag troligtvis inte att göra.

Jag tänker att du Yon klarade av att meditera under påverkan av alkohol för att du har tekniken med dig och redan har byggt upp kontaktvägen med det inre. Jag skulle tro att det gjorde att du kunde hålla ett meditativt fokus. 

Om man inte är så van att meditera eller om man har svårt att hitta ett lugn och meditativt fokus i vanliga fall, så tror jag att det är svårare att meditera under påverkan av alkohol. 

Om meditationen gör att man blir medveten om det inre och kan höja sitt medvetande så att de lägre tankarna och känslorna kan bevittnas utan att man går in i dem eller fångas av dem så kanske inte alkoholen för stunden kan blockera detta. 

Däremot så tror jag att alkohol påverkar de lägre kropparna, speciellt emotionalkroppen (astralkroppen) och begären så på sikt tror jag att det är bättre utan alkohol. 

Jag har fått för mig att alkohol påverkar astralkroppen negativ. Det verkar som att kontakten mellan astralkroppen och den fysiska kroppen påverkas negativt och det gör i förlängningen att känsla och handling inte är helt samstämda och integrerade.

Alkohol ses också ofta i en del andliga kretsar som något som gör att man tyngs ned och att det ger tyngre vibrationer. Jag tycker också att det är så. 

Inom esoteriken finns det ett begrepp som heter begärselemental. Begärselementalen är på väg ner i involution för att göra erfarenhet och dras därför automatiskt ned i tyngre erfarenhetssfärer. Människan som helhet är däremot på väg upp ur erfarenheten i de lägre världarna fastän att begärselementalen är en del av människans utrustning i erfarenhetens värld.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Yon
Yon 
2013-11-09, 19:04
#4

Jag tänker att du Yon klarade av att meditera under påverkan av alkohol för att du har tekniken med dig och redan har byggt upp kontaktvägen med det inre. Jag skulle tro att det gjorde att du kunde hålla ett meditativt fokus. 

Jag har reflekterat över det på ett liknande sätt. Jag var van vid tekniken, och jag hade ”kontaktvägen med det inre.” Jag provade en liknande sak för flera år sedan, men då upplevde jag snarare att jag tappade det meditativa under påverkan av alkohol, och anledningen kan ha varit att jag ej var förtrogen med det inre eller tekniken.

Roligt att du nämner ”involution”.. jag läste nyligen om involution som ett begrepp av Meher Baba http://en.wikipedia.org/wiki/Involution_(Meher_Baba)

Jag är dock inte säker på om du avser samma sak med begreppet som han avser. 

Han menar att involution är en process där man vänder blicken inåt (vad det nu betyder enligt honom) och närmar sig gud-medvetandet. Det sker efter att man har levt ett flertal liv som människa, och därmed samlat upplevelser som står i motsatsförhållande till varandra. Jag funderar på att ute-liv med alkohol står i motsatsförhållande till det andliga livet med meditation. Tillsammans blir de en motsats som har betydelse för andlig utveckling. Men det är bara en liten tanke jag fick när jag läste Meher Baba.

Om meditationen gör att man blir medveten om det inre och kan höja sitt medvetande så att de lägre tankarna och känslorna kan bevittnas utan att man går in i dem eller fångas av dem så kanske inte alkoholen för stunden kan blockera detta. 

Jag får upplevelsen av att man kan höja sitt medvetande på det sättet och att alkoholen ej påverkar det, men å andra sidan får man vara självkritisk och undersöka om det är så att man kanske lurar sig själv under påverkan av alkohol, och alltså bara inbillar sig att man höjer medvetandet på ett meditativt sätt.

Gaiatri
2013-11-09, 20:08
#5

Inom esoteriken så används begreppet involution som en motsats till evolution. Eller snarare som att det är ett motsatspar. 

Man tänker sig att livet manifesteras genom ett nedåtgående från det Absoluta (det omanifesterade) genom olika existensplan ned till en lägsta punkt för den manifestationen och sedan upp igen genom existensplanen tillbaka till fadern eller ursprunget. 

Den nedåtgående processen kallas inom esoteriken för involution dvs man går ned i materien, och den uppåtgående processen tillbaka kallas för evolution. Under evolutionsprocessen när medvetandet höjs från de mer materiella existensnivåerna så höjer man även vibrationsnivån på de liv och materian som våra kroppar är uppbyggda av. Evolution

Sajtvärd på Andlig utveckling

Gaiatri
2013-11-09, 20:18
#6

Jag puttade upp en artikel som beskriver denna process ingående: Andens Involution

För den som är hugad att läsa långa artiklar. 🤓

Sajtvärd på Andlig utveckling

retep
2013-11-09, 21:00
#7

Vi vet ju också hur andra stimulantia har använts av shamaner, medicinmän och mästare i olika kulturer. Så som de tog svampar, belladonna och andra droger för att förhöja sina sinnesintryck och mentala upplevelser. Som ett led i att höja medvetandet och nå en själslig, andlig kontakt. Menar jag att det säkert mer är skenbart och tillfälligt än att det faktiskt ger själskontakt och högre medvetande. Don Juan gav under kontrollerade former Carlos Castaneda hallucinogena svampar och meskalin, som gav en omskakande tillfällig höjning, medvetandeförändring. I syfte att bryta rigida föreställningar och vidga sin verklighetsuppfattning. Min uppfattning är att att sprit och droger egentligen inte bidrar till högre medvetande utan endast ger en förhöjd sinnesupplevelse. Att det utöver det egentligen är destruktivt och förstörande.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

allhealing
2013-11-09, 23:38
#8

En upplevelse som bygger på att man tillför substanser utifrån, i det här fallet i form av droger, simulerar det du på naturlig väg kan uppnå genom ett inre lugn.

Det problem som droger skapar är att det blir en väldigt obalanserad upplevelse för kroppen. Dels för att kroppen behöver städa upp, dels för att du temporärt eller över en längre tid slår ut koppens naturliga sätt att verka.

Det krävs inte droger i form av alkohol, tobak, eller andra kemiska & eller biologiska preparat för att tillfälligt eller över en längre tid slå ut kroppen.

Via våra fem sinnen i samarbete med våra känslor, det som ryms inom spektrumet rädsla-kärlek, hur vi definierar vad ett ego är och ett antal ytterligare parametrar.

När det i vår biologiska kropp uppstår en kemisk reaktion beror detta på att vi själv skapar detta med hjälp av våra känslor, medvetet eller omedvetet. Eller så skapar vi denna process i gemenskap med en eller flera andra biologiska varelser.

Vi gör detta antingen i ett reaktivt eller aktivt tillstånd. När vi är reaktiva befinner vi oss i ett inlärt känslotillstånd där vi försvarar ett sätt att vara. När vi aktiva agerar vi i samförstånd med vår omgivning.

Att leva ett liv i ständig beredskap, dvs i ett inlärt läge att det hela tiden finns någonting vi upplever att vi behöver försvara oss mot. Är vi per automatik ständigt nerdrogade av dessa känslor.

Detta är en betydligt allvarligare form av känslomässig alkoholism eftersom den pågår över en mycket längre tidsperiod.

Jag var själv känslomässig alkoholist till 37 års ålder. När jag förstod att jag inte hade förstått någonting av hur en större verklighet såg ut. En verklighet bortom den 4D bild våra fem sinnen ger oss via det perspektiv vänster hjärnhalva hjälper oss definiera. Från den dagen blev jag en sökare som nu letat i snart 10 år. Det börjar äntligen klarna. Det är inget fel på mig eller på någon annan. Det är bara det att vi får lära oss uppleva verkligheten från ett väldigt begränsat perspektiv.

Det finns en större verklighet att uppleva för alla. Att göra detta genom att droga ner sig är aldrig den mest effektiva vägen att nå dit.

Kent Asp

kentasp.com
www.kentasp.com
www.MindKnowlogy.com

förändring är alltid en möjlighet

Upp till toppen