Annons:
Etikettpsykologiskt-arbete
Läst 949 ggr
FataMorgana
2019-12-13, 12:20

Gott och Ont

Hittade några tänkvärda och intressanta citat om Gott och Ont och undrar vilka tankar ni har om det skrivna? 

”Uppfattningen att gott och ont är andliga krafter utanför oss, och att människan är fånge i striden mellan dem, är mycket lättare att leva med än insikten att motsatserna är de outplånliga och oumbärliga förutsättningarna för allt psykiskt liv, …” 

- C. G. Jung, Mysterium Coniunctionis 

"Många människor, och kanske särskilt i de ”nyandliga” kretsarna, verkar förvissade om att en förändring kan ske mot fred och ljus i världen enbart genom att inrikta sig på ljuset, praktisera villkorslös kärlek, visualisering och affirmationer av positiva tankar och så vidare. Men detta känns, i mina ögon, som ett fundamentalt missförstånd. Genom att enbart inrikta sig på det som man bedömer som ”positivt” och bortse eller förneka det ”negativa”, fula och ickeönskvärda förstärks i själva verket polariseringen mellan det goda och onda. Ironiskt nog ges därmed också ännu större kraft åt just det vi försöker undvika. Kanske det i själva verket inte existerar någon egentlig uppdelning av gott och ont, Gud och Djävul, andligt och oandligt och så vidare. Kanske innehåller alla aspekter alla delar. Och kanske vårt kollektiva och individuella helande kan ta sin början först då alla delar erkänns? "

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:158450/FULLTEXT01.pdf

  • Redigerat 2021-05-14, 18:09 av FataMorgana
Annons:
Dioramabyggare
2019-12-14, 01:20
#1

#0: Hallå  FataMorgana 🙂!

När jag läste ditt  inlägg ovan kom jag att tänka på "Yin och Yang"-teorin (fast det kanske är mycket mer än enbart en teori 🤔…).

Ett lästips i ämnet: https://bodhiakupunktur.se/yin-och-yang/

FataMorgana
2019-12-14, 16:48
#2

#1   

Ja det tänker jag att det är, mycket mer än enbart en teori, att det är själva grunden för vår fysiska existens. Utan ljus  har vi inget mörker och utan ondska finns det ingen godhet osv. 

Inom Yin och Yang sägs det att Yin och Yang är universums urkrafter, att de symboliserar den kvinnliga och passiva urkraften respektive den manliga och aktiva urkraften, men själv skulle jag säga att varken den manliga eller kvinnliga urkaften finns till på riktigt, utan att det snarare är vi som klyver itu verkligheten i manligt och kvinnligt och i andra dualiteter. Men för vår fysiska existens är inget annat möjligt, för hur skulle man kunna stiga upp på morgonen och gå till jobbet och sova på natten om man inte skiljer mellan morgon och kväll och dag och natt? För varifrån ska morgonen komma om inte natten finns till och vem kan vara god om det inte finns någon ondska? Men det här är djupa filosofiska frågor som man egentligen inte kan förstå med förståndet, men som man i djup meditation kan få en inre visshet om. Alltså är det mycket mer än enbart en teori för mig 🙂

Bra länk som du la fram 🙂 Jag citerar:  "Yin och Yang är metaforer och betyder inget i sig själva, utan är endast ett sätt att beskriva den natur som fenomenet eller objektet för stunden besitter. Yin och Yang berikar varandra, kan inte leva utan varandra och för att den ena ska existera måste dess motsats finnas."

Dioramabyggare
2019-12-18, 02:34
#3

#2: ibland tänker jag på hur människor som levde för väldigt längesedan inte hade hittat på ord för olika företeelser de mötte i vardagen upplevde just det… djuren har ju inget begrepp kring vilken tid på eller del av dygnet det är. Jag tänker det beror på att vi människor helt enkelt har hittat på tiden, gett årets och dygnets växlingar sina namn för att göra tillvaron/vardagen mera "hanterbar".

[Vianca]
2019-12-28, 11:28
#4

Kom och tänka på ett citat ur Thomas Evangeliet. Den som söker, upphör inte att söka tills han finner. Och när han finner, blir han bestört. Och när han är bestört, så blir han förundrad och blir konung över alltet.

Tänker att människan har sina tankar om någonting storslaget att vänta på, att det ska vara så speciellt. Ack vad hen bedrar sig, det är kanske inte något under. utan alla bitar faller på plats. en djupare förståelse infinner sig. Så tolkar jag citatet.

Att ta dagen som det kommer och göra sitt bästa, lära sig av dagens händelser. man får inte alltid som man vill,och det kan svida till en stund.  Men vad betyder det i det stora hela, vi är som en droppe i en stor ocean.

retep
2019-12-30, 12:37
#5

Jag vill gärna, så som Rumi, säga… Du är inte en droppe i Oceanen, du är hela Oceanen i en droppe.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[rore]
2020-03-11, 11:50
#6

Utan skugga inget ljus. Inget ljus utan skugga.

Vi behöver omfamna och acceptera alla aspekter i oss själva. 

Först då upphör projiceringarna. 

För hur fort vi än springer ifrån oss själva.

Hur mycket vi än beskyller någon annan.

Så vänder det tillbaka och nafsar i hälarna. 

Tills vi förstår att allt hänger samman. Vi kan inte utesluta det mörka och obehagliga och sen tro att vi är det rena ljuset.

Gott och ont finns som kontraster - till en tankeverksamhet och tanke konstruktion - som vi faktiskt behöver Mod att möta var och en av oss.

Annons:
FataMorgana
2020-03-11, 11:56
#7

#6

Fint skrivet. Det får mig att tänka på vad Mahatma Gandhi sa; 

Du och jag är ETT. Jag kan inte göra dig illa utan att skada mig själv.

[rore]
2020-03-11, 12:01
#8

Tack FataMorgana.  Ja, han var en vis man. Jag hade inte hört det citatet tidigare. Men det är så sant i mig i dag.

Upp till toppen
Annons: