Annons:
Etikettpsykologiskt-arbete
Läst 694 ggr
FataMorgana
2018-12-31, 17:41

Om människans tre födslar

Hittade en bra och intressant artikel om som handlar om CG Jung och människans tre födslar. Speciellt det sista stycket tilltalar mig, men läs gärna hela artikeln.

"Vår andliga födelse innebär att vi blir medvetna om och uppmärksamma på den inre kärnan, den inre världen. När det har skett, placeras vårt liv på en helt ny grundval. Sinnet slutar fungera som det gjort dittills samtidigt som identifieringen med sinnet försvinner. Det andliga egot, vårt separerade själv försvinner och vi genomsyras av en permanent, upplyst närvaro. Personligheten är borta, och det som återstår är tystnad och närvaro, den verkliga kärnan i vår existens, som därefter kommer att fungera som den verkliga grunden för inre utveckling."

"Det är ett privilegium att få ett helt liv för att bli den du verkligen är"  

Carl Gustav Jung

http://www.norranoden.se/carl-gustav-jung-och-manniskans-tre-fodslar/

av Frank M Vanderer: Carl Gustav Jung ansåg att vi måste gå igenom tre födslar under vår livstid. Den första är vår fysiska födelse, den andra är födelsen av vårt ego och den sista är den andliga födelsen av medvetandet. I enlighet med detta genomgår vi också tre faser av utveckling i våra liv.
  • Redigerat 2021-05-14, 18:15 av FataMorgana
Annons:
JRSN
2019-01-01, 12:34
#1

Bra artikel! Carl Jung är en fascinerande personlighet, med långt mer begripliga psykologiska och filosofiska teorier är de som Freud lanserade. Ett exempel är hans begrepp "Synkronicitet", som beskriver en inneboende meningsfullhet i tillvaron, det finns enligt denna tes inga slumpaktiga händelser. Ett annat av Jungs projekt var att studera den kinesiska skriften "I Ching". Jung kunde inte dra andra slutsatser än att boken i sig måste vara medveten!

God fortsättning på 2019.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

retep
2019-01-01, 16:48
#2

#0 Tänker att jag kan förstå texten och betydelsen i citatet på mer än ett sett. Skulle inte säga att personligheten är borta. Sinnet, personligheten och egot finns kvar, det används fortfarande, om än, på ett annat medvetet sätt.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

FataMorgana
2019-01-01, 17:58
#3

#1    

 Ja han hade verkligen en fascinerad personlighet och hans psykologiska teorier har hjälpt mig mycket på min egen väg, bland annat med att förstå mig på det som han kallar för Skuggan och hur man projicerar sina  egna mindre trevliga egenskaper på andra som man inte vill se hos sig själv. Vill man arbeta på sig själv kan Jungs teoerier vara väldigt lärorika att fördjupa sig i. 

"Detta är det första modprovet på den inre vägen, en prövning som är nog för att avskräcka de flesta, ty mötet med sig själv hör till de mera obehagliga ting man undgår så länge man kan projicera allt negativt på sin omgivning. Om man är i stånd att se den egna skuggan och stå ut med vetskapen om den, så är en liten del av uppgiften löst: man har då åtminstone lyft upp det personligt omedvetna till medvetandets nivå.." http://hig.diva-portal.org/smash/get/diva2:119974/FULLTEXT01

Önskar dig med en god fortsättning på det nya året. 

#2   

Jag skulle heller inte använda mig av uttrycket andligt ego, men vi har alla våra egna sätt att uttrycka oss på. En text kan vara fin och givande ändå.  Tänker att det mer ska ses som en inspiration för folk för att titta in i sig själva än som ett uttryck för den ultimata sanningen som ändå inte går att förmedlas med ord.

retep
2019-01-01, 20:41
#4

Ja, visst det är både viktigt och givande med inspiration.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Upp till toppen
Annons: