Läst 1368 ggr
retep
2016-02-27, 22:57

Världsfred

Maharishis råd för att skapa världsfred uttrycks på ett fint sätt i Vetenskapen om varandet, kapitel 12; Världsfredens problem. Vi citerar här några stycken från slutet av kapitlet: “Alla internationella konflikter förorsakas av den kollektiva effekten av de spänningar som individen sänt ut i atmosfären. Och individen inser inte, att han genom tanke, ord och handling ständigt utsänder ett inflytande …. Det är tragiskt, att med all den intelligens och det allvar som förbrukas i försöken att hjälpa människor, så görs det knappast något för att förbättra individens liv inifrån. Så länge som statsmän förbli okunniga om möjligheten att förbättra individernas liv inifrån och därigenom skänka dem ett överflöd av frid, lycka och skapande intelligens, så kommer världsfredens problematik att bli behandlat enbart å ytan och världen kommer att fortsätta att genomlida kalla och heta krig. Historien bevarar statsmännens försök att åstadkomma en varaktig världsfred, men då alla försök gjorts på ytan av det internationella livet och inte på det individuella livets nivå så fortfar världsfreden att bli ett problem för varje ny generation. Vilken generation som helst, vars ledare på allvar försöker tillämpa denna princip i dess fulla utsträckning kommer att lyckas att skapa varaktig världsfred. Om dagens statsmän och folkledare gör detta kommer det att vara deras förtjänst, och de kommer att ha tillfredsställelsen att lämna över en bättre värld till kommande generationer. Man kan nu lägga en fast grund för varaktig fred och lycka i världen. Framgången beror på dem som har förmågan, resurserna och som vill åstadkomma något av praktiskt värde" . Maharishi Mahesh Yogi

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[rara]
2016-02-28, 12:14
#1

Är nog rädd för att Krishnamurti hade rätt när han sa:

"Världen är i kris, säger Krishnamurti, och krisen har sin rot i människornas inre. Vi måste ändra oss. Om vi inte ändrar oss radikalt, så blir framtiden vad nuet är. Men ingen vill ändra sig i grunden. Människor ändrar sig litet grand i något avseende, och litet grand i något annat. Om man vill hafred, måste man leva fredligt. Men ingen vill ha verklig fred. Alla är aggressiva och slår vakt om sina intressen, utan fred i sinnet. Detta gäller både världsliga och andliga ledare. Ingen vill göra slut på konflikter genom att finna de verkliga orsakerna till dem.

Människan ändrar sig inte, konstaterar Krishnamurti. Varken religion, hotelser, krig eller något annat i yttervärlden förmår henne att ändra sig. För att kunna ändra sig måste man gå djupt in i frågorna, och söka fritt. Detta är ett helt livs uppgift. Munkar, sannyasins, bikkhus menar sig vara totalt hängvina en andlig undervisning som gör människan ny. Men de är bundna vid en speciell lära, uttänkt av andra, och inte fria att verkligen gå på djupet.

Ingenting tyder på att människan någonsin blir annorlunda, menar Krishnamurti. I alla tider har hon varit hänsynslös, utnyttjat andra, krigat, dödat. Kan man förändra roten till det onda? Kan man påverka människor genom ett gott inflytande? Nej, det tror inte Krishnamurti. Han ställer frågan om exempelvis Buddha har haft något egentligt inflytande. Det är mycket tveksamt, om han haft det, svarar han. Och Jesus, har han haft något inflytande? Det har varit tvåtusen år av kristen förkunnelse. Jesus har framställts som människornas frälsare, och han har en lära om kärlek till nästan, men kyrkorna har förföljt människor, torterat, bränt till döds och fört brutala krig. Kristna människor har varit bland de största mördarna i historien. Kristendomen skulle skapa "frid på jorden", men har det blivit någon frid? Nej. Jesus sa att man skall älska sin nästa såsom sig själv. Men de kristna, och alla andra, bryr sig inte om detta. Så frågan är: kan mänskligheten påverkas av upplysta lärare? Kan någonting alls påverka människan? "

http://paranormal.se/mirror/sokaren/www.sokaren.se/INDEX382.HTML

retep
2016-02-28, 14:23
#2

Visst hade han rätt, men samtidigt också lika fel! I hans budskap säger han att vi måste ändra oss och sen säger han att vi inte kan och inte vill. Detta är som jag ser det mer personliga tankar och uppfattningar, som saknar eller bortser från en högre andligt medveten utgångspunkt. Veda och den rena kunskapen beskriver Sat Yuga som en era av fred, frihet och ett högre medvetet liv. Vittnar om den verkligheten om den möjligheten. Frågan är hur uppnås den? Världen är i kris och kaos med krig och elände, men det är för att det yttre råder! Utan en individuell och kollektiv kontakt och grund i det indre andligt medvetna livet kommer det att fortgå. När människan upptäcker sitt inre liv, inser livet och tillvarons grund och medvetet lever utifrån det. Då är det inte längre de yttre personliga tankarna och handlingarna som styr. Så utifrån det personliga planet har Krishnamurti rätt men inte utifrån det andliga medvetna planet,,, och det vet han!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

[niklaeri02]
2016-02-28, 16:03
#3

Världsfred vore ju inte fel.

Läste nyss om atombomberna under andra världskriget. Hemskt. Men stod också om bomberna inte avslutat kriget så hade ännu fler dött…

Upp till toppen