Annons:
Läst 3166 ggr
Huygens
2015-01-01, 01:08

Drömtydning Freud

Tråd för er som vill försöka er på att tyda era egna drömmar.

Det alldeles avgörande genombrott inom drömtydning gjordes av den österrikiske läkaren Sigmund Freud 1899 med hans bok Drömtydning (Die Traumdeutung).

Boken är gammal, men fullt fungerande. Jag vet ingen annan nutida bok som är bättre. Dessutom kan Die Traumdeutung kopieras fritt då upphovsrätten gått ut. En engelsk version av 3:e utgåvan kan läsas t ex här (översatt 1911).

Viss kritik kan ges till Drömtydning. Boken innehåller ganska långa meningar med onödigt långa bisatser, kanske pga att originalspråket har den karaktären? Freud hade teorin att drömmar alltid speglade vad som hänt eller vad man tänkt på under dagen som föregått drömmen, något jag inte tror att vetenskapen längre håller helt med om.

Viss annan kritik av Drömtydning kan förekomma. Den intresserade kan säkert hitta mer kritik genom en nätsökning. Men för drömtydningar är Die Traumdeutung en direkt start.

.

Freud drog vid något tillfälle slutsatsen att den som bäst kan analysera en dröm, är ofta personen själv, då denna vet i vilket sammanhang denne lever sitt liv och vilka omständigheter som kan ha påverkat drömmen.

Upp till i varje fall 1950-talet fanns det i stort sett ingen annan bok att läsa om drömtydningar från ett medicinsk och vetenskapligt grundat perspektiv. Det är tänkvärt också att jag inte kunnat hitta någon mer modern bok som varit bättre än Drömtydningar.

Det närmaste jag kommit var en stor artikel i Science på 1980-talet, där forskare drog slutsatsen att om man analyserade sina drömmer kunde man hitta lösningar till rent tekniska problem. Den typen av drömtydningar är kanske mest användbara för ingenjörer och matematiker som arbetar intensivt med yrkesrelaterade uppgifter.

Matematiska lösningar kom i symbolisk form i drömmarna och kunde behöva lite analys innan drömlösningen kunde omvandlas till faktiska siffror och ekvationer.

Annons:
Upp till toppen
Annons: