Annons:
Läst 1667 ggr
elut
2014-05-23, 22:08

Religionsfrihet

      Religionsfrihet? Finns det gränser? Är friheten att slippa religion lika viktig som friheten att utöva religion? Hur ser olika religioner/livsåskådningar på detta och vilka argument för dessa fram om vad som är rätt eller fel? Din åsikt?

Annons:
elut
2014-05-23, 22:35
#1

Tacksam för svar

[Hukanson]
2014-06-06, 22:28
#2

Titta litet på vår historia. Det är inte många år vi har använt begreppet religionsfrihet. Historiskt sett är det normalt med religion, så normalt att Sverige varit en statskyrka i ung 475 år. Med religionsfrihet menas att även andra religioner än den luthersk-kristna får utövas i detta landet och att det skall respekteras av alla medborgare. Wiki: Religions- och trosfrihet är en rätt för medborgare att fritt bestämma över sin religiösa eller annan övertygelse och över hur övertygelsen ska utövas, inklusive rätten att inte ha några övertygelser och att stå utanför alla samfund. Religionsfriheten kan ses både som en universell rättighet, och som en angelägenhet mellan staten och den enskilde. Det senare synsättet innebär att staten inte har rätt att med lagstiftning eller med ingripanden, inskränka den enskildes rätt till religionsfrihet, med vissa förbehåll. Det förra synsättet innebär att det även är en angelägenhet mellan individer. Religionsfriheten räknas som en av de mänskliga rättigheterna, och finns uttryckt i till exempel Europakonventionen, artikel 9: Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor. Envars frihet att utöva sin religion eller tro må endast underkastas sådana inskränkningar, som äro angivna i lag och som äro nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den allmänna säkerheten, upprätthållandet av allmän ordning, skyddandet av hälsa eller moral eller av andra personers fri- och rättigheter.

retep
2014-06-13, 20:35
#3

Jag trodde att du med religionsfrihet menade att man inte behöver tillhöra någon religion. Och att om man nu så ville fick lov att själv bestämma om vilken man vill tillhöra

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[Hukanson]
2014-06-14, 20:50
#4

"Religions- och trosfrihet är en rätt för medborgare att fritt bestämma över sin religiösa eller annan övertygelse och över hur övertygelsen ska utövas, inklusive rätten att inte ha några övertygelser och att stå utanför alla samfund. " Enligt samhällslagen har du rätt att bestämma fritt över hur du vill utöva din övertygelse. Du har också rätt att bestämma fritt över din övertygelse. Samhället ger dig allså din frihet - men vissa religioner utövar vissa påtryckningar över de sk medlemmarnas levnadssätt. Att gå in på alla enskilda sekters och församlingars påtryckningsmetoder skulle vara en väldigt stor uppgift. Kanske ett enda exempel skulle räcka. Ett känt aktuellt exempel kunde vara Knutby församlingen som perverterade kontrollen till mord.

ALPHIRA
2014-06-17, 22:33
#5

Jag blir lite irriterad över dessa begrepp "religionsfrihet" och "trosfrihet". Dom är ju två helt olika saker. Jag tycker dom hör inte ihop.

Det som man tror på, behöver inte vara religion.

Religion kopplar jag ihop med kyrkan.

Men en tro behöver inte vara kopplad till kyrkan enligt mig.

[Ladymoon]
2014-06-22, 00:55
#6

Jag kan ha en tro, en uppfattning om gud/gudar och den andliga världen, men jag behöver inte bekänna mig till något religiöst samfund.

Jag kan vara djupt troende, men inte tillhöra någon kyrka.

Personligen anser jag att de flesta religiösa samfund är mer eller mindre styrande över sina medlemmar. Detta styrande kan ibland gå till absurdum. Ju starkare en religion är/styr desto mindre självständiga är dess medlemmar.

Anser jag

Annons:
Upp till toppen
Annons: