Annons:
Läst 2432 ggr
Yon
2013-12-13, 21:15

Massa om TM och annat

Här är ett svar till retep på ett inlägg som skrevs i en annan tråd..

***

”Inte så mycket att diskutera, kan jag tycka!”

Jag svarar ändå…

”Dessutom är jag övertygad om att du egentligen vet vad jag syftar på,”

Nej. Jag kan anta vad du syftar på, men det är inte min uppgift att anta vad du syftar på. Det är din uppgift att skriva vad du menar. Är du otydlig så påpekar jag det. Du får peka ut vad du anser är mina åsikter, spekulationer, och fakta, när du gör ett sådant påstående. Annars blir det bara missförstånd. 

”Vill du vara trovärdig i dina inlägg så skall du som jag ser det inte Googla efter kunskap och fakta som du inte har, eller kan verifiera genom egna erfarenheter.”

Klart man kan googla efter kunskap. Jag kan googla fram referenser till forskare eller forskningsöversikter, och det kan väga tyngre än dina erfarenheter (är du en sådan som tror att din erfarenhet representerar den enda sanningen?).

”Dessutom förringar man andra, som har kunskap och egen erfarenhet.”

Klart man kan förringa andras kunskap, åsikter m.m, om det finns anledningar att förringa dem. Huruvida det finns anledningar är ju vad som ofta diskuteras.

”De som därmed vet att det du skriver i #6, mer handlar om antaganden och spekulationer än hur det förhåller sig i verkligheten.”

Man behöver en snabb och god förmåga att urskilja de läror som passar en själv från de som ej passar. TM går snabbt bort för mig. Vem har tid att undersöka och granska varenda lära som finns? Vem har tid att lyssna på sådant som man uppfattar som struntprat (scientologerna nästa?), bara för att det kanske kan finnas något vettigt i läran, trots att det mesta (i eller omkring läran) pekar åt motsatt håll?

"Det är inte alls klart att TM (en kommersiell organisation) okritiskt framhåller det där som en sanning."

Hmm.. du försöker säga till mig att det inte ligger i ett företags natur att okritiskt framhålla information som gynnar företaget? Påstår du också att det inte ligger i ett företags natur att dölja fakta som misskrediterar företaget?  

"Dessutom har det inte någon avgörande, avståndstagande betydelse, eftersom den Buddistiska rörelsen har accepterat TM och att tusentals lärt sig och använder TMtekniken!"

Vilka är ”den Buddhistiska rörelsen”?

"Buddha lärde inte ut något som var väsenskilt från vad hinduismen lär (på den mest grundläggande nivån)

Liksom Hinduismen så hämtade Buddha kunskap och sitt lärande ur Veda!"

Buddha beskrivs som anti-vedisk. En annan uppfattning är att buddha förmedlade den sanna meningen av vad Veda förmedlade eller försökte förmedla.

Enligt skrifterna: Buddhas väg till upplysning kom han på efter att ha förkastat allt annat som han provade på sin tid. Att man kan klämma in den åttafaldiga vägen, och de fyra ädla sanningarna i TM, låter orimligt. Snarare skulle TM isåfall bara kunna fungera som en liten del av den buddhistiska vägen.

”Att 3100 byter namn på sin meditation kan inte likaväl vara uttryck för politiska agendor.”

Tror du att religion/new age etc är fritt från politiska agendor (särskilt när det är pengar inblandat)? Okej…

”Politik är för övrigt inget som kännetecknar Buddhismen…eller?”

Politik är involverat i buddhismen, och tvärt om. Betrakta Zen-Buddhism i Japan under andra världskriget. Betrakta Tibet.

”Du har ju rätt att se och tro att det är så, men TM är ett direkt led ur den riktiga yogan!”

Nej.. inte om det kostar så mycket pengar, då är det inte yoga. Yoga vilar på en fullständigt osjälvisk grund.

Ett exempel på en förebild för riktig yoga är http://www.swamij.com/ - utmärkt information som är helt gratis. Författaren uttrycker det själv: ” The articles on the site are here in the spirit of selfless service”

”Kommersiellt för att det kostar pengar…eller?”

Ja.

"Skräp? Inte när det används av miljoner människor…eller?"

Det är mycket som används av miljoner av människor. Trend är inget mått för äkthet eller godhet; tvärt om i många fall.

”Miljoner som verken tycker det är skräp eller att det kostade för mycket. Människor som vet att de bidragit till att många andra, i fattiga länder fått möjligheten att lära sig.”

Alla tycker uppenbarligen inte det är skräp. Man får såklart bilda sig en egen uppfattning. 

”Vetenskapen som TM genomför har inte någon låg vetenskaplig nivå …”

Okej.. då får man bilda sig sin egen uppfattning.. bit i denna:

” It is presently not possible to say whether meditation has any effect on health, as the research to date has been of poor quality,[74][75][76] including a high risk for bias due to the connection of researchers to the TM organization and the selection of subjects with a favorable opinion of TM.[77][78][79] Independent systematic reviews have not found health benefits for TM exceeding those of relaxation and health education.[74][80][81] A 2013 statement from the American Heart Association described the evidence supporting TM as a treatment for hypertension as Level IIB, meaning that TM "may be considered" but that its effectiveness is "unknown/unclear/uncertain or not well-established".[82]” http://en.wikipedia.org/wiki/Transcendental_Meditation#Research

”I #10 och #11 har du också lagt fram synpunkter som innehåller felaktigheter”"

Att påstå att det är felaktigheter är att överdriva. Bhakti och Karma är vist inte meditation i samma benmärkelse som Raja. Det beror på hur meditation definieras.

”TM och många andra meditationsformer är just en del av Karma Yoga, förening genom handlande.”

Jo. Och det finns fler sätt än TM. Men alla får vi välja vad vi vill.

Annons:
retep
2013-12-13, 22:21
#1

Yon! Självklart är det så att vi får välja vad vi vill och välja vad vi vill tro och hur vi vill uppfatta den information och kunskap vi kommer i kontakt med. I min värld är kunskap sammanlänkad med egen erfarenhet! I annat fall saknas helhet och det vi kallar vetande.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Gaiatri
2013-12-15, 10:53
#2

Hoppas det är ok att jag svarar i denna tråd på en kommentar om TM från samma tråd. Om inte emailalinda kan svara så kanske Retep har svar på frågan. 

I #4 så står det om att man upptäckt ett protokoll från ett möte med Buddha och hans ledande Boddhisatvas. I länken som följer med inlägget så hittar jag inte något om detta protokoll. Det hade varit intressant att läsa eftersom jag inte förstår kopplingen till just TM och varför TM skulle exklusivt följa eller använda sig av det som Buddha pratar om som det skrivs om i protokollet.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Gaiatri
2013-12-15, 13:10
#3

Jag fortsätter på temat. I #5 tas olika hjärnvågor och meditationer upp. Detta är något som TM-frälsta ofta tar upp. 

Enligt Medicinsk Ordbok så är Alfavågor - EEG- vågor (8-13 Hz) som bl.a. ses vid vila när man blundar. Länk   

Enligt en sida om nervsystemet (Sahlgrenska akademin) (från ett uppslagsverk): "Alpha-aktivitet dominerar vågmönstret hos en avslappad normal vuxen individ särskilt om vederbörande ligger bekvämt med slutna ögon "utan att tänka på något särskilt"."  Länk

Alltså syftar TM-tekniken till helt vanlig avslappning. Alfa-vågorna ökar när vi försätter oss i vila, men det är inte samma sak som att vi har nått ett högre medvetandetillstånd. Vila är vila och högre medvetande är ett högre medvetande där personlighetens medvetande ersätts med själsmedvetande. 

Vid vila är man inte upptagen med tankar om det personliga men det är inte samma sak som att man istället är i det själsliga medvetandet utan man är i ett vilande från tankar på något speciellt. Det är dessutom ganska jobbigt om man är upptagen med tankar om det personliga eller annat hela tiden. Då brukar man vila sig från det (åtminstone gör jag det). Att vila från tankeflödet är inte samma sak som att vara i själsmedvetandet. Det är ett helt annat medvetandetillstånd än det man uppnår vid vila och avslappning.

Man kan också undra varför just alfavågorna skulle vara de som når närmast ett högre medvetande, när thetavågorna har en lägre frekvens än tankearbete (betavågor) om det är tankearbete man vill komma bort från och tror är den stora boven och barriären från att nå ett högre medvetande. 

Att man dessutom utgår ifrån att andra meditationstekniker inte "goes beyond its steps of practice" tycker jag är rent löjeväckande och visar på att man inte har särskilt mycket kunskap om och erfarenhet av andra meditationsformer.

Sajtvärd på Andlig utveckling

retep
2013-12-15, 20:59
#4

#3 Avstår från att försöka försvara eller kommentera undersökningen kring TM och olika hjärnvågor. Vänder i stället på frågan och utgår i stället från min och alla TM utövares erfarenheter av djup vila, av fullständig transcendering av all sinnesaktivitet och erfarandet av Transcendentalt Medvetande. Jag är inte helt klar över om du menar något annat med Själsmedvetandet, men jag kan försäkra dig om att Transcendentalt Medvetande är ett högre medvetandetillstånd. Tänker mig att Själsmedvetande liksom Transcendentalt Medvetande är det tillstånd som vi utvecklar kontakt med tills vi har integrerat det i vårt medvetande, tillsammans med våra kända medvetandetillstånd vakenhet, sömn och dröm. Min kunskap om dessa fyra medvetandetillstånd är att de tillsammans skapar upplysning eller det högre permanenta tillståndet av Kosmiskt Medvetande. Om det nu är så att Själsmedvetande och Transcendentalt Medvetande är det samma, då vet jag inte om studier av olika hjärnvågor och olika tolkningar av dem har så stor betydelse egentligen. Kanske är det så att TM rörelsen har bristande kunskap om andra meditationsformer? Men om det är så att de på ett naturligt, enkelt och regelbundet sätt når så djup i stillhet och vila. Att vårt medvetande spontant expanderar, övergår i Själsmedvetenhet, i rent Transcendentalt Medvetande. Ja då är det också en effektiv och bra meditationsform.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

retep
2013-12-15, 22:03
#5

#2 Gaiatri! Jag känner för min del inte till om det finns något sådant protokoll! Såklart är det intressant och värdefullt om det verkligen finns ett sådant protokoll och att Buddha skulle ha förordat tekniken bakom TM. Enligt Maharishi, så fick han kunskapen och tekniken genom sin mästare Guru Dev. http://www.paulmason.info/gurudev/introduction.htm Som så mycket annat som vi idag har tillgång till i fråga om andliga metoder, tekniker och kunskaper. Så har mycket av det varit bortglömt och doldt för oss. Indien är och har varit det land som genom sin kultur och tradition bäst förvarat och förvaltat denna kunskap och visdom. Studerar vi de stora visdomslärare som i modern tid förmedlat dessa kunskaper till väst, så kan vi se att de alla hämtat kunskapen ur samma källa, ur Veda. Buddha kunde givetvis på sin tid, i sitt eget upphöjda medvetandetillstånd, som Rishi, hämta information direkt ur Veda. Andra stora Rishis eller kunskap och visdomsiare, som Shankara, Patanjali eller Guru Dev, i vår tid. Hade alla också förmåga att se och hämta information och kunskap om t.ex olika tekniker för meditation och medvetandeutveckling direkt ur Medvetandet, ur skapelsestrukturen, ur kunskapskällan, Veda.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Yon
2013-12-15, 22:43
#6

#5

"Buddha kunde givetvis på sin tid, i sitt eget upphöjda medvetandetillstånd, som Rishi, hämta information direkt ur Veda. Andra stora Rishis eller kunskap och visdomsiare, som Shankara, Patanjali eller Guru Dev, i vår tid. Hade alla också förmåga att se och hämta information och kunskap om t.ex olika tekniker för meditation och medvetandeutveckling direkt ur Medvetandet, ur skapelsestrukturen, ur kunskapskällan, Veda."

En Rishis ” is a sage of insight, one who practices self-cultivation as aYogini or Yogi and attains asamprajñata Samadhi” http://en.wikipedia.org/wiki/Rishi

Jag misstänker att Buddha inte kan kallas för en Rishis. En Rishi lägger sitt förtroende i någon variant av Samadhi. Buddhas syn på Samadhi (antagligen även asamprajñata Samadhi) var att det är ett hjälpmedel på vägen mot nirvana (upplysning), men man kommer ingen vart bara genom att använda Samadhi. Samadhi representerar enbart en mycket liten del av den buddhistiska läran, och ses inte ens som nödvändig i dess fullständiga utsträckning. 

Visst kan man anta att Buddha kunde gå in i asamprajñata Samadhi och hämta kunskap, men då kommer vi till problemet att Buddha inte säger samma saker som ”andra stora Rishis”, och två Rishis, per definition, kan inte säga olika saker om universum. Jag tror man får sträcka sig väldigt långt om man ska försöka se det som att Buddha lärde samma saker som andra.

Jag är inte heller säker på att det är rättvist att likställa Buddha med Shankara, Patanjali eller Guru Dev. Jag tror att buddhister håller Buddha högre.

Annons:
Yon
2013-12-15, 23:05
#7

Tillägg: Buddhismen ser inte den högsta Samadhi som slutmålet, eller ens som åtråvärt. Buddhismen har sitt mål bortom det.

Det verkar som att TM, å andra sidan, har Samadhi som mål.

Buddha nådde den högsta Samadhi, men ansåg att det inte var vad han sökte, så han förkastade det. (han sökte frihet från lidande)

retep
2013-12-17, 12:14
#8

Att inte Budda såg Samadhi som slutmål beror på att Samadhi inte är ett slutmål! Föreställningen om att Samhadi inte skulle vara åtråvärt och att han skulle ha förkastat det. Det är en så fel och missuppfattat som det kan vara! Samadhi är tillståndet av Rent Medvetande eller Transcendentalt Medvetande. Det är det gemensamma grundtillståndet bortom det individuella medvetandet! Det är det Universella Medvetandet! Det är var skapelsens byggstenar bildas, varur det individuella uppstår! Det är inte ett medvetandetillstånd man utvecklas till eller uppnår! Det är där var du blir medveten om att du är en droppe i Oceanen. Att inte Buddha kallas Rishi beror inte på att han inte hade den förmågan! Jag använde bara benämningen Rishi, för att visa på att även han som Bhuddha hade förmåga att sia, att avläsa Veda. Att Buddha inte sa eller lärde ut detsamma som andra…? Varför skulle han inte göra det? Vad tror du "frihet från lidande" egentligen innebär, om inte just det han uppnått och som var det hans lära, alla sanna Gurus lära handlar om?! Självklart är det inte fråga om att likställa Buddha med någon annan! Alla dessa Stora hade alla olika roller och uppgiftter med sina liv och gärningar.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Yon
2013-12-17, 12:26
#9

Att buddhismen skulle ha samma slutmål som TM har jag svårt att se..

retep
2013-12-17, 15:45
#10

Yon! Antar att man då kanske måste definiera vad man menar att Buddism är. Som en religion, en tro, som en livsfilosofi, som…? Tänker också på om man ser skillnad på Buddhismen och på vem och vad Buddha egentligen var, Vad han som Buddha representerade, förmedlade och gav? Och…en föreställning om ett slutmål! Vad är det och hur skulle de skilja sig åt? Som jag ser det så så är Buddhism i en del länder religion, med olika tolkningar. På Sri Lanka fortfarande i en mer ursprunglig form, mer som livsfilosofi. Hur som helst så är målet " slutmålet" inte vad eller hur vi tror, inte heller hur vi lever efter en Buddhistisk filosofi, även om det är av stor betydelse för vår utveckling. Slutmålet, om vi nu skall tänka oss att det finns ett sådant… Det är och var för Shiddharta att bli Buddha, Den Upplyste! För TM är målet också upplysning! Tänker att alla religioners, livs filosofiers, andliga rörelsers mål, är utveckling som når bortom, till en nivå av evig lycka, till ett himmelskt tillstånd, paradis, eller vad vi vill kalla det. Som jag ser det så är det ofta mer av en en tro, en föreställning, än det är att man har en metod, en teknik att faktiskt erfara och utvecklas till det vi försöker uppnå.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Yon
2013-12-17, 19:20
#11

Det finns flera olika stora inriktningar inom buddhism, men gemensamt för dem alla är de fyra ädla sanningarna och den åttafaldiga vägen.

Den åttafaldiga vägen ses inom buddhismen som den enda vägen till nirvana/upplysning.

Om man vill se hur andra religioner förhåller sig till buddhism kanske det är enklast att jämföra med den åttafaldiga vägen (som innefattar de fyra ädla sanningarna).

Slutmålet inom buddhism är insikten om att det inte finns något bestående "jag"/själ av någon sort. Inget bestående överhuvudtaget.

retep
2013-12-17, 21:17
#12

Gaiatri! Läste igen vad du skrev och undrade över i #3 "Alltså syftar TM-tekniken till helt vanlig avslappning. Alfa-vågorna ökar när vi försätter oss i vila, men det är inte samma sak som att vi har nått ett högre medvetandetillstånd. Vila är vila och högre medvetande är ett högre medvetande där personlighetens medvetande ersätts med själsmedvetande. " Det förvånar mig att du efter allt jag skrivit, alla beskrivelser jag försökt göra av Transendentalt Medvetande, Samadhi, av Källan, Oceanen, Universellt Medvetande…Medvetandet! Förundrar mig att du inte tycks ha egna erfarenheter att verifiera att det existerar ett fält av Rent Medvetande. Att det inte är ett tillstånd som "ersätter personlighetens medvetande med själsmedvetande", utan att det är ett tillstånd där man erfar och är i Medvetandet. Att man återvänder till det personliga och personlighetens medvetande. Att det inte är upplysning, utan Källan och förutsättningen för alla andra nivåer och tillstånd av medvetande. Även för upplysta och fullt upplysta finns personlighet och möjligheten till personlighet kvar.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

retep
2013-12-18, 14:29
#13

Yon! Det är ju inte så att Buddhismen har monopol på " de fyra ädla sanningarna och den åttafaldiga vägen"! Detta är sanningar och vägar som också finns i övriga religioner, trosystem och andliga rörelser. De är alla grundläggande, naturligt Universella Lagar. Tänker hur missvisande det kan bli med en alltför intellektuell föreställning om ett slutmål. För vad betyder det egentligen " att det inte finns något bestående "jag"/själ av någon sort. Inget bestående överhuvudtaget" ?

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Annons:
Yon
2013-12-18, 20:52
#14

Jag har svårt att se hur de fyra ädla sanningarna och den åttafaldigs vägen finns i andra trosystem.. Det finns en populär tanke om att alla religioner kan förenas, men så är ej fallet. Det är blott en ytlig meningslös förening isåfall. Du kan börja med att förena kristendomens Gud med buddhismen. "Gautama Buddha rejected the existence of a creator deity," en.wikipedia.org/wiki/God_in_Buddhism Men förklara hur de fyra ädla sanningarna förekommer i kristendom, om du är övertygad. Vem har en allt för intellektuell föreställning om ett slutmål? Du nämner ej vem du syftar på. Jag antar du syftar på dig själv. ;-) Å andra sidan.. Din användning av begreppet "intellektuell" är ytlig. Inget här kvalificerar som intellektuellt. Detta är kafferast-snack ;-)

Gaiatri
2013-12-19, 08:02
#15

#12

Min kommentar är ett svar på innehållet i 5 (från annan tråd) och den retorik som används. Jag tycker att det som presenteras varken är logiskt eller med verkligheten överensstämmande. Det låter mer som att man försöker leta reda på "bevis" för att TM skulle vara bättre än alla andra meditationsformer och att ingen annan meditation leder till vad TM kallar för kosmiskt medvetande. 

Det är en trist retorik och jag beskriver vad det är som inte riktigt stämmer i tankeprocessen som finns runt att hitta de bevis som gör att TM skulle vara exklusivt. 

Du verkar utgå ifrån att alla som utövar TM kommer till samma erfarande medan andra meditatörer inte lika lätt gör det (om alls). Du verkar också utgå ifrån att det du erfar (och andra TM utövare) är det högsta som man kan uppnå och att det är det som är slutmålet. 

Jag är av en annan uppfattning om vad som är syftet med existensen. Jag är också av en annan uppfattning av vad gäller personligheten och hur personlighetens energier kan transformeras. 

Vi har olika uppfattning om hur det högsta som en människa kan uttrycka manifesteras genom personligheten, och vilken nivå som vi är på när vi är färdiga som människor och inte längre behöver återfödas på denna planet.

Sajtvärd på Andlig utveckling

retep
2013-12-19, 20:22
#16

Linda! Så synd att du missförstått mina avsikter och så tydligt missuppfattat mina beskrivningar och förklaringar av TM tekniken och allt runt ikring. Trist att du inte kunnat ta mig mer på allvar och uppfatta mig som seriös! Överlåter nu åt den globala TM rörelsen och all kunskap som finns att ta del av där, att tala för sig själv. Vänlig hälsning Peter

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

retep
2013-12-19, 21:07
#17

#14 Yon! Självklart är det inte religionerna som skall förenas, utan människors syn, förståelse och uppfattning och den sanning som ligger till grund för alla religioner trosystem. Om man inte begränsar sin tro till att i så stor utsträckning se Gud som personlig. Utan mer kan uppfatta Gud som uttryck för Universell intelligens Som i grunden är Universell och har en gemensam sanning för alla religioner. Med dessa ögon kan vi också se och uppfatta hur de fyra ädla sanningarna och den åttafaldiga vägen återfinns också i de tio budorden och i kristendomens Sanna grundetik Intellektuell är bara ett annat ord för de begränsningar jag menar att alla trosuppfattningar eller trossatser har. Har vi inte också de egna erfarenheterna och insikterna då har vi inte heller hela sanningen.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Yon
2013-12-19, 21:34
#18

men alla religioner har inte en gemensam sanning.

Den åttafaldiga vägen återfinns inte, i sin fullständighet, i de tio budorden eller i "kristendomens Sanna grundetik". Hur passar "right mindfullness" in, och "right view"? De är två oerhört viktiga delar i buddhismen och de passar inte in i kristendomen. Särskilt inte "right view".

Att säga att buddhism återfinns i kristendom är en slutsats som bygger på en ytlig betraktelse.

Nästa sak som inte passar ihop är återfödelse.

Ja. Erfarenheter har sin plats.

ALPHIRA
2013-12-20, 01:13
#19

Hej, vänner! Ni samtliga verkar besitta enorm kunskap om yoga/meditation. Ingen nämnd, ingen  glömd.🌺

Nu säger jag varken bu eller bä vad gäller er diskussion eftersom jag saknar kunskap, baskunskaper. Därmed kan inte ens ställa en enklaste fråga…🤦‍♂️

Däremot sparar jag er diskussion för eventuella framtida bruk. Man vet ju aldrig, har jag lärt i livet…

Det lilla kan jag nog ändå säga eller tycka att det för mig oftast låter lite skumt om en kurs eller utbildning kostar väldigt mycket! DÄREMOT är inte sagt att kursen eller utbildningen skulle vara SÄMRE bara för det!

Gaiatri
2013-12-20, 07:31
#20

 Peter #16

Varför får du uppfattningen att jag inte ser dig som seriös när det jag diskuterar är retoriken som TM-rörelsen använder. Jag ifrågasätter att TM-tekniken skulle vara exklusiv och mycket bättre än alla andra meditiationstekniker och andliga inriktningar som både affischen och youtube klippet försöker framhäva.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Annons:
retep
2013-12-23, 14:11
#21

Gaiatri! Jag respekterar såklart att du har kommentarer och synpunkter kring dethär och på retoriken. Att du inte tycker det är logiskt eller överensstämmer med verkligheten uppfattar jag som sagt mer som din saknad av egna erfarenheter av transcendens eller Samadhi. Som för dig bekräftar att det existerar Rent Universellt Medvetande bortom vår personlighets vardagliga verklighet. Kan inte hitta någonstans att du "beskriver vad det är som inte riktigt stämmer i tankeprocessen som finns runt att hitta de bevis som gör att TM skulle vara exklusivt." Jag tänker att för att diskutera retorik så förutsätter jag att man också behöver öppenhet och förmåga att förstå och tillgodogöra sig retoriken. När du ifrågasätter om TM tekniken är mer exklusiv och bättre än andra så är det just det studien vill visa. Inte för att skaffa bevis för något vi redan känner till utan för att visa på att det finns en skillnad. Att det finns en teknik som inte bara som alfavågorna visar ger djup vila och stillhet. Utan att den avgörande skillnaden är att det genom tekniken och i den djupa vilan, stillheten sker det Travis benämner som…spontan automatisk transcendering. Min uppfattning är inte i motsättning till din eller till Esoteriken eller Teosofin, det är mer en fråga om olika tolkningar av samma ursprungskunskap. Självklart har människan i alla tider uppnått Kosmiskt medvetande genom andra meditationsformer och yoga! Det är inte heller så att Transcendentalt medvetande är slutmålet. Inte heller Kosmiskt Medvetande är ett slutmål. Även Esoteriken pratar om 7 medvetandeplan. TM rörelsen har valt att benämna dem och ser dem som sju helt olika medvetandetillstånd. Men menar inte att vi strikt utvecklas ett steg eller en nivå i taget, utan att de är mer sammanflätade och sker mer integrerat med varandra trots att de är särskilda som olika tillstånd eller nivåer. På samma vis som vi kan uppleva hur vakenheten kan integrera med sömn och dröm, integrerar högre medvetande nivåer, tillstånd med varandra på alla nivåer. Det är också så personligheten återfinns och kan användas på varje nivå upp till den högsta.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Yon
2013-12-23, 14:45
#22

"När du ifrågasätter om TM tekniken är mer exklusiv och bättre än andra så är det just det studien vill visa. " Är det? Studien vill visa vad TM åstadkommer, men studien säger inget om vad andra tekniker åstadkommer. Då kan vi inte säga att TM med säkerhet är exklusivt. Eller har de undersökt alla andra tekniker också genom studien?

retep
2013-12-23, 16:14
#23

Yon! Det är inte relevant för studien att ta med "alla andra tekniker också" eftersom även de skulle placeras i någon av de andra två kategorierna Endast ett par tre andra skulle platsa i samma kategori som TM och det beror på att de är avknoppningar av TM tekniken.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Yon
2013-12-23, 18:29
#24

TM är avknoppning av något annat. Inte tvärt om.

Hur kan man veta att enbart TM och de tekniker som är avknoppningar av TM kan producera alphavågor (kategori 3)? 

TM-forskarna har hittat 3 kategorier som står för olika frekvens-omfång gällande hjärnvågor. Sedan lyckas de kategorisera all världens meditation i dessa tre kategorier, och hävda att enbart TM och (enligt dig) 3 andra TM-avknoppade tekniker kan komma ner i kategori 3. TM-folket menar att de enbart kunde hitta en studie där en person hade kommit in i deras kategori 3 (en qi-gong-mästare). Då har de inte gjort en ordentlig forskningsöversikt, eftersom det går att hitta studier på zen-munkar som når alpha.

"In one of the earliest studies (Kasamatsu & Hirai, 1966), the brain wave activity of 16 Zen priests and 32 of their disciples was recorded during a period of Sesshin at a traditional Zen Buddhist training hall. While meditating, novice disciples with 1 to 5 years of Zazen training were found to produce a steady pattern of alpha waves, even with their eyes open.4 More intermediate disciples with 5 to 20 years of training had a tendency to exhibit a slowing of their brain waves, as indicated by drops in alpha wave frequency."

http://earthvision.info/meditatingbrain.html

Jag läser samtidigt att mestadels meditation medför alpha vågor, och att påstå att det är unikt för TM känns inte rätt:

"They further state that most meditation is dominated by alpha waves."

http://en.wikipedia.org/wiki/Research_on_meditation

Alpha verkar inte vara så märkvärdigt heller:

"This wave type [alpha] has been used as a universal sign of relaxation during meditation and other types of rest," comments Professor Øyvind Ellingsen from NTNU. "The amount of alpha waves increases when the brain relaxes from intentional, goal-oriented tasks.This is a sign of deep relaxation."

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100319210631.htm

Vidare vad jag har förstått är alpha vågor aktiva vid den andra av fyra nivåer i buddhisternas concentrations-meditation. (och ja, på de högre nivåerna är den effortless)

retep
2013-12-23, 20:46
#25

Yon! Som sagt så är det inte alfavågorna som är det primära, utan det som genom TM tekniken sker som följd av djup vila och stillhet…Automatic self transcending, eller spontan transcendering. TM har funnits tillgänglig för oss i drygt 60 år! Och visst är det en avknoppning av något annat! Men inte av Open moniotoring/öppen övervakning, eller Focused attention/fokuserad uppmärksamhet. Självklart finns det och har genom historien funnits människor som nått alfavågor och utvecklats högt genom andra meditationsformer! Det som studien syftar till är som jag ser det inget annat än att visa på att det i TM finns en exklusiv, enkel, effektiv teknik. Menar inte att den på något sätt vill förminska eller avfärda någon annan meditationsmetod.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Yon
2013-12-23, 21:37
#26

Men när vi går in i alpha så sker "automatic self-transcending", eller gör det inte? Han kallar ju hela alfa1-omfånget (8-10 hz) för "automathc self-transcending". Det är namnet på kategori 3.

Ett flertal zen-munkar och "most meditation" kan därmed, med stor sannolikhet, ses hamna i"automatic self-transcending".

Eller menar du att "automatic self-transcending" inte sker när man kommer in i alpha?

Yon
2013-12-23, 21:41
#27

Sedan vet jag inte vad "exklusiv" betyder. Betyder exklusiv att TM kommer in i Alpha1 precis som i stort sett all annan meditation? ;) ("They further state that most meditation is dominated by alpha waves.")

Men visst, TM kan vara exklusiv i sin utformning (vilket jag ändå tvekar på), men inte exklusiv i resultatet som den ger (när man ser att flera andra metoder når samma resultat)

Annons:
retep
2013-12-23, 22:36
#28

Yon! Transcendering sker i flera steg från de grövre till de finaste nivåerna av vårt individuella medvetande och vår vardagliga uppmärksamhet. Som du ser på illustrationen, till höger. Från de finare nivåerna och alfavågornas stilla vilande tillstånd…och så den finaste nivån då fullständig transcendering sker, över i det fjärde medvetandetillståndet, Transcendentalt rent Medvetande.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Gaiatri
2013-12-29, 12:53
#29

Bilden i # 28 säger inte så mycket egentligen eftersom det är mer ett påstående att TM leder till finare nivåer. Nu säger jag inget om det eftersom jag tror att många meditationer leder till finare nivåer av medvetandet. Så troligtvis kan TM hjälpa på vägen till högre medvetande precis som många andra meditationer.

Som jag skrev i #3 så: "Man kan också undra varför just alfavågorna skulle vara de som når närmast ett högre medvetande, när thetavågorna har en lägre frekvens än tankearbete (betavågor)"    

Hur stämmer det med bilden i #28. Många meditationer leder till thetavågor vilket har lägre frekvens (finare nivåer) än alfa.

Jag vill påstå att många meditationstekniker leder till automatic self-transcending, fastän man kanske kallar det för något annat.

Dessutom så är det min erfarenhet att man inte behöver någon speciell teknik för att transcendera när man väl har byggt den bro som behövs. Då är tekniken överflödig. Det sker automatiskt och det är varken svårt eller ansträngande. Det är bara ett lätt skift i medvetandefokus.

Men det är under tiden som bron byggs som man behöver någon teknik. Sedan så finns det flera delar av bron som man bygger i etapper och som kan upplevas på olika sätt med olika energier och olika delar av det högre medvetandet. Atma-Buddhi-Manas kan både upplevas som en enhet och också som olika förmedlare av energi. Den energi som många upplever är den buddhiska energin, men både högre manas och atma har lite andra kvaliteter.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Gaiatri
2013-12-29, 13:28
#30

#21 Peter du skriver: "På samma vis som vi kan uppleva hur vakenheten kan integrera med sömn och dröm,"   

Dessa tre nivåer som du ofta beskriver tycker jag blir missvisande när det gäller meditation. Meditation, som jag upplever det, är inte någon vag övergång mellan vakenhet och dröm eller sömn. Jag kan förstå var dessa begrepp kommer ifrån (vakenhet, dröm och sömn) men jag tycker att de används något felaktigt när det blir ett sånt fokuserande på avslappning som det beskrivs inom TM.

Meditation leder till vakenhet på högre nivåer. Det är egentligen inte (som jag ser det) avslappningen som är centralt utan medvetandefokus. Medvetandet går upp till en högre nivå med fullt vaket medvetande. Det är inte någon övergång mellan vakenhet, sömn och dröm.

Däremot så finns det en koppling mellan meditation och det vi gör när vi sover. Har man byggt bron till högre medvetande så kan man vara fullt vaken även under dröm och sömn. Det är ett liknande skift i medvetandet när vi går in i drömstadiet under sömnen som vid meditation. Man kan vara fullt vaken under sömnen och det är inget konstigt eller svårt utan ett lätt skift i medvetandet. Det är också i det medvetandet vi befinner oss när vi dör.

Med kontinuerligt medvetande så bör man vara fullt vaken (medveten) i det vanliga medvetandet, under dröm och sömn, och i det kausala medvetandet.

Under meditation så är varken dröm eller sömnmedvetande i fokus. Utan man går direkt upp till själsmedvetandet. Det inte, som jag upplever det, någon övergång mellan vakenhet, dröm och sömn utan tvärtom fullt vaket medvetande. Självklart är det varken svårt eller ansträngande utan det sker naturligt och lätt.

Sajtvärd på Andlig utveckling

retep
2013-12-29, 14:11
#31

Tänker att det i vårt samhälle, i den tid vi lever i med högt tempo, ofta är mycket som distraherar. Att det krävs en stark motivation, målmedvetenhet och regelbundenhet i och kring meditation och andlig utveckling. I att bygga den bro som behövs! Att jag rekommenderar TM tekniken beror mycket på att det är en enkel och effektiv teknik att utöva! Så ofta här och i andra forum möter jag frågor och funderingar kring meditation, som visar på att många upplever det krävande och svårt att få tid och ro för det, att fungera. Alfavågorna är nog så bra och ett tecken på djup vila och stillhet. Det som är avgörande och intressant är inte vad alfa eller betavågorna står för, eller vad som sker innan transcenderingen. Övergång in i ett helt annat medvetandetillstånd och erfarandet av Samadhi eller Rent Medvetande är det avgörande, även om det endast varar för en sekund och ger en glimt, av… Jag håller med om att andra meditationstekniker och yoga också leder till transcendering, men att det i många fall kräver år av regelbundenhet och träning. Vet att många som lärt TM vitnar om att de erfor transcendering redan vid initieringen och den första meditationen. Om det hade varit så att…"Det är bara ett lätt skift i medvetandefokus." att kunna få stillhet, djupa meditationer och transcendering. Då hade vi inte behövt några mästare som förmedlade kunskaperna, teknikerna eller någon av de olika metoderna.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Gaiatri
2013-12-29, 16:29
#32

Jag tycker att det är avgörande och intressant vad alfavågorna, etc. står för när det är argument som används för att påstå att andra meditationer än TM inte uppnår vad TM uppnår. Då tycker jag att det är viktigt och inget att släta över. Jag tycker också att det liknar försäljningsknep snarare än avgörande information rörande meditation och dess verkningar. Att många upplever något med mediation är helt tydligt annars skulle de inte fortsätta att meditera och använda sig av olika andliga övningar och försöka utvecklas andligt. Som sagt så tycker jag inte att avslappning och vila är det viktiga i meditation. Däremot så är det ett steg i början när man lär sig att meditera som det kan upplevas svårt att slappna av. Det går dock över, det behövs olika tid för olika personer att lära sig att slappna av och att koppla bort det yttre. Det beror också på hur ens omständigheter ser ut. Men även om omständigheterna är svåra så är det en del av utvecklingen att lära sig att stå stadigt i ljuset. Jag tror också att vi har olika syn på vad mästare förmedlar och vem som förmedlar meditationer till allmänheten. De som är anliga ledare eller andliga gurus (lärare) är oftast inte mästare så som man inom esoteriken definierar mästare, utan de är för det mesta aspiranter eller lärjungar. Mästarna är inte särskilt synliga idag utom genom det som syns genom aktiviteten av deras lärjungar. Jag skriver också i samband med "Det är bara ett lätt skift i medvetandefokus" att det är när man väl har lärt sig att meditera som det kommer naturligt. Hur många år eller liv som man har mediterat är egentligen svårt att veta eftersom många idag som är intresserade av andlighet redan har mediterat i tidigare liv eller levt klosterliv eller levt i ett ashram. Sen så verkar det vara ett stort antal som är ganska så nya inom själslig utveckling och då är det svårare att uppnå stillhet och rätt fokusering inför meditationen. Då kan man ha fler frågor och funderingar kring just detta. Men som vi kanske kommit in på tidigare så finns det skillnader i hur man ser på den andliga utvecklingens stadier och hur lång tid och hur många liv det tar. Jag skyndar långsamt och tror att vi utvecklas åtskilliga liv mellan det första uppvaknandet till själslivet och nästa steg på vägen. Mycket sker på vägen och det är egentligen inte bara ens individuella utveckling som är det centrala utan de förändringar som vi skapar i materien som är det avgörande. Då menar jag fysisk, astral och mental materia. Det tar tid och det behövs både vila och aktivitet som manifesteras cyklist för att det ska bli fullbordat.

Sajtvärd på Andlig utveckling

retep
2013-12-29, 20:41
#33

Gaiatri! Kanske är jag för snabb i att inte lägga så stor vikt vid ännu en undersökning av TM. Menar att när man, som i det här fallet väljer att göra en studie och jämföra med andra. Att man då också får stå tillsvars för sina argument. Jag kan inte svara för det som läggs fram i undersökningen förutom med min egen erfarenhet av att TM är en enkel och effektiv meditationsteknik. Att den som sagt fungerar från första meditationen genom att den så snabbt leder till djup vila, stillhet och transcendering. Det är inte avslappning och vila som är grejen med TM utan transcenderingen och erfarandet av Rent Medvetande! Jag vet inte om du faktiskt menar att meditationstekniker generellt fungerar så, att när man väl lärt sig meditera, att det dagen efter fungerar så att"Det är bara ett lätt skift i medvetandefokus"? Om man funderar kring hur och varför andlighet, yoga och meditation växt fram så brett, varför Meditationsrörelser som TM och den teknik som lärs ut. Varför de nu finns tillgängliga för en allmänhet när de i så långa tider varit förbehållet så få? Säkert är det för att den Globala kommunikation har öppnat upp, att det kollektiva medvetandet är högre och att människor i större utsträckning är andligt mogna och mottagliga för meditation o.s.v. Jag skyndar också långsamt, men ser att att den tid vi lever i ger möjligheter som inte funnits för oss förut. I detta ligger också mitt argument och anledning att tipsa om TM.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Yon
2013-12-29, 21:06
#34

#33 

"Om man funderar kring hur och varför andlighet, yoga och meditation växt fram så brett, varför Meditationsrörelser som TM och den teknik som lärs ut. Varför de nu finns tillgängliga för en allmänhet när de i så långa tider varit förbehållet så få?

Säkert är det för att den Globala kommunikation har öppnat upp, att det kollektiva medvetandet är högre och att människor i större utsträckning är andligt mogna och mottagliga för meditation o.s.v."

I mina ögon har meditation och yoga vuxit just därför att folk är omogna. Den yoga och meditation som har vuxit är också omogen. Det är komersiellt skräp som tilltalar lyckosökare och sinnesnjutare. Ekonomiska intressen står bakom snarare än andliga budskap. Yoga som är så utbrett i västvärlden är ett sorgligt uttryck där man t.o.m. utgår från att yoga handlar om någon sorts gymnastik som man gör på en plastmatta 60 minuter i veckan. :)

Annons:
Gaiatri
2013-12-29, 22:02
#35

#33 Peter, läste du min kommentar #29? Där förklarar jag när ett lätt skift i medvetandet inträffar. Jag menar inte att det handlar om att man lär sig en specifik meditationsteknik eller när man bemästrar den tekniska delen av meditationen. Det jag menar är att när man väl har byggt bron till det högre medvetandet så behöver man inte någon speciell teknik utan då är det som ett lätt skift i medvetandet därför att bron är byggd. Man vet hur man ska göra utan att använda en specifik mall eller meditation.

Då behöver man inte längre en specifik meditationsteknik. Meditationen har lett till att man automatiskt kopplar upp medvetandet till en högre nivå. Hur lång tid det tar innan man kan släppa taget om att följa en meditationsteknik har jag ingen uppfattning om, men antar att det kan vara olika för olika personer.

Visst kan du tipsa om TM och det kanske kan hjälpa en del, men samtidigt vill jag säga att det finns olika meditationer och yogas som passar olika personer. Många blir ju bitna av det de själva håller på med och vill berätta om hur bra de gillar det som de fastnat för.

Och jag håller med om att den tid vi lever i ger oss fler möjligheter. Det borde vi ta vara på. Många gör också det.

**********************************

#34 Jag håller också med om att det är alldeles för mycket lycksökande och pengaintressen i den andliga världen. Jag ser det som att det är personlighetens omtolkningar för att hålla fast vid det materiella. Men det verkar ha funnits en dragning till den materiella andligheten ganska länge i öst. Sida vid sida av den djupare andligheten har den utvecklats även där redan innan vi västerlänningar började göra yoga som gymnastik.

Sajtvärd på Andlig utveckling

retep
2013-12-29, 23:35
#36

#34! Visst är det så att det finns avigsidor, skräp och kommersiella intressen. Men det är inte det som har eller skall ges betydelse, enligt mig. Var och en av oss får själv ta ansvar för vad vi väljer att se och utveckla i vårt eget liv! #35! Det blev visst inte sagt att jag menar att själva tekniken bakom TM och Automatic self transcending är att bron byggs redan vid första meditationen och finns sedan där för att gå över och erfara Transcendentalt Medvetande. Får gratulera till om du nu har nått ditt i din utveckling att du inte längre behöver någon teknik. Tänker att det inte är så utbrett bland folk att man har byggt bron redan och inte längre behöver någon teknik. Vill också förtydliga att jag med Yoga och meditation mest menar betydelsen, förening. http://sv.wikipedia.org/wiki/Yoga

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Upp till toppen
Annons: