Annons:
Läst 1632 ggr
retep
2013-12-22, 23:07

TM nyhetsbrev

I detta Nyhetsbrev intervjuar Dennis Huges från "Share Guide" Dr. John Hagelin, en världsauktoritet inom den moderna fysiken samt även inom den mångtusenåriga Veda-kunskapen. (Läs mer om John Hagelin på denna webbsida) Han förklarar här hur meditation kan ha en effekt inte bara på individen, men även samhället. Hughes: Jag är intresserad av förhållandet mellan individuell meditation och det enhetliga fältet. Hur fungerar den i relation till daglig meditationsutövning? Och hur kan den sättas i samband med att skapa fred i världen? Hagelin: Sambandet är enkelt. Under Transcendental Meditation kan det individuella medvetandet tillfälligt identifiera sig med det universella medvetandet – det tillstånd som psykologerna kallar "rent medvetande". Väldigt få meditationstekniker leder till denna erfarenhet av rent medvetande. Transcendental Meditation (TM ), har denna effekt. Det är den mest utforskade och mest använda meditationstekniken. Den är säker, mycket effektiv och universell och den fungerar oavsett religiös övertygelse och kulturell bakgrund. Hughes: I en föreläsning du höll sade du en gång: "Gruppmeditation är nu en bevisad teknologi för fred, just vid rätt tidpunkt, när vår vapenteknologi kan medföra ömsesidig förstörelse." Var vänlig förklara. Hagelin: Mer än 50 studier, publicerade i världens högst ansedda vetenskapliga tidskrifter, har gång på gång demonstrerat att grupputövande av TM-Sidhitekniken, som är baserad på TM, kan undanröja våld och krig i krigshärjade områden. Det desarmerar de akuta etniska, politiska och religiösa spänningarna som ger bränsle åt sociala konflikter. Det har visat sig kunna förebygga global terrorism samt minska brottslighet, våld och all negativitet som uppstår genom akut social stress. Hughes: Många av oss förstår att meditation utvecklar vår naturliga förmåga att klara av det dagliga livets upp- och nedgångar. Men från detta tillstånd av lugn, hur kommer du fram till gruppmeditationens "kvadratprincip"? Hagelin: När två högtalare intill varandra sänder ut samma ljud, förstärks dessa ljudvågor (s.k. konstruktiv interferens). De frambringar en lika stor ljudvolym som fyra högtalare (kvadraten på antalet högtalare, vilket är två). Detta är en universell princip för ljudvågors beteende. När individer som befinner sig nära varandra genererar vågrörelser i det enhetliga fältet, förstärks dessa och kraften växer med kvadraten på antalet individer. Det är vad forskningen bekräftat. Därför kan även relativt små grupper ha en enorm inverkan på samhället. En grupp på 8.000 individer, som utövar TM-Sidhi tillsammans under längre perioder, kan faktiskt förändra världshändelserna. Detta har påvisats i mycket rigorösa studierr. Hughes: Många människor är skeptiska till tanken att gruppmeditation kan påverka världsfreden, och kanske inte accepterar de publicerade studierna. Hur svarar du på denna skepsis? Hagelin: Detta är inte en åsiktsfråga. Vetenskapen tillhandahåller bestämda och odiskutabla metoder för att fastställa vetenskapliga fakta genom mycket rigorösa experiment. Gruppmeditationens effektivitet när det gäller att minska brottslighet och krig har studerats mer omfattande och fastslagits mer rigoröst än något annat fenomen i den sociologiska vetenskapens historia. Det är ett vetenskapligt faktum, och därmed inget som man kan ha olika åsikter om. Dr. Hagelin är expert på kvantfältsteorier och hans bidrag inom partikelfysik och kosmologi har varit bland de mest citerade referenserna inom fysiken. Han har medverkat till utvecklingen av vad som nu anses vara den ledande teorin om ett grundläggande enhetsfält (Grand Unified Field Theory) och han är arbetar aktivt med att tillämpa de senaste vetenskapliga insikterna om naturlagarna för individens och samhällets bästa. Länktips Mer utförlig information om John Hagelin hittar du på vår webbsida: http://www.http://tm-meditation.se/dr-john-hagelin Mer information om TM:s effekter på samhället hittar du på vår webbsida: http://www.tm-meditation.se/effekter-av-tm under Samhällseffekter. Global Union of Scientists for Peace: http://gusp.org/ The US Peace Government: http://www.uspeacegovernment.org/ Institute of Science, Technology and Public Policy: http://www.istpp.org/index.html Boktips Manual for a Perfect Government av John Hagelin (engelska) Denna bok handlar om perfektion hos en regering, och den överraskande lätthet med vilken det kan uppnås. Den visar hur en regering kan ta hjälp av naturens lagar för att lösa akuta sociala problem och ta enorma framsteg, och skapa välstånd för sin nation. ISBN-10: 0923569227 Permanent Peace av Robert Oates Permanent Peace är en fängslande berättelse om vetenskapliga genombrott. Den är skriven av Robert Oates, forskarassistent vid Institutet för Vetenskap, Teknik och Offentlig Politik, och författare till ett dussintal böcker. Oates beskriver "inside storyn" om de vetenskapliga studierna - varför de har blivit godkända för publicering av oberoende forskare - och hur de demonstrerar kraften i denna nya metod för att skapa fred. Du får även reda på hur medvetande-baserad vetenskap - en "trådlös" teknik som utstrålar vågor av frid och harmoni i det omgivande samhället, kan undanröja terrorism och krig. Sällan kommer det ut en bok med nyheter som kan förändra inte bara ditt eget liv, men också världen. ISBN-10 0615120709

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Annons:
Moonwing
2013-12-23, 02:11
#1

Tack Retep, bra återgivet!🙂 

Man kan påverka mycket hos en medmänniskas inre (genom denna mekanism du talar om) -men hon måste fortsätta det stora arbetet själv. Där kommer rullar även karman in, enskilt och globalt..allt går hand i hand.

Om människor väljer se dörrar som öppnas, och brukar dem i mänsklighetens intresse beror mycket, dels på deras personliga mognad-men även "hur stämningar känns/påverkar", där har alla som vill bidra, en viktig roll.

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

retep
2013-12-23, 10:05
#2

Moonwing! Funderar på hur du uppfattat det, när du säger…"Man kan påverka mycket hos en medmänniskas inre (genom denna mekanism du talar om)" Dessvärre tror jag att du missat poängen om du uppfattar det som att det är en yttre påverkan, eller någon form av manipulerande. Mekanismen eller teknikerna vi använder är helt naturliga och spontana processer. Det storslagna med TM och TM Sidhiteknikerna är att det " stora arbetet" sker naturligt som ett resultat av regelbundet utövande och vardagligt personligt liv. Härigenom tas också vårt Karma omhand både individuellt och kollektivt. När människor kommer i kontakt med och tar del av dessa tekniker och denna kunskap. då öppnas också dörrar vi inte visste fanns och personlighetens mognad tar fart på ett balanserat och tryggt sätt.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Moonwing
2013-12-23, 21:54
#3

#2

Nej Retep , jag vet av personlig erfarenhet att det inte är i vanlig, generell bemärkelse kallat "yttre påverkan".😉

Men nog måste du hålla med om att det inte bara "trillar ner nåt i skallen", när man mediterar eller utför annat andligt arbete, som sedan gör dig andligt mogen per automatik -något öppnar sinnen, men det krävs ändå mycket personlig träning gällande allt som rör vårt växande. Man kan mycket väl säga att vi "tämjer våra sinnen".

Det vi "får oss till buds", måste vi även göra något av, även om detta sker på väldigt olika nivåer av mognad, alla kanske inte har kommit så långt eller ens "vaknat", även beroende på vad vi skall och ytterligare är redo att vilja lära oss på vår livsresa..

Varför har du annars återgett detta? "..som ett resultat av regelbundet utövande och vardagligt personligt liv. "

Vad än som är ett regelbundet utövande (man befinner sig ju kanske upptagen med andra ting, kanske mer-vad skall vi kalla dem?) -världsliga saker innan man kanske mediterar eller vad man nu väljer för form. Vi lär oss ständigt tämja våra begärs-sidor medvetet.

Allra bäst är ju om man kan göra hela sitt liv, var minut man andas till en övning för att nå andlig mogenhet. Därigenom, som du säger underlättar vi på både ett personligt och kollektivt plan även för karma.(genom att leva på ovanstående sätt). Detta är det ultimata, att ständigt få vara i samklang med sitt Högre Jag.

Men,..det är ett medvetet val, hela tiden! 😎Även om även det sker på olika nivåer.

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

retep
2013-12-24, 00:06
#4

Moonwing! För min del kan jag inte säga att det varit eller behövts så mycket "personlig träning". Min erfarenhet är att det är alla år av regelbunden meditation som tämjt mitt sinne. Som du nog vet så är det främst genom själskontakten eller i kontakten med "rent medvetande", som personligheten får sin energi och näring att utvecklas. Den kontakten har varit där från första meditationen, så det jag fått "till buds" har jag gjort något åt ganska spontant och okomplicerat (hoppas du förstår min mening trots ordvalen). Skulle säga att det är så TM tekniken fungerar! Säkert har jag också ett gynnsamt Karma i det här livet.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Moonwing
2013-12-24, 18:54
#5

Då vill jag bara gratulera dig, Retep-vi har alla olika behov av prövningar i våra liv, men jag tror innerst inne att vi menar samma sak-sedan kan ju detaljerna i "alla liv" vara helt unika, beroende på hur mycket vi behöver slipa på.

Du vet ju att jag har dåligt tålamod med "ordklyveri", så jag tror faktiskt att vi menar samma sak*-men det är väldigt svåra saker att sätt ord på, för den inre förvandling man upplever är ordlös.

Nu skall jag äta julbord, God Jul o gott nytt År, Retep!❤️

* " Min erfarenhet är att det är alla år av regelbunden meditation som tämjt mitt sinne. "

= "personlig träning" 😎

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

retep
2013-12-24, 20:04
#6

Det är vid sådana tillfällen då orden inte räcker till, att man vill mötas och uppleva varandra och varandras mening, utöver det skrivna. God Jul & Gott Nytt År! till dig Moonwing ❤️

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Annons:
Upp till toppen
Annons: