Annons:
Läst 9255 ggr
[Mariann]
2009-09-13, 14:02

7 faser mot 1 invigningen

Denna artikelserie är ett bidrag till att förstå vägen mot den 1 invigningen på ett andevetenskapligt sätt, utifrån det naturliga planläggandet av de inkarnationer som det är fokus på omställning från ett yttre liv till ett inre liv.

IMG_2670.JPG
Artikelns syfte är dels att hjälpa den enskilde läsaren till att förstå sig själv och dels att hjälpa till med att vi känner igen kriser och utmaningar hos andra, så vi förstår så mycket som möjligt av vad de genomgår och därmed kan ge dem det optimala stödet.

Generell introduktion
Ofta känner man igen 3 överlappande faser samtidigt men med en av dem som den starkaste.
Strålkombinationen, karmalagen och dåtidens upplevelser avgör vilken fas som är svårast och om der evt är faser som hoppas över.
Den mittersta (4.) fasen anger huvudtemat för hela perioden upp till den 1. invigningen, och kan därför dyka upp som ett bakomliggande tema.
Där huvudträningen ligger för denna inkarnation kan fasens naturliga synpunkter och problemställningar tyckas vara karakteristiska för hela den andliga vägen, även om uttrycket kan ändra sig ganska mycket redan innan nästa fas.
Om några av dessa faser uppträder som ett led i repetitionen från tidigare liv kan de vare relativt kortvariga, tills den fas kommer som innehåller den viktigaste träningen för detta livet.

De 7 fasernas syfte
Efter en lång evolution har personligheten individualiserats i förhållande till beroendet av sociala grupper och barndomens präglingar. Man känner sig självständig och är uppptagen af att klara sig i konkurrensen om att vara något och att vara värdesatt. Medvetandet har typiskt ett starkt yttre fokus med ett engagemang i det materiella livet. När denna höjdpunkt i att lyckas – eller att vilja lyckas – i världen har kulminerat, börjar själen att etablere en kontakt. Den första kontakten är som en ton som sänds in i hjärtat på personligheten och tänder en längtan efter ett djupare liv än det materiella livet.
När personligheten hör tonen från själen, börjar en inre resa över flera faser fram mot invigningens port. Syftet med denna resa är att skapa tillräckligt djup, medkänsla och mogenhet. Så den inre människan har vuxit så att man vilar i ensamhetens acceptans, så att hjärtat blöder av existensens inre lidanden och till att längtan efter inre liv, förlösning eller gudomlig kärlek har skapat den samlade personlighetens svar: ”Jag är redo. Låt mig födas i ett nytt rike.”  Detta svar är tecken på att stå framför invigninens port, där personlighetens inre djup tillkallar invigningens ström.

Tillsammans söker de olika faserna att skapa mogenhet och djup, snarare än att ge snabba svar eller meditativa upplevelser som kan avsluta den inre vägen. För den inre vägen mot invigningens port kan inte kulminera innan existensens kamp, lidanden och successiva erkännanden liv för liv har skapat fundamentet för den integrationen av själ och personlighet, som sker mellan den 1. och den 3. invigningen. Faserna fram mot den 1. invigningen är således rika på existentiella kriser, och det är de djuptgående processerna som är de viktigaste ingredienserna i de upplevelser och erfarenheter som omskapar människan från att vara en (över-)modig yttre människa till att vara en äldre själ, som har upphört med att föra oväsen, för hon/han kan vila i sitt inre.
Hela perioden är präglad av utvecklingen av det 6. bladet i den egoiska lotusen. Detta bladet står för vilja och självuppoffring på det emotionella planet. I den esoteriska förståelsen har den överskrifter som rening, avkall, god vilja, begynnande ljus samt aspirant till vägen.
I den synliga världen är det vägen för omställning från en materiell tillvaro till dagsmedveten kontakt med en spirituell inre värld. Denna omställning växlar mellan krisernas inåtgående processer och överskott till humanitärt arbete och medmänsklig hjälp till andra.

För viljatyperna kan denna del av vägen speciellt vara präglad av samhällssengagemang i miljörörelserer, politik, etiska hållningar och nya konsekvenser av ett helhetsorienterad livssyn.
För intelligenstyperna kan dessa inkarnationer vara präglade av engagemang i filosofi, andliga värdsbilder, djuppsykologi eller existentialistiska kamper.
För känslotyperna kan huvudparten av inkarnationerna vara präglade av existentiella kriser och uppgivenhet avlöst av ny begeistring, asketiska perioder och radikala ändringar bort från världen i en sökan efter förlösning eller frihet från lidande.
Gemensamt för alla typer är en lyhördhet inför själens kallan som fas för fas förbereder människan på att nå fram till invignignens port ”med fötterna badande i hjärtats blod” (citat A A Bailey). Oavsett hur lätt det är för den enskilde att känna igen att den inre vägen har börjat, så förvandlas personligheten på ett djuptgående sätt tills den är redo att börja sin integration i själens liv.

Lägg märke till: De flesta inkarnationerna i dessa 7 faser är harmoniska med stor glädje, då krisfaserna är kortare än de expansiva överskottsfaserna, och då några av processerna till dels kan föregå under medvetandets tröskel.

Av Asger Lorentsen, Den Gyldne Cirkel

7 stadier fram mot den 1. invignignen

1. Jag hör själens ton - och följer dens kallan Nyckelord: SÖKER INÅT

2. Jag vandrar ensamhetens väg - och accepterar dens tyngd Nyckelord: ENSAMHET

3. Jag förnimmer mitt inres värderingar - och söker det ljus som ger glädje Nyckelord: HAR FUNNIT LJUSET

4. Jag upptäcker när livet inte vill som jag vill  - och väljer avkall, rening eller smärta Nyckelord: RENING

5. Jag lider när hjärtat inte får plats - och bryter genom det som stänger det inne Nyckelord: ÖVERSKOTT

6. Jag känner igen när mina rötter rycks upp - och söker näring från det nya livet Nyckelord: ÖVERSKOTT

7. Jag upptäcker djupet när jag mister det gamla jaget - och accepterar vägen ut i öknen Nyckelord: FRÅN ÖKEN TILL LIV

FORTSÄTTNING 7 faser mellan den 1 och 2 invigningen

Annons:
[Mariann]
2009-09-13, 14:22
#1

de 7 stadierna kommer att komma som enskilda artiklar via länk och texten 1-7.

Lynxx
2009-09-13, 20:08
#2

WOW! De va inte dåligt va många steg de e - å de bara te 1:a inv!

Inte underligt att de tar tid för mänskligheten att utvecklas. De flesta  verkar stå & stampa på samma nivå - utan att uppfatta meddelandena - även om de slår dem i huvudet…

Samtidigt kan man förstå varför vi lever så pass länge i våra människokroppar i resp. livscykel - om vi e så trögtänkta…Obestämd

------

Men hur ''vet'' man var man befinner sig i denna uppförsbacke?

Ja har ju just kommit in i det hela - som ja ju tidigare anat - lite mer påtagligt, bara de senaste åren. Det att kunna se & vara uppmärksam på hur händelser & personer har ett samband, är en följd i en händelsekedja (det ena ger det andra - så att säga).

/L

''Pax Vobiscum''

[Mariann]
2009-09-14, 09:11
#3

Det kommer mer ingående om varje fas efterhand jag hinner översätta och då kanske man lättare kan ana var man själv och andra är. Glad

Lynxx
2009-09-14, 11:33
#4

Aha! Ja va lite för schnabb bara Skäms

/L

[Mariann]
2009-09-14, 13:52
#5

Nu var fas 1 klar och ligger som länk i artikeln Skrattande

tilja65
2009-09-14, 13:59
#6

Tack för en mycket intressant läsning Marianne! Jag tycker den första texten bitvis var lite svår att hänga med i. Den som du nu lagt in om fas 1 är betydligt enklare att ta till sig för min del Skrattande Vilket arbete du lagt ner på att översätta. Ett stort tack till dig för det!
/Kram tilja

Med ljus och kärlek... Tina

www.harmoniqa.se

Annons:
Ranamir
2009-09-14, 14:29
#7

Tack så mycket. Alltid intressant att läsa dina artiklar Mariann. Hoppas också att det kommer någon artikel med faserna mellan den 2:a och 3:e invigningen. Men det mesta kan man klura ut av alla ledtrådar som finns här i AU.

LjusGlad

Ranamir

[Mariann]
2009-09-14, 19:54
#8

Varsågoda båda två, roligt att det säger något.Skrattande

jag jobbar vidare med de andra faserna och de kommer varteftersom här i veckan hoppas jag.

Vad gäller faserna mellan 2 o 3 inv återstår att se….

och som du säger Ranamir så går det ju att finna lite tips om det lite var och här och i synnerhet i artikeln Hjärtats Visdom då den behandlar hjärtchakrats bladutveckling och den egoiska lotusen. Flört

[Mariann]
2009-09-14, 22:26
#9

Nu ligger fas två ute….

[yodhe]
2009-09-14, 22:42
#10

Tack för en fin artikel, det ska bli intressant och följa utvecklingen i de andra…

[Mariann]
2009-09-15, 13:04
#11

Nu ligger no 3 ute…

[Mariann]
2009-09-18, 08:43
#12

Nu fas 4

Ranamir
2009-09-18, 12:17
#13

Du har då en massa energi i dig Mariann. Starkt gjort att hinna översätta allt och även skriva eget.Skrattande Raketmotor?

Annons:
[Mariann]
2009-09-18, 19:05
#14

jag har en inre drive om att få ut förståelserna till sverige … det finns massor för all del men i så krångliga texter att man har svårt att förstå och i många texter saknas hjärtat vilket finns i massor av de texter vi väljer ut här.. Flört för mig är hjärtevibrationen viktig…

[Mariann]
2009-09-18, 19:48
#15

nu ligger no 5 ute

[Mariann]
2009-09-18, 19:50
#16

När vi nu läser denna serie med alla faserna så glömmer vi inte vad vi läste i #0 Oskyldig

"Den mittersta (4.) fasen anger huvudtemat för hela perioden upp till den 1. invigningen, och kan därför dyka upp som ett bakomliggande tema."

[Mariann]
2009-09-19, 08:58
#17

del 6 ute nu

[Mariann]
2009-09-19, 11:35
#18

och nu ligger sista delen no 7 ute

God lsäning och notera att jag gjort en länk i #0 till de 7 faserna mellan 1 och 2 invigningen. Skrattande

[Mariann]
2009-09-19, 11:42
#19

rekommenderar även denna som läsning för djupare förståelse av hela invigningsvägen

[Borttaget]
[Borttaget]
2009-10-04, 21:51
#20

Inlägget är borttaget

Annons:
[Mariann]
2009-11-17, 07:18
#21

Nu så kommer det en möjlighet att gratis och via donation att delta i kurs omkring detta ämne.

Vi afprøver nu et koncept med 4 web-TV aftener i et samlet forløb. Disse aftener fordeles med 7 temaer, der tilsammen repræsenterer den vej til indvielsens port som millioner af mennesker vandrer på i denne tid. Disse aftener er i princippet gratis, men donationer er velkomne. De kan følges samlet, men det er også muligt at åbne for præcist de emner der interesserer mest.

Når vi opdager, at det materielle liv virker tomt, og at familiens værdier og samtaler virker som for lille en verden, er dette begyndelsen til en indre rejse i at opdage os selv på nye måder. Faserne i denne rejse kan være ensomme og skræmmende, men for den nysgerrige er der påbegyndt en fascinerende og lovende åndelig vej, der fører gennem opløftelser, kriser og eksistentielle kampe i forsøg på at finde indre værdier og lykke.  Tilsammen skaber denne del af vejen et stort ryk til en dybde i os, der indeholder andre værdier end materielle og som er et fundament for de åbninger til universel kærlighed og visdom, som sker i indvielse efter indvielse efter indvielsens port.

De 4 aftener vil beskrive vejen til den 1. indvielse i 7 de faser, der står nedenfor. De 7 faser kan opleves i rækkefølge, så den enkelte kan genkende dem en for en gennem sit liv, men der kan også være en bestemt af faserne, som opleves som et dominerende tema for det meste af den nuværende inkarnation.

Det vigtigste i disse aftener er at beskrive en fases udfordringer, kriser, højder, dybder, sorger og glæder, så de forstås fra sjælens perspektiv og fra det dybere livsformål med processen: Når vi forstår meningen og vejen frem kan vi samarbejde med det som sker.

7 stadier frem mod den 1. indvielse

17.12 kl 19 - Søger indad
1. Jeg hører sjælens tone - og følger dens kalden

17.12 kl 20.30 - Ensomhed
2. Jeg vandrer ensomhedens vej - og accepterer dens tyngde

18.12 kl 19 - Har fundet lyset
3. Jeg fornemmer mit indres værdier - og søger det lys, der giver glæde

18.12 kl 20.30 - Renselse
4. Jeg opdager, når livet ikke vil, som jeg vil - og vælger afkald, renselse eller smerte

21.12 kl 19 - Overskud
5. Jeg lider, når hjertet ikke får plads - og bryder gennem det, der lukker det inde

21.12 kl 20.30 - Miste ydre identitet
6. Jeg genkender, når mine rødder rykkes op - og søger næring fra det nye liv

22.12 kl 19 - Fra ørken til liv
7. Jeg opdager dybden, når jeg mister det gamle jeg - og accepterer vejen ud i ørkenen

Bemærk at de 7 faser kan ses uddybende beskrevet på her

Hvordan følger jeg aftenerne ?

Da de 4 aftener er åbne for alle, kan du blot gå ind på www.dengyldnecirkel.dk og klikke i højre side på ”vejen til indvielse”. Senest et minut før de tider, der står ovenfor ud for hver fase, dukker selve videoudsendelsen frem, og så følger du blot med til vi slukker.
Hvis du finder at udsendelsen har så stor værdi for dig, at du gerne vil støtte projektet økonomisk, har du mulighed for at donere via visakort m.v.
Hvis der er tilstrækkeligt feedback m.h.t. donationer vil vi overveje at anvende samme fremgangsmåde med andre emner.

Kan jeg stille spørgsmål til emnerne ?

Ja du kan stille spørgsmål til de konkrete emner i forvejen eller senest en time ind i selve udsendelsen om emnet. Spørgsmål må ikke være så konkret om din egen situation, at de ikke har interesse for andre seere. Spørgsmål stiles til asger@dengyldnecirkel.dk 
Husk at skrive under emne: ”sp. 7 faser”

Kan jeg deltage fysisk på Birkemosegård ?

Vi afprøver en form hvor Asger L.(forfatter), Linda P. (fra englenetværket og HSP-foreningen) og Yvonne W. (i enkelte af emnerne) supplerer hinanden med erfaringer fra mange menneskers oplevelser og udfordringer i de 7 forskellige livssituationer. Asger L vil indlede hver af faserne med en dybtgående spirituel analyse af meningen med udfordringer, smerter, glæder og testninger i den pågældende fase. Hele opsætningen er lidt uformel og ”sofa-agtig”, og der kan være deltagere i samme rum, som er velkomne til at spørge og måske videregive egne erfaringer.

De kærligste hilsener fra alle på Den Gyldne Cirkel

[Mariann]
2009-12-25, 12:49
#22

Nu så har man valt att lägga ut dessa aftnar gratis som en Julgåva till alla på hemsidan Glad

Klicka dig vidare Här

Gaiatri
2012-05-09, 06:44
#23

Puttar upp för den som vill läsa mer om 1:a invigningen och vad som sker på vägen dit.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Upp till toppen
Annons: