Annons:
Etikettpsykologiskt-arbete
Läst 145 ggr
Condor
2022-07-30, 15:03

Hur egot betraktar egot

När människor pratar om egot, brukar de ofta säga "mitt ego". Men vem är det som säger "mitt ego", jo, det är egot som anser att det har ett ego. 😄 Så fungerar egot.

Det går så långt att egot inte identifierar sig med sig själv, utan egot är något helt annat. När människor gör goda saker säger de ofta "det var jag" som gjorde de här sakerna. De identifierar sig med personen som var god.

Men när de beteer sig själviska och klandervärda, är det egot som de skyller på, Någonting som de inte identifierar sig med, för egot är ju bara någonting som man "har", för annars skulle de ju inte säga "mitt ego".

Egot fungerar faktiskt så och det enda som man kan göra åt saken är att bli medveten om hur egot fungerar och att det är samma ego som gör både de goda och de klandervärda sakerna.

Men samtidigt får man inte glömma att egot egentligen inte är mer än en process i huvudet. Det existerar inte substansiellt. Men processen i huvudet ger oss känslan att den här processen är "jag" när vi är goda, men när vi beteer oss klandervärda är det inte "jag" utan "mitt ego".

Vi får heller inte glömma att det är en falsk identifikation när man identifierar sig med sitt "jag/ego" och att vi till vår sanna natur är någonting som jaget inte förstår.

Annons:
FataMorgana
2022-07-30, 15:18
#1

#0: Det där är jag själv nog ganska så bra på, dvs att skylla på egot, kanske inte när jag är självisk eller klandervärd, men när jag t.ex har velat ha någonting eller när jag försökt att uppnå någonting brukar jag tänka, att äh, det var bara mitt ego som ville det där eller som strävade efter det där. Precis som om det inte skulle vara jag som är egot 😉 Så det är bra att du tar upp det här 😊

[snowy_]
2022-07-31, 01:59
#2

#0: Jag hörde ganska exakt detta av Sadhguru för ett tag sedan som du förklarar.😊 Och det stämmer ju. Människor har ju också olika betydelser för ordet ego. Eckhart Tolle exempelvis brukar säga att det han menar med egot är när man identifierar sig med något. Så han menar ex att när man inte identifierar sig med sina tankar, då är det inte längre ego, utan bara tankar. Ungefär så. Medan andra säger att man alltid har/är ett/sitt ego… t ex en människa som skrev "ego" med litet e, och "Ego" med stort E. Dvs, egot innan man "vaknat upp" och efter att man vaknat upp.

  • Redigerat 2022-07-31, 02:00 av [snowy_]
Condor
2022-07-31, 11:43
#3

#2:

Det är nog vad alla människor hittar, som tittar in i sig själva och reflekterar över egot. Även när man är medveten om detta, säger man ändå "mitt" ego, som om egot skulle ha ett ego.

Även om man har gjort andliga erfarenheter som visar en att man till sin sanna natur inte är egot eller jaget och är medveten om att det bara är förståndets illusion och man inte identifierar sig med egot, så är det ändå egot som tänker "jag identifierar mig inte med egot".

Jag tänker att illusionen om egot alltid finns till så länge som det finns tankar, oavsett om man identifierar sig med tankarna eller inte. Först när tankarna och den inre dialogen upphör försvinner illusionen.

[snowy_]
2022-07-31, 15:18
#4

#3: Ja, det är nog mer den beskrivningen av egot jag brukar tänka. Det kanske är bättre att säga att det var jag som gjorde det😁

Condor
2022-08-01, 10:29
#5

#4:

Men egentligen identifierar sig människorna mest med sina minnen. Man har sin barndom i minnet, tiden man gick i skolan och sen kommer kronologin av resten av livet fram till nuet.

Du har i minnet "jag" gick i skolan och upplevde allt möjligt där. Men jaget är bara en process i huvudet och det är inte samma process nuförtiden som när du var barn. Egot förnyar sig ju varje bråkdels sekund. Det är heller ihte samma kropp, för sen barndomen har alla celler i kroppen förnyats. Det var alltså ett annat "jag" (en annan process) i en annan kropp som upplevde skoltiden. Men ändå identifierar man sig med barnet som gick i skolan och säger att "jag" har upplevt allt det där. Man identifierar sig med minnet, dvs. med det förflutna som inte längre existerar.

Tänk om du en dag skulle vakna upp på morgonen och plötsligt ha en minnesförlust och glömma allt som var innan du vaknade. Vad skulle det finnas kvar att identifiera sig med?

[snowy_]
2022-08-01, 10:37
#6

#5:

Ja, lite därför jag ibland skriver ned minnen som dyker upp. För vissa minnen från barndomen dröjer sig kvar, även fast de är helt obetydliga. Men det är sant, jaget finns ju heller egentligen inte. Så egentligen är ju jaget samma som egot.

Annons:
Condor
2022-08-01, 11:09
#7

#6:

Fast identifikationen med sitt förflutna är en illusion, så tänker jag ändå gärna tillbaka till tiden när "jag" var ett barn. Jag skriver inte ner minnen, men tittar ibland på gamla foton.

Men inte bara egot och kroppen förnyar sig, utan hela världen har förändrats och jag tycker att den var bättre förr. Skogen som jag gärna lekte i som barn har nästan försvunnit. Där finns nu en motorväg och nya villaområden. Går man åt andra hållet, ser man inte längre ängar, dammar och bäckar, utan ett industriområde.

På den tiden behövde man inte ens låsa dörren till hemmet för det fanns knappast inbrott. Andra brott som överfall var någonting som man bara såg i amerikanska filmer. Det var Amerika, inte Sverige. Världen var inte ännu överbefolkad, gatorna inte överfulla.

Jag "surfar" gärna omkring i gamla minnen i mitt huvud, fast med medvetheten att inte identifiera sig med dom. Allt ändrar sig. Det är samsara.

[snowy_]
2022-08-01, 13:29
#8

#7:

Även jag tänker emellanåt på att de fällde en skog där vi ofta lekte som barn…på 90-talet. Det kändes lite sorgligt, den som skulle finnas där för alltid.😢

Och visst var det bättre förr på många sätt.

goat11_maya13
2022-08-14, 21:01
#9

#0: I gemen är personer ovetande om att det vi kallar jag inte är personligheten eller egot.

Condor
2022-08-15, 10:04
#10

#9:

Egot är egentligen bara det latinska namnet för jaget. Men människor ser det ofta så att de förknippar egot med egoistiskt tänkande och beteende.

goat11_maya13
2022-08-17, 09:37
#11

Egot eller personligheten som är sinnligt. Tänkande, kännande och beteende utgår därifrån som kroppen i sin tur utrycker. Betraktaren av detta kallas självet eller jaget.
Om vi kallar jag ego då finns det två egon det högre och det lägre.
Det högre egot är realiteten det lägre är skuggan eller illusionen.
Om vi betraktar oss själva i en spegel vem observerar det sedda i spegeln.
Vidare vad är det vi betraktar i spegeln.

Condor
2022-08-17, 10:10
#12

Egot och personligheten är inte samma sak. Men jaget och egot är samma sak och det är bara en process i hjärnan, alltså inget substansiellt existent. Egentligen är egot därför en illusion som människor identifierar sig med. Det finns bara en illusion av ett ego, alltså ingen högre eller lägre illusion. Det är bara förståndet som klassar saker som högre eller lägre.

Realiteten som vi uppfattar med våra sinnen är också en illusion. Det finns inget "högre ego" som ser verkligheten och ingen skugga som lever i illusionen. Skuggan är inom psykologin de delar av dig som du förtränger, som därför förblir omedvetna.

Hela tillvaron som egot och förståndet klassar som verklighet är maya, en illusion. Verkligheten ser du om du erfar samadhi. Då ser du att du betraktar gud med samma öga som gud betraktar dig. Då är du samtidigt betraktaren och det betraktade. Då existerar inget jag/ego, inga tankar och inga tillstånd.

Personligheten är summan av en människas alla egenskaper, t.ex. entusiasm, ambition, intelligens, nyfikenhet, optimism eller känslomässig stabilitet/känslighet, dvs. en helt annan sak än egot.

Beteckningen självet är inget enhetligt begrepp, utan har olika betydelser inom psykologi, filosofi, teologi, sociologi och annat. Så om du använder dig av begreppet vet jag inte vad du menar. Men i ingen lära är egot och självet samma sak.

goat11_maya13
2022-08-19, 14:54
#13

Den personen som kallar sig "goat11_maya13" är arketypiskt en sigma empat.

Annons:
Upp till toppen
Annons: