Annons:
Etikettövrigt
Läst 223 ggr
Condor
2021-12-10, 15:24

Droger är inga booster för andlig utveckling

Nu har somliga självutnämnda "ljusarbetare" börjat att göra reklam för psykedeliska droger som magic mushrooms och ayahuasca på deras youtube klipps. En av dem som just bor på Malta kallade det först "plantmedicin" och nuförtiden "mirakel plantmedicin". De pratar om dessa droger som om det vore en motorväg för andlig utveckling.

I verkligheten är det bara hjärnkemin som förändras så att man upplever världen på ett annat sätt. Men det är fortfrande "maya", dvs. en del av illusionen och ingen andlig erfarenhet. Somliga kan ha en euforiserande upplevelse, medan andra kan ha en horrortrip.

Andliga erfarenheter har dock ingenting med förändrade sinnesupplevelser att göra, utan det handlar mer om att tysta ner sina sinnen och titta vad som finns bakom. Nu kan man kanske tänka, att det också är någonting som man upplever med sina sinnen, men det är det inte. Vid somliga andliga erfarenheter (t.ex. kundalinin når kronchakrat) kan man erfara hur hela "maya" försvinner och att det varken existerar upplevelser eller tillstånd.

Skillnaden mellan andliga erfarenheter och en drogtrip är att du kan berätta om din drogtrip och förklara vad du upplevde. Men en andlig erfarenhet kan man inte berätta för någon. Man kan bara prata om det som man upplever brevid erfarenheterna, t.ex. optiska fenomen och känslor. Men inte det som är poängen.

Det lustiga är att det just kom ut ett klipp där folk berättade om deras upplevelser som de gjorde med svampar. Men det har aldrig hänt att ett gäng upplysta pratade om vad de erfor. 😊 Det har aldrig hänt att en upplyst har kunnat tala om det för en annan.

Vem som aldrig har gjort djupa andliga erfarenheter kan lätt förväxla drogupplevelser med andliga erfarenheter, medan en som har gjort dessa erfarenheter ser att det där är inte samma sak. Men vem som förväxlar det blir lätt flummig och tror på saker som att stiga upp till den femte dimensionen. Kanske de därför propagerar att deras följare ska ta droger?

Annons:
FataMorgana
2021-12-10, 17:12
#1

#0:

Som Krishnamurti sa, kräver människan alltid efter upplevelser. Han vill uppleva något stort, kraftfullt och vitalt och söker därför efter upplevelser.

Men varken Buddha, Jesus, eller någon annan blev upplyst genom att ta svamp och när shamaner tar droger gör dom det inte för att bli upplysta utan bara för att se verkligheten ur ett annat perspektiv så som du skrev.

Condor
2021-12-10, 17:38
#2

#1:

Att sträva efter upplevelser tar en snarare bort från det andliga som finns att erfara.

[Urskog]
2021-12-10, 18:07
#3

Tänk att det här med droger ska vara så lockande, hur vore det om man bara upplevde här och nu nyktert för det är väl verkligen något att sträva efter utan berusning utan påverkan att bara leva i nuet. Det är grejer det att sträva efter 😎

Men du tappar mig lite här Condor vad gäller att uppleva med sina sinnen, ja har alltid sett och hört andevärlden precis som jag ser den fysiska världen hur förklarar du mig ? och hur jag är som ser och hör andarna varje dag och lever med dom dagligen helt utan konstigheter som svampar eller annat ?

Personligen är jag trygg med mitt men jag undrar hur ser du på mig som både ser och hör andevärlden precis som jag ser mina fysiska vänner ? jag går inte på något starkt och drogat har jag aldrig gjort och kommer aldrig någonsin att göra men andevärlden den är min verklighet och det har den alltid vart.

Condor
2021-12-11, 12:14
#4

#3:

Ordet "andligt" används för 2 helt olika saker, dvs. ordet används för spiritistiskt och spirituellt. Spiritistiskt är kontakt med andar medan spirituellt handlar om människors innersta väsen, om vår gudomliga natur som egentligen finns i allt som lever.

Andlig utveckling handlar om det spirituella, dvs. om erfarandet av vårt innersta väsen/sanna gudomliga natur, som leder till en annan syn på både andra människor, oss själva och djur och växter och hela existensen. En andlig erfarenhet kan man jämföra med om du sover och vaknar upp ur din dröm för ett kort ögonblick. Ibland somnar du om och är medveten om att du drömmer. Precis så kan man vakna upp ur det som vi kallar verkligheten och se att det är en illusion, dvs. det är maya. Man ser hela världen med andra ögon.

Spiritistiska upplevelser, t.ex. att se andar beror på en annan inställning av sina sinnen. Vi upplever verkligheten med våra sinnen och dessa sinnesintryck tolkar hjärnan till det som vi kallar verkligheten. Människors sinnen är inställda på ett och samma sätt. Om jag ser t.ex. ett hus och säger "titta", ser du också ett hus. Så verifierar vi i vanliga fall verkligheten. Vi är så att säga inställda på den fysiska verkligheten. Det som du kallar andevärlden är en del av den astrala verkligheten och det krävs en annan inställning av våra sinnen för att se den. Eftersom de flesta aldrig har upplevt verkligheten på så vis eller bättre sagt den delen av verkligheten, som de inte kan verifiera på samma sätt som den fysiska, anses den vara "overklig", precis som drömmar (som också sker på astralt plan) också anses vara overkliga.

Utifrån en annan synvinkel är den ena verkligheten lika verklig som den andra. Inom shamanism anses drömmar vara lika verkliga som det som i vanliga fall kallas verkligheten. Det är bara en annan sorts verklighet. Man kan också säga att både den fysiska verkligheten och den astrala är lika overkliga, för både är en del av "maya", dvs. illusionen som vi lever i.

Om man vaknar upp ur "maya" för ett kort ögonblick kan man erfara en verklighet som är "verkligare" än de verkligheterna som är en del av maya. Det är en verklighet som är oföränderlig, medan maya ständigt förändrar sig.

Utifrån den synpunkten är de verkligheter som är en del av maya inga egna världar, utan allt är ett uttryck av den "verkligare oföränderiga verkligheten" och det är bara en fråga om hur våra sinnen och hjärnan är inställda för vad vi upplever.

I Castanedas böcker förklaras det så att hela existensen är "örnens emanationer". Det handlar om det kosmiska energiflödet och energiflödet i vår egen energikropp. I vår energikropp befinner sig en "fogpunkt". Beroende på var fogpunkten befinner sig riktar de inre emanationerna (i energikroppen) ut sig till de yttre (det kosmiska energiflödet) och det är avgörande för vilken verklighet vi upplever. I vanliga fall är alla människors fogpunkt på ett och samma ställe. Därför upplever vi samma fysiska verklighet. Men det finns shamanska tekniker att flytta på fogpunkten på ett kontrollerat sätt för att uppleva olika sorters verkligheter.

Psykedeliska droger som t.ex. svampar eller ayahuasca flyttar på fogpunkten, men om "vanliga människor," som inte har den utbildningen att kontrollera fogpunkten tar dessa droger, sker det på ett okotrollerat sätt. Människor som lider av psykos brukar också ha fogpunkten "löst" eller på ett annat ställe.

Men hur som helst är alla verkligheter som beror på fogpunktens ställe bara en del av maya. Flyttar man på fogpunkten blir det bara en annan sorts maya. Men erfar man sitt inre väsen, sin sanna gudomliga natur, är det en verklighet som inte har med fogpunkten att göra.

  • Redigerat 2021-12-11, 12:47 av Condor
FataMorgana
2021-12-11, 16:53
#5

#4

Bra förklarat 😊

#3

Helt enkelt kan man säga att spiritism har med andar att göra, medan det spirituella har med den här verkligheten att göra, dvs med världen som vi har mitt framför fötterna på oss och om vårt innersta väsen. Så när vi talar om att tysta ner våra sinnen och att titta bakom så har det inget med andevärldar att göra, utan om att närma sig sitt eget ljus, sin egen gudomlighet och att erfara den inre stillheten som ligger bortom alla våra upplevelser. Andar är ingenting som varken jag eller Condor håller på med, så där finns det nog inget som vi kan förklara för dig heller 😊

  • Redigerat 2021-12-11, 17:22 av FataMorgana
Condor
2021-12-12, 12:37
#6
En Talking Stick �r ett vackert dekorerat f�rem�l som hos indianerna l�nge anv�nts f�r att l�sa kommunikationsproblem och h�lla ordning p� olika sorters samtal p� ett s�dant s�tt att var och en ges m�jlighet att ost�rd kunna s�ga sin djupare mening och bli f�rst�dd av de andra. Denna kraftfulla, mentala healingmetod kan p� ett relativt enkelt s�tt l�sa b�de gamla blockeringar och nyss uppkomna konflikter och f�rvandla v�ra samtal till kreativa �ventyr d�r vi l�r oss mer om hur vi fungerar mentalt och k�nslom�ssigt. Metoden ger oss m�jlighet att avhandla "heta" �mnen utan att bli s�rade och arga av att vi har olika �sikter. Detta kan snabbt revolutionera kommunikationen b�de mellan enstaka personer och i grupper. Ilska och s�rade k�nslor transformeras till befriande dialoger som l�ser sp�nningar och emotionella blockeringar, vilket minskar den dagliga stressen och frig�r energi. En Talking Stick fungerar ocks� som en bra ing�ng till den andliga utvecklingsv�g som kan kallas "hj�rtats v�g" och d�rf�r har n�gra kapitel �gnats �t hj�rtats roll i v�rt tanke- och k�nsloliv. Metoden inneb�r initialt att man f�rfinar sin k�nsla f�r vad som �r sant och vad som inte �r sant, b�de n�r det g�ller omv�rlden och egen introspektion. Man blir medveten om vad det verkligen �r som man sj�lv uppfattar, t�nker och k�nner. Det inre f�nstret blir st�rre och man ser mer och mer i ett nytt ljus, vilket kan s�gas vara den kunskapsv�g som just nu ligger i tiden och som inneb�r ett gradvis uppvaknande som �r gr�ns�verskridande och frig�r oss fr�n gamla, fastl�sta dogmer och tr�ngsynta koncept. H�r finns beskrivning av hur man tillverkar och anv�nder en Talking Stick, tillsammans med en enkel introduktion till n�gra viktiga begrepp inom religion, esoterik, magi och shamanism och d� speciellt till dem som kan s�ttas i samband med kommunikation, som ex. medvetande, minne och olika sorters k�nslor, och med symbolspr�ket I ceremonier. H�r finns ocks� en liten bit nutidshistoria, en tillbakablick p� hur intresset f�r shamanism och speciellt indiansk filosofi b�rjade spridas i vidare kretsar i Sverige p� 80-talet, en ny trend som fr�mst initierades av Rolling Thunder och Lightning Strikes, dvs Harley Swiftdeer. M�nga tankeg�ngar i boken har utvecklats ur basbegrepp, som Swiftdeer presenterade f�r oss, och kan d�rf�r vara till nytta f�r den, som funderar �ver sj�lva grunderna till shamanism och ceremonier. Rikt illustrerad med 43 sidor i f�rg.
  • Redigerat 2021-12-12, 12:38 av Condor
Annons:
[Urskog]
2021-12-12, 16:37
#7

#4 Tack Condor för ditt svar, jag var mest bara lite nyfiken på din syn där och ibland använder vi olika ord och språk samtidigt som vi menar lika så tack som tog dig tid att svara det uppskattar jag och tack för länken 😎

  • Redigerat 2021-12-12, 16:39 av [Urskog]
Condor
2021-12-12, 17:07
#8

#7:

🙂

FataMorgana
2022-04-30, 12:19
#9

Vilket härligt skratt av Mooji. Det smittar riktigt av sig.

Upp till toppen
Annons: