Annons:
Etikettandligt-inspirerat-texter-dikter
Läst 209 ggr
Condor
2021-06-18, 15:46

Har vi en fri vilja?

Frågan om vi har en fri vilja är inte lätt att svara på. Subjektivt, ur personligt perspektiv, har vi en fri vilja, för vi kan ju fatta beslut att göra det ena eller andra. Vårt juristiska system bygger på att vi har en fri vilja och straffar oss om vi gör olagliga beslut. Även religioner bygger på att vi har en fri vilja, för även här handlar det om straff eller belöning.

Men ur ett annat perspektiv är vi bara en "produkt" av våra gener, uppväxt och miljö som är "programmerad" att känna och tycka på ett visst sätt och utifrån detta fattar vi våra beslut.

Utifrån ett andligt perspektiv är tid och rum bara en illusion och vi upplever en verklighet som skapas av våra sinnen i kronologisk följd. Utanför tid och rum existerar hela universumet från början till slut som en enda tidslös enhet, dvs. början och slutet och allt emellan är en och samma sak. Det är för det mänskliga förståndet obegripligt.

Det mänskliga förståndet tenderar dock till att säga att i så fall skulle varje människas öde vara förutbestämd. Detta synsätt har också ett namn och kallas fatalism, som är en form av determinism. I alla tider har det här diskuterats utan att svaret på frågan har kommit fram. Att någonting är förutbestämt skulle innebära att det tidigare förutbestämdes, men utifrån dtt tidslöst perspektiv finns det inget "före" eller tidigare, där någon/något skulle ha kunnat besämma vårt öde. Där ser man tydligt förståndets begränsningar att resonera om frågan. Logiskt resonemang funkar inte.

Man skulle kunna tänka, att om vi bara upplever "det tidslösa" i kronologisk följd, är det ju ändå vi som personer som fattar beslut. I det tidslösa existerar inga förändringar och beslut. Om vi glömmer tiden (som ju är en illusion), skulle det mycket väl kunna vara så att "enheten av allt" är ett resultat av våra beslut och att vi har en fri vilja. Men denna fria viljan relativeras förstås av saker som gener, uppväxt och miljö.

Med andra ord, på något sätt har vi en fri vilja, men på ett annat sätt har vi den inte. Det här kommer att förbli ett mysterium för människorna och man måste också fundera på vad vi menar med "vi" om vi ställer frågan om vi har en fri vilja. Egot eller vår sanna natur?

Annons:
FataMorgana
2021-06-18, 19:54
#1

Så här sa Einstein om den fria viljan:

I do not believe in free will. Schopenhauer's words: 'Man can do what he wants, but he cannot will what he wills,' accompany me in all situations throughout my life and reconcile me with the actions of others, even if they are rather painful to me. This awareness of the lack of free will keeps me from taking myself and my fellow men too seriously as acting and deciding individuals, and from losing my temper

FataMorgana
2021-08-14, 16:06
#2

Ramesh Balsekar förelsog att vi varje kväll skulle tänka på vad vi gjort under dagen och verkligen undersöka vårt sinne för att se om där finns en handlande (eller en görare med andra ord)

Han sa, att om vi undersöker oss själva noggrant och ärligt kommer vi i varje fall att upptäcka att det du trodde var din handling var beroende av olika faktorer som du utan tvekan inte hade någon kontroll över.

Det förklarade han så här:


  1. Känslor dyker upp inom oss helt av sig självt, som sedan får oss att agera.
  • Exempel: du känner dig plötsligt hungrig. Då går du efter något att äta.

  • Egots illusion är: det var min känsla.


  1. Plötsligt dyker det upp en tanke inom oss, som sedan får oss att agera.
  • Exempel: Vi kommer plötsligt ihåg vem vi ska ringa. Då gör vi det.

  • Egots illusion är: det var min tanke.


  1. När du ser, hör, luktar, smakar något, reagerar vi enligt vår konditionering. Vi agerar inte.
  • Egots illusion är: det var min handling.

Våra sinnesintryck, uppdykandet av känslor och tankar ligger bortom vår vilja. Det händer eller inte. Detta orsakas av källan till allt som finns.

Så allt du gör är precis vad källan vill att du ska göra. Källan verkar genom oss.

Om du dag ut och dag in genom din egen personliga erfarenhet inser att du inte kan kalla en enda handling din egen, då blir egot svagare och svagare. Om ingen handling är "min", var är då detta "jag"?
Ramesh sa att vi på så vis med tiden kommer att se igenom illusionen av fri vilja och upptäcka att vi inte är göraren. Han rekommenderar denna självanalys som en andlig väg.

  • Redigerat 2021-08-14, 16:13 av FataMorgana
mörkaögon
2021-08-25, 01:11
#3

Självklart har vi en fri vilja! Vem styr oss annars?

"En dag ska vi dö, men alla andra dagar ska vi leva"

FataMorgana
2021-08-25, 12:14
#4

#3 Det gudomliga?

Jag kan förstås välja mellan om jag äter ett äpple eller en banan, men att det överhuvudtaget uppstår hungerkänslor inom mig är hur jag uppfattar det inte något som jag själv har valt.

  • Redigerat 2021-08-25, 12:34 av FataMorgana
Condor
2021-08-25, 12:33
#5

#3:

Kanske vår vilja bara är ett resultat av vår konditionering?

[vykke]
2021-11-09, 22:56
#6

Din fria vilja är mellan "Kärlek eller rädsla". Om du bara väljer kärlek blir du till slut upplyst, tror jag.

Annons:
Condor
2021-11-10, 08:56
#7

#6:

Det är förståndet som väljer saker, men kärlek har ingenting med förståndet att göra. Kärlek är så att säga ingenting som man väljer utan som man har, dvs. det som är alla människors naturliga tillstånd. Förståndet tar bort människorna från deras naturliga tillstånd och låter oss uppleva en illusion, att vi skulle vara något annat än vårt naturliga tillstånd. Vi är dessutom alla födda som upplysta, för då hade vi ännu inget förstånd. Om förståndet är tyst erfar vi vad vi är.

Upp till toppen
Annons: