Annons:
Läst 1280 ggr
JRSN
2018-11-13, 14:39

Vem Jesus egentligen var

Forskaren och författaren Ralph Ellis har ägnat åtskilliga år till att studera den historiska karaktären Jesus från Nasaret. Dock fann han inga historiska överensstämmelser i den traditionella tidseran 0-33 e.Kr. Men när tidsramen flyttas fram 40 år börjar pusselbitar falla på plats. I Ralph Ellis forskning framgår att Jesus i själva verket var en krigarkung som föddes först ca. år 14 e.Kr. Denna kung, vars riktiga namn var Izas Manu eller Izas Monobazus VI, anländer som sonen till en landsförvisad Kung Monobazus V av Persien. Kungafamiljen hamnar i kläm mellan Persien och Rom men etablerar kungariket Edessa, som låg i Syrien, numera sydöstra Turkiet. Del av det kungliga emblemet var just en "törnekrona".

Med hjälp av Maria Magdalena, som i själva verket var dotter till den stormrika drottningen Julia Ourania av Persien, så blir Jesus krönt till överstepräst i Jerusalem. Rom känner sig hotat av denne uppkomling vilket utmynnar i ett regelrätt krig,  kulminerande i "Den Judiska revolten år 68-70 e.Kr. Troligen dras Jesus in i redan etablerade oroligheter som rör orättfärdiga skattebördor. Jesus seglar upp som ledaren av revolten mot Rom men rebellerna förlorar kriget. Jesus döms för uppvigling och korsfästs, år 70, men överlever med svåra skador. Då han utgör ett konstant hot utvisas han till ett noga bevakat fort i romarnas då yttersta utpost, Chester i England. Där vistas han sannolikt till sin död, flera år senare.

Jesus var s.k. Frimurare som förespråkade betydelsen av himlakropparna och deras omloppsbanor. Zodiaken och Precessionen kring Ekliptikans pol var viktiga företeelser i denna lära. Dagens kristendom är tyvärr en romersk konstruktion, iscensatt av historikern och skribenten Josefus Flavius. Syftet var att skapa en för Rom helt oförarglig lära som aldrig skulle leda till fler revolter. Denna kupp lyckades; historien förvandskades, namn ändrades och årtal flyttades. Kvar blev den urvattnade och smått förbryllande version vi känner idag som utgör delar av Nya Testamentet. Endast genom att läsa mellan raderna kan vi ana fragment av det som en gång hände. Men nu har Ralph Ellis återskapat historien, ett otroligt arbete.

Men även om Jesus nu framträder i helt nytt ljus så förtar det inte nödvändigtvis uppfattningen om honom som en frälsarkung. Det Persiska riket stod vid den tiden i nära förbindelse med det antika Egypten. Jesus porträtteras här som den siste av Faraonernas ätt. Med en högklassig utbildning i Egypen och senare krönt såsom överstepräst är han följaktligen inte bara kung, utan Guds representant på jorden. Skulle inte en så hög personlighet, med svärd i hand, kunna föra ett befrielsekrig mot orättvisor och förtryck? Det förefaller mig helt logiskt. Och denne person hade säkerligen även höga andliga gåvor som healing och kännedom om både jordiska och himmelska angelägenheter. Bilden av vår frälsare håller fortfarande måttet!

Referenser:

https://www.youtube.com/watch?v=4hn42_mOtyQ

https://www.express.co.uk/news/world/785247/Jesus-coin-ancient-Ralph-Ellis-portrait-author-book

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Se alla dina favoriter bland videor och musik, ladda upp originalinnehåll och dela allt med vänner, familj och hela världen på YouTube.
  • Redigerat 2021-05-14, 17:44 av FataMorgana
Annons:
Xseros
2018-11-18, 17:42
#1

Jag som bekännande kristen ser detta ganska fel. Förstås är det inte omöjligt, (ingenting är omöjligt) men det är mer osannolikt än annat. Det står tydligt i bibeln hur människorna som mötte Jesus tänkte honom som en stor kung, likt den Ralph beskriver, men att de blev besvikna. Många GT texter, den mest kända i Jes 52 skriver om honom på detta sätt också. Inget av NT är heller påverkat av Romarna.
det mesta av NT är skrivet av Paulus och Petrus, även Lukas, Johannes och Matteus. Alla av dessa (utom Johannes) dog i martyr, så de skulle knappast låta sig tystas.


Ljuset är snabbare än ljudet.
Det är därför de flesta människor verkar trevliga tills man hör vad de säger.

JRSN
2018-11-20, 07:26
#2

Jag förstår hur du känner, Xseros, det här är ju rätt omvälvande uppgifter. Man får dock komma ihåg att enligt Ralph Ellis så var Josefus Flavius inne och redigerade ganska ihärdigt, inte bara i Nya testamentet men även i Gamla testamentet. Flavius var en slags propagandaskribent som aktivt jobbade för Rom och dåtidens kejsare, Vespasianus. Det låg som sagt i Roms intresse att tona ner denna revolt och göra den till en harmlös lära som inte skulle orsaka fler uppror. Starka tvivel finns även om källorna till Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Vissa menar att dessa verk skrevs ner annonymt men att kända apostlar senare tillskrevs författarskapet, för att öka skrifternas trovärdighet. Själv är jag intresserad av karaktären Jesus och vill förstås ha mer ingående information. Ralph Ellis är inte det minsta religiös men en otroligt nogrann och skicklig forskare. Han menar att Jesus i högsta grad var en stor kung men att han medvetet nedgraderats av Rom och Josefus Flavius.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

NiklasTyreso
2018-11-20, 22:15
#3

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Josefus #2 Josefus dog runt år 100. Det finns inget som tyder på att han reste runt i medelhavsområdet/turkiet och samlade in de första församlingarnas brev och skrifter och redigerade dem innan han lämnade tillbaka dem till ägarna under sin livstid. Nya testamentets skrifter sammanfördes till en bok med evangelier och brev i början av 300 talet vid ett kyrkomöte. Många brev och texter som lästes i vissa församlingar som "äkta" kom inte med i nya testamentet för de ansågs inte tillförlitliga eller stred mot kyrkans tro. Josefus hade ingen möjlighet att 200 år innan nya testamentet sammanfogade påverka vilka texter som kom med och vilket innehåll kyrkan skulle gilla 200 år efter hans död.

JRSN
2018-11-21, 07:50
#4

Josefus Flavius var enligt Ralph Ellis romersk armechef, trots sin judiska bakgrund, speciellt utvald av Vespasianus. Om jag förstår Ellis rätt så är Josefus en och samma person som Aposteln Paulus, känd under sitt judiska namn 'Saul of Tarsus'. Paulus lär vara upphovsman till ca. en tredjedel av nya testamentets böcker. Såsom en djupt rotad fiende till Jesus så låg det säkert i hans intresse att så långt som möjligt förvränga historien. Denne Josefus/Paulus/Saul var den mest flitige skribenten vid den tiden. Om Ellis forskning är korrekt, vilket jag tror, så behövde Josefus endast samla in (förstöra) brev som inte låg i linje med Roms diktat. I övrigt tycks han inte direkt ha utplånat historien, endast "sockrat den", bäddat in den i ett sagoskimmer, som Ellis uttrycker det.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Xseros
2018-11-21, 09:58
#5

Fast det finns dokumenterat vem josefus var.


Ljuset är snabbare än ljudet.
Det är därför de flesta människor verkar trevliga tills man hör vad de säger.

NiklasTyreso
2018-11-24, 00:24
#6

Den där Ralph verkar ha helt egna teorier som skiljer sig från allt vad vanliga historiker skriver.

Annons:
JRSN
2018-11-24, 07:02
#7

Det är just därför han kan nå så långt i sin forskning, Niklas. Ralph Ellis har ingen "dog in the race"; han är oberoende. Han är inte religiös och varken teolog eller historiker. Därigenom kan han förutsättningslöst följa spåren i forskningen, vart de än leder. Den som vill kan ju debattera med honom själv, hans  Facebook är: https://www.facebook.com/ralph.ellis.144 - Se till att slipa argumenten bara, för mer påläst än den mannen lär man få leta efter.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

drömmare
2018-12-06, 20:34
#8

Påläst eller inte, tror inte alls på detta. Visst är det skillnad mellan Kristus och Jesus

setfree
2019-01-05, 18:46
#9

otroligt att man kan förpacka nonsens på ett sätt som ser trovärdigt ut på ytan. Detta är naturligtvis helt fel och lögnaktigt. Hoppas inte fler låter sig luras av detta. Ner i slaskhinken med detta.

JRSN
2019-01-05, 20:45
#10

Ditt inlägg rimmar illa med din egen presentation, 'setfree'. Du skriver bland annat; "Jag är öppen för andras åsikter, även om de inte stämmer med mina." samt "Dessutom vill jag hålla en positiv attityd och undvika negativa åsikter mot någon annan." Man måste kunna ta upp och diskutera nya rön om Jesus även om de kan anses kontroversiella.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

NiklasTyreso
2019-01-07, 19:49
#11

Nu påstår ju din författare helt ogrundade och ihop fantiserade påståenden ex om att Paulus och Josefus var samma person. Eller att hitta på att Paulus var militär. Man kan vara öppen för att ta till sig andras faktakunskaper och läsa de källor andra lägger fram som bevis för sina tolkningar. Har de bra källor kan man ändra sig. Men när fria fantasier läggs fram utan de minsta bevis då behöver man inte bry sig. De historiska källorna anger Josefus död till år 100 och Paulus död (källor utanför bibeln) till ca år 64-65. http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/paulsold.htm https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Paulus

JRSN
2019-01-07, 21:00
#12

Tråkigt att ni känner så. Själv tycker jag bara det är spännande med nya uppgifter om personen Jesus. Känner mig inte speciellt hotad av att historien kan komma att modifieras. Jesus, som jag har stor respekt för, har sannolikt existerat och att få en mer nyanserad bild kan rimligen bara förstärka den befintliga faktabasen.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Xseros
2019-01-08, 15:54
#13

Hur kan något som säger emot stående fakta förstärka faktabasen för det som de stående fakta har producerat?


Ljuset är snabbare än ljudet.
Det är därför de flesta människor verkar trevliga tills man hör vad de säger.

Annons:
JRSN
2019-01-08, 22:09
#14

Vad är då fakta, Xseros, den absoluta sanningen? Nej, endast sammanfattningen av rådande paradigm, dvs vad vi känner till just nu. Att något säger emot aktuella fakta betyder bara att vi kanske måste revidera det vi känner till. Den ene efter den andre kommer här och "skjuter budbäraren". Men det enda jag gjort är att presentera intressant forskning som Ralph Ellis gjort om karaktären Jesus liv och leverne. Jag skulle tro att en del här inte vill få sin "Ikon" eller sin världsbild kantstött, och då försöker man falsifiera forskningsresultat eller attackera den som citerat forskningen i fråga. Gå direkt till Ralph Ellis är mitt råd, och tala om för honom hur fel han har.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

setfree
2019-01-09, 20:57
#15

Det är mycket märkligt att det finns en uppsjö av varianter på vem Jesus var. Alla påstår sig ha säkra källor. En variant är att han är begravd i Indien eller Pakistan.

Dan Browns bok Da Vinci koden har jag faktiskt läst och där presenteras en annan variant. Även den är nonsens. Kul som roman men den bygger på en del sanning och resten är påhitt.

Det finns de som påstår sig vara Jesus idag med följare. Även detta är ju förstås nonsens. 

Vissa saker kan jag acceptera och undersöka med öppet sinne men det finns gränser. Vill du tro på detta så gör det men du är nog ganska ensam skulle jag tro. Om det finns äkta sanningar i detta så borde forskare världen över intressera sig för det för de är många och de söker verkligen med ett öppet sinne. Jag är säker på att ingen av dem kommer att lägga någon tid på detta. Om jag har fel får du gärna visa det. Jag är lugn på den punkten.

I detta fall har du rätt i att jag bryter mot det jag har skrivit om mig själv.

JRSN
2019-05-06, 06:38
#16

Kompletterande information från Ralph Ellis om Kristendomens rötter. Kristendomen som vi känner den idag är inte grundad på Jesus lära, utan på aposteln Paulus. Ralph Ellis hävdar här, ganska övertygande, att Paulus (Saul of Tarsis) och Josefus Flavius är en och samma person.

https://www.youtube.com/watch?v=RQLwLJQEir4

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Xseros
2019-05-06, 07:57
#17

Nej. Bara nej. Paulus dog ca. 67 e.kr. men då hade Josefus endast fyllt 30 och inte skrivit verken han blivit känd för. Kristendom i all ära men Paulus återuppstod inte i mänsklig form


Ljuset är snabbare än ljudet.
Det är därför de flesta människor verkar trevliga tills man hör vad de säger.

JRSN
2019-05-07, 12:58
#18

Jo. Bara jo. Men jag råkade länka till kortversionen av videon. Här är den långa versionen, håll till godo.

https://www.youtube.com/watch?v=ujxVj61RjL4

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Hugohugo
2019-05-07, 15:39
#19

#0 

Jesus var båda föräldrar var esseeiska och av det fariséeiska samfundet… se mer på bloggen om Jesus (Yeshua):

http://www.theessenes.co.uk/the-story-of-yeshua-of-nazareth

‘Today we shall continue and tell you about Yeshua, the Messiah of Nazareth and soon, our meetings shall come to an end, so pay extreme attention to what we are about to tell you. And when you write your book, write this message faithfully, leaving nothing out, because we do not wish to come back and repeat what we have been telling you for at least another thousand years.’ 

- The sacred and the profane, by Rabbi Desiree R. Ntolo

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

JRSN
2019-05-08, 06:52
#20

Jag vänder mig mot den "trådbombning" som signaturen 'HugoHugo' uppenbarligen ägnar sig åt. Han skickar ut fyra nya trådar inom loppet av 22 minuter, liksom för att dölja inlägget "Vem Jesus egentligen var" i en flod av åsikter. Vad är trådskrivaren rädd för, är det att jag, i det här fallet, skulle sprida lögner om frälsaren, eller är det att jag förmedlar sanningen om densamme? Jag anser att det här förfarandet är ett oskick, det är inte bara att missbruka forumets idé utan även en form av åsiktsförtryck, en attack mot det fria ordet.

Här är länken som tydligen inte får synas:

https://www.youtube.com/watch?v=ujxVj61RjL4

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Annons:
Hugohugo
2019-05-08, 11:36
#21

#20 Det var bara en droppe i havet av allt som finns på forumet. Att jag skulle döma dig är inte min avsikt.

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Hugohugo
2019-05-08, 11:40
#22

#20 

All som är seriösa kan bläddra i det aktuella som visas… din kommentar är fortfarande på första sidan. Jag tycker du missbedömer funktionen av forumet.

Dessutom har jag inte gjort de andra inläggen för något alls med det inlägg du gjort här. Alla ska väl få en chans inte bara du?

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

JRSN
2019-05-08, 12:05
#23

#21 #22 Ok, jag hör vad du säger. Det är möjligt att jag överreagerar en smula. Men kanske du skulle sprida ut trådarna lite mer över dagen/veckan?

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Hugohugo
2019-05-08, 12:50
#24

#23 Det går också bra att göra tycker jag… Men jag tänkte de skulle bli gjorda ungefär samtidigt, för se vilken av de om det esseeiska jag skrev som är mest intressant enligt läsarna. Gjorde det mest för tävla med mig själv…

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

JRSN
2019-05-08, 13:11
#25

#24 Jag lovar att läsa de essénska länkarna lite mer ingående, en i taget. 🌺

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Hugohugo
2019-05-08, 15:43
#26

#25 Tack så mycket.

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Upp till toppen
Annons: