Läst 1446 ggr
lillaläraren
2018-01-03, 17:10

identifierar du dig som nyreligiös/privatreligiös?

Hej!

 Jag skriver en kandidatuppsats i vilken jag undersöker begreppen nyreligiös och privatreligiös, dessa båda begrepp förekommer i religionsundervisningen på gymnasium och jag är mycket intresserad av era svar på några frågor:

1. Identifierar du dig som nyreligiös/privatreligiös?

2. Känner du någon som identifierar sig med dessa begrepp?

3. Är "nyreligiös"/"privateligiös" begrepp du någonsin använder?

4. Hur tycker du att skolan bäst ska undervisa gymnasielever om den variation av tro/religioner som verkar i Sverige idag?

5. Har skolämnet religionskunskap påverkat dig i ditt eget val av

Jag blir jätteglad för alla svar jag får för min undersökning, oavsett om du besvarar endast en eller samtliga frågor av de som listats ovan. Om du kan tänka dig att intervjuas vidare om din inställning till ovanstående begrepp och din egen definition av din tro/religiositet så får du gärna kontakta mig via mail: srhrobson@hotmail.com. Intervjun sker då antingen via telefon eller mailkontakt. Oavsett om du svarar på någon av mina frågor i denna tråd eller om du låter dig intervjuas så kommer dina svar publiceras i min uppsats under fiktiva namn, du förblir alltså anonym. Om du vill intervjuas kommer du att få intervjufrågorna skickade till dig i förhand och har när som helst rätt att avböja till eller avbryta intervjun.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Sarah

[Sundberg.. Jag]
2018-01-05, 22:18
#1

#0

nyreligiös/privatreligiös?

Vänligen definiera/förklara begreppen.

lillaläraren
2018-01-15, 21:09
#2

Privatreligiositet:

Privatreligiösa är en beteckning som kan tillämpas för många olika religiositeter, exempelvis de som tror på någon större kraft en inte kan definiera den. Men också personer som identifierar sig som exempelvis kristna men inte tillhör något kristet samfund kan betraktas som privatreligiösa. Precis som begreppet vittnar om handlar det om en tro som praktiseras i den privata sfären. Privatreligiositet har gemensamt med nyreligiositet att religiösa element väljs ut efter individens behov och intresse. Privatreligiositet karaktäriseras alltså av ett helt annat självbestämmande än den religiositet som sker i den offentliga sfären.

En definition som finns med i boken Religion utan organisation -om religiös rörlighet bland privatreligiösa (Löwendahl Lisa) lyder enligt nedan:

” Privatreligiös är den som har någon form av religiös tro men som inte är aktiv i något religiöst samfund eller motsvarande. Med religiös tro avses tron på en högre makt, kraft eller Gud.” s. 23

Nyreligiositet:

Nyreligiositet är egentligen en paraplybeteckning för olika nya religiösa rörelser som inte nödvändigtvis har mycket gemensamt. Begreppet används för både organiserade och oorganiserade nyreligiösa rörelser. Det finns ingen gemensam överenskommelse om vilka rörelser som bör kallas nyreligiösa vilket gör begreppet något rörligt. Begreppet syftar på hur religiositet idag vanligen är annorlunda än förr, en NY religiositet som går ut på att plocka religiösa delar utifrån eget behov och/eller intresse.  En populär nyreligiös rörelse som är svagt organiserad och har ett spritt innehåll är den som kallas New Age. Något utmärkande för flera nyreligiösa rörelser är att uråldriga religiösa element vanligen används inom den nyreligiösa miljön. Exempelvis återfinns hinduiska rötter i den nyreligiösa rörelsen Hare Krishna.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Upp till toppen