Annons:
Läst 1312 ggr
klassiskarosenkorset
2017-12-21, 16:03

Rosenkorset i vår tid

Klassiska Rosenkorsets Orden `Fama Fraternitatis´ grundar sig på andan i den Orden de klassiska rosenkorsarna grundade. Centralt i deras kallelse stod gestalten Christian Rosenkors som strävade efter en esoteriskt-andlig förnyelse av religion och vetenskap och med det målet grundade ett ordenssällskap av jämlika bröder. I den andan vill vi verka.

Orden står utanför det politiska fältet och utövar ingen affärsverksamhet. Ordens praktiska sida styrs av dess medlemmar genom medlemsförsamlingen men dess andliga budskap förvaltas av en stiftelse, inregistrerad och med offentlig revision.

Ämnesområden som studeras är huvudsakligen: de Klassiska Rosenkorsarna efter vilka Logetjänstens ritual är uppbyggd, Hermetismen, Gnosticismen och "hjälpvetenskaperna" alkemi, astrosofi, numerologi etc. är inspirationskällor och vår Lära ligger inte långt från Teosofin och Antroposofin.

Vi vill följa den ursprungliga rosenkreutziska inriktningen att utbreda den Ur-kristna Impulsen genom Visheten från Öst och Väst och står därför på ny-hermetisk grund.

Medlemskap i Orden är ännu inte instiftat här i Sverige så vi är f.n endast en studiecirkel som träffas vid de offentliga föredragen och deltagande i den innebär inget slags medlemskap eller andra förpliktelser. Tid och plats, se nedan:

www.klassiskarosenkorset.se

info@klassiskarosenkorset.se

Klassiska Rosenkorsets Orden enligt Fama Fraternitatis

Annons:
Upp till toppen
Annons: