Läst 3943 ggr
AMJJ
2015-06-10, 12:50

Frågor om religion och magi

Hej alla!
Jag läser just nu en kurs i religionsvetenskap där vi ska undersöka vad olika människor svarar på frågorna

-vad är religion?

-vad är magi?

-vilka likheter/skillnader finns?

Detta är bara ett diskussionsunderlag, och för att se vilka olika uppfattningar som finns. Det finns inga rätt eller fel! 
Tycker det är intressanta frågor som kan utvecklas hur mycket som helst, bli väldigt djupa eller inte alls. Ju mer man tänker desto fler frågor dyker upp. 

Ha en fin dag och hoppas någon vill komma med sitt svar :)

MoaE
2015-06-10, 12:56
#1

Vad är religion? Religion är en institution med en grupp normer och värderingar. Det skulle kunna jämföras med ett idrottsförbund eftersom att det är en slags organisation som håller ihop en grupp människor. Det är tro på något större och ofta en viss skrift, sökande av meningen med livet och liknande frågor som vi inte riktigt kan få svar på. Men vad en religon faktiskt är varierar väldigt mycket beroende på vilken religion vi talar om. Det finns religioner som har regelbundna möten och så finns det religioner där man går till kyrkan eller liknande när man känner för det. Med regelbundna möten så är det ofta också tydligare normer och värderingar som man ska leva efter, det blir då ett levnadssätt. Är det mer frivilligt så kan det stanna vid en tro utan handlingar, det vill säga att man påstår att man är troende men gör faktiskt ingenting som visar att man är det.

Gronstedt
2015-06-10, 13:04
#2

-vad är religion?
Uppfattningen att det finns en eller flera entiteter som är "ansvariga" för verkligheten och som står över eller är större än den egna personen.

-vad är magi?
Ett sätt att manipulera verkligheten med något slags icke-materiell kraft.

 -vilka likheter/skillnader finns? 
Skillnader
Religion: Vill man påverka vad som händer ber man till guddomen, som sedan ser till (eller inte ser till) att det blir som man vill.
Magi: utövaren använder sin egen kraft (eller kraft som hen tar från materiella företeelser på olika sätt)  till att påverka verkligheten.
Likheter:
Båda tankesystemen (som inte utesluter varandra) förutsätter något slags icke påtaglig, icke påvisbar "makt" eller "kraft" som kan påverka den fysiska världen.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

AMJJ
2015-06-10, 13:07
#3

Tack för era åsikter :)

Sommarek
2015-06-10, 13:07
#4

Magi handlar om att kunna påverka sin omvärld på ett icke-fysiskt sätt, dvs att med kraften av sitt sinne förändra den. Många tror att magi är något övernaturligt eller onaturligt, men det är faktiskt något av det mest ordinära som finns, på många sätt. Att kunna "tänka sig frisk" när man mår dåligt är magi. Att kunna flytta saker med tanken (hur ovanligt det än är) är magi. Att kunna lugna någon med sin blotta närvaro är magi.

Sajtvärd på Wicca ifokus och Halland iFokus

allhealing
2015-06-11, 22:48
#5

Ingenting kan kommunicera med någonting annat om det inte existerar en gemensam plattform att utgå från. Innehållet på plattformen kan liknas vid ett koncept. All form av kommunikation måste därför ske inom konceptet annars förstår de som kommunicerar med varandra inte vad det är som kommuniceras.

En verklighet som inte går att förklara inom ett koncept är därför magi. Ett koncept är begränsat i vad det klarar av att uppfatta, tolka och förstå. Ett koncept som är än mer expanderat skulle därför kunna såväl uppfatta, tolka och förstå det "magiska" som någonting helt normalt och begripligt inom det mer expanderade konceptet. Någonting de som verkar inom det mindre expanderade konceptet inte skulle klara av att ta till sig eftersom den medvetandenivån inte existerar på det planet.

Därför är allting som uppfattas, tolkas och sedan förstås beroende av vilket koncept det görs inom. Helt enkelt vilken perspektivförståelse individer inom det konceptet klarar av att hantera.

Religion är att uppfatta, tolka och förstå med det koncepts förståelse man befinner sig inom det som ligger bortom det konceptets fattningsförmåga och inom det koncept man befinner sig beskriva det ofångbara. Man vet det man vet resten vet man ingenting om. Resten är antaganden.

Kent Asp

kentasp.com
www.kentasp.com
www.MindKnowlogy.com

förändring är alltid en möjlighet

Upp till toppen