Annons:
Läst 843 ggr
allhealing
2014-11-14, 11:40

Varför kommunikation skapar friktion

Det enda vi med säkerhet vet är att vi inte vet allt. Därmed kan vi fastställa att definitionen av det människan klarar av att ta till sig ryms inom ett begränsat spektrum. När vi utgår från förståelsen att människan inte vet allt blir det enklare att greppa det vi definierar som verklighet. Verklighet är inte allt som är, verklighet är det människan klarar av att ta till sig i informationsväg.

Information är inte begränsat till det människan definierar som verklighet. Information sträcker sig bortom det människan idag definierar som verklighet. Information är även allting vi idag inte vet och fortfarande har att lära. Såväl inom det spektrum människan definierar som verklighet som bortom den förståelsen.

Därmed blir det möjligt att besvara den uråldriga frågan, det måste finnas någonting mer. Det finns någonting mer och detta mer ligger bortom det människan idag definierar som verklighet. Verklighet är inte allt som är. Verklighet är ett begrepp människan använder sig av för att skapa en plattform att utgå från när hon definierar verklighet baserat på det hon klarar av att ta till sig i informationsväg. Och därefter baserat på den informationen fastställa vad verklighet är.

Verklighet är därför inte allt som är. Verklighet är det informationsflöde människan klarar av att ta observera.

Det är när människan börjar observera och likställa det hon observerar med det hon definierar som verklighet som det vi kallar separation blir möjligt att uppleva.

Där separation i det här fallet är separationen från allt som är. Eftersom observationen av det människan kallar verklighet inte är likställt med allt som är. Definitionen av verklighet är istället likstället med det människan klarar av att observera.

Det är viktigt att förstå att det är i det här skedet delningen sker. Delningen mellan det vissa förlitar sig på och utgår från när de definierar vad verklighet är. I motsats till det andra personer intuitivt vet, nämligen att det finns någonting mer. Någonting bortom det människan idag klarar av att greppa. Ändå finns det där.

Det råder därför inget motsatsförhållande mellan dessa två sätt att greppa verkligheten. Problemet uppstår när ordet verklighet innefattar två olika innebörder. Det är helt enkelt ett missförstånd. Där bägge sidorna talar om samma sak men observationen av de de talar om inte sker från samma perspektiv. Därför uppstår det friktion i kommunikationen när de två sidorna försöker tala med varandra.

Kent Asp

kentasp.com
www.kentasp.com
www.MindKnowlogy.com

förändring är alltid en möjlighet

Annons:
Upp till toppen
Annons: