Etikettesoteriskt-teosofiskt
Läst 23336 ggr
Gaiatri
2012-05-01, 21:32

Anden, själen och andar

Vad är själen och vad är andar? I denna artikel försöker jag göra en jämförelse av begreppen och förklara hur jag uppfattar Anden, själen och andar.

Anden och monaden

Anden är den inre livgivande enheten som också kallas Monad. Anden är liv och ursprung. Inom esoteriken säger man ofta att människan består av monad, själ och personlighet.

  1. Monad – Liv – Ande
  2. Själ – Medvetande - Son
  3. Personlighet – Form – Materia

Monaden kan också kallas för Det högsta självet. Själen kallas då för Det högre självet och personligheten för Det lägre självet. Notera att det är tre nivåer; högsta, högre och lägre.

Det högsta självet – Det högre självet – Det lägre självet

Dessa korresponderar med:

Liv – Medvetande – Form

Fader – Son – Den helige anden

Anden uttrycker sig genom själen som i sin tur uttrycker sig genom personligheten.

Själen

När man talar om andar och andevärlden så är det egentligen inte om Anden eller Monaden som är den högsta aspekten av människan, det ursprungliga fröet. Det är heller inte själen som menas som på sin egen nivå befinner sig på kausalplanet (själsplanet).

Från själen utgår vi under reinkarnationsprocessen och vi återgår till själen och kausalplanet innan vi åter går ner i inkarnation. Denna cykliska process sker under lång tid. Notera att vi återgår till själsplanet och själen (det högre självet) mellan inkarnationerna.

Monaden och det högsta självet finns alltid närvarande men vi återgår inte till den medvetandenivån förrän vi utvecklat medveten kontakt med själen även under den fysiska inkarnationen. Då kan vi börja närma oss monaden (det högsta självet) och börja bygga bron till detta högre medvetande. Först bygger vi bron till själsmedvetandet innan vi börjar bygga bron till monaden.

Själen är den högre del av oss själva som vi kan bli medvetna om och som indirekt vägleder oss tills vi är mer direkt medvetna om själen och medvetet möter själen och låter själsenergin strömma genom oss.

När vi utgår från själen för att inkarnera så ”tar vi på oss” våra vehikler (kroppar) i viss ordning och sedan ”klär vi av oss” dessa i motsatt ordning. D.v.s. först så vecklar vi ut mentalkroppen ur själskroppen, därefter vecklar vi ut astralkroppen ur mentalkroppen, och sedan vecklar vi ut den eteriska kroppen ur astralkroppen. Kropparna vecklar ut sig ur den högre kroppen eller emanerar urden högre kroppen.

Plan .                         och                     Kroppar

Gudomligt (Adi, Logos plan)

Monadisk (Anupadaka)                           Monaden

Andligt (Atmiskt plan)                             Den andliga monaden

Intuitivt (Buddhiskt plan)                         Den andliga monaden

Mentalt (Manasiskt plan)                       Själskroppen och lägre mentalkropp

Emotionellt (Astralt plan)                       Astralkropp/emotionalkropp

Fysiskt                                                    Fysisk och eterisk kropp

De olika kropparna:

Det översta planet i tabellen är det Gudomliga planet eller Logos plan. Det är det omanifesterade som sedan manifesterar sig på de 6 lägre planen genom olika kroppar.

Monaden eller Anden befinner sig på det Monadiska planet.

Den andliga triaden har sin lägsta punkt på kausalplanet (manas) och
innefattar dessutom det buddhiska planet och det atmiska planet.

Själskroppen befinner sig på det kausala planet. Det kausala planet är den högre delen av mentalplanet.

Den lägre delen av mental materia befinner sig på de lägre mentalplanen och är del av personlighetens mentala materia.

Personlighetens kroppar befinner sig på det lägre mentala planet, det
emotionella (astrala) planet och det fysiska planet.

Andar

När vi dör den fysiska döden, har vi kvar de astrala och mentala vehiklerna (kropparna). Den astrala människan är nu kvar ett tag på astralplanet efter den fysiska döden och bearbetar begär och astrala tendenser som man haft under jordelivet. På astralplanet kan man stanna i flera år efter den fysiska döden. Därefter genomgår man den andra döden och går vidare in på mentalplanet och kommer då in i devachan.

Vid den andra döden lämnar själen den astrala kroppen och går upp på nästa nivå (devachan). Den astrala kroppen är då fortfarande sammanhållen men börjar så sakta lösas upp. Den astrala kroppen som den livgivande själen har övergett kallas ibland för skal. Dessa skal kan man som medial ibland uppfatta eller se och kan då också ta miste på och tro att själen är kvar fastän att det bara är ett astralt skal utan själens liv. Det astrala skalet innehåller astral materia som fortfarande har vissa tendenser och böjelser och inprogrammerade beteenden.

De andar som uppfattas är vanligtvis de som befinner sig på astralplanet efter den fysiska döden eller de skal som blir kvar efter den astrala döden.

Var befinner sig själen?

Själen befinner sig på kausalplanet under hela inkarnationen och sänder ned en del av sig själv i en personlighet som har mentalkropp, emotional/astralkropp och eterisk/fysiskkropp.

Personligheten är inte alltid själsmedveten och kontakten är då ofta bara sporadisk och det kan ta lång tid för själsmedvetandet att påverka personligheten. Personligheten behöver vilja ha en medveten kontakt med sin själ och sträva efter det för att kunna bygga en bro för kontakt mellan själen och personligheten.

Under den fysiska inkarnationen utgör den fysiska kroppen ett hinder för medvetenhet om själen och själslivet. Vi blir begränsade av ”tyngden” eller tätheten i den fysiska kroppen och materien. Det är därför som man t.ex. kan använda sig av meditation och därigenom vända sig inåt och försöka bygga kontakten och kommunikationen till de inre sfärerna och själen.

Själsmedvetandet och själskroppen ligger på de högre nivåerna av mentalplanet. När vi blir själsmedvetna så har vi höjt vår närvaro till detta högre plan även när vi befinner oss i en fysisk kropp.

När vi befinner oss i den astrala världen efter den fysiska döden så beror det på vår astrala energi hur mycket medvetenhet om själen som vi är medvetna om. Har vi mycket låga astrala energier att arbeta ut så hindrar det också själsmedvetandet att komma igenom till den astrala människan.

Källor: Diverse böcker av A. Bailey, G de Purucker- Den hemliga lärans grundtankar.

Sajtvärd på Andlig utveckling

[truck70]
2012-05-02, 12:06
#1

Trevlig artikel! Meditation är också något man släpper till slut, mer eller mindre. Viljan att meditera hör även till personligheten om man nu vill dela upp.

suddis
2012-05-06, 17:45
#2

Tack för en bra sammanfattning.Glad

Därefter genomgår man den andra döden och går vidare in på mentalplanet och kommer då in i devachan.

Vid den andra döden lämnar själen den astrala kroppen och går upp på nästa nivå (devachan).

Du får gärna förklara mer ingående vad devachan står för.

Gaiatri
2012-05-06, 18:05
#3

Jag tror att devachan är vad kristna kallar för himmel.

Några länkar: Devachan (wiki) och Devachan (Judge) och Om devachan (Blavatsky) och Livet på mentalplanet

Sajtvärd på Andlig utveckling

suddis
2012-05-06, 18:08
#4

Tack, ska ta en titt på länkarna.Glad

Diviana
2012-05-30, 23:19
#5

Mkt intressanta länkar, även om jag inte håller med om allt. Jag har kontakt med själar som dött den fysiska döden, och tycker inte allt stämmer som står här. Men en del gör det.
Undrar om det som uttrycks i detta forum är en fast lära, jag menar, som en religion? Att det anses vara "sanningen", eller om det finns rum för olika tolkningar?

[Jolli]
2012-05-31, 19:50
#6

5 Jag tror att man som medlem får hålla sig på sin "kant" och inte säga och fråga för mycket på iFokus.Konceptet är uppbyggt så men troligtvis inte från början,men idag är det en regel.Så du får smyga lite som vi som kommer utifrån gör.det är många siter som endast är egna reklamplatser och har knappt några aktiva medlemmar förutom dem själva.

Men skriv något,jag gör det ibland.

z12
z12 
2012-05-31, 22:27
#7

Intressanta ämnen, jag undrar om när man dött, om ens nästkommande liv utanför det materiella utspelar sig nära jordklotet?

River-Lord
2012-06-03, 15:37
#8

Intressant synvikel på Anden, själen och andar..  alla har vi ju våran tro..Glad

/RL

Gaiatri
2012-06-06, 12:19
#9

#5 Så uppfattar jag ofta det jag läser om olika saker, ibland stämmer det med min uppfattning och ibland inte. Ibland får jag lite perspektiv på saker även om jag inte tycker att det som sägs stämmer, och tankarna sätter kanske igång om varför jag tycker annorlunda.

Det finns nog lika många "sanningar" som det finns personer som har en åsikt eller en uppfattning.

Detta är ju ett diskussionsforum där man delar med sig av sina erfarenheter och tankar. Vi tar del av varandras uppfattningar och kan utveckla våra tankegångar mer och sätta erfarenheterna i nya perspektiv.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Moonwing
2012-06-17, 21:39
#10

Tack Gaiatri för en bra förklarande text!Kyss

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

yamher
2012-06-18, 11:15
#11

Diviana; helt enig med dig. Jag har inte heller sett det riktigt så, eller snarare upplevt det. Men intressant att läsa.

Det där med sanningar, jovisst har vi många tankar och funderingar och vad vi tror är rätt, efter vad vi tolkar och klarar av. Men det finns fortfarande bara en sann sanning. Det är den vi tolkar. Det kommer alltid att finnas dem som ser den, andra som vill men inte kan, några som kan men inte vill osv. Och vem som har rätt… det är däremot frågan. Det kan vi inte veta om man inte har full insikt. Antingen här o nu eller när vi kilar vidare.

Alis volat propriis Oskyldig

e_j
e_j 
2012-06-19, 12:02
#12

Mycket intressant läsning! :)

stass
2012-07-07, 12:53
#13

bra artikel ! Jag tycker att spiritualismens och Theosofins trosuppfattning på själens sammansättning är intressant även om det bara är en av många olia trosuppfattningar runtom i världen.


Eliiza
2014-02-08, 19:49
#14

Hej på er! :-) Till er som verkligen och i sanning är intresserade av att VETA och få kunskaper när det gäller själ, ande, medvetande; tankar, tänkande och tankekraft; koncentration, psyke och medvetande etc. så rekommenderar jag boken "Die Psyche" (eller i engelsk version "The Psyche") av Billy Eduard Albert Meier. Han är extremt kunnig i dessa ämnen, och har förklarat detta på ett ingående, mycket bra och överskådligt sätt, så han vet verkligen vad han talar om. Detta är alltså helt och vitt skilt från trosläror, religion(er), trosuppfattningar, vantrosföreställningar och sekteristiska påfund etc. Med vänlig hälsning, Eliiza

Moonwing
2014-02-15, 19:24
#15

Tack Eliiza!

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Upp till toppen