Läst 1611 ggr
retep
2013-08-02, 17:36

Kan meditation skapa förändring och fred?

Har du tankar om hur människor, samhällen och länder kan utvecklas och förändras för att skapa fred på Jorden? Vad kan göras och hur tror du det skulle kunna bli möjligt? http://www.t-m.org.uk/meditation-news/2013/01/can-meditation-change-the-world/#sthash.TZ5pPXMr

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

NiklasTyreso
2013-09-20, 23:14
#1

Nej, det är humbug att påstå att (någon form av) meditation på ett övernaturligt sätt skapar fred mellan länder.

Meditation får folk att stressa ner. Avstressade människor fattar bättre beslut, så att det blir färre konflikter.

Avstressade människor har bättre kontroll över sina känslor och utövar därför mindre aggressivitet.

Om många människor i ett land blir avstressade med meditation så blir fler bra beslut fattade i landet vilket kan påverka tillväxt och välmående i landet.

Avstressade människor använder mindre våld vilket kan ge mer fred och mindre våldsbrott om det är många som praktiserar avstressande meditation.

Alla har vi upplevt hur smitande det är att få ett glatt leende från en medmänniska. Självfallet kan meditatörernas avspända sinnesstämning också "smitta" fler medmänniskor som de möter. 

Det finns fullt naturliga förklaringar till att när många mediterar i ett samhälle, då kan deras avspänning påverka  samhällets våldsamhet och tillväxt. Inget mystiskt.

Yon
Yon 
2013-09-21, 09:45
#2

Barnen i U-länderna behöver mat, inte meditation. Vi i västvärlden sitter och mediterar för att sprida kärlek och harmoni. Varför inte göra något som ger effekt? Meditation uppmanar till passivitet - att acceptera allt som det är och finna ett lugn i det. Vi i västvärlden har råd att sitta och göra inegnting (meditera), därför att vi lever i en lyx på bekostnad av andra. Exploatera u-länderna och skicka tillbaka lite kärlek. Det räcker; eller hur? ;) Istället för att meditera borde vi kritisera samhällsordningen och de ideologier som underligger.

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Shakti
2013-09-21, 10:15
#3

#1

Meditation på ett övernaturligt sätt? Vad menar du med det?

retep
2013-09-21, 16:30
#4

Yon!

Måste säga att jag blir aningen förundrad över hur du i trådar uttrycker dig så olika!

Att du i vissa trådar tycks vara insiktsfull i dina kommentarer och synpunkter och i andra fall inte alls verkar sakna helhetsuppfattning eller förmåga att särskilja på hur kunskaper och tekniker kan användas.

Det har är inte menat som någon personlig kritik utan är bara ett uttryck för min vilja att förstå hur du menar.

 Att barnen i u-länderna behöver mat är ju riktig och att vi i de rika länderna borde ta ansvar och seriöst arbeta för en hållbar och solidarisk utveckling. 

Men det är en av de viktiga  saker vi kan göra. Det är inte på något vis en motsättning till eller ett argument mot meditation! 

Meditation som jag syftar till är medvetandetekniker som effektivt och med kraft höjer nivån på det individuella och kollektiva medvetandet. Meditation som stärker och levandegör hjärtats egenskaper! Så att solidaritet och givmildhet, kraft och vilja att skapa ett bättre liv och samhälle, blir något vi är och gör naturligt och spontant.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Yon
Yon 
2013-09-21, 17:04
#5

Jag tror också att det finns en sanning i det du skriver; att meditation kan medföra en rad positiva effekter. Det är ett perspektiv.

Själv är jag mer road av att ta till mig så många olika perspektiv som möjligt. De behöver inte vara så genomtänkta, det räcker att de är tankeväckande.

Det finns inget ”jag” som står bakom det jag säger. Allt är bara olika perspektiv som kommer och går. Vissa perspektiv är mer bundna till strängt resonemang medan andra inte är det. Alla perspektiv är ofullständiga. Idén om en helhetsuppfattning är nog också ett ofullständigt perspektiv. Kanske därför du uppfattar mig som du gör; på grund av mitt förhållningssätt.

Vilka egentliga effekter meditation på samhällsnivå får, det vet vi kanske inte. Jag ser det som att mass-meditation eller religion tjänar den rådande samhälls-ideologin. Om vår ideologi är roten till det onda, då kommer inte meditation att låta oss inse det, eftersom meditationen agerar för att stödja ideologin - inte utmana den.

Vi kan anta en hel del, men i förlängningen är det så många faktorer som påverkar effekterna av ett visst samhälls-fenomen. Att verkligen kunna förstå och påvisa nyttan av något, är svårt.

retep
2013-09-21, 18:19
#6

Yon! När du lägger fram sådana tankar om att meditation tjänar samhälls- ideologin, då tror jag inte du känner till och förstår vad meditation är och kan åstadkomma. Det är en helt felaktig föreställning och perspektiv att tro att meditation skulle stödja samhälls-ideologin! Meditation har överhuvudtaget intet att göra med ideologi! Meditation och medvetandeteknikers verkningsområde ligger på ett plan bortom alla tankar, perspektiv och föreställningar! Nyttan av meditation är att det levandegör alla de krafter som främjar utvecklingen av individen och hela samhället!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Yon
Yon 
2013-09-21, 20:55
#7

#6

”Meditation har överhuvudtaget intet att göra med ideologi!”

Innan det längre svaret nedanför, vill jag påpeka att man kan se hur meditation och ideologi har sammanvävts på flera sätt genom tiderna. Zen-meditation och Japans krig mot Kina, exempelvis. 

”Det är en helt felaktig föreställning och perspektiv att tro att meditation skulle stödja samhälls-ideologin!”

Det är din föreställning. Det finns akademiska fördjupningar i just det där. Den jag först kommer att tänka på är Slavoj Žižek (professor). Ett passande citat finns nedan. Jag förklarar här för de som har svårt att hänga med:

Han påpekar att dagens New-age folk insisterar att alla religioner har en gemensam kärna. Genom att ta bort religionens omkringliggande struktur, får man fram denna kärna. Det man får fram är en ”Spiritual meditation” som exempelvis Zen Buddhism. Fokus, i den spirituella meditationen, hamnar på andliga upplevelser snarare än på religiös institution. Varför är meditation med fokus på andliga upplevelser aktuell idag? Därför att det är den ideologiska form som bäst passar dagens globala kapitalism, menar Žižek.

Nu får du gå och argumentera mot Žižek om att meditation inte har att göra med ideologi. Han har ganska bra på fötterna. ;) Jag har inte läst mycket av honom, men vad jag förstår menar han även att dagens meditationsformer stödjer vår kapitalistiska ideologi (inte enbart passar in i den).

----

“…when today’s New Age ideologists insist on the distinction between religion and spirituality (they perceive themselves as spiritual, not part of any organized religion)… The idea is that all religions presuppose, rely on, exploit, manipulate, etc., the same core of mystical experience, and that it is only “pure” forms of meditation like Zen Buddhism that exemplify this core directly, bypassing institutional and dogmatic mediations. Spiritual meditation, in its abstraction from institutionalized religion, appears today as the zero-level undistorted core of religion: the complex institutional and dogmatic edifice which sustains every particular religion is dismissed as a contingent secondary coating of this core. The reason for this shift of accent from religious institution to the intimacy of spiritual experience is that such a meditation is the ideological form that best fits today’s global capitalism.”

http://grandampersand.wordpress.com/2013/01/21/zizek-and-the-ideology-of-religionless-spirituality/

retep
2013-09-21, 21:33
#8

Yon! Du säger "man kan se hur meditation och ideologi har sammanvävts på flera sätt genom tiderna." Det har det säkert och det kan man säkert! Man kan sammanväva mycket genom att intellektualisera om det och konstruera en sådan uppfattning! Det är beklagligt att synd att se hur du, eller man kopplar samman New Age, meditation och religion och planerar det i samma kategori. Var och en av dessa skiljer sig så markant åt och måste hanteras och förstås var för sig.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

NiklasTyreso
2013-09-21, 21:55
#9

Retep det är just sådanahär övernaturliga flummiga påståenden om meditation som jag tror skrämmer bort folk från att meditera:

"Meditation som jag syftar till är medvetandetekniker som effektivt och med kraft höjer nivån på det individuella och kollektiva medvetandet." Retep, inlägg 4. 

Det kollektiva medvetandet är en en religiös trosuppfattning från hinduismen. Tror man inte på religioner är det helt enkelt flum.

"Meditation och medvetandeteknikers verkningsområde ligger på ett plan bortom alla tankar, perspektiv och föreställningar!
" Retep, inlägg 6.

Nu talar du om ett plan som låter väldigt flummigt övernaturligt igen!

Jag hävdade att avstressade meditatörer troligen fattar beslut bättre och är mindre aggressiva än stressade personer, naturliga förklaringar.

Men du månglar på folk flummiga religiösa förklaringa, Retep.

retep
2013-09-21, 22:56
#10

#9 Du får såklart fortsätta att tycka det är flum och tro det är så! Det är okey! Det finns så många med mig nu i Världen som bekräfta det jag tar upp här och som framkommer i länken. Vill man veta mera, så finns det fler studier att ta del av.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Yon
Yon 
2013-09-22, 09:44
#11

#8 ”Det är beklagligt att synd att se hur du, eller man kopplar samman New Age, meditation och religion och planerar det i samma kategori. ”

Det stämmer, det är inte jag som kopplar samman i #6. ”Man” som du hänvisar till här är troligtvis Žižek. Menar du att han kopplar samman New Age, meditation och religion och ”planerar det i samma kategori”? Jag tror inte han skulle hålla med dig överhuvudtaget. 

”Var och en av dessa skiljer sig så markant åt och måste hanteras och förstås var för sig.”

Jag tar det som en uppmaning från dig till Žižek. I det här läget är det dock bättre att erkänna att han, som professor, har en djupare förståelse, och att han vet vad han gör. (Såvida du inte läst hans verk och är kapabel att förstå och kritisera dem.)

”Man kan sammanväva mycket genom att intellektualisera om det och konstruera en sådan uppfattning!”

Nästa sak jag vill påpeka är att stora meditationsrörelser vanligtvis är rädda för tankens kraft. Den klassiska andliga läran är att ”sanningen är bortom ord”. Det kan säkert stämma, men just det synsättet används för att göra folk till passiva understödjare av ideologi (ideologi = idéer som utgör mål, förväntningar och handlingar). ”Sanningen är bortom ord”, sägs det, och innebörden är att man inte kan förstå någonting värdefullt genom att tänka och ”intellektualisera”. Frasen ”sluta intellektualisera”, eller liknande, kommer upp, och trycks på, varje gång deras metoder och konsekvenser ifrågasätts. Meditationen – att sluta tänka och bara uppleva – blir ett medel för att tysta obekväma tankar. Det är inte en enstaka person som står i centrum och försöker få folk att sluta tänka. Uppmaningen till interlektuell passivitet, är inväxt i organisationens grupptänkande, och bärs upp av alla deltagares förhållningssätt till varandra (inklusive du, just nu).

Med tankens kraft kan man förstå att kejsaren inte bär några kläder. En påklädd kejsare skulle aldrig be dig sluta att tänka. Vad som sker när vi vägrar att tänka, är att vi blir blinda för den ideologi (kapitalism?) som underligger meditationen, och vi tror att det vi upplever och gör (kapitalism?) är en naturlag. På köpet kan vi bli "andligt upplysta", "bortom ord och intellekt", medan andra svälter.

Upp till toppen