Läst 22406 ggr
Gaiatri
2013-02-13, 17:28

Kristuslegenden

Evangeliet börjar med bebådelsen. Jungfru Maria fick av en ängel ett fång liljor som symbol för budskapet om Jesu födelse. Buddhas moder, Maya, fick en lotus. I det forntida Mexico blev Quetzalcoatl född av en jungfru kallad "Himmelens drottning", och den mirakulösa födelsen symboliserades med en gåva av blommor.

Neith, Osiris moder och Isis, Horus moder, var också jungfru på motsvarande sätt i det forntida Egypten. I Grekland föddes Apollo av jungfru Leto eller Latona, och Hermes föddes av jungfru Maia eller Myrrha. Även Dionysus föddes av en jungfru, nämligen Semele eller som hon också kallades Maria, Myrrha eller Maris. Födelsen - alltid den andliga "pånyttfödelsen" - ansågs ske under vintersolståndet i en grotta eller på annan enkel plats, tillfälligtvis även under ett träd. 
  
Folken på norra halvklotet hade för vana att fira solgudens återkomst efter årets längsta och mörkaste natt, liksom också solkraftens pånyttfödelse, vid vintersolståndet. Därför hör den gåtfulla födelsen av en frälsare som bringar förnyad inspiration just samman med denna tid av året. Även vår-, sommar- och höstsolståndet ansågs ha en andlig betydelse och firades allmänt i antikens värld. De fyra dagjämningspunkterna i jordens omloppsbana kring solen kan betecknas som ett kors i rymden och uppfattades så hos många förkristna folkslag.

Jesus besöktes av herdar och tre vise män som överlämnade gåvor av guld, rökelse och myrra medan lovsånger sjöngs av himmelens härskaror. I Indien blev Buddha uppvaktad av devaer som förde med sig juveler och dyrbara ting till barnet, hos vilket de igenkände tecknen på en messias, och samtidigt ljöd sången från de trettiotre himlarnas gudomliga väsen. Också i Indien föddes Krishna av jungfru Devaki under det heliga vintersolståndet, varvid herdar och vise män förde med sig sandelträ och parfymer till barnet i grottan sedan astronomer hade bekräftat den gudomliga inkarnationen. Mithra i Persien besöktes även vid födelsen under vintersolståndet av tre mager som frambar guld, rökelse och myrra. Han kallades "Guds lamm som tar bort världens synd". Zoroaster anses ha framgått ur en stråle från den Gudomliga Orsaken, och liksom vid de andra messianska födelserna uppfylldes den omgivande platsen av strålande ljus från det nyfödda barnet.

Var och en av dessa frälsare och många andra visade exempel på ett rättfärdigt liv. De utförde under som ansågs vara mirakel och undervisade folket, och till utvalda lärljungar lämnade de hemlig undervisning. Dessa frälsare ansågs i bildlik bemärkelse ha blivit korsfästa, ha nedstigit till helvetet och uppstått på tredje dagen. Krishna var fastspikad eller bunden vid ett träd och skjuten med en pil. På Island "hängde Oden under nio nätter i ett vindpinat träd". Den grekiske Ixion var bunden vid ett hjul, Hermes vid ett kors och Prometevs vid en klippa, vilket också var fallet med Loke i den nordiska gudasagan. Zoroaster hängde på Kunskapens Träd. Man har funnit kors från förkristen tid som har många olika utformningar. En del föreställer en människa som fastspikats eller bundits vid korset och ofta sårad av ett spjut eller en pil. Den kristna kyrkan övertog inte genast korsets symbol. De tidigaste kristna korsen daterar sig från det sjunde eller åttonde århundradet, medan ett förkristet kors återfanns under ruinerna av det gamla Serapistemplet i Alexandria.

Med tanke på de nuvarande kunskaperna och den vittomfattande forskning som pågår över hela världen om olika traditioner, så föreligger en betydande eftersläpning vad beträffar ett samordnat studium av liknelserna och deras tolkning. En hämmande faktor utgör naturligtvis de hemliga kunskaper som är dolda i liknelserna och om vilka legenderna ger en fingervisning.

Detta sätt att dölja lärorna gjordes fullt medvetet, då de var alltför heliga för att diskuteras av de okunniga utanför templen som inte var mogna att mottaga kunskapen. När man tänker på hur lätt liknelserna uppfattades bokstavligen (vilket är fallet än i dag) trots att de givits ett yttre skal av ibland rena absurditeter, så förstår man att det skulle ha varit till ringa nytta att överbringa heliga sanningar utan att ge dem en form som gav intryck av ord och meningar av föga betydelse. Men även den till synes orimliga bokstavliga tolkningen är ett tecken på sann mytologi, och detta har varit tillräckligt för att undvika att myterna går förlorade och glöms bort. 
  
Den verkliga betydelsen av de händelser som sammanställts här är utan tvivel densamma. Likheten i de olika tecken och under som varit kännetecknande för alla messiasgestalter och stora andliga ledare tyder på att vederbörande tillhörde den hermetiska successionen av mänsklighetens ljusbringare, som var och en framgångsrikt har genomgått det högsta provet av självövervinnelse och således blivit en "invigd" eller "kristusgestalt". Den som bestått detta prov betecknas som "pånyttfödd". En sådan människogestalt är så oantastligt ren och osjälvisk att alla onda angrepp är utan verkan, då de inte kan få fäste i hans väsen. I fullständig kontroll över sig själv har han förmåga att motstå alla helvetets våldsamma attacker och också vidmakthålla de ofattbara krafter som innebor i hans egen gudomliga natur.

Alla de stora andliga lärarna har genomgått denna erfarenhet, i vilken ingick att nedstiga i underjordens mycket materiella sfärer för att hjälpa och vägleda deras innevånare utan att beröras eller påverkas av dessa tillvaroplans fördärvliga inflytanden. Först efter denna erfarenhet var den andliga läraren tillräckligt utvecklad för att bli "korsfäst" eller "upphängd i den materiella världens kors". Först då kunde han fullt medvetet möta sin inre gud ansikte mot ansikte och införlivas med honom, uppstigen som han var från sin "skärseld" med ett anlete strålande som solen och berikande världen med ett andligt inflytande. Det finns en legend som berättar att en bädd, utformad som ett kors, användes vid initiationsceremonierna långt före den kristna eran.

Det periodiska framträdandet av sådana stora andliga ledare kan också åtföljas av ovanliga fenomen, då det påverkar hela jorden och alla levande varelser. Sällsynta astronomiska cykler kan ibland sammanfalla med dessa händelser. Det har antytts att den strålande stjärna som skulle ha visat vägen för de vise männen i messiasberättelsen faktiskt var ett sådant tecken, möjligen bildande linje med en rad planeter, och att denna speciella konstellation återkommer periodiskt.

Närhelst en messiasgestalt eller avatara nedstiger till jorden, medför han ett "glädjens budskap" från de andliga världarna som påverkar människosläktets utveckling för århundraden framåt. I sinom tid förlorar emellertid budskapet sin livskraft genom att välmenande eller icke välmenande människor förvanskar dess innehåll, så att budskapet icke längre tjänar sitt syfte att vara människorna till hjälp. När den rätta tiden är inne kommer dock en ny andlig lärare med en ny framställning av de uråldriga sanningarna, och lärjungar skall följa honom och kraften i hans förkunnelse skall genljuda genom årtusenden. Det samfällda ropet från människohjärtan hungrande efter andlig kunskap får ett gensvar från naturens eget hjärta, det gudomliga väsens rena hjärta som uppfyller världsalltet och upprätthåller de väldiga galaxerna i en harmonisk jämvikt. Från denna ljusvärld kommer, när tiden är inne, att spännas en bro genom de andliga rikena till vår fysiska tillvaro, och ännu en gång skall människan finna vägen till sin egen inre gud.

Av Elsa-Brita Titchenell

Källa: fyristorg - Teosofiska artiklar

Sajtvärd på Andlig utveckling

LumenIset
2013-02-13, 18:46
#1

Vad intressant!

Internettan
2013-02-15, 07:59
#2

Jungfru Maria fick av en ängel ett fång liljor som symbol för budskapet om Jesu födelse.

Var hittar man den informationen? Jag har letat i Bibeln men utan resultat.

Det står en massa fakta/påståenden i artikeln men inga referenser. Hur kommer det sig? 

Om författaren inte kan styrka någonting av det hon säger vet man ju inte om man kan tro på någonting.

"Every point of view is a view from a point."

Gaiatri
2013-02-15, 10:25
#3

Det var en vanlig symbol som använts mycket i konst och målningar. T.ex. här.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Gaiatri
2013-02-15, 14:04
#4

Sajtvärd på Andlig utveckling

Moonwing
2013-02-15, 20:06
#5

Tack, Gaiatri- mycket upplysande med jämförelser emellan de olika religionernas "legender"..😉fler borde ställa sig frågan varför det finns så många gemensamma nämnare.

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Internettan
2013-02-15, 21:42
#6

#3:

Enligt din länk var det en symbol för Maria och inte för Jesu födelse. Hur kan man göra en beskrivning om att Maria fick blommor av ängeln när det inte står något om det i Bibeln? Man kan ju inte titta på konstnärers verk och sen påstå att det var vad som hände. Det är ju inte trovärdigt alls.

#5:

För att ingen religion är ren lögn. Samtidigt kan inte alla religioner vara helt sanna.

"Every point of view is a view from a point."

Gaiatri
2013-02-16, 09:54
#7

Internettan, det är ju en vanlig symbol som använts mycket inom kristendomen och som fortfarande används. Att scener avbildades med Maria och Ängeln med liljor visar att det var brukligt att använda sig av den symboliken inom kristendomen. 

denna sida står det: "Legend tells us that the Angel Gabriel held a lily in his hands when he came to tell Mary that she was chosen to be the mother of the Savior."

Fler länkar: 

Lily

Mariablomster

The Lily

Sajtvärd på Andlig utveckling

Internettan
2013-02-16, 22:24
#8

Enligt två av länkarna (hinner inte kolla alla nu) låter det mest som ett mänskligt påhitt. Inte att det var en sanning. Och eftersom det inte står i Bibeln så känns det verkligen inte rätt att skriva det som att ängeln verkligen hade med sig en lilja vid sitt besök.

"Every point of view is a view from a point."

Gaiatri
2013-02-17, 10:07
#9

Det finns såklart mer och djupare tolkningar av dessa symboler. 

Jungfru i det här sammanhanget är en symbol och syftar troligtvis på symbolik som finns i det astrologiska tecknet Jungfrun. Enligt esoterisk astrologi så symboliserar detta tecken medvetandet som föds i materien. Maria och Jesusbarnet symboliserar Materien(modern) och Sonen (medvetandet). Materien döljer fröet till kristuslivet.

Det astrologiska tecknet Jungrun är också förknippat med grottan. I mörkret/jorden/materien finns fröet. Jorden ger näring och skyddar det ända tills det är dags för fröet att gro. Ett frö kan ligga gömt i jorden under lång tid innan betingelserna är de rätta och det är dags för fröet att gro. 

Medvetandet kan också vara obefläckat (the virgin mind), dvs sinnet är då obefläckat och upplyst.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Internettan
2013-02-17, 10:57
#10

Det låter som att man kan ge vad som helst hur mycket olika tolkningar som helst. 

Liljan är en symbol som gives till jungfru Maria - som också bara är en symbol. Hon föder en son - som förstås är en symbol.

Ändå står det i texten att Maria fick ett fång liljor av en ängel.

Hur ska ni ha det? Ni gillar att prata i gåtor och ingenting är verkligt utan allt är illusioner och symboler. 

Fanns Jesus på riktigt, enligt dig? Fick Maria besök av en ängel på riktigt? Eller menar du att ingenting av detta har hänt i verkliga livet?

"Every point of view is a view from a point."

Gaiatri
2013-02-17, 11:21
#11

#10 "Hur ska ni ha det? Ni gillar att prata i gåtor och ingenting är verkligt utan allt är illusioner och symboler."

Hur ska ni ha det? Att ängeln hade med sig en (eller flera) liljor förekommer inom kristna föreställningar och legender. Det kan du inte skylla på new age.

Intressant att du hakar upp dig på liljor eller inte liljor i denna artikel. 

Jag tycker det intressanta är att myten om en Gudason som föds av den obefläckade jungfrun förekommer inom många religioner och myter långt före Jesus födelse.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Internettan
2013-02-18, 06:58
#12

Men om man skriver en artikel om saken där det står att det faktiskt hände, då måste man ju hänvisa till en bättre källa än en legend. Annars kan ju jag skriva en artikel om Rödluvan och hävda att det är fakta.

Evangeliet börjar med bebådelsen. Jungfru Maria fick av en ängel ett fång liljor som symbol för budskapet om Jesu födelse.

Så skriver Elsa-Brita Titchenel och kopplar sen detta till andra religioner. Och var får hon fakta ifrån? Från kristna legender? Och var kommer legenderna ifrån? 

Intressant att du hakar upp dig på liljor eller inte liljor i denna artikel. 

Det handlar om trovärdighet. Om man "ljuger" om en sak så kan man också slarva med sanningen om andra saker. (Av det jag läst förstår jag det som att kristna inte säger att Maria faktiskt fick liljor utan att man senare avbildat liljor som en symbol. Det är en väldig skillnad mot att säga att det faktiskt hände.)

Jag tycker det intressanta är att myten om en Gudason som föds av den obefläckade jungfrun förekommer inom många religioner och myter långt före Jesus födelse.

Ja, det är intressant. Det tyder på att det Jesus gjorde är sant. Samtidigt menar man att allt som står i Bibeln om vad Jesus sa och gjorde är förfalskat mer eller mindre? Och det köper jag inte. Jag har mycket svårt att tro att Gud om och om igen sänder samma son (olika söner?) för att om och om igen göra om samma sak, samma offer, samma resa ner till dödsriket. Så att vi människor ska få någon att följa. Ett evigt upprepande? 

Så Bibelns nåd är helt enkelt ren fiktion? Alla runt omkring Jesus hade tolkat honom totalt fel?

Detta sätt att dölja lärorna gjordes fullt medvetet, då de var alltför heliga för att diskuteras av de okunniga utanför templen som inte var mogna att mottaga kunskapen. 

Vem hade möjlighet att få tag på alla gamla skrifter för att ändra i dem? Det är helt enkelt inte fysiskt möjligt. Hur gick detta till och var har man fått den informationen? Ett typiskt uttalande som inte går att bekräfta. Bibeln går ut på att de allra enklaste människorna får ta emot evangeliet. De behöver inte vara mogna, de får möta Gud ändå. Och sedan är det Kristus i den pånyttfödda människan som gör att personen mognar andligt. Eller rättare sagt mer och mer överlåter sig själv till Gud och hans vilja. Man behöver ingen kunskap för detta. Det är ju hela poängen med det. Gud når oss alla utan att vi själva måste utveckla oss.

Man kan inte tolka om Bibeln så att den stämmer med artikeln och man kan heller inte med bästa vilja i världen påstå att hela Bibeln (GT och NT) och vad den säger är falskt.

"Every point of view is a view from a point."

Gaiatri
2013-02-18, 07:32
#13

Du har helt missat att artikeln heter Kristuslegenden. Artikeln tar upp olika legender som har en hel del likheter.

Återigen så lägger jag in citatet från catholic.net: "Legend tells us that the Angel Gabriel held a lily in his hands when he came to tell Mary that she was chosen to be the mother of the Savior."

Det är en legend som uppenbarligen funnits länge inom kristna kretsar. 

"Ja, det är intressant. Det tyder på att det Jesus gjorde är sant."

Och vad gjorde de andra enligt dig; Buddha, Hermes, Horus, etc som det fanns berättelser om innan Jesus födelse.

"Vem hade möjlighet att få tag på alla gamla skrifter för att ändra i dem? Det är helt enkelt inte fysiskt möjligt. Hur gick detta till och var har man fått den informationen?"

Det som hamnade i de exoteriska skrifterna var redan "redigerat" och tillrättalagt.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Internettan
2013-02-19, 06:08
#14

Du har helt missat att artikeln heter Kristuslegenden. Artikeln tar upp olika legender som har en hel del likheter.

Okej. Jag fattar bara inte var legenderna kommer från och vilken sanningshalt de har.

Och vad gjorde de andra enligt dig; Buddha, Hermes, Horus, etc som det fanns berättelser om innan Jesus födelse.

Jag vet inte. De kanske bara är kopior, även om de kom före Jesus. Tiden existerar ju inte annat än på jorden, så att kopiera sanningen och i förväg skicka olika människor med uppdrag borde inte vara så svårt. Fast sanningen är i så fall inte helt sann i de fallen utan uppblandad med lögner för att lura människan.

Det känns som att kristendomen skiljer sig från de andra lärorna. Att Jesus offrar sig och dör i vårt ställe och att hans blod gör oss rena är unikt. De andra verkar bara vilja visa människor hur vi ska göra. 

Och den biten är så avgörande att jag inte kan köpa liknelserna mellan de olika legenderna som om allt handlar om samma budskap. För det gör det ju inte.

Det som hamnade i de exoteriska skrifterna var redan "redigerat" och tillrättalagt. 

Av vem? Och vem fick mötet att välja ut bara de medvetet tillrättalagda versionerna? Var det andar som såg till det?

Det låter helt annorlunda mot det som forskningen säger om kyrkomötet. Ord står mot ord och jag antar att du inte har någon som helst källa som visar att det du säger stämmer?

"Every point of view is a view from a point."

Gaiatri
2013-02-19, 19:54
#15

#14 "Jag vet inte. De kanske bara är kopior, även om de kom före Jesus. Tiden existerar ju inte annat än på jorden, så att kopiera sanningen och i förväg skicka olika människor med uppdrag borde inte vara så svårt."

Skojar du? Seriöst, eller bara ett sätt att låtsas som det ☔️?

Jag pratar inte om något kyrkomöte…

Sajtvärd på Andlig utveckling

Internettan
2013-02-20, 05:25
#16

Vad skulle du säga är förklaringen till alla dessa liknande legender då? Har ingen av dem hänt i verkligheten? Eller har det hänt något liknande en enda gång och att detta har skrivits ned på lite olika sätt med olika rollinnehavare i olika tider och på olika platser? 

Eller händer nästan samma händelse flera olika människor (eller är det samma person i olika inkarnationer?) i olika tider? Alltså den/de som ska påverka människornas utveckling måste om och om igen spikas upp på trä och gå ner och ha skola i dödsriket?

Så här står det i artikeln:

Närhelst en messiasgestalt eller avatara nedstiger till jorden, medför han ett "glädjens budskap" från de andliga världarna som påverkar människosläktets utveckling för århundraden framåt. I sinom tid förlorar emellertid budskapet sin livskraft genom att välmenande eller icke välmenande människor förvanskar dess innehåll, så att budskapet icke längre tjänar sitt syfte att vara människorna till hjälp. 

På vilket sätt var dessa messiasgestalter människorna till hjälp? Och hur var de ett glädjens budskap? Vad är det för budskap vi människor får? Deras budskap doldes ju medvetet eftersom folk var för okunniga för dessa heliga läror - och samtidigt gör förvanskandet av budskapet att det inte längre är till hjälp. 

Och hur kunde kristendomens budskap ha blivit så hel-fel jämfört med de andra budskapen? Och dessutom hela GT. Var kommer tanken med blodet ifrån? Finns det med i någon annan legend? Och de direkta påståendena i Bibeln om att Jesus dog i vårt ställe? Var kommer det ifrån.

I slutänden blir det ändå så att man inte både kan ha kakan och äta upp den. Antingen tror man på kristendomen eller så gör man inte. Det går inte att mixa ihop alla lärorna hur lika de än verkar.

Förresten:

"När den rätta tiden är inne kommer dock en ny andlig lärare med en ny framställning av de uråldriga sanningarna, och lärjungar skall följa honom och kraften i hans förkunnelse skall genljuda genom årtusenden."

Det kanske var Jesus det. :)

"Every point of view is a view from a point."

Gaiatri
2013-02-20, 06:04
#17

Du får gärna skriva var det står i bibeln när du hänvisar till vad som står där.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Internettan
2013-02-21, 05:59
#18

Okej. Allt finns ju på väldigt många ställen men här är ett exempel. 

Hebréerbrevet 

9

11Men nu har Kristus trätt fram som överstepräst för det goda som skall komma. Han har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen. 12Och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. 13Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena så att de blir rena i yttre mening,14hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande Guden.

15Därför är det ett nytt förbund som Kristus förmedlar, för att de kallade skall få det utlovade eviga arvet, sedan han dött för att befria dem från överträdelserna under det förra förbundet.16När ett testamente föreligger måste det ju styrkas att den som har skrivit det är död;17testamentet blir giltigt först efter dödsfallet och har ingen verkan så länge dess upphovsman lever. 18Därför kunde inte heller det förra förbundet instiftas utan blod. 19När Mose hade läst upp alla lagens bud för hela folket tog han blod från kalvar och bockar tillsammans med vatten och röd ull och isop och stänkte det på själva boken och på allt folket 20och sade: Med detta blod bekräftas det förbund som Gud har fastställt för er. 21Likaså stänkte han blod på tältet och alla gudstjänstföremålen. 22Ja, enligt lagen renas nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.

23Avbilderna av det som är i himlen måste alltså renas med sådana medel. Men de himmelska tingen själva kräver bättre offer. 24Ty Kristus gick inte in i en helgedom som var byggd av människohand och bara en bild av den verkliga. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Gud med vår sak. 25Och han gjorde det inte för att offra sig många gånger, så som översteprästen varje år går in i helgedomen med blod som inte är hans eget. 26Då hade han måst lida många gånger alltifrån världens skapelse. Men nu har han trätt fram, en gång för alla, vid tidens slut, för att utplåna synden genom att offra sig själv. 27Och liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas, 28så har Kristus en gång offrats för att lyfta bort mångas synder och skall uppenbara sig en andra gång, och då inte för syndens skull utan för att rädda dem som väntar på honom.

Fullkomlig rening

101Med lagen nådde oss bara en skugga av det goda som skall komma, inte tingens egen gestalt. Därför förmår den aldrig genom de årligen upprepade offren göra dem som träder fram med dem fullkomliga för all framtid. 2Skulle man inte annars ha upphört att offra? De som förrättar gudstjänsten skulle ju, efter att en gång ha blivit renade, inte längre vara medvetna om några synder. 3Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synderna, 4ty blod från tjurar och bockar kan aldrig ta bort synder. 5Därför säger Kristus när han inträder i världen:

Offer och gåvor begärde du inte,

men en kropp har du danat åt mig.

Brännoffer och syndoffer gladde dig inte.

Då sade jag: Se, här är jag.

Som det står skrivet om mig i bokrullen

har jag kommit, Gud, för att göra din vilja.

8Först säger han: Offer och gåvor och brännoffer och syndoffer begärde du inte, och de gladde dig inte, och detta fast de frambärs enligt lagen. 9Sedan säger han: Se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver han det första för att låta det andra gälla. 10Efter denna Guds vilja har vi helgats genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla.

11Varje präst tjänstgör dagligen och bär alltså gång på gång fram samma offer, som ändå aldrig kan avlägsna några synder. 12Men Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider och har satt sig på Guds högra sida. 13Där väntar han nu på att hans fiender skall läggas som en pall under hans fötter. 14Ty med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som blir helgade.

15Om detta vittnar också den heliga anden för oss. Först heter det: 16Detta är det förbund som jag skall sluta med dem i kommande dagar, säger Herren. Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och inrista dem i deras sinnen. 17Och sedan: Deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg. 18Men där synderna är förlåtna behövs inte mer något syndoffer.

Varning och tröst

19Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen 20på den nya och levande väg genom förhänget – hans kropp – som han har invigt åt oss. 21Vi har en stor överstepräst som är satt att råda över Guds hus. 22Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet, med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som badats i klart vatten.

"Every point of view is a view from a point."

Internettan
2013-03-02, 09:46
#19

Finns det någon som har några svar på alla de frågor jag ställer i #16? Det är så förvirrande att läsa sånt här när ingen har någon förklaring på vad det handlar om. Är det ingen annan som undrar?

"Every point of view is a view from a point."

Gaiatri
2013-03-02, 10:57
#20

Jag har tänkt svara dig, har bara haft mycket att göra. Skriver något om det senare idag.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Gaiatri
2013-03-02, 18:16
#21

"Vad skulle du säga är förklaringen till alla dessa liknande legender då?" 

Det verkar som att det finns flera förklaringar varav de du skriver liknar de jag stött på. 

Jag tror ungefär som det du skriver här: "Eller händer nästan samma händelse flera olika människor"  

Jag tror dock inte att de behöver spikas upp på trä, men att vissa prövningar ingår. Korset är en symbol precis som den jungfruliga födelsen.

Jag tänker att de olika gestalterna Herkules, Horus, Krishna, Buddha, Jesus etc har bidragit med någon ny energi eller nytt medvetande om någon aspekt av verkligheten.

Dessa kallas ibland för Gudasöner och det innebär att de medvetet går en andlig väg som för ett tag för dem ner i mänsklighetens aura igen (och de lägre energier som finns här). De har uppnått en nivå av andlig utveckling som medför att de skulle kunna uppgå i Guds rike (eller vad man vill kalla det), men väljer att gå ner på jorden och gå igenom fler prövningar för att vara till gagn för mänskligheten. 

De som gått den vägen är mer eller mindre kända. 

Det finns också de som har genomgått detta som Buddha och Kristus, och vid ett senare tillfälle återvänder som en Avatar. Både Buddha och Kristus anses (från esoteriskt håll) ha återvänt och överskuggat varsin lärjunge. Buddha överskuggade Guatama och Kristus överskuggade Jesus. 

En Avatar har i denna mening redan gått vägen som Gudason och återvänder för ett ännu större offer för mänsklighetens utveckling.

Här kan man läsa lite om vad Kristus och Buddha uppenbarade: 

Buddhas, Kristus och mänsklighetens arbete

Esoteriskt så finns det teorier om att alla kommer vi gå den andliga vägen där själsriket mer och mer uppenbaras för oss. Då talar man ofta om invigningarna varav födelsen är första initiationen som också är kristus födelse i hjärtat. Fjärde initiationen är korsfästelsen. Det betyder inte att man måste genomgå ett fysisk uppspikande på ett kors men det medför att man offrar det värdsliga livet för att uppnå det eviga livet. (Man behöver då inte återfödas på jorden igen).

Denna artikel tar upp lite om invigningarna.

Jesu liv visar Lärjungens väg till frigörelse

Här är citat från Filipperbrevet:

Fil 3:10-11: 10Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden, genom att bli lik honom i en död som hans – 11kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Gaiatri
2013-03-02, 19:13
#22

forts… 

"Och hur kunde kristendomens budskap ha blivit så hel-fel jämfört med de andra budskapen? Och dessutom hela GT."

Jag tycker inte att kristendomens budskap är hel-fel jämfört med de andra budskapen. 

GT förmedlar bl.a lagen - med de tio budorden, levnadsregler, etc som var viktiga. Kristus visade oss vad kärlek och medkänsla är. Kärleken är fortfarande något som vi (mänskligheten) sakta men säkert håller på att utveckla och lära oss.

"Var kommer tanken med blodet ifrån?"

Jag tror att fokuseringen på blodet som utgöts handlade om att det var vanligt med blodsoffer på den tiden och att det var så man såg på saken då. Jag tror inte att blodet i sig var det viktiga utan att tonvikten har lagts på detta pga att man ofta offrade djur till Gud.

Jag tror dessutom inte att Gud krävde blodsoffer utan att det var en felaktig rit man fört in i tillbedjan till Gud som inte hade sin rätta plats där. 

Jag tror däremot att det finns en elemental eller lågtstående andligt väsen som kräver blod. En sådan elemental skulle isåfall behöva mer blod för att fortsätta existera. Det är så våra begärselementaler fortsätter att existera (våra begär till t.ex. kaffe, alkohol, kött, etc). Obs jag menar inte att blod tillhör våra begär utan det är ett annat väsen/en ande som kräver detta. 

Jag menar att en blodselemental är något som skapats en gång i tiden och som krävt offer i tidigare kulturer och även i viss mån idag även om det inte är lika utbrett nu.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Internettan
2013-03-03, 11:24
#23

Tack för svar. Då förstår jag hur du tänker och hur det kanske skulle kunna vara. (Fast jag får inte ihop det så att jag kan tro det.. :)

T ex har jag svårt att tro att Jesus, som jude, hänvisade till en skrift som delvis hade kulturella orsaker, eller "elementala orsaker". 

Matt 5:18

Amen*säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav,* inte en prick* i lagen* förgå, förrän allt har skett.

I lagen ingår även offer, inte bara de tio budorden.

Jag ska läsa länkarna och jag håller med om att vissa bibelställen skulle kunna stödja det du säger. Men kan också tolkas på annat sätt.

"Every point of view is a view from a point."

[civicc76]
2013-03-03, 14:22
#24

Meningen med artikeln? Varför inte slå ehop Jesus och Kristus så att man får sammanhang? Bibeln motsäger sig i undertoner. Av vad jag har sett av esoteriken är det mest intelektuellt och från en tid då aspergers var mer utbrett. Kanske? Det sista arbete av författaren att delge Hans kunskap

Moonwing
2013-03-04, 01:00
#25

#23 "I lagen ingår även offer, inte bara de tio budorden."

Vad jag förstår, hur man än vrider och vänder på det som skrivs om den sk Mosaiska Lagen, och hur Jesus sen i olika sammanhang säger att den kommit att tillämpas i och med honom, så kan man ändå sammanfatta det som så att Mose Lag fanns där som ett slags moraliskt rättesnöre..

…men än viktigare var för den upplysta människan att försöka "strida mot köttet", alltså höja sig över begären..vilket innefattar även riter av alla olika slag -andemeningen var enligt min uppfattning att den "andligt seende människan", inte behövde beblanda sig med sådana saker längre,… för att "nå Gud" (vilket människor kanske tidigare trott) -inget annat.

Ett bra exempel är nedan;

Paulus' brev till romarna, 7 Kapitlet

Vår frihet ifrån lagen. Lagen och synden. 

Människans vanmakt i striden mot köttet.

4. Så haven ock I, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan, nämligen honom som har uppstått från de döda, på det att vi må bära frukt åt Gud.

 5. Ty medan vi ännu voro i ett köttsligt väsende, voro de syndiga lustar, som uppväcktes genom lagen, verksamma i våra lemmar till att bära frukt åt döden.

 6. Men nu äro vi lösta från lagen, i det att vi hava dött från det varunder vi förr höllos fångna; och så tjäna vi nu i Andens nya väsende, och icke i bokstavens gamla väsende.

**********************************************************

22. Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag; 

23. men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar.

***********************************************************

25. Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag, sådan jag är i mig själv, visserligen med min håg Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag

***********************************************************

Källa; http://runeberg.org/bibeln/45_07.html

 Jag förstår detta endast som om att nu när den "andliga människans" insikter blev djupare (i och med det Jesus predikade om) fick hon därmed en möjlighet att tjäna på ett högre sätt, utan de köttsliga begären, var i vägen.

Att den "gamla" lagen på något sätt skulle vara förkastad i sin roll som moralnorm, kan man inte hur man än vill tolka det som, även efter Jesus tillkommelse.

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

Internettan
2013-03-05, 10:05
#26

Den gamla lagen var inte bara de moraliska budorden utan lagen var också alla de regler som judarna var tvungna att följa för att hålla sig rena och bli förlåtna för sina synder. (Och hedningar hade samvetets lag som också var en dömande lag.) Fast Gud visste att de inte kunde hålla lagen för människan är inte så god i sig själv att hon klarar det. Så lagen var bl a till för att visa synden och visa att människan inte av sig själv kan uppnå renhet. På det viset vet vi att vi behövde Jesus och hans offer och att han dog i vårt ställe.

(Detta står i Paulus brev men jag hinner tyvärr inte leta upp några bibelställen just nu.)

Läser man hela Bibeln så ser man förklaringarna.

När vi får den helige Ande som ett resultat av att vi accepterar Guds erbudande om nåd genom vår tro på Jesus Kristus, så kan vi få kraft att leva rätt i Kristus. Men vår gamla natur klarar fortfarande inte av det. Det kallas ju att vi blir pånyttfödda eftersom den gamla människan dör. Anden är pånyttfödd men vi lever fortfarande i världen med en fysisk kropp och med ett psyke som lätt kan förledas. 

Vi har blivit dödade från en lag som vi inte kan uppfylla. Nu uppfyller Kristus lagen i oss genom den helige Ande. Jesus som är syndfri lever i oss och Gud ser bara Honom när han ser oss. (När det gäller synden.) Vårt jobb är att överlåta oss till Gud och att låta oss ledas av Anden. Och det kräver ju också en hel del övning och mognad, vilket uppnås genom bl a undervisning, bibelstudier och bön.  

Det händer alltså mer än att vi bara lär oss saker och ting. Vi tar emot någonting som är större än oss själva och ofta kan förändringar ske hos en människa som inte kan förklaras av att hon bara lärt sig något.

Ursäkta ett rörigt inlägg, jag har så bråttom att jag måste rusa iväg.

"Every point of view is a view from a point."

Upp till toppen