Annons:
Läst 872 ggr
[Hukanson]
2019-08-28, 12:34

Swedenborg

Jag tycker det är värt att se denna video. Han har gett oss så mycket förståelse av andliga ting. En stor man.

Annons:
[Hukanson]
2019-08-28, 12:40
#1

Det finns de som säger att ondska är en helt mänsklig mentalitet som inte finns i Den Universella Mentaliteten utan ondska är det separerade illusoriska helt människoskapade attitydpaketet många tillbringar sina dagar med.

[Hukanson]
2019-08-29, 09:28
#2

Vad säger Den Uppstigna Mästaren Jesus om Himmel och Helvete?

Fråga: Vad är sanningen om himmel och helvete?
 
Svar från den uppståndna mästaren Jesus genom Kim Michaels:
 
På våra webbplatser hittar du lärorna om att allt är skapat av energi och att energi är vibrationer. Det finns olika vibrationsnivåer, och man kan säga att det finns tre huvudnivåer. Den nivå som alla människor kan upptäcka med de biosomiska sinnena är vad vi kallar den fysiska/materiella världen. Detta område är tillverkat av energier som vibrerar inom ett visst frekvensspektrum, som förklaras på annat håll.

Bortom det materiella riket ligger den andliga världen, som är gjord av energier som vibrerar vid högre frekvenser än de energier som finns i den materiella världen. Det finns ett antal nivåer i den andliga världen, som går hela vägen upp till den ultimata vibrationen, som är Skaparens nivå.

Du måste förstå att den gamla linjära modellen, som var baserad på de mänskliga sinnena, inte längre är tillräcklig i en värld som inser att allt är tillverkat av energi. Himlen ligger inte bokstavligen i atmosfären. Himlen är gjord av vibrationer som finns i samma utrymme som vibrationerna i den materiella världen.

Rummet där du sitter penetreras av radiovågor med olika frekvenser. Eftersom vågorna har olika frekvensnivåer kan de samexistera i samma utrymme utan att avbryta varandra. Så energierna i den andliga världen och den materiella världen samexisterar verkligen i samma utrymme. Det är därför det finns platser på jorden som många känner att de har en högre vibration än andra. Detta beror på att det finns lokaliserade områden där vibrationerna har höjts till en sådan nivå att klyftan mellan det materiella och de andliga världarna har blivit nästan obefintligt. Man kan säga att de två riket överlappar varandra eller att himlen har förts till jorden. Man kan också säga att människor redan är i himlen - de ser det helt enkelt inte eftersom deras medvetande är anpassad till de lägre vibrationerna i det materiella området.

Helvetet är då helt enkelt ett rike som är tillverkad av energier som är lägre än energierna i den materiella världen. Som är fallet med den andliga världen, kan du hitta platser på jorden med en märkbart lägre vibration än genomsnittet. Dessa är platser där det materiella riket och det lägre riket överlappar varandra. Det är därför bokstavligen sant att vissa platser är helvetet på jorden.

I verkligheten är det som forskarna idag kallar energi verkligen medvetande. Johannesevangeliet säger att i början var Ordet och att allt skapades ur Ordet eller Logotyperna. Ordet är det universella Kristusmedvetandet, det universella Kristus sinne. Detta medvetande tillstånd var det första elementet i skapelsen, därför kan man kalla det Guds förstfödde Son eller Faderns enfödde Son. Uppenbarligen är dessa ord bara symboler som jag använde, för människor för 2000 år sedan hade ingen förståelse för energi. Därför kunde jag inte ha förklarat för dem vad jag just har förklarat för er.

Det universella Kristusmedvetandet är den grundläggande substansen från vilken allt annat skapades. Därför förkroppsligas Kristusmedvetandet i allt, och det är därför varje människa har potential att följa i mina fotspår och bli ett kristen varelse.

Min poäng är att himlen är ett medvetande tillstånd, jorden är ett medvetande tillstånd och helvetet är ett medvetande tillstånd. Skillnaden här är att den andliga världen skapades av Gud, och allt i den andliga världen är i perfekt anpassning till lagarna och den ursprungliga visionen om Gud.

Jorden skapades också av Gud. Men eftersom jordens invånare fick fri vilja, har de kommit ner till ett lägre medvetande och glömt sitt andliga ursprung. Därför är inte allt på jorden i linje med lagarna och Guds vision. Människor har tillsammans skapat ett lägre tillfälligt tillstånd än det ursprungliga tillståndet skapat av Elohim.

Den största skillnaden mellan jorden och helvetet är att helvetet aldrig skapades av Gud. Jag inser att detta strider mot vad de flesta religiösa människor tror, ​​men förklaringen är att dessa människor fortfarande håller fast vid en bild av helvetet som skapades i en mer primitiv tid. Som förklarats ovan, innan människor hade en förståelse för energi, fanns det helt enkelt inget sätt att korrekt förklara helvetet.

Helvete är ett medvetande som skapades av en grupp icke-materiella varelser som gjorde uppror mot Guds vision, Guds syfte och Guds lagar. I sin stolthet och uppror försökte de skapa en plats där Gud till synes inte är närvarande. Du förstår, Gud gav ett antal varelser fri vilja. Oavsett vad dessa varelser gör, gör de med Guds energi, vilket betyder att de förändrar vibrationen i den energin. Guds ursprungliga vision var att invånarna i den materiella världen aldrig skulle kvalificera energi under en viss vibration. Om den visionen hade följts, skulle hela planeten ha varit i en uppåtgående spiral där ingenting skulle ha gått sönder eller förfallit.

Efter att dessa icke-materiella varelser började kvalificera energi under den kritiska nivån, startade de en negativ spiral eller virvel. Vid någon tidpunkt lurades mänskliga varelser in i ett lägre medvetenhetstillstånd, vilket fick dem att misskvalificera energi. Därför förstärks helvetets energivirvel varje gång människor engagerar sig i ofullständiga energier.

Helvetet har många vibrationsnivåer, och nya nivåer läggs till av varelser som ständigt gör uppror mot Gud och försöker generera lägre vibrationer. Detta kan fortsätta under lång tid, och vibrationerna kan bli ganska låga. Men det finns en gräns för hur låga energierna kan bli innan de bokstavligen självförstörs.

Man kan säga att "elden" som så ofta förknippas med helvetet är en symbol på förekomsten av mycket låga eller täta energier. Om du komprimerar fysiskt material, värms det upp och du kommer så småningom att ha en kärnreaktion. På samma sätt, när du fortsätter att sänka vibrationen i Guds energi, kommer du så småningom att skapa en explosiv reaktion som "bränner" den felkvalificerade energin och därigenom frigör den från tankeformerna som höll den bunden till den vibrationsnivån. När det händer kan energin höjas till en högre vibration och "återvinnas."

I verkligheten lever de varelser som skapade helvetet en lögn, de lever en illusion. Som jag just sa, det universella Kristusmedvetandet finns i allt. Du kan inte skapa någonting utan att använda det universella Kristusmedvetandet. De mörka krafterna har lyckats skapa en nivå som helt och hållet är gjord av energifrekvenser som är så låga att Gud aldrig skulle ha skapat dessa frekvenser. Så från en viss synvinkel kan man säga att de har lyckats skapa en värld där Guds ljus och sanning inte är närvarande. Ändå är denna frånvaro av Guds ljus bara en tillfällig illusion som kommer att fortsätta att existera bara så länge människor fortsätter att felkvalificera Guds ljus och mata det till de mörka krafterna som inte kan ta emot det på egen hand.

Som en sammanfattning kan man säga att himlen skapades av Gud och följer den ursprungliga planen för Gud. Jorden skapades av Gud men är inte längre i linje med den gudomliga planen. Jorden har dock potential att anpassas till Guds lag och därför höjas till sin ursprungliga renhet. Detta kommer då att föra himlen, vilket betyder himmelens medvetande, till jorden.

Helvetet skapades aldrig av Gud och har inte potential att bringas i linje med Guds lag och sanning. Energierna kan renas tillbaka till sin ursprungliga vibration. Men när det händer försvinner helvetet helt enkelt och blir inte mer.

Även om himmel och jord är verkliga, är helvetet helt enkelt ett tecken på en snedställd fantasi. Så hur blev helvetes-begreppet en så framträdande kraft i religionen? Som jag sa, helvetet existerar och det har en tillfällig verklighet. Om en person väljer att anpassa sitt medvetande till helvetets medvetande, kommer den livsströmmen att bokstavligen magnetiseras till helvetet efter att den lämnar den fysiska kroppen. Så att åka till helvetet är en verklig möjlighet för en livsström.

Men det skulle vara oerhört fördelaktigt för människor att inse och acceptera att livströmmar inte skickas till helvetet som ett straff från Gud. Livsströmmar skickar bokstavligen sig själv till helvetet genom att sänka sitt medvetande. Det är ditt medvetande-tillstånd som avgör om din livsström magnetiseras till vibrationerna i den andliga världen eller helvetes vibrationer.

Det finns en viss, även om tillfällig, verklighet till berättelserna om helvetet som finns i nästan varje religion. Ändå kommer jag att vara den första att erkänna att de flesta religioner har missförstått och missbrukat helvetesbegreppet för att generera rädsla bland deras anhängare och därför skrämma dem att följa de yttre reglerna och doktrinerna utan att ifrågasätta kyrkans myndighet.

Uppenbarligen är detta ett missbruk av det ansvar som sådana myndigheter har, och i vissa fall har vissa religiösa ledare faktiskt missbrukat sin makt till en sådan grad, att de hamnade i helvetet som de så skickligt använde som ett verktyg för att skrämma sina anhängare till underkasta sig sina spel av makt och kontroll.

Översättning från http://www.ascendedmasteranswers.com/spiritual-realm/spiritual-realm/33-the-truth-about-heaven-and-hell

Upp till toppen
Annons: