Annons:
Läst 758 ggr
[Hukanson]
2019-07-23, 02:26

Ifrågasätta tankarna

Varför finns det psykiska lidandet - rädsla, smärta, avsmak, sorg, avsky, vrede, etc ? 

Byron Katie heter en amerikansk "självhjälpsguru" som har en fungerande metod som alla kan lära sig för att bättre förstå sig själva. 

Hon anser att tankarna kommer före lidandet och om vi kan ifrågasätta dessa tankar kan vi förändra verkan av dem.  Hon har jobbat med metoden länge och idag välkomnar hon lidandet för att det då kan lära henne mer om sig själv.

Metoden baseras på att man ställer en rad frågor kring en situation, person eller ett påstående man har problem med och tittar på det ur andra perspektiv. Syftet är att utbilda ego och befria det - hon liknar ego vid ett vettskrämt barn som blir lugnat av den visdom som uppstår när vi mediterar och ifrågasätter våra föreställningar. 

Metoden har hon kallat The Work och de ifrågasättande frågorna man ska ställa sig lyder:

• Är det sant?

• Kan du vara alldeles säker på att det är sant?

• Hur reagerar du när du tror på den tanken?

• Vem eller vad skulle du vara utan den tanken?

Man skriva ner svaren i en anteckningsbok för att ytterligare förstärka metoden.

https://www.msn.com/sv-se/halsa/medicin/byron-katie-tankarna-är-orsaken-till-vårt-lidande

Annons:
Lussan20
2019-07-23, 07:50
#1

Det är ungefär samma metoder som Eckard Tolle använder böcker som - en ny jord- leva livet fullt ut- och -leva livet fullt ut i praktiken- bla. Metoderna fungerar.

En sak jag lärde mig av honom om smärta var, att ha en iakttagare imaginär(jag tänker mig en kvinna så vid värk iakttar jag henne och hon iakttar mig,  och värken, obehaget, man gör någon slags förbikoppling i hjärnan som mildrar värken, för mig har det fungerat bäst vid tex oljud i öronen liknande tinnitus.

Att lära sig om -jaget- är alltid nyttigt för där finns orsaken till de flesta problem.

Ska läsa mer om Byron Katie. Tack för tips! Mvh/WL🌺

NiklasTyreso
2019-07-25, 13:54
#2

TS, Det där låter som kognitiv terapi där man arbetar med tänkandet /kognitionen. En tanke kan vara ett sannt påstående i en situation, men om du tänker samma tanke i en annan situation är den kanske inte helt sann, eller t o m falsk. Så det är inte så att svartvitt som att en tanke alltid är rätt eller fel. Många tankar är Jag är… tankar. Många andra tankar är Andra är… tankar. Vissa tankar är Det är… tankar om tillvaron i stort.

Hugohugo
2019-07-25, 16:52
#3

Kognitiv träning fungerar för ens bästa, för det är tanken vilken gör det hela från det innre, kännslor är det vilket kommer fram i det yttre från ens inre…

De Tio Stora Budorden är ett exempel på logik vilket håller sig helt. Andra svängar och bearbetningar i ens inre stöds om man har en grund så vilket budorden och kabbalah är.

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Upp till toppen
Annons: