Annons:
Läst 550 ggr
Hugohugo
2017-07-17, 21:41

Bästa&Enda Tillräckliga - Gudomligt Förverkligande

Med tanke och heder till lösa orättvisor och lidandets största problem, samt för det Mest lyckliga och Enda hållbara, ur The Sacred And The Profane (av Rabbi Désirée R. Ntolo):

OLIKA Arvslinjer… och nya tiders sammanställning att börja på:

Från det första budordet av de tio stora:

Länk: Första Budordet/Befallningen:

Ni bör söka arvslinjer "………. och gå till, för dina framsteg. Men som ni skall se, kan det bara finnas en lärare på jorden som kan tillåta dig att helt bryta igenom till Ljuset, och det är den som valdes som din grupp lärare innan du själavandrade. Han har en fullständig kunskap för att ta dig till framgång. Sök reda på honom.´

´Men andra kan hjälpa dig på vägen. Några för meditation, andra för att korrigera din inställning till dig själv, mot andra och mot det sätt du ser på de som är olika till dig. Och fortfarande några fler för att förbereda dig för proven framöver och själens ´mörka natt´, och för att förbereda och hjälpa dig att hjälpa andra göra detsamma.´

´Men i slutändan ska du hitta Arvslinjen som var din från början av din trancenderande Själavandrings Resa till jorden. Och när ni har funnit den Arvslinjen, ska du veta att du har hittat ditt riktiga hem och du ska sluta söka. Då kommer du att börja arbeta på ditt Gudomliga Förverkligande.´

´Nu om du frågar oss vilken bland dessa sätt som är det bästa, vill vi säga att det är den Esséeiska Vägen, som är given av vår budbärare; som var också Rabbi Yeshua Bar Josephs Väg.´

´Observera att Gudomligt Förverkligande tillåter att du kan hjälpa dina medmänniskor utan de konventionella mänskliga medlen. Till exempel bör du kunna bota sjukdomar utan att utföra några medicinska operationer eller administrera konstgjorda droger och mediciner.´

´Du bör kunna leva i överflöd och komfort, du och de som är ditt ansvar. Dåtid, nutid och framtid bör inte ha några hemligheter för dig. Inte heller bör liven för dem du stöter på vara med hemligheter för dig. Du bör vara allvetande, allseende och allsmäktig. En Gudomligt Förverkligad varelse som bör sätta sin kunskap till nytta för sig själv och resten av den hela Mänskliga rasen.´ "

"Och (Ledaren av) Elyonin talade alla orden, sade: Jag är Yahweh er skapare. Vilken som har fört er ut ur Länderna av Egypten, ut från huset av slaveri:

1 - Du ska inte ha andra gudar före Gud Den Mest Hög.

2 - Du ska inte göra några graverade bilder till er själva, eller några likheter av någonting som är i himlen ovan, eller det som är i Jorden nedan, eller det som är i vattnet under jorden. Du ska inte buga dig själv till dem, ej heller tjäna dem: För jag, Gud som är din Gud, är en svartsjuk Gud, besöker orätten från fäderna upppå barnen intill tredje och fjärde generation av dem som hatar Mig; Och visar nåd mottill tusentals av dem som älskar Mig, och håller Mina Befallningar.

3 - Du ska inte missbruka Herrens namn; för din Gud kommer inte hålla den människan skuldfri som missbrukar Hans namn.

4 -Komihåg Sabbatens dag, till hålla den helig. Sex dagar ska du arbeta och göra allt ditt jobb: Men den sjunde dagen är Sabbat från Herren din Gud:

I den ska du inte göra något jobb, du, ej din son, ej din dotter, ej din tjänare, ej din piga, ej din boskap, ej främlingen som är inom dina portar: För i sex dagar gjorde vi Himlen och Jorden, havet och allt som är i dem, och vilade på den sjunde dagen: därför välsignade Gud Sabbat dagen, och Helgade den.

5 - Hedra din fader och moder: så dina dagar må bli långa upppå landet Herren Gud ger dig.

6 - Du ska inte mörda.

7 - Du ska inte begå äktenskapsbrott.

8 - Du ska inte stjäla.

9 - Du ska inte bära falskt vittnesmål emot din granne.

10 - Du ska inte ha begär till din grannes hus, ej hans fru, ej hans mantjänare, ej hans piga, ej hans oxe, ej hans åsna, ej någonting som är din grannes."

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Annons:
Upp till toppen
Annons: