Annons:
Läst 16066 ggr
Gaiatri
2014-06-08, 21:33

Världsböndagen

Världsböndagen är en dag för bön och invokation. Den infaller vid fullmåne när solen står i tvillingarnas tecken. Det är en dag för vädjan och åkallan. Det är också en dag för förlåtelse.

Världsböndagen eller Världsinvokationsdagen är en dag då många tillsammans uppmärksammar och erkänner broderskap, god vilja och det Enda livets enhet. Människor som i sitt inre känner, har insikt om eller tror att vi utgör En mänsklighet som är en del av Ett liv kan tillsammans meditera och be för mer ljus och kärlek på jorden.

Denna dag kallas också för Den goda viljans högtid. Det är precis som det låter en dag då vi uppmärksammar god vilja. Vi kan såklart försöka bemöta varandra och det vi ser i världen med god vilja varje dag. Det är dock svårare än det låter. En intention att göra det när man känner sig fylld med ljus och kärlek är inte lika lätt att uppfylla de dagarna som man inte känner sig lika lätt till sinnes. Då glömmer man lätt den intention man hade och ramlar in i gamla mönster. Man kan genom att fokusera kärlek och god vilja under denna dag (och andra dagar) så ett frö som kan växa sig starkare.  

Under denna dag kan man medvetet länka sig samman med det ljusnät som redan finns runt om på jorden. Man kan visualisera detta ljusnät som strålar av ljus som förenar alla ljusarbetare på tankens plan. Det går också bra att be eller meditera utan att visualisera eller länka sig samman i tanken med andra. Man kan istället försöka känna kärlek, broderskap och god vilja.

När många människor samlas för en gemensam åkallan och bön så ger det stor kraft och potential. Man kan också själv känna detta och ett stöd att fortsätta försöka göra det man kan för en värld med mer kärlek och harmoni.

Det ger också en effekt att människor från olika kulturer, från olika religioner och trosinriktningar, och från olika delar av världen och nationer ber och förenas genom ett gemensamt andligt motiv. Det blir inte bara en gemenskap och tillfällig gemensam åkallan och bön, eller meditation utan också så sker det ett brobyggande över trosinriktningar och kulturer. Man lägger därigenom också en grund så att den inre gemenskapen, som så många av oss är medvetna om, kan komma till uttryck i den yttre världen.

På själsnivå är vi medvetna om att vi är ett med varandra. Vi upplever oss som oseparerade från både varandra och helheten. Denna medvetenhet som många av oss har insikt om behöver komma till uttryck i det yttre. För att förändra den yttre världen så börjar man inifrån. Det vill säga den upplevda själsenheten medför att förändringar kommer till uttryck i omgivningen.

En stor grupp människor som mediterar eller ber kan överbrygga de olikheter som finns i det yttre. Olikheterna är i det yttre och de ger en mångfald av uttryck, kreativitet och upphov till kulturer. Den inre kärnan, essensen är enhet och genom olika sätt att vara. Olika tankegångar och inriktningar ger en rik skatt av möjligheter så länge som vi bemöter varandra med respekt och kärlek.

Själen följer en rytm av aktivitet och vila. Det finns både små och stora cykler och det kan vara olika från person till person. Vid fullmåneperioderna är det lättare att komma i samklang med själsenergierna.

När månen är full så kan energierna från solen nå jorden mer direkt. Vid andra tider skuggar månen de energier som kommer till jorden från solen.  

Fullmånemeditationer följer en rytm av inåtgående och utåtgående. När månen är full så kan vi kontakta högre energier medan vid nymåne så är det lättare att föra ut de kontaktade energierna i kreativt uttryck.

En stor fördel också med att följa månens rytm är att fullmåne och nymåne sker samtidigt över hela jorden.

En bön som ofta används i sammanhanget är Den Stora Invokationen. Det går självklart bra med någon annan bön som man känner starkt för som rör mänskligheten och mänsklighetens uppvaknande till mer ljus och kärlek. Eller varför inte flera böner och invokationer som man tycker passar.   

Styrkan i Den stora invokationen är att den länkar samman Fadersaspekten (Shambala) med Kärleken som strålar ut från Hierarkin och Tjänandet av Mänskligheten. Den stora invokationen länkar oss samman med de gudomliga nivåer av Ljus, Kärlek och Vilja till det Goda som behövs jorden. 

Det ljus som finns i oss förenas med det ljus som kommer från högre gudomliga nivåer. Ljuset och kärleken som når oss har beskrivits på olika sätt i olika filosofier och religioner med olika terminologi.

Den stora Invokationen

Från Ljusets punkt i Guds Sinne
Låt ljus strömma in i människornas sinnen.
Låt Ljus stråla ned över Jorden.

Från Kärlekens punkt i Guds Hjärta
Låt kärlek strömma in i människornas hjärtan.
Må Kristus återvända till Jorden.

Från det centrum där Guds Vilja är känd
Låt människornas små viljor ledas av ett högre syfte-
Det syfte som Mästarna känner och tjänar.

Från det centrum som vi kallar mänskligheten
Låt Kärleken och Ljusets Plan ta form
Och må den försegla dörren till det onda.

Låt Ljus, Kärlek och Kraft återupprätta Planen på Jorden.

                             *********************

I år (2016) infaller Världsböndagen lördagen den 21:a Maj. Den exakta fullmånen sker kl. 23:16 svensk tid.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Annons:
[Hukanson]
2014-06-10, 22:02
#1

Självklart gör man litet ljusarbete när solen står som högst i tvillingarnas tecken och månen lyser hel och helig över Världs Bön Dagen. Det finns så mycket och så många att be för. Stort och smått. Kom ihåg att be i ödmjuk vördnad och verkligen tro på det ni ber. Be om hjälp och tacka för allt. På detta sätt stärker vi banden mellan himmel och jord, det synliga och det osynliga (bakom slöjan).

Gaiatri
2016-05-17, 19:08
#2

Lyfter upp artikeln. 🎈På lördag är månen hel.

Sajtvärd på Andlig utveckling

Upp till toppen
Annons: