Annons:
Läst 5394 ggr
Internettan
2015-09-07, 21:30

Bibelns Gud

Svar från tråden Oförklarad SKRÄCK!

#20 av: rara

Jag tycker det som du skriver här är hemskt

Sanningen, om man inte väljer Jesu erbjudande, är hemsk. Eftersom jag inte kan bevisa det så får jag kanske uttrycka  det som att det KAN vara sant. Och bara det räcker ju för att alla borde ta reda på sanningen. Verkligen söka sanningen. Att välja bort det för att det låter hemskt hjälper inte om det ÄR sant. Då blir ju det hemska verklighet.

Att förneka det onda, det mörka och ett eventuellt helvete - det är som att förneka det onda och det mörka som finns på jorden nu. Vi kan med egna ögon se att det finns. Varför tillåter er gud att det finns? Vilken gud vi än väljer så tillåter han det ju. Och varför är det så svårt att tänka sig att det mörka även finns i livet efter detta? Man kan se det som att vi här på jorden får uppleva både det mörka och det ljusa för att kunna välja. Väljer vi bort Gud så får vi ta konsekvenserna av det - att leva i mörker. För allt gott/ljus kommer från Gud. 

Jag förväntar mig av en gud

Ja, precis. Vi människor skapar gärna vår egen gud som vi känner oss bekväma med. New Age eldar på den bilden.

Jag utmanar den genom att hänvisa till Bibeln, den Skrift som Gud givit människan. Den skrift som berättar om ormen som lurade Eva: "Inte har väl Gud sagt…?" Precis så säger Satan idag också, genom alla människor och andar som inte vill acceptera Gud. 

Den guden som beskrivs som Jahve är helt enkelt inte den kärleksfulla guden som beskrivs i det nya testamentet som älskar människorna så mycket att han offrar sin egen son för att förlåta människornas synder.

Jo, det är det i allra högsta grad. Med rätt kunskap ser man det.

Den som beskrivs i bibeln som skapade människorna är Elohim och han var en gud för alla människor och inte bara för israeliterna.

Kolosserbrevet 1:15-17 

13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder.
 

15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, 16 för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom.
 

Jesus är alltså en del i skapandet. Och det finns mycket som visar att Jesus är den som ledde Israel genom öknen. Ja, Gud var från början alla människors Gud, men när synden kom in i bilden kunde människorna inte längre komma till Gud. Människor med synd dör i Guds närhet. Därför hade Gud en frälsningsplan, som startade med Israels folk och fullbordades med Jesu död på korset. Genom Israel skulle människorna lära känna Gud. (Även om det finns legender inom i stort sett alla kulturer som berättar om Gud, om syndafloden mm - fast på varierande sätt eftersom minnen tenderar att blekna och förändras med tiden - och detta visar att alla människor härstammar från de första människorna, som kände Bibelns Gud.) Genom Israels folks liv och Guds handlande med dem förstår människor vem och hur Gud är. När Israel följer Guds bud och hans vägar går det bra för dem - och när de vänder sig till andra gudar och syndar, då försvinner Guds beskydd. Det är ett ständigt upp och ner i Israels vandring med Gud.

Precis så är det även idag. Om vi väljer Gud och hans nya förbund genom Kristus - då är han vår Gud. Men om man väljer bort Jesus är Gud inte vår Gud. Inte för att han inte vill utan för att vi inte KAN komma till honom som hans barn om vi inte är syndfria. Israels folk är utvalt att vara det folk genom vilket alla människor skulle få frälsning i slutänden. Men Gud var tvungen att avskilja ett särskilt folk, som skulle bevara kunskapen om honom genom den långa tid det handlar om. (Annars skulle kunskapen om Gud övergå till legender som skulle späs ut genom att folket gifte sig med andra folk osv.) 

5 mos 32:8: I alla andra översättningar jag har tillgång till så står det inte gudasöner utan "sons of Israel". Landet fördelas alltså utifrån Israels antal. Israel har inte 9 gudasöner till herrar. Det måste vara en New Age-tolkning. Summan av Guds Ord är sanning och man kan inte plocka ut en vers och tolka den enskilt utifrån en förståelse som kommer från…ja, var/vem då?

När Jesus sa till judarna att de har djävulen som fader och att han alltid har varit en lögnare menade han säkert Jahve.

Jesus menade djävulen och ingen annan.

Och du, till vad du skrev i inlägg 13 om att be gud om hjälp så har jag bett, men  aldrig fått hjälp av Jahve när jag t.ex haft ont. Men om jag ber min man om hjälp och han använder sig av Reiki brukar smärtorna ofta försvinna eller åtminstone bli bättre. 

Det finns många andar som gärna servar människorna så att de istället för att tro på Gud ska tro på något annat. När Gud lät Egypten drabbas av olika plågor för att Farao skulle släppa iväg Israel, så fanns där spåmän som kopierade det som Gud gjorde. Så Satan kopierar Gud för att människorna ska tro på hans läror istället för på Gud.

Jag har inte alla svar och jag lär mig hela tiden. Men jag uppmanar dig att ta reda på mer om Bibeln ur det perspektiv de har som tror på Bibeln. Att lära sig av kanaliserade andar eller egna mänskliga känslor leder inte till rätt förståelse.

Ords  19:3

Människans dårskap fördärvar hennes väg,  men det är på Herren  hennes hjärta vredgas.

"21:

Jag tror att sanningen finns på insidan för den som söker

Och det kanske du tror för att det är så du lärt dig? Av vem? På insidan hos människor kan man hitta precis vad som helst. Och om man "tömmer sig" genom meditation kan man öppna sig för Gud (antar jag) men risken är också överväldigande stor att andar kommer med sin "information". Och har du ingen absolut sanning att jämföra med kan man tro på vad som helst.

Så varifrån har du fått din tro om sanningen? Kan man inte härleda det till kanaliserade andar? Lita inte på något bara för att "alla säger så". Ta reda på varifrån det kommer.

"Every point of view is a view from a point."

Annons:
Zepp
2015-09-07, 21:51
#1

Halleluja!

What about El.. den straffande guden?

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

[niklaeri02]
2015-09-07, 21:52
#2

#0 Det du skriver är intressant, jag har börjat läsa bibeln några gånger men slutat, mycket av mitt andliga intresse och för att jag varit nyfiken. Men det har aldrig liksom känts rätt för mig att läsa. Jag har mer mediterat och funnit stillhet på så vis, vilket jag slutat med för tillfället då jag inte vet hur det påverkar mitt psykiska mående. Jag har till och med mediterat i kyrkan med andra två-tre gånger. Jag tror att man kan stilla sinnet med meditation och komma till upplysning så att säga och det är min egen erfarenhet. Visst har andra satt ord på det, och förklarat vad det handlar om…men de har bara pekat på min egen erfarenhet. Jag vet inte vad att tro om andar som kommer med information, men jag brukar inte lyssna på bilder eller tankar inom mig utan mer stillheten, och det stora havet av stillhet så att säga, men visst man ska vara försiktig med meditation. Du vill alltså förmedla att det är säkrare att läsa flera tusen år gamla texter än att lyssna inåt och på erfarenheter? Jag är nog bara sådan som söker inåt, och var det inte Jesus som sade att himmelriket finns på insidan? Jag har tappat lite var vi börjat, och vad vi pratar om längre ska jag vara ärlig och skriva, men tack för responsen i vilket fall.

[rara]
2015-09-08, 12:58
#3

#0

Att tro på en bok som skrevs av människor som trodde att jorden var platt och att solen rör sig kring jorden är för mig inte "att ta reda på sanningen" utan att ersättningsvis ha en tro för att man inte vet sanningen. Du tror på bibeln för att du har växt upp i vår kultur. Skulle du ha växt upp t.ex. i Iran, skulle du väl tro på koranen och om du skulle ha växt upp i Indien skulle det kanske ha blivit en av de otaliga religionerna som finns där. Andlig utveckling är att befria sig från dessa dogmer och det som andra talar om för dig att du ska tro. I stället ska man söka själv. Då menar jag inte bara att befria sig från det som religioner talar om för en och förmedlar som sanningen, utan även från new age läror som gör anspråk på "sanningen".

Det onda förnekas av ingen här, men utan människor skulle faktiskt ingen ondska existera. Vem skulle vara ond? För helvetet finns det dock inga bevis, utan det är en historia som människor har tänkt ut sig och som  somliga tror på för att andra har talat om det för dom. Ingen vet vad som kommer efter döden, varken en religion eller en new age lära.

Guden som beskrivs i det gamla testamentet kan inte vara samma gud som Jesus talar om. Det finns för många motsägelser. Exempel: I det gamla testamentet är det bara på tal om att syndare blir dödade och straffade och de är förlorade för alltid, medan Jesus talar om glädjen i himlen när en syndare ångrar sig. Du har ju heller inga riktiga argument utan skriver bara "med rätt kunskap ser man det".  Vilken kunskap har du, förutom din tro? Du tror ju att bibeln 2000 som jag citerade ur är en "new age översättning".  Har du läst alla översättningar och har du läst den första orginalbibeln? Hur vill du bedöma vilken översättning som är riktig?

Om "sons of god" är det också på tal om i Genesis 6.2. och i Jeremia 3 nämns även andra gudar än Jahve:

http://sv.bibelsite.com/swe/jeremiah/3.htm

"13Allenast må du besinna din missgärning, att du har varit avfällig från HERREN, din Gud, och lupit hit och dit till främmande gudar under alla gröna träd; ja, I haven icke velat höra min röst, säger HERREN."

Här är det på tal om Israel, som beskrivs som Jahves hustru, som blev otrogen! Det är inte på tal om att Jahve startar frälsningen med isreael. En allmäktig gud skulle kunna frälsa alla människor samtidigt.

"6Och HERREN sade till mig i konung Josias tid: Har du sett vad Israel, den avfälliga kvinnan, har gjort? Hon gick upp på alla höga berg och bort under alla gröna träd och bedrev där otukt"

Att gud skulle ha startat frälsningen av alla människor med Israels folk, som du skriver, motsäger det som står i bibeln.  Har du hittat på det för att du behöver en gud för alla människor i din tro? Om det verkligen står i bibeln, kan du ju citera i stället. Egentligen skulle ju hela Israel ha blivit straffad för det här i all evighet.

Du skriver: "Människor med synd dör i Guds närhet." I så fall skulle alla människor vara döda, oavsett om de har Adam och Evas arvsynd på sig eller inte.  Det skulle inte spela någon roll om man syndar eller inte, för alla har ju arvsynden på sig. Är det inte perverst att bli straffad för någonting som andra har gjort?

Gud skulle ju kunnat skapa människor som inte bara har det fria valet mellan gott och ont, utan även har visdomen att välja rätt.  Vad kan människorna rå för att gud skapade dom utan denna visdom? Vem är då ansvarig för resultatet? "Konstnären" eller "bilden"? Även om man inte kan sätta förväntningar i en gud hur han ska vara, så kan man i alla fall förvänta sig att han inte ska vara en mördande svartsjuk gud med en massa personlighetsstörningar och som anser att slaveri är okey och att en människa kan "äga" en annan människa precis som en oxe. Det är ingen gud som har gjort buden, utan det där är mänskligt tänkande eftersom slaveri var vanligt på den tiden. Det var säkert Moses som mejslade budorden i en sten, eftersom han behövde människornas tro på en gud för att han behövde en auktoritet för att människorna som han befriade inte skulle ta livet av andra eller begå andra brott.

 Att "leva utan synd" bara för att inte bli dödad eller straffad har ingenting med andlig utveckling att göra. Alla människor har den gudomliga gnistan i sig och det är den som uttrycker sig när man känner medkänsla och kärlek för andra människor och för alla levande varelser. Leta efter källan i dig själv. Kanske du upptäcker den om du mediterar, men det finns ingen garanti. Viktigast är att du befriar dig från alla troföreställningar som andra har programmerat dig med. Vi har också den motsatta energin i oss, det så kallade "onda". Den uttrycker sig när vi känner hat, avund och beter oss manipulativt, t.ex. för att sprida rädslor hos andra människor. Det är den källan som människor kallar "djävulen". När jag ser hur bibeln är uppbyggd på att sprida rädslor och att manipulera människor genom att skapa rädslor ser man tydligt vilken källa som ligger bakom, som maskerar sig att vara "det goda" för att vem som följer buden beteer sig ju "gott". Men det speglar inte människornas inre för om de inte skulle vara rädda för guds straff, skulle de ju stjäla eller mörda. Vad har då förändrat sig i människorna? Ingenting! Vem är det som har nytta av att människorna inte upptäcker förbindningen till det gudomliga i sig själva och inte hör den inre rösten som finns i varje människa som medkänslan och kärleken kommer ifrån? Vem är det som förför människorna och låtsas vara gud och som sprider rädslor?  Svaret är väl uppenbart.

Jag hoppas för dig att du vaknar upp och ser att vägen som du går på inte leder till gud, utan bort från gud. Själv ser jag "gud" och "satan" bara som vad det mänskliga förståndet har tänkt ut sig för någonting som det inte kan förstå. Det spelar ingen roll vilken beteckning man väljer för "gud", det är bara viktigt att inte göra sig föreställningar, eftersom det mänskliga förståndet är otillräckligt och varje föreställning leder bort från sanningen. Man kan heller inte förklara för en myra hur kvantfysiken fungerar. Men om man är fri från föreställningar kan man faktiskt uppleva källan från var känningar som medkänsla och kärlek kommer. Det är den absoluta kärleken, lycksaligheten och fullkommenheten som inte går att beskriva med ord. Där existerar ingen svartsjuk rabiat "gud" som hotar.

Religioner och biblar har aldrig förändrat människorna, utan miljoner människor har blivit mördade i "guds namn". Det som IS gör idag, har redan skett för hundratals år sedan i kristendomens namn. Indianer som inte ville låta sig missioneras blev mördade. Men man behöver inte ens ta extrem fanatism som exempel, utan det "helt vanliga". Ett litet citat ur en av Castanedas böcker när han pratade med sin gamla visa lärare om den "mörka sidan":

"Självfallet finns det en mörk sida hos oss, sa han. Vi dödar ju av en nyck, eller hur? Vi bränner folk i Guds namn. Vi förgör oss själva; vi utplånar livet på den här planeten; vi förstör jorden. Och sedan klär vi oss i fotsida kläder och Herren talar direkt till oss. Och vad säger Herren? Han säger att vi ska vara snälla annars ska han straffa oss. Det har Herren hotat med i århundraden utan att det blivit någon förändring. Inte för att vi är onda, utan för att vi är dumma. Människan har en mörk sida, ja, och den kallas dumhet."

Gaiatri
2015-09-08, 21:16
#4

Då flikar jag också in här och kommenterar #18 från tråden i#0.

Internettan skriver: "Sverige (och USA m.fl.) har varit kristna länder. Om vi ser oss omkring i världen - vilka länder har haft det bra? Och vilka länder lider människor i och flyr de ifrån? Gud har haft sitt beskydd över kristna länder. "

Hur menar du här? Vilken tidsperiod menar du? Sverige har haft det tufft med krig och svält under den tid som Sverige har varit kristet. Svenskar emigrerade till Amerika för att det var svält under 1800-talet. Det var ändå inte förrän på 1950-talet som Sverige tog sig ur fattigdomen och den misär och sjukdomar som det medförde. Kyrkan i Sverige hade redan börjat mista sin makt innan dess. 

USA har haft både inbördeskrig och krigat på många platser i världen. Europa, som till stora delar är kristet, har genomlevt två världskrig och många andra krig under den period som det varit kristet. Både i USA och i Europa finns det och har funnits fattigdom och orättvisor med lidande som följd. I Sydamerika, som också till stora delar är kristet, har det också varit mycket krig och fattigdom.

Jag kan inte se att "Gud har haft beskydd över kristna länder" mera än över andra länder eller nationer med andra religioner.

Sajtvärd på Andlig utveckling

[Hukanson]
2015-09-11, 23:46
#5

Den israelisk-kristna Fadersreligionen har ju i Europa varit en ordningens kyrka och samhällsstabilitet som befrämjat en långsam tillväxt av kunskap och rikedom. Med sena 1800-talets uppfinningar och teknologiska genombrott tex tåg, bil, elektricitet kom en mycket snabbare utveckling som ytterliga påskyndades av världskrigets nödvändigheter. Med den därpå följande elektroniska revolutionen har vi en helt ny värld. Vilka länder står starka idag? De länder som lyckats att bevara freden och kärlekens etik dvs vara hyggliga medmänniskor intresserade av att arbeta för samhällets utveckling. Bibeln är en samling böcker om ett av Gud utvalt folk som ålades att leva som Gud ville att de skulle leva och i gengäld fick löften och välsignelser. De var ett utvalt folk, ett utvalt samhälle med en lag som var av Gud - så uppfattade de sigsjälva. Om man var av folket så gällde lagen men om man inte var av folket så kunde inte lagen gälla. När sen israelerna blev skingrade från sitt land trodde de kristna att de var de utvalda människorna för de var inympade i Israel genom tron och nattvarden. I Sverige var Läran statsreligion och hade nära relation med Rubens stam. Nu har israelerna återvänt till sitt land och återtagit sin position som Folket och Sverige har inte någon statsreligion. Man måste leva i verkligheten här och nu. Det finns säkert mycket principiellt och symboliskt man kan lära av Bibeln men Gud är identiskt med livet som vi lever det här och nu och ska inte vara nåt man lär sig från en bok. Kunskap är bra men kompletterar vår livsförståelse. Vad ska vi då göra när vi behöver Gud att komma in i våra liv och befria oss från lidande eller hjälpa oss till självförverkligande? Eftersom vi inte vet något bättre så söker vi genom religionen fortfarande. Där står det som Guds sanning att den som kommer till Jesus Kristus ska han sannerligen inte stöta bort utan frälsa till evigt liv. Och synbarligen finns hundratusentals människor starka och friska bekännare av kristen tro. Det är lätt att anta att det finns något sant med detta. Men den kristna tron har sin egen utvecklingsdynamik för den som är intresserad. Herren önska nu att vi medverkar till att skapa morgondagen - en förbättrad version av gudstro i en ny tid. En version som inte på något sätt är separerad från Gud och naturen. Människan är förenad med Gud hela tiden och det som fungerar för människan är det som för oss närmare Gud…dvs allt som är gott är av gud och det som inte är gott fungerar inte, utan är vårt ego, vår skugga, vårt själviska onda.

[loveisall]
2015-09-15, 14:32
#6

Bra inlägg :)  Det allra viktigaste för den som vill tro på bibelns Gud är att söka Honom och hans närvaro, hans rike (som inte är av den här världen som vi lever i) 

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet,

så skall ni få att det andra också.

Matteusevangeliet 6:33

Gud har lovat att lära och vägleda oss genom sin helige ande.  Han har gett oss kunskap och vägledning genom bibeln. Där finns vittnesbörd, historia, Guds rena ord och vägledning till både hur Gud är och hur man når fram till Honom. 

Ibland krånglar man till det genom att koncentrera sig på alla svåra frågor först, men har du en längtan i ditt  hjärta efter Gud,  så börja med det… leta, sök , be efter Honom i ditt inre.  Han ska ge sig till känna om du söker Honom av rätt skäl. 

🌺

Annons:
gudilondon
2015-09-21, 00:07
#7

Mycket intressant denna aspekt att det kan vara två gudar, Jahwe och Elohim.

Enligt den sumeriska läran (den som mycket i GT grundar sig på) så finns det en gud som heter Jahwe. (Det finns fler gudar men bara EN högste) Jahwe var den guden som bråkade eftersom han inte fick skapa. Då fick han ett folk att ta hand om och detta var du blivande Israel.  Namnet "Israel" betyder Izra=den stridande El=gud/guden.

Elohim är dok allas gud, den högste.  El-ohim.

Internettan
2015-09-24, 20:12
#8

#1:

Jag förstår inte frågan.

#2:

Jag har till och med mediterat i kyrkan med andra två-tre gånger. 

Det förekommer mycket från New Age inom kyrkorna nu, som inte är bibliskt. Så jag blir osäker på exakt hur din meditation gick till. Att "meditera på Ordet", dvs att "grunna"  och fundera på ett bibelord är det som menas i Bibeln i alla fall.

Jag vet inte vad att tro om andar som kommer med information, men jag brukar inte lyssna på bilder eller tankar inom mig utan mer stillheten, och det stora havet av stillhet så att säga, men visst man ska vara försiktig med meditation.

 Men hur når man upplysning genom att inte lyssna på något/någon? Och om man nu gör det - hur vet man vem upplysningen kommer från? Och vad är upplysning?

Du vill alltså förmedla att det är säkrare att läsa flera tusen år gamla texter än att lyssna inåt och på erfarenheter? 

Ja, erfarenheter är aldrig säkert.  Och ju mer man studerar och lär sig Bibeln - desto mer trovärdig och fascinerande blir den. Tyvärr är det många inom New Age som endast känner till Bibeln genom den tolkning som ges från kanaliserade andar. Och sen förkastar man den kristna/judiska tolkningen utan att faktiskt känna till den. Att lära sig förstå Bibeln genom en kristen person (särskilt en med judisk bakgrund) ger väldigt mycket, och jag uppmanar verkligen alla som är intresserade av Bibeln att lära sig åtminstone lite från dem. För annars kommer man alltid att tro att den kristna tolkningen är inskränkt och fel. Men så är det inte.

(På Youtube finns t ex Chuck Missler, Jacob Prasch och David Nathan. )

Jag är nog bara sådan som söker inåt, och var det inte Jesus som sade att himmelriket finns på insidan?

 När vi blir troende (kristna) blir vi pånyttfödda och får den helige Ande som "inneboende" och vi har också tillgång till Gud genom bön samt Guds Ord. Vårt hjärta och vårt sinne blir förvandlat och vi får redan här på jorden uppleva himmelriket inom oss, genom ett helt nytt sätt att känna/tänka. Men himmelriket sitter inte inom oss från början, av sig självt. Vi är inte gudar själva.

Man kan ju fundera på vad/vilka som åstadkommer upplysningen hos icke kristna… Andar kan ju ta sin boning hos människor och det finns många kristna som möter människor som har olika andar inom sig. Och dessa andar kan man kasta ut genom att konfrontera dem med den helige Ande i Jesu namn. (Jesus själv gjorde det flera gånger) Satan kopierar som sagt allt vad Gud gör och om kristna får den helige Ande inom sig som leder till pånyttfödelse så antar jag att andra andar kan ta sig in och åstadkomma "förnyat sinne" hos en människa. Och att meditera (tömma sitt sinne) gör att man öppnar för andar att komma in. För vem ska stoppa dem? Personen är ju "ute och flyger".

Det finns tyvärr så många exempel på människor som mår dåligt som hållit på med just meditation. Och det är inte så att "en del har otur eller är svaga eller har varit oförsiktiga". Jag tror att själva syftet med meditation är just att släppa in andar. Och de religioner som förespråkar det har "den onde" som gud. (Jesus är enda vägen till Gud säger Han själv.) Och i Bibeln varnar Gud människorna gång på gång för att inte tillbe andra gudar och att inte börja utöva andra religioner. Han varnar särskilt för österlandets vägar.

Jag har tappat lite var vi börjat, och vad vi pratar om längre ska jag vara ärlig och skriva, men tack för responsen i vilket fall.

Tack själv. Nu har det gått så lång tid innan jag kom mig för att svara att jag också glömt vad vi pratade om… :)

Var rädd om dig!

"Every point of view is a view from a point."

Internettan
2015-09-24, 21:22
#9

#3 av: rara

Att tro på en bok som skrevs av människor som trodde att jorden var platt och att solen rör sig kring jorden är för mig inte "att ta reda på sanningen" utan att ersättningsvis ha en tro för att man inte vet sanningen. 

Men människorna behöver inte veta så mycket. Det är Gud som skrivit Bibeln genom människor som inspirerats av den helige Ande. Dessa olika författare har t ex flera hundra gånger skrivit saker som ett par tusen år senare skett. Och vissa böcker har skrivits på ett sätt som omöjligt kan skrivas av bara människor. Du känner inte Bibeln. Du måste studera den för att förstå. Gör det! blir min uppmaning till dig. 

Du tror på bibeln för att du har växt upp i vår kultur. Skulle du ha växt upp t.ex. i Iran, skulle du väl tro på koranen och om du skulle ha växt upp i Indien skulle det kanske ha blivit en av de otaliga religionerna som finns där.

Men vilka länder har den sanna religionen? Var har människor haft det bra? Vart flyr människor på vår jord och varifrån flyr de? 

 Andlig utveckling är att befria sig från dessa dogmer och det som andra talar om för dig att du ska tro. I stället ska man söka själv. Då menar jag inte bara att befria sig från det som religioner talar om för en och förmedlar som sanningen, utan även från new age läror som gör anspråk på "sanningen".

Och precis det går jag emot. Andlig utveckling, som det du menar, är en stor lögn. Jag trodde som du, men är så glad och tacksam att jag hittade Sanningen till slut.

Det onda förnekas av ingen här, men utan människor skulle faktiskt ingen ondska existera. 

Säger vem?

Vem skulle vara ond? För helvetet finns det dock inga bevis, utan det är en historia som människor har tänkt ut sig och som  somliga tror på för att andra har talat om det för dom. Ingen vet vad som kommer efter döden, varken en religion eller en new age lära.

För oss som tror att Bibeln är Guds Ord finns det ett tydligt "facit". Och då blir ditt uttalande det som är fel. Och hade du känt Bibeln så hade du också sett hur lätt valet är mellan Bibeln som källa och det du säger. Jag kan inte välja dina ord med den kunskap jag idag har. Bibeln vinner helt enkelt.

Guden som beskrivs i det gamla testamentet kan inte vara samma gud som Jesus talar om. Det finns för många motsägelser. Exempel: I det gamla testamentet är det bara på tal om att syndare blir dödade och straffade och de är förlorade för alltid, medan Jesus talar om glädjen i himlen när en syndare ångrar sig

Gamla testamentet är till stor del en bild på det som senare ska ske. De fick förlåtelse då också - men genom att offra djur. Gud visade vem han var och är - en rättvis domare som straffar dem som syndar. Och lagen var till för att visa att människorna syndar och inte av sig själva kan bli syndfria. (Finns inte en enda som kan hålla den lag som Gud ger människorna och utan att vara perfekta kan vi heller aldrig närma oss en perfekt (helig) Gud. Idag - efter att Jesus har gjort det slutgiltiga offret - får vi ta emot förlåtelsen när vi ångrar oss och tror på Jesus och vad han gjorde. Klart det blir glädje i himlen. De kanske inte heller gick förlorade för alltid på GT:S tid eftersom Jesus ännu inte hade trätt fram. (?)

Du har ju heller inga riktiga argument utan skriver bara "med rätt kunskap ser man det".  Vilken kunskap har du, förutom din tro? Du tror ju att bibeln 2000 som jag citerade ur är en "new age översättning".  

Jag tror inte det längre. Däremot är det inte den bästa översättningen eftersom många av översättarna inte är kristna och därför gör tolkningar som försöker bortförklara saker som är övernaturliga. 

Har du läst alla översättningar och har du läst den första orginalbibeln? Hur vill du bedöma vilken översättning som är riktig?

Jag har lyssnat på andra människor. Men vi lär oss och lär om genom livet. Jag har ofta fel och får ändra mig…

Om "sons of god" är det också på tal om i Genesis 6.2. och i Jeremia 3 nämns även andra gudar än Jahve:

"Sons of God" i Genesis 6 handlar om de fallna änglarna. Främmande gudar i Jeremia handlar antingen om tillverkade gudar av trä eller annat material - eller om onda andar. (3 Mos 17:7; 5 Mos 32:17 eller Ps 106:37).

Här är det på tal om Israel, som beskrivs som Jahves hustru, som blev otrogen! Det är inte på tal om att Jahve startar frälsningen med isreael. En allmäktig gud skulle kunna frälsa alla människor samtidigt.

Men Gud är en rättvis Gud som för evigt är densamme. Han kan inte benåda oss bara sådär utan att bli någon annan än den han är. Och eftersom det handlar om att vi genom vår fria vilja vill komma till Gud och tro på honom så måste vi också ha någon att tro på. Denna någon hittar vi i Bibeln och lär där känna honom. Bibeln är också ett beskydd mot att tro på falska gudar eftersom vi har både historia, levnadsinstruktioner och beskrivningar av Gud och hans karaktär. Utan Israel hade vi inte lärt känna Gud för det är där vi ser hur relationen Gud - människa fungerar.

"6Och HERREN sade till mig i konung Josias tid: Har du sett vad Israel, den avfälliga kvinnan, har gjort? Hon gick upp på alla höga berg och bort under alla gröna träd och bedrev där otukt"

Att gud skulle ha startat frälsningen av alla människor med Israels folk, som du skriver, motsäger det som står i bibeln.  Har du hittat på det för att du behöver en gud för alla människor i din tro? Om det verkligen står i bibeln, kan du ju citera i stället. Egentligen skulle ju hela Israel ha blivit straffad för det här i all evighet.

Det finns många bibelställen som säger det. Jag väljer ut ett från GT och ett från NT:

1 Mos 26:4

Jag skall göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen, och åt dina efterkommande skall jag ge alla dessa landområden. Och i din avkomma skall allajordens hednafolk bli välsignade,

Gal 3:8

Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro och gav i förväg detta glädjebud till Abraham: I dig ska alla folk bli välsignade.

Du skriver: "Människor med synd dör i Guds närhet." I så fall skulle alla människor vara döda, oavsett om de har Adam och Evas arvsynd på sig eller inte.  Det skulle inte spela någon roll om man syndar eller inte, för alla har ju arvsynden på sig. Är det inte perverst att bli straffad för någonting som andra har gjort?

Vi är människor och jag tror inte vi kan förstå allt som en Gud kan. Vi dömer efter mänsklig intelligens och jag tror inte den räcker till, helt enkelt. Vi dör inte pga arvssynden eftersom ingen av oss kan komma till Gud utom genom Jesus. Det finns en "slöja" mellan oss och jorden å ena sidan och Gud å den andra. Det är efter det här livet vi får se hur allt ligger till. En del menar att "den eviga elden" som en del hamnar i som slutlig dom är just Gud själv. Det kallas för den andra döden och kanske man förintas då? (Helvetet ska kastas i eldhavet sedan så det är en tillfällig plats.)Men de som tagit emot Jesu offer och blivit rentvättade kan för evigt vara hos Gud. Och det får vi ta emot genom en endas offer - precis som vi alla fick synd pga en endas synd. Rättvisa!

 Att "leva utan synd" bara för att inte bli dödad eller straffad har ingenting med andlig utveckling att göra.

Fast så är det inte. För att kunna leva utan synd måste man tro med hjärtat och så bli pånyttfödd. Och då vill man inte synda mer. Kort sagt.

 Alla människor har den gudomliga gnistan i sig och det är den som uttrycker sig när man känner medkänsla och kärlek för andra människor och för alla levande varelser. 

Vi är skapade till Guds avbild och även om vi fått en syndanatur och lever i en fallen värld så kan vi förstås se vem som är vår "mall". Vi har också fått samvetet. Men en gudomlig "gnista" - det är New Age-språk och jag tror det syftar till att få oss att tro att vi själva kan växa till att bli "gudar" och alltså behöver vi inte Gud annat än som en diffus kraft. Precis som ormen sa till Eva i Paradiset.

Leta efter källan i dig själv. Kanske du upptäcker den om du mediterar, men det finns ingen garanti. 

Risken om man mediterat är att man hittar onda andar där istället. Tyvärr. Finns så många som vittnar om det. Och onda andar kan ge en massa upplevelser.

Religioner och biblar har aldrig förändrat människorna, utan miljoner människor har blivit mördade i "guds namn". Det som IS gör idag, har redan skett för hundratals år sedan i kristendomens namn. 

Biblar har förändrat många människor. Men inte religion. Religion är av ondo eftersom det alltid handlar om människors strävan att närma sig Gud. Finns massor av "kristna" som inte följt/följer Jesu lära eller Bibeln - och de har också agerat utifrån ondska. T ex katolicismen. Den är fortfarande idag inte kristen. Finns ingen "kristen organisation" som dödat så många kristna som den katolska kyrkan.

"Every point of view is a view from a point."

Internettan
2015-09-24, 21:36
#10

#4 av: Gaiatri

Hur menar du här? Vilken tidsperiod menar du? Sverige har haft det tufft med krig och svält under den tid som Sverige har varit kristet. Svenskar emigrerade till Amerika för att det var svält under 1800-talet. Det var ändå inte förrän på 1950-talet som Sverige tog sig ur fattigdomen och den misär och sjukdomar som det medförde. Kyrkan i Sverige hade redan börjat mista sin makt innan dess. 

Du kanske har rätt. Har inte funderat på det du skriver. Men trots allt har vi länge haft fred och välfärd nu. Och kristendom måste inte alltid innebära att folk verkligen är pånyttfödda, utan "tvångskristna" kanske många var förr? Och innan Luther kom in i bilden så var vi inte precis kristna på rätt sätt. Så helt fria från elände har vi inte varit förstås. I alla fall finns det så många icke kristna länder som kränker de mänskliga rättigheterna på många sätt. Det måste inte alltid handla om krig. Det ser ändå ut att vara skillnad.

I Sydamerika, som också till stora delar är kristet, har det också varit mycket krig och fattigdom.

Katolskt?

Jag kan inte se att "Gud har haft beskydd över kristna länder" mera än över andra länder eller nationer med andra religioner.

Fast det tycker nog jag ändå, när jag tänker efter. Men är inte helt säker på vad jag ska tro och tycka..

"Every point of view is a view from a point."

Internettan
2015-09-24, 21:42
#11

#5 av: Hukanson

Trevlig teori.  (Själv har jag som sagt facit..) ;)

#6 av: loveisall

Ja, så rätt du har. Önskar jag kunde förmedla det lite bättre. :)

"Every point of view is a view from a point."

[Hukanson]
2015-09-24, 21:51
#12

Vad jag egentligen i princip menar är att vara kristen är att förvalta ett arv vi fått av förfädren och den välsignade Jesus som dog för oss som Kristus frälsaren på korset. Tiden har gått och Jesus ser sig inte som Kristus längre…det får vi människor ansvara för själva…vi har det så utvecklat att hederlighet och kärleksfullhet borde vi inte behöva en lidande frälsare för…men det innebär inte att Jesus på något vis har försvunnit…nejnej…han har uppstigit till Fadern Gud och blivit alla människors levande Gud och uppstigningsledare med en hel regering av 144 000 medhjälpare att guida människorna att klara av den svåra utvecklingskris alla länder måste ta sig igenom för att vi ska komma in i den utvecklat moderna världen..med den sanna vetenskapen som inte bangar för andliga sanningar.

[rara]
2015-09-25, 14:44
#13

#9

"Men människorna behöver inte veta så mycket. Det är Gud som skrivit Bibeln genom människor som inspirerats av den helige Ande. Dessa olika författare har t ex flera hundra gånger skrivit saker som ett par tusen år senare skett. Och vissa böcker har skrivits på ett sätt som omöjligt kan skrivas av bara människor. Du känner inte Bibeln. Du måste studera den för att förstå. Gör det! blir min uppmaning till dig. "

Du menar att du TROR att författarna har inspirerats av gud eller "heliga anden" och att de har skrivits på ett sätt som omöjligt kan skrivas av bara människor. Eftersom du inte känner till översättningen i Bibeln 2000 verkar du heller inte att ha studerat bibeln så bra som du tror. Jag har citerat ställen som tydligt visar att om orden ur bibeln som du tror på skulle komma från en gud, skulle han vara personlighetsstörd och bryta mot sina egna dödssynder. Svartsjuka är en mänsklig svaghet och inget gudomligt och att godkänna slaveri är heller ingen gudomlig egenskap.

Att skriva om saker som ett par tusen år senare kommer att ske behöver man inte vara en gud för.  Krig, hungersnöd och naturkatatsrofer har skett så länge människan har funnits på jorden och att förutspå att sådant kommer att inträffa igen är ju egentligen det mest logiskaste som finns. Om jag talar om för dig att det ännu kommer att inträffa ett 3 och ett 4 världskrig inom dom närmaste tusen åren så hur sannolikt tror du inte att det är? Man behöver verkligen inte vara en gud för att veta att det förr eller senare kommer att startas ett nytt världskrig, frågan är bara vem som kommer att fly från vem. Dessutom har Johannes uppenbarelser inte inträffad tills idag. Var och när har stjärnor fallit från himlen och utplånat 1/3 av allt liv? Nostradamus har också förutspått saker som har inträffat och specielt inträffar nu. Han beskrev folksvandringen från Asien och Afrika och beskrev vägarna i detalj som visade sig vara samma vägar som nu flyktingarna kommer ifrån. Men ändå tror jag inte att han var "gudomlig inspirerad". Precis som i bibeln, finns det mycket som inte har inträffat.

"Men vilka länder har den sanna religionen? Var har människor haft det bra? Vart flyr människor på vår jord och varifrån flyr de?"

Det finns ingen "sann religion". Religioner är inte mer än ett instrument att manipulera människor för att utöva makt och för att skapa rädslor hos människor om de inte gör som religionen säger. Man kan heller inte säga att vem som har det bra skulle ha rätt eller ha rätt religion/tro och om han inte har det bra hade han fel religion. Det är också ett instrument för att manipulera folk och att säga "skyll dig själv, du har fel religion". Det där motsvarar ju den djupaste och mörkaste medeltiden! Hur kan en människa i vår upplysta tid tänka så???

Just nu flyr en massa  människor från IS terrorister och snart är vi kanske också tvungna att göra det. Varje vecka läser jag på nyheterna om hur man har tagit fast terrorister som tagit  sig in i Europa tillsammans med flyktingarna och man har också läst om hur dom är här för att vänta på vidare befäl av IS. Snart är det kanske de kristna som måste konvertera till Islam eller fly för sina liv om vi inte vill bli halshuggna. Ska vi då säga att Islam är den sanna religionen när vi blir offrer och måste fly? Då kan man ju inte säga att det är vi som har det bra längre. I alla fall skulle jag inte må bra av att måsta bära burka, be till en gud som jag inte tror på och vara fru till en man som håller mig som slav och behandlar mig som djur, fast det står i bibeln att det är o.k. så. Bara för att vi haft det bra tills nu, behöver det inte betyda att vi alltid kommer att ha det bra.

"Och precis det går jag emot. Andlig utveckling, som det du menar, är en stor lögn. Jag trodde som du, men är så glad och tacksam att jag hittade Sanningen till slut."

Felet var att du i stället för att söka "trodde". Nu tror du på något annat som andra har talat om för dig att du ska tro på. Jag "tror" inte utan jag gör erfarenheter och vet därför att man inte kan förmedla sanningen med ord. Man kan heller inte förstå den rationalt, men man kan uppleva den.

"Säger vem?"

Där ser du igen! För dig handlar det baraom att tro på något som någon säger. Behövs det någon som säger att om det inte skulle finnas människor, skulle ondska inte existera? Eller kan du tänka självständigt? Vem skulle göra något ont? Om ett djur dödar ett annat djur är det instinkt och ingen ond handling. Bara människor dödar av ondska! 

"För oss som tror att Bibeln är Guds Ord finns det ett tydligt "facit". Och då blir ditt uttalande det som är fel. Och hade du känt Bibeln så hade du också sett hur lätt valet är mellan Bibeln som källa och det du säger. Jag kan inte välja dina ord med den kunskap jag idag har. Bibeln vinner helt enkelt."

Du menar att bibeln är sann för dig för att du tror på den och i så fall har jag fel, men du kan inte argumentera för din sak eller bemöta mina argument. Allt klart……..

"Gamla testamentet är till stor del en bild på det som senare ska ske. De fick förlåtelse då också - men genom att offra djur. Gud visade vem han var och är - en rättvis domare som straffar dem som syndar. Och lagen var till för att visa att människorna syndar och inte av sig själva kan bli syndfria. (Finns inte en enda som kan hålla den lag som Gud ger människorna och utan att vara perfekta kan vi heller aldrig närma oss en perfekt (helig) Gud. Idag - efter att Jesus har gjort det slutgiltiga offret - får vi ta emot förlåtelsen när vi ångrar oss och tror på Jesus och vad han gjorde. Klart det blir glädje i himlen. De kanske inte heller gick förlorade för alltid på GT:S tid eftersom Jesus ännu inte hade trätt fram."

Nu blir det ännu värre. Först hotar "guden" att han ska straffa alla som missbrukar hans namn och deras barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv. i all evighet och sen behöver man bara ta livet av ett djur för att få förlåtelse……….  Det påminner mig om avlatsbreven på medeltiden. I GT står ingenting att vem som missbrukar guds namn blir syndfri genom att ångra sig! Citera gärna om jag har missat något.

"Jag tror inte det längre. Däremot är det inte den bästa översättningen eftersom många av översättarna inte är kristna och därför gör tolkningar som försöker bortförklara saker som är övernaturliga.".

Du anser att det inte är den bästa översättningen eftersom den inte stämmer överens med din tro, men du har ingen aning om vad som står i orginaltexten. Så hanterar du alltså saken: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_dissonans

"Jag har lyssnat på andra människor. Men vi lär oss och lär om genom livet. Jag har ofta fel och får ändra mig…"

Aha, du tror vad andra säger igen. Jag citerar ur länken som jag just ställde in: "Det mest kända fallet i tidig forskning av kognitiv dissonans beskrevs av Leon Festinger och andra i boken When Prophecy Fails, 1956. Författarna trängde in sig i en grupp som väntade sig ett överhängande slut på världen på ett visst datum. När deras förutsägelse misslyckades, splittrades inte rörelsen utan växte i stället. Genom att dela sektåsikter med andra, fick de acceptans och minskade därmed sin dissonans"

"Sons of God" i Genesis 6 handlar om de fallna änglarna. Främmande gudar i Jeremia handlar antingen om tillverkade gudar av trä eller annat material - eller om onda andar. (3 Mos 17:7; 5 Mos 32:17 eller Ps 106:37)."

Nej du 😉 det står ingenting om avgudar eller om onda andar, utan om "främmande gudar".

"Men Gud är en rättvis Gud som för evigt är densamme. Han kan inte benåda oss bara sådär utan att bli någon annan än den han är. Och eftersom det handlar om att vi genom vår fria vilja vill komma till Gud och tro på honom så måste vi också ha någon att tro på. Denna någon hittar vi i Bibeln och lär där känna honom. Bibeln är också ett beskydd mot att tro på falska gudar eftersom vi har både historia, levnadsinstruktioner och beskrivningar av Gud och hans karaktär. Utan Israel hade vi inte lärt känna Gud för det är där vi ser hur relationen Gud - människa fungerar."

Är det rättvist att straffa någon bara för att hans farfars farfarsfar "missbrukade guds namn"? Den stackarn skulle ju inte ens ha möjligheten att ångra sig, eftersom han inte har gjort någonting. Det räcker inte att hela tiden bara upprepa din tro utan att det ska vara mer kött på benen än din blinda tro.

"Det finns många bibelställen som säger det. Jag väljer ut ett från GT och ett från NT:"

Jag sparar mig att citera dina bibelcitat, men att dessa bibelcitat motsäger "herrens" tidigare ord är ju just det som är "grejen".  Dessutom säger dessa ingenting om att han skulle ha startat frälsningen av alla människor med Israel eller om han hade intentionen att endast frälsa israel.

"Vi är människor och jag tror inte vi kan förstå allt som en Gud kan. Vi dömer efter mänsklig intelligens och jag tror inte den räcker till, helt enkelt."

Jadu…….. om vi inte vet varför gud straffar oskyldiga människor i all evighet skulle vi egentligen inte behöva att bry oss om att synda eller inte synda. Vi blir ju straffade i alla fall, även om vi inte syndar men om vi tror på Jesus blir vi frälsta fast vi syndar.

"Vi dör inte pga arvssynden eftersom ingen av oss kan komma till Gud utom genom Jesus. Det finns en "slöja" mellan oss och jorden å ena sidan och Gud å den andra. Det är efter det här livet vi får se hur allt ligger till. En del menar att "den eviga elden" som en del hamnar i som slutlig dom är just Gud själv. Det kallas för den andra döden och kanske man förintas då? (Helvetet ska kastas i eldhavet sedan så det är en tillfällig plats.)Men de som tagit emot Jesu offer och blivit rentvättade kan för evigt vara hos Gud. Och det får vi ta emot genom en endas offer - precis som vi alla fick synd pga en endas synd. Rättvisa!"

Sorry, men kritik på bibeln kan man inte bemöta genom att upprepa läran, utan med argument. Men jag ser inga. Jag ser bara att det enligt läran tydligen inte är ett problem att idag gå ut och mörda och i morgon ångra mig och be Jesus om förlåtelse. Men om jag inte går ut och mördar idag och inte ber till Jesus om frälsning hamnar jag i helvetet. Jisses……….

"Fast så är det inte. För att kunna leva utan synd måste man tro med hjärtat och så bli pånyttfödd. Och då vill man inte synda mer. Kort sagt."

I så fall undrar jag varför bibelns gud HOTAR! Vem som "tror med hjärtat" (på en sagobok) skulle inte behöva att hotas och om någon som inte "tror med hjärtat" (på sagoboken) låter bli att synda hjälper det honom inte mycket. Vilken mening har det då att hota?

"Vi är skapade till Guds avbild och även om vi fått en syndanatur och lever i en fallen värld så kan vi förstås se vem som är vår "mall". Vi har också fått samvetet. Men en gudomlig "gnista" - det är New Age-språk och jag tror det syftar till att få oss att tro att vi själva kan växa till att bli "gudar" och alltså behöver vi inte Gud annat än som en diffus kraft. Precis som ormen sa till Eva i Paradiset."

Haha… vilka föreställningar du har? 🙂 Uttrycket gudomlig gnista är bara ett ord för någonting som finns i allt levande och som vi människor kan erfara i form av medkänsla och kärlek för allt levande. Själv tror jag inte på gudar, men det måste finnas något gudomligt som vi inte förstår, som vi och hela universet kommer ifrån. Ursprunget! Man kan inte rationalt beskriva var medkänsla kommer ifrån, men om du hittar källan i dig kan du erfara din gudomliga gnista. Tror du verkligen på Adam och Eva?

"Risken om man mediterat är att man hittar onda andar där istället. Tyvärr. Finns så många som vittnar om det. Och onda andar kan ge en massa upplevelser."

Precis som jag inte tror på gudar, tror jag heller inte på "onda andar". Medeltiden och vidskepliga föreställningar ligger flera hundra år tillbaka. Om du mediterar och hittar någonting som du tror är onda andar, är det din egen ondska som du förtränger som du har hittat. Nästan ingen människa vill se sina mörka sidor och därför förtränger de dessa omedvetet. Om man mediterar kan saker komma fram ur undermedvetandet, tex. vad man förtränger. Inom den analytiska psykologin beskrivs förträngning bra (C.G.Jung). Först om man själv kan acceptera och älska sig med sina mörka sidor kan man över huvud taget även älska andra människor utan vilkor. All annan kärlek beror på vilkor, tex. jag älskar dig för att du gör….. du är…… osv.

"Biblar har förändrat många människor. Men inte religion. Religion är av ondo eftersom det alltid handlar om människors strävan att närma sig Gud. Finns massor av "kristna" som inte följt/följer Jesu lära eller Bibeln - och de har också agerat utifrån ondska. T ex katolicismen. Den är fortfarande idag inte kristen. Finns ingen "kristen organisation" som dödat så många kristna som den katolska kyrkan."

Men den katolska kyrkan är en form av kristendom och de tror på samma bibel som du. I bibelns namn har människor blivit mördade. Och vad gjorde den som du tror är författaren åt saken? Jo han tittade på. Om Jahve skulle existera (vad jag inte tror) skulle det vara satan.

Annons:
[rara]
2015-09-25, 15:34
#14

#8

Du frågar  "Men hur når man upplysning genom att inte lyssna på något/någon? Och om man nu gör det - hur vet man vem upplysningen kommer från? Och vad är upplysning?"

I alla fall är upplysning ingenting som man kan nå, utan man kan bara låta det ske. Om du mediterar för att du strävar efter upplysning kommer du inte att bli upplyst. Och man får inte göra sig en föreställning om vad upplysning är för den föreställningen kan inte stämma överens med det som upplysningen verkligen är. Därför är det kontraproduktivt att lyssna på andra som talar om för dig hur du ska nå upplysningen.

Som exempel vill jag ge en kort beskrivning om hur Osho blev upplyst. I många år mediterade han för att nå upplysningen, han undvek saker som alkohol och kött och han behandlade sin kropp och själ så bra som han kunde för att vara i harmoni. Efter många år gav han upp att försöka nå upplysningen. Han slutade att meditera, att motionerna och drack t.om öl. Hans familj undrade om han hade blivit galen, men en vecka efter att han gav upp blev han faktiskt upplyst.

Jag kan heller inte tala om för dig vad upplysning är men jag kan ge dig en kort beskrivning om vad som hände mig. Jag hade inga andliga intressen och levde inget andligt liv.

Min kundalini aktiverades utan att jag ville ha det och utan att jag ens visste vad det var. När jag sedan visste vad som stod på ville jag heller inte ha den längre för jag hade inte arbetat på mig själv och var ganska blockerad. Därför hade jag stora smärtor och ångest. Men jag hade turen att träffa en man som kunde hjälpa mig med healing och som tog bort mina smärtor och som hjälpte mig att arbeta på mina blockeringar ända tills kundalinin kunde nå kronchakrat. Det tog flera månader innan jag var så långt men när det väl hände, hände allt automatiskt.

Min kropp intog utan att jag egentligen gjorde någonting helt automatiskt lotuspositionen och sen kunde jag känna hur "ormen" i ryggraden började att stiga uppåt mot bakhuvudet. Jag kände hur energin först steg upp i bakhuvdet och sen delade energifloden sig i två delar och gick upp på var sin sida av huvudet till pannan. Den energin var blå. Sedan gick den till kronchakrat där den sprutade rakt upp som en fontän i mig och föll ner som regndroppar i det vackraste pärlmutsfärger. Medan detta hände försvann alla mina tankar och det existerade inget jag i mig längre. Jag kände endast en otrolig lycksalighet, kärlek, fred, och harmoni. I detta ögonblick fanns det inget tvivel i mig längre att jag upplevde det gudomliga eller säger vi verkningen av den gudomliga gnistan och att jag var förenad med gud. Sen dess har mitt liv ändrat sig totalt, jag hittade mannen som är perfekt för mig och jag blev av med mina värsta sjukdomar och problem och jag skulle aldrig kunna göra en annan levande varelse illa längre och slutade därför också att äta kött. Jag kom till insikt om att jag älskar djur alltför mycket för att kunna äta dem. Jag led också av spindelfobi och om jag hade en spindel i hemmet tog jag kål på den så fort som möjligt. Nu förtiden räddar jag spindlarna som jag hittar i hemmet (fast jag fortfarande är lite rädd för dem) och placerar dom på mina balkongväxter och om det är vinter får dom stanna ända tills våren kommer. Jag kan helt enkelt inte göra dem illa längre. Utifrån den kärleken lever jag nu mitt liv som har blivit ett bättre liv än det som jag hade förr. Jag vet att det som jag hittade i mig alltid har funnits där utan att jag har sett det och jag vet att det finns i alla människor oavsett religion. För mig är det upptäckten av detta "okända land" i mig som är upplysningen.

Det där med upplysningen kan man jämföra med att du måste gå till en dörr och det var vägen som Osho gick när han levde asketiskt och mediterade. Men dörren öppnar sig inåt. Det betyder att när du har kommit fram till dörren måste du gå ett steg tillbaka för att kunna öppna den. Det var det som Osho gjorde när han slutade att meditera och leva asketiskt.

[Hukanson]
2015-09-25, 16:36
#15

Många tvekar inte en sekund att tacksamt dela med sig av kanaliseringar utgivna i Jesus namn därför att det är att gå Vägen - tillbaka till Guds närhet, till vår himmelske Fader. Här är en av de senaste; Jesus: God afton John. Vi här i de andliga världarna har själva tagit på oss en uppgift, och du som har valt att uppleva ett mänskligt liv vid denna tid i mänsklighetens uppvakningsprocess, har också tagit på dig en uppgift, och det är att lyfta och inspirera mänsklighetens uppvaknande. Vi överför meddelanden till dig som inspirerar och stärker din tro på Gud, och du delar sedan frivilligt och utan åtskillnad med dig av dem så att hela mänskligheten kan bli medvetna och sedan välja om de vill bli en del av denna efterlängtade process, som leder er till ert oundvikliga uppvaknande. Som vi har sagt många gånger har mänskligheten tagit ett kollektivt beslut att vakna, men de distraherande faktorerna och frestelserna som illusionen till synes erbjuder er, drar er ständigt tillbaka in i den. Det här har varit en pågående kamp för er sedan det ögonblicket, bara ett ögonblick sedan, ni tog beslutet att bygga och gå in i illusionen. Illusionen är en mycket smart konstruktion. Många av er har sett trollkarlar och magiker utföra utomordentligt övertygande magiska trick, så ni förstår konceptet. Men illusionen att Guds ende Son skulle försöka skilja sig själv från sin Fader, är mycket mer övertygande än något en mänsklig illusionist skulle kunna producera. De förmildrande omständigheterna är, naturligtvis, att tid precis som illusionen är overklig, fullständigt overklig. Till alla er som tydligen är fördjupade i den verkar den helt verklig, men jag kan försäkra er att det är den inte. De av er som har haft en ”nära döden upplevelse” (och det är många fler än ni kanske tror) vet det här, och har delat med sig av denna kunskap till alla som vill veta. Genom eoner har mystiker och upplysta människor också talat om det här, men som sagt, illusionens distraktioner och lockelser, liksom trollkarlarnas och magikernas knep, drog er tillbaka därför att de verkade så verkliga och trollbindande för er. Illusionisters knep och fingerfärdighet avslöjas alltid för vad de är till slut, overkliga, illusioner, och den stora illusionen i vilken ni lever – ofta mycket olyckliga och otillfredsställda – kommer också att visa sig vara overklig. Ni är Ett med Gud och det har ni varit sedan det fantastiska ögonblick ni skapades och det är ett oföränderligt tillstånd, och eftersom Gud är oföränderlig är ni det också. Ni skapades till absolut perfekta varelser, eftersom allt som Gud skapar är för evigt perfekt. Det betyder inte att ni är i ett tillstånd av stagnation, orörliga. Skaparen, Gud, är alltid kreativ och potentialen för ytterligare skapelser är obegränsad. Oföränderlig betyder inte ett stillastående eller stationärt tillstånd, det innebär ett tillstånd som ständigt och för evigt utvidgar Kärleken, i oändlighet. Det betyder att du, och varje levande varelse, för evigt expanderar i Kärlek och kreativitet. Din förmåga att skapa, precis som Guds, är gränslös. Detta är ditt naturliga tillstånd, att skapa och utvidga fältet av Kärlek som är Gud och i vilket Han skapade dig. Det Han skapar delar Han med sig av utan begränsningar eller restriktioner. Kärleken är gränslös och oföränderlig, och det finns ingenstans i Den som något kärlekslöst kan vara närvarande, eftersom det inte finns något annat, och det finns ingen möjlighet för något som är overkligt eller kärlekslöst, därför att Kärlek fyller hela Skapelsen – är hela Skapelsen. När ni vaknar upp till Verkligheten, ert eviga Hem, som ni kommer att göra när ni släpper ert ängsliga grepp om illusionen, kommer er glädje att vara bortom, långt bortom era vildaste drömmar. Fortsätt att förnya era avsikter om att vakna upp och att mänskligheten ska vakna upp, genom att dagligen och stundligen, jag faktiskt i varje ögonblick upprepa er avsikt att bara vara kärleksfulla, oavsett vilken situation ni befinner er i. Kärleken är Allt, därför att Kärlek när ni omfamnar den, smälter bort allt som inte är i perfekt linje med Den. Rädsla, ilska, avundsjuka, hat, kritik, förbittring, och fördömande är absolut OVERKLIGA! Släpp dem, befria er själva från ert ängsliga grepp om dem och låt dem lösas upp i tomhet, från vilken ni en gång skapade dem. Det är bara ert grepp om dem, er tro på dem som håller dem kvar. Det finns ingen av er som vill ha dem, ni vill bara ha Kärlek, så öppna era hjärtan, som vi har uppmanat er att göra, och låt Kärleken som omger och omsluter er i varje ögonblick, väcka upp er till Verkligheten, ert eviga Hem. Er kärleksfulla broder, Jesus.

Internettan
2015-09-26, 00:11
#16

#12 av: Hukanson

Tiden har gått och Jesus ser sig inte som Kristus längre…

Hebr 13

8 Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.
 

9 Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror.

Det du skriver stämmer inte på något vis med Bibeln. Och Bibeln har visat sig sann på så många punkter att jag inte kan förkasta den till förmån för egna tolkningar som kommer från okända andar.

2015-09-25 14:44#13 av: rara

Svartsjuka är en mänsklig svaghet och inget gudomligt och att godkänna slaveri är heller ingen gudomlig egenskap.

Gud tolererar inte att vi vänder oss till fienden (onda andar/Satan) och samtidigt vill tillbe Gud. Det fungerar inte. Alltså är han en svartsjuk Gud. Inte att förväxla med den mänskliga varianten där våra låga känslor styr.

Att skriva om saker som ett par tusen år senare kommer att ske behöver man inte vara en gud för.  Krig, hungersnöd och naturkatatsrofer har skett så länge människan har funnits på jorden och att förutspå att sådant kommer att inträffa igen är ju egentligen det mest logiskaste som finns. 

Det finns mängder med ställen i GT som förutspår Jesu offer t ex. Och det är skrivet mer än tusen år innan det händer.  

 Dessutom har Johannes uppenbarelser inte inträffad tills idag. Var och när har stjärnor fallit från himlen och utplånat 1/3 av allt liv? 

Det kommer. Mycket har fortfarande inte hänt ännu.

Det finns ingen "sann religion". 

Religion är fel ord egentligen eftersom religion är människans försök att tota ihop sin tro. Men det finns en sanning som är evig. Varför skulle den tro du har vara mer sann än det som står i Bibeln? Jag ser inte skillnaden mellan dig och mig, annat än att vi tror olika. Jag baserar min tro på Bibeln. Du baserar din tro på… människor eller andar? Varför litar du på dem? Är det så upplyst av dig att göra så? Det är ju inte direkt objektivt…

Ska vi då säga att Islam är den sanna religionen när vi blir offrer och måste fly? Då kan man ju inte säga att det är vi som har det bra längre. 

Vi har övergett Gud i Sverige och västvärlden. Vi är inte längre kristna länder. Så nu kommer domen… 

Felet var att du i stället för att söka "trodde". 

Men jag sökte - och fann. 

Nu tror du på något annat som andra har talat om för dig att du ska tro på. Jag "tror" inte utan jag gör erfarenheter och vet därför att man inte kan förmedla sanningen med ord. Man kan heller inte förstå den rationalt, men man kan uppleva den.

Utan att läsa böcker eller prata om andliga ting med andra har du gjort erfarenheter som ger dig en kunskap som avgör vem Gud är och som visar att Bibeln är osann? Vill du berätta om dessa erfarenheter?

Där ser du igen! För dig handlar det baraom att tro på något som någon säger. 

Som Gud säger. Finns inget annat pålitligt. Finns massor av människor som gjort den erfarenheten att det man trodde var ljus egentligen var mörker. Som det står i Bibeln: Satan gör sig till en ljusets ängel för att lura och bedra.

Behövs det någon som säger att om det inte skulle finnas människor, skulle ondska inte existera? Eller kan du tänka självständigt? Vem skulle göra något ont? Om ett djur dödar ett annat djur är det instinkt och ingen ond handling. Bara människor dödar av ondska! 

Människor som inte blivit "väckta" är Satans barn, kan man säga. För i den här världen är Satan gud. Vi är offer för vår syndanatur och Bibeln lär att Satan förblindar oss. Och han gör allt för att vi inte ska vända oss till Gud. Bl a kopierar han det som Gud gör. Många, många kristna är lurade idag genom t ex vetenskapen (evolutionsteorin som lär att vi har gemensamma förfäder med aporna), genom att ifrågasätta Bibeln genom s.k. vetenskap, genom andliga manifestationer som kommer från andra andar, genom liberalteologi som tillåter sådant som Bibeln är emot, genom olika "lycko-evangelier" som går ut på att få det bra här på jorden mm. Bli inte lurad! står det upprepade gånger i Bibeln.

Nu blir det ännu värre. Först hotar "guden" att han ska straffa alla som missbrukar hans namn och deras barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv. i all evighet och sen behöver man bara ta livet av ett djur för att få förlåtelse……….  Det påminner mig om avlatsbreven på medeltiden. I GT står ingenting att vem som missbrukar guds namn blir syndfri genom att ångra sig! Citera gärna om jag har missat något.

De blev förlåtna genom olika offer. Avlatsbreven var ett katolskt påhitt. (Satan är påhittig…) I blodet finns livet står det. Synd leder till död och när man ger ett annat liv så slipper man själv dö. Varken du eller jag förstår riktigt vad liv är, om du tänker efter. Det är något oerhört fantastiskt och faktiskt obegripligt. Bara för att vi är vana vid att liv finns och att vi själva finns så ser vi inte. Vi tar det för givet. Bara Gud vet vad liv är och hur allt fungerar. I våra ögon verkar mycket vara konstigt. Speciellt med vår uppfostran i väst - där vi minsann inte kan böja oss för någon och där vi vet bäst - blir det svårt att acceptera Gud och hans lagar. Men han har skapat oss och det är liksom hans regler som gäller. 

Israel gick fel om och om igen - och Gud blev arg. Men varje gång de gick tillbaka till Gud (=ångrade sig) och bad till honom förlät han dem. Men det fanns synder som inte gick att förlåta. För Gud är renhet viktigare än fred. När något "smutsade ner" folket måste det bort så att inte allt blev nedsmutsat. En bild på vårt kristna liv. Man kan inte "synda bara lite" - det sprider sig. Världen tar över direkt när den kristne "glömmer Gud" och vänder sig till andra "viktigare" saker (avgudar).

Du anser att det inte är den bästa översättningen eftersom den inte stämmer överens med din tro, men du har ingen aning om vad som står i orginaltexten. Så hanterar du alltså saken: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_dissonans

Någonstans antar jag att man får välja vad man vill tro. Ingen kan ju lära sig precis allt här i livet. Hur tänker du nu? Vet du något inte jag vet om bibelöversättningar?

Aha, du tror vad andra säger igen. 

Ha ha.. Jag antar att du kanske är den första och enda människan som erfar precis allt själv och aldrig behöver lyssna på andra. (Förutom Wikipedia då..) :)

Nej du Blinkar det står ingenting om avgudar eller om onda andar, utan om "främmande gudar".

Men om man läser andra bibelställen så förstår man vad som menas med främmande gudar.  "Summan av ditt ord är sanning" (Ps 119:160) Man måste tolka Bibeln genom Bibeln för att förstå. Det finns så många bibelställen som visar vilka de tillbad som gudar istället för Gud.

Är det rättvist att straffa någon bara för att hans farfars farfarsfar "missbrukade guds namn"? Den stackarn skulle ju inte ens ha möjligheten att ångra sig, eftersom han inte har gjort någonting. Det räcker inte att hela tiden bara upprepa din tro utan att det ska vara mer kött på benen än din blinda tro.

Jag har kött på benen. Det jag ännu inte förstår får jag fråga om senare. (T.o.m. vetenskapen resonerar så. De menar att evolutionsteorin är sann trots att det finns sådant som verkligen motsäger.)

"Det finns många bibelställen som säger det. Jag väljer ut ett från GT och ett från NT:"

Jag sparar mig att citera dina bibelcitat, men att dessa bibelcitat motsäger "herrens" tidigare ord är ju just det som är "grejen".  Dessutom säger dessa ingenting om att han skulle ha startat frälsningen av alla människor med Israel eller om han hade intentionen att endast frälsa israel.

De bibelställen jag citerade visade just det. Vad är det som motsäger?

Jadu…….. om vi inte vet varför gud straffar oskyldiga människor i all evighet skulle vi egentligen inte behöva att bry oss om att synda eller inte synda. Vi blir ju straffade i alla fall, även om vi inte syndar men om vi tror på Jesus blir vi frälsta fast vi syndar.

Vi är inte syndiga för att vi syndar. Vi syndar för att vi är födda med en syndanatur. Syndandet är liksom symtomen. Och eftersom Gud är en rättvis domare så måste han döma oss för de brott vi gör mot Guds lagar - precis som vilken brottsling som helst blir dömd i våra domstolar på jorden. (Jag tror inte att du vill att våldtäktsmän och mördare ska få härja fritt i vårt samhälle?) Det tråkiga är att vi inte tar emot straffriheten som är gratis och som Jesus led stort för - för att han älskar oss. Istället hånar vi och ifrågasätter. Kristendomen är den enda tron där Gud själv kommer till oss och köper oss fria så att vi kan komma till honom. Alla andra religioner kräver en massa gärningar av oss, en massa strävanden. Men vi behöver inte det - vi får vara barn till vår Fader helt gratis. Trots att vi ALLA (även vi som i våra egna ögon är goda) både ljuger, skvallrar, känner sexuell lust till människor vi inte är gifta med, tänker irriterande tankar om andra osv. Ingen är perfekt i allt hela tiden. Vi faller alla varje dag på någon punkt. Vi KAN alltså inte komma till Gud i det skicket. Men han vill fortfarande att vi av oss själva ska vilja komma till honom. Och det är upp till var och en.

Sorry, men kritik på bibeln kan man inte bemöta genom att upprepa läran, utan med argument. 

Jag har haft många argument. Men i sista änden handlar det om tro och fri vilja. Och jag har inte alla svar, som sagt. 

Men jag ser inga. Jag ser bara att det enligt läran tydligen inte är ett problem att idag gå ut och mörda och i morgon ångra mig och be Jesus om förlåtelse. Men om jag inte går ut och mördar idag och inte ber till Jesus om frälsning hamnar jag i helvetet. Jisses……….

Ja, "Jisses" så du tolkar konstigt. En person som ångrar sig ångrar sig i hjärtat. Då är man inte längre samma person som gjorde det man gjorde, kan man säga. En person som ångrar sig skulle aldrig göra så igen (just när hon känner ånger alltså). Men människor är som människor är - och en del brottas med frestelser, ilska och annat som kan leda till "dumheter", fast man egentligen inte vill. Om man ångrar sig för att upprepa igen, och ångrar sig och upprepar… Då har man antagligen inte ångrat sig på riktigt. Eller så har man ett allvarligt psykiskt problem. Bara Gud vet om ångern är äkta eller inte, men man kan bli förlåten obegränsat med gånger säger Bibeln. 

I så fall undrar jag varför bibelns gud HOTAR! Vem som "tror med hjärtat" (på en sagobok) skulle inte behöva att hotas och om någon som inte "tror med hjärtat" (på sagoboken) låter bli att synda hjälper det honom inte mycket. Vilken mening har det då att hota?

Hota? Om jag säger till dig att du kommer att dö om du står kvar på tågspåret när tåget kommer - hotar jag då? Eller säger jag sanningen för att rädda dig? Jag är osäker på vad du menar.

"Vi är skapade till Guds avbild och även om vi fått en syndanatur och lever i en fallen värld så kan vi förstås se vem som är vår "mall". Vi har också fått samvetet. Men en gudomlig "gnista" - det är New Age-språk och jag tror det syftar till att få oss att tro att vi själva kan växa till att bli "gudar" och alltså behöver vi inte Gud annat än som en diffus kraft. Precis som ormen sa till Eva i Paradiset."

Haha… vilka föreställningar du har?

Inte mina föreställningar. (Om att vi själva är/kan bli gudar) Kommer från någon "falang" inom New Age. 

Tror du verkligen på Adam och Eva?

Ja, Gud ljuger aldrig.

Precis som jag inte tror på gudar, tror jag heller inte på "onda andar". Medeltiden och vidskepliga föreställningar ligger flera hundra år tillbaka. Om du mediterar och hittar någonting som du tror är onda andar, är det din egen ondska som du förtränger som du har hittat. 

Har du erfarit den"sanningen" helt själv? Eller har någon lärt dig? (Varför tror du i så fall på dem?) Jag lärde mig i alla fall detta genom andra människor inom New Age, och de grävde i källor som kom från andar och människor. (Blavatsky, Bailey och diverse nyare kanaler/författare) 

Nästan ingen människa vill se sina mörka sidor och därför förtränger de dessa omedvetet. Om man mediterar kan saker komma fram ur undermedvetandet, tex. vad man förtränger. Inom den analytiska psykologin beskrivs förträngning bra (C.G.Jung). Först om man själv kan acceptera och älska sig med sina mörka sidor kan man över huvud taget även älska andra människor utan vilkor. All annan kärlek beror på vilkor, tex. jag älskar dig för att du gör….. du är…… osv.

Du tror på Jung? Hur avgör du vilka människor som är värda att lyssna på? Jag trodde du sa att man inte skulle lita på andra människor? Det blir ju ändå bara en tro? Eller? Själv tror jag att inte att Jung visste vad det mörka handlade om, han tolkade utifrån sin förståelse. 

Men den katolska kyrkan är en form av kristendom och de tror på samma bibel som du.

Bara delvis. I väldigt stora frågor har de obibliska läror. (Att blanda lögn med sanning är Satans koncept)  

I bibelns namn har människor blivit mördade. 

Ja, människor i sin syndanatur gör hemska saker och använder Guds namn när de gör det. Det är knappast Guds eller Bibelns fel.

Och vad gjorde den som du tror är författaren åt saken? Jo han tittade på. Om Jahve skulle existera (vad jag inte tror) skulle det vara satan. 

Lidandet i världen är en egen historia. Vi får alla lida i världen av olika anledningar, som ofta leder till något gott i slutänden. I ett evighetsperspektiv är lidandet i världen kortvarigt. Det är viktigare att blicka framåt och försöka vinna det eviga livet. (Därmed inte sagt att jag själv nått så långt att jag kan utstå ens tanken på lidande, varken för mig själv eller för andra..) Men Gud hjälper oss när vi ber till honom. Men vi får inte alltid precis som vi vill. Vi har inte hela bilden och precis som barn som vill en massa, kan vi inte alltid få det vi vill eftersom det finns något som är bättre för oss i ett längre perspektiv.

"Every point of view is a view from a point."

Internettan
2015-09-26, 00:22
#17

#14 av: rara

Ok, då förstår jag vad du menar med upplysning. Jag undrar varför kundalini kallas ormkraft? Ormen som är en bild på Guds fiende i Bibeln.

Hur vackert det än låter tror jag ändå inte att det du upplever kommer från Gud. Många kristna gör också andliga erfarenheter, där de förnimmer underbara saker rent fysiskt. Men de blir inte sådana som du beskriver ändå. En del yogis som "kommit långt" i sin meditation/andliga utveckling blir ju till slut kollin som inte kan ta vara på sig själva, de måste matas och tvättas osv. De anses väldigt "heliga" i sin kultur. 

Så det finns olika erfarenheter och allt kommer säkerligen inte från Gud, tror jag tyvärr.

"Every point of view is a view from a point."

[rara]
2015-09-26, 13:22
#18

#16

Nu citerar jag inte varje ord av dig (bara det viktigaste), annars blir inlägget för långt och du refererar ju ändå inte till något annat än till bibeln och din tro på den.

"Gud tolererar inte att vi vänder oss till fienden (onda andar/Satan) och samtidigt vill tillbe Gud. Det fungerar inte. Alltså är han en svartsjuk Gud. Inte att förväxla med den mänskliga varianten där våra låga känslor styr."

Svartsjuka styrs alltid av låga känslor, oavsett om det är människor som har känslorna eller en påhittad gud. Att vara svartsjuk på andra fantasifigurer (andar, satan) skulle betyda att gud är beroende av människornas kärlek, speciellt om han straffar och mördar dom. Och den kärleken försöker han att få med våld.

"Det finns mängder med ställen i GT som förutspår Jesu offer t ex. Och det är skrivet mer än tusen år innan det händer."

Du tar ett bibelställe som "bevis" att en profeteria stämmer, som dock inte kan verifieras i den verkliga världen, utan endast av ett annat bibelställe. har du ingen realistisk händelse att komma med, alltså något som har hänt i den verkliga världen och inte bara står i bibeln?

"Det kommer. Mycket har fortfarande inte hänt ännu."

Aha…. det som realistiskt skulle kunna verifieras har inte hänt, men du tror att det kommer att hända……

"Religion är fel ord egentligen eftersom religion är människans försök att tota ihop sin tro. Men det finns en sanning som är evig. Varför skulle den tro du har vara mer sann än det som står i Bibeln? Jag ser inte skillnaden mellan dig och mig, annat än att vi tror olika. Jag baserar min tro på Bibeln. Du baserar din tro på… människor eller andar? Varför litar du på dem? Är det så upplyst av dig att göra så? Det är ju inte direkt objektivt…"

Nej, nu har du inte läst rätt. Du tror och jag tror inte. Jag skrev att jag precis som jag inte tror på gudar, tror jag heller inte på andar. Då kan man ju lika gärna tro på det flygande spagettimonstret: https://sv.wikipedia.org/wiki/Det_flygande_spaghettimonstret

Men om du visar mig en gud, en ond ande, satan eller det flygande spagettimonstret behöver jag inte längre tro eller inte tro.

"Men jag sökte - och fann."

Vad har du hittat, utom din tro?

"Utan att läsa böcker eller prata om andliga ting med andra har du gjort erfarenheter som ger dig en kunskap som avgör vem Gud är och som visar att Bibeln är osann? Vill du berätta om dessa erfarenheter?"

Mina erfarenheter berättade jag ju om och dessa är sanna, men det finns ingen anledning att tro på Adam och Eva, Kalle Anka eller det flygande spagettimonstret. Det är ju inget fel att läsa bibeln eller Kalle Anka, utan det är bara fel att tro att det är sant.

"Som Gud säger. Finns inget annat pålitligt. Finns massor av människor som gjort den erfarenheten att det man trodde var ljus egentligen var mörker. Som det står i Bibeln: Satan gör sig till en ljusets ängel för att lura och bedra."

Om jag skulle tro på gudar, djävular, dämoner, änglar, andar eller Kalle anka, skulle jag tippa på att det är satan som vill att vi ska ha en blind tro på fantasier för att vi inte ska hitta sanningar. Kanske du ser för mycket "supernatural" på TV?

"Många, många kristna är lurade idag genom t ex vetenskapen (evolutionsteorin som lär att vi har gemensamma förfäder med aporna), genom att ifrågasätta Bibeln genom s.k. vetenskap, genom andliga manifestationer som kommer från andra andar, genom liberalteologi som tillåter sådant som Bibeln är emot, genom olika "lycko-evangelier" som går ut på att få det bra här på jorden mm. Bli inte lurad! står det upprepade gånger i Bibeln."

I motsats till bibeln har evolutionsteorin bekräftats med evidensbaserad vetenskap, medan Adam och Eva kan klassas som vidskepelse. Man vet idag hur de männskliga generna har utvecklats ända från att vi var gnagare, till primater och i slutändan människor. De mänskliga generna är till 90 % identa med mössens gener och till 98-99 % med apornas gener. Man vet idag att vi har ärvt generna av Homo Erectus och att de har blandats med ett par % av neandertalarnas gener. Man vet idag hur mutationer i människors och djurs DNA uppstår och har kunnat att förfölja utvecklingen ända tills idag. Man vet hur DNA transkripteras och man vet vilka transkriptionsfaktorer som är inblandade. Det är seriös bra utforskad vetenskap. Lurade blir bara okunniga människor av de vidskepliga människorna som skrev bibeln och som trodde att jorden var platt och är universets centrum.

"De blev förlåtna genom olika offer."…….osv.

Aha… vidskepelse igen. I hela meningen (som jag inte citerar helt)  upprepar du bara din tro. Var är beläggen för din tro? Vetenskapen finns det ju belägg för, men inte för din sagobok.

"Någonstans antar jag att man får välja vad man vill tro. Ingen kan ju lära sig precis allt här i livet. Hur tänker du nu? Vet du något inte jag vet om bibelöversättningar?"

Visst….  det finns tusentals olika gudar som människor förr i tiden har trott på och somliga tror fortfarande, fast vetenskapen har bevisat hur det ligger till. Tills idag finns det inga bevis för några sorts gudar eller de andra fantasifigurerna som du tror på.

"Ha ha.. Jag antar att du kanske är den första och enda människan som erfar precis allt själv och aldrig behöver lyssna på andra. (Förutom Wikipedia då..) :)"

På Wikipedia finns det källhänvisningar och sen kan man kolla om det är forskning som ligger bakom det som står eller om det handlar om blind tro, vidskepelse osv. Vetenskaplig forskning behöver man inte tro på.

"Men om man läser andra bibelställen så förstår man vad som menas med främmande gudar.  "Summan av ditt ord är sanning" (Ps 119:160) Man måste tolka Bibeln genom Bibeln för att förstå. Det finns så många bibelställen som visar vilka de tillbad som gudar istället för Gud."

Ok, räknar vi ihop hela summan:

En "gud" som ingen har sett och som det inte ens finns indicier för att han skulle existera skapar människan som hans avbild. Guden är en svartsjuk mördare, full av ilska och synd. Eftersom människorna som är hans avild bara kan vara lika syndaktiga som han, straffar han dom. Men för att rädda dom för hans straff = för honom själv, offrar han sin enda son och låter honom lida på korset.

Sen får du gärna citera resten av orden som ger hela summan för att "främmande gudar" inte skulle vara främmande gudar utan något annat (avgudar).

"Jag har kött på benen. Det jag ännu inte förstår får jag fråga om senare."

Varför syns köttet på benen lika lite som din gud? Det som du inte förstår inklusive alla motsägelser filtrerar du bort. Det kallas: https://sv.wikipedia.org/wiki/Selektiv_perception

"De bibelställen jag citerade visade just det. Vad är det som motsäger?"

Som exempel först ett av dina citat:

"Och i din avkomma skall allajordens hednafolk bli välsignade,"

Och sen ett bibelställe:

" ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn."

"Vi är inte syndiga för att vi syndar. Vi syndar för att vi är födda med en syndanatur."…… osv.

Klart att vi är födda med en syndanatur om vi är "skapade" som en syndares avbild. Och sen blir vi straffade av syndaren som "skapade" oss som hans avbild.

"Jag har haft många argument. Men i sista änden handlar det om tro och fri vilja. Och jag har inte alla svar, som sagt."

Jag har bara sett att du har skrivit vad du tror och vad som står i bibeln, men det existerar inga argument för anknytningen till verkligheten.

 "En person som ångrar sig ångrar sig i hjärtat. Då är man inte längre samma person som gjorde det man gjorde, kan man säga"

Men enligt bibeln slipper man inte undan så lätt. Citat ur bibeln:

" ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn."

"en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld drabba barnen intill tredje och fjärde led"

En som ångrar sig blir enligt din tro till en annan person, men barnen, barnbarnen osv. verkar att vara och förbli samma person som den som syndade.

"Hota? Om jag säger till dig att du kommer att dö om du står kvar på tågspåret när tåget kommer - hotar jag då? Eller säger jag sanningen för att rädda dig? Jag är osäker på vad du menar."

Den jämförelsen haltar om den som hotar själv är tåget och om tåget inte skulle köra där om ingen skulle stå där. Sen kan du gärna förklara om den som går bort från spåret bara stiger bort för att han är rädd för att bli påkörd eller om han i hjärtat ångrar att han står där. Att hota och att sprida rädslor för att vinna människors kärlek är ingen gudomlig visdom. Så dum är idag ingen människa längre, att han tror vinna kärlek med hot och ännu mindre en gud, om det skulle finnas en. Tycker du inte att en gud borde vara klokare än sin skapelse?

"Inte mina föreställningar. (Om att vi själva är/kan bli gudar) Kommer från någon "falang" inom New Age."

 Nej, där har du fel! Uttrycket har ingenting med new aga att göra, utan snarare "old age", eftersom uttrycket redan förekom inom gnosticicmen och andra gamla traditioner. Den gudomliga gnistan är det som gör köttet och det andra som din kropp består av till ett levande väsen, som återvänder till det gudomliga efter döden, och som man kan jämföra med det som i kristendomen kallas den heliga anden. Men eftersom den heliga anden i kristendomen är en del av trefaltigheten som jag inte tror på, föredrar jag ett mer neutralt uttryck.

"Ja, Gud ljuger aldrig."

Vad har historian om Adam och Eva med gud att göra? Du blundar för vetenskapen för att kunna tro på att det var en gud som skrev din sagobok. Har du funderat på om den där historian är en metafor eller en liknelse som du tar ordagrant?

"Har du erfarit den"sanningen" helt själv? Eller har någon lärt dig? (Varför tror du i så fall på dem?) Jag lärde mig i alla fall detta genom andra människor inom New Age, och de grävde i källor som kom från andar och människor. (Blavatsky, Bailey och diverse nyare kanaler/författare) "

Inte har man väl en tro om man INTE tror på saker som inte har en anknytning till verkligheten, som t.ex. gudar, onda andar, Kalle Anka. Att du tillskriver mig ditt sätt att tolka världen, i det här fallet genom att filtrera världen genom en tro kallas: https://sv.wikipedia.org/wiki/Projektion_(psykologi)

Det är du som filtrerar världen genom ett trosystem. Inte jag! Att tro på Blavatsky, Bailey är samma goja som att tro på bibeln, Kalle Anka eller det flygande spagettimonstret. Har du aldrig lärt att tänka självständigt?

"Du tror på Jung? Hur avgör du vilka människor som är värda att lyssna på? Jag trodde du sa att man inte skulle lita på andra människor? Det blir ju ändå bara en tro? Eller? Själv tror jag att inte att Jung visste vad det mörka handlade om, han tolkade utifrån sin förståelse."

Nej, än en gång tror jag inte, utan jag läser och sen kollar jag om det finns en verklighetsanknytning eller inte. Psykologi behöver man inte tro på utan man kan iakta andra och inte minst sig själv. Länkarna till psykologiska termer som jag ställde in låter sig verifieras om man läser vad du skriver och ser hur du projicerar, tänker selektivt och filtrerar bort saker ur verkligheten som går emot din tro. Allt det där kan man verifiera med psykologin.

"Bara delvis. I väldigt stora frågor har de obibliska läror. (Att blanda lögn med sanning är Satans koncept) "

Säger vi så. Flera religioner och sekter går efter bibeln eller koranen men alla tolkar dessa på ett eget sätt så att det ska passa in i deras eget trosystem. Och alla hjärntvättade är övertygade att just deras tolkning är saningen. I människans historia ända tills idag har de grälat och till och med tagit livet av varandra pga olika tolkningar. Det är satans koncept som även du deltar i.

 "Ja, människor i sin syndanatur gör hemska saker och använder Guds namn när de gör det. Det är knappast Guds eller Bibelns fel."

Nej, det är människornas fel som har skrivit bibeln och människornas fel som följer den och som sprider ut sagorna som sanning. Sa inte Jesus "På deras frukt skall ni alltså känna igen dem"? Vilka frukter bibeln bär ser man ju om man betraktar lidandet som den har orsakat.

"Lidandet i världen är en egen historia. Vi får alla lida i världen av olika anledningar, som ofta leder till något gott i slutänden. I ett evighetsperspektiv är lidandet i världen kortvarigt. Det är viktigare att blicka framåt och försöka vinna det eviga livet. (Därmed inte sagt att jag själv nått så långt att jag kan utstå ens tanken på lidande, varken för mig själv eller för andra..) Men Gud hjälper oss när vi ber till honom. Men vi får inte alltid precis som vi vill. Vi har inte hela bilden och precis som barn som vill en massa, kan vi inte alltid få det vi vill eftersom det finns något som är bättre för oss i ett längre perspektiv."

Jag känner en massa människor som inte lider och som inte har en tro och jag känner lidande bibeltrogna människor som ber till gud varje dag. Det som du skriver kan inte verifieras i det verkliga livet. Men saken är ju den att det finns människor som dödar i bibelns namn utan att gud straffar dessa och utan att han förhindrar att "hans bok" missbrukas. Här handlar det om massmord i bibelns namn. Du skrev ju nyss: "Gud tolererar inte att vi vänder oss till fienden". Men tydligen tolererar han att "hans bok" missbrukas för mord. Hur får du det att gå ihop utan att filtrera bort den delen av verkligheten som inte passar in i ditt trosystem?

[rara]
2015-09-26, 14:36
#19

#17

I olika kulturer har olika symboler olika betydelser. I den grekiska mytologin symboliserar den förnyelse, regeneration och helkrafter och används därför som symbol för läkekonsten i form av en eskulapstav och sen finns det otaliga andra symboliska betydelser.

Kundalinikraften har dock ingenting med en orm att göra utan beteckningen kommer från att när kundalinin stiger upp känns det som om en orm skulle krypa upp innuti ryggraden, men ibland tyckte jag att det kändes som att ha en järnstång i ryggen.

Eftersom jag inte tror på en gud som motsvarar bibelns eller andra religioners tolkning kommer det helt säkert inte från guden som du tror på och det är jag glad för. Man kan kalla det som är anledningen till att vi och hela universet existerar för gud men eftersom det leder till att andra tolkar det som att man skulle mena deras gud (som de tror på) föredrar jag hellre beteckningar som "det gudomliga".

Att erfara det gudomliga i sig som jag gjorde är inte samma sak som att tro på en gud och din tro kan inte rubba det som jag själv har erfarit och dessa erfareneheter kan jag verifiera med det som andra människor har beskrivit som hade samma upplevelse.

I alla fall var kärleken som jag blev genomflödad med oändlig och vilkorslös och om jag skulle ha stannat i det tillståndet för alltid skulle jag själv ha varit tvungen att bli matad och tvättad osv. Anledningen är att egot försvinner i det ögonblicket och det finns inget ego som säger jag vill ha mat, jag vill äga det som jag behöver för att överleva och förståndet är helt tyst. Det finns inga tankar längre, det finns inget jag längre utan det existerar bara en otrolig kärlek och det består inte det minsta tvivel att den indiska kulturen har rätt att man så att säga blir ett med gud eller så som jag föredrar att säga, bli ett med det gudomliga.

Det är t.o.m fel att säga att det var "jag" som gjorde dessa erfarenheter eftersom jaget inte existerade. Men jag måste använda mig av denna uttrycksform eftersom det mänskliga språket bara kan uttrycka sig via förståndet och dess möjligheter. Det gudomliga erfar man inte genom förståndet utan det kommer ur hjärtat. Hjärtat spelar en musik som är gudomlig och kallas kärlek. Förståndets "akustik"  är ingen musik utan någonting som man kan jämföra med en pressluftshammare som gör oväsen och hindrar oss att höra den fina musiken som hjärtat spelar.

Om någon yogi föredrar att höra musiken resten av sitt liv och har någon som matar och tvättar honom är det hans eget beslut. Men det är en mycket större utmaning att lära sig att ta sig genom livet själv och använda sitt förstånd för att överleva och ändå leva utifrån den gudomliga kärleken som man har erfarit. Det har ändrat mig och gjort en bättre människa av mig och det har tills i dag ingen bok gjort.

Internettan
2015-09-26, 16:14
#20

#18 av: rara

Det där om svartsjuka - där resonerar du fortfarande på mänskligt sätt.

Jesus existens är väl dokumenterad. Inte att han var Gud, men att han fanns och att det blev ett mörker när han dog mm.

Du tror och jag tror inte.

Du får en massa fysiska upplevelser - och du menar att du vet. Vet vad? Jag skulle säga att du tolkar dina upplevelser med hjälp av andra människor. Och det de "vet" kommer från kanaliserade andar. Kristna människor får också "direktkontakt" med Gud/Jesus/den helige Ande - de vet också en massa, men mycket är ändå tro.

Vad har du hittat, utom din tro?

Jag hittade just min tro. Precis som du har hittat en tro om de upplevelser du gjort.

Mina erfarenheter berättade jag ju om och dessa är sanna, men det finns ingen anledning att tro på Adam och Eva, Kalle Anka eller det flygande spagettimonstret. Det är ju inget fel att läsa bibeln eller Kalle Anka, utan det är bara fel att tro att det är sant.

Du har erfarenheter som är sanna - men tolkningen du gör tror jag inte är sann. Och det finns starka skäl att tro på Bibeln. Även om inte just du kan se dem.

"Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft." (1 Kor 1:18)

_Man vet idag hur de männskliga generna har utvecklats ända från att vi var gnagare…
_

Där har du faktiskt fel. Man tolkar det så, men det finns ingen evidens för det.

"Och i din avkomma skall allajordens hednafolk bli välsignade,"

Och sen ett bibelställe:

" ty Herren kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn."

Men det första bibelordet är ett av alla dem som beskriver att alla folk blir välsignade genom Abrahams avkomma. Precis det du frågade efter. Att Gud är en rättvis domare har jag sagt, och också att vi får bli förlåtna genom Jesus Kristus. Ser inte problemet.

Jag har bara sett att du har skrivit vad du tror och vad som står i bibeln, men det existerar inga argument för anknytningen till verkligheten.

Jag kan inte se någon koppling till verkligheten av det du skriver heller. Bara kroppsliga upplevelser och känslor. Något som många kristna får också. Men vi tolkar dem utifrån Bibeln. Hur skulle du beskriva verkligheten utan att hänvisa till andra? (Du litar till exempel på vetenskapen. Har du aldrig funderat över varför det för varje vetenskaplig åsikt finns minst en forskare som har en motsatt åsikt? Om t ex evolutionsteorin vore så sann som du hävdar så hade ju alla forskare varit överens. Men så är det inte. Finns forskare som ser en större koppling till det Bibeln beskriver än till t ex Darwins lära. Du väljer att tro på någon sida - precis som vi andra. Och det handlar inte om "dina erfarenheter som är sanna" - det handlar om tro. Inte ens du är fri från det.

En som ångrar sig blir enligt din tro till en annan person, men barnen, barnbarnen osv. verkar att vara och förbli samma person som den som syndade.

Gud är en  rättvis Gud och i GT måste varje synd straffas. Om den skyldige ångrade sig, kunde straffet förskjutas och det drabbade andra generationer senare. Men senare i Bibeln står det att var och en får "ta på sig sin egen skuld" och att det inte längre är så att senare generationer straffas. I NT ser vi att det finns total förlåtelse. Men vissa bibelställen antyder att även om man blir förlåten så kan man ändå få ta konsekvenserna av det man gör i det här livet. Är inte helt säker på allt (ännu). :) Sen får man inte glömma att nåden i gengäld kommer tiotals generationer till nytta. Alltså är Gud mer nådefull än han är "hämnlysten". De som inte vill tro fokuserar gärna på det "negativa" men glömmer det som är så mycket större: kärleken och nåden.

Den jämförelsen haltar om den som hotar själv är tåget och om tåget inte skulle köra där om ingen skulle stå där. 

Men tåget är evigt och ändrar sig inte. Det är som det är och har varit så i alla evighet. Vi är skapade - hur kan vi kritisera Skaparen och mena att han ska fladdra hit och dit för att göra oss nöjda. Tåget åker på spåret och det kommer oavsett om vi gillar det eller inte.

Sen kan du gärna förklara om den som går bort från spåret bara stiger bort för att han är rädd för att bli påkörd eller om han i hjärtat ångrar att han står där. 

Det kan ofta gå hand i hand. Vi kan inte predika det glada budskapet (att vi är räddade) om det inte finns något att vara rätt för. Och vissa kan nog motiveras snabbare av gudsfruktan medan andra motiveras att söka Gud av hans kärlek.

Att hota och att sprida rädslor för att vinna människors kärlek är ingen gudomlig visdom. 

Hur vet du det? Du som inte ens vill tro på Gud? Hur kan gudomlighet finnas utan Gud?

Har du funderat på om den där historian är en metafor eller en liknelse som du tar ordagrant?

Det har jag funderat på. Men det tror jag inte längre på. :)

Har du aldrig lärt att tänka självständigt?

Jo, och vart leder det? Det är bara att se sig omkring i världen hur den ser ut när vi inte längre söker Guds visdom och Hans vilja.

Nej, än en gång tror jag inte, utan jag läser och sen kollar jag om det finns en verklighetsanknytning eller inte.

Du tolkar och tror som alla vi andra. Hur ska du veta om det finns en verklighetsanknytning när det gäller andra människors beteenden och var de kommer ifrån? Hur vet du om en människa som hör röster hör "sig själv" eller hör andar? Om signalsubstanser i hjärnan påverkar upplevelser - eller om upplevelser påverkar signalsubstanserna? osv Psykologin är ju inte direkt känd för att bota människor heller. Vi gör alla en massa tolkningar, baserat på det vi själva kan se och höra och dra slutsatser om. Vissa saker blir mer sanna än andra - men alla använder vi en rejäl portion tro i det hela.

Vilka frukter bibeln bär ser man ju om man betraktar lidandet som den har orsakat.

Bibeln bär alltid god frukt. Det är när människor inte följer Bibeln som frukten blir dålig. 

Men saken är ju den att det finns människor som dödar i bibelns namn utan att gud straffar dessa och utan att han förhindrar att "hans bok" missbrukas. 

Det finns många bibelord i Psaltaren (hittar ingen på rak arm) som visar att det ofta går ogudaktiga väl i livet men att de utan att ana det går förlorade i slutänden. Ofta kommer straffet efter man dött från jordelivet. Det är en av trons hemligheter - att man måste leva utifrån sin tro och inte stirra sig blind på hur verkligheten ser ut omkring en. Det här livet är tillfälligt och tar slut en dag. Och att fokusera på Jesus och hålla fast vid tron och glädjen utan att brytas ned av omständigheterna - det är att leva i himmelriket inom oss.

"Every point of view is a view from a point."

Annons:
Internettan
2015-09-26, 16:35
#21

#19 av: rara

Att erfara det gudomliga i sig som jag gjorde är inte samma sak som att tro på en gud och din tro kan inte rubba det som jag själv har erfarit och dessa erfareneheter kan jag verifiera med det som andra människor har beskrivit som hade samma upplevelse.

Frågan är om du vet vad dina upplevelser betyder? Jag kan inte se det.

Det finns inga tankar längre, det finns inget jag längre utan det existerar bara en otrolig kärlek och det består inte det minsta tvivel att den indiska kulturen har rätt att man så att säga blir ett med gud eller så som jag föredrar att säga, bli ett med det gudomliga.

Du kan inte veta att det är gud du "kopplar till" eller om det är Satan som gör sig till ljusets ängel. Det finns inget som verifierar din tolkning. Att en ande kommer in i dig och åstadkommer saker som i slutänden kan göra dig till en "grönsak" är ingenting som låter som att det kommer från Gud. 

Anledningen är att egot försvinner i det ögonblicket och det finns inget ego som säger jag vill ha mat, jag vill äga det som jag behöver för att överleva och förståndet är helt tyst. Det finns inga tankar längre, det finns inget jag längre

Det är t.o.m fel att säga att det var "jag" som gjorde dessa erfarenheter eftersom jaget inte existerade. Men jag måste använda mig av denna uttrycksform eftersom det mänskliga språket bara kan uttrycka sig via förståndet och dess möjligheter. 

Det är lite motsägelsefullt. När du inte kan finna verklighetsanknytning till det jag tror så förkastar du hånfullt tron. Medan du själv "kastar bort förståndet" och tömmer allt som är "ditt eget" och låter en kraft komma in utan "stopp". Som inte går att verifiera någonstans i verkligheten. "Låt dig inte luras" säger Jesus gång på gång. Gud varnar för det "österländska". Vi ska pröva allt mot Hans Ord (=sanningen) till skydd för oss, men när förståndet försvinner kan Satan obehindrat ta sig in. Det finns mängder av människor som mår dåligt efter att de sysslat med sådant här. Det vet alla som jobbar inom psykiatrin.

"Every point of view is a view from a point."

[rara]
2015-09-26, 18:19
#22

#21

"Frågan är om du vet vad dina upplevelser betyder? Jag kan inte se det."

Att jag blev pånytt född. Men jag förstår att du inte kan se hur jag blev till en helt ny människa.

"Du kan inte veta att det är gud du "kopplar till" eller om det är Satan som gör sig till ljusets ängel. Det finns inget som verifierar din tolkning. Att en ande kommer in i dig och åstadkommer saker som i slutänden kan göra dig till en "grönsak" är ingenting som låter som att det kommer från Gud."

Nej det där som du skriver låter verkligen inte som något som skulle kunna komma från någon "gud".  Men nu var det ju heller ingen "ande" som kom in i mig som skulle ha kunnat göra mig till en grönsak utan jag beskrev ett tillstånd av oändlig kärlek, frid och harmoni och vem som upplevt det behöver inte låta det verifieras av något eller någon. Det här var ingenting som kom in i mig utan någonting som alla människor har i sig, men som inte alla har upptäckt.

Det är just det som upplysningen innebär, att  känna med hela sitt innersta väsen att man är det högsta gudomliga själv och i den upplevelsen vet man också att satan är människans påhitt som i verkligheten inte existerar.

"Det är lite motsägelsefullt. När du inte kan finna verklighetsanknytning till det jag tror så förkastar du hånfullt tron. Medan du själv "kastar bort förståndet" och tömmer allt som är "ditt eget" och låter en kraft komma in utan "stopp". Som inte går att verifiera någonstans i verkligheten. . "

Nej, varken kastar jag bort förståndet eller tömmer allt som är mitt eget och jag låter heller ingen kraft komma in i mig. Kundalinikraften finns i alla människor redan när de föds och det som förståndet talar om för dig att du är är ingen sanning utan bara den delen av sanningen som förståndet kan begripa. Det är förståndet som står i vägen för att se helheten av din tillvaro. Det som du tror att kundalinikraften är går inte att verifiera men min upplevelse behöver inte verifieras eftersom den är real.

"Gud varnar för det "österländska". Vi ska pröva allt mot Hans Ord (=sanningen) till skydd för oss, men när förståndet försvinner kan Satan obehindrat ta sig in. Det finns mängder av människor som mår dåligt efter att de sysslat med sådant här. Det vet alla som jobbar inom psykiatrin."

Verkligen? Var varnar gud för det "österländska" och vad menar han med "det österländksa"? Betyder det att jag inte får gå till kinarestaurangen längre?

Varför prövar du inte kritiskt vad som står i bibeln och hur vill du veta att jahve inte är satan? Han beter ju sig precis som satan, han sprider ångest, han är svartsjuk, han hotar och mördar. Sen vet jag inte vad du menar med "sådant här" när du ju inte ens vet någonting om "detta här" som du talar om och inte ens kan ge en beskriving av det och måste använda dig av utryck som "sådant här". Mig fick det som jag talar om att må bättre och före min upplevelse var jag faktiskt ett offer av psykiatrin eftersom jag led av panikångest och vågade mig inte ens ut på gatan. Efter upplevelsen har jag inte haft ett panikångestanfall och kastat bort alla mina piller.

Om jag jämför det som jag har upplevt med din tro (bibeln) kan jag bara konstatera att jag upplevde kärlek, lycka, personlighetsutveckling, blev av med sjukdomar och det är frukterna som jag skördade. Men i bibeln är det en massa tal om att straffas, att förintas, och mördas, om hot, om satan och boken syftar först och främst på att sprida ångest. Då blir jag hellre av med ångesten och lever lyckligt.

.

[rara]
2015-09-26, 18:32
#23

#20

"Det där om svartsjuka - där resonerar du fortfarande på mänskligt sätt."

Svartsjuka är en mänsklig egenskap och inget gudomligt. Du resonerar mänskligt om du tror att gud har våra mänskliga svagheter.

"Jesus existens är väl dokumenterad. Inte att han var Gud, men att han fanns och att det blev ett mörker när han dog mm."

Existensen är dokumenterad, men det finns inga bevis att han skulle ha varit guds son eller frälsaren.

"Du får en massa fysiska upplevelser - och du menar att du vet. Vet vad? Jag skulle säga att du tolkar dina upplevelser med hjälp av andra människor. Och det de "vet" kommer från kanaliserade andar. Kristna människor får också "direktkontakt" med Gud/Jesus/den helige Ande - de vet också en massa, men mycket är ändå tro."

Det som jag själv har upplevt "vet jag" och seriös vetenskap behöver man heller inte tro på. Det som jag inte vet tror jag inte på, men du tror på saker som du inte vet.

"Du har erfarenheter som är sanna - men tolkningen du gör tror jag inte är sann. Och det finns starka skäl att tro på Bibeln. Även om inte just du kan se dem."

Men åtminstone är mina egna upplevelser reala och jag tolkar real fakta, medan du tolkar en sagobok som du tror på. Ser du inte skillnaden?

"Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft." (1 Kor 1:18)

Det är inte logiskt att stöda en tro på en bok genom att citera ur den. Var är verklighetsanknytningen?

"Där har du faktiskt fel. Man tolkar det så, men det finns ingen evidens för det."

Nej, det här är mycket bra utforskat och för vetenskap finns det alltid evidens. Det finns genundersökningar och studier. Här kan du läsa om de männskliga genernas utveckling och skillnaden mellan människor  och apor. Och så klart finns det källhänvisningar där, så att du kan se att det är evidensbaserad vetenskap och inga sagor som vidskepliga människor skrev för 2000 år:

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_evolutionary_genetics

"Men det första bibelordet är ett av alla dem som beskriver att alla folk blir välsignade genom Abrahams avkomma. Precis det du frågade efter. Att Gud är en rättvis domare har jag sagt, och också att vi får bli förlåtna genom Jesus Kristus. Ser inte problemet."

Tja… om alla jordens hednafolk blir välsignade, inkluderar det även dom som missbrukar hans namn och då stämmer det väl inte att "herren" inte lämnar dessa ostraffade som det står i bibeln. Eller är det det andra bibelcitatet som inte stämmer?

"Jag kan inte se någon koppling till verkligheten av det du skriver heller. Bara kroppsliga upplevelser och känslor. Något som många kristna får också. Men vi tolkar dem utifrån Bibeln. Hur skulle du beskriva verkligheten utan att hänvisa till andra? (Du litar till exempel på vetenskapen. Har du aldrig funderat över varför det för varje vetenskaplig åsikt finns minst en forskare som har en motsatt åsikt? Om t ex evolutionsteorin vore så sann som du hävdar så hade ju alla forskare varit överens. Men så är det inte. Finns forskare som ser en större koppling till det Bibeln beskriver än till t ex Darwins lära. Du väljer att tro på någon sida - precis som vi andra. Och det handlar inte om "dina erfarenheter som är sanna" - det handlar om tro. Inte ens du är fri från det."

Nej, du har inte läst riktigt. Kroppslig var bara känslan i ryggraden när kundalinin steg upp. När den väl hade stigit upp fanns kroppen för mig inte till längre. Som jag redan skrev, räcker det mänskliga språket bara till för att beskriva känslor,men det betyder inte att det var allt. Om jag tolkar upplevelsen genom bibeln, vet jag inga andra ord än att Jesus sa man känner igen sanningen pga frukterna. Mina frukter: Jag förändrades till en bättre människa, blev frisk och lycklig och har inte lämnat ett blodigt spår bakom mig, så som bibeln har gjort. Bibeltroende har mördat i bibelns namn och i bibeln är det också en massa tal om straff, förintelse osv. av den otäcka "guden" som beskrivs där. Det är sura frukter……

"Gud är en  rättvis Gud och i GT måste varje synd straffas. Om den skyldige ångrade sig, kunde straffet förskjutas och det drabbade andra generationer senare. Men senare i Bibeln står det att var och en får "ta på sig sin egen skuld" och att det inte längre är så att senare generationer straffas. I NT ser vi att det finns total förlåtelse. Men vissa bibelställen antyder att även om man blir förlåten så kan man ändå få ta konsekvenserna av det man gör i det här livet. Är inte helt säker på allt (ännu). :) Sen får man inte glömma att nåden i gengäld kommer tiotals generationer till nytta. Alltså är Gud mer nådefull än han är "hämnlysten". De som inte vill tro fokuserar gärna på det "negativa" men glömmer det som är så mycket större: kärleken och nåden."

Aha….en gud som först blir rabiat för att hans skapelse inte var tillräckligt bra, kommer till insikt att han inte kan straffa oskyldiga människor och för att slippa att göra det, måste hans son korsfästas. Intressant att du tillskriver guds handlingar en viss kronologi. Kronologi existerar inte i "evigheten" eftersom det inte existerar någon tid där. Tid och rum började först att existera efter att universet skapades. Om gud skapade universet, skapade han också tid och rum, vad som betyder att han befinner sig utanför tid och rum (i evigheten) och att det inte finns någon kronologi där. Men i bibeln beskrivs en kronologi, när gud gör si eller så och sen ändrar han sig. Men det är klart att vidskepliga människor för tusentals år inte visste det bättre. Bara tråkigt att se att somliga idag tänker som för 2000 år och har missat all vetenskaplig forskning.

"Men tåget är evigt och ändrar sig inte. Det är som det är och har varit så i alla evighet. Vi är skapade - hur kan vi kritisera Skaparen och mena att han ska fladdra hit och dit för att göra oss nöjda. Tåget åker på spåret och det kommer oavsett om vi gillar det eller inte."

Jo, oss människor hotar din gud sen bibeln existerar, men det är ingen evighet och med hot skapar man endast ångest, men inte ånger. Ser du den lilla skillnaden mellan orden? Sen kan du gärna få ett råd om hur du kan bemöta att forskningen har kommit fram till att vi inte är "skapade" utan att vi har evolutionerat. Du skulle kunna beteckna evolutionen som guds skapelseverktyg. Men i så fall är vi inte färdiga ännu och det går ju heller inte ihop med bibeln. Ok, då förstår jag att du måste blunda för vetenskaplig forskning.

"Det kan ofta gå hand i hand. Vi kan inte predika det glada budskapet (att vi är räddade) om det inte finns något att vara rätt för. Och vissa kan nog motiveras snabbare av gudsfruktan medan andra motiveras att söka Gud av hans kärlek."

Nej, om jag går bort från spåret om jag blir hotad sker det inte av insikt eller ånger, utan av ångest för att bli påkörd. Men som tur tror jag inte på gojan så jag har inget problem med att bli hotad. Sluta tro och du får se att du också blir av med problemet och med en massa andra problem.

 "Hur vet du det? Du som inte ens vill tro på Gud? Hur kan gudomlighet finnas utan Gud?"

Som jag redan skrev, borde en gud vara klokare och insiktsfullare än sin skapelse. Vem som tror att han vinner kärlek genom att hota sin "älskade" älskar inte och vinner heller ingen kärlek. Att hota och skapa ångest är snarare satans verktyg, om han skulle existera i verkligheten och inte bara som arketyp.

Det har jag funderat på. Men det tror jag inte längre på. :)

I så fall förstår jag att du blundar för evolutinsbiologin.

"Jo, och vart leder det? Det är bara att se sig omkring i världen hur den ser ut när vi inte längre söker Guds visdom och Hans vilja."

Du…. om jag läser vad du skriver, är jag glad och tacksam att jag inte är där som du är. Hur många debattörer här har informerat dig om hur det står till i världen (t.ex. inlägg 4) ?  Du är tvungen att filtrera bort den delen av verkligheten för att kunna upprätthålla din tro. Det kallas "hjärntvätt" och det är en av bibelns frukter, precis som morden och den rabiata guden.

Du tolkar och tror som alla vi andra. Hur ska du veta om det finns en verklighetsanknytning när det gäller andra människors beteenden och var de kommer ifrån?

Har du hört talas om iaktagelser och verifiering?  Det kan du först förstå när du har lärt att tänka självständigt och inte sväljer allt med hull och hår som står i din sagobok.

"Hur vet du om en människa som hör röster hör "sig själv" eller hör andar?"

Eftersom det inte existerar andar, måste han höra något som kommer ur hans eget undermedvetande eller är det inbillning.

"Om signalsubstanser i hjärnan påverkar upplevelser - eller om upplevelser påverkar signalsubstanserna?"

Båda uttalande stämmer. Signalsubstanser påverkar upplevelser och upplevelser påverkar signalsubstanser. Hjärnkemin är lite mer invecklad än att man kan tänka så svartvitt. Sen kan du fundera på om kanske hela realiteten som vi upplever bara består av sinnesintryck och om hela livet är en illusion.

"Psykologin är ju inte direkt känd för att bota människor heller."

Nej, det är bara ett verktyg att analysera människor och sen kan man pga analysen träffa rätt åtgärder om någon är psykiskt sjuk. Men psykologi är också ett verktyg för t.ex. idrottare, försäljare eller för personlighetsutveckling.

 "Vi gör alla en massa tolkningar, baserat på det vi själva kan se och höra och dra slutsatser om. Vissa saker blir mer sanna än andra - men alla använder vi en rejäl portion tro i det hela."

Det är helt olika saker att tolka realiteter (upplevelser) än att tolka fantasier och sagor (bibeln).

"Bibeln bär alltid god frukt. Det är när människor inte följer Bibeln som frukten blir dålig."

Men dom som mördar i bibelns namn är helt övertygade att de följer bibeln. Inte är det goda frukter som bibeln orsakar.

"Det finns många bibelord i Psaltaren (hittar ingen på rak arm) som visar att det ofta går ogudaktiga väl i livet men att de utan att ana det går förlorade i slutänden. Ofta kommer straffet efter man dött från jordelivet. Det är en av trons hemligheter - att man måste leva utifrån sin tro och inte stirra sig blind på hur verkligheten ser ut omkring en. Det här livet är tillfälligt och tar slut en dag. Och att fokusera på Jesus och hålla fast vid tron och glädjen utan att brytas ned av omständigheterna - det är att leva i himmelriket inom oss."

Aha…. om det som står i bibeln inte kan verifieras, då tror du att det kommer att hända i framtiden och om det inte händer i framtiden, händer det efter döden. När man dör, dör egot och förståndet som beslutade att "synda". Kroppen dör också. Bara den gudomliga delen (du kan kalla den helaga anden om du inte gillar uttrycket gnista) finns kvar. Vad straffas efter döden? Straffar gud sig själv?

Internettan
2015-09-27, 19:47
#24

#22

 Det här var ingenting som kom in i mig utan någonting som alla människor har i sig, men som inte alla har upptäckt.

Fast det där måste ju vara en tolkning.

Det är just det som upplysningen innebär, att  känna med hela sitt innersta väsen att man är det högsta gudomliga själv och i den upplevelsen vet man också att satan är människans påhitt som i verkligheten inte existerar.

Att "känna" kan vara väldigt förrädiskt. Och nu säger du precis det som jag tidigare sa - att de flesta New Age:are menar att vi själva är/blir gudar. Något som Bibeln lär att den idén kommer från Satan.

 och jag låter heller ingen kraft komma in i mig. Kundalinikraften finns i alla människor redan när de föds

Tolkning igen. Finns ingen verklighetsanknytning i det uttalandet. Ormkraften kommer från Ormen?

Det som du tror att kundalinikraften är går inte att verifiera men min upplevelse behöver inte verifieras eftersom den är real.

Jag tror på din upplevelse. Den är utan tvekan verklig. Men din tolkning av den kan jag inte tro på när jag vet vad jag vet. 

Verkligen? Var varnar gud för det "österländska" och vad menar han med "det österländksa"? Betyder det att jag inte får gå till kinarestaurangen längre?

Jes 2:6 

Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av Österlandets tänkande, de är spåmän som filisteerna.

Jag tror nog du förstår att det inte handlar om vad man stoppar i munnen.

Varför prövar du inte kritiskt vad som står i bibeln och hur vill du veta att jahve inte är satan?

För att det inte går mer än till viss del. Det som går att pröva har vetenskapen också funnit att det stämmer. Resten får vi tro på. Hur prövar du dina upplevelser?

 Efter upplevelsen har jag inte haft ett panikångestanfall och kastat bort alla mina piller.

Det verkar jättebra. Men Satan har stor kraft och kan göra till synes positiva saker. Finns berättelser om sådant från f.d. New Age-troende.

Men i bibeln är det en massa tal om att straffas, att förintas, och mördas, om hot, om satan och boken syftar först och främst på att sprida ångest. Då blir jag hellre av med ångesten och lever lyckligt.

 Läser du hela Bibeln ser du att det hela går ut på att om du vänder dig till Gud och tar emot Jesu erbjudande om försoning så får du allt det goda som kommer från Gud. Det är när vi vänder oss bort från Gud (källan till allt som är gott) så blir bara mörker kvar. Bibeln lär sanningen och inte ett "må-bra-evangelium" som vi kan uppnå av oss själva för att vi har en medfödd gudsgnista. Det är inte sant helt enkelt, lär Bibeln. Det är den urgamla lögnen som kommer från Satan, lögnens fader.

Då blir jag hellre av med ångesten och lever lyckligt.

Ja, det förstår jag. Tänk bara på att det goda inte bara ska gälla i det här livet. Det är evigheten som står på spel. Vilken sanning är den sanna sanningen?

"Every point of view is a view from a point."

[Hukanson]
2015-09-27, 20:05
#25

Jätteintressant att läsa dina kommentarer, Internettan. Men har du tänkt på att Satan ofta liknas vid ett djur? och dess natur är ju naturen dvs enbart drifter, instinkter och de fem kroppssinnena som andemakter lätt kan påverka. En förklaring till vad satanisk människa innebär är ju då att den är som ett djur och har sinnen som är påverkade av andemakter… I Edens trädgård använde sig motståndaren av en orm står det skrivet…ormen har sedan fått symbolisera kunskap och vår relation med naturen som vi ju är alldeles väldigt tvungen att ha en kunskapsrelation till för att växa till förmåga att bli andliga levande gudar.

Internettan
2015-09-27, 20:58
#26

#23 

Du resonerar mänskligt om du tror att gud har våra mänskliga svagheter.

Men det tror jag inte. Du tolkade fel.

Men åtminstone är mina egna upplevelser reala och jag tolkar real fakta, medan du tolkar en sagobok som du tror på. Ser du inte skillnaden?

Jo, jag ser skillnaden. Du tror på upplevelser. Vet du hur stora upplevelser en person som tagit extacy kan ha? Eller en som har en psykos? Är det sant det de upplever, bara för att de har en "real upplevelse"? Bibeln är trovärdig på så många sätt, för den som känner Bibeln. Det är Guds levande Ord och den har studerats under århundraden. Men framför allt öppnar Gud sitt Ord för den som har den helige Ande inom sig. Och den helige Ande är "real". 

"Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft." (1 Kor 1:18)

Det är inte logiskt att stöda en tro på en bok genom att citera ur den. Var är verklighetsanknytningen?

Man kan inte verifiera Gud med mänsklig vetenskap. Den räcker inte till för det. Alltså är det en tro. Men Bibeln talar för sig själv och att saker förutspås långt innan de händer (Jesus på korset - som ju faktiskt är fakta) visar att Bibeln inte är en sagobok.

Nej, det här är mycket bra utforskat och för vetenskap finns det alltid evidens

Vetenskap innehåller observationer och tolkningar. Har man en teori som man vill bekräfta går man ganska långt för att tolka in saker och ting som man egentligen inte kan se. Finns mycket som talar mot evolutionen. T ex hur egenskaper som tankeförmåga, medvetande, sexualdrift, känslor uppkom. Finns inget som talar för att några urvalsmekanismer har drivit fram något sådant om det inte fanns från början. Dessutom har även den minsta bakterien avancerat DNA. Hur kom det till? Det är statistiskt osannolikt att det kan uppstå av sig självt av tillfälligheter. Så länge man inte kan förklara hur egenskaper som inte fanns från början kan uppstå genom mutationer så faller teorin.

Tja… om alla jordens hednafolk blir välsignade, inkluderar det även dom som missbrukar hans namn och då stämmer det väl inte att "herren" inte lämnar dessa ostraffade som det står i bibeln. Eller är det det andra bibelcitatet som inte stämmer?

Alla jordens hednafolk blir välsignade med att de kan få ta emot Jesus försoningsoffer.  Inga synder lämnas ostraffade, men det hänger på dig om du vill ta straffet själv eller om du accepterar Jesus som ställföreträdare.

Nej, du har inte läst riktigt. Kroppslig var bara känslan i ryggraden när kundalinin steg upp. När den väl hade stigit upp fanns kroppen för mig inte till längre. Som jag redan skrev, räcker det mänskliga språket bara till för att beskriva känslor,men det betyder inte att det var allt. Om jag tolkar upplevelsen genom bibeln, vet jag inga andra ord än att Jesus sa man känner igen sanningen pga frukterna. Mina frukter: Jag förändrades till en bättre människa, blev frisk och lycklig och har inte lämnat ett blodigt spår bakom mig, så som bibeln har gjort. Bibeltroende har mördat i bibelns namn och i bibeln är det också en massa tal om straff, förintelse osv. av den otäcka "guden" som beskrivs där. Det är sura frukter……

Jag kan inte utifrån Jesu lära se att din frukt är god när du så totalt förnekar det mörka. God frukt är kärlek och sanning - inte bara kärlek. Kärlek är också tuff, inte bara snäll. Men att lämna blodiga spår efter sig - då talar du inte om Jesu efterföljare. Då talar du om namnkristna. Vi ska följa Jesus och inte följa kristna.

Intressant att du tillskriver guds handlingar en viss kronologi. Kronologi existerar inte i "evigheten" eftersom det inte existerar någon tid där. 

Nej, men ur vårt perspektiv, och Bibeln är skriven av Gud + människor till oss människor som lever i tid och rum. 

Sen kan du gärna få ett råd om hur du kan bemöta att forskningen har kommit fram till att vi inte är "skapade" utan att vi har evolutionerat. Du skulle kunna beteckna evolutionen som guds skapelseverktyg. Men i så fall är vi inte färdiga ännu och det går ju heller inte ihop med bibeln. Ok, då förstår jag att du måste blunda för vetenskaplig forskning.

Du har en beundransvärd stor tilltro till forskningen du. Det finns inte en enda forskare som kan hävda att vi inte är skapade.Och det finns inte en enda som kan visa att egenskaper som inte finns från början i generna kan uppstå av sig själv. Det är en ren tro och vi är rätt hjärntvättade eftersom vi i skola och media aldrig får lära oss alternativet. Det kallas censur. Vi ska vara kritiska till Bibeln, tycker du - men inte till vetenskapliga teorier som inte är bevisade?

Nej, om jag går bort från spåret om jag blir hotad sker det inte av insikt eller ånger, utan av ångest för att bli påkörd. Men som tur tror jag inte på gojan så jag har inget problem med att bli hotad. Sluta tro och du får se att du också blir av med problemet och med en massa andra problem.

Men med evangeliet övergår ångesten till glädje. Ångesten består ju inte när du upptäcker att du blir räddad. Du glömmer den helige Ande. Att varna och säga sanningen är bara steg ett. Idag när kristna slutat tala om döden osv och bara fokuserar på det trevliga - då slutar folk omvända sig. Kyrkorna sover och medlemsantalet krymper. Ingen tror längre på en kyrka som inte predikar hela sanningen.

"Hur vet du om en människa som hör röster hör "sig själv" eller hör andar?"

Eftersom det inte existerar andar, måste han höra något som kommer ur hans eget undermedvetande eller är det inbillning.

Tro igen. 

Det är helt olika saker att tolka realiteter (upplevelser) än att tolka fantasier och sagor (bibeln).

Ja? Det är sanningen som är viktig och upplevelser är en stor källa till feltolkningar. (Fråga vetenskapen som du ju har förtroende för.)

Men dom som mördar i bibelns namn är helt övertygade att de följer bibeln. Inte är det goda frukter som bibeln orsakar.

Det hjälper inte att tro att man följer Bibeln. Där skojade du väl?

När man dör, dör egot och förståndet som beslutade att "synda". Kroppen dör också. Bara den gudomliga delen (du kan kalla den helaga anden om du inte gillar uttrycket gnista) finns kvar. Vad straffas efter döden? Straffar gud sig själv?

Tyvärr blir du och ditt förstånd kvar och kan straffas, enligt Bibeln. Den kunskap du har om att alla har en helig ande inom sig, eller att förståndet dör - vem har lärt dig det? Ormkraften? Du har än så länge beskrivit dina upplevelser som fysiska känslor och att det givit god frukt i ditt liv. Men de fakta du talar om (som t ex att egot dör osv) - kommer det också från dina upplevelser? Hur? Och från vem? Gud eller Satan? Eller kommer det från andra människor ändå? (Du vill inte gärna svara på de frågorna?)

"Every point of view is a view from a point."

Internettan
2015-09-27, 21:09
#27

#25 

I Edens trädgård använde sig motståndaren av en orm står det skrivet…ormen har sedan fått symbolisera kunskap och vår relation med naturen som vi ju är alldeles väldigt tvungen att ha en kunskapsrelation till för att växa till förmåga att bli andliga levande gudar.

Fast Bibeln ser det inte på det sättet. Det som hände när vi fick kunskap om gott och ont (genom den förbjudna frukten) var att det onda kom in i bilden, och vi kunde inte längre vistas hos Gud. Vi dog andligen, relationen till Gud klipptes av. Nu när vi fått en syndanatur är vi inte längre goda som Gud är god. Och vi kan inte göra oss av med syndanaturen genom "utbildning". Ännu mindre bli gudar. 

Kan du visa mig en människa som blivit gud?

"Every point of view is a view from a point."

Annons:
[Hukanson]
2015-09-27, 23:09
#28

En konkret fråga…en människa som blivit gud..! Enligt Jesus Kristus skall många bli gudar i himlen därför att de döpt sig i hans namn och lydigt hållt sig till hans vilja, hans lagar, bud och rätter…om än de dör i förföljelse och lidande. För de som har läst uppenbarelserna i Jesu Kristi Kyrka står det klart att Guds Rike på jorden är av tre slag…tre olika härlighetsgrader…tre olika gudanivåer. Dvs det går att bli gud…i himmelen troligast…på tre olika sätt. Det går ju att peka ut människor som är höga företrädare för dessa tre olika aspekter av Guds Rike på jorden…exempelvis de sk Profeterna i Jesu Kristi Kyrka (ledarna) och att de verkligen har Helig Ande står ju helt klart.

[rara]
2015-09-28, 16:08
#29

#24

"Fast det där måste ju vara en tolkning."

Nej, det finns vetenskapliga undersökningar som visar att de gamla yoga mästarna hade rätt om kundalinin. Kundalinin är en energi som man kan mäta elektroniskt med biofeedback och den finns i alla människor, precis som de gamla indiska lärorna säger. Den befinner sig i nedersta delen av ryggraden och när den aktiveras stiger den upp i ryggraden. Det har institutet för biofeedback i Wien bevisat:

www.horusmedia.de/1996-kundalini/kundalini.php
STRG + Klicken, um Verknüpfung zu folgen" rel="noopener noreferrer" target="_blank">http://www.horusmedia.de/1996-kundalini/kundalini.php

"Att "känna" kan vara väldigt förrädiskt. Och nu säger du precis det som jag tidigare sa - att de flesta New Age:are menar att vi själva är/blir gudar. Något som Bibeln lär att den idén kommer från Satan."

Nej, det har du missuppfattat totalt. Ingen som inte "är" en gud kan "bli" till en gud, framför allt för att gudar inte existerar. Varje levande varelse "är" "det gudomligas" (inte "guds") materiella uttryck. Egot och förståndet kan bara förstå uttrycket, men inte vad det är som uttrycks (sanningen, det gudomliga, vårt verklga väsen). Men om man kopplar bort egot och förståndet för ett ögonblick, kan man förnimma det andra (det gudomliga i oss).

"Tolkning igen. Finns ingen verklighetsanknytning i det uttalandet. Ormkraften kommer från Ormen?"

Verklighetsanknytningen bekräftas som sagt av institutet för biofeedback och ormkraften är som sagt en symbolisk beteckning som har ingenting med ormar eller bibelns tolkningar av ormar att göra. 

"Jag tror på din upplevelse. Den är utan tvekan verklig. Men din tolkning av den kan jag inte tro på när jag vet vad jag vet."

Som sagt, tolkar jag ingenting. Det är bara du som hävdar det för att kunna upprätthålla din bibeltro.

"Jes 2:6 

Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av Österlandets tänkande, de är spåmän som filisteerna."

"Jag tror nog du förstår att det inte handlar om vad man stoppar i munnen."

Aha…. spåmän. Kundalinin har ingenting med spådomar att göra. Jag tror heller inte på spåmän, spågummor osv. Lika gärna skulle man hu kunnat skriva kinaresturanger i bibeln. Det är inte en större skillnad mellan kundalinin och spåmän än det är mellan kundalinin och kinaresturanger. Om du inte kan skilja mellan det ena och det andra är det klart att det du inte kan bilda dig en verklighetsnära åsikt.

"För att det inte går mer än till viss del."

Du sätter ihop ett pussel, men det fattas pusselebitar som du fyller ut med din tro.

"Det som går att pröva har vetenskapen också funnit att det stämmer. Resten får vi tro på. Hur prövar du dina upplevelser?"

Tills nu har vetenskapen bara bevisat motsatsen till vad som står i bibeln, men inte bekräftat en enda sak. Människan har evolutionerat och därför kan Adam och Eva inte ha existerat. Jorden är heller inte universets medelpunkt.

"Det verkar jättebra. Men Satan har stor kraft och kan göra till synes positiva saker. Finns berättelser om sådant från f.d. New Age-troende."

Jag tror inte på någon satan, men om jag skulle tro på gud och satan, skulle jag anta att gud är den som gör det positiva och satan som gör det negativa. Jag skulle anta att det är satan som vill att folk ska "tro" (på goja som bibeln) för att inte hitta till gud och att det är satan som tycker att slaveri är ok. och som mördar oskyldiga människor, medan det är gud som hjälper människorna, öppnar deras hjärta och hjälper dessa att vara friska och leva i harmoni. Utifrån detta antagandet är Jahve satan och det som jag kallar "det gudomliga" är gud.

"Läser du hela Bibeln ser du att det hela går ut på att om du vänder dig till Gud och tar emot Jesu erbjudande om försoning så får du allt det goda som kommer från Gud.Det är när vi vänder oss bort från Gud (källan till allt som är gott) så blir bara mörker kvar. Bibeln lär sanningen och inte ett "må-bra-evangelium" som vi kan uppnå av oss själva för att vi har en medfödd gudsgnista. Det är inte sant helt enkelt, lär Bibeln. Det är den urgamla lögnen som kommer från Satan, lögnens fader."

Varför ska jag tro på saker som vidskepliga människor som trodde på andar, demoner, spöken osv. och att jorden är platt och är universets medelpunkt, har skrivit för tusentals år i en bok som är full av ondska?

"Ja, det förstår jag. Tänk bara på att det goda inte bara ska gälla i det här livet. Det är evigheten som står på spel. Vilken sanning är den sanna sanningen?"

Om det finns en "evighet" eller "ett paradis", eller liknande, där man kan hamna efter döden, så tror (eftersom det är en spekulation att paradised existerar, måste jag "tro" i det här fallet) jag att man snarast hamnar där som god människa med öppet hjärta och medkänsla för andra levande varelser. Det är just det som jag har blivit efter min upplevelse. Men i min upplevelse har jag sett att vi alltid är där som det gudomliga är (vad man än kallar det, tex. paradiset eller evigheten) och aldrig har varit någon annanstans och att livet bara är en lång vision eller illusion som får oss att tro att det är illusionen som är realiteten och att vi skulle vara separerade från det gudomliga.

[rara]
2015-09-28, 16:20
#30

#26

"Men det tror jag inte. Du tolkade fel."

I så fall måste jag anta att du inte ser svartsjuka som en mänsklig svaghet, utan som något "gudomligt".

"Jo, jag ser skillnaden. Du tror på upplevelser. Vet du hur stora upplevelser en person som tagit extacy kan ha? Eller en som har en psykos? Är det sant det de upplever, bara för att de har en "real upplevelse"? Bibeln är trovärdig på så många sätt, för den som känner Bibeln. Det är Guds levande Ord och den har studerats under århundraden. Men framför allt öppnar Gud sitt Ord för den som har den helige Ande inom sig. Och den helige Ande är "real"."

Människor med psykos eller människor som tar droger har alla möjliga olika sorters upplevelser, medan dom som upplever en kundaliniresning har typiska kundalini upplevelser.  Upplevelserna som människor som drogar eller har psykos har, leder heller inte till att deras liv ändras, att deras hjärta öppnas och att de blir av med sjukdomar och lever i harmoni. Snarare tvärtom.

"Man kan inte verifiera Gud med mänsklig vetenskap. Den räcker inte till för det. Alltså är det en tro. Men Bibeln talar för sig själv och att saker förutspås långt innan de händer (Jesus på korset - som ju faktiskt är fakta) visar att Bibeln inte är en sagobok."

Men haaaaaallå……. Det är ju just det som bibeln gör, att verifiera gud med mänskliga föreställningar och det är inte ens vetenskap. Tills nu har bibeln bara förutspått deras egna historier, men ingenting som har hänt i den verkliga världen. Och vi väntar i 2000 år att stjärnorna äntligen ska falla från himlen. Visst är bibeln en sagobok.

"Vetenskap innehåller observationer och tolkningar. Har man en teori som man vill bekräfta går man ganska långt för att tolka in saker och ting som man egentligen inte kan se. Finns mycket som talar mot evolutionen. T ex hur egenskaper som tankeförmåga, medvetande, sexualdrift, känslor uppkom. Finns inget som talar för att några urvalsmekanismer har drivit fram något sådant om det inte fanns från början. Dessutom har även den minsta bakterien avancerat DNA. Hur kom det till? Det är statistiskt osannolikt att det kan uppstå av sig självt av tillfälligheter. Så länge man inte kan förklara hur egenskaper som inte fanns från början kan uppstå genom mutationer så faller teorin."

Nu blandar du ihop teori med utforskad vetenskap. Att generna har muterat till vad vi är ända sen vi var gnagare är bevisad fakta. Vad det är som får generna att mutera vet man också. Teorin för vad som öv erlever är det naturliga urvalet och det är ganska logiskt att mutationer som förbättrar överlevnadschanserna snarare överlever och förökar sig. Att det kan finnas en gudomlig plan, som är ansvarig för att DNA existerar och muterar till högre liv och som är ansvarig för naturlagarna och evolutionen nekar jag ju inte till. Men i så fall visar det ju att historian om Adam och Eva är flumm eller en liknelse.

"Alla jordens hednafolk blir välsignade med att de kan få ta emot Jesus försoningsoffer.  Inga synder lämnas ostraffade, men det hänger på dig om du vill ta straffet själv eller om du accepterar Jesus som ställföreträdare."

Jarru…… där ser man att tro kan leda till att man inte ser motsägelsen i det hela. Tänka sig, en allmäktig gud som måste offra sin egen son för att rädda människorna som har syndat från honom själv. Eftersom enligt bibeln alla människor är syndare, kan det heller inte stämma att syndare lämnas ostraffade.

"Jag kan inte utifrån Jesu lära se att din frukt är god när du så totalt förnekar det mörka. God frukt är kärlek och sanning - inte bara kärlek. Kärlek är också tuff, inte bara snäll. Men att lämna blodiga spår efter sig - då talar du inte om Jesu efterföljare. Då talar du om namnkristna. Vi ska följa Jesus och inte följa kristna."

Nej, jag förnekar inte "det mörka", utan skrev i mitt första inlägg till dig vad jag anser att "det mörka" är. Men jag tror inte på demoner, spöken, onda andar, zombies, vampyrer och liknande flumm. Om du anser att kärlek är "tuff" har du upplevt något annat.  Det blodiga spåret som jag menade är inte Jesus korsfästelse, utan alla mord som Jahve begick, t.ex. Sodom och Gomorrha, syndafloden, Egyptens soldater osv. Det är Jahves blodiga spår, men som sagt tror jag inte på Jahve = satan, utan det är bara sagor.

"Nej, men ur vårt perspektiv, och Bibeln är skriven av Gud + människor till oss människor som lever i tid och rum. "

Det är ju just det som är grejen, att om man förklarar något som inte är rationalt på ett rationalt sätt, kan det inte stämma överens. Och vem som ger en rational förklaring (bibeln, religionerna) vet inte vad han skriver om och är helt aningslös.

"Du har en beundransvärd stor tilltro till forskningen du. Det finns inte en enda forskare som kan hävda att vi inte är skapade."

Visst kan forskare som är insatta i genernas evolutionära utveckling bevisa att vi inte är skapade som på det sättet som står i bibeln (Adam och Eva). Dessutom är din argumentation inte logisk, utan ditt argumentationsfel kallas "omvänd bevisbörda". Vet du att dom som har uppfunnit religionsparodin "pastafari" ger en stor summa pengar till vem som kan bevisa att det inte var det flygande spagettimonstret som skapade universet? Tills nu har ingen lyckats att bevisa det. Det är en del av parodin, som visar hur ologiskt troende resonerar och du bevisar det ganska bra.

"Och det finns inte en enda som kan visa att egenskaper som inte finns från början i generna kan uppstå av sig själv."

Jo, mutationer i gener är ett utforskad fakta. 

"Det är en ren tro och vi är rätt hjärntvättade eftersom vi i skola och media aldrig får lära oss alternativet. Det kallas censur. Vi ska vara kritiska till Bibeln, tycker du - men inte till vetenskapliga teorier som inte är bevisade?"

Om du inte förstår hur vetenskap och forskning fungerar, kan du heller inte förstå den tillräckligt för att bedöma den. En konspriationsteori (på tal om censur) är inget bra argument att bemöta vetenskaplig fakta. Ledsen för dig att bibeln inte går att verifiera, medan vetenskapen kan verifieras.

"Men med evangeliet övergår ångesten till glädje. Ångesten består ju inte när du upptäcker att du blir räddad. Du glömmer den helige Ande. Att varna och säga sanningen är bara steg ett. Idag när kristna slutat tala om döden osv och bara fokuserar på det trevliga - då slutar folk omvända sig. Kyrkorna sover och medlemsantalet krymper. Ingen tror längre på en kyrka som inte predikar hela sanningen."

Men jag blev ju av med ångesten helt utan evangelium och den gick över till glädje. Det har jag upplevt, medan det som du skriver bara är blind tro som inte kan verifieras.

"Tro igen. "

Nej, nu tänker du ologiskt igen.  Att tro på andar, spöken, demoner eller det flöygande spagettimonstret osv. är en tro, medan det inte är en tro om man inte tror på dessa.  Det finns ju heller ingen anledning att tro på bibeln, supernatural eller andra sagor för vuxna.

"Ja? Det är sanningen som är viktig och upplevelser är en stor källa till feltolkningar. (Fråga vetenskapen som du ju har förtroende för.)"

Men det är ju bara du som tolkar reala upplevelser och bevisad vetenskap som en feltolkning. Du har ju inte ens argument för vad du hävdar, utom din tro.

"Det hjälper inte att tro att man följer Bibeln. Där skojade du väl?"

 Nej, dom som mördade indianer och "häxor" var helt övertygade att de följde bibeln, precis som IS är övertygade artt de följer koranen. Man ser ju tydligt vilka frukter blind tro bär.

"Tyvärr blir du och ditt förstånd kvar och kan straffas, enligt Bibeln."

Nej, hjärnan behver inte ens ha ruttnat innan förståndet försvinner. Det försvinner i det ögonblicket som hjärnan slutar att få syre och det kan man mäta med EEG. Där ser man att bibeln är en sagobok.

 "Den kunskap du har om att alla har en helig ande inom sig, eller att förståndet dör - vem har lärt dig det? Ormkraften?"

 Nej, jag använder mig av dessa uttryck för att du ska förstå vad jag menar. Jag föredrar att kalla det "gudomliga gnistan" och vem som har erfarit den behöver ingen som "lär" ut det.  Det är det som upplysning handlar om, men det måste man uppleva själv. Det går ju heller inte att förklara för en färgblind hur "röd" ser ut eller hur en orgasm känns för någon som aldrig haft en. Man måste se färgen och uppleva en orgasm för att att veta vad det är.

"Du har än så länge beskrivit dina upplevelser som fysiska känslor och att det givit god frukt i ditt liv. Men de fakta du talar om (som t ex att egot dör osv) - kommer det också från dina upplevelser? Hur? Och från vem? Gud eller Satan? Eller kommer det från andra människor ändå? (Du vill inte gärna svara på de frågorna?)"

Egot är förståndets uppfinning för att orientera sig i den fysiska världen och är egentligen en illusion som inte existerar. Det ser man i det ögonblicket som upplysningen sker och det kommer inte från fantasifigurer som gud, satan eller demoner, utan det ser man när man i upplysningen upptäcker sin sanna gudomliga natur. Illusioner som förståndet har försvinner i det ögonblicket som man dör.

[rara]
2015-09-28, 17:53
#31

Gällande onda andar, demoner osv så verkar det bara vara dom som tror på dom som har ett problem med dom. Eller har du Internettan någonsin träffat på en person som inte tror på sådant som ansett sig ha problem med dom? Jag gillar ju också att se på serier som supernatural t.ex men jag tror att om man börjar se onda andar och demoner så är man nog misstänkt för att ta droger, hallucinera eller för att inte ha alla hästar i stallet. Du snackar ju själv en hel del om onda andar och sånt så man kan ju inte låta bli att undra hur du mår?

[niklaeri02]
2015-09-29, 14:30
#32

#8 Det var "djupmeditation" vi utförde i kyrkan. Jag tror man har lättare att må psykiskt dåligt om man mediterar mycket, och fel. Men tror att meditation kan fungera avslappnande och helande om man gör det på rätt sätt. Men det är inte så lätt. Att andar tar den som mediterar i besittning tror jag inte riktigt på.

[Hukanson]
2015-09-29, 17:52
#33

Bra att inte ha en negativ trosföreställning Niklaeri02 Men man kan veta att om man redan förut har problem med det, blir det inte bättre av att sitta i meditation…om man inte just gör det med positivt beskydd.

[niklaeri02]
2015-09-29, 19:17
#34

Hukanson: Så kan det nog vara. Funderar bara på orsaken till att man mår dåligt i så fall. Om det är av andar, eller att man helt enkelt kommer i negativa tankegångar. 

Jag mediterade med uppmärksamhet på andningen, och då skulle man låta tankarna segla förbi som moln på himlen.
Har även mediterat med mantra, då fokuset skulle vara på mantrat.

Men av rädsla för att börja må dåligt igen, + av en psykisk skörhet så låter jag bli att meditera regelbundet i nuläget, och om bibeln varnar för detta på något sätt så kanske det för med sig något gott på sitt sätt… :)

Annons:
[Hukanson]
2015-09-29, 20:33
#35

Niklaeri02, kom ihåg att vara just uppmärksam…det handlar om att vara väldigt uppmärksam på andningen! Uppmärksamhet! På andningen!

[niklaeri02]
2015-09-29, 21:16
#36

Jo, jag ser mig som en uppmärksam person i allmänhet… :)

[loveisall]
2015-09-30, 09:50
#37

Bön till Gud är en nyttig "meditation" 🙂

retep
2015-09-30, 20:58
#38

Bön är bön, meditation är meditation. Båda kan leda till ett och samma mål!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Internettan
2015-10-05, 17:11
#39

#28:

Om du menar mormonerna så är det inte en kristen kyrka. De har en helt annan lära än vad Bibeln har.

#29:

Verklighetsanknytningen bekräftas som sagt av institutet för biofeedback och ormkraften är som sagt en symbolisk beteckning som har ingenting med ormar eller bibelns tolkningar av ormar att göra. 

Att det sker något i verkligheten är inte detsamma som att veta exakt vad det betyder. Om det är ont eller gott.

Det där med Österlandets tänkande får jag ta tillbaka. Det var inte ett tydligt bibelställe.

Tills nu har vetenskapen bara bevisat motsatsen till vad som står i bibeln, men inte bekräftat en enda sak. Människan har evolutionerat och därför kan Adam och Eva inte ha existerat. Jorden är heller inte universets medelpunkt.

Det finns mycket som är bekräftat. Uppenbarelseboken t ex är som att läsa en nyhetstidning i dessa dagar. Profetior slår in gång på gång. Även det här med att Israel samlades åter i sitt land - det har ju skett sedan 1947 (tror jag att det var). 

Att människan har evolutionerat är inte bevisat. Det är en tro. Att jorden är universats medelpunkt - vad vet vi om det? Det beror ju på var det börjar och slutar? Om vi är de centrala varelserna ur Skaparens perspektiv - då är vi ju medelpunkten. Gud har skapat himlakropparna som tecken för oss. 

Om det finns en "evighet" eller "ett paradis", eller liknande, där man kan hamna efter döden, så tror (eftersom det är en spekulation att paradised existerar, måste jag "tro" i det här fallet) jag att man snarast hamnar där som god människa med öppet hjärta och medkänsla för andra levande varelser. Det är just det som jag har blivit efter min upplevelse…

Bibeltroende får den helige Ande, och kan då få uppenbarelser och upplevelser som stämmer med Bibeln. Andra andliga får troligen lätt andra andar inom sig - som ger andra upplevelser. Ur min synvinkel skulle det kunna vara så att "Någon" vill få oss att tro att vi alla kommer till himlen genom att vara "goda". Det lär inte Bibeln.

"Every point of view is a view from a point."

Internettan
2015-10-05, 17:52
#40

#30:

I så fall måste jag anta att du inte ser svartsjuka som en mänsklig svaghet, utan som något "gudomligt".

Mänsklig svartsjuka på jorden är naturligtvis inte gudomlig. Gud själv är alltid gudomlig och när han är svartsjuk så handlar det inte om låga egenskaper. Förresten tror jag att svartsjuka på jorden är en bild av svartsjuka i himlen. Om jag är gift med någon och min man vänder sig till andra kvinnor - då är det inte lågt att vara svartsjuk. Det är bara sjuklig svartsjuka som är låg.

Människor med psykos eller människor som tar droger har alla möjliga olika sorters upplevelser, medan dom som upplever en kundaliniresning har typiska kundalini upplevelser.  Upplevelserna som människor som drogar eller har psykos har, leder heller inte till att deras liv ändras, att deras hjärta öppnas och att de blir av med sjukdomar och lever i harmoni. Snarare tvärtom.

"Typiska kundalini-upplevelser" ser i mina ögon inte sundare ut än "typiska extacy-upplevelser". Att bli helad är sådant som även de onda kan åstadkomma. (ofta leder det dock till att andra sjukdomar kommer senare, enligt en del vittnesbörd). Att känna harmoni är heller inget bevis. Det finns många som går över till raw food - och en otroligt vanlig reaktion är att man upplever harmoni och kärlek till allt och alla. Och de berättar inte om någon kundaliniresning utan bara om koständring.

Tills nu har bibeln bara förutspått deras egna historier, men ingenting som har hänt i den verkliga världen.

Du har helt enkelt fel. T ex staten Israels återbildande, Jesus på korset, fredsavtal (Påven, FN), "vilddjurets märke" (att inte kunna köpa eller sälja utan), mycket om hur kyrkan är i den sista tiden  … Du får söka på "profetiskt" - jag är så dålig på att komma ihåg utantill. Finns ruskigt mycket som stämmer in. 

Att generna har muterat till vad vi är ända sen vi var gnagare är bevisad fakta.

Du skojar. Då har du en alldeles egen uppfattning om vetenskap som inga vetenskapsmän har. 

Vad det är som får generna att mutera vet man också. Teorin för vad som öv erlever är det naturliga urvalet och det är ganska logiskt att mutationer som förbättrar överlevnadschanserna snarare överlever och förökar sig. 

Ja, men sådana mutationer förekommer inte så mycket. (Mutationer har aldrig visat sig kunna komma med ny information. Bara bortfall av information.) De flesta mutationer är negativa och leder till bortfall av information. Om en enda individ får en mutation som leder till en fördel - hur ska den kunna föröka sig och förändra en art om inte typ alla andra utrotades? Hur ofta menar vetenskapen att detta händer? Sådant kan man inte veta utan det är bara gissningar. (Rena sagoboken)

Man kan inte använda adaption (på- och avslagning av gener som är till för att anpassa oss till omgivningen) och utöka detta till att visa att nya slag av djur bildas. Finns inte ett enda bevis för att apor har utvecklats till människor, eller bakterier till reptiler. Det är bara spekulationer.

Att det kan finnas en gudomlig plan, som är ansvarig för att DNA existerar och muterar till högre liv och som är ansvarig för naturlagarna och evolutionen nekar jag ju inte till. Men i så fall visar det ju att historian om Adam och Eva är flumm eller en liknelse.

Ja, alltså är evolution (även med Gud som uppstartare) inte en möjlig förklaring. Bibeln är sann.

Det är ju just det som är grejen, att om man förklarar något som inte är rationalt på ett rationalt sätt, kan det inte stämma överens. Och vem som ger en rational förklaring (bibeln, religionerna) vet inte vad han skriver om och är helt aningslös.

Tja, det är väl som det står i Bibeln. Tron är en gåva och om inte Gud öppnar våra ögon så ser vi inte klart.

Visst kan forskare som är insatta i genernas evolutionära utveckling bevisa att vi inte är skapade som på det sättet som står i bibeln (Adam och Eva). 

Vetenskapsmännen håller inte med dig. Gör någon det?

Dessutom är din argumentation inte logisk, utan ditt argumentationsfel kallas "omvänd bevisbörda". Vet du att dom som har uppfunnit religionsparodin "pastafari" ger en stor summa pengar till vem som kan bevisa att det inte var det flygande spagettimonstret som skapade universet? Tills nu har ingen lyckats att bevisa det. Det är en del av parodin, som visar hur ologiskt troende resonerar och du bevisar det ganska bra.

Det där gamla spagettimonstret… Det dyker alltid upp. Om man ska tro på något så bör det finnas skäl att tro. Och det gör det inte när det gäller spagettimonstret. Till skillnad från Gud och Bibeln. Så liknelsen haltar rätt mycket.

"Och det finns inte en enda som kan visa att egenskaper som inte finns från början i generna kan uppstå av sig själv."

Jo, mutationer i gener är ett utforskad fakta. 

Nej, inte att det uppstår ny information och nya egenskaper som inte var inlagda i generna från början. I så fall får du visa ett exempel.

Men jag blev ju av med ångesten helt utan evangelium och den gick över till glädje. Det har jag upplevt, medan det som du skriver bara är blind tro som inte kan verifieras.

Ja, men det räcker inte som bevis för sanningen för min del. Andar kan manipulera känslor.

"Tyvärr blir du och ditt förstånd kvar och kan straffas, enligt Bibeln."

Nej, hjärnan behver inte ens ha ruttnat innan förståndet försvinner. Det försvinner i det ögonblicket som hjärnan slutar att få syre och det kan man mäta med EEG. Där ser man att bibeln är en sagobok.

Förståndet försvinner från den jordiska kroppen ja. 

 Nej, jag använder mig av dessa uttryck för att du ska förstå vad jag menar. Jag föredrar att kalla det "gudomliga gnistan" och vem som har erfarit den behöver ingen som "lär" ut det.  Det är det som upplysning handlar om, men det måste man uppleva själv. Det går ju heller inte att förklara för en färgblind hur "röd" ser ut eller hur en orgasm känns för någon som aldrig haft en. Man måste se färgen och uppleva en orgasm för att att veta vad det är.

Andar förmedlar saker. Allt hänger på vilken ande man har inom sig. Alla andar är inte Sanningens ande.

Egot är förståndets uppfinning för att orientera sig i den fysiska världen och är egentligen en illusion som inte existerar. Det ser man i det ögonblicket som upplysningen sker och det kommer inte från fantasifigurer som gud, satan eller demoner, utan det ser man när man i upplysningen upptäcker sin sanna gudomliga natur. Illusioner som förståndet har försvinner i det ögonblicket som man dör.

Tror du ja. :) Det är inga fakta du skriver om utan din tro baserat på dina upplevelser.

"Every point of view is a view from a point."

Internettan
2015-10-05, 17:54
#41

#31:

Du låter inte särskilt upplyst nu. :)

"Every point of view is a view from a point."

Annons:
Internettan
2015-10-06, 08:20
#42

Ingo Söderlund's photo.

"Every point of view is a view from a point."

[Hukanson]
2015-10-06, 20:42
#43

#39 "Om du menar mormonerna så är det inte en kristen kyrka. De har en helt annan lära än vad Bibeln har." Internettan anser att Jesu Kristi Kyrka inte är en kristen kyrka och vem ses nu som upplyst och vis? Internettan gör nog klokt i att ta världsreligioner på större allvar och sätta sig in i teologin innan hon dömer och fördömer. Bibeln ingår som alla vet i Kristi evangelium, den innehåller de första vittnesbörden om vad Kristi evangelium innehåller och en skildring av Herrens och hans apostlars förehavanden i Israel och på resor. En profetsia i Bibeln förutsade att Herren skulle uppväcka en profet igen efter en tid ogh den profetsian blev aktualiserad inarom på sextonhundratalet och i våra Katekesen känd som telningen som skulle komma. Den profeten och telningen var Joseph Smith som återställde evangeliet genom grundandet av Jesu Kristi Kyrka i Amerika och genom mottagandet av uppenbarelser som han liksom Moses skrev ned - inte på stentavlor men på papper att sedemera tryckas som ett nytt testamente om Jesus Kristus och framförallt vittnesbörd genom de tusentals människor som kom till kyrkan , ja till det Sion som Herren kallade kyrkans människor, som hsde till uppgift att bygga ett nytt Jerusalem, ett skydd och en tillflykt för det hemska krig som skulle besätta världen som en ondska ( inbördeskrig och världskrig). Mängder av människor däriblan hundratusentals från Sverige hörsammade den kallelsen till Sion och Amerika som utgick från det fulla evangeliets talarstolar. Idag är det tvåhundra år sedan kyrkan grundades och Joseph Smith är inte längre lika viktig därför att vi har kommit in i en ny tid där Herren åter börjar tala till alla i en ny tillkomst och tillblivelse som alla människors Gud och Mästare.

[rara]
2015-10-07, 07:58
#44

#39

"Att det sker något i verkligheten är inte detsamma som att veta exakt vad det betyder. Om det är ont eller gott."

Nu var det frågan som gällde om kundalinin är en tro eller verklig och eftersom den går att mäta diskuterar du förbi poängen. För att kunna bedöma om den är "god eller ond" bör man åtminstone ha upplevt den, men du klassar per automatik allt annat än bibeln som ond. Det är inget logiskt argument, utan en mekanism för att upprätthålla din tro. Din gud är inte verklig och är därför varken god eler ond, men om han skulle vara verklig är han definitivt ond.

"Det finns mycket som är bekräftat. Uppenbarelseboken t ex är som att läsa en nyhetstidning i dessa dagar. Profetior slår in gång på gång. Även det här med att Israel samlades åter i sitt land - det har ju skett sedan 1947 (tror jag att det var)."

Om man skriver hundratals sidor med förutsägelser är sannolikheten att en liten del händer inom tusentals år mycket stor. Av alla "uppenbarelser" som skrevs får du inte ens ihop 1 % som verkligen inträffade. Israel "samlades inte åter" 1947, utan staten Israel utropades 1948 efter icke-bindande FN-beslut genom en uppdelning av det Brittiska mandatet palestina mellan judiska och arabiskstyrda områden. Och sen dess är det krig i Israel.  Tills nu har du inte ens kunnat nämna ett enda relevant exempel.

"Att människan har evolutionerat är inte bevisat."

Jo, det är just vad den är.  Människans genom är så bra utforskad att man till och med vet vilka gener som har utvecklats inom vilken tidsperiod och i vilken ordningsföljd.  Homo Sapiens existerar sen 200.000 år och sen dess har vi fortsatt evolutionen. Vår hjärna har vidareutvecklats. Vår ljusa hy har vi först sen 10.000 år och vetenskapen vet vilket gen som är ansvarig för detta. Vetenskapen har till och med lyckats att bevisa att vi i Europa har ett par % neandertalergener. Ju mindre kunskap som någon har, ju lättare är det att tro på tramset i bibeln. Läs på!

https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniskans_utveckling

"Genom studier av mutationstakten hos DNA i nukleoler och mitokondrier har man kunnat fastställa att sapiens särskiljde sig från erectus för omkring 200 000 år sedan – vilket anses för ungt för den tidigare modellen."

"Att jorden är universats medelpunkt - vad vet vi om det?"

Tja……. du vet…. det finns redskap som "Hubble" och folk som är klokare än du som forskar med dessa redskap. Vår sol ligger i den yttre delen av vår galaxi och vår galaxi är bara en av miljarder galaxier. Ju mer du studerar astronomi och astrofysik, ju mer inser du vilket trams bibeln är.

"Det beror ju på var det börjar och slutar?"

Eftersom universet tänjer ut sig snabbare än ljusets hastighet, finns det inget slut. Det växer alltså sen det började.

"Om vi är de centrala varelserna ur Skaparens perspektiv - då är vi ju medelpunkten."

Vem säger att vi är de centrala varelserna ur skapelsens perspektiv? Det är inte logiskt att stöda en tro på någonting (bibeln) med själva tron.

"Gud har skapat himlakropparna som tecken för oss."

Det finns faktiskt vetenskapliga belägg om hur himlakroppar bildas (det är rent fysikaliskt) men det är bara tro att syftet skulle vara "tecken för oss".

"Bibeltroende får den helige Ande, och kan då få uppenbarelser och upplevelser som stämmer med Bibeln. Andra andliga får troligen lätt andra andar inom sig - som ger andra upplevelser. Ur min synvinkel skulle det kunna vara så att "Någon" vill få oss att tro att vi alla kommer till himlen genom att vara "goda". Det lär inte Bibeln."

Du får gärna ta fram ett relevant argument som stöder din tro. Om du bara upprepar tron i stället för att argumentera den stöder det bara kritiken mot din tro. Vad är en "ande" och vilka belägg finns det för deras existens? Har du sett en ande?

[rara]
2015-10-07, 08:14
#45

#40

"Mänsklig svartsjuka på jorden är naturligtvis inte gudomlig. Gud själv är alltid gudomlig och när han är svartsjuk så handlar det inte om låga egenskaper. "

Svartsjuka är en låg egenskap och är inte gudomlig.  Svartsjuka består i förtvivlan och ilska över att någon annan blir föremål för intresse, omsorg och kärlek från en person vars huvudintresse man själv vill vara föremål för. En människa som blir besviken brukar i vanliga fall inte mörda pga svartsjuka, men en del psykopater gör det. I så fall mördas människan som gör individen besviken. Bibelns "gud" är värre än en mänsklig psykopat. Han mördar inte bara personen som gjort honom besviken, utan hans barn, barnbarn osv. Men som tur är det bara sagor ur en gammal sagobok och ingenting med verklighetsanknytning.

"Förresten tror jag att svartsjuka på jorden är en bild av svartsjuka i himlen. Om jag är gift med någon och min man vänder sig till andra kvinnor - då är det inte lågt att vara svartsjuk. Det är bara sjuklig svartsjuka som är låg."

Sjuklig svartsjuka är svartsjuka utan anledning, dvs. om du är svartsjuk för att du TROR att din man vänder sig till andra kvinnor och inte för att han verkligen GÖR det. Men det är lågt att mörda en annan människa pga svartsjuka, oavsett om det finns en anledning till att vara svartsjuk eller inte. Om din man skulle vända sig till andra kvinnor, skulle du ju kunna reagera (gudomligt) med kärlek och glädja dig att han har hittat en lycka som du inte kan ge honom. Ännu lägre är det att mörda personens barn, barnbarn osv.

""Typiska kundalini-upplevelser" ser i mina ögon inte sundare ut än "typiska extacy-upplevelser". "

För att kunna bedöma den saken, måste du ha upplevt både kundalinin och extacy-upplevelser.

"Att bli helad är sådant som även de onda kan åstadkomma. (ofta leder det dock till att andra sjukdomar kommer senare, enligt en del vittnesbörd)."

Här ser du vad "det onda" åstakommer, tex. sjukdomar. Jag citerar ur bibeln:

"1 Sam 153Dra nu ut och krossa amalekiterna och vig dem åt förintelse med allt som tillhör dem. Skona ingen utan döda alla, både män och kvinnor, barn och spädbarn, oxar och får, kameler och åsnor.”

5 Mos 28

22Herren skall slå dig med sjukdom, feber, hetta och frossa, med torka, rost och sot, och allt detta skall förfölja dig tills du har förintats."

"Att känna harmoni är heller inget bevis."

Det är ju inte bara harmonin som det är på tal om. Om du kräver bevis bör du kasta bort din bibel. Du tror på vidskepelser.

"Det finns många som går över till raw food - och en otroligt vanlig reaktion är att man upplever harmoni och kärlek till allt och alla."

Snarare är det kärlek (till djuren) som är anledningen till att man undviker att äta djur och inte tvärtom. Jag blev vegetarian efter min kundaliniresning.

"Och de berättar inte om någon kundaliniresning utan bara om koständring."

Eftersom de inte har en kundaliniresning, kan de heller inte berätta om den.

"Du har helt enkelt fel. T ex staten Israels återbildande, Jesus på korset, fredsavtal (Påven, FN), "vilddjurets märke" (att inte kunna köpa eller sälja utan), mycket om hur kyrkan är i den sista tiden  … Du får söka på "profetiskt" - jag är så dålig på att komma ihåg utantill. Finns ruskigt mycket som stämmer in."

Israel har jag redan besvarat i mitt förra inlägg och sen ska du veta att Jesus korsfästes innan bibeln skrevs. Fredsavtal har det alltid funnits men vilddjurets märke har tills idag inte dykit upp. Jag har inget märke och kan fortfarande köpa och sälja utan det.

"Du skojar. Då har du en alldeles egen uppfattning om vetenskap som inga vetenskapsmän har."

Nej, jag skriver inte om vetenskapares uppfattning, utan om vetenskaplig forskning. Men genernas utveckling hade vi redan i förra inlägget och det har jag redan besvarat.

"Ja, men sådana mutationer förekommer inte så mycket. (Mutationer har aldrig visat sig kunna komma med ny information. Bara bortfall av information.) "

Nej, det är fel. Bortfall av information är bara en möjlighet och kallas deletion. Om nya nukleotider sätts in kallas det insertion och sen finns det även andra möjligheter att mutera. Det behövs många generationer tills en mutation sprids ut i stor utsträckning, men evolutionen pågor i miljoner år.

"De flesta mutationer är negativa och leder till bortfall av information. Om en enda individ får en mutation som leder till en fördel - hur ska den kunna föröka sig och förändra en art om inte typ alla andra utrotades? "

Negativa mutationer dör ut och alla människor dör en dag. Det räcker om en enda individ med en mutation lyckas att fortplanta sig och den delen av avkomman som ärver mutationen också fortplantar sig för att mutationen kan spridas ut. Men endast om den leder till fördelar att överleva (tex. mer intelligens) kommer den att spridas i större utsträckning.

"Hur ofta menar vetenskapen att detta händer? Sådant kan man inte veta utan det är bara gissningar. (Rena sagoboken)"

Inom hundratals miljoner år händer det tillräckligt ofta för att nya arter uppstår. Hur ofta det händer beror på miljöfaktorerna som tex. UV ljus eller radioaktiv strålning.

http://pawpeds.com/pawacademy/genetics/eliminatingmutation/index_se.html

"Man kan inte använda adaption (på- och avslagning av gener som är till för att anpassa oss till omgivningen) och utöka detta till att visa att nya slag av djur bildas. Finns inte ett enda bevis för att apor har utvecklats till människor, eller bakterier till reptiler. Det är bara spekulationer."

Det har du missuppfattat. Mutationer händer inte för att anpassa oss till omgivningen, utan dessa sker slumpvist och sen är det de mutationer som överlever och förökar sig som är bäst anpassade till omgivningen. Beviset kan du hitta i genforskningen, men eftersom det är för invecklat för dig förstår jag att du föredrar att tro på vidskepelse.

"Ja, alltså är evolution (även med Gud som uppstartare) inte en möjlig förklaring. Bibeln är sann."

Som sagt, skulle evolutionen mycket väl kunna vara det gudomligas sätt att skapa liv, men det har ingenting med bibelns gud eller med Adam och Eva att göra, utan snarare ett bevis att Jahve, Adam och Eva aldrig har existerat.

"Tja, det är väl som det står i Bibeln. Tron är en gåva och om inte Gud öppnar våra ögon så ser vi inte klart."

Du kan ju tro på vad som helst (jultomten eller gud), men dina ögon verkar i alla fall inte vara öppnade och klarsyntheten saknas också om du tror på vidskepelser.

"Vetenskapsmännen håller inte med dig. Gör någon det?"

Referera gärna till en vetenskapare som tror på Adam och Eva. Jag har i alla fall refererat till vetenskaplig forskning.

"Det där gamla spagettimonstret… Det dyker alltid upp. Om man ska tro på något så bör det finnas skäl att tro. Och det gör det inte när det gäller spagettimonstret. Till skillnad från Gud och Bibeln. Så liknelsen haltar rätt mycket."

Det är ju just det som är poängen, att det inte finns mer anledning till att tro på bibelns gud än att tro på det flygande spagettimonstret. Det finns varken bevis för gud eller spagettimonstret och det går heller inte att bevisa motsatsen.

"Nej, inte att det uppstår ny information och nya egenskaper som inte var inlagda i generna från början. I så fall får du visa ett exempel."

Gärna: Slc24a5 heter en gen där bytet av ett enda baspar gör européer blekare än de flesta andra folkslag. Mutationen skedde för 10.000 år och eftersom ljushyade människor kan ta upp mer vitamin D, hjälpte mutationen att överleva i norden där det finns mindre sol än i Afrika som var mnniskans ursprung. Brist på vitamin d leder till allvarliga sjukdomar som gjorde att de som inte hade mutationen hade sämre chanser att överleva och att föröka sig. Det är en äkta genmutation och inte epigenetik, som har med genuttrycket att göra.

"Ja, men det räcker inte som bevis för sanningen för min del. Andar kan manipulera känslor."

Jadu…. förr i tiden, för hundratals eller tusentals år sedan, innan man visste vad det är som orsakar sjukdomar, då trodde man att onda andar var ansvariga för dessa. Och en del tror det ända tills idag……….. Om du bara kan bortförklara verkligheten med din tro på onda andar, då har du inget kött på benen.

"Förståndet försvinner från den jordiska kroppen ja. "

Hahahahaha… du är festlig. Referera gärna till forskning som bevisar vart det försvinner.

"Andar förmedlar saker. Allt hänger på vilken ande man har inom sig. Alla andar är inte Sanningens ande."

Som sagt, tror jag inte på andar och andra påhittade fantasifigurer.

"Tror du ja. :) Det är inga fakta du skriver om utan din tro baserat på dina upplevelser."

Vad är det som är så  svårt att förstå att man inte behöver att tro på en verklighet som man upplever? Du har ju inte kunnat att referera till någon sorts fakta till allt som du har skrivit till nu.

#41

"Du låter inte särskilt upplyst nu. :)"

Du som just fick förklarat att upplysningen inte går att förklara till någon som inte har upplevt det, har säkert redan gjort dig en föreställning av det som du inte förstår och bedömer saken utifrån din föreställning och din oförståelse. Men för mig är det helt klart att om någon tror på onda andar, att jag börjar att fundera på hur personen mår.

[rara]
2015-10-07, 08:20
#46

#42

Det där som du ställde in verkar att vara någonting för att förvilla och hjärntvätta folk.  Först och främst vill jag påpeka att det inte fanns någon vetenskaplig forskning på den tiden som bevisade hur jorden var beskapad, hur många stjärnor det fanns och allt annat som betecknas som "science" i pappret som du ställde in. Därför kan man heller inte beteckna det som vetenskap, utan det är vad en del folk kanske trodde. Sen har man snedvridit betydelsen i texterna (ibland till och med själva texterna) och lämnat bort andra saker som står i bibeln och som motsäger det som man har snedvridit det till.

Tar vi det första:

Ordet "sphere" må ha betydelsen rund i sig, men var i gamla tider beteckning på himlen, som man ansåg var som en transparent kristallkula som gick som en stor kupa över jorden och på vars yta stjärnorna var upphängda på. Bibeln uttrycker sig ju inte om vad som är menad med jordens sphere, eller vad man har översatt det till i svenska bibeln "jordnes rund", utan det står:

"22Han tronar ovan jordens rund"

Det kan man tolka till vad som helst, så länge det inte står i motsägelsen till andra bibelställen, till himlen, till en rund skiva jord eller till en hel rund jord. Tittar vi en liten bit högre upp i bibeltexten, i Jes 11.12 ska jorden ha 4 hörn, så det går inte ihop med logiken att tolka det som att bibeln ska ha skrivit att jorden är rund, precis som det heller inte är sanning att det skulle ha varit vetenskaplig forskning som skulle ha kommit fram till att jorden skulle vara platt.

Nästa mening om stjärnorna är heller ingen sanning.

Bibeltexten:

"22Som stjärnorna på himlen som inte kan räknas, som sanden vid havet som inte kan mätas, så talrika skall jag göra min tjänare Davids ättlingar, och likaså leviterna som gör tjänst åt mig."

Och det tolkar man som om att bibeln har rätt och "vetenskapen" har fel, utan att hänvisa till en källa som skulle bevisa att vetenskaplig forskning kom fram till att det bara finns 1100 stjärnor.

Ännu löjligare blir det när man skriver att bibeln skrev att "air" skulle ha "vikt". I bibeln står:

25 When he gave to the wind its weight
    and apportioned the waters by measure,

Först ändrar författaren ordet vind i bibeln till luft och sedan drar man hela meningen ur sammanhanget och ger det hela en betydelse som den inte har. Bibeln beskriver att vishet är någonting som inte går att se och som inte går att jämföra med någonting (guld osv.), men att han (gud) såg den medan han bestämde vattnets mängd, vindens vikt, åskvägens bana och annat. Jag vet ju inte om författaren verkligen inte vet att luft (air) är en beteckning för gasblandningen i jordens atmosfär, medan vind är flödet/rörelsen av dessa gaser i atmosfären eller om han snedvrider texten för att hjärntvätta folk. Men det verkar att vara det sistnämnda.

Sen skulle jag gärna ha en källa på en vetenskaplig forskning som gjordes för 2000 år sedan, som kom fram till att alla stjärnor är samma sak. Eftersom det betecknas som "science" borde det ju finnas vetenskapliga källor. Annars måste man beteckna författaren av pappret som en lögnare, men det råder det ändå ingen tvivel om längre.

Fortsätter vi. Det här tolkas som att ljuset rör sig:

"19Var går vägen till ljusets hem,

var är den plats där mörkret bor?

20Du brukar väl föra dem till deras ort,

du känner väl vägen hem till dem?"

No comments…… Smiley Emoticon

Och förstås saknas det källa för att vetenskaplig forskning på den tiden skulle ha kommit fram till att ljus är "fixed in place".

Efter vad vi ha sett tills nu behöver jag väl inte att fortsätta att gå igenom alla exempel. Om det här är det bästa som stöd som ni har för er tro på bibeln och för att bortförklara vetenskaplig forskning säger det ganska mycket.

retep
2015-10-07, 19:36
#47

Tänker att man kan vara bibeltrogen och att man då inte gör någon som helst kritisk tolkning. Sen kan man som jag ha en uppfattning om att Bibeln i grunden är riktig och sann, i sitt innersta väsen och kärna. Som jag ser det är det som står skrivet långt mer symboliskt och behöver tolkas utifrån ett djupare och en mer helhetsbaserad insikt och förståelse. Att tolka texten bokstavligt är och kan inte vara annat än vilseledande! Som väl är så har vi (?) nuförtiden tro och regionsfrihet och lov att ha egna uppfattningar.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[rara]
2015-10-08, 10:12
#48

Ser just nu att Wikipedia länken i inlägg 44 inte fungerar.

https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniskans_utveckling

Annons:
Internettan
2015-10-10, 20:38
#49

#43:

Internettan anser att Jesu Kristi Kyrka inte är en kristen kyrka och vem ses nu som upplyst och vis?

Jag har aldrig sagt att jag är upplyst… Allt kristet måste hålla sig till Bibelns lära. Mormonerna har en annan lära. Det är inget jag anser, det är fakta.

Internettan gör nog klokt i att ta världsreligioner på större allvar och sätta sig in i teologin innan hon dömer och fördömer.

Jag vet tillräckligt för att veta att man inte kan foga ihop de olika religionerna med den kristna tron. 

Telningen du beskriver är Guds son Jesus. De uppenbarelser som Joseph Smith fick - vad får dig att vara så säker på att de kom från Gud? Och varför behövde evangelierna återställas?

Det är ju en lätt sak att först misskreditera Bibeln - den enda källan som finns för att verifiera vad som är sant eller falskt - och sen ta emot uppenbarelser som säger något helt annat än vad Bibeln lär.

Den nya tiden då Gud började tala till var och en började för 2000 år sedan, när Jesus for upp till Fadern och sände den helige Ande.

Tro på Bibeln är min uppmaning! Annars går man vilse. Bibeln varnar för falska profeter som ska komma i mängd under den sista tiden.

"Every point of view is a view from a point."

Internettan
2015-10-10, 21:06
#50

#44:

För att kunna bedöma om den (kundalini) är "god eller ond" bör man åtminstone ha upplevt den, 

Det tror inte jag. Om det kommer från en ande från "mörkret" kan den ge dig falska upplevelser. Finns väldigt mycket som talar för det. 

Tills nu har du inte ens kunnat nämna ett enda relevant exempel.

Jag är kass på att lägga saker på minnet. Och de jag kommer ihåg godtar du inte. Kan nog inte göra mer.

Människans genom är så bra utforskad att man till och med vet vilka gener som har utvecklats inom vilken tidsperiod och i vilken ordningsföljd.  

Tror man verkligen det? Jag tror du skojar med mig.

Homo Sapiens existerar sen 200.000 år och sen dess har vi fortsatt evolutionen. 

Gissar man. Tänk om du kunde använda din kritiska ådra även när det gäller evolutionen. Men där köper du allt? För att du har bestämt dig för att tro! Så funkar det för dig, precis som för oss alla. (Du kan inte presentera ett enda bevis för det du säger. Bara en wikipediasaga. Hmmm…)

Tja……. du vet…. det finns redskap som "Hubble" och folk som är klokare än du som forskar med dessa redskap. Vår sol ligger i den yttre delen av vår galaxi och vår galaxi är bara en av miljarder galaxier. Ju mer du studerar astronomi och astrofysik, ju mer inser du vilket trams bibeln är.

Läs mitt inlägg #42. :)

Vem säger att vi är de centrala varelserna ur skapelsens perspektiv? Det är inte logiskt att stöda en tro på någonting (bibeln) med själva tron.

Jag föreslår det som en möjlighet.

Det finns faktiskt vetenskapliga belägg om hur himlakroppar bildas (det är rent fysikaliskt) men det är bara tro att syftet skulle vara "tecken för oss".

Ja, en biblisk tro. Men vetenskap, när den är rätt utförd, går alltid ihop med Bibeln och Gud. De motsäger inte varandra.

Du får gärna ta fram ett relevant argument som stöder din tro. Om du bara upprepar tron i stället för att argumentera den stöder det bara kritiken mot din tro. Vad är en "ande" och vilka belägg finns det för deras existens? Har du sett en ande?

Inte jag personligen. Men många som själva har den helige Ande inom sig har fått gåvan att kasta ut onda andrar ur människor. Och andar kan tala genom en person och säga sådant som personen inte vet av sig själv. Eller få personen att bete sig på ett visst sätt.

Du ropar efter bevis hela tiden. Det kan jag inte ge. Lika lite som du kan det. När jag säger att jag tvivlar på vetenskapen så försöker du bevisa dess sanningshalt genom att hänvisa till de forskarresultat som jag tvivlar på. Bara för att det kallas vetenskap betyder det inte att det är sant. Så du och jag sitter i precis samma båt. Du ser det bara inte.

"Every point of view is a view from a point."

Internettan
2015-10-10, 22:29
#51

#45:

Men det är lågt att mörda en annan människa pga svartsjuka, oavsett om det finns en anledning till att vara svartsjuk eller inte. 

För oss människor, när det gäller människor. När det däremot gäller Gud och Satan och människors beblandande med mörkret - så handlar det om andra saker som vi kan ha svårt att förstå. 

Om din man skulle vända sig till andra kvinnor, skulle du ju kunna reagera (gudomligt) med kärlek och glädja dig att han har hittat en lycka som du inte kan ge honom.

Så trodde jag som New Age:are. För så lär man ut där. Och det tror jag inte längre på. Även Jesus blev arg när det var befogat. Han gladde sig inte åt ondska eller svek hos människor eftersom det är sådant som mörkret sysslar med. Och som fås att se gott ut inom New Age.

Här ser du vad "det onda" åstakommer, tex. sjukdomar. Jag citerar ur bibeln:

"1 Sam 153Dra nu ut och krossa amalekiterna och vig dem åt förintelse med allt som tillhör dem. Skona ingen utan döda alla, både män och kvinnor, barn och spädbarn, oxar och får, kameler och åsnor.”

Det finns mycket orena gener (1 Mos kap 6) bland folk. Och allt orent måste bort till 100 %, eftersom det sprider sig lätt. Israel måste hålla sig avskilt från andra folk.

5 Mos 28

22Herren skall slå dig med sjukdom, feber, hetta och frossa, med torka, rost och sot, och allt detta skall förfölja dig tills du har förintats."

Israel blev straffat när det gjorde det som var ont. Precis som en far tuktar sina barn så att de lär sig göra rätt gör Gud likadant med alla sina barn. Vi människor är av oss själva onda och om inget stoppar oss kan det gå hur som helst. (Se på världen hur den ser ut.)

Det är ju inte bara harmonin som det är på tal om. Om du kräver bevis bör du kasta bort din bibel. Du tror på vidskepelser.

Jag vet inom mig. När det gäller din tro vill jag ha mer på fötterna för att ändra mig.

Snarare är det kärlek (till djuren) som är anledningen till att man undviker att äta djur och inte tvärtom. Jag blev vegetarian efter min kundaliniresning.

Kan även gå den omvända vägen.

Eftersom de inte har en kundaliniresning, kan de heller inte berätta om den.

Men ändå fick de en sådan förvandlande syn på allt - som du tillskriver kundalini.

Nej, det är fel. Bortfall av information är bara en möjlighet och kallas deletion. Om nya nukleotider sätts in kallas det insertion och sen finns det även andra möjligheter att mutera. Det behövs många generationer tills en mutation sprids ut i stor utsträckning, men evolutionen pågor i miljoner år.

Visa mig exempel! Eller är du lika dålig på det som jag? :)

Negativa mutationer dör ut och alla människor dör en dag. Det räcker om en enda individ med en mutation lyckas att fortplanta sig och den delen av avkomman som ärver mutationen också fortplantar sig för att mutationen kan spridas ut. Men endast om den leder till fördelar att överleva (tex. mer intelligens) kommer den att spridas i större utsträckning.

Men inser du hur mycket fördel det måste ge för att det nya ska få övertag? Hur ofta dör hela populationer? Om en enda individ får en mutation ska det till mycket för att det inte ska försvinna i en stor population. Det är orimligt att tro att det ska funka i praktiken så ofta som måste till för att en bakterie så småningom ska bli till dig, typ. Inget som någon kan bevisa överhuvudtaget. Det, om något, är en tro.

Inom hundratals miljoner år händer det tillräckligt ofta för att nya arter uppstår. Hur ofta det händer beror på miljöfaktorerna som tex. UV ljus eller radioaktiv strålning.

Men det vet vi inte. Det finns inte en enda forskare som kan visa vad som hänt under hundratals miljoner år. Det måste du väl inse? (Och du försöker väl inte göra misstaget att bevisa mutationer som orsak till nya djurslags uppkomst med hjälp av lång tid - samtidigt som du bevisar den långa tiden med hjälp av att det finns så många arter?)

Det har du missuppfattat. Mutationer händer inte för att anpassa oss till omgivningen, utan dessa sker slumpvist och sen är det de mutationer som överlever och förökar sig som är bäst anpassade till omgivningen. Beviset kan du hitta i genforskningen, men eftersom det är för invecklat för dig förstår jag att du föredrar att tro på vidskepelse.

Jag har inte missuppfattat. Visa mig var man observerat att mutationer har givit helt nya egenskaper som inte redan fanns i generna, inaktiverade.    

Du kan ju tro på vad som helst (jultomten eller gud), men dina ögon verkar i alla fall inte vara öppnade och klarsyntheten saknas också om du tror på vidskepelser.

Hur kan du bedöma vad som är vidskepelser?

Referera gärna till en vetenskapare som tror på Adam och Eva. Jag har i alla fall refererat till vetenskaplig forskning.

Jag kan visa en lista på forskare som ifrågasätter evolutionsteorin.

Det är ju just det som är poängen, att det inte finns mer anledning till att tro på bibelns gud än att tro på det flygande spagettimonstret. Det finns varken bevis för gud eller spagettimonstret och det går heller inte att bevisa motsatsen.

Men det finns skäl att tro. Inte bevis. För spagettimonstret finns det varken eller.

Gärna: Slc24a5 heter en gen där bytet av ett enda baspar gör européer blekare än de flesta andra folkslag. 

Förlust av färgpigment är inte ny information. Mutationer leder som sagt ofta till bortfall av information. Och ny information måste till för att en bakterie ska kunna bli till en människa.

"Every point of view is a view from a point."

Internettan
2015-10-10, 22:57
#52

#46:

Vill man inte tro så behöver man inte. Slappna av! Det är bara synd att du ser forskare eller vetenskap som ofelbara. Det är de inte. Vetenskap som teori är något gott. Vetenskap i praktiken är inte bättre än vad de forskare som utför och tolkar sina studier är. Och forskare är människor och som sådana  påverkade av bland annat sin tro.

#47:

Ja, det är bra att vi får ha egna uppfattningar. Men jag ser ett problem i att man tolkar Bibeln på "eget vis", med hjälp av tro från andra källor. Hur ska man kunna avgöra om något är Sanning med stort S om man kanske tillåter "fienden" att tolka vad där står? (En fiende som Bibeln talar rätt mycket om.)

Det blir alltså väldigt godtyckligt.

Bibeln talar om att det är de "fattiga i anden", de som inget är i världens ögon som Gud utväljer. Hur ska dessa "enkla människor" kunna tro och få kunskap om man måste ha en avancerad utbildning i teosofi eller gå till en annan religion för att lära sig meditera för att få kunskap till att begripa sig på Bibeln? Det går inte ihop.

"Every point of view is a view from a point."

retep
2015-10-11, 12:43
#53

Internettan! Det kan vara att det inte går ihop för dig…just av den anledningen, att du gör din tolkning utifrån din tro och hur du väljer att föreställa dig det. För min del är "fienden" enbart ett hot så länge jag föreställer mig och tillåter det! "Fienden" är först och främst skapad ur okunskap och rädsla! När jag väl har fått möjlighet att se utifrån Sanning, då upphör också trosföreställningar och tvivel. Ser det inte som någon nödvändighet eller ens att det är möjligt begripa sig på Bibeln så länge man inte först har kontakt med Sanningen vi alla har dolt inom.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[rara]
2015-10-11, 13:48
#54

#50

"Det tror inte jag. Om det kommer från en ande från "mörkret" kan den ge dig falska upplevelser. Finns väldigt mycket som talar för det."

Aha, du bygger din argumentation på din egen vidskepelse. Det kan jag låta tala för sig själv.

"Jag är kass på att lägga saker på minnet. Och de jag kommer ihåg godtar du inte. Kan nog inte göra mer."

Ditt minne sviker i samma takt som dina argument.

"Tror man verkligen det? Jag tror du skojar med mig."

Nej, det "tror" ingen, utan det kallas evidensbaserad vetenskap. Du verkar att ha problem att hålla isär vetenskap från vidskepelse och tro.

"Gissar man. Tänk om du kunde använda din kritiska ådra även när det gäller evolutionen. Men där köper du allt? För att du har bestämt dig för att tro! Så funkar det för dig, precis som för oss alla. (Du kan inte presentera ett enda bevis för det du säger. Bara en wikipediasaga. Hmmm…)"

Jag kompletterar min förra mening med: Du verkar att ha problem att hålla isär vetenskap från vidskepelse, tro och gissningar. Vidskepelse, tro och gissningar är ditt eget mönster att betrakta världen på. Vetenskap baserar dock på forskning och om du lär att läsa wikipedia och forskning ser du att det refereras till forskning på Wikipedia och det är ett argument som du inte kan bemöta och som står i motsägelse till din tro och din vidskepelse. Därför rationaliserar du bort fakta som inte passar in i din föreställningsram. Det kallas "selektiv perception": 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Selektiv_perception

"Selektiv perception är en psykologisk term som beskriver hur vår hjärna stänger ute saker från vårt medvetande som inte passar vår invanda föreställningsram"

"Läs mitt inlägg #42. :)"

Jag har redan svarat på inlägget och konstaterat att författaren av pappret som du ställde in har snedvridit bibeln och hittat på historier som det inte finns evidens för. Det är fantasier. Jag kompletterar meningen som jag redaan har kompletterat en gång: Du verkar att ha problem att hålla isär vetenskap från vidskepelse, tro, gissningar och fantasier. 

"Jag föreslår det som en möjlighet."

En möjlighet som motsäger vetenskapen och som du bara kan stöda med din egen tro.

"Ja, en biblisk tro. Men vetenskap, när den är rätt utförd, går alltid ihop med Bibeln och Gud. De motsäger inte varandra."

Aha, du anser att eftersom vetenskapen inte stämmer överens med bibeln är den inte rätt utförd, men du kan inte argumentera mot vetenskapen. 

"Inte jag personligen. Men många som själva har den helige Ande inom sig har fått gåvan att kasta ut onda andrar ur människor. Och andar kan tala genom en person och säga sådant som personen inte vet av sig själv. Eller få personen att bete sig på ett visst sätt."

https://sv.wikipedia.org/wiki/Psykos

"Psykos (från grekiska ψυχή "psyke", för själ eller liv[2], och -οσις "-osis", för abnormalt tillstånd), betyder bokstavligen att hjärnan befinner sig i ett abnormalt tillstånd, och är en generell psykologisk term som används för ett allvarligt mentalt tillstånd som ofta beskrivs som att involvera "förlust av kontakt med verkligheten". "

"Du ropar efter bevis hela tiden. Det kan jag inte ge. Lika lite som du kan det. När jag säger att jag tvivlar på vetenskapen så försöker du bevisa dess sanningshalt genom att hänvisa till de forskarresultat som jag tvivlar på. Bara för att det kallas vetenskap betyder det inte att det är sant. Så du och jag sitter i precis samma båt. Du ser det bara inte."

Nej du. Jag sitter inte i din båt utan jag är frisk och tror inte på folk som hallucinerar om andar.

[rara]
2015-10-11, 14:08
#55

#51

"Så trodde jag som New Age:are. För så lär man ut där. Och det tror jag inte längre på. Även Jesus blev arg när det var befogat. Han gladde sig inte åt ondska eller svek hos människor eftersom det är sådant som mörkret sysslar med. Och som fås att se gott ut inom New Age."

Aha, du har kommit på att ditt sätt att älska inte är vilkorlös och därför tror du att gudomlig kärlek heller inte kan vara vilkorlös. Jesus var för övrigt en människa med ett ego och det är alltid egot som blir arg eller ställer vilkor. Jag behöver inte tro, utan jag har erfarit gudomlig kärlek, dvs. erfarit att jag blir älskad av det gudomliga helt utan vilkor.

"Det finns mycket orena gener (1 Mos kap 6) bland folk. Och allt orent måste bort till 100 %, eftersom det sprider sig lätt. Israel måste hålla sig avskilt från andra folk."

Du kallar spädbarn för "orent" som måste bort och kanske inte ens själv ser att det är rasistiskt att tänka att ett folk måste hålla sig avskilt från andra folk genom att mördas…….   Varför tar du inte en kalaschikov och startar din "dschihad" och rensar bort spädbarnen som du anser är "orena"?  Förlåt… och även om du tycker att det låter "icke upplyst" så får det som du skriver mig att rysa och att äcklas. Så som du tänker, så tänkte även Hitler och nuförtiden den islamiska staten. Är det bibeln som har gjort dig till vad du är? Du är ju ondskan i person!

"Israel blev straffat när det gjorde det som var ont. Precis som en far tuktar sina barn så att de lär sig göra rätt gör Gud likadant med alla sina barn. Vi människor är av oss själva onda och om inget stoppar oss kan det gå hur som helst. (Se på världen hur den ser ut.)"

Jag vet inte hur dina föräldrar uppfostrade dig, men mina föräldrar var kärleksfulla och tillräckligt kloka att veta de inte skulle ha lärt mig att göra rätt om de skulle ha drabbat mig med sjukdom ända tills jag förintas. Men jag inser att guden (satan) som du tror på inte är lika klok och kärleksfull.

"Jag vet inom mig. När det gäller din tro vill jag ha mer på fötterna för att ändra mig."

 Du har just tydligt visat vad du har på fötterna.

"Kan även gå den omvända vägen."

Lär att tänka logiskt om orsak och verkning/konsekvens. Kärlek för djur är orsaken. Att låta bli att äta djur är en konsekvens av kärleken för djur. Omvänt är det inte logiskt.

"Men ändå fick de en sådan förvandlande syn på allt - som du tillskriver kundalini."

Nej, det är vad du föreställer dig om saker som du saknar både kunskap egen erfarenhet om.

"Visa mig exempel! Eller är du lika dålig på det som jag? :)"

Jag visade dig redan ett exempel när du bad mig sist. Jag citerar mig själv: "Slc24a5 heter en gen där bytet av ett enda baspar gör européer blekare än de flesta andra folkslag. "

"Men inser du hur mycket fördel det måste ge för att det nya ska få övertag? Hur ofta dör hela populationer? Om en enda individ får en mutation ska det till mycket för att det inte ska försvinna i en stor population."

Mutationen försvinner inte i populationen, utan den sprider sig vidare varje gång en person som har ärvt den fortplantar sig.

"Det är orimligt att tro att det ska funka i praktiken så ofta som måste till för att en bakterie så småningom ska bli till dig, typ. Inget som någon kan bevisa överhuvudtaget. Det, om något, är en tro."

Som sagt, verkar du att ha problem att hålla isär evidensbaserad vetenskap från tro, vidskepelse och gissningar och du är inte mottaglig för argument som motsäger din tro.

"Men det vet vi inte. Det finns inte en enda forskare som kan visa vad som hänt under hundratals miljoner år. Det måste du väl inse? (Och du försöker väl inte göra misstaget att bevisa mutationer som orsak till nya djurslags uppkomst med hjälp av lång tid - samtidigt som du bevisar den långa tiden med hjälp av att det finns så många arter?)"

Här har du en Professor som förklarar lite om hur det går till:

https://www.youtube.com/watch?v=9mhX2Kas558#t=32

Och för dig som inte vet vad evolutionsbiologi är citerar jag: "Idag bär vi alla på en loggbok över människans långa resa och i vårt DNA kan man se spåren av alla de händelser som formade oss till dem vi är idag."

Källa: http://www.ur.se/Produkter/168483-Livets-kod-Fran-bakterie-till-manniska

"Jag har inte missuppfattat. Visa mig var man observerat att mutationer har givit helt nya egenskaper som inte redan fanns i generna, inaktiverade."

Du upprepar frågor som jag redan har svarat på. Kanske det beror på att din hjärna stänger ute saker från ditt medvetande som inte passar din invanda föreställningsram? Bytet av ett baspar är en genmutation, medan gener som aktiveras pga genutrycket kallas epigenetik.  

"Hur kan du bedöma vad som är vidskepelser?"

https://sv.wikipedia.org/wiki/Vidskepelse

"Vidskepelse är en tankevilla om verklighetens beskaffenhet som inte baserar sig på kunskap eller förnuft. Den kan ses som en sofistikerad form av skrock (ty. Aberglaube) eller en osofistikerad form av esoterism. Övertro (eng. Blind faith) är en synonym beteckning i sin ena betydelse.[förtydliga] "

"Jag kan visa en www.discovery.org/scripts/viewDB/filesDB-download.php?command=download&id=660
STRG + Klicken, um Verknüpfung zu folgen" rel="noopener noreferrer" target="_blank">lista på forskare som ifrågasätter evolutionsteorin"

 Ser vi vem som är "källan" till vad du länkar till:

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Scientific_Dissent_From_Darwinism

"A Scientific Dissent from Darwinism (or Dissent from Darwinism) is a statement issued in 2001 by the Discovery Institute, a conservative Christian think tank based in Seattle, "

Aha, en religiös rörelse. Fortsätter vi att läsa längre ner:

"Expertise relevance[edit]The listed affiliations and areas of expertise of the signatories have also been criticized,[1][12] with many signatories coming from wholly unrelated fields of academia, such as aviation and engineering, computer science and meteorology.[38]"

Hahahahaha 🙂

Men det blir ännu festligare:

"In addition, the list was signed by only about 0.01% of scientists in the relevant fields"

"According to the https://en.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundation there were approximately 955,300 biological scientists in the United States in 1999.[39] Only about 1/4 of the approximately 700 Darwin Dissenters in 2007 are biologists, according to Kenneth Chang of the New York Times.[12] Approximately 40% of the Darwin Dissenters are not identified as residing in the United States, so in 2007, there were about 105 US biologists among the Darwin Dissenters, representing about 0.01% of the total number of US biologists that existed in 1999. The theory of evolution is overwhelmingly accepted throughout the scientific community.[21] Professor Brian Alters of McGill University, an expert in the creation-evolution controversy, is quoted in an article published by the NIH as stating that "99.9 percent of scientists accept evolution".[40]

The list has been criticized by many organizations and publications for lacking any true experts in the relevant fields of research, primarily biology. Critics have noted that of the 105 "scientists" listed on the original 2001 petition, fewer than 20% were biologists, with few of the remainder having the necessary expertise to contribute meaningfully to a discussion of the role of natural selection in evolution.[11][12]

Other criticisms[edit]Critics have also noted that the wording and advertising of the original statement was, and remains, misleading,[11] and that a review of the signatories suggested many doubt evolution due to religious, rather than scientific beliefs.[12] Robert T. Pennock notes that rather than being a "broad dissent", the statement's wording is "very narrow, omitting any mention of the evolutionary thesis of common descent, human evolution or any of the elements of evolutionary theory except for the Darwinian mechanism, and even that was mentioned in a very limited and rather vague manner." He concludes that it is not in fact a "radical statement".[41]

The claims made for the importance of the list have also been called intellectually dishonest because it represents only a small fraction of the scientific community, and includes an even smaller number of relevant experts.[42] The Discovery Institute has responded to some of these criticisms.[43][44]"

Och så sprack ditt argument som en såpbubbla………………..

"Men det finns skäl att tro. Inte bevis. För spagettimonstret finns det varken eller."

Det finns heller inget skäl att tro på bibelns gud. Du kunde ju inte nämna ett enda. Men det finns lika mångs skäl att inte tro på bibelns gud som det finns att inte tro på spagettimonstret.

"Förlust av färgpigment är inte ny information. Mutationer leder som sagt ofta till bortfall av information. Och ny information måste till för att en bakterie ska kunna bli till en människa."

Bytet av ett baspar är en ny information. Vet du vad ett baspar är?

https://sv.wikipedia.org/wiki/Baspar

https://sv.wikipedia.org/wiki/Genetik

Dessutom bekräftar du ju vetenskapen när du skriver: "Och ny information måste till för att en bakterie ska kunna bli till en människa."

Annons:
[rara]
2015-10-11, 14:14
#56

#52

"Vill man inte tro så behöver man inte. Slappna av! Det är bara synd att du ser forskare eller vetenskap som ofelbara. Det är de inte. Vetenskap som teori är något gott. Vetenskap i praktiken är inte bättre än vad de forskare som utför och tolkar sina studier är. Och forskare är människor och som sådana  påverkade av bland annat sin tro."

Som sagt finns det ingen anledning att tro på sagor och vidskepelser och jag har heller inte skrivit att forskare och vetenskapare är ofelbara. Vetenskaplig forskning handlar om att man försöker att bevisa teorier och hypoteser genom insamling av fakta, analyser av fakta och logiska slutsatser. Människans genom är så bra utforskad att den kan kallas "evidensbaserad vetenskap". Det handlar alltså inte om teorier eller hypoteser, utan om bevis för dessa.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Genom

https://sv.wikipedia.org/wiki/Genetiska_koden

Internettan
2015-10-17, 23:25
#57

#53:

Precis som att min syn på sanningen inte går ihop för dig, eftersom du tolkar utifrån din tro.

#54:

Du verkar att ha problem att hålla isär vetenskap från vidskepelse, tro, gissningar och fantasier. 

Nej då, jag har bara en klarare syn på vetenskapen.

Det där med psykos.. Tror du verkligen att en psykiater skulle märka om en person var påverkad av andar? Eller skulle hon/han tolka utifrån det fysiska och utifrån sin förståelse, begränsad till det materiella/synliga?

#55:

Jag behöver inte tro, utan jag har erfarit gudomlig kärlek, dvs. erfarit att jag blir älskad av det gudomliga helt utan vilkor.

Vad är "gudomlig kärlek" om man inte tror på Gud? Din kundaliniupplevelse är subjektiv, alltså tolkar du utifrån ditt subjektiva perspektiv. 

Varför tar du inte en kalaschikov och startar din "dschihad" och rensar bort spädbarnen som du anser är "orena"?

Nu börjar du spåra ur. Vi kristna är kallade att förlåta, älska och be för våra fiender. Gud är den som vet allt och verkställer sina domar. Det handlar knappast om vad jag anser. Att dö från jordelivet är inte detsamma som att dö för evigt. Vi ska alla dö från detta liv (om inte Jesus kommer snart, innan vi hinner dö, vill säga). Det är ur ett evighetsperspektiv som vi ska se på verkligheten. Att se så kortsiktigt som du gör leder till fel slutsatser. Och din förståelse av Bibeln är så bristfällig att du retar upp dig på dina egna fantasier.

Jag visade dig redan ett exempel när du bad mig sist. Jag citerar mig själv: "Slc24a5 heter en gen där bytet av ett enda baspar gör européer blekare än de flesta andra folkslag. "

Det där var inte ett exempel på det vi talade om.

Mutationen försvinner inte i populationen, utan den sprider sig vidare varje gång en person som har ärvt den fortplantar sig.

Men en mutation hos en individ behöver inte ärvas av all avkomma, och mutationen konkurrerar ju med alla andra individer i en population, som inte har mutationen. Det ska till ganska mycket för att denna mutation ska bli till en fördel för överlevnaden. (Att de som inte har mutationen alltså mer eller mindre dör ut, så att det nya kan ta över och utvecklas vidare, och inte bli ett sidospår som försvinner i konkurrensen.) Och du kan kanske tänka dig hur många mutationer som måste till för att en varelse ska ge "barnbarnsbarn" som blir till en helt annan varelse. Det är rena spekulationer att det finns en evolution som har gått till på det viset. Du kan inte ge ett enda exempel på det. Du kan bara ge exempel på förändringar hos gener inom samma art eller samma sorts djur. Och då är det inte bevis för evolution. 

Som sagt, verkar du att ha problem att hålla isär evidensbaserad vetenskap från tro, vidskepelse och gissningar och du är inte mottaglig för argument som motsäger din tro.

Jag tror nog att det är du som har problem med detta.

Bytet av ett baspar är en genmutation, medan gener som aktiveras pga genutrycket kallas epigenetik. 

Men dessa mutationer har lett till… vad? Ändring av hudfärg? Är det det enda bevis du kan finna? Skulle det visa att en bakterie kan utvecklas till en människa? En mutation ger ingen ny information som inte fanns från början. Det leder till bortfall av info. Att förlora sitt pigment är inte precis det bevis jag letade efter. Jag har nog högre krav än du där.

Jag blir inte imponerad av dina länkar. Som du säkert vet så kan man hitta exakt det man letar efter på Internet. För varje åsikt eller "bevis" kan man hitta en sajt som dementerar det som sägs. I slutänden handlar det om tro. Även för dig. Att du länkar till andras tro hjälper inte mycket.

Bytet av ett baspar är en ny information. 

Visa mig då ett exempel där en varelse fått avkomma med helt nya egenskaper som aldrig existerat förut.

#56:

Människans genom är så bra utforskad att den kan kallas "evidensbaserad vetenskap". Det handlar alltså inte om teorier eller hypoteser, utan om bevis för dessa.

Tror du. Dina krav på bevis är helt enkelt lägre än mina.

"Every point of view is a view from a point."

Internettan
2015-10-18, 09:54
#58

Som sagt finns det ingen anledning att tro på sagor och vidskepelser

Så varför ska jag tro på din s.k. kundaliniresning? Det kan ju lika gärna handla om en form av psykos orsakat av något som hänt i kroppen. Eller du har kanske en vetenskaplig förklaring som är bevisad om vad det handlar om? Eller ännu värre - du kanske lurar mig och berättar sagor…

"Every point of view is a view from a point."

[Danceoflove]
2015-10-18, 12:43
#59

Att vara rädd för att bli lurad kan vara ett tecken på bristande tillit till sig själv, skapelsen eller en krackelerad bild av sigsjälv, den vi är. Bara en tanke som dök upp. Allt gott

[rara]
2015-10-18, 13:55
#60

#57

Nej då, jag har bara en klarare syn på vetenskapen."

Att inte förstå sig på vetenskapen och att i stället tro på andar, vidskepelser och andra hjärnspöken kallar jag inte klarare syn.

"Det där med psykos.. Tror du verkligen att en psykiater skulle märka om en person var påverkad av andar?"

Om en psykiater skulle svamla om andar, tomtar, demoner eller andra fantasifigurer när han ställer diagnoser skulle han inte vara psykiater utan patient.

"Eller skulle hon/han tolka utifrån det fysiska och utifrån sin förståelse, begränsad till det materiella/synliga?"

Han skulle tolka utifrån verkligheten och inte utifrån fantasier och vanföreställningar.

"Vad är "gudomlig kärlek" om man inte tror på Gud? Din kundaliniupplevelse är subjektiv, alltså tolkar du utifrån ditt subjektiva perspektiv."

Om man tror på bibelns gud och väntar på att uppleva gudomlig kärlek kommer du att vänta och vänta utan att du upplever den. Men om du upplever gudomlig kärlek ser du att det inte har med bibelns gud att göra. Du ser att din sanna natur och allt som existerar (hela skapelsen) är ren kärlek som är evig varande. Man kan kalla det för vad som helst, men vad du än kallar det så är beteckningen fel eftersom det inte existerar ord eller rationala beskrivningar för det, utom att det är evigt varande som aldrig förändrar sig och som inte har en början eller ett slut. Då ser man att allt som förändrar sig och som inte är ett oförändrat evigt varande är en illusion som förståndet lever i. Kundaliniupplevelser kan/behöver inte tolkas. Tolkningar är inget evigt varande. Det kommer du inte att förstå förrän du själv har upplevt det, men du blockerar dig själv från att uppleva det med din tro. Man kan inte hälla vatten i ett glas som är fullt och man kan inte förklara för en färgblind hur röd ser ut.

"Nu börjar du spåra ur. Vi kristna är kallade att förlåta, älska och be för våra fiender."

Nu pratar du om guden som beskrivs i det nya testamentet, fast jag citerade hur guden i det gamla testamentet mördar oskyldiga. Nyss skrev du för att rättfärdiga morden på oskyldiga människor, t.ex. spädbarn "allt orent måste bort till 100 %, eftersom det sprider sig lätt. Israel måste hålla sig avskilt från andra folk.".

"Gud är den som vet allt och verkställer sina domar. Det handlar knappast om vad jag anser."

 Nej, det är inte vad du anser, utan det är din fundamentalistiska tro. En åsikt är vad man subjektivt tycker, tex. kan man tycka att det är bra att leva i storstäder, men efter ett år kan det hända att man tycker att det är bättre att leva på landet.  En religiös tro är något helt annat, som inte bygger på vad man anser utan det är ett fundamentalistisk dogm som är en orubblig grundpelare i ett trosystem som inte har med den egna åsikten att göra, utan med hjärntvätt.

 "Att dö från jordelivet är inte detsamma som att dö för evigt. Vi ska alla dö från detta liv (om inte Jesus kommer snart, innan vi hinner dö, vill säga). Det är ur ett evighetsperspektiv som vi ska se på verkligheten."

Pratar du om egna erfarenheter eller om ditt dogmatiska trosystem? Osho sa en gång att en trodd sanning inte ens är en sanning om den stämmer. En bandspelare kan också upprepa texter, men inte har bandspelaren en aning om sanningen. Precis så ser jag det när du upprepar saker som du tror på, en som du inte förstår.

"Att se så kortsiktigt som du gör leder till fel slutsatser. Och din förståelse av Bibeln är så bristfällig att du retar upp dig på dina egna fantasier."

Den åsikten har jag också om dig när du upprepar din tro utan att se motsägelsen i det som du säger.

"Det där var inte ett exempel på det vi talade om."

 Jo, jag visade dig hur utbytet av ett enda baspar kan ändra en människas hudfärg.

 "Men en mutation hos en individ behöver inte ärvas av all avkomma, och mutationen konkurrerar ju med alla andra individer i en population, som inte har mutationen."

Om mutationen ger individerna en fördel i att överleva, sprids den ut.

"Det ska till ganska mycket för att denna mutation ska bli till en fördel för överlevnaden. (Att de som inte har mutationen alltså mer eller mindre dör ut, så att det nya kan ta över och utvecklas vidare, och inte bli ett sidospår som försvinner i konkurrensen.)"

Som du ser, har den ljusa hudfärgen hjälpt människorna i norden att bilda mer vitamin D med hjälp av solen. Dom som inte hade mutationen fick brist och sämre hälsa = sämre förutsättningar att överleva och att föröka sig. I Europa finns det idag inte en enda mörkhyad, utom de mörkhyade som har invandrat från andra länder.

 "Och du kan kanske tänka dig hur många mutationer som måste till för att en varelse ska ge "barnbarnsbarn" som blir till en helt annan varelse."

Ja, evolutionen är ju ingenting som sker på ett par tusen år, utan miljoner och miljarder år. 

"Det är rena spekulationer att det finns en evolution som har gått till på det viset."

Nej, det är vad fundamentalistiska religioner och sekter tutar i vetenskapligt obildade människor för att manipulera dom att tro på flum.

"Du kan inte ge ett enda exempel på det. Du kan bara ge exempel på förändringar hos gener inom samma art eller samma sorts djur. Och då är det inte bevis för evolution."

Men jag gav dig ju det bästa exemplet som man kan ge. Jag länkade till vetenskaplig forskning och citerade: "Genom studier av mutationstakten hos DNA i nukleoler och mitokondrier har man kunnat fastställa att sapiens särskiljde sig från erectus för omkring 200 000 år sedan – vilket anses för ungt för den tidigare modellen."

Du visar tydligt hur du resonerar. Det som motsäger din tro filtrerar du bort ur din verklighetsföreställning och sen tillskriver du mig att inte kunna referera till den vetenskapen som jag refererade till. Är det det som du kallar "klarare syn på vetenskapen"?  Jag kallar det: https://sv.wikipedia.org/wiki/Selektiv_perception

"Selektiv perception är en psykologisk term som beskriver hur vår hjärna stänger ute saker från vårt medvetande som inte passar vår invanda föreställningsram"

"Jag tror nog att det är du som har problem med detta."

Tänk att du har mage att skriva det där………..  Det är ju jag som refererar till vetenskapen som du inte kan bemöta, utan bara blunda för, medan du refererar till en sagobok och tror på andar och andra vidskepelser.

"Men dessa mutationer har lett till… vad? Ändring av hudfärg? Är det det enda bevis du kan finna?"

Som sagt är det inte det enda beviset, utan mycket mer den vetenskapliga evidensen att vi utvecklades från homo erectus till homo sapiens = det som jag just beskrev som du måste blunda för, för att kunna upprätthålla din tro. Mutationen med den ljusa huden hjälpte människorna att överleva i norden. Utan den mutationen skulle människorna i norden lida av rakit och annat som försämrar chansen att överleva.

"Skulle det visa att en bakterie kan utvecklas till en människa?"

Allt liv började med att en enda cell bildades och fick förmågan att dela sig. Sen tog det miljarder år tills det utvecklade sig högre liv av den cellen. Eftersom du inte har en aning om evoulitionsbiologi informerade jag dig om att vi bär en loggbok i vårt genetiska material som visar vår utveckling från bakterie till människor och jag refererade även till fakta som du blundade för: http://www.ur.se/Produkter/168483-Livets-kod-Fran-bakterie-till-manniska

Vilka vetenskapliga bevis det finns på att allt liv har samma ursprung hittar du på Lunds universitet: http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Evol.html#livet-gemensamt-ursprung-genetiska-koden-eukaryoter-bakterier-arkeer

Det där är evidensbaserad vetenskap och inte biblisk vidskepelse.

 "En mutation ger ingen ny information som inte fanns från början. "

 Nej, men många mutationer ger det: http://fof.se/tidning/2012/9/artikel/tacka-dna-explosionerna-for-att-du-finns

Varför hävdar du saker och ting som du inte förstår och som heller inte stämmer?

"Det leder till bortfall av info."

Fel! t.ex. är fördubbling av genomet inget bortfall av information, utan motsatsen.

"Att förlora sitt pigment är inte precis det bevis jag letade efter. Jag har nog högre krav än du där."

Jag tog ett exempel som även är lätt för en obildad människa att förstå, men som jag ser förstår du inte vad ett byte av ett baspar innebär. Att du tror på en sagobok visar ju vilka krav som du ställer. Sen ska du veta att vi inte är albinos (= att förlora sitt pigmemt).

"Jag blir inte imponerad av dina länkar."

 Vad man inte förstår och vad man skulle blunda för om man skulle förstå det kan man förstås heller inte bli imponerad av.

" Som du säkert vet s Som du säkert vet så kan man hitta exakt det man letar efter på Internet. kan man hitta exakt det man letar efter på Internet."

Om man letar efter vetenskap hittar man det. Letar man efter vidskepelse hittar man det också. Frågan är bara vad man väljer att se som verklighet.

" För varje åsikt eller "bevis" kan man hitta en sajt som dementerar det som sägs."

Därför väljer jag att inte referera till andra människors åsikter eller tro, så som du gör, utan till evidensbaserad vetenskap.

"I slutänden handlar det om tro. Även för dig."

Nu projicerar du ditt sätt att se världen på mig.

"Att du länkar till andras tro hjälper inte mycket."

Som sagt, refererar jag inte till andra mänmniskors tro, så som du, utan till evidensbaserad vetenskap. Men det har jag ju tidigare konstaterat, att du verkar  att ha problem att skilja mellan evidensbaserad vetenskap och tro.

"Visa mig då ett exempel där en varelse fått avkomma med helt nya egenskaper som aldrig existerat förut."

Ta reda på vad som menas med evolution. Evolution handlar inte om att en bakterie eller insekt har fått en människa som avkomma, utan det handlar om miljarder års evolution.

 "Tror du. Dina krav på bevis är helt enkelt lägre än mina."

Jag kräver evidensbaserad vetenskap medan du verkar att hålla till godo med en sagobok som skrevs av vidskepliga människor för tusentals år. Det säger ju allt om våra krav…….

[rara]
2015-10-18, 14:26
#61

#58

Ingen människa behöver tro på min kundaliniresning, det är inte därför jag skriver om den, utan jag skriver om den för att jag inte kan hänvisa till erfarenheterna som kundaliniresningen gav mig utan att berätta om den…

Men jag inser ju att vem som själv inte haft en kundalinresning inte kan göra något annat än att endera tro eller inte tro på mig och därför kan jag heller inte bli arg på dig om du väljer att inte tro ;)  Du ser, det är det som är villkorslös gudomlig kärlek, att kunna älska alla levande varelser och ting oavsett vad dom tror på eller inte tror på. Något som din Jahve inte kan, utan han kan bara ”älska” och ”förlåta” dom som tror på honom och som gör vad han befaller, men då är det ingen villkorslös kärlek som det handlar om, utan om kärlek med villkor (alltså en affärsmodell). Med andra ord är det ingen kärlek alls, för ren kärlek kan aldrig vara förbundet med ett girigt hjärta fullt av begär.

Real Love beginns where nothing is exepted in return

True Love does not come by finding the perfect person, but by learning to see an imperfect person perfectly

Sen bör du nog också ha klart för dig, att jag inte är här för att samtala med dig eller för att få dig att att tro på någonting som den här sidan står för, utan för att andra ska bli varnade för det som du sprider ut genom att visa hur motsägelsefull, kärlekslös och skräckinjagande din tro är. Något som inte har på ett andligt forum att göra.

[rara]
2015-10-18, 15:08
#62

#57

Här kan du se vad Osho filosoferar om skapelse och evolution.

https://www.youtube.com/watch?v=JKOI_N-nvzM

Annons:
[rara]
2015-10-18, 18:48
#63

Här citerar jag lite om kärlek ur den här länken http://www.oshorajneesh.com/download/osho-books/hindi-translations/The_Inner_Journey.pdf

Love is not something to be obtained from the outside. Love is the music of your inner being. Nobody can give you love. Love can arise within you, but it cannot be obtained from the outside. There is no shop, no market, no salesman where you can buy love. Love cannot be bought at any cost.

Love is an inner flowering. It arises from some dormant energy within, yet all of us search for love outside. All of us search for love in the beloved – which is an absolutely false and futile action.

Search for love within yourself. We cannot even imagine how love can be inside ourselves because love is always associated with an idea of a beloved. It gives us the idea of someone else outside.Because we don’t remember how love can arise within us, the energy of love remains dormant.

We don’t realize that we are always asking for something outside which is already within us. And because we ask for it outside we do not look inside – then that which could arise never does.

Love is the essential treasure with which each individual is born. Man is not born with money – money is social accumulation – but man is born with love. It is man’s birthright, it is his individual wealth, it is in him. It is a companion which was given to him by birth and which can accompany him his whole life. But very few are fortunate enough to look within to see where love is – how it can be found and how it can be developed.

So we are born but our wealth remains unexplored; it is never explored at all. And we go on begging at others’ doors, holding out our hands because we want love. All over the world there is only one desire – ’We want love’; and all over the world there is only one complaint – ’We do not get love’. And when we do not get love, we accuse others of being at fault because we do not get love. A wife says to her husband, ”There is something wrong with you, that’s why I do not get love.” A husband says to his wife, ”There is some mistake inside you, hence I am not getting love.” And no one wonders if it ever is possible to get love from the outside.

Love is the inner treasure, and love itself is the music of the veena of the heart. The veena of the heart of man has become very disturbed. The music for which it was created does not arise. How can this music be created? What is the obstacle standing in the way of the creation of this music?

What is the hindrance which does not let it happen? Have you ever thought about the hindrance? Have you ever thought what the hindrance could be?

So I do not tell you to start loving because the ego can also say that ’I’ am a lover and ’I’ love. The love which comes from the ego is absolutely false hence I said that all our love is false – because it comes out of ego, it is the shadow of ego. And remember that the love which comes out of ego is more dangerous than the hate, because hate is clear, direct and simple but love comes with an changed face and it will be difficult to recognize it.

If you are loved with a love that comes out of ego you will feel after a while that you are being Held with iron chains instead of loving hands. After a while you will come to know that the love which makes beautiful speeches and sings beautiful songs to you is just tempting you in the beginning.

There is much poison in those sweet songs. And if a love which comes in the form of flowers is a shadow of the ego, then, when you touch the flowers, you will find thorns inside which will pierce you.

When people go to catch fish they put some bait on a hook. The ego wants to become a master of others, it wants to possess them, so it pierces them deeply with the bait of love on a hook. So many people end up in pain and suffering because of their illusions about love; not even in hell do so many people suffer so much. Because of this illusion of love the whole earth, the whole humanity is suffering. But still we do not understand that the love from the ego is false…. This is why this hell has been created.

The love to which ego is attached is a form of jealousy – this is why nobody is as jealous as Lovers are. The love which is attached to the ego is a conspiracy and a trick to possess the other. It is a conspiracy – that is why nobody suffocates so many people as those who talk of love. This Situation is created because of the ’love’ which comes from the ego – there can never be any relation between love and the ego.

So a religious person is not one who sets out on a search for the divine. A religious person is one who sets out on the search for his ’I’ and the more he goes on searching, the more he finds out that his ’I’ is not there at all. And the day ’I’ does not remain, that day the door which is hiding love opens for him.

So the last thing is: go on a search to find your ’I’, not on a search to find the soul. You do not know anything about your soul at all. Do not go in search of the divine because you do not have even the slightest idea of the divine. How will you seek that about which you do not have any idea at all? Where will you seek someone for whom you have no address? Where will you seek someone about whom you have no information? Where will you seek for one who has no beginning and no end, one whose location you have no idea of? You will become mad! You will not know where to look.

But we know one thing: we know this ’I’ of ours. So first of all we have to seek this ’I’ – find out what it is, where it is, and who it is. And as you search for it, you will be surprised to find that this ’I’ does not exist; it was an absolutely false notion. It was your imagination that an ’I’ exists; it was an Illusion nourished by yourself.

So the last thing that I want to say is: search a little bit. Go to Mt. Sumeru and see how many signatures have been put there. Do you also want to add your name by erasing the surface? Go a little bit closer to the mountains and watch them turning into sand. Watch the children signing their names on the sea beach. Look all around you at what we are doing. Are we wasting our lives signing names on the sand? And if you feel like that then search a little bit further; enter inside this ’I’ and seek. One day you will find that ’I’ is nobody. There is nobody there. There is a deep silence and peace there but there is no ’I’. And the day you come to know that there is no ’I’ inside you, youcome to know the whole, that which really is – the being, the existence, the divine.

retep
2015-10-18, 21:01
#64

Internettan! Vill förtydliga eftersom du inte tycks förstå… Mina erfarenheter av Gud bygger inte på tro, utan på direkta kontakter och medföljande upplevelser!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Internettan
2015-10-20, 09:17
#65

#59:

Att vara rädd för att bli lurad kan vara ett tecken på bristande tillit till sig själv, skapelsen eller en krackelerad bild av sigsjälv, den vi är.

Ja. Man kan vara överdrivet rädd för att bli lurad, men man kan också ha en berättigad rädsla. I mina ögon, med anledning av många vittnesmål plus Bibeln, är rädslan befogad. Men i ett sammanhang (som här t ex) där man i stort sett inte kan bli lurad, eftersom allt handlar om en själv och där alla har sin egen sanning - där skulle man aldrig upptäcka det.

#60:

Kundaliniupplevelser kan/behöver inte tolkas. Tolkningar är inget evigt varande. Det kommer du inte att förstå förrän du själv har upplevt det, men du blockerar dig själv från att uppleva det med din tro. Man kan inte hälla vatten i ett glas som är fullt och man kan inte förklara för en färgblind hur röd ser ut.

Men en upplevelse som inte har något att tolka utifrån blir ju en subjektiv grej. Vad säger att du själv inte är "patient", så att säga? (Alltså någon som lika gärna skulle kunna vara psykiskt sjuk.) På samma sätt som du diskvalificerar min tro (med hjälp av den egen subjektiva tro) så kan ju jag göra detsamma med din. Det finns ju ingenting alls i din berättelse som visar att det du upplever är något annat än just en upplevelse. Och den behöver inte komma från något gott, för även det onda använder goda upplevelser med syftet att få människor att följa denna källa - bort från Gud. Är det något som människor gör så är det att följa den goda upplevelsen. 

Endast genom att ha en fast källa till kunskap (Bibeln) kan du se vad som händer och objektivt bedöma vad det handlar om. Det är Guds gåva till oss människor. Utan sitt Ord är vi vilsna och offer för upplevelser.

Det du ser som något hämmande och stoppande - det ser jag som det enda som kan vara en karta som visar vägen. Och Bibeln är ingen bok som man kan tolka hur som helst - den helige Ande måste vara med. Så det är ingenting "torrt" och dött utan ett levande Ord. (Fast det förstår du inte ännu… ;))

Sen måste jag säga att jag är förvånad över din "brist på tro" när det gäller det andliga. Du har en massa "andliga upplevelser" men lever i totalt beroende av det du ser i den materiella världen och du tolkar utifrån den begränsning som "vanliga oandliga människor" gör. Vad jag menar är att du har en otrolig tilltro till vetenskapen och närmast förlöjligar andra tolkningar. Det känns ovanligt med den sortens tänkande på ett forum som det här.

Om mutationen ger individerna en fördel i att överleva, sprids den ut.

Och nu ignorerar du det jag skrev om hur mycket som ska till för att de ska spridas.

Som du ser, har den ljusa hudfärgen hjälpt människorna i norden att bilda mer vitamin D med hjälp av solen. Dom som inte hade mutationen fick brist och sämre hälsa = sämre förutsättningar att överleva och att föröka sig. I Europa finns det idag inte en enda mörkhyad, utom de mörkhyade som har invandrat från andra länder.

Ja, det hade Gud tänkt ut i förväg, att vissa förändringar till anpassning behövdes finnas nerlagt i generna. Det där har ingenting med evolution från en slags varelse till en annan att göra.

Ja, evolutionen är ju ingenting som sker på ett par tusen år, utan miljoner och miljarder år. 

Så om vi lägger till en massa år så kan det omöjliga hända? Då behöver vi inte ens ha en rimlig förklaring?

Men jag gav dig ju det bästa exemplet som man kan ge. Jag länkade till vetenskaplig forskning och citerade: "Genom studier av mutationstakten hos DNA i nukleoler ochmitokondrier har man kunnat fastställa att sapiens särskiljde sig från erectus för omkring 200 000 år sedan – vilket anses för ungt för den tidigare modellen."

Men det vet de inte. De tolkar så. Så länge du själv inte var där så har du inget bevis. Ingen har kunnat observera att det är så. Man har bara dna, tidsmätningar (med varierande osäkerhet) och tolkningar.

Allt liv började med att en enda cell bildades och fick förmågan att dela sig. Sen tog det miljarder år tills det utvecklade sig högre liv av den cellen. 

Det där är en saga och du kan inte få en enda vetenskapsman att skriva under på att detta är bevisat. 

Fel! t.ex. är fördubbling av genomet inget bortfall av information, utan motsatsen.

Och en sådan mutation kan leda till en helt ny anatomisk grej?

Visa mig!!!!!!!!

Du får ju tänka på att när man tror att varelser har utvecklat vissa egenskaper så kan de vara skapade från början. Och när man hittar enklare varelser, utan avancerade egenskaper, så kan de antingen ha blivit skapade sådana - eller så har de TAPPAT egenskaper genom förlust av info.

Så när man ser ett djur födas med fem ben så är det ju inget bevis för evolution. Det är bara en gen som dubblat sig av misstag, typ. Inte heller när man ser en annan udda egenskap. Det kan lika gärna vara något som funnits tidigare, men eftersom världen förfaller snarare än utvecklas så kan man tänka sig att gamla egenskaper ligger kvar i generna och kommer till uttryck hos enstaka individer.

Allt handlar om tolkning. Det gäller i högsta grad vetenskapsmän. Eller vill du inte tro på att även vetenskapsmän har väldigt olika åsikter om samma fenomen? Har du inte läst på högskola och förstått att man får lära sig olika teorier - inte en sanning? Endast i Bibeln finns sanningen. 

Gud och hans ord ändrar sig aldrig, för sanningen står fast i evighet - bara vetenskapen ändrar sig. Och det visar ju att den är opålitlig.  Eller hur? Vi kan ju inte lita på att alla dina länkar är sanna - för imorgon kan de vara gammal skåpmat. Av oss själva kan vi människor aldrig komma på sanningen.

#64:

Internettan! Vill förtydliga eftersom du inte tycks förstå…  Mina erfarenheter av Gud bygger inte på tro, utan på direkta kontakter och medföljande upplevelser!

Jag förstår det. Men vilken gud har du kontakt med? Som sagt gör sig Satan till en ljusets ängel.

Jesus själv säger att han är enda vägen till Fadern. Han är Vägen, Sanningen och Livet och han är den Gud som dog för vår skull.

"Every point of view is a view from a point."

[rara]
2015-10-20, 12:32
#66

#65

"Men en upplevelse som inte har något att tolka utifrån blir ju en subjektiv grej."

 Nej, bara tolkningar är subjektiva, dvs. när du tolkar saker som du inte förstår blir det subjektivt.

"Vad säger att du själv inte är "patient", så att säga? (Alltså någon som lika gärna skulle kunna vara psykiskt sjuk.) På samma sätt som du diskvalificerar min tro (med hjälp av den egen subjektiva tro) så kan ju jag göra detsamma med din."

Du kan tolka saker som man själv måste uppleva för att förstå hur som helst. Så länge du själv inte har upplevt det kan din tolkning bara vara fel.

"Det finns ju ingenting alls i din berättelse som visar att det du upplever är något annat än just en upplevelse."

Om alla människor skulle uppleva en kundaliniresning på helt olika sätt, skulle man inte kunna verifiera upplevelsen som något realt. Men om alla som upplever en kundaliniresning berättar om samma saker är den real.

"Och den behöver inte komma från något gott, för även det onda använder goda upplevelser med syftet att få människor att följa denna källa - bort från Gud. Är det något som människor gör så är det att följa den goda upplevelsen."

Om man möter gud och mötelsen leder till andlig utveckling, öppet hjärta, kärlek och medkänsla till alla varelser, bättre förståelse av livet och varandet, att man blir av med sina sjukdomar och att livet fram tills den upplevelsen som har varit ett helvete plötsligt ändrar sig till fullkommen lycka behöver man inte spekulera om det har hänt något gott eller ont, eftersom resultatet är uppenbart. Jesus sa ju själv "på deras frukter skall ni känna igen dem". Bibeltro leder dock till inget annat än bibeltro och att man tror på en falsk gud och låser vägen till det verkliga gudomliga.

"Endast genom att ha en fast källa till kunskap (Bibeln) kan du se vad som händer och objektivt bedöma vad det handlar om. Det är Guds gåva till oss människor. Utan sitt Ord är vi vilsna och offer för upplevelser.".

Det är tomma ord. Att stöda en tro med själva tron är heller inte logiskt.Tack vare blind tro på bibeln och religioner har hundratusentals till miljoner människor blivit mördade. Hela kulturer har utrotats i bibelns namn. Inga bra frukter precis…….  Bibeln har fått dig att förlora all objektivitet och du filtrerar världen genom din tro. Det är inte "guds gåva" utan en ond bok, men om jag skulle tro på gud/satan skulle jag anse att alla religioner, bibeln, koranen osv. är satans verktyg för att leda bort människorna från gud.

"Det du ser som något hämmande och stoppande - det ser jag som det enda som kan vara en karta som visar vägen."

Den visar vägen bort från det gudomliga. Jag ser ju själv var du och andra troende har hamnat, men eftersom din objektivitet har gått förlorad ser du det inte själv.

"Och Bibeln är ingen bok som man kan tolka hur som helst - den helige Ande måste vara med. Så det är ingenting "torrt" och dött utan ett levande Ord. (Fast det förstår du inte ännu… ;))"

Det verkar snarare att du inte har förstått vilken villoväg som du befinner dig på. Ser du inte själv att du saknar logiska argument och är tvungen att skriva tomma fraser?

"Sen måste jag säga att jag är förvånad över din "brist på tro" när det gäller det andliga."

Det som uppenbarar sig behöver man inte tro på utan det verifierar sig genom själva existensen. Bara det som inte kan verifieras som en verklighet måste man tro på, fast det inte ens finns en logisk anledning att tro. 

"Du har en massa "andliga upplevelser" men lever i totalt beroende av det du ser i den materiella världen och du tolkar utifrån den begränsning som "vanliga oandliga människor" gör."

Det där är din egen föreställning av det som du inte förstår, eftersom du verkar se den andliga världen separerad från den materiella världen och inte har sett helheten. Därför kan du inte tolka helheten, utan bara "skära verkligheten i bitar" och tolka dessa separat oberoende från varandra.

"Vad jag menar är att du har en otrolig tilltro till vetenskapen och närmast förlöjligar andra tolkningar."

Evidensbaserad vetenskap är en del av verkligheten medan sagoböcker är sagoböcker soom inte kan verifieras som verklighet.

"Det känns ovanligt med den sortens tänkande på ett forum som det här."

Du vet inte hur jag tänker, eftersom du inte kan förstå mitt sätt att tänka. En troende människa kan aldrig förstå hur en människa med andliga erfarenheter tänker. Osho sa en gång att om Buddha skulle bli förstådd, skulle han inte vara Buddha.

Citerar Osho: http://www.satrakshita.com/a_buddha_always_misunderstood.htm

"It can′t be otherwise. A Buddha is bound to be misunderstood. If a Buddha is not misunderstood then he is not a Buddha at all. Why is it so? - because the Buddha lives in a state which is beyond mind, and we live in minds. To translate something from the beyond to the mind is the most impossible thing in the world. It can′t be done, although every Buddha has tried to do it. That too is inevitable; no Buddha can avoid it. The Buddha has to say the unsayable, he has to express the inexpressible, he has to define the indefinable. He has to do this absurd act, because the moment he reaches beyond the mind great compassion arises. He can see people stumbling in the dark, he can see people suffering unnecessarily - creating their own nightmares, creating their own hell and drowning in their own created hells. How can he avoid feeling compassion? And the moment compassion arises he wants to communicate to them that this is your own doing, that you can get out of it; that there is a way out of it, that there is a state beyond it; that life is not what you think it is - your thinking about life is just like the thinking of a blind man about light. The blind man can go on thinking about light, but he will never be able to come to a true conclusion. His conclusions may be very logical, but still they will miss the experience."

"Och nu ignorerar du det jag skrev om hur mycket som ska till för att de ska spridas."

Nej, jag har givit dig svar på det och ställde in ett par vetenskapliga länkar.

"Ja, det hade Gud tänkt ut i förväg, att vissa förändringar till anpassning behövdes finnas nerlagt i generna. Det där har ingenting med evolution från en slags varelse till en annan att göra."

Om gud skulle existera som person, skulle du heller inte förstå hur han tänker. I evigheten (det gudomliga varandet) finns det dock inga tankar. Tankar har en början och ett slut. I evigheten finns det ingen början och inget slut. Därför är beteckningen "i förväg" också fel. Det existerar ingen "förväg" i evigheten.

"Så om vi lägger till en massa år så kan det omöjliga hända? Då behöver vi inte ens ha en rimlig förklaring?".

Det som det finns vetenskaplig evidens för är ingen "omöjlighet" och man behöver heller inte tänka ut sig "rimliga förklaringar".

"Men det vet de inte. De tolkar så. Så länge du själv inte var där så har du inget bevis. Ingen har kunnat observera att det är så. Man har bara dna, tidsmätningar (med varierande osäkerhet) och tolkningar.".

Som jag redan skrev, handlar det om vetenskapliga undersökningar där man har studerat mutationstakten hos DNA i nukleoider och mitokondrier och kunnat fastställa att Homo Sapiens skiljde sig från Erectus för 200.000 år sedan. Det är alltså ingen tolkning, så som du gärna vill se det för att kunna upprätthålla din tro, utan det är vetenskaplig fakta. Eftersom människans DNA är en loggbok från ända vi var bakterier tills vi evolutionerade till människor behöver man inte själv ha upplevd evolutionen under miljarder år.

Vårt genetiska material är så bra utforskat att man har kunnat följa utspridningen av människor på jorden och gjort ett släktträd av våra gener som du hittar på den här sidan: http://atlantisinireland.com/DNA/Europeernas_DNA.php

Om du scrollar ner till Y-kromosomen figur 2, ser du en exakt kartläggning om vilka gener som har muterat de sista 40.000 åren och du ser i vilken följd och i vilken tidsperjod som detta har skett. Och man vet vilka mutationer som har skett på de olika områdena. Linjernas längd i diagrammet motsvarar tidsperioderna. Så fantastisk är vetenskapen.

"Det där är en saga och du kan inte få en enda vetenskapsman att skriva under på att detta är bevisat."

Nej, det är vetenskap, som jag refererade till, men som du antingen inte förstår eller blundar för (för att upprätthålla din tro). Om man skulle hitta en fossil eller en enda bakterie på mars, skulle man med genetiska undersökningar kunna se om fossilen eller bakterien har samma ursprung som vi har, dvs. om varelsens DNA inte är förstörd. Om du inte förstår de vetenskapliga länkarna som jag gav dig eller är för ointresserad för att läsa dom, ber jag dig att inte hävda att den vetenskapliga evidensen som jag länkar till är sagor. Du uppenbarar ju bara din okunskap och hur du blundar för verkligheten som motsäger din tro. Och man ser att du heller inte är ärlig (inte ens till dig själv), vad man ofta ser hos troende.

"Och en sådan mutation kan leda till en helt ny anatomisk grej?"

Som sagt handlar evolutionen inte om att en enda mutation skulle leda till "en ny grej", utan det handlar om miljoner mutationer tills en "ny grej" bildas. Jag tog en fördubbling av genomet som exempel på för att visa att din tro, att mutation endast handlar om bortfall av information" är fel. Du skrev "Mutationer har aldrig visat sig kunna komma med ny information. Bara bortfall av information" och det är en saga som du har tänkt ut dig eller som någon har berättat för dig. Jag har tidigare skrivit att bortfall av information kallas deletion, medan det kallas insertion om nya nukleotider sätts in, men du verkar att filtrera bort en delen av verkligheten som motsäger din tro och upprepar dina sagor om och om igen. Det är skrämmande att se vad blind tro kan göra med en människa.

"Visa mig!!!!!!!!"

Jag har redan visat dig när jag ställde in den här länken i mitt tidigare inlägg: http://fof.se/tidning/2012/9/artikel/tacka-dna-explosionerna-for-att-du-finns

Men det verkar som om du inte är mottaglig för information som motsäger din tro.

"Du får ju tänka på att när man tror att varelser har utvecklat vissa egenskaper så kan de vara skapade från början. Och när man hittar enklare varelser, utan avancerade egenskaper, så kan de antingen ha blivit skapade sådana - eller så har de TAPPAT egenskaper genom förlust av info."

Nej, om alla varelser skulle ha blivit skapade från början, skulle vi inte bara hitta miljoner år gamla skelett på saurier och andra urtidsdjur, utan även lika gamla rester av däggdjuren som först utvecklades mycket senare när saurierna dog ut. Man kan faktiskt undersöka åldern på skelett och fossilier. Naturligtvist ser man det även i den genetiska loggboken som människor, djur och växter bär i sig, men eftersom du inte verkar att förstå vad det är frågan om tar jag fossilerna och skeletten som exempel.

"Så när man ser ett djur födas med fem ben så är det ju inget bevis för evolution."

Bara en liten del av alla missbildningar har genetiska orsaker. Missbildningar kan ske pga miljögifter och mycket annat. Om en missbildning som har genetiska orsaker skulle ge en fördel i att överleva och att föröka sig, skulle den sprida ut sig till avkomman. Ett djur som föds med 5 ben har inga fördelar utan snarare nackdelar och skulle antagligen pga. den sexuella selektionen inte föröka sig.

"Det är bara en gen som dubblat sig av misstag, typ. Inte heller när man ser en annan udda egenskap."

Ett gen som dubblat sig av misstag leder inte till att ett djur föds med ett femte ben. Kan du ge ett enda exempel på ett djur som pga genetiska orsaker föddes med 5 ben? Vet du vad du pratar om?

"Det kan lika gärna vara något som funnits tidigare, men eftersom världen förfaller snarare än utvecklas så kan man tänka sig att gamla egenskaper ligger kvar i generna och kommer till uttryck hos enstaka individer."

Du förväxlar genetik med epigenetik. Epigenetik handlar om vilka celler som läser av vilka gener i vår DNA och vilka gener som uttrycks mer eller mindre. Genetik handlar om vilka gener som existerar i vår DNA.

"Allt handlar om tolkning. Det gäller i högsta grad vetenskapsmän.".

Nej, det handlar om evidensbaserad vetenskap, men du kan ju se evidensbaserad vetenskap som tolkningar om du inte kan upprätthålla din tro på ett annat sätt.

"Eller vill du inte tro på att även vetenskapsmän har väldigt olika åsikter om samma fenomen?"

Som sagt, har jag inte beskrivit vetenskapsmäns tro om fenomen, utan jag skriver om evidensvbaserad vetenskap.

"Har du inte läst på högskola och förstått att man får lära sig olika teorier - inte en sanning? Endast i Bibeln finns sanningen."

På tiden som jag studerade fanns det ännu ingen fullständig kartläggning på människans genom. Den existerar först sen 15 år. Jag har lärt att skilja mellan vetenskapliga teorier och vetenskaplig evidens och har gått i en riktig skola och inte i en sektskola som lär ut att man endast hittar sanningen i bibeln.

"Gud och hans ord ändrar sig aldrig, för sanningen står fast i evighet - bara vetenskapen ändrar sig."

Vetenskaplig evidens kan aldrig vara fel, bara teorier. Om vetenskaplig evidens visar att en vetenskaplig teori är fel är det evidensen som gäller. Om vetenskaplig evidens visar att bibelns sagor (som förstås varken kan vara sanning eller guds ord) är fel, ändras inte bibeln. Det är skillnaden!

"Och det visar ju att den är opålitlig.  Eller hur?".

Det visar snarare att man inte ska lita på bibeln.

" Vi kan ju inte lita på att alla dina länkar är sanna - för imorgon kan de vara gammal skåpmat. Av oss själva kan vi människor aldrig komma på sanningen."

Kartläggningen av människans genom kommer alltid att gälla. En annan sak skulle det vara om den inte skulle vara fullständigt kartlaggd och om man skulle ha fyllt ut luckorna med antagande. Men det har man inte.

Internettan
2015-10-21, 07:51
#67

#66:

Du kan tolka saker som man själv måste uppleva för att förstå hur som helst. Så länge du själv inte har upplevt det kan din tolkning bara vara fel.

Och andra människors upplevelser som bekräftar den kristna tron och Bibeln? Och som bekräftar att New Age är från mörkret? Då erkänner du att du inte rätt kan tolka Bibeln? (För du tror väl inte att den kristna tron bara är läsning av en bok? Du glömmer den helige Ande.)

Men om alla som upplever en kundaliniresning berättar om samma saker är den real.

Klart den är real. På samma sätt som Satan är real. På samma sätt som andedopet är real. Satan kopierar allt vad Gud gör, och har så gjort sedan tidernas begynnelse. Allt för att lura människorna bort från vår sanna Gud.

Jesus sa ju själv "på deras frukter skall ni känna igen dem". Bibeltro leder dock till inget annat än bibeltro och att man tror på en falsk gud och låser vägen till det verkliga gudomliga.

Där har du helt enkelt fel. Men få kristna har förstått vad tron faktiskt innebär och det beror på att folk inte vänder sig till Gud och låter sig uppfyllas av den helige Ande. De handlar och tolkar utifrån sin "gamla natur". Det förekommer också mycket tradition och kulturella yttringar. Så ska du lära känna den kristna tron så måste du gå till Bibeln och tolka den med hjälp av den helige Ande.

Du beskriver en jättefin förändring hos dig själv. Men du visar inte särskilt stort prov på den i den här diskussionen. (Kanske inte jag heller gör… men jag påstår i alla fall inte det heller.)

Den visar vägen bort från det gudomliga. Jag ser ju själv var du och andra troende har hamnat, men eftersom din objektivitet har gått förlorad ser du det inte själv.

Nu måste jag nästan skratta. Objektivitet? Nej, jag är inte objektiv. Och det är inte du heller. Du visar synnerliga prov på det motsatta med din ensidiga tro på vetenskap (och därmed också väljer de forskare som bekräftar just din tro) och din totala sågning av Bibeln. :)

Nej, om alla varelser skulle ha blivit skapade från början, skulle vi inte bara hitta miljoner år gamla skelett på saurier och andra urtidsdjur

Det har vi inte heller. 

Jag hinner inte skriva mer just nu. Och det är ingen idé heller. Du har bestämt dig för vad du tror på och det spelar ingen roll vad jag skulle säga. Det finns olika åsikter om saker och ting och du väljer dina utifrån din tro. Men du ignorerar det jag skriver och du tycker att jag gör så. Och du lägger in länkar från just de forskare som jag tror har fel. Och det finns inga bevis för vad som kan ha hänt för 40 000 år sedan. Teorier och hypoteser som anses rimliga utifrån den förståelse man anammat - det är vad man har.

Du beskriver också en andlig verklighet som du är säker på är rätt. Och den kan inte ifrågasättas eftersom du har upplevelse av det och jag alltså inget begriper. Jag tror det är tvärtom.

Jag antar att vi inte kommer längre. Två tjurskallar kommer inte att ge sig. ;)

"Every point of view is a view from a point."

retep
2015-10-21, 15:54
#68

Internettan!

Det finns självklart bara en Gud!

Efter det att jag  väl varit i kontakt med Gud och fått en glimt av hans storhet, har satan inte längre något större inflytande.  Kristus är ljuset, han visade vägen och jag följer den.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[Hukanson]
2015-10-22, 08:00
#69

Härligt Retep att du vittnar om ljuset för ditt och allas liv. Vi är många som följer Livets Mästare i stor tacksamhet. Vi hoppas att en dag alla människor kommer att göra det. Men Jorden och Människovärlden innehåller mycket och det finns en eller flera Himlar också. Om Herren kan visa vägen för Retep kanske han kan göra det för fler personer på ett individualiserat sätt. Vi måste vara öppna för att vi är litet olika men ändå väldigt lika. Vi hör alla samman, vi är alla i samma "båt". Vi är här på jorden för att lära och göra…sen träffas vi därovan igen!

Annons:
[rara]
2015-10-22, 10:47
#70

#67

"Och andra människors upplevelser som bekräftar den kristna tron och Bibeln?"

Tills nu har jag bara läst om upplevelserna i kristliga rörelsers (sekters) reklambroschyrer eller bloggar (men aldrig i verkligheten), tex. dom rörelserna som är anslutna till FBGMFI. Jag har sett föredrag och s.k. "mirakel" av deras "mirakelister" (tex. Billy Smith). I dessa föranstaltningar gör dom reklam med så kallade "mirakel" och visar dias på "mirakel". Men när mirakelisterna ville demonstrera det på folk hände inget dramatiskt, utom att de med bondfångartricks lurar människorna. Ett av bondfångartricken är att "låta ett ben växa". Med enkla grepp som nästan vilken fysioterapeut som helst kan göra rättar han till en muskulär snedställning av höftet, men publiken ska tro att Jesus lät ett förkortat ben att växa och sen skriker alla "halleluja". Jag har sett många av dessa bondfångartricks men tills nu aldirg sett ett enda mirakel eller en verklig upplevelse av en krist som bekräftar deras tro på bibeln. Men det finns många bevis att bibeln inte stämmer. Nästan på varje sida.

"Och som bekräftar att New Age är från mörkret?"

Jag har skrattat mycket åt dessa dumheter som de olika rörelserna försöker att slå ut "konkurrensen" med, eftersom många människor dras till new age för det saknas verklighetsanknytning till det som religionerna och bibeln sprider ut. Någon sorts bekräfteles är det inte, snarare motsatsen. 

Skrämselpropaganda som manipulationsverktyg är heller inte "ljuset" precis……. Men jag ska berätta en historia som säger mycket. Lille Kalle kommer hem från skolan och pappan ber honom om en sammanfattning av vad han lärde i religionskunskap idag. Kalle sa, jaaaa, där fanns det judar i ett egyptiskt fängelseläger som bröt sig ut och de sprang och sprang och sprang, förföljda av fängelsevakterna. När de kom fram till ett hav väntade skepp på dom, men fängelsevakterna hade u-båtar och förföljde skeppen. Men admiralen som räddade fångarna spårade upp u-båtarna med ultraljud och torpederade bort dom. Admiralen var känd under namnet Moses. Pappan svarade, Kalle…. är du helt säker på att din lärare berättade det där för dig. Kalle svarade, Pappa, om du inte tror på min historia, tror du ännu mindre på den som min lärare berättade.

Idag är till och med barnen tillräckligt upplysta för att gå på religionernas rappakalja.

"Då erkänner du att du inte rätt kan tolka Bibeln?"

Nej, men jag skrattar åt bibelställena där det är på tal om okkultism (det dolda), spådomar, trolleri osv. som vidskelpliga människor skrev som trodde på den rappakaljan och trodde på andar, demoner och annan vidskepelse. Men ännu festligare är det att läsa hur kristusrörelserna idag klassar allt som har med new age att göra. Till och med homöopati, kinesisk medicin och akupunktur har jag sett klassas som okkultism eller trolleri. Konsekvensen av dessa bibeltolkningar satte igång inkvisitionen och tusentals oskyldiga människor som man trodde var häxor mördades i bibelns namn. Skulle dessa mördare i stället för att ha en tro kopplat på vettet i hjärnan, skulle dessa människor inte blivit mördade. Med den sortens "logik" skulle man även kunna klassa elektricitet som okkult, men elverket är ju ingen konkurrens till dessa "rörelser".

" (För du tror väl inte att den kristna tron bara är läsning av en bok? Du glömmer den helige Ande.)"

Nej, för att det ska ha en mening ska man förstås kasta bort sitt sunda förnunft och blint tro på den. Vet du hur folk "trodde" på tiden som bibeln skrevs? Om någon blev sjuk var det inte bakterier eller virusar och heller inte dålig kost och livsstil som var orsaken, utan det var antingen demoner, onda andar eller guds straff för någonting. På så vis klassades stackars sjuka människor som dåliga människor som förtjänade sjukdomen pga deras synder. När Jesus healade människor med metoder som han antagligen hade lärt i Indien, där det fanns många andligt upplysta och andra andliga människor som var medvetna om hur healing med livsenergi fungerar, hade folk ingen annan förklaring än att Jesus tog bort andarna eller kunde förlåta deras synder i guds namn. Men tänk på alla som inte blev healade av Jesus. Inte bara att dom var sjuka, utan de diskriminerades och fick ingen hjälp, bara för att folk var vidskepliga och trodde på andar, bibeln och guds straff och annat som du också tror på.

"Klart den är real. På samma sätt som Satan är real. På samma sätt som andedopet är real. Satan kopierar allt vad Gud gör, och har så gjort sedan tidernas begynnelse. Allt för att lura människorna bort från vår sanna Gud.

Att upprepa sin tro leder inte till att den blir verklig. Men låt oss som teoretisk spekulation anta att det som du skriver stämmer. I så fall är det dåliga kopior, för det syns ju tydligt att Jahve är Satan. Här har du din Jahve: https://www.youtube.com/watch?v=Zd5bCema0Q4

"Där har du helt enkelt fel. Men få kristna har förstått vad tron faktiskt innebär och det beror på att folk inte vänder sig till Gud och låter sig uppfyllas av den helige Ande."

Att tro betyder att man inte accepterar att man inget vet och att man heller inte är intresserad av att sträva efter sanningen. Och de som har "uppfyllds" av den "heliga anden" har tydligen förlorat allt logiskt och kritiskt tänkande.

"De handlar och tolkar utifrån sin "gamla natur". "

Och då är man enligt bibeln förstås en "syndare" oavsett om man har syndat eller inte.

" Det förekommer också mycket tradition och kulturella yttringar. Så ska du lära känna den kristna tron så måste du gå till Bibeln och tolka den med hjälp av den helige Ande."

Men bibeln förbjuder ju att syssla med "det okkulta". Har du sett en helig ande någon gång?

"Du beskriver en jättefin förändring hos dig själv. Men du visar inte särskilt stort prov på den i den här diskussionen. (Kanske inte jag heller gör… men jag påstår i alla fall inte det heller.)"

Jag är inte intresserad av att ställa ut mina förändringar i skyltfönstret, men ibland måste jag berätta om dom för att framföra fakta. Jag är fri från andra människors åsikter om min person och struntar i hur folk som du ser mig. Att vara oberoende av andra människors tyckande, kärlek, åsikter  är den totala friheten.

"Nu måste jag nästan skratta. Objektivitet? Nej, jag är inte objektiv. Och det är inte du heller. Du visar synnerliga prov på det motsatta med din ensidiga tro på vetenskap (och därmed också väljer de forskare som bekräftar just din tro) och din totala sågning av Bibeln. :)"

Vi har ju redan tidigare konstaterat att du har problem med att skilja mellan verklighet (som bekräftas av vetenskaplig evidens) och trosystem (som det inte finns vetenskaplig evidens eller verklighetsanknytning för). Eftersom ditt sätt att se världen består av att filtrera den genom din tro, tror du att det för andra människor heller inte finns ett annat sätt att se världen än att tro. Du känner inget annat än att tro. O"tro"ligt!

"Det har vi inte heller."

Det är ju just det som är poängen. Skulle alla varelser vara färdiga skapelser och om evolutionen inte skulle finnas, skulle man hitta hundratals miljoner år gamla skelett och fossiler från både människor och alla däggdjur som lever idag.

"Du har bestämt dig för vad du tror på och det spelar ingen roll vad jag skulle säga."

Fel! jag har bestämmt mig för att INTE tro. Men som sagt, känner du ju inget annat än att tro.

"Det finns olika åsikter om saker och ting och du väljer dina utifrån din tro."

Vem som inte känner ett annat sätt att se världen än att tro och inte kan skilja mellan åsikter och fakta, resonerar precis så som du gjorde nu.

"Men du ignorerar det jag skriver och du tycker att jag gör så."

Nej, det är fel igen. Jag argumenterar sakligt mot det som du skriver men du ignorerar mina argument och upprepar din tro. Du tror ju fortfarande att jag tror på och skriver om andras åsikter när jag redovisar fakta för att du inte känner ett annat sätt att se världen än att tro på något och för att du inte är mottaglig för fakta som motsäger din tro. Det är just det som är grejen, om verkligheten motsäger din tro, snedvrider du verkligheten till någonting som inte motsäger din tro.

"Och du lägger in länkar från just de forskare som jag tror har fel."

Där ser du igen. Du accepterar inte vetenskaplig evidens och anser att det som forskningen har kommit fram till skulle vara "vetenskapares åsikter".

"Och det finns inga bevis för vad som kan ha hänt för 40 000 år sedan."

Jo, beviset är loggboken i vår DNA plus arkeologiska fynd och undersökningar.

"Teorier och hypoteser som anses rimliga utifrån den förståelse man anammat - det är vad man har."

Om man är vetenskapligt ointresserad och obildad och inte förstår vad forskningen handlar om är det förstås lättare att blunda för den vetenskapliga faktan och att degradera vetenskaplig forskning till teorier och hypoteser, speciellt om man har en så bra anledning som du när du blundar för verkligheten för att kunna upprätthålla din tro.

"Du beskriver också en andlig verklighet som du är säker på är rätt."

Var beskriver jag en andlig verklighet? Det skulle jag aldrig göra, eftersom den andliga verkligheten inte går att uttrycka med ord. Jag kan bara berätta om mina egna erfarenheter och jämföra dom med andras erfarenheter.

"Och den kan inte ifrågasättas eftersom du har upplevelse av det och jag alltså inget begriper."

Visst får du ifrågasätta allt som jag skriver, liksom jag också har rätten att argumentera emot dig. Det gör jag hela tiden, men du tar dig inte till mina argument utan du snedvrider bevisen som jag refererar till, dvs. du snedvrider det till någonting som du kan svara på och den kognitiva dissonansen får dig att se det som om du inte skulle få ifrågasätta vad jag skriver. Försök en gång att ta dig till mina argument och svara på dom och inte på det som du snedvrider det till och drar slutsatser med, som "den kan inte ifrågasättas".

"Jag tror det är tvärtom."

Tro…. tro…. tro……. (gäsp)….   har du aldrig försökt att ta reda på saker och ting genom självständigt tänkande och att lämna bort alla föreställningar, fördomar och allt som andra berättar för dig? Försök en gång och du får se att en helt ny värld (en mycket realare värld) öppnas framför dina ögon. I den världen existerar inga andar, demoner eller fabelväsen.

"Jag antar att vi inte kommer längre. Två tjurskallar kommer inte att ge sig. ;)"

Kan hända att du är en tjurskalle, om du själv säger det så…….   och jag förstår att man måste vara tjurskallig för att missionera andra och att försvara en ståndpunkt (din tro) som inte går att försvara med logiska argument. Men för mig är det en helt annan sak. Jag förväntar mig inte att du tar dig till det som jag skriver, för jag vet att om du skulle göra det, skulle det som du lever för spricka sm en såpbubbla. Anledningen till att jag svarar på dina inlägg är att andra ska bli varnade för det som du sprider ut, för dessa SER i våra diskussioner mer än vad du TROR.

**************************************************************

Och för dom som inte känner bibeln tillräckligt bra ska jag citera lite ur den för att visa vilken ondskefull bok det är och om det existerar en satan kan det bara vara jahve. Det här är "guds ord":

2 Mos 12

12Den natten skall jag gå fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet, både människor och boskap,

4 Mos 14

11Herren sade till Mose: ”Hur länge skall detta folk förakta mig, och hur länge skall de vägra lita på mig, trots alla de tecken som jag har gjort bland dem? 12Jag skall slå dem med pest och göra slut på dem, men av dig skall jag göra ett större och mäktigare folk än detta.”

5 Mos 7

16Du skall uppsluka alla de folk som Herren, din Gud, överlämnar åt dig – visa dem ingen förskoning.

17Kanske tänker du: ”Dessa folk är större än jag – hur skall jag kunna fördriva dem?” 18Men var inte rädd för dem, utan tänk på vad Herren, din Gud, gjorde med farao och alla egypterna, 19på de stora prövningar som du själv blev vittne till, på tecknen och undren och på hur Herren, din Gud, förde dig ut med stark hand och lyftad arm. Så skall Herren, din Gud, göra med alla de folk du är rädd för. 20Herren, din Gud, skall också sprida modlöshet bland dem, ända tills de överlevande som gömt sig undan dig har blivit utplånade. 21Låt dig inte skrämmas av dem, ty Herren, din Gud, finns hos dig, en stor och fruktansvärd Gud. 22Steg för steg skall Herren, din Gud, driva undan dessa folk för dig. Du kan inte utplåna dem genast, ty då skulle vilddjuren föröka sig, till skada för dig. 23Men Herren, din Gud, skall överlämna dem åt dig och skall sprida stor förvirring bland dem, ända tills de går under. 24Han skall ge deras kungar i ditt våld, och du skall utplåna deras namn från jorden. Ingen enda kan hålla stånd mot dig; du kommer att göra slut på dem.

1 Sam 15

3Dra nu ut och krossa amalekiterna och vig dem åt förintelse med allt som tillhör dem. Skona ingen utan döda alla, både män och kvinnor, barn och spädbarn, oxar och får, kameler och åsnor.”

Jes 13

13Ja, himlen skall skälva

och jorden skakas ur sitt läge

genom Herren Sebaots raseri

på hans flammande vredes dag.

14Som skrämda gaseller

eller får som ingen håller samman

skall de fly, var och en till sitt eget folk,

var och en till sitt eget land.

15Den som blir fångad skall stickas ner,

den som hinns upp skall falla för svärdet.

16Spädbarnen krossas inför deras ögon,

husen plundras, kvinnorna våldtas.

5 Mos 32

22Min vrede har tänt en eld,

en eld som tränger till dödsrikets djup.

Den förtär jorden och dess gröda,

bränner bergen ända till grunden.

23Jag skall överhopa dem med olyckor,

skjuta alla mina pilar mot dem.

24De skall förtvina av hunger,

förtäras av pest och pinande farsot.

Jag släpper lös rovdjur med vassa tänder

och krälande, giftiga ormar.

25Ute skall svärdet härja,

inomhus skräcken,

bland ynglingar och flickor,

spädbarn och grånade män.

26Jag skulle vilja krossa dem

och utplåna minnet av dem,

27men jag fruktar fiendens hån,

att motståndarna skulle ta miste

och tro att det var deras egen styrka

och inte Herren som gjorde det.”

42Mina pilar skall berusas av blod,

av blod från fallna och fångar,

mitt svärd skall äta köttet

av fiendens trotsiga ledare.”

Jer 10

10Men Herren är en verklig Gud,

en levande Gud, en evig konung.

För hans vrede bävar jorden,

folken uthärdar inte hans raseri.

Jes 60

12Det folk och det rike som inte tjänar dig skall gå under – folken skall förintas.

Jer 2

3Israel var helgat åt Herren,

det första av hans skörd.

Alla som åt av det ådrog sig skuld,

olyckan drabbade dem,

säger Herren

3 Mos 25

44Vill du ha en slav eller slavinna, kan du köpa sådana av folken omkring dig. 45Ni får också köpa barn till invandrare som är tillfälligt bosatta hos er och sådana i deras familjer som föds i landet. De förblir er egendom, 46och dem kan ni lämna i arv åt era barn som deras egendom; dem kan ni hålla som slavar för all framtid. Men bland era bröder, israeliterna, skall ingen behandla en annan hårt.

47Om en invandrare eller tillfälligt bosatt hos dig uppnår välstånd men din broder kommer på obestånd och måste sälja sig till invandraren eller den tillfälligt bosatte eller någon som härstammar från en invandrare, 48skall han kunna friköpas sedan han sålt sig. En av hans bröder skall friköpa honom, 49eller hans farbror eller hans kusin eller någon annan nära släkting eller han själv om han får råd till det. 50Då skall han och den som köpte honom räkna ut tiden från det år då han sålde sig och till friåret. Priset skall anpassas efter antalet år och beräknas efter en daglönares arbete. 51Om många år är kvar, skall han köpa sig fri genom att betala motsvarande del av summan, 52och om bara några år är kvar till friåret, skall han betala en summa beräknad efter antalet år.

2 Mos 21

18Om två män tvistar och den ene slår den andre med en sten eller med knytnäven, inte så att han dör men så att han blir sängliggande, 19då skall den som slog gå fri om den slagne kommer sig och kan gå ute med käpp; dock skall han ersätta honom för den tid han måste vara overksam och sörja för att han blir botad. 20Om någon slår sin slav eller slavinna med en käpp så att den slagne dör under hans hand, skall hämnd utkrävas. 21Men om slaven överlever en dag eller två, skall ingen hämnd utkrävas, eftersom slaven är hans egendom. 22Om någon under ett slagsmål stöter till en havande kvinna så att hon får missfall men ingen annan skada sker, skall han böta vad kvinnans make kräver, sedan värdering ägt rum.

5 Mos 28

15Men om du inte lyssnar till Herren, din Gud, och inte troget följer alla hans bud och stadgar, som jag i dag ger dig, då skall alla dessa förbannelser nå dig och komma över dig:

16Förbannelse över dig inne i staden och förbannelse ute på åkern.

17Förbannelse över dina korgar och dina baktråg.

18Förbannelse över de barn du får och den skörd du bärgar, över kornas kalvar och tackornas lamm.

19Förbannelse över dig när du kommer och förbannelse över dig när du går.

20Herren skall sända förbannelse, förvirring och fruktan över dig i allt arbete du utför, tills du utplånas och möter en snar förintelse på grund av dina onda gärningar, för att du övergav mig. 21Herren skall låta pesten få dig i sitt grepp, tills han har utrotat dig från det land du kommer till och tar i besittning. 22Herren skall slå dig med sjukdom, feber, hetta och frossa, med torka, rost och sot, och allt detta skall förfölja dig tills du har förintats. 23Himlen över ditt huvud skall bli koppar och marken under dig järn. 24Herren skall förvandla regnet över ditt land till damm och sand, som faller över dig från himlen tills du har utplånats. 25Herren skall låta dina fiender besegra dig. Om du anfaller dem från ett håll, skall du fly för dem åt sju håll. Du skall bli en skräckbild för alla riken på jorden. 26Dina fallna skall bli till föda åt alla himlens fåglar och åt markens djur, ty ingen finns som kan jaga bort dem. 27Herren skall slå dig med Egyptens bölder och med svulster, skabb och klåda, så att du aldrig kan botas. 28Herren skall slå dig med vanvett, blindhet och skräck. 29Mitt på dagen skall du famla dig fram som en blind i mörker. Du skall inte lyckas med något utan ständigt förtryckas och utnyttjas, och ingen skall hjälpa dig.

30När du trolovar dig med en kvinna kommer en annan man att lägra henne. När du bygger ett hus kommer du inte att få bo i det. När du planterar en vingård kommer du inte att få skörda frukten. 31Din oxe skall slaktas inför dina ögon utan att du får äta av köttet. Din åsna rövas bort, och du får den aldrig tillbaka. Dina fiender tar dina får, och ingen hjälper dig. 32Dina söner och döttrar skall i din åsyn utlämnas åt ett främmande folk, och du skall gråta efter dem dagen lång, men du kan ingenting göra. 33Ett folk du inte känner skall äta din skörd och frukten av all din möda, och du skall ständigt bli förtryckt och misshandlad. 34Du kommer att bli galen av allt dina ögon tvingas se.

35Herren skall slå dig med elakartade och obotliga bölder på knän och lår, ja, från huvud till fot. 36Till ett folk, okänt för både dig och dina fäder, skall Herren fördriva dig och din kung, honom som du har gjort till din härskare. Där skall du tjäna andra gudar, gudar av trä och sten. 37Du skall väcka fasa och bli till en skam och en visa bland alla folk till vilka Herren driver bort dig.

38Fastän du sår mycket skall du skörda litet, ty gräshopporna förstör din gröda. 39Planterar du vingårdar och arbetar i dem får du ändå inget vin att dricka eller lagra, ty larverna äter upp alltsammans. 40Har du olivträd över hela ditt område får du ändå ingen olja att smörja dig med, ty oliverna faller av. 41Får du söner och döttrar förlorar du dem, ty de förs bort i fångenskap. 42Alla dina träd och allt som växer på dina åkrar härjas av skadedjur. 43Invandraren som bor hos dig skall höja sig över dig, högre och högre, medan du skall sjunka, djupare och djupare. 44Han skall ge lån till dig, men du kan inte ge lån till honom. Han skall bli huvud, du skall bli svans.

45Alla dessa förbannelser skall nå dig, de skall förfölja dig och komma över dig tills du har utplånats, därför att du inte lyssnade till Herren, din Gud, och inte följde de bud och stadgar han gav dig. 46Förbannelserna som drabbar dig och dina efterkommande skall bli till varnande tecken för alla tider. 47Eftersom du inte tjänade Herren, din Gud, när du levde glad och mätt och hade överflöd på allt, 48måste du i stället, hungrig och törstig, naken och utblottad, tjäna den fiende som Herren sänder ut mot dig. Han skall lägga ett ok av järn på din nacke tills han har utplånat dig.

49Herren skall sända ett folk mot dig långt bortifrån jordens ände, och det skall slå ner på dig som en örn, ett folk vars språk du inte förstår, 50ett folk med ansikten av sten, ett folk som inte vördar de gamla och inte skonar de unga. 51Detta folk skall äta de djur som föds hos dig och den skörd du bärgar tills du har utplånats. De skall inte låta dig behålla något av säden, vinet eller oljan, av kornas kalvar eller tackornas lamm, utan fortsätta tills de har förintat dig. 52De skall belägra dig i alla dina städer tills murarna faller överallt i ditt land, de höga befästningsverk som du sätter din lit till. De skall belägra dig i alla dina städer överallt i ditt land, det som Herren, din Gud, har gett dig.

53I den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig kommer du att äta dina egna barn, köttet av sönerna och döttrarna som Herren, din Gud, har gett dig. 54En man i ditt folk som är vek och bortskämd skall inte unna sin bror, sin egen hustru och de barn han ännu har kvar 55att få ett stycke av hans barns kött, det enda han har att äta i den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig i alla dina städer. 56En kvinna i ditt folk som är vek och bortskämd, så bortskämd och vek att hon aldrig har behövt gå med sina fötter på marken, skall missunna sin egen man, sin son och sin dotter 57både efterbörden som kommer ut ur hennes sköte och de barn hon föder, och hon skall själv äta upp detta i hemlighet, det enda hon har i den fruktansvärda nöd som fienden vållar dig i dina

58Om du inte troget följer allt som står i denna lag, allt som skrivits här i boken, och inte fruktar detta ärorika och fruktansvärda namn, Herren, din Gud, 59då skall Herren slå dig och dina efterkommande med ofattbara plågor, väldiga plågor som inte går över, svåra sjukdomar som inte går över. 60Alla de farsoter som du darrade för i Egypten skall han skicka mot dig, så att de får dig i sitt grepp. 61Även alla sjukdomar och plågor som inte har nämnts i denna lagbok skall Herren låta hemsöka dig, tills du har utplånats. 62Av er som förut var talrika som stjärnorna på himlen skall bara ett fåtal leva kvar, därför att du inte lyssnade till Herren, din Gud. 63Liksom Herren gladde sig åt att låta det gå er väl och göra er talrika, så skall han glädja sig åt att förinta och utplåna er, och ni skall ryckas bort från det land du nu kommer till och tar i besittning.

Jes 43

4Du är dyrbar för mig,

jag ärar och älskar dig.

Därför ger jag människor i utbyte mot dig,

andra folk som betalning för ditt liv.

[rara]
2015-10-22, 12:31
#71

Här har du Internettan som hävdar tolka bibeln genom den „heliga anden“ något att fundera på. Jag citerar ur bibeln:

2 sam 24

1Herrens vrede blossade åter upp mot israeliterna, och han eggade David mot dem. ”Du skall räkna folket i Israel och Juda”, sade han.

1 krön 21

1Satan trädde nu upp mot Israel och eggade David att räkna israeliterna.

Hur kan det komma sig att 2 olika bibelställen beskriver en och samma sak, fast en gång är det „Herren“ och en annan gång „satan“ som är aktören. Helt enkelt. Det är satan som är „herren“. Kristus är inte Jahves son som religionerna hävdar. Kristus är guden som har blivit till människa medan Jahve är satan. Jahve presenterar sig med orden „jag är El Schaddai“ i den hebräiska orginaltexten „Ani ha el Schaddai“ Genesis, första moseboken 17.1., men i bibeln har det översätts till „”Jag är Gud den Väldige“, fast ordet gud inte förekommer i det hebräiska gamla testamentet. Endast ordet „Adonai“ som betyder Herre, men som sagt är ju „herren“ satan.Det är ju lätt att genomskåda, att det gamla testamentet är djävulens bok.

[rara]
2015-10-22, 13:31
#72

I inlägg #70 ska det förstås stå så här: Idag är till och med barnen tillräckligt upplysta för att INTE gå på religionernas rappakalja.

Och inte: Idag är till och med barnen tillräckligt upplysta för att gå på religionernas rappakalja.

Kan tyvärr inte hantera mitt inlägg längre.

[Hukanson]
2015-10-22, 19:07
#73

Det är inte komstigt att Jsus kom och bytte ut läran om lydnad mot Kungen och Samhällslagen med en lära om rättfärdighet och församlingens kärlekssammanhållning. Konstigare då att Europa ändå blev ett samhälle med en samhällslära om lydnad mot Kungen och Lagen….i Jesu kristi namn. Idag håller allting på att spricka upp och sönder och samman. Samhällsläran fungerar inte längre. Neale Donald Walsch skriver böcker om en Morgondag som vi måste skapa själva genom att enbart tro på oss själva…våra förmågor och möjligheter att växa genom att göra. Mitt i Harmageddon hörs rösten av Bahai som från berget Carmel uppfordrar till enhet, vetenskaplighet, förändring och fortsatt tro på en kärleksfull Gudomlig Skapare i harmoni och god ordning. Den sant existerande himmelen är befolkad av människor och gudar som genom språkrörens kanaliseringar och internet webbens tillgänglighet, vattnar oss fuktiga nästan dagligen med kärleksbrev och förklaringar om vad som pågår. Visst är det intressant att förstå hur människan relaterade till Gud förr i tiden och kanske har vi något att lära av det men vårt samhälle har problem och vi börjar sakna något att hålla oss i när vi ska regera vårt samhälle och utveckla vårt sociala liv, inklusive skola och universitet. Här har vi mycket att samtala om och gör gärna det på Tro i Fokus.

Internettan
2015-10-23, 19:20
#74

#68:

Det är bra i så fall. Så länge det stämmer med Bibeln… (Och det verkar det inte göra.)

#70:

Tills nu har jag bara läst om upplevelserna i kristliga rörelsers…

Läst om dem… ??? 

Skrämselpropaganda som manipulationsverktyg är heller inte "ljuset" precis.

Nej, inte propaganda. Men sanningen kan vara skrämmande eftersom det finns både ljus och mörker.

Idag är till och med barnen tillräckligt upplysta för att gå på religionernas rappakalja.

Synd att du ser det så. Jag önskar du visste vad allt betyder i Bibeln, för då hade du sett på ett helt annat sätt. Jag ser att du blir provocerad av Bibeln. (Du uttrycker dig hela tiden nedsättande.) Får man fråga varför?

Men ännu festligare är det att läsa hur kristusrörelserna idag klassar allt som har med new age att göra. Till och med homöopati, kinesisk medicin och akupunktur har jag sett klassas som okkultism eller trolleri. 

Jag har också alltid tänkt mig alternativmedicin som oskyldigt. Men nu tror jag att mer än vad vi tror kommer från källor som inte är "rena".

Jag ska berätta för dig om en man i min församling. Hans fru var hos en alternativ-terapeut (minns inte om det var akupunktur eller zon-terapi eller något annat) för någon tillfällig åkomma för några år sedan. Behandlingen omfattade flera besök under några veckor. Mannen kände direkt när hon kom hem första gången att han inte kunde ta i henne eller sova bredvid henne på natten. Han mådde jättedåligt. Under de veckor som behandlingen varade kände han likadant, men efter att hon varit där sista gången släppte det. Det här var ingenting han hade förväntat sig eller ens trott i förväg att denna behandling skulle vara något som var negativt i förhållande till den kristna tron. Så det var ingen placebo-effekt, typ.

Och då är man enligt bibeln förstås en "syndare" oavsett om man har syndat eller inte.

Vi är inte syndare för att vi syndar. Vi syndar för att vi är syndare. Adam och Eva lät sig luras av ormen (Satan/frestaren), och de gjorde precis det som vi alla skulle ha gjort. Så synden kom in i bilden och påverkade hela jorden med dess varelser. Vi har alla en syndanatur. Finns inte en människa som inte har syndat. Så det du skrev kan man inte riktigt skriva.

Men bibeln förbjuder ju att syssla med "det okkulta". Har du sett en helig ande någon gång?

Andevärlden är verklig men utan Jesus ska vi aldrig närma oss den världen. Den helige Ande kommer till oss som en gåva.

Att vara oberoende av andra människors tyckande, kärlek, åsikter  är den totala friheten.

Ja, det är ju skönt, antar jag. Men du gör ingen bra reklam för "upplystheten". Har lite svårt att tro på den av den anledningen.

Det är ju just det som är poängen. Skulle alla varelser vara färdiga skapelser och om evolutionen inte skulle finnas, skulle man hitta hundratals miljoner år gamla skelett och fossiler från både människor och alla däggdjur som lever idag.

Nej, skapelsen skedde inte för hundratals miljoner år sedan. Bara ca sex tusen år sedan. Och det finns många skelett, både från "moderna djur" och från gamla uttjänta modeller.

"Och det finns inga bevis för vad som kan ha hänt för 40 000 år sedan."

Jo, beviset är loggboken i vår DNA plus arkeologiska fynd och undersökningar.

Vi har alla samma skapare och livet är uppbyggt på ett visst sätt, med liknande strukturer i allt liv. Vi tror vi kan spåra 40 000 år tillbaka i tiden vad som har hänt… Och du TROR på det. Men man vet fortfarande inte.

Visst får du ifrågasätta allt som jag skriver, liksom jag också har rätten att argumentera emot dig. Det gör jag hela tiden, men du tar dig inte till mina argument utan du snedvrider bevisen som jag refererar till, dvs. du snedvrider det till någonting som du kan svara på och den kognitiva dissonansen får dig att se det som om du inte skulle få ifrågasätta vad jag skriver. Försök en gång att ta dig till mina argument och svara på dom och inte på det som du snedvrider det till och drar slutsatser med, som "den kan inte ifrågasättas".

Jag snedvrider inte. Jag rättvrider från det sneda. Och det måste jag väl ha rätt att göra? Eller menar du att jag måste "ta till mig" dina argument i betydelsen att jag måste foga mig efter din tro? Kanske du skulle prova att ta till dig mina argument? Sanningen om Gud nås inte genom vetenskap. Det borde du nästan veta..?

Om du verkligen vill veta mer om Bibeln så kan du söka på Internet. Istället för att bara läsa rakt av utan förståelse och sen reta upp dig. Jag lovar - det finns förklaringar till alla bibelställen.

Men jag tror inte du kommer att göra det. Lika lite som jag tänker fördjupa mig i evolutionsbiologers tolkningar om livet. För vi har redan vår tro, du och jag. ;) (Och där blev du retad, eller..?) 😂 (Förlåt)

Ha det bra i alla fall, mitt i alltihop!

"Every point of view is a view from a point."

Internettan
2015-10-23, 19:46
#75

#71:

Gud använder både onda och goda för sitt godas syfte. Gud tillåter Satan att "ge sig på" hans folk när de förtjänat det.

#73:

Konstigare då att Europa ändå blev ett samhälle med en samhällslära om lydnad mot Kungen och Lagen….i Jesu kristi namn.

Överheten är insatt av Gud av olika anledningar. Vi får de ledare vi förtjänar och vill vi påverka ledare så ska vi be till Gud för dem.

Först när människan har verklig kontakt med Gud klarar vi av att leva i frid i våra samhällen. Men så har det aldrig varit, ens i kristna länder.

"Every point of view is a view from a point."

[rara]
2015-10-24, 13:08
#76

#74

"Läst om dem… ??? "

Just det! I rekambroschyrerna osv., men det är ingenting som har en verklighetsanknytning.

"Nej, inte propaganda. Men sanningen kan vara skrämmande eftersom det finns både ljus och mörker."

Jo, det är ren propaganda och ingen sanning. Du har ju inte lyckats att anknyta det till verkligheten på något sätt med argument, bara med tro och med saker som du påstår rakt ut i luften.

"Synd att du ser det så. Jag önskar du visste vad allt betyder i Bibeln, för då hade du sett på ett helt annat sätt. Jag ser att du blir provocerad av Bibeln. (Du uttrycker dig hela tiden nedsättande.) Får man fråga varför?"

Det är just för att jag kan läsa bibeln objektivt, utan inflytande av trosföreställningar som jag har en klarare syn på saken än du och eftersom du inte kan svara på kritiken har du valt att tänka ut dig en anledning till varför jag kritiserar den. Det är inget logiskt argument att bemöta kritik genom att hävda att jag skulle vara provocerad och därför uttrycker mig nedlåtande, utan det betyder att du inte kan bemöta kritiken sakligt.

"Jag har också alltid tänkt mig alternativmedicin som oskyldigt. Men nu tror jag att mer än vad vi tror kommer från källor som inte är "rena"."

Som sagt….. förr i tiden trodde man att sjukdomar orsakas av onda andar och demoner och att botmedlet är exorzism. Idag vet man mer om kroppens fysiologi, biokemi och man vet vilken roll livsstil, kost och det psykologiska spelar. Man vet hur psyket påverkar kroppens biokem, energisystem och tvärtom.  Förr i tiden hade man en mer vidskeplig syn på saken. Allt som man inte kunde förklara klassades som (svart) magi. Du verkar att leva kvar i den mörkaste medeltiden och skulle alla tänka som du, skulle fortfarande oskyldiga kvinnor brännas som häxor på bål. Det är "bibelns hemska frukter".

"Jag ska berätta för dig om en man i min församling…………"

Bla…. bla…. bla…. jag känner er propaganda tillräckligt för att inte låta  mig luras av de här dumheterna,.

"Vi är inte syndare för att vi syndar. Vi syndar för att vi är syndare. Adam och Eva lät sig luras av ormen (Satan/frestaren), och de gjorde precis det som vi alla skulle ha gjort. Så synden kom in i bilden och påverkade hela jorden med dess varelser. Vi har alla en syndanatur. Finns inte en människa som inte har syndat. Så det du skrev kan man inte riktigt skriva."

Om du verkligen tror på den här rappakaljan kan du ju ställa dig frågan varför gud har skapat oss som syndare. En allmäktig gud skulle ju kunna ha skapat oss som perfekta. Och dessutom, skulle han ha skapat oss alla med en syndarnatur måste han ju vara nöjd med att vi syndar och är precis så som han skapade oss och därför finns det heller ingen anledning till att straffa oss. Om man uppfostrar ett barn till att det ska stjäla i affärer så kan man ju heller inte bli arg på barnet om det går och stjälar i affärer.

"Andevärlden är verklig men utan Jesus ska vi aldrig närma oss den världen. Den helige Ande kommer till oss som en gåva."

Jag frågade dig redan tidigare om du någonsin har sett en ande eller om det här bara är din vidskepliga tro.

"Ja, det är ju skönt, antar jag. Men du gör ingen bra reklam för "upplystheten". Har lite svårt att tro på den av den anledningen."

Eftersom jag inte är här för att göra reklam, manipulera folk eller att sprida propaganda (så som du) spelar det ingen roll för mig vad du som inte är mottaglig för saker som motsäger din tro, tror. Jag vill inte att folk ska tro på mig eller på någon annan. Ingen har någonsin blivit upplyst genom att tro på någon eller på något. Folk måste söka själva. Krishnamurti beskriver det bra:

http://paranormal.se/mirror/sokaren/www.sokaren.se/INDEX382.HTML

"Krishnamurti menar att man skall överge alla färdiga läror och utgå från noll, så att ingenting - ingen tanke, ingen förutfattad mening står mellan iakttagaren och det iakttagna. Att se direkt är hans metod, bara se, inte tänka människotankar kring det man ser, inte tolka, försöka förklara, bara "ta in" verkligheten precis som den är."

"Det finns många röster som talar om för oss hur vi skall tänka, vad vi skall göra: lärare, massmiediafolk, präster, terapeuter, vetenskapsmän, alla sorters specialister. Vem kan göra sig oberoende av alla dessa auktoriteter och tänka fritt och klart? Kan någon göra det? Det är inte säkert. I alla händelser är det svårt, säger Krishnamurti. Men man bör kämpa sig fri, ty alla dessa förkunnelser sätter gränser för oss, gör oss ofria, programmerade. Om vi inte gör oss fria, kan vi inte se med oförvillad blick, utan bara så som någon eller några auktoriteter förklarar för oss att vi skall se. Vi blir andliga slavar, utan egen uppfattning."

"Religionerna är skapelser av mänsklig tanke, säger Krishnamurti. De kommer inte från Gud. Och så har det alltid varit: människan skapar sig religioner att tro på. Dessa är inte sanning, utan de står i vägen för upptäckten av sanningen."

"Fri är man först när man ställt alla färdiga trossystem åt sidan och beslutat sig för att söka själv, utan ledare, utan auktoriteter. Det gäller att se bortom alla föreställningar om världen, om hur den bör vara, fri från alla begränsande och förvanskande tankar om världen. I den djupa inre stillheten, där sinnet är tomt, tankarna utan syfte, kan människan se klart och sant hur det verkligen är."

"Nej, skapelsen skedde inte för hundratals miljoner år sedan. Bara ca sex tusen år sedan. Och det finns många skelett, både från "moderna djur" och från gamla uttjänta modeller."

Jaha….. Smiley Emoticon  ……  då kan man ju undra varifrån de mänskliga skeletten kommer ifrån som är upp till 200.000 år gamla. Man kan undra vem som byggde pyramiderna för 15.000 år sedan (utomjordingar?) och sen ska du veta att människans mitokondriala DNA bara förärvs från modern och man pga genetiska undesökningar har kommit fram till att alla människor härstammar från en enda kvinna som befann sig i en liten grupp människor som lämnade Afrika för 150.000 till 200.000 år sedan. https://sv.wikipedia.org/wiki/Mitokondrisk_Eva

"Vi har alla samma skapare och livet är uppbyggt på ett visst sätt, med liknande strukturer i allt liv. Vi tror vi kan spåra 40 000 år tillbaka i tiden vad som har hänt… Och du TROR på det. Men man vet fortfarande inte."

Om jag refererar till en fullständig kartläggning av genernas evotionära utveckling som räcker tillbaka till 40.000 år är det ingenting som har med "tro" att göra utan det är evidensbaserad bevisad vetenskaplig fakta. Men du demonstrerar för alla som du vill manipulera att du inte kan bemöta fakta som motsäger din tro på ett annat sätt än att blunda för den och att kalla vetenskaplig fakta "tro". Du demonstrerar också hur den bibliska hjärntvätten befriar folk från en objektiv syn på saker och ting. Om verkligheten skiljer sig från tron, då är det verkligheten som det är fel på.

"Jag snedvrider inte. Jag rättvrider från det sneda."

Men du demonstrerar ju om igen att du sned/rätt visar verkligheten så att den ska passa ihop med din tro. En icke hjärntvättad människa skulle anpassa sin tro till verkligheten om den inte stämmer överens och inte som du, tvärtom.

"Och det måste jag väl ha rätt att göra? Eller menar du att jag måste "ta till mig" dina argument i betydelsen att jag måste foga mig efter din tro? Kanske du skulle prova att ta till dig mina argument?

Nu snedvrider du verkligheten igen. Det är du som har en tro (som du i brist på argument upprepar) och det är jag som har argument som du inte verkar att vara mottaglig för). Jag har ingen tro och du har inga argument.

Sanningen om Gud nås inte genom vetenskap. Det borde du nästan veta..?"

Genom att tro har ingen människa hittat till någon sorts sanning. Därför har jag hittat och du tror fortfarande utan att hitta.

"Om du verkligen vill veta mer om Bibeln så kan du söka på Internet. Istället för att bara läsa rakt av utan förståelse och sen reta upp dig. Jag lovar - det finns förklaringar till alla bibelställen."

Jag har faktiskt citerat ur bibeln och du kunde inte ge ett enda logiskt svar utan bara flummiga svar som att man behöver den heliga anden för att läsa den. Det är väl så som troende reagerar när de möter sin kognitiv dissonans i sig.

#75

Du har inte accepterat vad som står i bibeln. Det står inte att gud släppte loss satan på folk. Varför skulle en allmäktig gud behöva satans hjälp för att straffa folk? Och varför skulle satan hjälpa gud?

I bibeln står

2 sam 24

1Herrens vrede blossade åter upp mot israeliterna, och han eggade David mot dem. ”Du skall räkna folket i Israel och Juda”, sade han.

1 krön 21

1Satan trädde nu upp mot Israel och eggade David att räkna israeliterna.

Sen kanske du inte vet, att man upptäckte de äldsta orginaltexter av Matteus evangeliet och andra evangelium i ett tyskt kloster för någon tid. Där hittade man även texter i fragment som av "okänd anledning" inte finns med i bibeln, tex. delar av Jesus bergpredikan.

Här finns alla sammanfattade fragment i tysk översättning:

http://thuletempel.org/wb/index.php/Matth%C3%A4us-Evangelium

som jag citerar ur:

"2.5 Zu jener Zeit werden viele Menschen jenes Volkes schon zuvor aus eigenem erkannt haben, dass der Hebräergott und der Geist der Hebräerschrift ein Schreckbild der Hölle ist. Und sie werden dieses Schreckensbild von sich weisen und der ewigen Wahrheit werktätig dienen, ohne noch DEN erkannt zu haben, der allein die ewige Wahrheit ist."

Översättning:

2.5 På den tiden kommer många människor i denna nation på egen hand ha kommit på att den hebreiska guden och anden i den hebreiska bibeln är en skräckbild av helvetet. Och de kommer att förkasta den här skräckbilden och tjäna den eviga sanningen utan att känna igen den enda som är den eviga sanningen.

Det här är faktiskt Jesus ord om Jahve och det här är en profeteria som faktiskt STÄMMER!

Här finns nyupptäckta fragment av Johannes evangeliet:

http://thuletempel.org/wb/index.php/Johannes-Evangelium

Här beskriver Jesus "El Schaddai" (som Jahve presenterade sig som), som satan och fadern alla lögner:

"34 So er dies tun wird, werden auch wir das Werden an uns selbst erfahren, um dann ein zweites mal sterben zu müssen. Vor diesem zweiten Sterben aber werdet ihr und werden wir Wege gehen, die entweder in das himmlische Reich des Lichtes heimführen – oder aber münden im Höllenpfuhl des Bösen, des Widersachers, welcher der Vater aller Lüge ist, der Verworfene: Der Schaddai, dem ihr nachstrebtet.“

Liknande uttalande av Jesus hittar man även i barnabas breven.

I alla fall har Schaddain/Schaitan/Satan,  lyckats att föra dig bort från gud!

Annons:
[Moon Light]
2015-10-25, 18:50
#77

Jag blir väldigt bekymrad när jag läser den här tråden för den pekar på att alla andra har fel utom kristendomen som  idag är så förlegad att den inte kan fylla sin uppgift.

Internettan du kämpar för att alla ska hitta rätt jäkla Gud men du har inte en tanke på att vi andra valt andra vägar att gå och du har inte en tanke på att den Messias som du dyrkar och predikar  är just en ond ande som vill oss alla ont men Jesus var av annan karaktär ,han dömde inte men det gör du,han gav oss fri vilja att vandra vår väg så förklara dig ur det där du Internettan  om du kan 😕

Jesus älskar alla barnen eller ❤️

Internettan
2015-11-02, 13:24
#78

#76:

Det är just för att jag kan läsa bibeln objektivt, utan inflytande av trosföreställningar som jag har en klarare syn på saken än du 

Så fungerar det inte. Men det kan du inte se så länge du är utanför den kristna tron. 

Om du verkligen tror på den här rappakaljan kan du ju ställa dig frågan varför gud har skapat oss som syndare. En allmäktig gud skulle ju kunna ha skapat oss som perfekta. 

Gud skapade oss med förmågan att välja. Den fria viljan är viktig för Gud. Annars hade han kunnat skapa oss som perfekta robotar. Men det ville han inte.

Jag frågade dig redan tidigare om du någonsin har sett en ande eller om det här bara är din vidskepliga tro.

Jag har aldrig sett en ande. Men Bibeln talar om dem och andra människor berättar om dem.

Eftersom jag inte är här för att göra reklam, manipulera folk eller att sprida propaganda (så som du) spelar det ingen roll för mig vad du som inte är mottaglig för saker som motsäger din tro

Men även om du struntar i vad jag tror om dig så borde du undra över vad din s.k. upplysthet är värd när den yttrar sig så… konstigt. Du känns som vilken världslig människa som helst. Du smattrar mängder av ord som inte andas visdom utan mer av världens trygghet i det vi kan se med våra egna ögon. Jag funderar på om det är mig du försöker övertyga eller om det är dig själv? Din tillit till vetenskapen och världens människor får mig att klia mig i huvudet.

Det hjälper inte att du hela tiden länkar till än den ena, än den andra. Man kan hitta allt på internet. Där finns inte facit. (Jo, ibland. Men det går ändå inte att bevisa, det är ändå tron som avgör.)

http://paranormal.se/mirror/sokaren/www.sokaren.se/INDEX382.HTML

"Krishnamurti menar att man skall överge alla färdiga läror och utgå från noll, så att ingenting - ingen tanke, ingen förutfattad mening står mellan iakttagaren och det iakttagna. Att se direkt är hans metod, bara se, inte tänka människotankar kring det man ser, inte tolka, försöka förklara, bara "ta in" verkligheten precis som den är."

Okej? Är det därför olika andliga "vishetslärare" kommer upp med olika "sanningar" och religioner?

Jaha….. Smiley Emoticon ……  då kan man ju undra varifrån de mänskliga skeletten kommer ifrån som är upp till 200.000 år gamla. 

Du får tro så om du vill. Så länge du är medveten om att det är en tro.

"Vi har alla samma skapare och livet är uppbyggt på ett visst sätt, med liknande strukturer i allt liv. Vi tror vi kan spåra 40 000 år tillbaka i tiden vad som har hänt… Och du TROR på det. Men man vet fortfarande inte."

Om jag refererar till en fullständig kartläggning av genernas evotionära utveckling som räcker tillbaka till 40.000 år är det ingenting som har med "tro" att göra utan det är evidensbaserad bevisad vetenskaplig fakta. 

Men det är inte bevisat. Du vet inte vad ordet bevis betyder?

Men du demonstrerar för alla som du vill manipulera att du inte kan bemöta fakta som motsäger din tro på ett annat sätt än att blunda för den och att kalla vetenskaplig fakta "tro". Du demonstrerar också hur den bibliska hjärntvätten befriar folk från en objektiv syn på saker och ting. Om verkligheten skiljer sig från tron, då är det verkligheten som det är fel på.

Varför använder du ord som "manipulera"? Klarar du inte att diskutera?

Det är inte verkligheten det är fel på, det är människors tolkning av verkligheten det är fel på. Vi hjärntvättas i skolan och i media mm. Kontakten med Gud får oss att se bortom detta. 

Har du tänkt på att om du har rätt så är jag helt ute och cyklar. Då verkar jag vara "koko". Jag ser det själv. Men om jag har rätt - då är det du och de flesta i världen som är ute och cyklar. För de två olika synsätten (det kristna och världens) går inte att förena. Din reaktion på det jag skriver bekräftar min tro, för i Bibeln står det att världen hatar kristna. Den tron går inte att förstå om man inte själv blir pånyttfödd. 

Att följa Jesus är inget som folk hyllar De dödade Jesus. Om man har en tro där Jesus är begriplig för världen (som den bild av Jesus som New Age har) - då har man inte den sanna kristna tron. De flesta här gör om Jesus och gör om Bibeln - och tada så har men en Jesus man kan följa och älska. Och så tror man på sin egen uppfinning - utan att ha något annat att gå efter än …vadå? Hur kan man tro att man finner sanningen på det viset. Jesus som ÄR sanningen, vägen och livet. Så gör människor om Jesus och SEN tror man. 

Så…  att du blir provocerad av att jag inte böjer mig för den tillrättalagda verklighet som du själv tror på och som du inte tolererar att någon ifrågasätter - det hade jag förväntat mig från början. Det tar jag med ro. Jag vet inom mig vad som är sant. Gud visar vad som är sant. Människors kunskap är begränsad och om den hade varit så suverän som du tror så hade världen inte sett ut som den gör.

Men du demonstrerar ju om igen att du sned/rätt visar verkligheten så att den ska passa ihop med din tro. En icke hjärntvättad människa skulle anpassa sin tro till verkligheten om den inte stämmer överens och inte som du, tvärtom.

Det gör jag. Jag har lärt mig vad verkligheten är. Jag går inte längre bara utifrån vad jag ser med mina ögon, vad skolan har lärt mig och vad media säger. Kan du säga detsamma? Eller är det du som är hjärntvättad? Hur skulle du kunna veta så säkert? Tror du man märker om man är hjärntvättad? Du och jag sitter alltså i samma båt: den båten heter Tro. :)

Genom att tro har ingen människa hittat till någon sorts sanning. Därför har jag hittat och du tror fortfarande utan att hitta.

Och du kan veta att jag inte hittat sanningen? Man brukar säga att ju mer vi lär oss desto mer inser vi hur lite vi vet. Det gäller nog inte dig. T.o.m. vetenskapen skulle erkänna att vi vet så lite som bara några procent om allt som finns att veta. Ändå tycker du att du vet att den kristna tron är falsk. Du tror i alla fall att du är upplyst…

Jag har faktiskt citerat ur bibeln och du kunde inte ge ett enda logiskt svar utan bara flummiga svar som att man behöver den heliga anden för att läsa den. Det är väl så som troende reagerar när de möter sin kognitiv dissonans i sig.

Jag erkänner att jag är kass på att försvara tron. Kan inte hitta allt det som jag lärt mig och plocka fram rätt saker. Tyvärr. Men när jag ändå har svar så kan du inte acceptera ett enda ändå. Så det hade kanske inte spelat någon roll?

#75

Du har inte accepterat vad som står i bibeln. Det står inte att gud släppte loss satan på folk. Varför skulle en allmäktig gud behöva satans hjälp för att straffa folk? Och varför skulle satan hjälpa gud?

Det står att Satan gjorde saker - det står som sagt inte om det var på eget initiativ eller på Guds. Summan av Guds Ord är sanning och Bibeln får tolka Bibeln. Gud använder t.ex onda andar mot människor i olika syften. T ex 1 Sam 16:14

Satan hjälper gärna till att plåga Guds folk om han kan. Många gånger handlar det om att Gud vill pröva oss, och se om vi kan stå fasta i tron trots frestelser eller hot. Och Satan vill försöka få oss på fall.

Sen kanske du inte vet, att man upptäckte de äldsta orginaltexter av Matteus evangeliet och andra evangelium i ett tyskt kloster för någon tid. Där hittade man även texter i fragment som av "okänd anledning" inte finns med i bibeln, tex. delar av Jesus bergpredikan.

Här finns alla sammanfattade fragment i tysk översättning:

http://thuletempel.org/wb/index.php/Matth%C3%A4us-Evangelium

som jag citerar ur:

2.5 På den tiden kommer många människor i denna nation på egen hand ha kommit på att den hebreiska guden och anden i den hebreiska bibeln är en skräckbild av helvetet. Och de kommer att förkasta den här skräckbilden och tjäna den eviga sanningen utan att känna igen den enda som är den eviga sanningen.

Det här är faktiskt Jesus ord om Jahve och det här är en profeteria som faktiskt STÄMMER!

Konstigt att du direkt anser att den här texten är sann och pålitlig - medan alla andra texter i Bibeln inte duger. Är det för att du utgår från din egen tro när du avgör? Tycker du själv att du bedömer objektivt?

Jag vet inte om den här texten är sann eller ej. Jag tror att Gud själv har sett till att hans Ord är sanningen till oss människor. Och det finns massor av texter som tillskrivs Jesus och hans lärjungar men som inte tros vara ifrån Gud. Det cirkulerade massor av gnostiska texter redan kort efter Jesu död och uppståndelse och det finns mycket forskning som visar att man kan lita på de val som gjorts när Bibelns kanon fastställdes. Det är inte så godtyckligt som många icke troende vill ha det till om man läser om saken (från andra källor än New Age då).

Men om man nu ändå vill fundera över texten:

Det mesta i Bibeln är bilder för olika saker. På den här jorden finns både ont och gott (för att visa oss vad valet står mellan), och att komma utanför Guds nåd när vi dör (helvetet) är en fasa.  Gud är en förtärande eld för dem som inte vill känna honom och som inte håller hans bud. Och den elden får vi möta även på jorden - vilket gör den till en bild av helvetet. Särskilt i Gamla testamentet - då lagen var rådande och Jesus ännu inte hade dött på korset. Många kristna menar att när Jesus kommer tillbaka och samlar sina troende så är nåden slut. Då kommer Gud åter igen bete sig som i GT.  Hans domar kommer över en jord som vänt sig bort från honom.

Oavsett vilket är summan av Guds Ord sant. Och man kan aldrig tolka en text isolerat från resten av Bibeln. 

Här finns nyupptäckta fragment av Johannes evangeliet:

http://thuletempel.org/wb/index.php/Johannes-Evangelium

Här beskriver Jesus "El Schaddai" (som Jahve presenterade sig som), som satan och fadern alla lögner:

I alla fall har Schaddain/Schaitan/Satan,  lyckats att föra dig bort från gud!

Jag kunde inte få en bra bild av vad texten säger i Googel översättning. Så jag kan inte kommentera. Det enda jag kan säga är: varför väljer du att tro att dessa texter är sanna medan alla 66 böcker i Bibeln är falska? Kan det bero på din tro?

(Förresten - tror du på helvetet? För dessa texter talar ju om det.)

"Every point of view is a view from a point."

Internettan
2015-11-02, 13:53
#79

#77:

Jag blir väldigt bekymrad när jag läser den här tråden för den pekar på att alla andra har fel utom kristendomen som  idag är så förlegad att den inte kan fylla sin uppgift.

Den är inte förlegad, sanningen ändrar sig aldrig. Det är bara människors åsikter som ändrar sig, med hjälp av den här världens gud (Satan). Jag vill bara varna för att en dag blir det för sent för att välja att ta emot Guds nåd i Jesus Kristus. 

Det är det jag vill säga. (Fast jag gör det på ett dåligt sätt, det erkänner jag… Har inte fått den gåvan.)

Internettan du kämpar för att alla ska hitta rätt jäkla Gud men du har inte en tanke på att vi andra valt andra vägar att gå

Det är ju just det jag tänker på… Annars hade jag ju inte skrivit något.

 och du har inte en tanke på att den Messias som du dyrkar och predikar  är just en ond ande som vill oss alla ont men Jesus var av annan karaktär ,han dömde inte men det gör du,han gav oss fri vilja att vandra vår väg så förklara dig ur det där du Internettan  om du kan Ledsen

Jesus kom för att frälsa. Men om vi inte tror på honom är vi redan dömda. Det finns inget neutralt.

1

Joh 3:18

Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

Han gav oss fri vilja att ta emot förlåtelse, nåd och evigt liv. Eller att låta bli. Du vill ha kvar kakan men ändå äta upp den?

Jesus älskar alla barnen eller

Jesus älskar alla människor och vill att vi ska välja att ta emot det han erbjuder. Inte ens en vanlig mänsklig förälder låter sitt barn snatta i affären, förlora sig i droger eller pröva på prostitution för att barnet vill - i kärlekens och den fria viljans namn. Men du vill att Jesus fria vilja ska vara på det sättet och att han ska låta oss gå vilse så att vi hamnar i helvetet? Eller du vill att Gud ska låta oss begå brott och sen bara slippa undan straffet? Inte ens i vår värld gör vi så. Vi vill att pedofiler och massmördare ska straffas. Gud är en rättvis Gud och han straffar varenda brott vi gör mot honom - och hans standard är oerhört hög. Det räcker att vi tänker en enda illvillig tanke om någon så har vi brutit mot något av Guds bud. Gud är helig. Men han är så god att han lät sin son ta straffet för våra synder så att vi kan gå fria. Vi får fritt ta emot detta om vi vill. Men vi kan också låta bli. Men då är det vårt eget val - och då får vi också ta de konsekvenser som följer av det liv vi levt.

Du vill att Gud ska strunta i att straffa oss? Och du vill välja bort Jesu erbjudande och att Gud ändå ska se genom fingrarna? Men Gud kan inte göra så, för det är emot hans natur. Och vi är hans skapelser och har att böja oss för vår Skapare.

Men det har vi moderna människor oerhört svårt att göra. Stolthet och högmodighet är en stor synd i Guds ögon. Och den synden är det som gör att vi vill gå vår egen väg, skapa oss vår egen gud och komma undan med det.

Men det tror jag inte att vi gör. Och det är skrämmande…

"Every point of view is a view from a point."

[Moon Light]
2015-11-02, 18:18
#80

# 79 

Ursäkta uttrycket nu men gudars jäkla skymning säger jag bara 😕för jag tror du vann ronden med orden : världens gud (Satan).🤫

Med världens gud så menar du alla andra religioner ? förstår jag dig rätt nu Internettan ?

Så muslimer dom har också fel,så vad händer med en muslim som inte tror på Din gud ? och nu tänker jag på alla våra flyktingar som kommer hit ska vi dissa dom också för att dom är muslimer och säga du kommer att brinna i helvetet för du tror på fel gud 😮jisses  och fy fa-en  snällt sagt 😮

Du skriver :Jag vill bara varna för att en dag blir det för sent för att välja att ta emot Guds nåd i Jesus Kristus.  

Varna på du och det är ju fint av dig för du är övertygad om ditt men jag är också övertygad om mitt  och för sent är det aldrig eftersom andra sidan konstant står öppen och tar emot andar som går över till ljuset.En del möts av Jesus andra inte för dom hade inte Jesu tro men in kommer dom i alla fall oavsett hur mycket du protesterar Internettan😃

Men Du en dag är både du och jag där 😎 känner du rädsla inför faktumet att gå över på andra sidan eller känner du dig lika  trygg som jag så pass att jag bara längtar över ?

För vet du vad Nettan,jag kommer att bjuda dig på ett härligt kalas med gott och dopp,mat och nöje för jag går över före dig och vill att du som alla andra andar ska se att vi alla får plats oavsett tro.

Jag vet mitt datum och även tid så vi ses där Internettan i all härlighet utan gränser för vilken tro och religion vi har .Det om nåt är fint när alla samlas på andra sidan och bara är i ren kärlek  ❤️

Internettan
2015-11-02, 18:53
#81

#80:

Med världens gud så menar du alla andra religioner ? förstår jag dig rätt nu Internettan ?

Satan är världens gud. Och han ligger bakom alla sätt som lurar oss bort från Gud - alltså ligger han bakom alla andra religioner.

Så muslimer dom har också fel,så vad händer med en muslim som inte tror på Din gud ? och nu tänker jag på alla våra flyktingar som kommer hit ska vi dissa dom också för att dom är muslimer och säga du kommer att brinna i helvetet för du tror på fel gud Förskräcktjisses  och fy fa-en  snällt sagt Snopen

Dissa dem? Vi ska naturligtvis berätta om de goda nyheterna - att de kan bli förlåtna och frälsta. Att inte berätta, är ju att låta dem gå förlorade. Och DET är väl inte snällt?

Varna på du och det är ju fint av dig för du är övertygad om ditt men jag är också övertygad om mitt  och för sent är det aldrig eftersom andra sidan konstant står öppen och tar emot andar som går över till ljuset.En del möts av Jesus andra inte för dom hade inte Jesu tro men in kommer dom i alla fall oavsett hur mycket du protesterar InternettanSkrattar

Men du… det vet du inte. Du tror så.

Men Du en dag är både du och jag där Cool känner du rädsla inför faktumet att gå över på andra sidan eller känner du dig lika  trygg som jag så pass att jag bara längtar över ?

Nej, jag känner mig inte alltid trygg. Det finns alltid en risk att halka bort från tron. Och om jag blir hotad till livet - vågar jag då stå för tron på Kristus? Och hur ska det gå för mina barn och anhöriga som inte är frälsta? 

Jag ser inte känsla av trygghet som ett mått på sanning. Jag kände mig jättetrygg när jag hade en tro inom New Age. Men det var ju för att jag inte kände till faran. "Alla vägar leder rätt" säger man - och det är ju perfekt för Satan. Ingen ifrågasätter pga sin falska trygghet, och så går man rakt mot fördärvet utan att fråga efter Guds vilja.

För vet du vad Nettan,jag kommer att bjuda dig på ett härligt kalas med gott och dopp,mat och nöje för jag går över före dig och vill att du som alla andra andar ska se att vi alla får plats oavsett tro.

Jag önskar att du hade rätt.

Jag vet mitt datum och även tid så vi ses där Internettan i all härlighet utan gränser för vilken tro och religion vi har .Det om nåt är fint när alla samlas på andra sidan och bara är i ren kärlek  Hjärta

Ja, det låter fint. Men jag tror att du bedrar dig… Vad vore det för mening med jordelivet om alla bara samlas och roar sig sen? Oavsett hur vi levt? Tror du inte ens på karma eller liknande? Att skörda det vi sår?

"Every point of view is a view from a point."

Maria
2015-11-02, 20:07
#82

#81 Jag förstår att du inte känner dig trygg. Hela dina långa texter talar för sig själv och din fruktan för Gud och då menar jag "fruktan" som i rädsla och inget annat.

/Maria

Det är bara med hjärtat som man kan se ordentligt. Det viktigaste är osynligt för ögonen"
Ur Lille Prinsen.

[Hukanson]
2015-11-02, 22:29
#83

Islam är utan tvekan en Abrahamitisk gudsdyrkan. Samma Gud men utanför det utvalda folkets tukt och ävlan…men bosatta inom Det Heliga Landet och ättlingar till Abraham på något sätt. Om man tänker till och analyserar litet kommer man fram till att det finns bara två religioner. Den Abrahamitisk/Israeliska religionen. Och den Hinduistisk/Buddhistiska religionen. Två vägar. "God-hood" och "Buddha-hood". Som jag ser det dyrkar Israel den Gudomliga Kvinnans Ursprung. Som jag ser det dyrkar Hinduisterna den Gudomliga Mannens Ursprung. Men Jesus är Skaparen; Mästarguiden för vår Utveckling, Uppstigande, Upphöjelse. Allt är underkastat Frälsningsplanen; Rättfärdighetsplanen. Han kan bli vår personliga frälsare ännu, om vi har tron.

Annons:
[Moon Light]
2015-11-03, 06:42
#84

# 82 Väl talat och jag kan bara instämma i dina ord👍.

Rädsla och fruktan vilket tyvärr många religioner handlar om att få makt över sina anhängare.Kliv utanför den fyrkanten och vips är där dominanta ord och händer som visar dig vart skåpet ska stå och gör man inte som sägs då har man ingen plats i himlen för man är en liten människosyndare som ska veta sin plats.

All frihet skalas bort av sk ledare,gurus,präster mf för makten är viktigare än människans välbefinnande och andlighet handlar inte om makt utan om att leva i harmoni och ha sin egen frihet allt annat är sektbeteende när vissa tror sig ha makten över andra människors val.

# 81 Skriver : Ja, det låter fint. Men jag tror att du bedrar dig… Vad vore det för mening med jordelivet om alla bara samlas och roar sig sen? Oavsett hur vi levt? Tror du inte ens på karma eller liknande? Att skörda det vi sår?

Varför skulle jag bedra mig i all den tid jag är övertygad,övertygad av andra sidan vilka jag lyssnar på men människans ord dom hör jag inte ett smack på i andliga frågor.Jag föredrar den sanna källan och dom som redan är på andra sidan för dom om nån vet hur det är där och innan du ens hinner tänka tanken så nej dom är inte mer demoner än vad du och jag är.Om dom nu vore demoner och onda andar då betyder det att både du och jag blir en demon eller ond ande när vi seglar över till andra sidan,voine voine🤓

Svar nej jag tror inte på karma eller tidigare liv heller vilket är en uppfinning av människan just för hon letar efter orsaker i ren rädsla för agerar vi fel på jorden då medföljer straff men straff finns inte på andra sidan utan det är enbart människans egen rädsla för så har vi blivit lärda hela livet att gör vi fel då får vi straff och allt det där för människan sen över på andra sidan,suck .

Vi behöver varken karma eller religioner för det handlar helt och hållet om sunt förnuft att beter vi oss illa så får vi tillbaka,rånar vi en bank så får vi fängelse eller är man sur och otrevlig med sin omgivning så är den lika tillbaka.Ren logik och här behövs inga sk andliga karma lagar eller andra andliga lagar vilka är helt uppfunnen av människan själv för hon går med så mycket rädsla inom sig.Sunt förnuft var mot andra som du vill att andra är mot dig svårare än så är det inte.

Att skörda det vi sår,åter en jordiskt beteende för här på jorden får vi skörda det vi sår vilket människan sen för över på en värld som endast innebär ren kärlek.Vi lär av våra misstag här så varför krångla till saker och föra över våra mänskliga beteenden och värderingar på gud,jesus,guider,våra nära och kära eller varför ens kalla det för himmelriket om nu himmelriket är så straffande så som kristendomen förkunnar.

Ena stunden är gud god och i nästa är han ond och en gud som  med ena handen klappar om oss för att med den andra handen smälla till en sån gud skulle jag öht inte vilja ha att göra med för då är det inte den äkta kärleksfulla Guden utan ett helt annat väsen man fått med sig som man omedelbums bör göra sig av med 😕

retep
2015-11-03, 17:39
#85

Internettan! Minns hur du för något och ett par år sedan nästan vågade vara självständig på din andliga väg och även i din tro….sen återvände du till det som kändes mer tryggt och säkert för dig…eller?! Hur som så visar du dig vara långt mycket mer vilse och beroende nu och ger varken Gud, Jesus eller dig själv rättvisa och värde.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[rara]
2015-11-04, 16:29
#86

#78

"Så fungerar det inte. Men det kan du inte se så länge du är utanför den kristna tron."

Det är klart att om man har en förutfattad åsikt som baserar på en tro, att man inte kan läsa en text lika klarsynt och objektivt än om man är fri från alla föreställningar.

"Gud skapade oss med förmågan att välja. Den fria viljan är viktig för Gud. Annars hade han kunnat skapa oss som perfekta robotar. Men det ville han inte."

Att skapa någon med en fri vilja utan att skapa honom med visdomen att välja rätt är ingen verklig fri vilja, utan det är en vilja som beror på en människas förmåga att bedömma saker och situationer. Det är heller ingen fri vilja om man blir straffad om man inte väljer det som "gud" vill och det är ingen kärlek om "gud" inte accepterar vad en människa pga den fria viljan har valt utan att han straffar honom för valet som han pga hans förmåga att bedömma saker har valt. Var är då den fria viljan?

"Jag har aldrig sett en ande. Men Bibeln talar om dem och andra människor berättar om dem."

Du menar att det räcker för dig att andra talar om vilken rappakalja som helst och skriver ner det i en bok för att du accepterar det som sanning? Då skulle man ju lika gärna kunna tro på jultomten. Det finns också folk som berättar att de har blivit kidnappade av utomjordingar och annan smörja. Har du så dåligt självförtroende att du inte litar på ditt eget omdöme och behöver andra människors omdöme?

"Men även om du struntar i vad jag tror om dig så borde du undra över vad din s.k. upplysthet är värd när den yttrar sig så… konstigt."

Värde är ett personligt subjektivt begrepp. Upplysning är bortom personliga och subjektiva värderingar. 

"Du känns som vilken världslig människa som helst."

Det kanske beror på att jag faktiskt ÄR en värdslig människa, precis som alla andra människor på jorden. I vår sanna natur är vi faktiskt alla upplysta, men förståndet hindrar oss att se det. Upplysning är inget annat än att SE och ERFARA vår sanna natur utan att förståndets rationalitet blandar i sig. men du kanske har andra förväntningar för att du själv inte har upplevt.

"Du smattrar mängder av ord som inte andas visdom utan mer av världens trygghet i det vi kan se med våra egna ögon."

Aha…. nu ser jag vilka förväntningar du har. Du förväntar dig en showmaster. I så fall måste du hålla till godo med någon guru eller präst som erbjuder dig en show, men det har ingenting med andlig utveckling att göra.

"Jag funderar på om det är mig du försöker övertyga eller om det är dig själv?"

Jag vet att jag inte kan övertyga dig, precis som jag heller inte kan övertyga en taliban eller IS terrorist att hans tro är fel och det inte väntar 72 jungfruar på honom om han spränger sig själv tillsammans med andra människor i luften. Hjärntvättade är inte mottagliga för logiska argument. Det är vad den här diskussionen visar och det nöjer jag mig med.

"Din tillit till vetenskapen och världens människor får mig att klia mig i huvudet."

För vetenskaplig forskning behövs det ingen "tillit" utan forskningsresultaten talar för sig själva. Vad människor säger är en annan sak. Där skiljer jag mellan människor som talar utifrån blind tro och annat flum och människor som talar utifrån evidensbaserad vetenskap och fakta.

"Det hjälper inte att du hela tiden länkar till än den ena, än den andra."

Som sagt, har jag inga förhoppningar att du tar dig till den delen av verkligheten som inte stämmer överens med din tro, men jag har stora förhoppningar att andra ser hur du stänger ut den delen av verkligheten som inte stämmer överens med din tro och att de ser att din tro därför inte kan vara en verklighet.

"Man kan hitta allt på internet. Där finns inte facit. (Jo, ibland. Men det går ändå inte att bevisa, det är ändå tron som avgör.)"

Viss kan man hitta både seriös vetenskap och flum på internätet och om man inte kan skilja mellan det ena och det andra kan det hända att man hamnar där som du är. För dig är evidensbaserad vetenskap tro och din tro som det inte finns vetenskaplig evidens för betraktar du som sanning.

Okej? Är det därför olika andliga "vishetslärare" kommer upp med olika "sanningar" och religioner?"

Det finns 2 olika sorter. De ena har ett färdigt trosystem som de försöker att missionera andra med. De andra uppmanar folk att inte tro utan att söka själva.

"Du får tro så om du vill. Så länge du är medveten om att det är en tro.

"Vi har alla samma skapare och livet är uppbyggt på ett visst sätt, med liknande strukturer i allt liv. Vi tror vi kan spåra 40 000 år tillbaka i tiden vad som har hänt… Och du TROR på det. Men man vet fortfarande inte."

Man behöver inte tro på saker som är vetenskapligt utforskade. Man kan lätt bestämma åldern på skelett och fossiler med isotopanalys och i vilket sedimentlager man hittar fyndet i. Vår genetiska loggbok behöver man heller inte tro på eftersom vår genom är helt utforskad. Du visar tydligt med vilka mekanismer du stänger ut de delar av verkligheten som motsäger din tro.

"Men det är inte bevisat. Du vet inte vad ordet bevis betyder?"

Bevis är en härledning av slutsatser från givna premisser, dvs. den vetenskapliga faktan som jag länkade till är ett klassiskt exempel för bevis. För din tro finns det dock varken givna premisser eller logiska slutsatser.

"Varför använder du ord som "manipulera"? Klarar du inte att diskutera?"

Jo, jag använde ordet manipulera i den här diskussionen och du är välkommen att bemöta argumentet eller att låta bli. Som jag ser har du valt att låta bli att bemöta argumentet eftersom du tydligen inte kan och i stället vänder du på steken som om det vore jag som inte skulle klara av att diskutera.

"Det är inte verkligheten det är fel på, det är människors tolkning av verkligheten det är fel på. Vi hjärntvättas i skolan och i media mm. Kontakten med Gud får oss att se bortom detta. "

Tills nu har jag i den här diskussionen bara sett att du inte kan acceptera verkligheten som den är, utan du ger den en tolkning som passar in i din troföreställning (hjärntvätt). T.ex. tolkar du vetenskaplikg fakta som tro.

"Har du tänkt på att om du har rätt så är jag helt ute och cyklar. Då verkar jag vara "koko". Jag ser det själv. Men om jag har rätt - då är det du och de flesta i världen som är ute och cyklar. För de två olika synsätten (det kristna och världens) går inte att förena. Din reaktion på det jag skriver bekräftar min tro, för i Bibeln står det att världen hatar kristna. Den tron går inte att förstå om man inte själv blir pånyttfödd."

Vem som måste förneka delar av realiteten för att få sin tro att gå ihop kan inte ha rätt och kan bara vara "koko".  Intressant hur du delar upp människornas synsätt i 2 kategorier. Kristna har en egen kategori och alla andra (världen) har en annan kategori. Om man tänker i kategorier ser man inte människorna som de är, utan man klassar dom i ett förutfattat begreppsystem som man själv eller andra har tänkt ut sig. Tror inte att det står i bibeln att "världen" hatar kristna, men om du inte kan hantera kritik på ett annat sätt än att tillskriva dom som kritiserar din tro att "hata" projicerar du ditt eget hat på alla som inte är kristna. Varför inte dela upp folk i andra kategorier? T.ex. en kategori som består av troende, oavsett vilken religion som de tror på och en annan kategori som består av folk som söker sanningen i stället för att tro?

"Att följa Jesus är inget som folk hyllar De dödade Jesus."

Men om man tror på bibeln var det ju nödvändigt att han blev dödad för att "gud" offrade honom.

"Om man har en tro där Jesus är begriplig för världen (som den bild av Jesus som New Age har) - då har man inte den sanna kristna tron."

Jag vet inte vilken tro "new age" har eller vad du menar, men jag undrar varför man behöver att ha en tro. Varför kan man inte acceptera att man inte vet den delen av verkligheten som inte går att veta? Jag har inget problem med att inte veta om Jesus bara var en vanlig (kanske ovanlig) människa som dock var upplyst och vis eller om han var det som troende tillskriver honom att vara, en messias, guds son, som frälste världen genom sin död. Jag har dock inte sett ett resultat av "frälsningen" ännu, så jag tenderar snarare till att betrakta honom som en människa.

"De flesta här gör om Jesus och gör om Bibeln - och tada så har men en Jesus man kan följa och älska"

Det där är inte kärlek! Om man älskar Jesus för att han gjorde goda saker eller för att man anser att han är messias är det ingen vilkorslös kärlek. Vilkorslös kärlek är om man älskar Jesus oavsett vad han var och vad han gjorde, dvs. om han bara skulle ha varit en helt vanlig timmerman.

"Och så tror man på sin egen uppfinning - utan att ha något annat att gå efter än …vadå? Hur kan man tro att man finner sanningen på det viset. Jesus som ÄR sanningen, vägen och livet. Så gör människor om Jesus och SEN tror man. "

Men det där var ju en beskrivning av ditt eget tankesätt!

"Så…  att du blir provocerad av att jag inte böjer mig för den tillrättalagda verklighet som du själv tror på och som du inte tolererar att någon ifrågasätter - det hade jag förväntat mig från början."

Du är här för att missionera folk med flum och om du får saklig kritik eller om jag visar dig att din tro motsäger vetenskaplig forskning blir du rabiat och tillskriver mig att inte tolerera att du ifrågasätter vad jag skriver. Det är inte ATT du ifrågasätter vad jag skriver som är problemet, utan HUR.  Ser du inte att jag hela tiden bemöter dina argument, medan du inte bemöter mina. Du kan ju försöka att bemöta vetenskaplig evidens och sakliga argument med andra logiska argument i stället för att klassa bevisad verklighet att vara tro.  

"Det tar jag med ro. Jag vet inom mig vad som är sant. Gud visar vad som är sant. Människors kunskap är begränsad och om den hade varit så suverän som du tror så hade världen inte sett ut som den gör."

Det här är ett typiskt exempel för din diskussionsstil. Inte ett enda logiskt argument i hela meningen utan bara en massa blabla om att gud visar vad som är sant och att du vet det inom dig.

"Det gör jag. Jag har lärt mig vad verkligheten är. Jag går inte längre bara utifrån vad jag ser med mina ögon, vad skolan har lärt mig och vad media säger."

Nej, du har bara lärt vad andra har talat om för dig och vad du har läst i en sagobok.

"Kan du säga detsamma?

Vad spelar det för en roll vad man säger? Jag ser ju diskrepansen mellan det som du säger och det som ÄR.

"Eller är det du som är hjärntvättad? Hur skulle du kunna veta så säkert? Tror du man märker om man är hjärntvättad? Du och jag sitter alltså i samma båt: den båten heter Tro. :)"

Det enda som jag "tror" är att alla andra ser vem som är hjärntvättad. När det gäller andliga saker har jag ingen tro. Den båten sitter bara du i.

"Och du kan veta att jag inte hittat sanningen?"

Hur skulle du kunna att ha hittat den? Den hittar man inte i böcker eller i trosystem, speciellt inte i sagoböcker. Vem som måste förneka delar av verkligheten för att upprätthålla sin tro är långt borta från sanningen.

"Man brukar säga att ju mer vi lär oss desto mer inser vi hur lite vi vet. Det gäller nog inte dig. T.o.m. vetenskapen skulle erkänna att vi vet så lite som bara några procent om allt som finns att veta. Ändå tycker du att du vet att den kristna tron är falsk. Du tror i alla fall att du är upplyst…"

Jo, jag har insett att jag inte vet någonting om vad vi är, varifrån vi kommer och vart vi går. Men bibeln har liksom alla andra religioner ju svaret på alla dessa frågor och tror sig veta det. Men fakta som det finns vetenskaplig evidens för VET man om man förstår vetenskapen, så det behöver man inte tro på, liksom man heller inte behöver att tro på saker som man har upplevt. Som jag redan skrev är vi alla är upplysta i vår sanna natur, men för att uppleva sin sanna natur måste man söka i sig själv och inte i böcker eller trosystem.

"Jag erkänner att jag är kass på att försvara tron."

Nej, det har ingenting med dina förmågor att göra, utan det är en konsekvens av att det inte går att försvara en tro som motsäger realiteten.

"Kan inte hitta allt det som jag lärt mig och plocka fram rätt saker."

Det som man har lärt behöver man inte leta efter och plocka fram. Bara det som andra säger och som man upprepar utan att förstå behöver man leta efter och plocka fram.

"Men när jag ändå har svar så kan du inte acceptera ett enda ändå. Så det hade kanske inte spelat någon roll?"

Men du har ju inga svar på mina argument. Du upprepar bara din lära utan att kunna stöda den med logiska argument och när jag visar dig vetenskaplig fakta hävdar du att det är en "tro".

"Det står att Satan gjorde saker - det står som sagt inte om det var på eget initiativ eller på Guds. Summan av Guds Ord är sanning och Bibeln får tolka Bibeln. Gud använder t.ex onda andar mot människor i olika syften. T ex 1 Sam 16:14"

Nej, det står inte att "satan gjorde saker" utan jag citerar igen och den här gången kan du ju försöka med att svara på vad det står och inte vad du snedvrider ihop det till:

"2 sam 24

1Herrens vrede blossade åter upp mot israeliterna, och han eggade David mot dem. ”Du skall räkna folket i Israel och Juda”, sade han.

1 krön 21

1Satan trädde nu upp mot Israel och eggade David att räkna israeliterna."

I Sam 16:14 står för övrigt inte "gud" utan det står "herren". Herren = Jahve / El Schaddai / Schaitan / Satan. Som sagt är det gamla testamentet djävulens bok.

Det finns ingen anledning till att gud skulle be sin värsta fiende satan om hjälp och det finns ingen anledning till att satan skulle hjälpa hans värsta fiende. Om gud har en anledning till att be David att räkna israeliterna behöver han ju inte be satan att be David att räkna Israeliterna, utan skulle be David själv. Gud skulle heller inte behöva "onda andar" för att straffa människor, utom om han inte är allmäktig.

"Satan hjälper gärna till att plåga Guds folk om han kan."

Satan "plågade inte David, utan som sagt bad han honom att räkna Israeliterna.

"Många gånger handlar det om att Gud vill pröva oss, och se om vi kan stå fasta i tron trots frestelser eller hot. Och Satan vill försöka få oss på fall."

Aha…. tro igen……

"Konstigt att du direkt anser att den här texten är sann och pålitlig - medan alla andra texter i Bibeln inte duger. Är det för att du utgår från din egen tro när du avgör? Tycker du själv att du bedömer objektivt?"

Nej, jag har inte yttrat mig om jag anser att texten är pålitlig eller inte, men om jag skulle tro på vad Matteus och Johannes skrev, tex. vad Jesus sa i sin bergpredikan skulle jag också ta mig till texterna som inte finns i bibeln för att de först hittades mycket senare än vad bibeln skrevs. Nästa gång kan du ju försöka med att svara på någonting som jag skrev och inte på någonting som jag inte skrev.

"Jag vet inte om den här texten är sann eller ej. "

liksom du heller inte vet om hela bibeln är sann…………..

"Jag tror att Gud själv har sett till att hans Ord är sanningen till oss människor."

Gud såg ju inte ens till att förhindra att hundratusentals människor mördades i bibelns namn (i hans boks namn). Därför kan jag inte dela din tro.

"Och det finns massor av texter som tillskrivs Jesus och hans lärjungar men som inte tros vara ifrån Gud."

Hur kan man överhuvud taget tro att något i bibeln skulle vara guds ord? Jag undrar om du också trodde på kanaliserade budskap från utomjordingar innan du valde att tro på något annat?

"Det cirkulerade massor av gnostiska texter redan kort efter Jesu död och uppståndelse och det finns mycket forskning som visar att man kan lita på de val som gjorts när Bibelns kanon fastställdes. Det är inte så godtyckligt som många icke troende vill ha det till om man läser om saken (från andra källor än New Age då)."

Referera gärna till seriös forskning som bekräftar vad du skriver.  Ajajaj….. nu kommer det att bli pinsamt för dig för att det inte existerar vad du hävdar. Känner du inte budordet "du skall icke ljuga"? Att påvarna, biskoparna och kardinalerna endast valde ut de texter som passade in i deras troslära är ju ingen sensation precis.

"Men om man nu ändå vill fundera över texten:"

Jag ser att du funderade på hur du ska tolka det så att det passar in i ditt koncept.

"Jag kunde inte få en bra bild av vad texten säger i Googel översättning. Så jag kan inte kommentera. Det enda jag kan säga är: varför väljer du att tro att dessa texter är sanna medan alla 66 böcker i Bibeln är falska? Kan det bero på din tro?"

Då ska jag översätta åt dig:

"Så som han kommer att göra det, kommer också vi att erfara det på oss själva för att sedan dö en andra gång. Före den här andra döden kommer ni och vi att gå vägar som antingen leder hem till det himmelska rikets ljus - eller som leder till den ondas helvetesschackt, motståndarens som är fadern till alla lögner, El Schaddai som ni alla eftersträvar."

Ordet "der Verworfene" kan jag inte översätta, men är ett uttryck för Luzifer som blev utkastad ur himlen.

Som jag redan skrev har jag inte valt ut några texter som sanna, utan jag konfronterar dig med texter från samma författare som skrev bibeln och undrar varför du tillskriver mig ditt beteende, att välja ut texter som en sanning.

"(Förresten - tror du på helvetet? För dessa texter talar ju om det.)"

Jag tror bara på helvetet som jag ser på jorden, som är gjort av människor. Bibliska texter betraktar jag som mytologi (ofta i form av metaforer), precic som när jag läser andra mytologier, tex. om Zeus, Poseidon osv. men jag tror inte på mytologier och därför heller inte på helvetet som bibeln talar om. Nu visade jag dig texter som visar att Jahve, El Schaddai, Herren och Satan är en och samma person.  Det betyder inte att jag som du tror på mytologi utan det är än en gång ditt eget beteende som du projicerar på mig.

[Hukanson]
2015-11-04, 18:09
#87

Fadern är Gud Fadern till både Jesus och Satan och alla andra barn står det skrivet och alla har sin roll och funktion i att utföra det som Fadern Gud vill se som skapelse av Människan med principen Fria Viljan som normalt är fylld med visdom om barnen i köttet ville hålla sig till det som gives som moral och det egna hjärtats kompassriktning…(Älska Gud av hela ditt hjärta och förstånd…din nästa som dig själv..) Vetenskapen har systematiserat sanningar om tingen runt omkring oss. Ofta är det ting vi inte kan se med ögat men vi anser att vi kan delegera seendet, kännandet, luktandet till maskiner och instrument som för oss kan avslöja sanningen. Detta sammanställer vi till böcker som är officiella delar av akademisk vetenskap. Böckernas sanningar är underkastade prövningar i alla nationer och bland alla forskare så det ska mycket till om det inte är sanning. Jag menar att vetenskap måste man acceptera som beprövad erfarenhetssanning och därmed jämt. Ingen har påstått att det är en sanning om något annat än vad Gud har skapat för människan att lära sig om och använda som sin egen förmåga och visdom. Religion däremot är en relation till Gud genom den profet, budbärare och andliga gigant som gått på jorden som en människa. Här prövas individens förmåga att tro, att hålla det som inte är synligt för ögat och inga instrument kan verifiera då det handlar om Skaparen…för helig Sanning. Dess sanning är en relation och i den uppenbaras vetskapen om gemenskapen och dess kvaliteter som frid, helande, renhet, kärlek, himmelsk vishet och viljeinsikt.

Upp till toppen
Annons: