Annons:
Läst 3612 ggr
white lady
2015-03-16, 21:57

50 råd för din utveckling.

Detta var  tänkvärda punkter. Skrivit av ett medium.

50 RÅD FÖR DIN MEDIALA OCH ANDLIGA UTVECKLING.

Många gånger så kan det vara svårt att veta vad vi ska fokusera på för att utveckla vår andlighet. Här ger jag 50 råd på vad man ska tänka på och vilka processer som är viktiga att gå igenom i sin utveckling.

Vi kan nå olika långt beroende på vårt engagemang och hur mycket vi även arbetar med vår personliga utveckling, den är inte på något sätt fristående från vår andliga och mediala utveckling, tvärt om det är en förutsättning.

 1. **Följ din passion
  **Vet du inte var du ska börja med i din mediala utveckling? Då är mitt råd att du börjar med det som du känner dig mest nyfiken på. Ta ett steg i taget och lägg fokus på det som du brinner för. Det viktigaste är att komma i gång. Vi blir alltid bäst på det som vi är mest intresserade av. Det vi ger vårt fokus är det som kommer att växa. Bry dig inte om vad andra tycker eller säger, lyssna på dig själv.
 2. **Var i Nuet
  **Arbeta med din utveckling utifrån där du är nu, fundera inte så mycket över vart det kommer att leda, eller om det över huvud taget kommer att leda någonstans, för då splittrar du din energi. Vi kan inte fokusera mer än 100 % så se till att så lite som möjligt av ditt fokus handlar om att fundera över det förflutna eller framtiden. Det är endast i nuet man kan prestera, och framtiden har man ändå ingen kontroll över. Det brukar dessutom ändå aldrig bli som man tror så varför lägga sin energi där nu? Nuet är den värdegrunden som du så småningom kommer att få skörda ifrån.
 3. **Rannsakan
  **Var sann och ärlig, speciellt mot dig själv. Det är viktigt att man i sin utveckling rannsakar sina tankar, känslor, ageranden och ställningstaganden. Ifrån vilken källa kommer dem? Från kärlek och förståelse eller från ego och trångsynthet? Jobbar du på att höja din nivå av medmänsklighet eller sitter du fast i fördomar och förutfattade meningar? Påverkas du alltför mycket av andras tankar och idéer eller har du förmågan att tänka självständigt och i nya banor? Är du vad du skulle vilja kalla en bra medmänniska som utgår ifrån mänskligheten och planetens bästa? Eller styrs du av de lägre begären som ägande och girighet? Är ditt bästa viktigare än andras? Ser du det goda snarare en det onda?Det är inte dina ord som berättar vem du är eller vart du är på väg, utan det är dina handlingar. Det har ingen effekt att säga till exempel ljus och kärlek till människor om det inte kommer från källan av kärlek. Här behöver man vara sann och rannsaka sig själv. Attraktionslagen sänder utifrån våra känslor och inte våra ord, så vi kommer själva attrahera utifrån de sanna känslorna vi sänder ut.
 4. **Var konsekvent
  **När du utvecklar din tro så är din grund viktig. Skaffa dig åsikter som är konsekventa och genomtänkta. Du kan inte ha olika åsikter för samma sak beroende vem det gäller eller när det passar dig. Är du inkonsekvent och ständigt ändrar dig så är du ännu inte färdig. Lägg ner tid på dina värderingar och se till att det överensstämmer med förnuftet. Låt inte känslor styra dina sanna värderingar för då kommer de hela tiden att skifta. Våra värderingar är viktiga då vi inte lever i ett konsekvent samhälle och vi behöver ha något fast att förhålla oss till. Vårt förhållningssätt berättar om vart vi är på väg, så se till att de stämmer överens med den vägen du önskar gå.
 5. Lärdom
  Sök den dolda lärdomen i de utmaningar du utsätts för. För den skull är det inte säkert att den dolda gåvan uppväger den möjliga förlusten. Men när vi finner vår lärdom och använder oss av den så har vi lättare att försonas med det som skett än om det tillsynes är onödigt. Det finns alltid en växt i det jobbiga, vår utmaning ligger i att finna den och använda den på ett positivt eller negativt sätt. Bara för att vi tycker att det som skett var onödigt så behöver det inte vara det på en högre nivå. Kanske kommer detta att få en stor betydelse längre fram för dig eller någon annan som du ska finnas där för. Så länge vi inte har det hela perspektivet så vet vi inte heller meningen. Det är du som ger det som sker en mening, eller inte.
 6. **Acceptans
  **Vissa människor, händelser och saker i livet kan vi inte ändra på. Då behöver vi försonas med det och acceptera att vi inte kommer längre än så. Vi måste släppa taget i stället för att stånga oss blodiga för att komma vidare. Vi måste också acceptera att livet inte är rättvist utan att på en högre nivå så har vi valt den vägen vi vandrar av en orsak. Det är något vi ska lära oss och ibland är det även så att vi hjälper andra med deras livsläxa.
 7. **Ha tillit
  **I vår mediala och andliga utveckling så testas vår tillit. Vi behöver lära oss att lämna över till den högre makten, och ha tillit till att även om vi inte själva ser vägen vi vandrar på tydligt just nu, så ska vi ha tillit till att våra vägledare vet vad de håller på. Vi behöver ha tillit till att de finns där för oss även om vi för stunden inte upplever eller ser det. Så när vi inte förstår så ska vi ha tillit och låta oss vägledas. När vi inte förstår så ska vi också ha tillit till att vi kommer att förstå när tiden är inne. Få saker växer vi så mycket av som tilliten till att vi har vägledning.
 8. **Ha Tålamod
  **Att utvecklas går inte över en natt. Utan det är ett långt och idogt arbete. Alla svaren öppnas inte upp påshutterstock_93760246 en gång utan de kommer i den takt som vi är mogna och redo att ta emot. För den som har tålamod och tillit kommer belöningen, den kommer många gånger snabbare än man tror och det leder i sin tur vidare till nya frågeställningar och utvecklingsprocesser. Utvecklingen är som en rulltrappa, för varje steg man tar kommer ytterligare ett steg. Den som brinner för detta har en lång spännande och utvecklande resa framför sig.
 9. **Tro
  **När du känner att du står stadigt med fötterna på jorden och vet med dig att du inte svävar i väg i fantasier så kan du utveckla din tro. Tro på det du får till dig som sanningar och sluta att ifrågasätta. Våra tvivel hindrar och saktar ner vår utveckling. När vi kommer förbi tvivlen så kommer utvecklingen att accelerera. Våra vägledare jobbar som bäst med oss när de känner att vi är väl förankrade i Moder Jord. Tro endast på det som stämmer överens med dina inre värderingar.
 10. **Var kritiskt
  **Stå stadigt med båda fötterna på jorden. Förklara inte allt som övernaturliga händelser. Knackar det i väggen så är det sannolikt inget spöke utan bara grannen. Likadant med foton med märkliga skuggor. Det är viktigt att inte lura sig själv om man på allvar vill utvecklas.Lägg inte energi på andras upplevelser, hörsägen är inga bevis. Finn i stället dina egna, endast dina upplevelser kan du se som sanna och inte manipulerade. Var inte godtrogen i en värld där de flesta har tillgång till retuscheringsverktyg, och ta inte andras ord som automatiska sanningar. Håll isär dina önskningar och faktiska händelser.Min erfarenhet är att våra Guider låter oss utvecklas som mest när vi visar att vi kan hantera och ta emot information på ett balanserat och moget sätt. Visar man instabila tendenser så kan det påverka negativt vilket gör att utvecklingen stannar av eller försvinner för tillfället.
 11. Jobba med attraktionslagenEtt effektivt sätt att utvecklas på är att sätta sig in i hur attraktionslagen arbetar. Vi förstår då värdet av hur vi tänker, agerar och förhåller oss påverkar resultaten i våra liv.
 12. **Lär dig om energi
  **Allt är energi, och det är det faktum vi använder oss av när vi arbetar medialt. Oftast handlar det om att känna av energier. Läs på om hur man läser av energier. Psykometriövningar som handlar om att känna av energier är en av grunderna till medial utveckling.
 13. **Yin & Yang
  **Skapa balans. Det är viktigt att förstå vikten av balans i livet och i universum. Det lilla går igen i det stora, vi är ett mikro kosmos i ett makro kosmos. Allt vi gör och tänker sätter spår. Yin & Yang är universums krafter och motpoler som orsakar friktion. Yin den kvinnliga kraften styrs utifrån kärlek, gemenskap, omtanke och passivitet. Yang den manliga kraften styrs utifrån agerande, igångsättande och ego. Prickarna i symbolen berättar att det alltid finns lite av den ena energin i den andra. Båda energierna behövs i universum men har vi för mycket av det ena så hamnar vi i obalans.
 14. **Var din egen Guru
  **Lyssna på andra men välj och ta till dig det som känns rätt för dig. Låt inte någon annan styra ditt liv. Sätt inte andra, mer upplysta på piedestal utan var kritisk och lita på din intuition. Det viktigaste i din utveckling är att lyssna på dig själv, och din andliga vägledare för att komma i kontakt med din livsväg. Ingen kan den bättre än du. Kompromissa inte heller med sådan som är viktigt för dig.
 15. **Gå kurser
  **Alla kurser har något att lära oss, även de dåliga.
 16. Läs böcker
  Ta till dig det som känns rätt för dig. Var samtidigt öppen för att i framtiden så kommer dina insikter att förändras och det som nu känns fel kanske blir rätt. Du kommer troligtvis att omvärdera flera gånger längst din väg.
 17. **Gå på föreläsningar
  **Det finns endast ett sätt att ta en genväg på i sin andliga och mediala utveckling, det är genom att lyssna på andra som kommit längre. De kan dock inte gå din väg åt dig.
 18. **Förlåt
  **För sin utveckling så är det viktigt att lära sig att förlåta. Är det omöjligt att förlåta en person i nuet så kan man i alla fall försöka förlåta det som skedde. Ju mer negativt bagage vi släpar på ju mer tyngs vi ner. Att inte kunna förlåta tar energi och håller kvar oss i det förflutna i stället för att vi frigör oss, släpper taget och går framåt. Att förlåta kan vara det svåraste men också det mest befriande vi kan göra.
 19. **Arbeta med dig själv
  **Den personliga utvecklingen är jätte viktig och måste gå hand i hand med den andliga och mediala. Om man inte utvecklas som människa så når man inte samma nivå som den som jobbat med sig själv. Här ligger en stor nyckel. Lyssna på dig själv. Ibland går vi tillsynes fel men oftast handlar det om en lärdom vi behövde gå igenom. Vi vore tomma och utan empati om vi inte själva gick igenom svåra saker i livet.
 20. Det finns inga genvägar
  Tänk på att du är inne i detta ”for the long run”. Det finns ingen ”kvick fix” när det gäller andlig och medial utveckling utan det är ett engagerat arbete, och det är endast den egna erfarenhet som ger djup insikt och utveckling. Det går inte tillfullo att ta till sig någon annans erfarenhet som sin egen.
 21. **Meditera
  **Meditationen är en av grundpelarna för den andliga och mediala utvecklingen. Hitta den meditationen som passar dig. Vi är alla unika och med olika inriktningar och intressen så ta inte för givet att det som passar andra nödvändigtvis passar dig.
 22. **Dela med dig av din kunskap och erfarenhet
  **Var en mentor om möjligheten dyker upp. Du skapar flöde till dig shutterstock_63767608själv genom att vara generös i hjärtat. Oroa dig inte för konkurrenter, det finns utrymme för oss alla. Att vara egoistisk och bara tänka på sig själv gynnar inte utvecklingen. Ju mer du ger, ju mer får du. Det finns alltid någon som har kommit längre än du. Vi äger inte vår kunskap utan det är en gåva vi har fått för att förvalta och föra vidare.
  Glöm inte att ditt engagemang även ska värderas och inte tas för givet av din omgivning. Låt ingen ta mer energi av dig än du klarar av att lämna ifrån dig.
 23. **Var ödmjuk
  **Vår mediala gåva är ett förtroende som vi fått av våra vägledare och inget vi kan ta förgivet. Likväl som vi kan få den, så kan vi förlora den.
 24. **Lägg ner lite tid varje dag åt din utveckling
  **Underskatta inte arbetet i det lilla. All utveckling räknas även om det så är 2 minuter om dagen. Det är inte bara studier som räknas utan även vår intention.
 25. **Skriv ner
  **Om du inte kommer ihåg informationen som dina vägledare ger dig så kommer de inte heller se någon anledning på sikt att fortsätta ge dig speciellt mycket information. Se det som ett samarbete, om du gör din del i er relation så kommer du att få en fantastisk uppbackning, om är nonchalant och tar dina vägledare för givna så kommer du i din tur attrahera detsamma. När du går i lära så är det viktigt att du skriver ner det som kommer och datum för att längre fram ska kunna se hur det stämde, och lära dig hur de kommunicerar med dig. Varje gång vi ser att det vi tidigare fått till oss stämmer så växer vi en bit. Detta gäller inte med klienter då vi inte ska hålla kvar andras information.
 26. **Döm inte
  **Arbeta med din attityd. Ingen av oss perfekta men det hindrar oss inte från att försöka bli bättre medmänniskorFörsök se bortom det uppenbara och din första impuls tanke.
 27. **Sök din livsfilosofi och tro
  **När man utvecklas andligt och medialt så är det viktigt att få ihop bitarna om hur allt hänger samman. Känns något av det du tror på märkligt så sök svaret. Helt kommer vi aldrig att veta allt, men vi kan ändå förstå när vi har fått perspektiv. Vi kommer då att se helheten även om detaljerna är otydliga. Med tiden så klarnar mycket om man söker aktivt.
 28. **Jämför dig inte med andra
  **Allas vägar är unika så jämför dig inte med någon annan. Hur du utvecklas är specifikt just för dig, och dina vägledare är valda utefter just din specifika väg och växt.
 29. **Låt ingen stå i din väg
  **Om du inte kan stå för vem du är eller vad du gör så är det inte dig det är fel på. Omge dig inte med intoleranta, fördomsfulla och nedlåtande människor. Om de inte kan respektera dig så är de inte värda dig. Var stolt över den du är och låt ingen annan hindra din växt. Att sätta ner foten skapar respekt för dig själv, glöm inte ditt värde. Om det är en viktig människa för dig så finn en kompromiss som fungerar för dig.
 30. **Lär dig lite om mycket, men lär dig mycket om åtminstone en sak
  **I den andliga och mediala utvecklingen är det bra att prova på och läsa om många olika företeelser och ämnen. Man behöver dock inte bli bäst i allt utan välj de områdena som du är mest intresserad av och fokusera på det.
 31. **Ha integritet
  **Det gynnar dig om du stödjer andra i samma bransch och inte förtalar dem. Tala är silver men tiga är guld. Din värdegrund är din integritet och du får förtroende från människor därefter. Ingen vill gå till ett medium som inte verkar ha jobbat med sig själv eller uppnått högre insikt eller ödmjukhet. Fokusera på ditt eget arbete i stället för att finna fel hos andra. Mitt råd är att vara försiktigt med att beblanda dig med grupper eller människor som söker bekräftelse i sitt arbete genom att trycka ner andra, det kommer bara att skada dig och ditt arbete.
 32. **Släpp taget
  **En stor läxa i livet handlar om att släppa gamla energier för att gå in i nya. Hur vi hanterar situationer eller människor som inte längre gynnar oss i vårt liv eller utveckling är en nyckel till våra kommande utmaningar. Ju svårare vi har att acceptera förändringar ju svårare kommer läxan att bli.
 33. Ta emot vägledning
  Bestäm inte på förhand hur din väg ska se ut eller vart den ska leda utan lita på att dina andliga vägledare tillsammans med ditt Högre Jag vet vart du är på väg, att kunskapen finns inom dig. Ju mer du arbetar på att förstärka er kontakt ju mer kontakt med din livsväg får du.
 34. **Lär dig dina läxor
  **Ibland tenderar vi till att upprepa våra misstag och mönster. Det sker när vi ännu inte hittat våra verktyg till förändring, eller funnit förståelsen till varför det sker. Insikt, omvärdering och att börja agera i en ny riktning är enda vägen till långsiktig förändring. Ha som mål att förstå från vilken källa du agerar utifrån. Om du inte kan hjälpa dig själv så vänd dig till någon som kan.
 35. **Lär dig om chakrasystemet
  **Vårta chakran och dess betydelse är något som återkommer överallt när vi utvecklar oss medialt så läs på, det kommer du att ha nytta av.
 36. **Gå med i eller skapa en diskussions- eller övningsgrupp där man ses fysiskt
  **Det bästa sättet att utvecklas är genom att öva och kommunicera med likasinnade. Se till att det är en stödjande supportgrupp som gynnar din utveckling.
 37. **Lär dig kanalisera
  **Ett starkt tips från mig är att du lär dig kanalisering. Du lär dig då att komma i kontakt med en högre energi. Man kan bl.a. kommunicera med sin andliga Guide, Det Högre Jaget, Änglar och andra energiformer.
 38. **Gå en kurs i medial utveckling
  **Grunden till all medial utveckling är att lära sig att känna av energier. Min erfarenhet är att man oftast får ett ordentligt lyft när man går en kurs.
 39. **Psykometri
  **Lär dig olika psykometriövningar för att öva upp din förmåga att känna av energier. Antingen så kan du gå en kurs i medial utveckling då dessa övningar brukar ingå, eller så kan du googla på nätet eller köpa en bok.
 40. **Arbeta med dina rädslor
  **Låt inte dina rädslor styra dina val i livet. Lär dig lyssna inåt så du inte tackar nej till möjligheter som kommer din väg på grund av rädsla. Det är en sak att säga nej för att man verkligen inte vill, och en annan för att man inte vågar. Om du sänder ut energin att du inte vill ta emot gåvan som universum sänder på grund av rädsla, så är risken stor att du inte får fler gåvor av det slaget utan de går vidare till någon annan som attraktionsmässigt vill ta emot. Lär dig att känna skillnad när rädslan talar, och när du inte vill från hjärtat. Ju mer tilliten ökar ju mer kommer du att våga.
 41. **Släpp dina förutfattade meningar
  **En viktig sak att släppa taget om i vår mediala utveckling är våra förutfattade meningar. Det är viktigt att ta till sig det som kommer utan att värdera det. Även när man tror att man inte har förutfattade meningar så smyger de sig in, detta är otroligt viktigt att jobba med och många går lätt fel här i början. Livet kommer inte att bli som vi tror även om vi får rätt information om kommande skeenden. På varje scenario som vi kan föreställa oss så finns det miljoner varianter och skeenden som har exakt samma energi som det vi ser. Så var öppen och lås inte fast dig vid idéer eller önskningar utan arbeta förutsättningslöst.
 42. **Ansträng dig för att förstå vart människors tankar och agerande kommer ifrån
  **Det är inte samma sak som att du tycker att det är okej, men det ökar din insikt, förståelse och växt. Förståelse är en viktig aspekt för att kunna se vilka möjligheter till förändring som kan skapas, det ökar även vår tolerans och medmänsklighet.
 43. **Lägg inte beslag på sanningen
  **Var öppen för möjligheten att andra vet eller förstår något på en nivå som du ännu inte nått. Ingen av oss vet till 100 % hur det ser ut eller fungerar i andra världar och dimensioner så var ödmjuk till att du troligtvis kommer att omvärdera dina tankar med tiden. Alla har rätt till sin sanning så länge den inte skadar någon annan.
 44. **Ta till dig karmalagen
  **Karmalagen är en viktig aspekt, inte bara inom Buddismen och Hinduismen utan även inom New Age där det numera är ett vedertaget begrepp. Det vi sår får vi också skörda, det vi ger ut kommer vi att få tillbaka. Ta ansvar för dina tankar, känslor och handlingar för det är de som du kommer att manifesteras i din verklighet.
 45. **Se din utveckling som livslång
  **Att utvecklas personligt, andligt och medialt är ett livslångt projekt, man blir aldrig klar och det är likadant för alla. Livet vore bra trist om vi kom till en punkt där det inte längre gick att utvecklas eller lära sig nytt.
 46. Var tacksam
  Försök fokusera på det du har i ditt liv i stället för det du saknar. Vi kan inte kräva något av livet i sig shutterstock_180802175självt, utan endast av oss själva. Öva dig på att vara tacksam, ha en ”tacksamhetsdagbok”. Det du fokuserar på är det du kommer att uppleva att du har mer av. Skriv ner varje kväll vad du har haft att vara tacksam för under dagen.
 47. Arbeta med affirmationer
  Affirmationer är ett effektivt sätt att ändra sitt förhållningssätt och vad man skapar i sitt liv. Affirmationer är en påminnelse som gör att våra tankar gång på gång återvänder till det vi vill fokusera på och manifestera i vårt liv.
 48. **Skapa en vision board
  **För att förstärka ditt fokus på vad du vill attrahera i din utveckling så kan du göra en anslagstavla med allt det som du vill ha i ditt liv.
 49. **Förhåll dig till reinkarnation
  **Ta ställning till hur du förhåller dig till reinkarnationsläran. Ta till dig information och utvärdera hur du känner inför återfödelse och varför det sker. Detta är en viktig fråga då man inom det mediala tar kontakt med bortgångna och andra former av energier. Innan du förstår begreppet och har hittat din sanning så kan det vara svårt att tro på att det finns liv i andra dimensioner.
 50. **Ha inte dåligt samvete
  **Ha inte dåligt samvete när du inte hinner med din andliga och mediala utveckling. Allt sker när tiden är mogen, ibland behöver vi annan typ av erfarenhet för att kunna ta oss till nästa nivåer. Ha tillit till att det sker något på den omedvetna nivån även när vi inte aktivt agerar i den riktningen. Har vi startat upp en process som vi senare kommer att återuppta så sker det utveckling även mellan dessa två punkter.
  Vi jobbar på olika nivåer och det är inte alltid att vi tycker att det som sker har med vår andliga utveckling att göra. Vi har en tendens att ofta missa att livet i sig självt är vår utvecklingsprocess och att vi är i vår andlighet och utveckling hela tiden.

Namaste Vivi

*

Texten är hämtad från www.tarotguiderna.se

MÖRKRET GÖMMER SKATTEN  Hjärta

Annons:
Tarotstollan
2015-03-16, 22:27
#1

Jättebra, så mycket intressant att fundera över och ta till sig!👍

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

[NeferNefer]
2015-03-19, 15:57
#2

Tack 🌺

Gaiatri
2015-03-19, 17:59
#3

Det var tänkvärda råd. 🙂

white lady, har du tillåtelse att använda hela texten av författaren? Oftast så får man inte lägga in mer än citat från en text om inte författaren godkänt att man använder längre texter. Har du inte fått tillåtelse så lägger jag in texten som en länk istället.

Sajtvärd på Andlig utveckling

white lady
2015-03-19, 18:29
#4

 Gaiatri.Jag har frågat  Vivi Linde  och det var ok.  😃

MÖRKRET GÖMMER SKATTEN  Hjärta

Gaiatri
2015-03-19, 19:32
#5

Ok, då var det i sin ordning. 👍

Sajtvärd på Andlig utveckling

[miniskutt]
2015-03-28, 23:35
#6

Bra råd, ska använda mig av dem :)

Annons:
vinden är min mor
2015-03-30, 08:42
#7

Mycket kloka ord! Känns som jag delar samma inställning till den andliga utvecklingen som författaren.🙂

☀️Mörker är bara brist på ljus

Vivi Medium
2015-03-30, 09:12
#8

Jätte trevligt att mitt inlägg uppskattas. Jag vill dock att man hänvisar till mig som källa om man tar min text. Man hänvisar till sidan man tar text ifrån, man lägger upp en länk. Det ligger ändå en hel del jobb bakom att skriva texter. Hoppas du förstår vad jag menar.
Kram vivi Linde Medium

white lady
2015-03-30, 18:19
#9

Ursäkta Vivi. 

Här är texten hämtad från http://tarotguiderna.se/

MÖRKRET GÖMMER SKATTEN  Hjärta

retep
2015-03-30, 19:20
#10

Tänker att det i stort sett är goda och bra råd…tänker också att det är mycket att förhålla sig till och införliva i sitt liv. Tänker och vet att det finns enklare och mer naturligt och spontant sätt att tillgodogöra sig alla dessa råd, dessa personliga och andliga utvecklingssteg. En välvillig kommentar från mig som ser hur det så ofta med personlig och andlig utveckling arbetas utifrån och in i stället för inifrån och ut. Att allt finns inom oss betyder inte att vi måste söka oss inåt! Det är betydligt effektivare och verkningsfullt att tillåta sig bli stilla och gå bortom det yttre och låta skapelsen uttrycka allt detta ur sig själv.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

white lady
2015-03-30, 20:26
#11

10 Nu förstår inte vad du menar retep.?

MÖRKRET GÖMMER SKATTEN  Hjärta

retep
2015-03-30, 21:08
#12

Om vi tror så att Allt finns inom och föreställer oss att alla de 50 råden redan finns där. Tänker att allt skapelsen kommer ur något vi ibland kallar inom…vad är då detta inom egentligen? Är det skapelsens källa, alla tinngs källa, alla råds källa. Där allt existerar men ännu ej finns till i det yttre, i vårt liv. Då skall vi veta att allt detta skapar och manefisterar sig själv, spontant bara genom det att vi med vår uppmärksamhet och medvetenhet kontaktar denna källa. När vi sedan i vår vardag t.ex. tänker och blir uppmärksamma på tips och råd om personlig och andlig utveckling. Då tar de form och blir en del av våra liv på ett mer enkelt och harmoniskt sätt.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

white lady
2015-03-30, 21:26
#13

12   Ja så kanske det är för just dig retep.

Det är ju viktigt att bli påmind om vissa saker/beteende,mönster vi upprepar.

Att vi vaknar så att säga..Vi är ju präglade både av ditten och datten.

Vissa kanske inte behöver dessa råd. Utan är perfekta som dom är.

Vad vet jag.

MÖRKRET GÖMMER SKATTEN  Hjärta

Annons:
retep
2015-03-30, 22:14
#14

#13 Tror visst du missbedömde, missförstod mig. Det är inget fel på de 50 råden! Det är som jag sa goda och bra råd och har funkat bra för mig och gör så fortfarande. Jag visade bara på ett annat sätt, en möjlighet som är tillgänglig och funkar för alla, om man vill det.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Upp till toppen
Annons: