Annons:
Läst 1558 ggr
[rara]
2014-12-21, 12:43

Enlightenment

Kan man säga det bättre än så?

"Enlightenment is a simple realization that everything is as it should be.

That is the definition of enlightenment: everything is as it should be, everything is utterly perfect as it is. That feeling…and you are suddenly at home. Nothing is being missed. You are part, an organic part of this tremendous, beautiful whole. You are relaxed in it, surrendered in it. You don´t exist separately – all separation has disappeared.

A great rejoicing happens, because with the ego disappearing there is no worry left, with the ego disappearing there is no anguish left, with the ego disappearing there is no possibility of death any more. This is what enlightenment is. It is the understanding that all is good, that all is beautiful – and it is beautiful as it is. Everything is in tremendous harmony, in accord."

http://www.osho.com/read/osho/osho-on-topics/enlightenment

Annons:
retep
2014-12-21, 21:38
#1

När vi regelbundet upplever en harmonisk, stilla nivå i sinnet, tillståndet av rent medvetande, även när vi är upptagna av vardagens aktivitet. Då har vi uppnått ett tillstånd av upplysning! Genom daglig stillhet och daglig verksamhet, integreras efterhand värdet av rent medvetande i sinnet. Denna rena medvetandenivå stabiliseras i vårt medvetande, och när denna rena nivå, tillståndet av sällhet och minsta ansträngning, är en levande realitet även under daglig aktivitet, då lever vi i ett tillstånd av upplysning. Det är ett liv fritt från lidande, ett liv där varje tanke och handling spontant är kraftfull och riktig.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[rara]
2014-12-22, 14:34
#2

Fast till en levande realitet blir det väl när man insett att allting är precis så som det ska vara, att allt är perfekt så som det är… eller så som Osho beskrev det :)

retep
2014-12-22, 17:03
#3

Har inga invändningar mot det Osho säger! Insikten att allt är perfekt som det är och som det skall vara, det är bara en av många insikter. Om egot tänker jag, att det är det egoistiska som försvinner inte Egot som sådant. Ego är min identitet och min person eller personlighet den försvinner inte!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[rara]
2014-12-23, 14:41
#4

Om egot säger Osho: 

"The ego is a kind of absence. Because you don’t know yourself, hence the ego. The moment you know yourself, no ego is found. "

"Be alert, watchful. Watch the ways of the ego, how it functions, how it manages at all. And you will be surprised: the deeper you go into it, the less it is found. And when you have penetrated to the very core of your being, you will find something totally different which is not ego, which is egolessness. It is self, supreme self – it is godliness. You have disappeared as a separate entity; you are no more an island. Now you are part of the whole."

http://www.osho.com/read/osho/osho-on-topics/ego

Vad annat finns det att inse?

[niklaeri02]
2014-12-23, 14:49
#5

Flikar bara in och skriver att Osho's typ lärljunge i en av sina böcker uppmanar läsaren att "mörda någon" eller "ta självmord", så jag vet inte vad att tycka om Osho längre :-/
Intressant diskussion dock!

retep
2014-12-23, 15:59
#6

#4 Det Osho beskriver här har jag gjort många beskrivningar av i trådar här på forumet. " you will find something totally different which is not ego, which is egolessness. It is self, supreme self" Det här är tillståndet av Transcendentalt Medvetande, Varande, Självet, Rent Medvetande. Det är vårt fjärde medvetandetillstånd, okänt för de flesta. Det är ett tillstånd vi tar oss till spontant och genom tekniker som meditation och yoga, för att åter vända tillbaka till vårt ego, till aktivitet i kropp och sinne. De tre vi alla känner är medvetandetillstånden vaken, sömn och dröm. När vi uppnår och etablerar tillståndet av upplysning. Då har vi uppnått en kultivering där vi inte längre styrs av egot och egoistiska begär, utan lever nu vårt liv i Kosmiskt Medvetande. Med förmåga till full medvetenhet i vårt dagliga vakna tillstånd, i sömn, under dröm och medvetna om Självet, det transcendentala rena medvetandet, Varandet. Som upplyst i en kropp i ett liv på Jorden lever vi och uttrycker oss med och genom vårt Ego, det individuella, genom den person vi fortfarande är.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Annons:
[niklaeri02]
2014-12-23, 18:31
#7

Min syn på upplysning har förändrats då jag läst i texter om meditation och upplysning. Att det kanske mer handlar om kärlek och glädje oändligt, än bara en "kall" insikt. Det är nog både insikt, glädje och kärlek egentligen. http://aypsite.org/35.html

[rara]
2014-12-24, 17:28
#8

Till både 6 och 7

Menar ju just det med mina citat från Osho, att det är ett tillstånd man tar sig till helt spontant genom  att inse allt redan är som det ska vara, att det inte finns något att uppnå som vi inte redan är och att vårt ego bara är en illusion som egentligen inte existerar. Vi är inte vårt ego utan det som kommer fram när egot är borta. Tänker att det är det enda man behöver göra, är att inse att allting redan är perfekt, att vi redan är det gudomliga själv och vem som insett sin gudomliga natur, ser även det gudomligas närvaro i alla andra levande varelser och ting och kan således helt per automatik aldrig göra någon något illa för att det är kärlek som det gudomliga har som bränsle.

retep
2014-12-24, 22:01
#9

Det jag kommenterar är inte så mycket vad du menar utan vad Osho menar. Hur som helst, ord och beskrivningar förblir vad de är, de kan omöjligt förklara vare sig transcendens eller upplysning

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[rara]
2014-12-25, 10:42
#10

Vad tror du jag menar?

[niklaeri02]
2014-12-26, 19:02
#11

Jo, som skrivet. Osho har rätt fina beskrivningar i ämnet. :)

retep
2014-12-26, 19:51
#12

rara! Jag vet ju inte vad du själv menar eller har för egen erfarenhet. Det du gör är att du citerar Osho och mina kommentarer är inte riktade mot dig utan mot hans beskrivningar och förklaringar kring egot.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[rara]
2014-12-27, 10:01
#13

 #12

Jag menar det som Osho menar och det han skriver är även mina erfarenheter och det är nog anledningen till varför jag citerar honom. Han säger det mycket bättre än hur jag som inte har talets gåva någonsin skulle kunna säga det.

Annons:
retep
2014-12-27, 10:26
#14

rara! När du nu säger att "det är även mina erfarenheter", då blir jag nyfiken på att få veta mer om hur du i så fall menar, att ditt ego inte längre medverkar i ditt dagliga liv. Hur dina erfarenheter av Självet visar sig , hur Självet uttrycker sig i allt du gör utan egot?

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[rara]
2014-12-28, 11:32
#15

#14

Då har du inte förstått vad jag menar eller vad Osho menar när du ställer denna fråga, eller så kanske jag inte uttryckte mig bra när jag skrev att egot är borta och jag skulle kanske ha skrivit när egot hållet tyst i stället

Jag har inte sagt att mitt ego inte skulle medverka i mitt dagliga liv och jag har inte sett att Osho skulle ha sagt något sådant heller. Om egot anser jag att vi behöver det för att klara av våra vardaliga sysslor, för att tjäna pengar så att vi kan köpa mat och kläder och så att vi inte ger bort allt vi äger och har och för att kunna diskutera med varandra här bland annat. Vi behöver alltså egot för att orientera oss i det vardagliga livet.

Snarare är det så att vi inte ska identifiera oss med vårt ego. Du skriver att egot är din identitet och din person och din personlighet, med det stämmer inte utan egot är en uppfinning av förståndet och en sorts brännpunkt för det som vi förnimmar med våra sinnen, för utan ego skulle vi inte kunna säga , jag ser. Jag hör. Jag känner osv. Och när vi använder oss av tekniker och av meditation så är det också egot som besluter att använda sig av dessa för att uppnå någonting som du kallar trancendentalt medvetande fast det egentligen är det tillståndet som egot inte deltar i utan i bästa fall är en tyst iaktagare.  Det är i det här tillståndet som du kommer till insikten att egot inte är din identitet och att det därför är meninglöst att identifiera sig med egot.

Du beskriver det trancendentala medvetandetillståndet som någonting där vi inte styrs av egot och egoistiska begär utan lever i ett kosmiskt medvetande, men tänk på att strävan att uppnå detta tillståndet enbart styrs av egot. Men aldrig någonsin har ett ego blivit upplyst. Snarare är det så att egot måste komma till insikt om vad det är, en illusion som förståndet har uppfunnit för att orientera sig i det vardagliga livet.

Egot har fortfarande kvar alla sina begär även om du har upplevt det som du kallar kosmiskt medvetande, men du har insett att det där inte är allt utan att det finns mycket mer och att egots begär inte är det viktigaste i livet  Det är också egot som klassar det som det inte kan förstå i olika medvetandetillstånd, t.ex fjärde medvetandetillståndet, trancendentalt medvetande, kosmiskt medvetande, full medvetenhet och som delar upp vår tillvaro i olika delar som självet, egot, jaget, högre jaget och alla dessa otaliga beteckningar som andliga sökare pratar om. Det är också dessa saker som man tröttnar på och inser hur meningslöst det är om man verkligen har upptäckt tillståndet där förståndet och egot håller tyst.

retep
2014-12-28, 18:26
#16

Tack för ditt svar rara! Ser nu att det vi pratar om inte skiljer sig åt så mycket. Det är mer som om vi pratar förbi varandra. Det jag försöker förklara för dig och du försöker förklara för mig, känner jag redan till och har erfarenhet av. Den erfaren säger mig också att det du tror om "att strävan att uppnå detta tillståndet enbart styrs av egot" och att "Egot har kvar alla sina begär även om du har upplevt det du kallar kosmiskt medvetande", det är vad du tror, inte vad du vet genom att ha erfarit det! Kosmiskt Medvetande är upplysning och det är då du har du kommit till insikt om egot! Först då blir det tyst, men som du och Osho säger, så upphör det inte utan fortsätter att "medverka i mitt dagliga liv".

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Hugohugo
2014-12-29, 16:05
#17

Hej.

#15

#16

---Från mina studier jag har haft sedan jag börjat få hjälp av Rabbi Désirée R. Ntolo, som är enligt sig själv Andligt/Gudomligt Förverkligad (som Buddha och den historisk Jesus/Yeshua mfl), så har jag funnit en formulering som är till det ni kallar upplysning och som ni pratar om:

"Om den upplysning då egot kan sättas åt sidan, är då människan är helt och hållet direkt fri och -vis. Det vetande som man har då, är egots formuleringar av visdom, men det är inte direkt visdomen själv."

---Det som jag har hört från min Rabbis undervisningar, och som på slutet/* (i texten  nedan, som inleds här med ´---´)  är lite mer mina egna fristående tankar. Är följande:

En som är upplyst på sådant sätt är detsamma som det jag menar Andligt Förverkligad. En sådan person har även från sin själ/högresjälv upptäckt den unika planen med sitt liv och fått fler medel/verktyg att uppnå denna plan, verktyg som man inte hade innan. Det är inte bara en fråga om finna upplysningen, utan det ger en övernaturliga medel att använda för det goda. Problem löser sig inte bara av ens inställning, utan av ens än bättre och effektivare arbete med dem. Den sista meningen här är sann utifrån den Andliga Mästarinnan och Dottern av Gud (Rabbi Désirée R. Ntolo). Alla har potentialen att bli Upplyst på ett sådant sätt. Men glömmer kanske bort att det redan finns sådana personer runt om i världen, som kan göra Den Andliga Vägen, mindre krånglig, än den nödvändigtvis inte behöver vara, i de bättre fallen. (´/*´ =) Sannolikt är: Men vill man eller kan man inte göra det lättare för sig, så är det inte fel i sig, bara mindre effektivt och mindre perfekt.  

De som inte ännu blivit Andligt Förverkligade, kan se in i det andliga, men kommer inte åt samma skådande, alltså som inte är detsamma som man slutligen kan uppnå. Alltså om att se mer av Sanningen, som man bara då har blivit mogen för.

---Sedan kanske det är så att man fortsätter utvecklas efter föreningen med det högresjälvet/själen, har jag inte märkt att jag direkt hört något om det ännu, jag ska söka mer på det i sinomtid.

Frid och kärlek.

PS: för även fler läsare av denna kommentar, så:

Förutom boken av författaren, finns det sidor på nätet som är direkt från de professionella inblandade. Men en bra introduktion finns även på denna nedan mera lekmannamässiga, men seriösa bloggen (som är dedikerad till Rabbi Désirée..):

http://ondskaelyoninochandligtfrverkligande.blogg.se/2014/february/frid-vare-med-er-andlig-traning-och-andligt-utovande-en-saker-och-acceptabel-vag-av-flera-vagar.html

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

[rara]
2014-12-30, 13:58
#18

16

Men nu är det min tur att fråga dig hur du har upplevt det som du kallar kosmiskt medvetande och hur det har lett till att egot håller tyst utan att medverka i ditt dagliga liv och hur begären har försvunnit?

Du är också snabb med att tillskriva mig att det inte ligger erfarenheter bakom det som jag skriver, Därför kan jag börja med att tala om för dig att jag bara har upplevt det som kallas upplysning och kosmiskt medvetande en enda gång och det var när jag hade min kundaliniprocess och kundalinin nådde kronchakrat. I det ögonblicket höll egot så tyst att det inte verkade att existera. Men ändå måste det ha funnits kvar som en stilla iaktagare för annars skulle jag inte ha kunnat säga att jag skulle ha upplevt det. Det var mer ett tillstånd där egot inte var deltagare.

Men inte har väl egot försvunnit i det vardagliga livet och alla begär som egot har finns fortfarande kvar. De är bara inte så viktiga att jag slösar bort livet genom att sträva efter alla begär. Skulle jag vinna en stor summa pengar på lotto skulle jag också ha begär att köpa mig en lyxvilla på kanarieöarna för pengarna och ha en ferrari framför huset. Men om jag skulle göra det skulle jag vara medveten om att om jag bara skulle köpa mig en liten stuga och en bil som bara kostar en tiondedel av det som en ferrari kostar skulle jag med dessa pengar kunna hjälpa hundratals fattiga och svältande barn att leva ett värdigt liv. Varje gång jag skulle kliva in i min ferreri skulle jag se de bilder på fattiga barn i utvecklingsländer som jag har sett på tv och skulle föreställa mig deras lyckliga skratt om jag inte skulle ha köpt ferrarin. Jag skulle så att säga kunna leva ett lyckligare liv utan ferri och lyxvilla och bara skaffa mig en liten stuga och helt vanlig bil.

Kosmiskt medvetande funkar inte på det viset att man som upplyst plötsligt är av med alla sina begär och har ett tyst ego medan alla handlingar styrs av det gudomliga. Mycket mer är det så att vanliga rika människor förtränger dessa saker medan en som har fått en medvetandeförhöjning inte kan förtränga det som hjärtat säger och egot är tvungen att nöja sig med en kompromiss för att det skulle inse att det inte skulle vara lyckligt med lyxvillan och ferrarin så länge hjärtat och det gudomliga visar mig hur det står till .

[rara]
2014-12-30, 15:13
#19

#17

Ja om du tror att det är rätt väg för dig så får du gå den vägen. Men jag tror dock inte att någon upplyst skulle känna den unika planen med sitt liv för det skulle innebära att han vet hela den gudomliga planen om hela universets exsistens. Meningen med sitt liv finns inte någonstans i stjärnorna utan man måste själv ge sitt liv en mening. Vilken roll detta spelar för hela existensen kan ingen människa förstå.

retep
2014-12-30, 16:32
#20

Vill be om ursäkt rara, för att jag ifrågattatte din erfarenhet, det var onödigt och egoistiskt gjort av mig! Det du beskriver nu ser jag mer som en erfarenhet av det jag kallar Transendentalt Medvetande, Varandet, eller Självet. Det är som jag skrivit ett eget fjärde medvetandetillstånd, det är Källan, det är Det Rena Medvetandet, det som ligger till grund för allt som existerar och finns till i Universum! Kosmiskt Medvetande är tillståndet då vi är förankrade i detta högre medvetandetillstånd av upplysning. Medvetna om och under våra tre kända tillstånd vaken, sömn, dröm och medvetna om och med den fjärde nivån, tillståndet Transcendentalt Medvetande. Under en full kundaliniresning och erfarandet av transcendens är man och får man naturligt glimtar och upplevelser av det Kosmiska och av Upplysning. Min erfarenhet är att egot och begären vi har försvinner, eller omvärderas och får en annan betydelse ju mer vi utvecklas, andligt och personligt. Under erfarandet av det Transcendenta Varandet, Självet, är vi Ett med Alltet och befinner oss i Ren Existens, i Det Rena Medvetandet. Och här upplever vi inte genom egot utan är bortkopplade från det. Vi bara Är och erfar Självet. I tillståndet av Kosmiskt medvetande, av upplysning, (det femte medvetandetillståndet av sju), då lever vi igen med egot, (utan att direkt styras av det) och det individuella medvetandet i vardagen, skillnaden är att vi nu också är medvetna om Det Kosmiska, om Självet och Själen, om Guds ljus och lycksaligheten.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Annons:
[rara]
2014-12-30, 17:31
#21

#20

Om du nu på grund av dina upplevelser har försökt att klassa det till olika medvetandetillstånd och förmedlar detta till en annan människa ser han hur du har klassifierat det, men han har inte ens en föreställning om grunden till klassifikationen. Om jag nu försöker att förklara för dig att det som jag upplevde under min kundaliniresning egentligen inte var någonting som jag upplevde utan att det var jag som var upplevelsen kan jag helller inte förmedla det som upplevdes. Men det var inget tillstånd man kan  förankra eller ta sig med i det vardagliga livet och man skulle heller inte kunna sköta om sina vardagliga sysslor i det tillståndet. Det finns saker som man inte kan prata om och som man inte kan förmedla till andra utan som man bara kan erfara själv. Alla förklaringar är bara olika synsätt som förståndet har om saker som det inte begriper eller förståndets formulering av det gudomliga, men inte det gudomliga själv. Alla förklaringar och beskrivningar som t.ex om olika medvetandetillstånd leder bara till att folk gör sig föreställningar av det som inte stämmer överens med det som beskrivs och på så vis hamnar de bara längre bort från sanningen. Det är därför som Osho och Krishnamurti säger att man måste befria sig från alla föreställningar och det var bara därför jag länkade lite till vad dom säger.

Hugohugo
2014-12-30, 18:08
#22

Ops :😮😕Jag får kanske ursäkta mig - En bit text saknas i denna text där jag strukit under:

[…] ---Från mina studier jag har haft sedan jag börjat få hjälp av Rabbi Désirée R. Ntolo, som är enligt sig själv Andligt/Gudomligt Förverkligad (som Buddha och den historisk Jesus/Yeshua mfl), så har jag funnit en formulering som är till det ni kallar upplysning och som ni pratar om: […]

SKa istället vara:

[…] ---Från mina studier jag har haft sedan jag börjat få hjälp av Rabbi Désirée R. Ntolo, som är enligt sig själv invigd och har fått ta emot Mysterierna, så som behövs för bli Andligt/Gudomligt Förverkligad (som Buddha och den historisk Jesus/Yeshua mfl), så har jag funnit en formulering som är till det ni kallar upplysning och som ni pratar om: […]

Peace be with you.

Hugohugo

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Hugohugo
2014-12-30, 18:11
#23

#22

Den texten är om text #17

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

[niklaeri02]
2014-12-30, 18:18
#24

#21 "Men det var inget tillstånd man kan förankra eller ta sig med i det vardagliga livet och man skulle heller inte kunna sköta om sina vardagliga sysslor i det tillståndet." Upplysning följer med en ut i vardagen. Som att man omges av varande i varje tanke och handling. :)

retep
2014-12-30, 18:21
#25

Menar du rara att du inte kan klassificera ditt vardagsmedvetande, eller sömn och dröm som tre olika medvetandetillstånd? Skulle du säga att det du "upplevde under min kundaliniresning egentligen inte var någonting som jag upplevde utan att det var jag som var upplevelsen", att det var så nära en absolut sanning, du någon sin varit? Skulle du kunna klassificera den erfarenheten som en upplevelse av ett medvetandetillstånd du aldrig tidigare upplevt? Skulle du kunna se det som att det du " upplevde under min kundaliniresning egentligen inte var någonting som jag upplevde utan att det var jag som var upplevelsen" att det var Självet, eller Transcendentalt Medvetande, som jag kallar det? Det är som du säger inget tillstånd man kan förankra och inte heller vara aktiv i och sköta dagliga sysslor. Men man kan som du själv var med om, vara i det och vara medveten om det. Och just att det är Det Universella grundläggande Medvetandet, Självet, Varandet, betyder att det är ett tillstånd vi kan klassa och klassificera genom vårt direkta erfarande av Det. Så varför envisas du med att inte vilja förstå, när du nu har både egen upplevelse av och egen direkt erfarenhet av detta bortomliggande tillstånd samt av vardagsmedvetande, av sömn och av dröm? Det som tycks skilja är att vi använder olika ord för det och för att vi har olika erfarenhet att klassificera utifrån.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Hugohugo
2014-12-30, 23:45
#26

#24 Om detta fungerar för dig, ska annars inte lägga mig i nu:

Men kan inte hålla mig att säga detta, så att säga tillsvidare:

 [(följande text är åtminstone sannolikt sann)]

Jag skulle säga att det av högre sanning som man förenats med, går inte bara kaste ner till andra. Det skulle föra dem längre från sanningen. Det hela är en mogenhets process. Så på det sättet blir det inget av det i det vardagliga livet mellan andra personer och en själv.

 Men däremot inombords har vi kvar det tillståndet. Om det verkligen är det tillståndet, eftersom det finns olika grader av transcendens och sällhet/frid(?) som inte är allt än om den skiljer sig från det vi har vetande och kunskap om. Klarhet i denna sak är mig för stor att redo göra. Men det finns olika grader av om vi har innan vi har fått en fullkomlig sammansmältning/förening med Själen/Högresjälvet/Självet, och då vi har fått en öppen kontakt med Själen så kommer det i omgångar mer av Själen som vi fördjupar oss i, innan egot och själen förenas i en medvetenhet, där båda finns kvar men har en ny roll fördelning. Kanske man säger att den sista delen då man kommit i kontakt med själen, innebär att man bara ska överlämna sig till förenas med den. Men innan dess är det med ren vilja man måste bearbeta och förädla sitt ego, innan det förmår släppa in själen.

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

[niklaeri02]
2014-12-31, 00:15
#27

#26 Vad jag vet kan upplysning ske genom meditation och yoga som så väl spontant.

Annons:
[rara]
2014-12-31, 11:56
#28

#25

"Menar du rara att du inte kan klassificera ditt vardagsmedvetande, eller sömn och dröm som tre olika medvetandetillstånd"

Nej, jag menar att förståndet kan klassifiera det hur som helst. Man skulle kunna klassa det enligt hjärnfrekvenserna i delta theta alfa och beta vågor och sen skulle man kunna dela upp de olika frekvenserna i flera stycken andra frekvenser, men ändå skulle det kunna vara skillnad på  medvetandetillståndet hos olika personer som befinner sig på samma frekvens. Vad jag vill säga är att det är helt meningslöst att försöka begripa saker med förståndet som inte är rationala.

Vad som gäller min kundaliniresning existerade inga medvetandetillstånd för mig eftersom förståndet höll tyst och det fanns heller inget förstånd som var nära en en absolut sanning utan det existerade bara en absolut sanning och det var jag som var både sanningen och upplevelsen, men egentligen existerade heller ingen upplevselse. Jag vet att det låter förvirrande när mitt förstånd försöker att förklara rationalt vad som inte är rationalt.

Det som du kallar självet är också en rational förklaring för det irrationala. Självet är en arketyp som omfattar helheten inklusive den omedvetna och irrationala delen i oss som somliga kallar det gudomliga, men även den delen kan inte beskrivas rationalt utan man kan bara ge den en beteckning och uppleva den i form av arketypiska bilder som vi möter i oss t.ex i drömmar, visioner, eller föreställningar. Själva arketypen är ingen dualitet, men de arketypiska bilderna upplever förståndet som dualistisk och stämmer därför inte överens med själva arketypen.

Varför jag "envisas" med att inte vilja förstå är att det inte finns någonting för förtsåndet att förstå.

retep
2014-12-31, 13:09
#29

rara! "Vad som gäller min kundaliniresning existerade inga medvetandetillstånd för mig eftersom förståndet höll tyst och det fanns heller inget förstånd som var nära en en absolut sanning utan det existerade bara en absolut sanning och det var jag som var både sanningen och upplevelsen, men egentligen existerade heller ingen upplevselse. Jag vet att det låter förvirrande när mitt förstånd försöker att förklara rationalt vad som inte är rationalt. Jag är klar över att det inte handlar om förståndet, att förståndet aldrig kan uppleva någon sanning. Det är också därför jag skriver och skiljer på, att uppleva och att erfara! Upplevelse tolkar vi med förståndet! Självet, Varandet, Transcendentalt Medvetande upplever man inte, det kan bara erfaras! Tack för samtalet och utbytet, synd bara att vi pratar förbi varandra.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[rara]
2014-12-31, 13:32
#30

#29

Man kan bara prata förbi varandra om man pratar om saker som man inte kan prata om och jag är helt medveten om att mina ord inte beskriver det som jag försöker att beskriva och jag vet att det inte finns ord för det som jag försöker att beskriva. Inte ens om vi skulle använda samma ord för det som vi skulle försöka beskriva skulle vi ens vara i närheten av det. Alla som läser våra ord skulle göra sig en egen föreställning om saken som bara skulle vara en annan beskrivning för någonting som inte går att beskriva. Därför var det från första början inte min mening att det skulle bli en sån här diskussion av det utan jag ville bara ställa in dom här länkarna som folk kan fundera på.

Det är ju just det att för varje gång man använder sig av beteckningar som t.ex av självet, det gudomliga, varandet, tanscedentalt medvetande osv gör folk sig en föreställning av det och det är just denna föreställning som är det som är i vägen och hindrar oss från att erfara det.

retep
2014-12-31, 14:28
#31

rara! Nu gav du mig anledning att fortsätta diskussionen. När du säger "Det är ju just det att för varje gång man använder sig av beteckningar som t.ex av självet, det gudomliga, varandet, tanscedentalt medvetande osv gör folk sig en föreställning av det och det är just denna föreställning som är det som är i vägen och hindrar oss från att erfara det" Då måste jag kontra med att säga att jag har 40 års daglig erfarenhet av att "erfara det", det vill säga Det Transcendenta, Självet, Varandet! Håller med om att "Alla som läser våra ord skulle göra sig en egen föreställning om saken som bara skulle vara en annan beskrivning för någonting som inte går att beskriva.". Men det betyder som jag ser det att det fortfarande finns anledning att göra en beskrivning och berätta att det finns metoder och möjlighet för var och en att regelbundet själv erfara det Transcendenta, Varandet. Självklart är det inget man kan uppnå och erfara genom att föreställa sig eller tänka sig till!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Chrispol
2014-12-31, 15:49
#32

Upplysning för mig är att förenas med Skaparen/Kärlekskraften och vara kärleksfull, full av kärlek. Att säga att "Allt är som det ska" blir väl enkelt. Att bortse från lidandet och smärtan på jorden gör den inte mindre. Däremot gör alltfler kärleksfulla människor den mindre.

Hugohugo
2014-12-31, 16:03
#33

#17 

OBS!!! Om någon vill lösa saken på egenhand som sades i´´#17´, så avstå från läsa denna text:

¤

¤

¤

Men rara eller om det är någon annan som vill höra: jag är mer sannolikt säker, utifrån all tankar jag mödosamt gått igenom att man kan visst förstå planen för sitt liv, för det den säger avslöjar inte den mening man man måste skapa för den ska uppfyllas,. Planen är mer som målstolpar och en särskild inriktning som är en tjänst åt världsalltet. En sådan plan är bara bestämd att man ska göra, för vi själva har varit med och gjort den i vårt Själv/högresjälv. Men även denna plan som är för hela ens liv, påverkar inte den plan som Gud har för allt som finns, och det Han lovar att ge oss. 

Jag menar då att det som Gud gör en överenskommelse om våran plan för vårt liv, den är övergripande, men detaljerna får vi själva lösa. Men utan följa planen då den inte är dold för oss, är vad som behövs för vi ska klara av göra den. Så du ser att alla människor som har en plan för sina liv, kommer inte fram till se den, men Planen för världsalltet fortsätter orubbat än hur vi själva väljer och gör (till en viss grad, eftersom Gud transcenderar i kontakten med oss, så har Han även en närhet och inblandning med hänsyn till oss). Det räcker med att Gud vill något gott med någon god person, så kommer Hans plan överglänsa, vad än vi människors allra högsta planer. Ser du hur det hänger ihop? Om man har klargjort Gud roll i skapelsen, så är denna gåta löst, som jag såg i ditt meddelande rara.

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Hugohugo
2014-12-31, 22:16
#34

#33 

Om ´#33´ så är det ännu,,,:

Det som sägs i #33 är fortfarande som tidigare på spåret av sannolikt sant. 

För övrigt:

Om man följer den första länken i den (om vilken var tänkt att nämnas igen, men slutade med att jag referera till den föregående, vilket är kanske mindre bra, kanske ok), så hamnar man rätt, numret skulle kunna misstas för fel, om man inte rättar sig efter att länken är själva innehållet, som är på tal om.

Så pass förvirrande är det om man inte ser på den, utifrån att den följer bara sitt egna spår. Jag är inte säker på om det är fel, eller? Åtminstone inte nu längre då den förklarats?. Bara om man är van titta på den, så skulle den missförstås. Men för enkelhetens skull, så ska jag låta det vara ett undantag.

Var var jag i tankarna egentligen? Sannolikt sant verkar det som ett undantag av olycka, i alla fall av det jag analyserad :-/ här nu i efterhand.

-- Kommer inte på något annat göra med den ´#33´…

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Annons:
Hugohugo
2014-12-31, 22:30
#35

#32

Ja att säga "Allt är som det ska", tilltalar inte mig, jag förstår inte hur det skulle syfta på att man gör något åt lidandet i världen. För mig innebär Andligt Förverkligande att man är en medmänniska eller lärare som har blivit perfekt i vara kärleksfull. Att förenas med ens själ, gör bara själen rätta om man bibehåller godhet, kärlek och medkännsla osv. En riktig väg till att nå en sådan upplysthet som en Andligt Förverkligad person kan, är att man har moral som godhet osv. Meditation passar inte att göras av dem som inte redan har en moralisk läggning. och som inte har förstarka känslor som går i upp och/eller ner med förextremhet, likt en dålig berg och dal bana.  Högre medvetande tillstånd ska man försöka vinna då man har lagt en tillräckligt bra grund. Men eftersom personer inkarnerar med olika nivå av utveckling, så ser alla inte vad som är början på sökandet. Kärleksfullhet ska ju redan vara vad som kommer först och främst, eller hur? Det börjar där och detta mål kvar står att bara bli än mycket bättre genomfört då man går vidare på vägen till nya medvetande tillstånd; :-)

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

[rara]
2015-01-01, 11:59
#36

#31

Jag vet inte vad du har upplevt i dina meditationer och det är heller inget fel att ge folk metoder som meditation, men om du använder meditation med syfte att uppnå någonting är det ingen riktig meditation längre utan egots strävan att uppnå någonting som det egentligen inte kan uppnå, utan man kan bara låta det ske och att vara öppen. Meditationen ska endast ha syftet att vara öppen och att betrakta det som kan ske. Eftersom du skriver att det för dig finns en anledning att göra en beskrivning undrar jag vad du har erfarit som du anser att det går att beskriva, för om du skulle ha erfarit det som jag har erfarit skulle du ju se att det inte går att beskriva.

Det påminner mig om Castanedas diskussion med Don Juan när han förklarade för Castaneda innebörden med tonal och nagual. Han tog tonal som exempel för en Ö som var bordskivan och på bordet befann sig alla möjliga föremål som motsvarade allt som utgör den egentliga världen. Nagual beskrev han som den delen av oss som vi inte alls har att göra med eftersom det inte finns någon som helst beskrivning av den, som inga ord, inga namn, inga känslor och ingen kunskap. För Castaneda var det en motsägelse eftersom det som man inte kan beskriva heller inte kan existera. Han ställde frågor om vad nagual är och frågade är nagual själen och Don Juan svarade nej, själen finns också på bordet. Vi kan säga att själen är askfatet. Sen tog Castaneda fram en massa andra saker som nagual skulle kunna vara som psyket, energi, livskraft, men för varje beteckning hittade Don Juan ett föremål. Till slut frågade han är nagual det högsta väsendet, den allsmäktige gud, men Don Juan svarade, nej gud finns också på bordet. Vi kan säga att gud är duken. Gud är ett föremål som ingår i vår beskrivning av världen.

Om du nu ger en människa en meditationsteknik och en beskrivning av det som man kan hitta i meditationen kommer han att leta efter den beskrivningen, men inte efter sanningen och varje gång han använder sig av meditationen kommer han att sträva efter det och allt det där kommer att hindra honom från att se sanningen och han kommer inte att hitta den även om du ger honom en bra meditationsteknik.

Beteckningar som självet, varandet, det gudomliga, är bara föremål som befinner sig på bordet och den som mediterar kommer bara att leta på bordet. Men om du sopar bort alla föremål som befinner sig på bordet finns det ingenting kvar att fokusera på och först då är du öppen för det som är utanför bordet.

retep
2015-01-01, 12:59
#37

rara! Jag fortsätter att leva med erfarenheten av det Transcendenta Varandet och Neugal. Och var att man inte kan ha och göra med det som en upplevelse genom det personliga, egot och förnuftet. Vet att jag kan och erfar det direkt utan inblandning av egot och intellektet. TM tekniken ger just den möjligheten , den effekten, att allt sopas bort och allt öppnas för det som är utanför bordet! Det kan också ske spontant, eftersom det också ligger i sinnets natur, att gå till vila och transcendera sig själv.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[rara]
2015-01-01, 13:25
#38

#37

Vilken mening har då beskrivningar för något som ska sopas bort? Det var ju just det som jag menade att meditationen inte har en effekt om man letar efter en beskrivning. Meditationen ska sopa bort beskrivningen, men om du fokuserar på den och letar efter den är det kontraproduktivt till det som meditationen syftar på.

Jag hade turen att jag varken trodde på gud eller på något gudomligt och jag hade inget trossystem som hindrade mig att erfara det som man inte bör sätta namn på. Därför letade och strävade jag heller inte efter något. Att kalla det som man inte kan beteckna för självet är inte mer rätt eller fel än att kalla det chilisås. Letar du efter chilisåsen hittar du kanske det som du föreställer dig att vara chilisås och om du letar efter självet hittar du det som du föreställer dig att vara självet.

retep
2015-01-01, 15:32
#39

Jag menar ju förstås inte heller att meditation skall syfta till att förklara eller beskriva något. TM tekniken jag använder letar inte efter något och använder sig inte av något trosystem eller någon föreställning om Gud! Tekniken tillåter sinnet att frikoppla alla aktiviteter, gå bortom och Transcendera allt som finns på bordet och bara Vara i Allt, Det som är utanför bordet.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Hugohugo
2015-01-01, 20:49
#40

#38

Jag är inte säker på hur du ser på et jag säger här. Men detta är jag säger är värt att säga då man ska syssla med andlighet på ett allvarligt sätt, alltså man vill satsa på det och nå fram till hela det vi kan bli. Att då avstå från att utveckla sitt förstånd och vara sansad osv är lätt att förfalla åt om man gör sig förmystisk och bara talar om medvetande tillstånd som ska erövras och tas emot.,,

Frid.

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Hugohugo
2015-01-01, 21:00
#41

#39

[som vanligt sannolikt sant är följande liksom förra till #38:]

Det som ligger bortom bordet är en annan värld, den har ett annat språk. Den kan beskrivas, men inte så att egot begriper det. Egot klarar av att märka att det finns något bortom det. På liknande sätt som människan kan veta om Gud, men vi vet inte något mer om vem Gud är för sig själv. På samma sätt vi kan om en människo broder eller syster veta att de finns till på ett visst sätt, samt veta mer om vem de är (som vi å¨motsvarande sätt inte kan med Gud).

Då man når det medvetande tillstånd som kommer från själen, eller först då man förenats i medvetenhet med själen, så kommer man kunna tala de ord som inte kan talas, se det som man inte kunde se, höra det som inte kunde höras. Detta är en "ny" värld på motsvarande sätt som den materiella världen vilar i Moderjord. Vi har kommit in världen av himlen.

Frid.

PS: sånt här står om i den Esséeiska böneboken av Rabbi Désirée R. Ntolo,

Creating be with you!!! See a seed enough of times each, for often return to in a long long period, will learn you how better to learn the more importent. http://www.theessenes.co.uk/see-us RELIGIONENS MYSTERIER.

Annons:
Upp till toppen
Annons: