Annons:
Läst 2078 ggr
Expanderamedvetandet
2013-10-10, 14:34

Expandera medvetandet

Vem är jag? Vem är du? Vad är vi för något? Är vi kroppen? Inte troligtvis då kroppens alla molekyler byts ut under en 7 års period, och till och med kortare period enligt många forskare. Är vi våra åsikter och det vi tror på, och det vi representerar? Inte troligtvis då detta också kan ändras och troligtvis ändras då man stöter på olika livserfarenheter som ger nya perspektiv. Är vi vår sociala position i samhället och världen? Inte troligtvis då detta också kan ändras. Är vi våra yrken? Inte troligtvis då detta kan ändras och troligtvis också kommer att ändras. Är vi det vi äger? Inte troligtvis då detta kan ändras.
Är vi den sociala rollen i förhållande till andra människor? Inte troligtvis då detta också kan ändras. Är vi våra tankar som rullar i huvudet? Inte troligtvis då detta ändras regelbundet. 
Är vi våra känslor? Inte troligtvis då detta också kan ändras och inte är konstant.

Är vi överhuvudtaget något koncept som går att förstå som går att formuleras i ord och tankar? Vad är det konstanta som alltid finns där,"det riktiga självet", oavsett yttre omständigheter och identitet- identifikation med någon struktur, tankeform, åsikt, känsla eller roll ? 

Medvetande? Rent medvetande som observerar? Är det vem vi är ? Är vi ingen person? Om man tittar rent logiskt på allt som kan ändras och troligtvis kommer att ändras så borde det väl vara så att det enda konstanta- det som inte förändras är medvetandet? För att försöka definiera - det som är.
Och om vi är medvetande, och kroppen dör, "dör" vi verkligen då, om man inte är kroppen, utan medvetandet som observerar kroppen?

För kan verkligen ett koncept eller tanke i form av åsikt eller roll beskriva vem du eller jag är- mer än att peka mot sanningen av det som är, vilka vi är? Är vi verkligen bara ett koncept eller en tanke, eller är vi inte Mer? Är inte ett koncept av vem vi är ett form av perspektiv hur vi Väljer att titta på oss själva?

För om vi är medvetande, kan något koncept definiera vem jag eller du är, ens ordet medvetande i sig? 

För om vi är medvetandet som observerar tankarna, känslorna och kroppen, borde inte detta ge oss enorma möjligheter att rikta uppmärksamheten mot det som vi verkligen vill skapa och erfara- genom att ta ansvar för vårt eget inre tillstånd? Med tanke på att alla tankar och känslor som vi känner har en viss vibration- som vissa säger sig kunna vetenskapligt bevisa påverkar alla runt omkring oss och hela det kollektiva medvetandet, varför inte välja känslor av frid, balans och kärlek? Tankar skapar litterärt verklighet(?), tankar har en viss resonans som attraherar liknande resonerande tankar och liknande resonerande personer, omständigheter och en liknande resonerande verklighet, så varför skulle någon med den utgångspunkten inte välja att rikta uppmärksamheten, sina tankar och känslor, mot det man Vill, istället för det man inte vill? Och vad vill man? Finns den insikten utanför sig själv eller finns det insikten inom en själv? Och hur har vi lärt oss att rikta uppmärksamheten, inåt eller utåt?
http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1123-boston
http://noosphere.princeton.edu/

Har medias rapportering av det som sker i världen verkligen en gynnande effekt på vart vi väljer att rikta vårt fokus? Vart riktar ofta media vårt fokus och Varför är det ofta just det fokuset? Använder vi vårt otroliga kreativa potential och vår kraft i riktning med vad Vi verkligen vill, och riktar vi verkligen vår uppmärksamhet på det vi vill erfara och skapa?

Media rapporterar väl om allt som inte är bra i världen så vi kan hjälpa till? Bra poäng?- Och visst är det väl bra att ha koll på vad som händer i världen? Visar "vanlig" media allt som händer i världen? Berättar dem om lösningar som faktiskt finns där ute som kan hjälpa på riktigt? Vilka äger egentligen media? Finns det något gemensamt tema som "mainstream" media bolagen riktar vårt medvetande mot? 
Riktas vårt medvetande mot positiv expansion av medvetandet och högre förståelse, som ger insikter om att vi har makten och ansvaret i våra egna händer och vilka otroliga förmågor vi har?

Får man länka till facebooksida eller räknas det som reklam? Det finns mer information som jag gärna vill dela på den sidan -

Annons:
Upp till toppen
Annons: