Läst 3484 ggr
Christina_46
2013-07-14, 06:02

Kanaliserat budskap

Hejsan. Jag har kanaliserat ner ett antal korta stycken, som jag gärna vill dela med mig av. Styckena är kanaliserade vid olika tillfällen. Jag är medial. Vilket innebär att jag kan se, höra och känna av andevärlden.

Hoppas ni kommer att tycka att det är intressant läsning. Kram på erSkrattar

Hej Christina. Jag är din andlige hjälpare Merline och jag vill gärna hjälpa dig att komma vidare med detta projekt med att skriva den första texten.

Vi börjar väl då:

Pusta ut lite och be sedan om ljusets beskydd. Sådär ja J då kan vi fortsätta. Jag kommer som sagt att peppa dig lite att våga fortsätta med detta nu. Du kanske undrar vad boken ska handla om. Den kommer att helt och hållet vara kanaliserad av mig och det högsta ljuset, eller om du hellre vill säga Gud så går det lika bra.

Här kommer ett meddelande från det högsta ljuset om du vill ta emot det. Det handlar om den nya jorden och om hur människorna och allt på planeten kommer att förändras undan för undan. Det blir en spännande läsning ska du få se.

-          Hej Christina, jag är det högsta ljuset och jag vill meddela att du har kommit helt rätt i din utveckling nu. Du kommer att bli tillfrågad hela tiden om du vill fortsätta att skriva för oss. Jag hör att du vill på ditt svar och då fortsätter jag.

Som sagt, det blir en hel del förändringar från nu och framöver. Ni kommer att märka skillnaden på att ni blir förändrade i grundstrukturen i era celler först och främst. Men även det andliga i er, själen kommer att förändras. Du känner nu ett tryck mot ditt pannchakra. Det är vi som öppnar upp det lite till, så att du lättare kan kommunicera med oss.

Idag ska vi tala lite mer om detta med kanalisering. Du Christina har också mer att lära om detta. Och dina läsare kanske har lite mer att lära ändå. Det går till så att, först och främst måste kanalen dvs. människan som tar emot vara s.k. öppnad för detta. Sedan ska vi i andevärlden vilja sända ett meddelande. Att vara öppnad innebär att chakrakanalen är öppnad för meddelanden. Ett chakra är som en energivirvel där man tar emot energi från det gudomliga. Människan har flera hundra chakran, men de viktigaste är de sju stora som du kanske hört talas om. Kronchakrat som sitter uppe på huvudet, pannchakrat som är beläget mellan dina ögonbryn, halschakrat i halsgropen, hjärtchakrat i mitten av bröstkorgen, solarplexus, navelchakrat ett par centimeter nedanför naveln och rotchakrat som sitter vid svanskotan. Dessa chakran bildar en linje, kallad chakrakanalen. Denna ska alltså vara så fri från blockeringar som möjligt för att det ska bli en bra och tydlig kanalisering.

De flesta är lite öppna hela tiden. Det blir så mer och mer nuförtiden. Fler och fler öppnar upp för andevärlden, så det går att samtala med dem. Andevärlden pockar på alltmer nuförtiden och vill göra sig hörd. Det är som det ska vara.

Hej Christina. Nu är det dags att fortsätta att skriva på texten. Vi här uppe i ljuset sätter stor vikt vid det som skrivs här. Vi vill att du och att de som läser den här boken ska få känna energin i det skrivna ordet här, genom en liten meditation som är mycket enkel att göra.

Sitt avspänd på en stol med rak rygg och bara känn din andning tills du är så avspänd att du känner att du vill gå vidare. Känn sedan in ordet kärlek i hela din kropp. Tänk bara ordet kärlek. Sedan fortsätter du med att omsluta dig med den energi som ordet ger. Fortsätt sedan att sända kärleksenergin till omgivningen omkring dig och slutligen till hela moder jord. Sitt så i dessa energier tills du känner dig nöjd och tillfreds med dig själv.

Idag vill vi även ge er en liten insideblick på den kommande framtiden resten av 2013 och något år framöver.

Ni kommer ganska snart, de flesta av er, att känna av de nya energier som fördelas över jorden och till er som bebor jorden. Dessa energier är menade att öppna upp er för andra dimensioner och att höja er status till den 4:e och 5:e dimensionen och även högre. Ja arbetet med detta har pågått i ett antal år nu och kommer att fortsätta i många år framöver också.

Ni kommer att lättare kunna samtala med oss i de högre hierarkierna i andevärlden, samt med de olika naturväsen som finna runtomkring er. Även djurkommunikation kommer att bli lättare framöver för de flesta. Prova gärna med att be en djurkommunikationsguide om hjälp att samtala med era djur. Hmm.. Kanske ni ska be om ljusets beskydd innan ni startar med detta, så att det blir en så ren kommunikation som möjligt.

Detta med utomjordisk intelligens, sk. Utomjordingar kommer ni också att bli varse om att de finns. De visar sig allt som oftast nuförtiden på himlen, just för att ni ska förstå att de finns och vill hjälpa er i er uppstigningsprocess. Mer om detta lite längre fram i texten.

Hej Christina. Nu är det dags att tala lite allvar. Planeten ni bor på behöver få lite hjälp på traven i sin uppstigning till en högre dimension.

Det ni som människor kan göra är att sända healing till henne för hennes högsta bästa. Det gör ni enklast genom att sitta i lugn och ro och sedan be det högsta ljuset om hjälp att sända healing till moder jord för hennes högsta bästa. Då kommer Jag (gud) att sända healing genom er till moder jord till det som är mest nödvändigt för tillfället. Sitt sedan så, gärna med handflatorna uppåt i knät i ca 15 minuter, eller så länge ni själva vill sända. Det kan under healingen pirra i kroppen, kännas som ett stort tryck, eller andra fenomen. Detta är inget att oroa sig över. Det är som det ska vara. En del känner inget, men det betyder inte att inget händer. Healingen sänds ändå och går dit den ska. Tacka gärna efteråt för att ni fått vara en kanal för de helande energierna. Är det någon som ändå känner sig lite orolig, så kan de be om gudomligt beskydd innan de startar.

På detta sätt kan ni även skicka healing till varandra, till djur och natur, samt till situationer som ni har svårt att bemästra på annat sätt.

Som ni alla vet innerst inne, så finns det en gud. Men vad alla inte vet så har denna gud (jag som talar nu till Christina)två sidor. En manlig och en kvinnlig. Den del som talar just nu är den kvinnliga delen, och jag vill berätta lite om vem jag är.

Jag är det ”feminina” , det vårdande och den rörliga delen av det gudomliga. Motsatsen till mig är den manliga delen av gud. Den fasta delen. Nåväl, det har kommit till vår kännedom att ni gärna vill fortsätta växa som människor och andar. Det är som det ska vara. Ni kallar det bland annat för uppstigningsprocess, då ni utvecklas upp i nästa dimension. Som ni kanske vet så har jorden och mänskligheten befunnit sig i 3:e dimensionen länge nu, med krig och elände. När ni stiger i graderna så kommer sådant att så småningom att försvinna. Krigiska tankar hos er kommer att försvinna och tona bort, för att ersättas med kärleksfulla tankar. Ni kanske undrar vad det här med dimensioner är. Jag kan enkelt förklara det som så: Ju högre vibration något har, desto mindre synligt är det. Det finns otaliga dimensioner med olika hög vibration och ju högre upp i dimensionerna något är desto mindre synligt är det. Därför kan ni inte se de högre dimensionerna. Men det är högre upp ni vill komma innerst inne och dit kommer ni att komma. Det tar för de flesta åtskilliga år att komma dithän, men den dagen kommer när ni alla har stigit i graderna, så att säga, så att ni går upp i nästa dimension.

Se fram emot detta mina vänner. Frid och kärlek på jorden. Vi ser fram emot detta med stor tillförsikt.

Nu ska vi se vad som händer vid så kallad kanalisering. Christina har det ganska lätt, hon är öppen hela tiden. Förutom de få gånger hon medvetet stänger ner en smula för andevärlden.

De som är öppna hela tiden tar emot elektromagnetiska energier från andevärlden som omvandlas i deras hjärna till signaler som klarsyn, klarhörsel och klarkänsel. Med detta menas att klart se andevärlden, oftast inuti huvudet, att höra andevärlden tala samt att få förnimmelser av andevärlden att de är nära. Man kan få in dofter och smaker som antyder att andevärlden vill förmedla sig. På så sätt tar en människa in vad andevärlden vill berätta.

De flesta brukar öppna upp för detta genom att öppna upp sina chakran och sedan stänga ner dem efter att kanaliseringen är klar. Men detta kommer troligtvis att minska vartefter mänskligheten blir mer och mer öppen för det andliga. Den så kallade upphöjningen av människorna till högre dimensioner gör också att de klarar av att vara öppna hela tiden. Vi sänder våra varmaste gratulationer till er som börjar öppna upp för oss, vi står vid er sida och stöttar er så gott vi nu bara kan. Kram på er.  

Hej Christina. Nu ska vi fortsätta att skriva på texten. Som du vet så blir det det högsta ljuset och jag Merline som hjälper dig.

Vi tänkte tala lite om det som kallas klarhörsel idag, det som du har väldigt stark gåva utav. Det kallas så för att människan omvandlar våra signaler till hörande i hjärnan. Den som har mycket av klarhörande hör oss klart och tydligt, för det mesta i huvudet. Men det kan ibland höras utanför kroppen, men det är inte så vanligt. Detta med klarhörande går att träna upp till viss del. Det görs av andevärlden, av människans andliga guider. Be i så fall till det högsta ljuset och dina guider att få ett bättre klarhörande. Och så gäller det ju förstås att träna och åter träna på kanalisering. Lycka till mina vänner.

När det gäller klarseende så gäller detsamma som för klarhörande, att be det gudomliga och sina andliga guider om hjälp att utveckla detta.

Samma sak gäller klarkännande. Be om hjälp med detta.

När det gäller klarvetande så får man signaler som gör att man direkt vet vad som menas från andevärlden. Detta ska du också be om hjälp med.

Hej Christina. Merline här. Jag ska hjälpa dig att komma vidare med boken. Du behöver ett starkt beskydd, eftersom det är en del lägre entiteter som gärna vill störa. Vi ger dig det skyddet  precis så mycket som du behöver. Så du behöver inte tveka på om det är rätt det som kommer från oss. Då kan vi fortsätta då.

Ta ett djupt andetag för att bättre slappna av.

Som du vet så kan det vara lite vanskligt att kanalisera utan beskydd. Det kan komma vem som helst, även de som är av lägre dignitet. Därför ber vi er som läser detta att innan ni börjar be om beskydd av det  högsta ljuset. Det är en perfekt start. När detta är gjort så kan ni be om att få kontakt med högsta möjliga guide från ljuset som är möjlig. Det finns även de som har änglar som guider, så bli inte förvånad om det skulle visa sig vara så.

Alla får inte kontakt med sina guider vid första försöket. Men trägen vinner. Fortsätt, fortsätt för all del ändå, så ska du se att det lönar sig.

Vid den första kontakten så kan det vara så att det endast känns av en doft, eller en känsla av att få kontakt. Lita på det och be dina guider att stärka kontakten mellan er, så du kan få tydliga budskap. Här kan det bli så att du får till dig symboler som ska tolkas. Be gärna om hjälp att tolka dessa av dina guider. En del får klarhörsel, eller/och klarsyn direkt. Men det är inte så vanligt i ett tidigt skede. Så det är bara till att träna på och be om hjälp.

Vi önskar er lycka till på er andliga bana.

Vi skulle även vilja säga att om du skulle få kontakt med lägre entiteter, så be om att de ska förpassas till ljuset. Därefter så börjar du om med att be om högsta möjliga kontakt från ljuset. Det var väl allt för idag. Tack.

Hej Christina. Merline här. Idag ska vi presentera ett lätt sätt att kanalisera änglar.

Du och ni som läser det här kan börja med att be om ljusets beskydd. Sedan ber ni att få tala med den ängel som kan hjälpa er vidare med er utveckling, eller bara be den ängel som har något den vill säga er att träda fram och ta kontakt. Kontakt tas sedan av den ängel som för tillfället har något den vill framföra till er. Det kan ske på något av de sätt som tidigare beskrivits. När väl kontakt har etablerats så ställ de frågor du har på hjärtat till ängeln. Får du inget svar eller kontakt så be om att kontakten ska stärkas mellan er. Det är bara till att försöka igen.

När ni fått svar på det ni frågar om och känner att ni är klara med kanaliseringen, så tacka ängeln så mycket för att den trädde fram.

Tja, det var i enkla drag hur man kan göra en änglakanalisering

Det går givetvis att direkt be om att få tala med en speciell ängel som ni vill få kontakt med. De har alltid tid för er. Kram och lycka till.

Vi ska även ta upp det här med utomjordisk kontakt genom kanalisering. Gör då likadant som vid änglakanaliseringen, men be då istället att få tala med en högt stående utomjordisk kontakt. Välkomna den utomjordiska varelsen och fråga gärna om den har något den vill förmedla till er. Detta är ett utomordentligt tillfälle att även fråga om ert ursprung. Ni kommer säkert att bli förvånade över svaret. När kanaliseringen är över, tacka då den ni talat med för informationen och avsluta.

Hej Christina. Då fortsätter vi på texten igen. Du som läser kanske har hört talas om dimensioner, kanske även om parallella världar. Jag tänker nu berätta lite om vad detta är. Det som är intressant i det hela är att mänskligheten börjar vakna upp och själva se och upptäcka de världar som vi nu ska tala om.

Med olika dimensioner menas olika världar som fram till nu har varit osynliga för varandra. Den värld ni människor lever i har en viss vibration och kan ses av er. En annan dimension har en annan vibration och kan ej ses. Tänk dig att allt på jorden har olika vibrationer. Stenar och hårda material har en långsam vibration, och kan ses. Luften ni andas har en snabbare vibration och kan ej ses. Likadant är det med de olika dimensionerna. Ni kan ej se de dimensioner som vibrerar snabbare (förutom vissa mediala personer). Men i takt med att ni nu höjer er vibration genom energiförhöjningar som sker, så kommer fler och fler att kunna se andra dimensioner. Spännande, eller hur.

Hej Christina. Nu vill Gud Fader presentera sig lite.

Hej Christina. Jag är den manliga delen av det gudomliga. Om man nu kan kalla det så. Vi säger istället att jag är den manliga delen i yin/yang energin. Jag är den fasta delen i allt, den som stabiliserar allt. Utan mig skulle allt flyta ut och få en obestämbar massa. Så denna del av mig är väldigt viktig. Annars hade ni inte kunnat leva era liv på jorden som ni gör nu. Det var väl allt jag hade att säga för den här gången.

Som avslutning av denna text vill jag Merline och gud moder och gud fader sända er kärleksfulla hälsningar till er alla som läst texten. Ha det så gott och lev väl.

Kram på er

[Bettanbop]
2013-07-14, 09:38
#1

👍 ❤️

Eden Rose
2013-07-16, 20:55
#2

❤️härligt…

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Upp till toppen