Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (3) Senaste inläggen

Aktuella världshändelser Andlig utveckling - Psykologi Astrologi Boktips Bön - Invokation - Affirmation Chakran - Psykiska kroppar - Hälsa Devor - änglar - naturväsen Esoteriskt/Teosofiskt Evenemang - Retreats - Kurser Gud Healing - Hälsa Hjärtat - Kärlek Humor Inspiration-Förebilder Konst - foton Livsprocesser - Utvecklingsproblem Ljusarbete - Tjänande Läsvärt - tänkvärt Meditation Medlemspresentationer Medvetande - själen Musik - Film - Youtube OT - off topic Om sajten/om iFokus Omröstningar - undersökningar Ordförklaringar Själen - anden Stjärn - Änglamänniskor Tal och symboler Universum Upplevelser Övrigt
Esoteriskt/Teosofiskt

Universums Hjärta del II

2008-03-01 07:02 #0 av: [Mariann]

Fortsättning av del I

 

Den kosmiska Kristus

I den stora Kosmiska Logos, i vem tusentals av solväsen lever och rör sig, finns det ett djupt beslut om självuppoffring. Det är, som om Den Kosmiska Logos har nedsänkt något av sig själv i de stjärnsystem, vi känner som Orion, Plejaderna, Sirius, Stora Björn och stjärntecknen. Denna nedsänkning är motiverad av kärlek, och innebär ett lidande och en begränsning för Den Kosmiska Logos, som kan beskrivas, som om Den Kosmiska Logos har korsfäst något av sig själv för att hjälpa billioner och åter billioner av monader med deras utveckling genom den kosmiska dagens involution och evolution. Denna kosmiska korsfästelse är buren av kärlek till dessa billioner av väsen från konstellationer, solar, planeter och mikrokosmiska universum. Och samtidigt synes detta självuppoffrandet buren av en kärlek till själva det galaktiska väsendet.

I en ännu högre grad än för Solväsendets vidkommande verkar det, som om Den Kosmiska Logos är Fader-Moder-Gud för alla de väsen, som belivas inne i dets medvetandefält. Det närmaste ord, som kan uttrycka förnimmelsen, är oändlig kärlek och oändlig medkänsla, som om Den Kosmiska Logos älskar var enda levande väsen i dens aura så djupt, att den låter något av sitt hjärtas väsen följa med genom de olika medvetandeplanen från makrokosmos till mellankosmos och mikrokosmos, så att även en människas personlighet har en uppmärksamhet från Den Kosmiska Kristus. Till vår stora förvåning kan vi därför få en upplevelse av, att den mest avlägsna och mycket överordnade representanten för gudomen samtidigt är oss ganska nära. Detta tycks vara för att den Kosmiska Kristus har inbyggt i sig den speciella formen av kärlek, som kan kallas för självuppoffrande kärlek. Och vi kan få ett intryck av, att det är en öppenhet för just Den Kosmiska Logos, som har inspirerat upanisader-mystikerna till följande hyllning:

Till Den Enda, som är i elden, och som är i vattnen.
Till den gudom, som har utströmmat sig själv genomm världen.
Till den gudom, som är i sommarväxterna och i skogens herre.
Hyllning, hyllning till den gudom.


Att näras av flera strömmar.

Den ovanför beskrivna meditativa inledningen i ämnet om att finna fortsatt djupare nivåer av universums hjärta innehöll många överraskningar för mig. För varje nivå upplevde jag det som om jag nu hade funnit en fullkommen gudskärlek, och ändå visade sig den nästa nivån att innehålla olika vibrationer av kärlek. Samtidigt är det inte möjligt att säga, vilken av de olika beskrivna kärleksformer, som är den mest fullkomliga, då det kan visa sig, att den nästa kosmiska logos eller den galaktiska logos har en tredje kärleksform eller kanske har samma kärleksform, som beskrivet i Siriussystemet.
Om de här beskrivna intrycken om olika nivåer av kosmisk kärlek håller i en framtida andlig forskning, så står vi på Jorden inför en grundläggande problemställning om, vilken typ av kärlek som det framöver ska läggas mest vikt på. De citat, som tidigare blev lagt fram om kärleken, som beskrevs i Alice A. Bailey litteraturen, visar tydligt, att mästaren Djwahl Kuhl och antagligt de flesta andra mestarna i Det Stora Vida Broderskapet är Sirius-orienterade i sin forståelse av det nära sammanhanget mellan kärlek och visdom, där kärleken kan kallas för ren förnuft (pure reason), och där det buddhiska planet kan kallas sätet för det klara kalla ljuset (clear cold light). Hela Alice A. Bailey litteraturen är präglad av siriusindströmningen, vad som egentligen är ganska naturligt, då mästarna som femte invigda blir första invigda i Sirius Logen.

Då Den Kosmiska Logos kärlek enligt den ovanför beskrivna upplevelsen är mer kristusaktig självuppoffrande, varm och sammansmältande i förhållande till materians värld, kan vi förvänta, att vissa mästare och impulser i särskild grad kommer respondera på strömmen från Den Kosmiska Kristus direkt genom Solens Hjärta och till Jorden och männskligheten. Min erfarenhet tyder på, att den antagligen är riktig, och att det genom de sista årtusenden har börjat att etableras en särskild kärleksinströmning med huvudfokus i Kristus och västliga impulser. Då denna kärleksindströmning bara indirekt och utan större inre förståelse är beskriven genom Alice A. Bailey, och bara antyds i esoterisk litteratur med rötter i Östern, så står vi kanske i en situation, där de två kärleksförståelserna ligger som olika inspirationskällor bakom världsreligionerna och de andliga grupperna. Samtidigt överlappar de två förståelserna naturligtvis varandra. Den typiska överlappningen ligger i utmaningen till världstjänst och praktisk kärlek till din nästa, utan att det samtidigt finns sinne för det blödande hjärtats självuppoffrande, värme och medkännande kärlek. De två källor till kärlek på Jorden ska inte ses som konkurrenter, utan som två strömmar som reguleras inbördes, så att de forstår varandra, respekterar varandra och accepterar, vilken plats i utvecklingen de ska få.

Vi står här inför en grundläggande problemställning omkring Siriuslogens inflytande på mänsklighetens utveckling. En svårighet med denna loges inflytande, sett i förhållande till de förståelser om kosmisk kärlek, som blev antyttt i upplevelsen om Den Kosmiska Kristus, är att den andliga undervisningen, som härstammar från Siriuslogen, har lagt vikt på andens och medvetandets tiilbakadragnining från materian på ett sätt, som kan ge ett missförhållande till de skapta världarna. Den form av identifikationskärlek, som upplevdes omkring solväsendets kärlek och ännu starkare i Den Kosmiska Kristus kärlek, innebär ett förhållande till de skapta världarna, som ger dessa världar samma berättigande som de transcendenta världarna. Ju mer kärleksförståelsen från Den Kosmiska Kristus får inflytande på utvecklingsvägen i mänskilgheten, ju mer kan vi förvänta, att de skapta världarna accepteras som Guds självuppenbarelse och som lika så gudomliga som andra världar. Här i ligger några djupare problemställningar om förhållandet mellan ande och materia och om skillnaden på en maskulint präglad andlig filosofi och en feminint präglad andlig filosofi.

Om det är riktigt, att vi är på spåret av en skillnad på en Siriusskola och dens vibration och förståelse och en livsförståelse och vibration, som är naturlig i Den Kosmiska Logos hjärtutströmning, så är det inte vår uppgift att avgöra, vilken förståelse som är den bästa eller den högsta, då en fullkomlig förståelse och en fullkomlig kärlek troligtvis bara kan finnas i komplementariteten mellan olika förståelser och vibrationer. Men det är vår uppgift att komma fram till vilken kärleksström, som bäst passar till vår individuella utveckling och våra individuella uppgifter. Frågan är då: Vilken skola eller inströmning ska vi var och en av oss särskilt respondera på och representera i en bestämd inkarnation?

 

Av Asger Lorentsen, den Gyldne Cirkel

översatt av Mariann Andersson


Relaterade länkar

 

Datum för publicering

  • 2008-03-01

 

Anmäl
2008-03-01 18:21 #1 av: omelett

Mycket intressanta articklar och bilderna så vackra att man får ont i hjärtat

Anmäl
2008-03-01 18:23 #2 av: [Mariann]

Dessa artiklar jag översätter, säger mig mkt och det gläder mig om andra finner intresse i dom också...

TACK!!

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.