2017-07-09 19:13 #0 av: Hugohugo

De fyra temperamenten som Rudolf Steiner talar om är något som man föds in med i livet, något från himlen utöver materia och liv.

De tio stora befallningarna (som i mer komplett sammlat utlägg återfinns i boken av Rabbi Désirée R. Ntolo: The sacred and the profane) kompletteras med även komma än mer till dig om du anpassar uttrycket och vanor efter det temperament eller de temperament du har som själ: Be a good person and better aswell:

från twitter:

"Peace and work by asweller in its time for be the man or women you are on the temperaments more or less out of four  temperaments.

But mainly most often could the four tempermanents help through such as: Scheduleable or free way on it about the ten commandments, meals, other studies, work and the rest of things of the day."