2017-03-19 14:03 #0 av: klassiskarosenkorset
orden-vrprogrammet-2017.pdf

På fredag den 24 mars vill vi gå vidare i vårt studium av Mysteriets verkan på Själen och vad som motstår och vad som hjälper oss på Stigen till att få Rosen att blomma på vårt kors.

Antroposofiska Bokhandeln

Hagagatan 14, Stockholm

T: T-centralen

Tid: kl 19:30

www.klassiskarosenkorset.se