Läst 1236 ggr
Pampamesayoq
2013-04-01, 16:07

Att komma hit - komma hit till detta liv

Från en annan tråd: "Medvetandet kan också vara obefläckat (the virgin mind), dvs sinnet är då obefläckat och upplyst."

När jag läste detta i en annan tråd tänkte jag på det nyfödda barnet. Det som sedan troligtvis aldrig kan undgå att bli befläckad, för att i äldre dagar sedan kämpa med sin självrening och botgörning, för att kunna överhuvudtaget känna något friskt och äkta i sitt stela hjärta.

Men vad är det egentligen här ute som 'befläckar' alla nyfödda själar?

Varför har vi inte för länge sedan redan städat bort dessa 'lidelseframkallade beteenden' som förstör alla späda öppna hjärtan?

Finns svaret i konkurrensen, resursfördelningen som sedan utvecklar frustration, avundsjuka, hämnd och maktbegär. Cirklar av tyngre energier som föder sig själva av att de just 'befläckar' ned hjärtan till tyngre energislag som sedan dess ärenden. 

/Pempamesayoq

Moonwing
2013-04-01, 18:01
#1

Det som faller mig rent spontant in är att vi kan ju alltid välja, antingen går vi den "breda" väg-där allt till en början förefaller lätt, men sedan ger oss problem genom att vi "gjort våld på oss själva".

Vi  kan även välja den vägen där vi tar avstånd ifrån allt som vi instinktivt känner aversion mot, där börjas det tidigt i livet ställas krav på vår" medfödda" känsla för rätt/fel.

Kanske vi till en början väljer att förstöra för oss själva, för att som vi då betraktar det, kunna nå vissa mål..eller vara andra till behag..en lurig liten fälla det där.😎

Som Dalai Lama sade om människans liv; "Det är så oerhört komplicerat och komplext, det är både gammal karma som skall bearbetas och ny karma som skall bildas.." (fritt översatt)..mao , ingen lätt uppgift.

Här tex ett citat" Bedöm din framgång efter vad du var tvungen att ge upp för att få den."

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

[civicc76]
2013-04-01, 20:00
#2

Jag tror kommer hit för saker och vi skriver via saker och på andras saker även på detta forum!

retep
2013-04-01, 21:19
#3

"Men vad är det egentligen här ute som 'befläckar' alla nyfödda själar?" "dvs sinnet är då obefläckat och upplyst." Vi ser barn vara nyfödda, men inte som själar! Det är själar i utveckling, en utveckling som i livet här sker genom individen, genom personliga erfarenheter. Vi är då vi föds inte inte rena och obefläckade, utan har som Moonwing påpekar karma med oss och ny karma att att utforma. Upplysning innebär att sinnet har kultiverats och i balans. När vi föds är det kanske obefläckat av yttre influenser. Men att utvecklas till upplysning innebär att eliminera allt yttre som sinnet brottas med och som står invägen och hindrar det naturliga flödet.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[civicc76]
2013-04-05, 18:41
#4

Ne, upplysning jhar inget med balans att göra!?

retep
2013-04-05, 21:00
#5

Upplysning är att vara i balans! Balans är är en förutsättning för upplysning!

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Pampamesayoq
2013-04-06, 17:32
#6

Jag tror också att balans 'i sig själv' behövs för att få en bro av balans till omgivningens (olika balanser), där sedan upplysningen kan komma över i sin mera subtila nakenhet (som har stor vidd och dynamik).

Att vara i obalans, upplever ivf. jag, då missar jag plötsligt massor. Särskilt det lättare glada, lyckligare och det vackra…eftersom det bara är de tyngre energierna som kan 'slå' sig igenom mina obalanser. Bara de 'tyngre' upplysningarna klarar att slå igenom 'tunnelseendet i svallvågorna' och de upplysningarna brukar vara inskränkt trubbiga och funkar inte alls sedan i det dynamiska perspektivet (när man väl vaknat upp ur det negativa).

Hm…upplysningar kan tydligen finnas på olika nivåer, ungefär som sanningar.  Tunga trubbiga kortiga, till subtilt genomskinligt klara med ofattbar dynamik.

…hm, här rann det iväg igen, hi hi =)

SOL ! ☀️ Till er ALLA !

Moonwing
2013-04-06, 18:06
#7

De sa förr att från barn och förfriskade fick man höra sanningen, och lite ligger faktiskt i det..-när barn i sitt ofta spontant glada stämningsläge pratar å bubblar på,  kan man få hör de mest fantastiska saker- om saker som ett barn kanske i en viss ålder inte kan ens kan känna till eller förstår sig på.

Därifrån kommer även uttrycket att vi skulle vara "som barn i våra tankegångar, för att kunna nå guds rike", När "man älskar livet" och känner den djupa kärlek som världen faktiskt är full av, öppnar man sig i ett speciellt stämningsläge/vibrationsfrekvens där hjärtat blir kanalen för den rena informationen ifrån det gudomliga, från oss, själen, det högre jaget och vidare..det är inte svårare än så.

Många vill börja svårt med allehanda övningar och så vidare -en bra början är dock att försöka ge någon annan av dig själv-spelar inget vad det är, universum uppskattar det och öppnar ditt hjärta, så du känner tillfredsställelse och inre frid.

På så sätt når man detta underbara "tillfredsmedsalltochallakänslan", som sen bara är att sas "bygga på", om man då vill hitta sin väg och förfina den genom en viss teknik är ju utmärkt. Då utvecklas vi och får förhoppningsvis med tiden ett genuint intresse för hur vi påverkar vår omgivning och den oss. Där hittar vi även de olika redskapen för att just kunna hålla balansen med ..lite som att lära sig cykla faktiskt..😎

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

[civicc76]
2013-04-06, 18:54
#8

# 5 Minns tillfällen av upplysning som mindre den känslan som kom och exploderade för år sedan.

#6 När ni flyttar på byggnade så kommer vi bli Upplysta!.

Upp till toppen