Läst 910 ggr
[Camia7]
2013-02-20, 16:26

Gud och andlig utv. Big no no

Mycket gud prat här.. har jag kommit fel?

Tycker inte att andlig utveckling har något med bibeln och gud att göra, finns det inget annat forum för folk som tror och vill prata gud?

Med all respekt! men andlig utveckling och gud hör inte ihop

❤️

Moonwing
2013-02-20, 16:58
#1

Ja, det beror helt på vad/vem man betecknar som "Gud", och om man tycker detta/denne bidrar eller behövs för andlig utveckling.😎

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

[Camia7]
2013-02-20, 17:46
#2

Ja visst, det finns dom som kallar energi för gud.. tycker inte att man ska kalla det för gud.. det blir lätt förvirring🙂

[Oniq]
2013-02-21, 13:17
#3

Man bör nog acceptera och respektera människors olika sätt till att upptäcka och utveckla sin andlighet. Lika som jag kan förstå att för många kan det uppstå förvirring då kanske om man ej har en trygg självbild,självkännedom etc och är lättpåverkad eller vilsen i livet osv. Samtidigt så tycker jag att en tro på Gud också kan vara andlig eftersom det kan vara en typ av verktyg för att finna och förstå sin inre själ. Samt så kan jag tycka att bibeln liksom andra böcker och aktiviteter på olika sätt kan vara ett verktyg för att finna och förstå och finna sitt inre ljus, själ mm.

Lite svårt det här Camia för jag vet ej riktigt hur och vad andlighet är för dig och jag skulle kunna skriva här en hel del hur jag uppfattar och tror vad andlighet är och står för. Det skulle vara intressant om du utvecklade och förklarade lite mer om hur du ser på andlighet och vad du tycker andlighet står för och är för dig.

Hoppas få veta det :)

Eliiza
2013-02-21, 15:07
#4

Hej! Tycker verkligen att Camia7 tänker helt rätt i fågan. :-) Religionens Gud och allt därikring tillhör det verkligt oandliga. Således hör diskussioner om religion och religionens Gud inte hemma i andliga forum öht. Genom religion och tro så frånsäger sig människan ansvaret över sitt eget liv och sin egen utveckling, och genom att lägga över ansvaret på någon annan, på religionens Gud, så stagnerar människan i andlig utveckling. Blott genom verklig och sann vetskap så gör hon andliga framsteg. Människans andliga sida utvecklas alltså endast genom sunt förnuft, logik, eget arbete, egenansvar och strävan efter att få behålla sitt fria och utvecklande, sunda och friska mänskliga tänkande. Först därigenom kan hon finna verkligt vetande, vishet, andlighet, Sanningen om Skapelsen och hur allt hänger ihop i vårt andliga Universum samt dess övriga hemligheter etc. Man bör kalla saker vid deras rätta namn och, som sagt, inte blanda ihop Skapelsen/Universum (som är den rena eviga källan till den allerstädes närvarande andliga energin, vilket genomsyrar allt levande), som alltför många tyvärr gör, med religionens Gud. Med vänlig hälsning, Eliiza

retep
2013-02-21, 16:09
#5

Religionens Gud är fortfarande GUD! Så det är inte religion och Gud det är fel på, utan hur vi uppfattar, tror, tänker och förhåller oss till det!

Det är ingen tvekan om att det vilar en sanning om Gud, livet och Universum i religionernas grundtes!

Frågan är hur vi har förmåga att uppfatta och tillgodogöra oss dessa högst andliga insikter och erfarenheter.

En sådan insikt kan bli, om den inte redan är, att det inte fungerar att lägga över ansvaret på någon annan.

Inte på vad religionernas skrifter säger och inte på en av andra förutbestämd tro och föreställning om Gud.

Däremot är en av våra högsta andliga handlingar, att i all ödmjukhet helt och fullt ge oss hän och överlämna oss till Gud. 

Inom Veda och sedan Hinduism kallas denna hängivenghetens väg för Bhakti yoga.

Motsvarande finns inom alla religioner, men är framför allt en naturligt mänsklig impuls och yttring.

Gud kan i sitt sanna, inte vara annat än den allerstädes närvarande andliga energin, vilket genomsyrar allt levande!

Denna sanning är samma sanning som en verklig och sann vetenskap, men den uppenbarar sig inte i tanken, tron och föreställningens värld.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

[Oniq]
2013-02-21, 16:15
#6

Jag accepterar och respekterar era åsikter men jag kan inte hålla med om att en tro inte är andlig. För mig är tro och religion ej riktigt samma sak för jag kan tro på en högre makt, intelligens, universum, kosmos, skapelse, gud, energi utan att vara religös. Sen kan man inte dra alla över en kam och påstå att alla som är ex kristna och tror eller de som bara tror lägger över ansvaret på relionen och dess gud, visst det finns de som går och väntar på att en ny Messias ska födas och en ny värld ska "trilla ner från himmlen" och då kan jag ju hålla med om att människan stagnerar i sin utveckling och har lagt över ansvaret på Gud.

Jag tycker också det är fel att säga att det bara är si eller så man kan utvecklas andligen för andlighet är så mycket mer det är inte bara  tänkande utan intuition, inlevelse, känslor, kreativitet, positivitet mm. Det är klart att ens inre arbete ansvarar du helt själv över men du kan använda dig av olika verktyg. Det finns ju många som har nått upplysning och vishet genom lidanden och därigenom sprängt massa som begränsat deras andliga utvecklingen. Då vet ju den andliga varelse (vi är ju alla andliga varelser och kan vara egoistiska varelser med vilket vi är om vi stagnerar) hur han/hon funnit vägen till att utveckla sin andlighet sitt inre ljus för att kunna förstå vad han/hennes inre ljus är i behov av för att vara i harmoni. När du väl ser helhetligt så är det hur logiskt som helst.

Andlighet och ens inre arbete är ju individuellt och vi finner den på olika sätt det som är rätt och passar mig behöver ju ej vara rätt och passa dig. Som sagt alla vi finner vår egen sanning och väg till att finna harmoni för vår själ och jag tycker ej att man kan säga att något är fel så länge som man ej far illa av det.

Andlighetens ursprungs källa för mig är Kärlek. :)

[Camia7]
2013-02-21, 16:54
#7

Haha! Tacka f*n för att ordet gud är förvirrande om man kallar energi för gud! Eneriger bestämmer inte hur saker ska vara eller har en sjuk kvinno syn!!

Energin bestämmer inte över de människor som tror på den!

Energi är energi och gud är gud och inget annat!

Tack Eliiza jag kunde inte ha sagt det bättre själv! :)

Gaiatri
2013-02-21, 17:01
#8

Vad är andlig utveckling för dig Camia7?

Sajtvärd på Andlig utveckling

[Oniq]
2013-02-21, 17:22
#9

Varken energin, gud,religionen har en sjuk kvinnosyn, det är människan som har det så jag kan förstå att Gud ordet kan bli förvirrande. :(

retep
2013-02-21, 19:53
#10

Om vi föreställer oss Gud som en person, någon som styr och ställer och har åsikter om saker och ting. Ja då är det det vi tror om Gud!, att Gud är! Om vi däremot försöker föreställa oss Gud som universell kraft, som intelligens, som medveten energi som återfinns i allt. Då är vi i tanken något litet närmre en sanning.

Sanningen är en - De vise nämner den vid olika namn

Korlis
2013-02-21, 20:47
#11

Ha i åtanke att inte alla syftar på samma sak som du när de säger "Gud". Jag skulle inte säga att ordet är dåligt i andliga sammanhang, då jag inte är säker på att majoriteten av oss menar att Gud är något oandligt.

Moonwing
2013-02-23, 20:56
#12

#4 " Således hör diskussioner om religion och religionens Gud inte hemma i andliga forum öht. " 

Således skulle vi bara kunna diskutera sådant..var? -tycker du? 

Tror själv att vår egen uppfattning om vad eller vem gud (inte) är - kan vara plattformen till hur vi ser på våra liv och vad vi gör av dem (vår andliga utveckling tex).

"Teologi (grekiska: θεός - gud, λόγος - ord, kunskap, förståelse, mening), "läran om Gud", var under lång tid det främsta akademiska ämnet på västerländska universitet.

 Att Gud inleds med versal är inte bara en religiös företeelse utan även en språklig sådan.

Då Gud skrivs med versal, Gud, menas vanligen namnet på den ende guden som existerar enligt det tiotal nära besläktade monoteistiska religioner som existerar: judendomkristendomislambahaizoroastrism och indiska monoteistiska religioner.

Inom både judendom och kristendom har sedan upplysningstiden mer individcentrerade uppfattningar om Gud uppkommit.

 I spåren av upplysningen har de den äldre uppfattningen om de dogmatiska och religiöst uppenbarade sanningarna om Gud kommit att stå tillbaks för ett förnuftsbaserat eller emotionellt förhållande till gudomen.

Ett exempel på denna perspektivförskjutning är att Bibeln, istället för att uppfattas som Guds ord, ses som människors tankar om Gud. 

Då kan den enskilde troendes tankar om Gud bli lika värdefulla.

Inom postmodernt tänkande kan inga sanna utsagor formuleras om Gud, utan Gud blir för individen så som hon uppfattar eller tror att han är. Inom dessa traditioner är man därför inte lika intresserade av ovanstående beskrivning av Gud, då den ju i huvudsak utgår från Bibeln.

Istället får de egna preferenserna stor betydelse för hur man uppfattar Gud. Idén att Gud är god och kärleksfull omfattas av de flesta gudstroende, medan tanken på Guds allsmakt inte längre är lika utbredd, mycket på grund av svårigheten att förena den med Guds godhet och världens ondska - det så kallade teodicéproblemet eller problemet med ondskan

Vid sidan av den vanliga akademiska vetenskapens discipliner finns dock en annan sorts forskning om naturen, det kosmiska och det gudomliga, och detta återfinnes inom nyandlighet, inom teosofi (= kunskap om det gudomliga, från grekiskans theos Gud och sofia visdom), esoterikantroposofi (efter Rudolf Steiners andeforskning och naturfilosofi), kosmologi (såsom t ex Martinus Thomsen och hans verk Tredje testamentet)…

 Och en växande alternativ, parallell, vetenskapligt inriktad forskning internationellt. Även vid vissa kända universitet bedriver forskningsgrupper och anknutna stiftelser empiriskt syftande forskning utifrån nya paradigm, t ex gaiafilosofi och astrobiologi.

 Med hjälp av extrasensorisk perception av olika slag anses en stor mängd information om det gudomliga ha förmedlats och beskrivits i en mängd böcker världen över, och dessa förmågor torde kunna sägas vara grunden för merparten gudsupplevelser och religionsbildningar genom historien, om man inte utgår ifrån att samtliga dessa är fantasier och mänskliga påhitt eller önsketänkanden."

Källa; wikipedia

Tyckte det var lite intressant om vad som stod att hitta under "gud", på nätet.. något mycket bredare än vad man kanske tror..

"Begreppet gud har existerat i så gott som samtliga kulturer, beskrivande en kraft i en utomvärldslig verklighet….Gudom, samlande beteckning för såväl personifierade som ej personifierade högre stående existenser eller väsen inom en religion."

Källa; wikipedia

Alltså, tänker jag,..vem har "rätt", att göra anspråk på att benämningen "gud" eller "Gud" - (ej) skulle vara av  för vikt, för utveckling av vad det vara månde…-för någon "kultur-/religions-/tros-/förklarings-modell"?

"Inom en människa av ljus, finns det ljus...När hon inte lyser, råder mörker."             (Evangelium enligt Thomas, 24)

  / Wingen

[Mirjam76]
2013-02-25, 11:49
#13

Allt som har med andlig utveckling att göra, har väl med andlig utveckling att göra.  Att tro på Gud är en del av andlig utveckling.

Upp till toppen