Läst 7807 ggr
[Mariann]
2008-08-24, 17:08

Om konsten att läsa böcker!

och i synnerhet esoteriska böcker av A.A.Bailey.

På förlaget får vi ta del av de mest skiftande läsarreaktioner. En del personer är översvallande positiva och tycker att Baileys böcker är ett under av klarhet och vägledande inspiration i den personliga utvecklingen. Andra är också positiva, men tycker att böckerna är rätt krävande och ibland svårlästa eller rent av helt obegripliga. Och ytterligare andra tycker att Baileyböckerna är mycket svårforcerade. Att de reser sig som en väldig ordvägg inför den stackars läsaren som känner sig överväldigad av nya begrepp och abstrakta tankegångar.

Man kan naturligtvis fråga sig hur det är möjligt att samma böcker kan ge upphov till så skiftande reaktioner. Men det är egentligen inte så egendomligt. Det finns faktiskt två rätt enkla förklaringar.

Den första är att de skiftande reaktionerna är ett uttryck för skillnaderna i läsarnas förkunskaper när det gäller andliga och esoteriska ting. Baileyböckerna är helt enkelt inga nybörjarböcker. Medan den andra och viktigaste förklaringen är läsarnas förhållningssätt till andlig och esoterisk kunskap.

För enkelhetens skull kan vi särskilja tre dylika förhållningssätt.

Det första kretsar kring en längtan efter bekräftelse på att livet skall ha en djupare mening än det vanliga grå vardagslivet. En längtan efter att det skall finnas en högsta god makt i tillvaron som står som garant för denna djupare mening. Denna hållning sätter den egna personens behov av tro, kärlek och trösterikt hopp i centrum. Och för personer med detta förhållningssätt passar förstås böcker som inte primärt ställer intellektuella krav utan i huvudsak förmedlar just tro, kärlek och trösterikt hopp.

Det andra förhållningssättet bygger på en högre grad av förvissning om att tillvaron är andlig till sin natur och därför genomsyrad av en högre mening. Det som nu står i centrum är längtan efter att omsätta denna övertygelse till något som är fördelaktigt för den egna personen. Det handlar i realiteten om att eftersträva den ack så lockande personliga framgången - som ju räknas i makt, rikedom och anseende - men att förgylla eller kamouflera dessa strävanden med diverse andliga insikter. För personer med detta förhållningssätt är böcker som utlovar framgång och lycka för dem som tänker positivt och visualiserar skickligt extra attraktiva.

Det tredje förhållningssättet kräver att de med andliga insikter förgyllda och på den egna personen inriktade framgångssträvandena störts i grunden av att själens ljus lyst igenom vid en eller annan typ av kris. Och att en djupt oroande känsla och insikt då förankrats att ett andligt liv betyder att den kära lilla egna personen måste släppa kontrollen. Att ett andligt liv faktiskt innebär att den egna personen stiger tillbaka och låter själens transcendenta överblick och helhetsperspektiv styra livet och livsuttrycket.

Baileyböckernas primära uppgift är att vara ett stöd och en hjälp för alla personer som medvetet eller omedvetet berörts av själens energi. De vänder sig alltså till personer som har intagit eller är på gränsen till att inta det tredje förhållningssättet till andlig och esoterisk kunskap. Och djupgående studier av böckerna skapar inte bara en intellektuellt klar bild av utvecklingen från den första spröda själskontakten till det ögonblick när den fullt själsgenomsyrade personligheten träder fram som en medmänniskorna osjälviskt tjänande vitmagiker, utan de ger också genom psykologiskt skarpsynt undervisning instrument för påskyndande av utvecklingen i fråga.

Baileyböckerna vänder sig alltså till alla som medvetet eller omedvetet berörts av själens energi, och som därför börjat gensvara på det som är själens kallelse i vår brytningstid, nämligen att själskontakten måste fördjupas och förvaltas så att vi människor inte förspiller våra möjligheter att nu lägga en solid grund för en ny och andlig tidsålder.

Tips till läsare:

Vi lever i en era av snabbmat och snuttifierad information. Allt skall gå fort och lätt. Något annat anser vi oss kanske inte ha tid med. Och därför känns det väl för många frestande att längta efter en andlig utveckling som går fort och lätt. Men verklig andlig utveckling har aldrig gått fort och lätt, och kommer inte heller att göra det. Den kräver ett hårt och systematiskt arbete. Och studier är en viktig del av detta arbete. Därför kommer här några studietips:

1. Försök inte vid första läsningen förstå Baileyböckerna som en intellektuell helhet, eller ett system. Det kommer nämligen med all sannolikhet inte att lyckas, och då kanske du drar den förhastade slutsatsen att böckerna är för svåra för dig. Det realistiska förhållningssättet är att läsa ungefär som om böckerna vore poesi. Ibland tycker man sig förstå mycket, ibland mindre och ibland ingenting. Men varje gång man inte tillfullo förstår lämnar det lästa ändå något slags intryck som stimulerar intuitionen. Och en vacker dag sker plötsligt ett språng framåt i förståelse!

2. Om du har gått bet på några av böckerna och därför dragit slutsatsen att dessa böcker inte är något för dig så skall du veta att många har erfarenheten att förnyade försök att läsa kan visa att något har hänt i ditt eget inre sedan första läsförsöket som gör att det plötsligt verkar vara en annan bok.

3. Läs gärna och diskutera tillsammans med andra. Det är alltid så att diskussioner med andra stimulerar den egna förståelsen. Du har säkert vänner och bekanta som skulle tycka att det vore trevligt att vara med i en spontant organiserad studiegrupp.

4. Om du undrar i vilken ordning böckerna bör läsas är det bästa rådet att du skall följa din egen intuition och intresseinriktning. Det finns ingen läsordning som är den självklart bästa. Vill du ändå börja med böcker som är jämförelsevis lätta så är Atomens medvetande den enklaste boken. Invigning ger en rätt bra överblick, och Från intellekt till intuition ger en klar och lättbegriplig bild av meditationens betydelse för den andliga utvecklingen. Skulle du däremot direkt vilja börja med några av de större verken är En avhandling om vit magi en bra början, men även Esoterisk psykologi I och II samt Esoterisk läkekonst. Den överlägsne rådgivaren om i vilken ordning böckerna bör läsas är dock som sagt din egen intuition.

Stiftelsens Tibetanens Bokfond

[

](http://www.tibetanensbokfond.se/index.htm)

Lionadh
2008-08-24, 21:47
#1

Skrattande Tillåt mig att utbrista i ett igenkännande gapflabb! Hahaha! Ordvägg, ja jag fick trösta mig med att personligheten begriper just ingenting men att Själen förstår säkert nånstans… Och hur det nu va så växte det på mig med tiden…

Själskontakt, själkontakt…

*sjunger * "…Banankontakt e mig takt, banankontakt e din takt, å mig kontakt e din takt…

Banankontakt, banankontakt av tredje graden!!!!!!"

Light and joy and peace abide in me. Lesson 93 ACIM

[Mariann]
2008-08-24, 22:11
#2

Själskontakt av tredje graden!!!

*Asgarv*

men skämt åtsido

Det stämmer mkt av vad som står där, man bör läsa om igen om några år det man inte förstod. För det funkar faktiskt så att man förstår mer efterhand som den eteriska hjärnan kommer fram mer och kropparna blir rensade från dimman….

detta gäller alla lite mer svåra böcker inom esoterik och teosofi givetvis!!!

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Lionadh
2008-08-24, 22:14
#3

Jag har ju sagt att jag ska läsa om En avhandling om vit magi, för jag undrar vad jag tycker att det står i den nu tolv år senare… Samma med En kurs i mirakler som jag läste för nitton år sen. Vad tycker jag om den idag?

Light and joy and peace abide in me. Lesson 93 ACIM

[Mariann]
2008-08-24, 22:22
#4

Även våra fantastiska artiklar går under detsamma…

jag har ofta märkt att när jag läser om, förstår jag ytterligare en ny dimension i det hela…

så lite som nunnorna på Klaradal sa

andliga studier är nödvändigt för ett andligt liv… andlig utveckling… iaf i perioder…

Lionadh
2008-08-24, 22:26
#5

… och också tid för reflektion så att man hinner integrera de nyvunna förståelserna och ta ut dem i handling…

Light and joy and peace abide in me. Lesson 93 ACIM

[Mariann]
2008-08-24, 22:32
#6

Precis!

Fler tankar och funderingar på artikeln ovan hos andra läsare?

[Mariann]
2008-08-24, 23:03
#7

jag gillar ju att lyfta fram vissa meningar och eller stycken i artiklarna för ett litet extra begrundande… Oskyldig

"ett andligt liv faktiskt innebär att den egna personen stiger tillbaka och låter själens transcendenta överblick och helhetsperspektiv styra livet och livsuttrycket."

[Mariann]
2008-08-24, 23:05
#8

under tips

kika under punkt 1

det var så jag läste mina första esoteriska böcker… och jag hade inte läst denna artikel förut… den läste jag för 2 dagar sedan för första gången… Cool

[Mariann]
2008-08-24, 23:07
#9

japp… behöver punkt 3 förtydligas?

Nix…

här inne finns ju världens möjlighet till just det som står i trean!! Cool

[Mariann]
2009-02-03, 08:47
#10

Lyfter denna för att eventuellt behöver detta också dryftas…

denna kan givetvis appliceras på allt som vi har på sajten!

Telos
2009-02-03, 12:16
#11

Hej Glad

Yoga Nidra är ett fantastiskt verktyg på vägen genom att förbereda sinnet för spirituell undervisning.

Att utöva yoga nidra hjälper till att upprätta en mental, känslomässig och fysisk hälsa, samt harmonisera hjärnhalvorna.

Man kan säga att man försätter kroppen i djupsömn medan sinnet är i ett vaket tillstånd av djup introversion.  

Om någon är intresserad denna meditation så delar jag mer än gärna med mig, skicka mig ett meddelande! Den jag har är på engelska men jag tror den  är lätt att förstå.

Telos

Aldebaran
2009-02-03, 12:31
#12

Det är ju lite som nämns i texten ovan att folk har alldeles för bråttom med att läsa och förstå. Likadant är det ju i meditationer "händer inget så är det värdelöst" Tålamod och ta sig tid är två viktiga faktorer när man studerar esoteriska texter. sedan för att man inte förstår så har det ändå inget alls med ens intellekt att göra.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Farwuq
2009-02-04, 07:44
#13

Jag ska ge mig i kast med "Den hemliga läran igen".

Flört

Skam den som ger sig.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Aldebaran
2009-02-04, 09:41
#14

Hemlig läran é svåra saker. Mycket kryptiska..

Det inre livet 1 å 2 av C.W Leadbeater är mycket bra böcker att börja med… DEN uråldriga visdomen av annie Besant och Mästarna och vägen av C.W Leadbeater är ytterligare bra "nybörjarböcker"

Paul Bruntons böcker är också mycket bra. Vägen till överjaget, Den inre verkligheten, Den hemliga vägen etc etc.  Eller varför inte Vägen till självkännedom av Tamni som vi har börjat på..

Det finns studiekurser i Den Hemliga Läran både Här i Gbg och Sthlm, jag tror att det finns i Malmö med.. Jag kan kolla runt lite och se vilka TS-grupper som kan erbjuda hjäöp med detta komplexa, kryptiska och mycket tunga verk.

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

Farwuq
2009-02-04, 11:29
#15

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

Aldebaran
2009-02-04, 14:02
#16

Å snart kan man komma till mig/oss (TS-gruppen) i Göteborg å både låna och köpa från vårat bibliotek vi kommer att sätta upp under året…

Satyat Nasti Paro Dharmah

Sajtvärd på Existens och Filosofi.

[Mariann]
2009-02-04, 14:06
#17

Jag o Maud kommer å komma en vacker lördag…

molly57
2009-02-04, 16:37
#18

Jag älskar att läsa!! Har ofta ett par böcker på gång. En som jag läser lite mera nog/sakta. Bokens inne håll måste mogna.Hittar jag en bok som berör kan jag läsa om den.Och väldigt ofta "hittar" jag något som jag tidigare missat. Eller så är det så att jag har "mongat" lite ( I hop so) på vägen.Så att "fem öringen trillar ner" Sedan har jag ett par böcker som hela tiden återkommer till. Som bekräftar det jag tror o står för. Dom är väl använda,sönder läsa.Strycker gärna under stycken,som för mig känns viktiga. Böcker som jag inte låna ut heller.Men åt andra sidan,som skulle lånetagaren bli galen av alla mina understryckningar och egna refliktioner,så jag kan skriva i boken.

Böcker är till för att användas och inte stå och samla damm i bokhyllan. Men sedan har jag lite "lättare" böcker på sängbordet,som jag läser mera för avkoppling. Jag måste ju alltid läsa innan jag släcker sänglampan och ibland,så känner jag ett behov att mera lättsammare läsning.

Jag dock inte läst något av Baisleys.Men dom verkar helt klart intressant. Så tack för tipset..

Mavios
2009-02-10, 08:32
#19

Vet inte om jag surrar lite i fel tråd nu, men Marianne, du eller någon annan "hustomte" här på AU, kanske akn flytta mnig rätt i så fall?!

Jag har ett ips på att läsa texter här på AU. I synnerhet de långa tycker jag kan kännas väldigt smala och jag får ingen riktig harmoni när jag läser och behvöer byta rad med ögat "hela tiden".
Jag kopierar in texten i word, ändrar ibland typsnitt och/eller storlek till något mitt öga föredrar och vips tycker ajg att det är lättare att läsa. Men det bidrar såkllart inget till förståelsen av texten, bara läslusten för mig.

[Mariann]
2009-02-10, 08:36
#20

#19 Ett utmärkt tips, jag gör gärna så också!! Skrattande

[Borttaget]
[Borttaget] 
2009-02-10, 15:41
#21

Inlägget är borttaget

Tride
2010-03-18, 20:07
#22

Intressant tråd. Förtjänar ett bättre öde än bara försvinna. Just nu läser jag väligt lite,  (är fullärdOskyldigFlört)Förr i världen läste jag allt jag kom över. Ibland kan det rentav kännas lite tomt att inte finna något som fångar intresset. Esoterisk litteratur har givit mig väldigt mycket. Jag minns när jag läste Hemliga Läran för måga år sedan. En del avsnitt fann jag underbara, roliga, poetiska, imponerande, "precis min åsikt" osv. Andra bitar var just sånda där ordväggar utan annat sammanhang än att de föreföll att bilda meningar, de också. Jag kämpade mig igenom också de avsnitten, för jag hade givit mig den på att inte ge upp.

Sedan läste jag om verket, och det blev bara mer o mer begripligt. Genomskinligt, liksom. Vad var det som hade varit så svårt? Cool

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

[Mariann]
2010-03-19, 08:00
#23

Skrattande

Tride
2010-03-19, 14:02
#24

Kyss

Läsandet - och skrivandet - kopplar till tvillingarnas tecken, för att tala astrologiska. det utmanar vår intellektuella förståelse och vår formuleringskonst. Ord kan vara sanna, läkande, uppriktiga och tröstande. De kan också vara falska, manipulativa och hotfulla. De kan vara visa och de kan vara korkade. Tvetydigt, liksom. Ibland är det svårt att skilja mellan sanning och lögn. Bara som ett påpekande.Cool

Tride.

Sajtvärd på Indien.ifokus. Medarbetare på Andlig Utveckling

"Livet är inte lätt men intressant"  storafamnen

 

 

Upp till toppen