Annons:
Läst 6620 ggr
[Mariann]
2009-03-15, 11:24

7 faser mellan den 1. och 2. invigningen

Denna artikel är ett bidrag till att förstå delar av den andliga vägen på ett andevetenskapligt sätt, utifrån det naturliga planläggandet av de inkarnationer där det är fokus på förvandling och heliggörelse av våra känslor, och att tränas till att vara stabila pelare för de andliga världarnas ljus. Del 1 av 8

Av Asger Lorentsen mars 2009

Artikelns syfte er dels att hjälpa den enskilde läsaren till att förstå sig själv och dels att hjälpa oss med att vi kan känna igen kriser och utmaningarna hos andra så vi förstår så mycket som möjligt om vad de kommer igenom och därmed kan ge dem det optimala stödet.

Introduktion till de 7 faserna

Denna artikel är ett resultat av många års iaktagande av utmaningar, kriser och upplyftanden, som är typiska för människor som har passerat den första invigningens port och är på väg mot den 2. invigningens port. Nedskrivningen av iaktagningarna är omsatta till en uppdelning i 7 sorters processer, som igen har satts i den ordningen som iaktas oftast och som tycks mest logisk utifrån en högre planläggning av ödesförlopp och andlig träning. Då det kanske är första gången ett sådant försök skapas på minutiös fasuppdelning, ska det läsas med försiktighet speciellt med hänsyn till följande punkter:
Ofta känner man igen 3 överlappande faser samtidigt, men med en av dem som den starkaste.
Strålkombinationen och forntidens upplevelser avgör vilka faser som är svårast, och om det eventuellt är faser som hoppas över.

De 7 faserna kan också studeras som typiska teman mellan de 2 invigningarna som kan uppträda i individuell ordning.
Den mittersta (4.) fasen anger huvudtemat för hela perioden mellan de 2 invigningarna, och kan därför dyka upp som ett bakomliggande tema.

Där var huvudträningen ligger för denna inkarnation, kan fasens naturliga synpunkter och problemställningar tyckas vara karakteristiska för hela den andliga vägen, även om utseendet kan ändra sig ganska mycket redan i nästa fas.
Om några av dessa faser uppträder som led i repetitionen av tidigare liv, kan de vara relativt kortvariga, tills den fasen kommer som innehåller den viktigaste träningen för detta livet.
I sin hela längd varar dessa faser oftst 10-20 inkarnationer tillsammans. Under en repetition kan samtliga faser genomlevas på kanske 10-20 år, tills den 2. invigningen slår igenom.

Om ingen av de 7 faser tycks att vara framträdande samtidigt i en bestämd inkarnation efter den 1. invigningen, kan inkarnationens väg och träning vidröra de långtgående och generella 3 teman för hela perioden mellan de 2 invigningar:
Det tränas i att stärka ljuset i den lägre mentala kroppen och gradvis att överföra fokus för medvetandet till mental fokusering. Denna träning är speciellt intensiv i fas 5.
Det genomlevs en rad mista-, ensamhets, längtan- och sorgprocesser, som utvecklar och aktiverer hjärtebladen 8, 9, och 10. Detta upplevs speciellt intensivt i fas 6 och 7.
Den astrala kroppen går i genom reningsprocesser (speciellt fas 2), transformationsprocesser (speciellt fas 3-4) och heliggörelseprocesser (speciellt fas 5-7).

De 7 fasernas teman och bekräftelser

Hjärtats frid fas 1:
Jeg gläds över hjärtats frid  - och förädlar de önskningar som ger smärta.

Healing av det inre barnet fas 2:
Jeg upptäcker när forntidens smärta pressar på  - och responderar med healing och acceptans.

Det upplyftande ljuset fas 3:
Jag lyssnar till själens frid - och låter hjärtat näras och sinnet upplysas av Gud.

Dramat mellan motsättningar fas 4:
Jag känner dramat, där glädje och lidande bryts  - och söker balansen bakom känslornas kampplats

Att arbeta för ljuset fas 5:
Jag lyssnar till vad själen vill skapa - och väljer att vara ett instrument för liv och kärlek.

Egot mister styrandet fas 6:
Jag mister tryggheten i det nära  - och utdjupar förmågan till förlåtelse och acceptans.

Den inre korsfästelsen fas 7:
Jag låter mig sjunka ner i korsfästelsens djup - och släpper självcentreringen för att lindra lidandet i andra.

Annons:
[Borttaget]
[Borttaget]
2009-03-15, 11:40
#1

Inlägget är borttaget

[Mariann]
2009-07-25, 19:10
#2

Vill bara även här ge ett tips om att hålla ögonen öppna för den artikelserie till hösten som kommer behandla faserna mot den första invigningen. Skrattande

[Mariann]
2009-09-14, 23:45
#3

Här kan man då hitta denna artikelserien om de 7 faserna fram mot 1 invigningen

Upp till toppen
Annons: