Etikettövrigt
Läst 115 ggr
Condor
2022-03-01, 14:19

Bra karma / dåligt karma

Karma betyder i och för sig bara att varje orsak har sin verkan och att nästa ögonblick uppstår pga det här ögonblicket, dvs. är en konsekvens av det förra ögonblicket.

Men ordet har fått en religiös innebörd, fast olika religioner (buddhism, hinduism och jainism) ser karma på olika sätt. Här i västervärlden inom esoteriken ser man karma som någoonting som man tar med sig som en sorts last och de som tror på reinkarnation anser att man tar med karma från det här livet till nästa liv och det ska ha okända konsekvenser för nästa liv.

Häromdagen sa min sambo till mig att hon läser att det diskuterades i ett forum vilka konsekvenser det har och vilket karma som man lastar på sig om man är soldat i ett krig och är tvungen till att döda fienden som attackerar landet som man bor i. Det är en fråga som inte är lätt att svara på och så klart finns det olika åsikter om det.

Min sambo sa, att om hon skulle ha chansen att döda Putin och rädda tusentals liv med det, skulle hon skita i sitt karma och ta den chansen. Jag svarade att i ett sådant ögonblick skulle det vara egoistiskt att tänka på sitt karma och att jag också skulle göra det för att rädda tusentals liv. Egoism skulle ju också skapa dåligt karma.

Sen kvarstår frågan om man skulle lasta på sig dåligt karma för att man dödar en människa eller om man har skapat bra karma för att man har räddat tusentals andra liv. Vem skulle avgöra om man har gjort något bra eller dåligt om bra eller dåligt är en subjektiv sak? Det som för den ena kan vara bra kan för en annan vara dåligt. Det är för övrigt bara människors förstånd som klassar saker som antingen bra eller dåligt. I och för sig existerar varken bra eller dåligt om ingen klassar det som det ena eller andra. Utanför separationen och förståndets dualistiska tänkande kan det heller inte existera. Eftersom bra eller dåligt inte existerar, kan det heller inte existera antingen bra karma eller dåligt karma. Vad som finns kvar är ordets betydelse att varje orsak har sin verkan.

  • Redigerat 2022-03-01, 14:20 av Condor
FataMorgana
2022-03-01, 14:26
#1

Eftersom även det personliga är en illusion, dvs något som i verkligheten inte existerar så kan det heller inte finnas personligt karma. Karma betyder alltså så som jag förstått det och precis som det står här i inlägget ovan bara orsak och verkan. Avfyrar man en raket uppstår död och lidande. Hjälper man en annan uppstår glädje och tacksamhet.

  • Redigerat 2022-03-01, 17:14 av FataMorgana
Condor
2022-03-01, 14:36
#2

#1:

Sen är ju jaget som bestämmer sig för att göra det ena eller andra heller inget annat än en process i hjärnan, dvs. någonting som förståndet har uppfunnit för att identifiera sig med och att separera sig från andra och helheten med. Det är ingenting som man är född med, utan som först utvecklas i takt med förståndets utveckling. Ett nyfött barn har varken ett förstånd eller ett jag som det identifierar sig med och i ögonblicket som man dör försvinner jaget igen.

Vem skulle i så fall lasta på sig karma? Kroppen dör ju också och det enda som finns kvar är den gudomliga kraften, som lämnar kroppen när man dör. Inte kan väl "ett jag" skapa någon sorts karma i det gudomliga, där som inga dualiteter existerar.

  • Redigerat 2022-03-01, 14:36 av Condor

Starta en egen diskussionssajt!

För föreningen, klubben, klassen, skolan, bloggen, hobbyn, intresset, spelklanen, familjen, kompisgänget, bostadsrättsföreningen, samfälligheten...

Kom igång på några minuter. Gratis förstås!

Upp till toppen